Uşaq psixologiyası imtahan sualları Uşaq psixologiyası psixologiyanın sahəsi kimiYüklə 14,48 Kb.
tarix01.01.2022
ölçüsü14,48 Kb.
#102966

Uşaq psixologiyası imtahan sualları

 1. Uşaq psixologiyası psixologiyanın sahəsi kimi

 2. Uşaq psixologiyasının mövzusu

 3. Uşaq psixologiyasının vəzifələri

 4. Uşaq psixologiyasının mövzusu və vəzifələri

 5. Uşaq psixologiyasının tədqiqat metodları

 6. Klassik metodlar

 7. Müasir metodlar

 8. Müşahidə və müsahibə metodu

 9. Uşaqların tədqiqində proyektiv metodlardan istifadə

 10. Eksperiment və test metodu

 11. Fəaliyyət məhsullarının təhlili , genetik, və sosimetrio metodları

 12. Uşaq psixologiyasının yaranması və inkişafı haqqında

 13. Uşaq psixologiyasının fəlsəfi psixoloji inkişaf mərhələsi

 14. XVIII-XIX əsrlərdə uşaq psixologiyasının inkişafı

 15. XX əsrdə uşaq psixologiyasının inkişafı

 16. Azərbaycanda uşaq psixologiyası elminin müstəqil elm kimi formalaşması

 17. Azərbaycanda uşaq psixologiyasının inkişafı

 18. Psixikanın filogenetik və antogenetik inkişaf mərhələləri

 19. Uşağın ana bətnində embreonal inkişaf dövrü

 20. Psixi inkişafın yaş dövrləri haqqında

 21. Yaş dövrlərinin təsnifatına alternativ yanaşmalar

 22. Psixikanın antogenetik inkişaf mərhələləri

 23. Psixikanın filogenetik inkişaf mərhələsi

 24. Psixi inkişafın qanunauyğunluqları

 25. Psixi inkişafın aparıcı fəaliyyətlə əlaqəsi

 26. Psixi inkişafa təsir edən amillər; instiklər, hisslər, tələbatlar, genetik amillər

 27. Psixi inkişafın qanunauyğunluqları və aparıcı fəaliyyətlə qarşılıqlı əlaqəsi

 28. Təbii amillər və genetik amillər haqqında

 29. Yaş böhranları və onların aradan qaldırılması yolları

 30. Bir yaşın böhranı

 31. Üç yaşın böhranı

 32. Altı yaşın böhranı

 33. Yeniyetməlik dövrünün böhranı

 34. Böhran mərhələsində 3 yaşlı uşaqların fərdiləşməsi və sosiallaşması

 35. Yaşlılarla münasibətin böhranı

 36. Bir və üç yaşın böhranı

 37. Altı yaş və yeniyetməlik dövrünün böhranı

 38. Çağalıq dövründə psixi inkişafın xüsusiyyətləri

 39. Çağaların reflektor fəaliyyətinin xüsusiyyətləri

 40. Çağalarda hisslərin inkişafı

 41. Çağalarda duyğuların inkişafı

 42. Çağalarda hiss və duyğuların inkişafı

 43. Çağalarda hiss və qavramanın xüsusiyyətləri

 44. Körpəlik dövünün ümumi səcciyəsi

 45. Körpəliyin birinci mərhələsi: 2 aydan 1 yaşa qədər

 46. Körpəliyin ikinci mərhələsi: 1 yaşdan 3 yaşa qədər

 47. Körpəyaşlı uşaqların psixi inkişafı üzrə pedaqoji işin təşkili istiqamətləri

 48. Çağalıq dövündə fiziki inkişaf xüsusiyyətləri

 49. Körpəlik dövrünün psixoloji xüsusiyyətləri

 50. Üçyaşlı uşaqların psixoloji xüsusiyyətləri

 51. Üç yaş dövrünün ümumi səcciyəsi

 52. Üçyaşlı uşaqların fəaliyyətlərinin xüsusiyyətləri

 53. Üçyaşlı uşaqlarda şəxsiyyətin inkişaf xüsusiyyətləri

 54. Üç yaş böhranının psixoloji xüsusiyyətləri

 55. Üç yaşlıların tərbiyyəsinin psixopedaqoji məsələləri

 56. Dördyaşlı uşaqların psixologiyası

 57. Psixikanın inkişaf xüsusiyyətləri

 58. Dördyaşlıların fəaliyyət subyektinə çevrilməsi

 59. Psixomotor bacarıqların və fiziki fəallığın inkişafı

 60. Toqnitiv sferanın inkişafı

 61. Şəxsiyyətin inkişafı sosiallaşma prosesində özünü dərketmə

 62. Dördyaşlı uşaqların tərbiyyəsinin psixopedaqoji məsələləri

 63. Beşyaşlı uşaqların psixoloji xüsusiyyətləri

 64. Beşyaşlılarda refleksiyanın və koqnitiv sahənin xüsusiyyətləri

 65. Beşyaşlı uşaqlarda özünüdərketmə və özünüqiymətləndirmə

 66. Beşyaşlı uşaqların motivləşmiş fəaliyyəti

 67. Yaşıdlarla qarşılıqlı münasibətin inkişafı

 68. Beşyaşlı uşaqlarda şəxsiyyətin inkişaf xüsusiyyətləri

 69. Məktəbəqədər uşaqların psixi inkişafinda oyunun rolu

 70. Məktəbəqədər yaşlı uşaqların oyun fəaliyyəti

 71. Məktəbəqədər yaşlı uşaqların bədii fəaliyyəti

 72. Məktəbəqədər yaşlı uşaqların psixi inkişafında oyunun rolu

 73. Məktəbəqədər dövrdə öyrənmə

 74. Kiçik yaşlı məktəblilərin psixoloji xüsusiyyətləri

 75. Reflektor inkişafın göstəriciləri

 76. Idrak proseslərinin inkişaf xüsusiyyətləri

 77. Kiçik məktəblilərdə şəxsiyyətin inkişafı

 78. Motivlərin inkişafı və hərəkətlərin məqsədəyönəlişi

 79. Maraqların inkişafı

 80. Özünüqiymətləndirmənin inkişafı

 81. Fərdiyyətin inkişafı

 82. Kiçik məktəblilərdə maraq və motivlərin inkişafı

 83. Kiçik məktəblilərin intellektual fəaliyyətinin xüsusiyyətləri

 84. Intellektual fəaliyyət

 85. Interiorizasiya və ekseriozasiya

 86. Təəsüratların inkişafı

 87. Kiçik məktəblilərdə davranışın xarakterik xüsusiyyətləri

 88. Uşağın təlim şəraitinə adaptasiyası problemi

 89. Inkişafetdirici və şəxsiyyətyönümlü təhsilə hazırlıq

 90. Intellektual təkmilləşmə yolu ilə təlim şəraitinə adaptasiya

 91. Təlimə hazırlıq işində sistemli və varisliyin gözlənməsi

 92. Məktəbəqədər hazırlıq dövründə tərbiyyə işinə verilən tələblər

 93. Kiçik məktəblilərin təlim çətinlikləri və onun yaradan amillər

 94. Təlim çətinliklərini yaradan amillər

 95. Ləngimənin psixofizioloji əsasları

 96. Duyğular və qavrayışın xüsusiyyətləri (kiçik məktəbli)

 97. Kiçik məktəblilərdə hafizənin xüsusiyətləri

 98. Kiçik məktəblilərdə təfəkkürün xüsusiyyətləri

 99. Kiçik məktəblilərdə hafizənin və təfəkkürün xüsusiyətləri

 100. Kiçik məktəblilərdə duyğuların xüsusiyyətləri

 101. Kiçik məktəblilərdə qavrayışın xüsusiyətləri

 102. Yeniyetmələrin psixoloji xüsusiyyətləri

 103. Yeniyetməlik yaşının ümumi səcciyəsi

 104. Yeniyetməlik dövründə psixofizioloji göstəricilər

 105. Yeniyetməlik dövründə cinsi yetişkənlik xüsusyətləri

 106. Yeniyetməlik dövründə cinsi tərbiyyə məsələləri

 107. Beşyaşlı uşaqların motivləşmiş fəaliyyəti

 108. Kiçik məktəblilərin təlim çətinlikləri və onu yaradan amillər

 109. Uşağın təlim şəraitinə adaptasiyası problemi

 110. Uşaq psixologiyasının mövzusu və vəzifələri

Kataloq: wp-content -> uploads -> 2020
2020 -> Kiçik summativ qiymətləndirmə №-1
2020 -> Mövzu müasir təlim formaları,iş üsulları və texnikaları plan: 1
2020 -> Pedaqogikanın ümumi əsasları Plan
2020 -> Dəmiryol nəqliyyatında daşımaların təşkilinin əsasları
2020 -> Mühazirələr DƏDƏ qorqud" eposu azərbaycan türklərinin ulu babası oğuz türklərinin yaratdığı "
2020 -> Informatika fənninin predmeti. Informasiya nəzəriyyəsi və informasiya texnologiyaları. Informasiya ölçü vahidləri
2020 -> Kompüter avadanlıqlarının profilaktikası və texniki təmiri
2020 -> Grammar: Write about: “The Reciprocal Pronouns and their teaching methods” – “Qarşılıq əvəzliyi və onun tədrisi metodikası” haqqında yaz
2020 -> Azərbaycan Tarixi XIX xxi əsrin əvvəli
2020 -> Mühazirələr toplusu Giriş

Yüklə 14,48 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə