TüRKÇE 6(1-100)Yüklə 168,02 Kb.
tarix26.10.2017
ölçüsü168,02 Kb.
növüYazı

TÜRKÇE_6(1-100)
1. (1) Şair yeni bir şiir kitabı yayınladı.(2) Kitap, şairin geleneksel şiir kalıplarını kullanarak yazdığı şiirlerden oluşuyor.(3) Bu şiirlerde kimi zaman, şairin insanı çok derinden etkileyen sesini duyuyoruz. (4) Kitaptaki şiirlerin çoğu sevgi, ayrılık, özlem gibi kişisel temalar üzerine yazılmış.

Yukarıda numaralanmış cümlelerden hangisi kanıtlanabilirlik açısından farklıdır?


A) 1 B) 2 C) 3 D) 4

2. Nasrettin Hoca fıkraları, zeka oyunları ve ince, anlamlı sözlerle doludur.Bu fıkralarda ana düşünceyi içeren böyle sözlere ne ad verilir?


A) Nükte B) Espri C) Güldürü D) Şaka

3- Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerin hangisi ünsüz benzeşmesi kuralına uygundur? 1. Bizimkiler balıktan geldiler.

 2. Ahpapca bir tutum takındı.

 3. Başını hafifce öne eğdi.

 4. Beğenmediğini açıkca söyledi.

4- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünlü düşmesiyle ilgili bir yazım yanlışı vardır.? 1. Asfaltın onarımı

 2. Herkesin derdi

 3. Ağızının içi

 4. Değirmenin suyu

5- Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin kökü ötekilerden farklıdır?
  1. Sevimli

  2. Sağlık

  3. Bilgin

  4. Yazı

6-Altı çizili sözcüklerin hangisi hem yapım hem çekim eki almıştır?
  1. Kalemlerimden birini sen al.

  2. Tahtayı nöbetçi sildi.

  3. Öğrenciler ödevlerini getirdiler.

  4. Sınıfımızda kitaplık bulunuyor.

7- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünsüz benzeşmesi olmuştur?
 1. Elindeki gazeteyi sessizce okuyor.

 2. Ailesinden uzak kalınca onların değerini anladı.

 3. Sevinçten ne yapacağını bilmiyor.

 4. Tatilde buz patenine gitmek istiyor.

8- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünsüz yumuşaması yoktur?

 1. Masa örtüsünün rengini beğenmedi.

 2. Kalemimin ucunu açıp yerime oturdum.

 3. Bu mevsimde denizin dibini göremezsin.

 4. Coğrafya sınavına büyük bir titizlikle hazırlandı.

9- Aşağıdaki kelimelerin hangisi tür olarak diğerlerinden farklıdır?

A)Kişilik B)Simit C) Gelmiş D)Sütlaç


10-‘’ soğuk ‘’ kelimesi aşağıdakilerden hangisinde mecaz anlamda kullanılmıştır?
 1. Bana her zaman soğuk davranıyor.

 2. Hava soğuk dışarı çıkmayın.

 3. Soğuk soğuk meyveleri yersen karnın ağrır.

 4. Bu duvarlar çok soğuk.

11-Aşağıdaki cümlelerden hangisinde zıt anlamlı

kelimeler birlikte kullanılmıştır?
A)Herkese eşit , sevecen davranır.

B) Bana, bunları her gün söyler.

C)Konuyu ona buna anlatma.

D)Köyde iyi ve kötü günlerimiz oldu.


12- ‘’ Bıçağı bana verir misin?
Cümlesinde ,altı çizili kelimedeki ses olayı hangisidir?


 1. Ali kitabı bana verdi.

 2. Defteri ona ver.

 3. Babam bana sitem etti.

 4. Öğretmene seni sorduk.

13 - ‘2Yazlıktan yeni dönmüştük’’


Cümlesinde hangi kelime hem yapım eki hem de çekim eki almıştır ?

 1. Yazlıktan

 2. Sabah

 3. Yeni

 4. Dönmüştük

14-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünsüz yumuşaması yoktur?

a-)Arkadaşının kalbini kırmış.

b-)Çocuk bileğini incitmiş.

c-)Türkiye pazar günü sandığa gidecek.

d-)İşlerini hukuka uygun yapar.


15-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünlü düşmesi yoktur?

a-)Üniversite’de okumaya gönlü yok.

b-) Fikrimi soran olmadı.

c-) Sonunda sabrımı taşırdılar.

d-)Resim dersini çok seviyorum.

16-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili ekin görevi diğerlerinden farklıdır?  1. Gönlüm herkese hoşgörü ile bakıyor.

  2. Derdim büyüktür kimselere söyleyemem.

  3. Bilim çağında yaşıyoruz.

  4. Sözüm çevreyi kirletenlere.

17- “Bakıp imreniyorum akınınaŞehrin üstünden geçen bulutların.”

Altı çizili sözcükteki ses olayının örneği aşağıdaki cümlelerin hangisinde vardır?

A) Bütün bunlar aşkın güzelliğidir.

B) Alnınızda ne derin bir ıstırap izi var.

C) Dağların ardından ateş yükseldi.

D) Beklemekle geçti bütün günümüz.

18- Sevdiklerimizin ölümü, ‘dün’den değil; ‘yarın’dan ayrıldığımız için acı verir bize.

Bu cümle anlamca aşağıdakilerden hangisine en yakındır? 1. Yaşam, sevdiklerimizle bir aradayken tat verir bizlere.

 2. Sevdiğimiz insanların ölümüne üzülmemizin nedeni, onlarla geleceği paylaşamayacak olmamızdır.

 3. Yaşamımızda önemli yer tutan insanların ölümü karşısında, yaşamdaki her şey acı verir bize.

 4. Yitirdiğimiz her insanla yaşamın aslında ne kadar boş ve anlamsız olduğunu bir kez daha anlarız.

19- 1. onlara

2.sayesinde

3.buluruz

4.yolumuzu

5.ama

6.hiçbir zaman7.onlar

8.ulaşamayız

Bu sözcüklerin tamamını kullanarak, ‘İdealler yıldızlara benzer.’ Cümlesini açıklayıcı bir yargı oluşturulmak istendiğinde doğru sıralama nasıl olur?


 1. 1-6-8-5-7-2-4-3

 2. 4-7-2-5-3-1-8-6

 3. 6-1-8-4-5-3-2-7

 4. 8-6-5-1-74-3-2

20-‘’-de’’eki ,aşağıdaki sözcüklerden hangisine ulanırken( eklenirken) ünsüz benzeşmesi kuralı uygulanır?

a- Kitap


b-Okul

c- Defter

d- Kalem

21-Aşağıdaki sözcüklerden hangisi çekim eki almıştır?

a-Yolcu

b- Evimizc-Türkçe

d-Kalemlik

22-‘’Yemeğin tadını çok beğendim.’’cümlesinde altı çizili sözcükte meydana gelen ses olayı aşağıdakilerden hangisidir?

a-Ünlü daralması

b-Ünsüz benzeşmesi

c-Ünsüz yumuşaması

d-Ünlü düşmesi

23-Aşağıdaki sözcüklerden hangisine ünlü ile başlayan bir ek getirilirse ünlü düşmesi meydana gelmez?

a-Ağız

b-Böcek


c-Gönül

d- Sabır


24- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünsüz yumuşamasına örnek olacak bir sözcük vardır?


 1. Öğleden sonra parkta buluşuruz.

 2. Çocuk sessizce başını öne eğdi.

 3. Kar bütün gece hiç durmadan yağdı.

 4. Merdiveni hızlı hızlı çıkınca soluğum kesildi.

25-Aşağıdaki sözcüklerin hangisinde ünlü düşmesi vardır? 1. Tepecik

 2. Sıcacık

 3. Ömre

 4. KüçücükCEVAP ANAHTARI ( 1 / 25 )

1

C

11

B

21

B

2

A

12

A

22

C

3

A

13

A

23

B

4

C

14

B

24

D

5

B

15

D

25

C

6

C

16

C

26
7

C

17

B

27
8

D

18

B

28
9

C

19

A

29
10

A

20

A

3026-Aşağıdaki sözcüklerden hangisi ünlü ile başlayan bir ek alırsa ünlü kaybına uğrar? 1. Burun

 2. Odun

 3. Somun

 4. Torun

27-‘’Mutlu olma sanatını çocuklara öğretmeleri gerekirdi;felaket başımıza çöktüğünde değil;büyük bir sıkıntımız olmadığı,hayatın acılıklarının ufak tefek aksamalardan ibaret olduğu zamanlarda.’’
Aşağıdaki cümlelerden hangisi yukarıdaki paragrafın anlatmak istediği düşünce ile aynı doğrultudadır?
A)Zor günlerde,felaketlerin olduğu zamanlarda çocuklara nasıl mutlu olunması gerektiğini öğretmek gerekir.

B)En kötü felaketlerden hemen sonra çocuklara mutlu olma sanatı öğretilmelidir.

C)Hayat acılıkların,ufak tefek aksamalardan ibarettir.

D)Mutlu olma sanatını öğretmek için felaketleri beklememek gerekir.


28-Aşağıda verilen kelimelerin hangisi kök bakımından diğerlerinden farklıdır?


A)Sarardım

B)Çalışmalıyım

C)Başlayacağım

D)Dertleşiyoruz


29-Aşağıdaki kelimelerin hangisi hem yapım eki hem de çekim eki almıştır?
A)Yazlığımız

B)Terlikçi

C)Arabalardan

D)Bilginlik

30-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım (imla) yanlışı yapılmıştır?
A)O kalemden bende de var.

B)Okulun oradaki cadde de kitapçı var.

C)Ödevimi teneffüste de tamamlayabilirim.

D)Yeni açılan bir sergide öğretmenimi gördüm.


31- Aşağıdakilerin hangisinde farklı bir ses olayı vardır?
A. Kuşlar soğuğa hazırlıksız yakalandı.

B. Dağlar kadar derdim var.

C. Gücümüz yavaş yavaş tükeniyor.

D. Kitaptaki soruları çarçabuk cevapladı.

32-.Aşağıdaki cümlelerin hangisi kanıtlanabilirlik açısından farklıdır?
A. Necip Fazıl’ın Çile adlı bir kitabı vardır.

B. Türkiye’nin en büyük ili Konya’dır.C. En güzel mevsim kış mevsimidir.

D. Dünya’nın bir tane uydusu vardır.


33. Aşağidaki kelimelerden hangisinin köküne "-mek,-mak" eklerinden biri getirilebilir?

A) Mavili B) Bilgin

C) Gözlük D) Sarışın
34. Aşağıdaki dizelerin hangisinde ünsüz yumuşamasına uğramış bir sözcük vardır?

A) Doldursa içimi orada

B) Baygın kokusu iğdelerin,

C) Bilmese tadını kederin

D) Bu her âlemden uzak ada.

35-Cümlelerin hangisinde ünsüz yumuşamasına uğramış sözcük vardır?

A.Balkonda çay içtik.

B.Kitaplar tek dostumdur.

C.İki saat ders çalıştı.

D.Ağacı sev, yeşili koru.

36-Aşağıdaki sözcüklerden hangisi isim kökünden türememiştir?

A.Yağmurlu

B.Güneşli

C.Bulutlu

D.Karlı

37- Ağaçların çiçeklenip, ekinlerin büyümeye başladığı günlerde köyüne gider, çocukluk1 2 3

günlerini sanki yeniden yaşardı.

4

Bu cümledeki altı çizili sözcüklerden hangisinin kökü sözcük türü bakımından diğerle-rinden farklıdır.?a) 1 b) 2 c) 3 d) 4
38- Aşağıdaki cümlerin hangisinde altı çizili sözcük hem yapım hem çekim eki almıştır.?

a) Aralarında sıkı bir dostluk vardır. b) Kapıda bir yabancı var.

c) İnatçılar çevrelerinde pek sevilmezler. d) Bayramda sokaklar çok kalabalıktı.

39-.Aşağıdaki kelimelerin hangisinde birden çok yapım eki vardır?

A) Algıladı C) Pazarlıktan

B) Yolcular D)Durağımız

40- ”Kervan geçirmeyen beller sizdedir.

I

Şahin uçurtmayan yeller sizdedir.II

Delirip köpüren seller sizdedir.

III


Ezelden beri dumanlı mısınız?”

IV

_Numaralanmış sözcüklerden hangisinin kökü isimdir?A) I ve II B)I ve III C)II ve III D)III ve IV

41- ‘sokağın’ kelimesindeki ses olayının benzeri aşağıdakilerin hangisinde vardır?


A)Ağacın dalları yere kadar sarkmıştı.

B)Sokakta koşuşan çocuklar çok gürültü yapıyor.

C)Biletçi avaz avaz bağırıyordu.

D)Nehrin karşı kıyısı görülmeye değer.

42- Aşağıdaki kelimelerin hangisinde hem yapım eki hem çekim eki vardır?
A)Kitaplar B)Kusursuz C)Okuldan D)Demirciler

43-.Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde kalınlık-incelik durumuna aykırı bir durum vardır? 1. Akşam yine sokağa çıktı.

 2. Kanını donduracak olaylar yaşadı.

 3. Her gün okula gidiyor.

 4. Son günlerde iyice yoruldu.

44. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kalınlık-incelik uyumu vardır?

a) Sabahleyin kahvaltı yapmadı.

b) Meslektaşlarıyla bu sabah görüştü.

c) Çocuk, saatlerce aralıksız koştu.

d) Kadın, yavrusuna sıkı sıkı sarılmıştı.

45-“ p-ç-t-k ile biten sözcük,ünlü ile başlayan bir ek aldığında sondaki sert ses yumuşar.

Aşağıdaki sözcüklerden hangisinde bu yumuşama görülmez?


  1. İlaç c) Koç

  2. Kağıt d) Çelenk

46-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgülün kaldırılması durumunda anlam değişir?  1. Ali, bizi görünce gelmedi.

  2. Kadın ,doktora derdini anlattı.

  3. Öğretmen, ödevleri kontrol etti.

  4. Ayşe, 5Ekim 1997’de doğdu.

47-Aşağıdaki cümlelerin nesnel yargı yoktur?

a)Son okuduğum kitap çok güzeldi.

b)Son okuduğum kitap yüz kırk sayfaydı.

c)Son okuduğum kitabı 5 YTL ‘ye aldım.

d)Son okuduğum kitapta beş öykü var.

48-Aşağıdaki kelimelerin hangisinde sert sessizlerin yumuşaması olmuştur?


A)Çağlayan B)Öğrenciysen

C)Gidiyorum D)Gülmüştü


49-Aşağıdaki kelimeler zıt anlamlıları ile birlikte verilmiştir.Hangi kelimenin zıt anlamlısı yoktur?


(hızlı,hafif,güzel,yavaş,çirkin,dar,usta,geniş,acemi)
A)Usta B)Yavaş C)Geniş D)Hafif

50-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde nesnel bir yardır?


A) Herkesin okuması gereken güzel bir kitaptı.

B) Aileden uzak yaşamak çok zor.

C) Yazarımız romanında köyünden uzakta yaşayan bir insanı anlatmıştır.

D) Kitaplar ayrılıkları değil, kavuşmaları anlatmalı bence.

CEVAP ANAHTARI ( 26 / 50 )

26

A

36

A

46

B

27

D

37

B

47

A

28

B

38

C

48

C

29

A

39

A

49

D

30

B

40

D

50

C

31

D

41

A32

C

42

D33

B

43

C34

C

44

D35

D

45

C


……………………………………………………………..


51-Aşağıda yer alan köklerden hangisi bir yönüyle diğerlerinden farklıdır?

A) Ev B) Uç

C) Para D) Yara

52-Aşağıdaki cümlelerden hangisinde ünsüz benzeşmesi olayına örnek vardır?


a)Eve üç gün sonra döndü.

b)İki saat caddede bekledi.

c)Bu yıl yaz erken geldi.

d)Kapı açılır açılmaz hemen ayağa kalktı.


53-Aşağıdaki cümlelerden hangisinde ünsüz yumuşamasına örnek kelimeler vardır?

a)Ayağa kalktığında bacağını koltuğa çarptı.

b)Arsızca gülmeye başladı.

c)Bu oyunu çok beğenecekler.

d)Balıkçılarla sohbet etti.
54-Aşağıdaki kelimelerden hangisi yapım eki almamıştır?
A) Kitaplık

B) Defter

C) Gazeteci

D) Silgi

55-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır?
A)Her şeyi bir kere de silip atamazsın.

B)Hayatımda beni üzen herhangibir olay olmadı.

C)Birkaç gün sonra geleceğini söyledi.

D)Hiçbir konuda yalan söylemedim sana.


56-Aşağıdaki cümlelerden hangisinde ünsüz yumuşaması kuralına örnek bir kullanım vardır?

a)Odanın süslü eşyaları arasında bir de antika saat var.

b)Pencerenin iki tarafına rengarenk çiçekler çizilmiş.

c)Kış ayları sürekli karanlık ve soğuk olur.

d)Caddenin aydınlığı odanın içine doluyordu.

57- Aşağıdaki cümlelerden hangisinde ünsüz benzeşmesi örnek bir kullanım vardır.

a)Son yük treni ağır ağır geçti önümüzden.

b)Erik kompostosunu her şeyden çok severdi.

c)Annesine küçük bir çam fidanı götürdü.

d)Canavar korkusu sardı bu güzel yaylayı.


58-Aşağıdaki cümlelerde altı çizili kelimelerin hangisi farklı bir kökten türemiştir?
 1. Bu eve bir alıcı çıkmadı.

 2. Güne erken başlayan kapıcı işleri erkenden bitirdi.

 3. Bu yazarın akıcı bir üslubu var.

 4. Yazın boğucu sıcaklar hepimizi etkiledi.

59-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünsüz benzeşmesi kuralına örnek vardır?
 1. Ayşe’nin gözlüğü kırılmış.

 2. Polis ekipleri olay yerine baskın düzenledi.

 3. Acıyan ayağıyla arkadaşına yardım ediyordu.

 4. Senedi ödeyemeyince ceza aldı.

60-Aşağıdaki cümlelerden hangisi kişinin kendi düşüncesini içermektedir?  1. Ankara Türkiye’nin başkentidir.

  2. İstanbul dünyanın en kalabalık şehirlerindendir.

  3. Rize ilinde çay üretimi yapılmaktadır.

  4. İzmir eşsiz güzelliğiyle ve bizi her zaman etkilemiştir:

61-“Kitaplar insanlara yeni dünyaların kapılarını açar.” sözüyle anlatılmak istenen nedir?  1. Kitapların sayısının çokluğu insanı zinde tutar.

  2. Kitaplar insana değişik bilgiler verirler.

  3. Kitaplar insanlara yeni bilgiler öğreterek onların bilgilerini zenginleştirirler.

  4. Kitaplar zihin gelişimine katkıda bulunarak bilginin depolanmasını sağlarlar.

62-Aşağıdaki altı çizili sözcüklerin hangisinde farklı bir ses olayı vardır?  1. Kitaplıkta çok türde kitabım var.

  2. Çocukça davranmandan hepimiz usandık.

  3. Böcekten ne de çokmuş bu bahçede.

  4. Yumruğumu sıkarak sana baktım.

63-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünlü daralması yoktur?


a)Gülerdir adını sayıklıyorum.

b)Dondurma yiyelim, diye tutturdu.

c)Rüyalarımda sürekli seni görüyorum.

d)Gözüm yollarda, seni bekliyorum.

64-Aşağıdaki altı çizili sözcüklerin hangisinde farklı bir ses olayı vardır?
a)Elinde sertçe bir cisim vardı.

b)Yaşlı adam bugün bitkin görünüyordu.

c)Arkadaşımdan aldığım kitabı geri verim.

d)Boynu bükük kadın herkesi içten seviyordu.

65-Aşağıdaki altı çizili sözcüklerin hangisinde birden çok yapım eki kullanılmıştır?
a)Elektrikçi çağıralım prizleri tamir etsin.

b)Yarın gözlükçüye uğramalıyım.

c)Kitapları kitaplığa yerleştirir misiniz?

d)Bir haftadır hastalıktan hiçbir şey yapamadım.

66-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünsüz benzeşmesine örnek vardır?
a)Bir rüzgâr gibi özgür olmayı isterdim.

b)Küçük çocuklar sokakta oynuyorlarmış.

c)O,bizi görünce sevinmiş.

d)Bu kadar yarışmacı arasından beni beğenmiş.

67-Aşağıdaki sözcüklerden hangisine ünlü ile başlayan bir ek geldiğinde sözcükte bir değişiklik olur?

a)Hafif b)Sabah c)Bilet d)Dolap


68- Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin kökü fiil köküdür

a)Gördüm b)Dünyalar c)Kitaplık d)Gözlükçü

69- Aşağıdaki kelimelerin hangisinde yapım eki ve çekim eki vardır?

a) Gözlükçü b) Vatandaşlık

c)Evleri d)Pazarcılar


70- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünü düşmesine uğramış bir sözcük yoktur?


A) Bu şehrin kalabalığına alışmalısın artık.

B) Verdiğin kitabı büyük bir merakla okudum.

C) Son günlerde boynunda bir ağrı hissediyordu.

D) Herkesin fikrine saygı göstermeliyiz.

71- Aşağıdaki cümlelerin hangisi öznel bir yargıdır?
A) Türkü geleneksel edebiyatımızın ürünüdür.

B) Şiirlerini hece ölçüsüyle yazıyor.

C) Son şiir kitabı çok güzeldi.

D) Kitapta karamanlar yöresel ağızlarıyla konuşturulmuş.

72- Aşağıdaki kelimelerden hangisinin yazımı doğrudur.
A) Yanlız B) Yanlış C)Herkez D) Deyil

73- “Moraracaksınız” kelimesinin kök ve ekleri hangi seçenekte doğru olarak ayrılmıştır?A)      Kök- yapım eki-çekim eki- çekim eki

B)      Kök- yapım eki-yapım eki- çekim eki

C)      Kök- çekim eki-yapım eki- çekim eki

D)      Kök- çekim eki-yapım eki- yapım eki

74-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde öznel değerlendirme yapılmıştır?
  1. Bu eser Milli Mücadele dönemini anlatıyor.

  2. Yazar, eserinde köy yaşantısını anlatmıştır.

  3. Eleştirmenler bu eserle ilgili farklı görüşler ortaya koymuş.

  4. İlginç doğa betimlemeleri,büyülü bir üslup kullanılmış.

75-Ahlakın en temel ilkesi ; sana yapılmasını istemediğin bir şeyi sen de başkasına

yapma.

Aşağıdaki sözlerden hangisi bu cümleyle doğrudan ilgilidir?A)Ya olduğun gibi görün ya da göründüğün gibi ol.

B)İğneyi kendine çuvaldızı başkasına batır.

C) Uzaktan davulun sesi hoş gelir.

D) Düğün seyirciye kolay gelir.

CEVAP ANAHTARI ( 51 / 75 )

51

B

61

C

71

C

52

D

62

D

72

B

53

A

63

C

73

A

54

B

64

C

74

D

55

B

65

B

75

B

56

D

66

B57

A

67

B58

B

68

A59

B

69

D60

D

70

B


……………………………………………………………………………………………

76-. Aşağıdaki cümlelerden hangisi beklenti belirten bir yargıdır?


 1. Hani buraya gelmeyecektin.

 2. O, bu soruyu çözebildi.

 3. İyi bir doktor olacağına inanıyorum.

 4. Burada her şey bir başka güzel.

77-.Aşağıdaki sözcüklerden hangisinde yumuşama olmaz?

A) Yamaç B) Konut C)Yurt D) Toprak

78- ‘ Kapılmak’ sözcüğü hangi cümlede gerçek anlamda kullanılmıştır?
 1. Irmakta yüzen çocuk akıntıya kapıldı.

 2. O, benim tatlı sözlerime kapıldı.

 3. Kasabanın güzelliğine kapılarak oraya yerleşti.

 4. Aniden şiir yazma isteğine kapıldı.

79-Aşağıdaki sözcüklerin hangisinin kökü doğru olarak ayrılmıştır?

A) Çan-ta-y-ı B) Es-er-i C) Bal-ık D) Sev-gi
80- “p,ç,t,k” ünsüzleriyle biten sözcüklere ünlü ile başlayan bir ek getirilirse bu sözcüklerde

yumuşama olur.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu kuralara uygun bir örnek yoktur?

A) Yeni okuduğum kitabın sayfaları yırtılmış.


B) Annem geldikten sonra evden çıktım.
C) Küçük köpek korkudan ağacın kovuğuna saklandı.
D) Yurdumuzun her yanı cennet gibi.

81- “Alnında geçmişin izleri

Geleceğe umutla bakıyordu.”

dizelerinde yer alan sözcüklerden hangisinde hece düşmesi vardır? 1. Alnında

 2. Geçmişin

 3. Umutla

 4. Bakıyordu

82- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde nesnel anlatım vardır?

A)Bugünkü toplantı oldukça verimliydi

B)İnsanlar sorunlarını konuşarak çözmelidir.

C)Dünyanın en güzel şehri İstanbul’dur.

D)Makale yazılarında fikir ispatlama amacı vardır.


83-Aşağıdaki cümlelerden hangisi öznel bir yargı içermektedir?
 1. Mevsimlerden en güzeli sonbahardır.

 2. Türkiye’nin başkenti Ankara’dır.

 3. Haftada beş saat Türkçe dersi işliyoruz.

 4. Sınıfın en uzun boylu çocuğu Emre’dir.

84-Aşağıda koyu yazılmış kelimelerden hangisinde ünsüz yumuşaması meydana gelmiştir?
 1. Kitapçıdan yeni kitaplar aldık.

 2. Alnında küçük bir leke var.

 3. Küçük bir kelebek parmağıma kondu.

 4. Sokakta geç vakitlere kadar oyun oynamamalıyız.

85-Aşağıdaki kelimelerden hangisine gelen ek farklıdır?

a)Kitaplar b)Geldi c)Simitçi d)Evden

86-Aşağıdaki kelimelerden hangisinin kökü diğerlerinden farklıdır?

a)Geliyorum b)Eve c)Televizyon d)Kalemlik
87-Aşağıdaki cümlelerde altı çizili kelimelerin hangisinde hem ünsüz yumuşaması hem de benzeşmesi kuralı vardır?

A)Bu yapının işçiliği Mimar Sinan’a aittir.

B)Bu toprağa bol gübre vermeliyiz.

C)Dün dişçiden randevu aldım.

D)Bu baskının başka bir örneği yok.

88-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde nesnel yargı vardır?

A)Hayat her zaman güzeldir.

B)Yazarın mükemmel bir anlatımı var.

C)Daha önce bu kadar iyi bir filme gitmemiştim..

D)Yazarın yirmiden fazla öykü kitabı var.


89- Aşağıdaki atasözleriyle anlam bakımından bir üçlü oluşturulursa hangisi dışta kalır?


A) Atı, atın yanına bağlama,ya huyundan ya suyundan.

B) Üzüm üzüme baka baka kararır.

C) Dost dostun ayıbını örter.

D) Körle yatan şaşı kalkar.

90- “ – yor ” eki büyük ve küçük ünlü uyumuna aykırı bir ektir. Bu ekten

önceki geniş – düz ( a – e ) ünlüler daralarak ( ı – i ) olur.

Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi bu kuralın dışında kalır?

A)Akasyalar eliyor günü suyun yüzüne. C) Nasıl bakıyor dersiniz bize

yıldızlar.

B)Bilmiyor günün değerini insanoğlu. D) Patlıyor insanın sabrı

amaçsız yaşamda

 

91- Aşağıdaki kelimelere getirilen –de (bulunma) hali eklerinden hangisi yanlıştır?a) Sınıfta b) Bakkalda

c) Manavda d) Sokakda

92-Aşağıdaki kelimelerin hangisi ek ve kök bakımından yanlış ayrılmıştır?
A) Sev-imli B) Sus-kun-du C) Kalem-lik D) Ara-ba-m

93-Aşağıdaki cümlelerden hangisi özneldir?  1. Herkes cumartesi günlerini sever.

  2. Çocuklar basamakları hızla çıkıyordu.

  3. İlkbahar geldiğinde ağaçlar çiçek açar.

  4. Benzinli araçlar hava kirliliğine sebep olur.

94-Aşağıdaki kelimeleri tür bakımından gruplarsak hangisi dışarıda kalır?


A) Elbise B) Seslendim C) Başarılı D) Sınıf

95-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sessiz benzeşmesi vardır?
  1. Zavallı çocuk bu defa çok kötü dövülmüştü.

  2. Senin ne olduğunu yavaş yavaş anlıyorum.

  3. Öğretmenin fıkrası bütün sınıfı güldürdü.

  4. Üzerinde mavi, çizgili çok hoş bir gömlek vardı.

96-Aşağıdaki altı çizili sözcüklerin hangisinde ses düşmesi yoktur?

A) O kadar çok acıktım ki karnım zil çalıyor.

B) Öyle bağrın açık dolaşırsan üşütürsün.

C) Dedem, babaannemin koynunda sakladığı resmini bize gösterdi.

D) Bana bir daha böyle bağırmanı istemiyorum.
97-. Aşağıdaki cümlelerden altı ç izili deyimlerden hangisi “söylemek istediğini bir türlü söyleyememek” anlamını içeren bir deyimdir?

 1. Bu kadar dillerde dolaştığın yeter.

 2. Dilimin ucunda ama, bir türlü söyleyemiyorum.

 3. Şu garibin bir dili olsa da söylese.

 4. Beni bu kadar diline doladığın yeter.

98- “ Sabahın seher vaktinde

Bir garip bülbül dolaşır.”

Yukarıdaki dizede aşağıdaki ses olaylarından hangisi vardır?

A) Ünsüz benzeşmesi B)Ünsüz düşmesi C)Ünsüz yumuşaması

D) Ünlü düşmesi

99- Aşağıdaki cümlelerden hangisi kanıtlanabilirlirlik açısından diğerlerinden farklıdır?


 1. Babam, o yıllarda sözü edilen kasabada öğretmendi.

 2. Son zamanlarda insanlardan kaçan, ürkek bir hali vardı.

 3. Bu bölgenin bitki örtüsü yönünden zenginliği çok yağışlı olmasına bağlı.

 4. Erciyes Dağı, adını bir üniversitemize vermiştir.

100- “Yiğittin, inanç doluydun, yapıcıydın,

Sanatkârdın, deniz kadar engin,

Kimsenin görmediğini görürdü,Sevgiyle bakan gözlerin”
Yukarıdaki dörtlükte ağırlıklı olarak hangi duygu işlenmiştir?
A) Yüceltme B) Çaresizlik C) Özlem D) Umutsuzluk


CEVAP ANAHTARI ( 76 / 100 )

76

C

86

A

96

D

77

B

87

A

97

B

78

A

88

D

98

D

79

D

89

C

99

B

80

B

90

C

100

A

81

A

91

D82

D

92

D83

A

93

A84

C

94

B85

C

95

A
Yüklə 168,02 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə