TüRKÇe testiYüklə 131,8 Kb.
tarix31.10.2017
ölçüsü131,8 Kb.Kitapçığı
2014-2015 DERS YILI baslik-nejc

5.SINIF 2.SEVİYE TESPİT VE BURS SIRALAMA SINAVI

02 NİSAN 2015 PERŞEMBE
Adı – Soyadı:............................................... Not:..................

Sınıf :...................... Süre : 90dk.


1.OTURUM SORU KİTAPÇIĞI

TÜRKÇE- SOSYAL BİLGİLER –FEN VE TEKNOLOJİ 1. GENEL AÇIKLAMA


  1. Bu kitapçık Türkçe – Sosyal Bilgiler - Fen ve Teknoloji sorularını içermektedir. Kitapçık 21 sayfadan oluşmaktadır.

  2. Dağıtılan cevap kağıdının üzerine adınızı, soyadınızı ve sınıfınızı okunaklı bir şekilde yazınız.

  3. Bu test 30 Türkçe, 10 Sosyal Bilgiler ve 10 Fen ve Teknoloji sorusundan oluşmaktadır. (Toplam 50 soru) Tüm soruları yanıtlamanız için size 90 dakikalık süre verilecektir.

  4. Her sorunun 4 seçeneği vardır. Doğru yalnız bir tanesidir. Doğru cevabın harfini kurşun kalemle iyice karalayınız.

  5. Bir soruda iki seçenek karalanırsa o soru yanlış olarak değerlendirilir.

  6. Cevap kağıdını karalamayınız ve kirletmeyiniz.

  7. Bilmediğiniz soru üzerinde fazla zaman harcamayınız. Zamanınız kalırsa tekrar dönersiniz.


Küçük kahramanımız Atıl yurt dışında, dilini, törelerini bilmediği bir ülkede yaşamış ya da yaşamakta olan yüz binlerce Türk işçi çocuğundan biridir. O, tüm zekâsına, yeteneğine, çabasına karşın, yabancı topluma uyum sağlamakta güçlük çekmektedir. Çocuklara dek yansıyan yabancı düşmanlığı Atıl’ın onurunu kırmaktadır. Aşağılanmaya, horlanmaya dayanamaz. Köyü, yurdu, insanları gözünde tüter. Yalnız ve mutsuzdur. Yüreğindeki duyguları şöyle dile getirir:

...Köyde doğup büyüdüm. Hemen hop diye Münihli olamam ya! Okulda istenmediğim, horlanıp aşağılandığım için başarılı olamadım. Tembelliğimden ya da aptallığımdan değil. Aslını sorarsan, uyamıyorum buraya. Sevemedim Almanya’yı, hem de hiç sevmedim. Daha ilk günden yurdumu özledim... Elimden gelse, her şeyi göze alarak kaçıp gideceğim buradan. Köyüme gitmek istiyorum. Orada, tarlada, harmanda çalışmak, çobanlık etmek, bence burada tutsak gibi boynu bükük yaşamaktan çok daha iyi. Köyümde yavan ekmek yemeye ve yamalı giysilerle gezmeye gönüllüyüm. Yeter ki, buradan kurtulayım. Dört duvar arasında ökseye tutulmuş tarlakuşu gibi yaşamaktan usandım.”Gülten Dayıoğlu


Aşağıdaki beş soruyu (1., 2., 3., 4. ve 5.) yukarıdaki metne göre yanıtlayınız.


 1. Atıl’ın başarılı olamamasının sebebi nedir?

A) Atıl tembel bir çocuktur.

B) Aptal bir çocuk olduğu için.

C) İşçi çocuğu olduğu için okumayı sevmiyor.

D) Aşağılandığı ve horlandığı için.


 1. Atıl’ın durumu, yaşadığı sorunlar aşağıdakilerden hangisi ile en iyi özetlenebilir?

A) Yabancı bir ülkeye uyum sağlayamamıştır.

B) Yabancı düşmanlığından dolayı korku içindedir.

C) İşçi çocuğu olduğu için kendisini küçük görmektedir.

D) Okulu çok sevmemektedir.


 1. Atıl, yabancı düşmanlığı karşısında neler hissediyor?

A) Çok seviniyor ve mutlu oluyor.

B) Kendi işini yapmaya çalışıyor, olanları umursamıyor.

C) Atıl’ın onuru kırılıyor.

D) Atıl hırslanıyor ve büyük bir heyecanla başarıyı yakalamaya çalışıyor. 1. Atıl nerede yaşıyor?

A) Türkiye’nin ücra bir köyünde.

B) Doğup büyüdüğü yerde.

C) Yurt dışında, Almanya’da.

D) İstanbul’da yalnız ve mutsuz olduğu bir evde.


 1. Aşağıdakilerden hangisi Atıl için söylenemez?

A) Atıl dilini, törelerini bilmediği bir ülkede yaşamaktadır.

B) Her zaman köyü, yurdu ve insanlarını özlemektedir.

C) Okulunda çok sevilen ve başarılı olan bir öğrencidir.

D) Yaşadığı yerden, her ne pahasına olursa olsun kurtulmak istemektedir.


 1. Şu” sözcüğü, aşağıdaki cümlelerin hangisinde zamir olarak kullanılmıştır?

A) Adresini, şu kağıda yaz da unutabilirim.

B) Şu tabloyu çok beğendim, satın almayı düşünüyorum.

C) Şu, okulun en çalışkan ve en disiplinli öğrencisidir.

D) Şu ağacı ben diktiğim için onu her zaman sularım.  1. Artık uygulama çalışmalarına başlayabilirdim.

  2. Görevim, Güzelyurt’ta narcılığı geliştirmekti.

  3. Üç yıl boyunca çeşitli kitaplar okudum, birçok kurslara katıldım.

  4. Bunun için önce bilgimi artırmam gerekiyordu.

Yukarıda cümlelerin anlamlı bir paragraf oluşturması için sıralama nasıl olmalıdır?


  1. 2 – 4 – 3 – 1

  2. 3 – 1 – 2 – 4

  3. 2 – 1 – 3 – 4

  4. 4 – 3 – 2 – 1 1. Üzüm üzüme baka baka kararır.” atasözüne en yakın anlamlı atasözü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Bir elin nesi var iki elin sesi var.

B) Öfkeyle kalkan zararla oturur.

C) Körle yatan şaşı kalkar.

D) Lâfla peynir gemisi yürümez.Sanat, insanın, güzeli bulma yolunda bir çabasıdır. Sanat, güzeli bulma yanında iyiyi bulma yolunda da çaba gösterir. Çıkarlardan uzak bir nitelikte bulunması, çıkarların sınırları dışında kalması nedeniyle insanları birbirine yakınlaştırır ve insanın, insanı sevmesini sağlar. İnsana bağlı, insan ürünü olması nedeni ile sanat insandan sonra düşünülmemelidir.


Yukarıdaki paragrafa göre sanatla ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?


  1. Sanat, insana bağlıdır.

  2. Sanat, insanı çıkarcı yapar.

  3. Sanat, insanların ürünüdür.

  4. Sanat, insanla birlikte düşünülmelidir.


Kalın – kaya – karanlık – kabalık – kaçış – kahkaha – kamara


Yukarıdaki sözcükleri sözlük sırasına göre sıralarsak, kaç tanesi “kahraman” sözcüğünden sonra gelir?


  1. 3

  2. 5

  3. 2

  4. 4
 1. Öğretmen yarın bizi ödül olarak Büyük Han’a götürmeyi tasarlıyor.” cümlesindeki zamirin tekili aşağıdakilerden hangisidir?

  1. Sizi

  2. Seni

  3. Onu

  4. Beni


Bütün askerler nefeslerini tutup gözlerini karşıki tepenin yamaçlarına çevirmişti.”


Yukarıdaki cümlelerden, aşağıdakilerin hangisi çıkarılamaz?

A) Askerler merak ve heyecan içindeydi.

B) Askerler birden fazlaydı.

C) O sırada savaş vardı.
SOYLU KATIR

Baş papazın katırı

Soyluyum diye tutturmuş.

Anası kısrak ya,

Hep onunla övünürmüş.

Şunu yaptı, bunu yaptı diye

Böyle bir kısrağın oğlu

Tarihe girmeliymiş.

Değil herkesi, hekimleri bile

Sırtına bindirmezmiş

Şanına yakışmaz diye.

Derken katır ihtiyarlamış,

Vermişler değirmene.

Orada gelmiş kendine:

Babası eşeği hatırlamış.

Atalar dememiş boşuna:

Her kötülük bir iyiliktir.

Başka türlü nasıl gelir

Budalaların aklı başına.

La FontaineD) Askerler karşıki tepeden gelmesi muhtemel birileri ile ilgileniyorlardı.

Aşağıdaki 3 soruyu (13., 14. ve 15.) yukarıdaki parçaya göre yanıtlayınız.


 1. Baş papazın katırı niçin övünüyordu?

A) Babası eşek olduğu için.

B) Anası kısrak olduğu için.

C) Baş papazın katırı olduğu için.

D) Yalnız soyluları taşıdığı için.

 1. Baş papazın katırı için aşağıdakilerden hangisi söylenemez.

A) Katır, ihtiyarlığında çok güzel günler geçirmiş.

B) Şanına halel gelmesin diye herkesi sırtına almazmış.

C) Değirmene verildikten sonra aklı başına gelmiş.

D) Kısrağın oğlu olduğu için kendisini hep soylu addedermiş.


 1. Atalarımıza göre, kötülükler hangi tip insanlar için iyi olabilir?

A) Tüm insanlar için

B) Soylu ve zengin insanlar için

C) Fakir ve katır besleyen insanlar için

D) Gerçekleri görmeyen, geçmişini inkar eden insanlar için


-Annemin gömleğinin düğmesini arıyordum. Ceketinin düğmesini buldum. Ne yazık ki metal düğme paslanmıştı. O da işe yaramadı.Yukarıdaki paragrafta geçen isim tamlamalarının çeşidi sırası ile hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?
A) Belirtili tamlama – Belirtili tamlama – Belirtisiz tamlama

B) Zincirleme tamlama – Belirtili tamlama – Belirtisiz tamlama - Belirtisiz Belirtili

C) Zincirleme tamlama – Belirtisiz tamlama – Takısız tamlama

D) Zincirleme tamlama – Belirtili tamlama – Takısız tamlama
 1. Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Türkçe’de en uzun hece dört harften oluşur.

B) Bir hecede en çok dört sessiz harf bulunur.

C) Her sesli (ünlü) harf, bir hece oluşturur.

D) En kısa hece, bir sesli (ünlü) harften oluşur.


 1. -de” eki “kabak” sözcüğüne eklendiği zaman “kabakta” durumunu alır. Buna göre, bu sözcükte meydana gelen değişiklikleri hangi seçenek doğru olarak gösterir?

A) Ünsüz yumuşaması – ünsüz sertleşmesi

B) Ünsüz sertleşmesi – ünsüz sertleşmesi

C) Ünsüz sertleşmesi – Büyük Ünlü Uyumu uygunluğu

D) Büyük Ünlü Uyumu uygunluğu – Büyük Ünlü Uyumu uygunluğu


 1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “endişe” söz konusudur?  1. Bizi buraya kadar bunu söylemek için mi getirdin.

  2. Ya, bu yarışı kazanamazsam !

  3. Keşke sinema yerine denize gitseydik.

  4. Ali, ne yapıyorsun, hemen buraya gel !!! 1. İzzet Öğretmen öğrencilerine “Söylemesini bilmek kadar susmasını da bilmek gerekir.”dedi. İzzet Öğretmen bu sözü ile öğrencilerine neyi öğütlemek istemiştir?

A) Konuşacakları ve susacakları zamanı bilmeyi.

B) Her yerde konuşulmayacağını.

C) Dinlemenin konuşmaktan daha önemli olduğunu.

D) Konuşulanları sessizce dinlemeyi.


“Baba martı, adanın en tepesindeki evine döneli birkaç dakika geçmiş geçmemişti. Yine oldukça verimsiz bir avdan dönüyordu. Bula bula, iki küçük balık bulabilmişti, o kadar. Eve getirilen yemeği gören anne martı, iki çocuğuna üzüntüyle baktı. İki küçük martı, Hop ile Lüp, annelerinin bu üzgün bakışı karşısında suspus olup kaldılar. Getirilen yiyeceğin yetersiz olduğunu, karınlarını pek doyurmayacağını onlar da biliyordu. Anne martı, baba martıdan yana dönüp dertli dertli konuştu.”

Zeyyat Selimoğlu

21. ve 22. soruları yukarıdaki parçaya göre cevaplayınız.


 1. Baba martının evi neredeydi?
  1. Ormanın içinde.

  2. Adanın tepesinde.

  3. Bir kovukta.

  4. Bir ağacın dalında. 1. Hop ile Lüp niçin suskundur?  1. Yemeği beğenmedikleri ve az buldukları için.

  2. Yemek saati gelmediği için.

  3. Anneleri üzüldüğü için.

  4. Babaları üzüldüğü için.Geçen yaz Cem, anne ve babası köye gitmeye karar verdiler. Cem çok sevinçli idi. Yol çabucak tükendi. Köye vardıklarında Cem, kanatlanmış, evlerine doğru uçuyordu.Yukarıdaki altı çizili olan cümlelerde aşağıdakilerden hangisi anlatılmıyor?
A) Yorgunluk

B) Mutluluk

C) Acelecilik

D) ÖzlemOkul ....ev .... gelirken yol .... Hakan .... rastladım.Yukarıdaki cümlenin anlamlı olabilmesi için noktalı yerlere sırası ile hangi hal

eklerinin getirilmesi uygun olur?


  1. -e, -de, -i, -den

  2. -den, -i, -de, -e

  3. -den, -e, -de, -e

  4. -de, -e, -den, -i


Ülkemizde son bir iki ay içinde kaç tane birbirinden korkunç kaçıncı trafik kazası oldu.”Yukarıdaki cümlenin anlatımında bir bozukluk vardır. Bu bozukluğun giderilmesi için aşağıdaki kelimelerden hangisinin cümleden çıkarılması gerekir?


  1. Kaç

  2. Tane

  3. Birbirinden

  4. Kaçıncı

  • Büyücek bir ev satın almak için çok çalışıyorlardı.

  • Denizin masmavi sularında giden gemiyi görünce içinde olmayı o kadar çok istedim ki anlatamam.

  • Yeşil yeşil ovalarda dolaşan kuzular gördüm.

  • Sıcak mı sıcak bir günde bize çorba getirince hayret ettim.

  • Fasülye ile birlikte acımsı biberi çok severim.


Yukarıdaki cümlelerin kaç tanesinde pekiştirme sıfatı kullanılmıştır?


  1. 3

  2. 2

  3. 4

  4. 5
İnsan sosyal bir varlıktır. Yaşayabilmek için diğer insanların yardımına gereksinimi vardır. Ona oturacağı evi yapan mimarlar, yiyeceği gıdaları satan bakkal ve kasaplar, giyeceği elbiseyi diken terziler, ayakkabılarını yapan kunduracılar olmasıydı hali ne olurdu.


Yukarıdaki paragrafta geçen “İnsanlar sosyal bir varlıktır.” cümlesi ile anlatılmak istenen nedir?


  1. Yaşayabilmek için insanların çalışması

  2. İnsanların diğer insanlarla ilişki içinde bulunması

  3. İnsanların sürekli konuşması

  4. İnsanların zeki ve yetenekli olması
 1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgül kaldırılırsa cümlenin anlamında bir değişiklik olur?
  1. Küçük, derenin içindeki sazlıkların içine saklandığı için bulunamadı.

  2. Bu gece, nöbet sırası Dr. Hakan’a gelmişti.

  3. Doktor, hastasının durumunu çok iyi buldu.

  4. Dağınık, karanlık ve nemli bir odası vardı.Dil, kişiler arasında anlaşmayı sağlayarak sevgi bağlarını güçlendirir. Toplumun binlerce yıldan beri süregelen kültür mirasının sonraki nesillere ulaşmasını sağlar.


Paragrafta, dil ile ilgili olarak aşağıdakilerin hangisinden söz

edilmemiştir?


  1. Toplumun fertlerini kaynaştırdığından

  2. Kültürel değerlerin taşıyıcısı olduğundan

  3. Kuşaklar arası anlaşmayı sağladığından

  4. Toplumun refah seviyesini yükselttiğinden 1. Sonuç alamadığı halde aynı yolları deneyip durmak, boşuna ısrar etmek” anlamına gelen deyim aşağıdakilerden hangisidir?
  1. Havadan, sudan konuşmak

  2. Havanda su dövmek

  3. Lâfı ağızında gevelemek

  4. Lâfı ağzından kaçırmakTÜRKÇE TESTİNİZ BİTMİŞTİR.

YANITLARINIZI KONTROL EDEREK SOSYAL BİLGİLER TESTİNE GEÇİNİZ.

 1. Aşağıdakilerden hangisi sivil toplum örgütlerinin amaçlarından biri değildir?
  1. Sağlıklı ve mutlu bir toplum hayatı için çaba harcamak.

  2. Yaptıkları çalışmalarla özelde üyelerini, genelede tüm insanları

bilinçlendirmek.

  1. İnsanlar arasındaki sosyal dayanışmayı sağlamak.

  2. Piyango bileti satarak Maliye Bakanlığı’na katkıda bulunmak.
 1. Herhangi bir sivil toplum örgütünde yer almak ve çalışmak için gereken en önemli özellik aşağıdakilerden hangisidir?
  1. Yabancı dil ve özellikle İngilizce bilmek.

  2. Gönüllü ve karşılık beklemeden çalışmak.

  3. En az lise mezunu olmak.

  4. 25 yaşından büyük olmak.Çevrenin korunması ile ilgili bir sivil toplum örgütünün, yönetim (hükümetin), uygulamalarının eleştirdiği bir durumda, demokratik bir devlet yönetimi aşağıdakilerden hangisini yapması gerekir?

Çevrenin korunması ile ilgili bir sivil toplum örgütünün, yönetim (hükümetin), uygulamalarının eleştirdiği bir durumda, demokratik bir devlet yönetimi aşağıdakilerden hangisini yapması gerekir?

Çevrenin korunması ile ilgili bir sivil toplum örgütünün, yönetim (hükümetin), uygulamalarının eleştirdiği bir durumda, demokratik bir devlet yönetimi aşağıdakilerden hangisini yapması gerekir?
Çevrenin korunması ile ilgili bir sivil toplum örgütünün, yönetimin (hükümetin), uygulamalarını eleştirdiği bir durumda, demokratik bir devlet yönetimi aşağıdakilerden hangisini yapması gerekir?


  1. Örgütün uyarılarını dikkate almayıp bildiği uygulamalara devam

etmesi gerekir.

  1. Örgütün idarecilerini, devletin işine karıştı diye mahkemeye vermesi

gerkir.

  1. İddiaların doğru olup olmadığını araştırıp, sivil toplum örgütü ile

işbirliği yapması gerekir.

  1. Sivil toplum örgütünün çalışmalarını engelleyip, örgütü kapatması

gerekir.


 1. Çeşitli konularda haber ve bilgi veren, her gün ya da belli sürelerde çıkarılan yayın organlarına ne ad verilir?
  1. Televizyon Haberciliği

  2. Bilgisyar

  3. Facebook

  4. Gazete 1. Dünyadaki ulaşım araçlarında yaygın olarak kullanılan enerji kaynağı aşağıdakilerden hangisidir?
  1. Petrol

  2. Kömür

  3. Güneş enerjisi

  4. Gaz


HAVADİS

SABAH

KIBRIS

CUMHURİYET

MİLLİYET

AFRİKA

HALKIN SESİ


Yukardaki tabloda ülkemizde okunan gazetelerin bir kısmını görüyorsunuz. Bunların bir kısmı Kıbrıs’ta bir kısmı da Türkiye’de yayınlanmaktadır. Kıbrıs’ta çıkarılan gazeteleri karalarsak aşağıdaki şekillerden hangisi elde edilir?


A)B)

C)


D)


 1. Edison Elektrik ampulünü buldu.

 2. 1769 İlk buharlı otomobilin

yapıldığı yıl.

 1. Hazarfen Ahmet Çelebi Kanat takarak Galata

Köprüsü’nden uçan kişi.

 1. J. Gutenberg Telefonu buldu.
Yukarıdaki eşleştirmelerden kaç tanesi doğrudur?


  1. 3

  2. 4

  3. 2

  4. 1 1. Mektup, telgraf, radyo, televizyon, gazete, faks,... insanların haberleşmek için kullandığı başlıca haberleşme araçlarıdır. Aşağıdakilerden hangisi mesajın, elektrik telleri aracılığı ile gönderildiği haberleşme aracıdır?
  1. Radyo

  2. Telgraf

  3. Cep telefonu

  4. Televizyon
 1. Ulaşım, toplumlar için hep önemli olmuştur. Ulaşım olanaklarını kolaylaştıran ulaşım araçlarının gelişmesini sağlayan en önemli buluş aşağıdakilerden hangisidir?
  1. Tekerleğin bulunması

  2. Motor yapımının gelişmesi

  3. Buharlı motorun yapılması

  4. Petrolun yer altından çıkarılması 1. Öğretmenimiz Koray Bey, yeni bir buzdolabı aldı. Aldığı buzdolabı çok kısa bir süre sonra arıza yapmaya başladı. Buzdolabını aldığı firma, Koray Bey’e yardımcı olma yönünde isteksiz davrandı. Bu duruma göre, Koray Bey’e aşağıdaki sivil toplum örgütlerinden hangisi yardımcı olabilir?
  1. Yeşil Barış Hareketi.

  2. Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası.

  3. Tüketiciler Derneği.

  4. Buzdolabı tamircisi.SOSYAL BİLGİLER TESTİNİZ BİTMİŞTİR.

YANITLARINIZI KONTROL EDEREK FEN VE TEKNOLOJİ TESTİNE GEÇİNİZ.
Deniz, aydınlık ortamda bitki ile kendisi arasına önce cam levha, sonra da bir bakır levha koyup bitkiye bakıyor.

Deniz bu gözlemle hangi soruya cevap aramaktadır?


  1. Her ortamda, ışığın izlediği yol aynı mıdır?

  2. Işık ışınları her ortamdan geçer mi?

  3. Işık ışınları parlak yüzeylerden yansır mı?

  4. Işık boşlukta yayılır mı ? 1. Işığın yayılıp sesin yayılamadığı ortam aşağıdakilerden hangisidir?
  1. Boşluk

  2. Su

  3. Oksijen

  4. Buz 1. Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
  1. Saf sıvı maddelerin donmaya başladığı sıcaklığa donma sıcaklığı

denir.

  1. Sıvılar donarken çevrelerinden ısı alırlar.

  2. Donmakta olan maddenin tümü de donuncaya kadar sıcaklık değerlerinde bir

değişiklik olmaz.

  1. Bir sıvı madde donarsa katı hale gelir.

 1. Katı bir maddenin ısıtılmasına ait sıcaklık - zaman grafiği şekilde verilmiştir.
Grafik aşağıdakilerden hangisi hakkında bilgi vermez?


  1. Eriyen maddenin miktarı

  2. Erimeye başladığı zaman

  3. Erime sıcaklığı

  4. Erimenin bittiği zaman
 1. Özlem, iki taşı havada ve su içinde birbirine vurarak, çıkan sesleri dinledi. Daha sonra evin kapısına kulağını dayadı ve kapıya eliyle vurarak, yine çıkan sesi dinledi.

Özlem’in yukarıda yaptığı etkinliklerden yola çıkarak;

I - Ses, boşlukta yayılır mı?

II - Ses, sıvı ve gaz ortamlarında yayılır mı?

III- Ses, katı ortamlarda yayılır mı?

sorularından hangisine cevap bulunabilir?


  1. Yalnız I’e

  2. Yalnız II’ye

  3. I ve II’ye

  4. II ve III’e


 1. Beren, ıslak çamaşırları asmadan önce ve astıktan bir süre sonra odanın sıcaklığını ölçüyor.Ölçüm sonuçlarına göre Beren, odadaki sıcaklığın düşmesinin sebebini

aşağıdakilerden hangisi ile açıklar?


  1. Çamaşırların soğuk ortamda geç kuruması

  2. Çamaşırların sıcak ortamda çabuk kuruması

  3. Çamaşırların kururken ortama ısı vermesi

  4. Çamaşırların kururken ortamdan ısı alması 1. Aşağıdakilerden hangisi doğal ışık kaynağıdır?
  1. Mum

  2. Ampul

  3. Yıldız

  4. El feneri 1. Ahmet Öğretmen öğrencilerinden, genleşmenin olumlu veya olumsuz etkilerine ait günlük hayattan bir olay yazmalarını istiyor. Öğrencilerin yazdığı hangi olay, genleşmenin olumlu veya olumsuz etkilerine örnek olamaz?  1. Çamaşırların kuruması

  2. Derin dondurucudaki su şişesinin patlaması

  3. Sıkışmış konserve kapağının ısıtılınca açılması

  4. Çay konulduğunda ısınan cam bardağın kırılması 1. Öğretmen sınıftaki öğrencilerden birinin gözlerini kapatıp, diğer öğrencileri tek tek konuşturuyor.

Gözleri kapalı öğrenci, konuşan arkadaşlarını seslerinden tanıyor.
Bu gözlemle öğretmen, öğrencilerine aşağıdakilerden hangisini açıklamaya çalışmıştır?


  1. Sesin şiddeti, dinleyici ile ses kaynağı arasındaki uzaklığa bağlıdır.

  2. Sesin yayılması için madde ortamı gereklidir.

  3. Her ses kaynağının ortamda yarattığı titreşim diğerlerinden farklıdır.

  4. Sesin yayılma hızı, yayıldığı ortamın cinsine bağlıdır.Yağmur, yukarıda verilen farklı sıcaklıktaki özdeş demir topları birbirine temas ettiriyor.
Buna göre aşağıda yapılan yorumlardan hangisi yanlıştır?  1. II numaralı top I'e ısı verir.

  2. I numaralı topun sıcaklığı artar.

  3. II numaralı topun sıcaklığı azalır.

  4. I numaralı topun sıcaklığı 10 °C, II nin sıcaklığı ise 70 °C olur.FEN VE TEKNOLOJİ TESTİNİZ BİTMİŞTİR. YANITLARINIZI KONTROL EDİNİZ.


Yüklə 131,8 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə