Tr sağlık durumuYüklə 445 b.
tarix12.09.2018
ölçüsü445 b.
#81668TR sağlık durumu

 • TR sağlık durumu

 • TR sağlık hizmetleri ve finansmanı

 • Sağlık çalışanlarının durumu

 • TTB sağlığa nasıl yaklaşıyor?

 • Hekimlerin talepleri

Türkiye 187 ülke arasında 92. sırada

 • Türkiye 187 ülke arasında 92. sırada

 • Performansı Türkiye’den daha kötü olan 11 ülke var

 • Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Trinidad, Kuveyt, Umman, Gabon, Botsvana, Güney Afrika, Gine, Butan, Angola

 • 2009’da Türkiye’nin performansı 27 ülkeden daha iyiydi

 • Performans puanımız yıllar içerisinde kötüleşerek -25 olmuştur

 • 2011 raporunda, geliri Türkiye’ye yakın ülkeler arasında performansı Türkiye’den daha kötü olan tek ülke ise Botsvana

124 ülke arasında 55.

 • 124 ülke arasında 55.

 • OECD ülkelerinde Meksika’dan sonra gelirin en eşitsiz dağıldığı 2. ülke

 • En zengin 1/5 ile en yoksul 1/5 arasındaki fark 17 kat

 • DB, 2010, OECD, 2008

Düzenli iş olanakları

 • Düzenli iş olanakları

 • Tarım kesiminde çalışan nüfusun az

 • Enformel sektörün dar

 • İşsizliğin düşük

 • Sosyal güvenlik kurumlarının primleri düzenli topluyor olması gerekir

Başvuru tarihinden geriye dönük olarak 30 gün sigortalı sayılmanız ve prim borcunuzun olmaması gerekiyor

 • Başvuru tarihinden geriye dönük olarak 30 gün sigortalı sayılmanız ve prim borcunuzun olmaması gerekiyor

 • Hizmet alamadan kapıdan döndüğünüz için rehin de kalamıyorsunuz

Rahim Ağzı kanseri

 • Rahim Ağzı kanseri

 • bir yıl daha yaşatmanın maliyeti

 • 340,23 $Ankara Etlik ihalesi 319 milyon TL yıllık kira bedeli ile Astaldi SPA-Türkerler İnşaat A.Ş.

 • Ankara Etlik ihalesi 319 milyon TL yıllık kira bedeli ile Astaldi SPA-Türkerler İnşaat A.Ş.

 • Oysa

 • 1200 yataklı sağlık kompleksinin 260 milyon TL ye mal olacağı hesaplanmış, bir inşaat firması 173,7 milyon TL teklif verilmiştir

 • 3056 yataklı tesis için ~ 9 milyar TL

 • 1200 yataklı tesis için 174 milyon TLPolonya: Polonya hükümeti, geleneksel yöntemlerle otoyolun kilometresinin 5.6 Milyon Euro’ya yapılabilecekken KÖO ile kilometre başına 7.4 Milyon Euro harcandığını fark ederek, sözleşmeyi iptal etti.

 • Polonya: Polonya hükümeti, geleneksel yöntemlerle otoyolun kilometresinin 5.6 Milyon Euro’ya yapılabilecekken KÖO ile kilometre başına 7.4 Milyon Euro harcandığını fark ederek, sözleşmeyi iptal etti.

 •  Portekiz: Ülkenin tüm ulusal taşımacılık bütçesi 700 Milyon Euro iken sadece iki büyük yolun yıllık KÖO ödemesi 800 Milyon Euro’dur.

 • AB Geneli: 15 AB ülkesinden geçen, 65’i KÖO yöntemiyle yapılacak toplam 227 yeni yol projesi üzerine yapılan araştırmada, geleneksel yöntemlere göre yüzde 24 yüksek maliyetli olduğu belirlendi.İstihdam biçimlerinde

 • İstihdam biçimlerinde

  • Esnek çalışma
  • Güvencesizlik
  • Taşeronlaştırma
 • Üretim ilişkilerinde

  • Parçalanma, yalnızlaşma
  • Birbirine yabancılaşma
 • Emeğin yoksullaşması

Afyonkarahisar’da köylerinden toplanıp ameliyat edilen 7 hasta gözünü kaybetti

 • Afyonkarahisar’da köylerinden toplanıp ameliyat edilen 7 hasta gözünü kaybetti

 • İzmir’de 80 dakikada 8 katarakt ameliyatı yapıldı, hastalar gözlerini kaybettiGereksinim temelli

 • Gereksinim temelli

 • Nüfus tabanlı

 • Bireye ve topluma yönelik koruyucu ve tedavi edici hizmetler

 • Ekip tarafından sunulan

Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşların görevlerinin yeniden düzenlenmesi

 • Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşların görevlerinin yeniden düzenlenmesi

 • Sağlık alanında ticarileşmenin son adımları

  • Kamu özel ortaklığı, sağlıkta serbest bölgeler vb.
 • Muhalefetin elimine edilmesi

  • Anayasaya aykırılık
  • Birincil mevzuat düzenlemelerini oluşturma yetkisi Türk Büyük Millet Meclisi aittir
Ancak en kötüsü, bu sorumluluk yasa gereği Türk Tabipleri Birliğine verilmiş olduğu halde Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nin hekim özerkliğini yok etme girişimidir. Hükümet, çıkardığı bir kararname ile TTB'nin mesleği düzenleyici işlevlerini elinden almaya, tüm sağlık çalışanlarını denetleme yetkisini hükümetin denetimindeki bir kurula vermeye çalışmaktadır. Bu, sivil topluma yönelik açık bir saldırıdır ve parlamento tarafından çıkartılan yasaların yürütme organı tarafından değiştirilemeyeceğini öngören parlamenter demokrasi ilkelerine aykırıdır.

 • Ancak en kötüsü, bu sorumluluk yasa gereği Türk Tabipleri Birliğine verilmiş olduğu halde Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nin hekim özerkliğini yok etme girişimidir. Hükümet, çıkardığı bir kararname ile TTB'nin mesleği düzenleyici işlevlerini elinden almaya, tüm sağlık çalışanlarını denetleme yetkisini hükümetin denetimindeki bir kurula vermeye çalışmaktadır. Bu, sivil topluma yönelik açık bir saldırıdır ve parlamento tarafından çıkartılan yasaların yürütme organı tarafından değiştirilemeyeceğini öngören parlamenter demokrasi ilkelerine aykırıdır.

 • Dr. Otmar KloiberMesleki özerklik hekimler açısından salt kendi çıkarlarını kollamak üzere güç sahibi olma aracı değildir; mesleki özerklik hastayı merkeze alan kritik bir amaç taşır ve bunun tüm paydaşlarca bilinmesini sağlamamız gerekir. Sağlık hizmetlerinde özyönetimin amacı, hastalara daha iyi tıbbi bakım, halka daha iyi hizmet verilmesi, hastaların saygınlığının korunması ve hizmet verilen toplumlarda halk sağlığının daha ileri götürülmesidir. Toplumlarımıza göstermeliyiz ki, hükümetin, bir sigorta şirketinin veya başka bir şirketin denetiminde olmayıp görevlerini mesleki standartlara ve etik kurallara göre serbestçe yerine getirebilen hekimler kendi yararlarına olacaktır. Hekimler ne zaman üçüncü tarafın emirlerini izlemeye zorlanırlarsa, bilinsin ki hastaların çıkarları en sonda gelecektir.

 • Mesleki özerklik hekimler açısından salt kendi çıkarlarını kollamak üzere güç sahibi olma aracı değildir; mesleki özerklik hastayı merkeze alan kritik bir amaç taşır ve bunun tüm paydaşlarca bilinmesini sağlamamız gerekir. Sağlık hizmetlerinde özyönetimin amacı, hastalara daha iyi tıbbi bakım, halka daha iyi hizmet verilmesi, hastaların saygınlığının korunması ve hizmet verilen toplumlarda halk sağlığının daha ileri götürülmesidir. Toplumlarımıza göstermeliyiz ki, hükümetin, bir sigorta şirketinin veya başka bir şirketin denetiminde olmayıp görevlerini mesleki standartlara ve etik kurallara göre serbestçe yerine getirebilen hekimler kendi yararlarına olacaktır. Hekimler ne zaman üçüncü tarafın emirlerini izlemeye zorlanırlarsa, bilinsin ki hastaların çıkarları en sonda gelecektir.

 • Dr. Otmar Kloiber-          Örgütler söz konusu olduğunda yasaların kısıtlayıcı biçimde yorumlandığını ve liderlerinin taciz edildiğini gösteren örnekler vardır. Sendikal örgütlenme özgürlüğü, pratikte, geçen Temmuz ayında kamu çalışanları konfederasyonu KESK’in başkanının da aralarında olduğu 70’ten fazla sendikacının gözaltına alındığı polis baskınında olduğu gibi ihlal edilmektedir.

 • -          Örgütler söz konusu olduğunda yasaların kısıtlayıcı biçimde yorumlandığını ve liderlerinin taciz edildiğini gösteren örnekler vardır. Sendikal örgütlenme özgürlüğü, pratikte, geçen Temmuz ayında kamu çalışanları konfederasyonu KESK’in başkanının da aralarında olduğu 70’ten fazla sendikacının gözaltına alındığı polis baskınında olduğu gibi ihlal edilmektedir.

 • -          Sivil toplum kuruluşları (STK) ise para cezaları, kapatma davaları ve faaliyetlerinin engellenmesi gibi güçlüklerle karşılaşmaya devam etmektedir. Kasım 2011’de çıkartılıp Sağlık Bakanlığı’na yeni yetkiler tanıyan ve bir Sağlık Meslekleri Kurulu oluşturulmasını öngören kararname, mesleki özerkliği kısıtlayıcı bulunduğu için Türk Tabipleri Birliği ile Dünya Tabipler Birliği tarafından eleştirilmiştir.

 • -          Hükümetin örgütlenme özgürlüğüne orantısız müdahalesine ilişkin verilen örnekler arasında şu kuruluş ve kişilerden de söz edilmektedir:  Diyarbakır Sarmaşık Derneği, Orhan Doğan Eğitim Destek Evleri, Dersim Alevilik İnanç ve Kültür Akademisi Derneği, Sosyalist Demokrasi Partisi ve Toplumsal Özgürlük Platformu yöneticileri, İnsan Hakları Derneği İstanbul Şubesi, Kürt Dili Araştırma ve Geliştirme Derneği İzmir Şubesi, Sağlık Meslekleri Kurulu ve Türk Tabipleri Birliği. “Human resources are the key element of service delivery. A health service’s greatest asset is its staff. The implementation of effective incentive packages represents an investment through which that vital asset can be protected, nurtured and developed…”

 • “Human resources are the key element of service delivery. A health service’s greatest asset is its staff. The implementation of effective incentive packages represents an investment through which that vital asset can be protected, nurtured and developed…”Objections

 • Objections“Motivasyon düşüklüğü sağlık çalışanlarının ve sağlık sisteminin performansını düşürür. Bu nedenle sağlık emek gücünün yönetiminde çalışanların motivasyonunu yükseltmek önemlidir…”

 • “Motivasyon düşüklüğü sağlık çalışanlarının ve sağlık sisteminin performansını düşürür. Bu nedenle sağlık emek gücünün yönetiminde çalışanların motivasyonunu yükseltmek önemlidir…”

 • İş güvencesi

 • Gelir güvencesi

 • Can güvenliği

 • Mesleki bağımsızlık

 • Sağlık hakkı
Yüklə 445 b.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə