Vývoj vztahů mezi es/eu a usa V kontextu proměny mezinárodního systému Transatlantické vztahy euYüklə 445 b.
tarix15.05.2018
ölçüsü445 b.
#50519


Vývoj vztahů mezi ES/EU a USA v kontextu proměny mezinárodního systému

 • Transatlantické vztahy EU

 • Petra Měšťánková


Historický kontext

 • Alfred Grosser: neexistuje „rok nula“

 • 19. století:

  • Světové dění ovlivňuje koncert evropských velmocí
  • USA nejsou velmocí, postupně roste jejich hospodářský vliv, ale vojenská síla je v porovnání s evropskými velmocemi nepatrná
  • Vztahy USA-evropské země především na bázi obchodní


Meziválečné období

 • Zahraniční politika USA ovlivňována střety mezi izolacionisty a internacionalisty.

 • 1. sv. válka → na krátký čas převážili internacionalisté.

  • Vojenská pomoc
  • Wilsonových 14 bodů základem mírového jednání v Paříži
  • Wilson dal impuls ke vzniku Společnosti národů


Meziválečné období

 • Ve 20.-30. léta převážil izolacionismus

 • USA neratifikovaly Versaillskou mírovou smlouvu → 1921 Senát přijal rezoluci, v níž ukončil válečný stav.

 • USA se nestaly členem SN → vliv na její omezenou působnost a funkčnostMeziválečné období

 • Vztahy s evropskými zeměmi především obchodní.

 • 1929: krach newyorské burzy → světová hospodářská krize

 • 1935: v USA byl přijat zákon o neutralitě (Neutrality Act)

 • Změna politiky s nástupem 2. světové války

  • 1941: zákon o půjčce a pronájmu + Atlantická charta
  • 1942: vstup do války


Poválečné období

 • Proměna mezinárodního systému

  • Bipolarita
   • USA vs. SSSR – obě vlastní jaderné zbraně
   • NATO vs. Varšavská smlouva
   • Kapitalismus vs. komunismus
  • Evropa je rozdělená → ozbrojený mír
  • OSN – odlišností od SN je, že členy se postupně stávají skoro všechny státy světa
  • Jedná se o MS poměrně stabilní, kde vztahy mezi aktéry jsou do značné míry předvídatelné.
  • Napětí mezi velmocemi se ventiluje v zemích třetího světa.


Poválečné období

 • Položeny základy vztahů mezi USA a západoevropskými zeměmi → tzv. grand strategic bargain.

 • ZE:

  • USA nutné pro zajištění stability ZE a vyvážení vlivu SSSR
  • Americké jednotky musí zůstat v Evropě – v USA to vyvolalo spory mezi izolacionisty a internacionalisty.


Poválečné období

 • 1947: Trumanova doktrína

  • Doktrína o zadržování komunismu
 • Marshallův plán hospodářské obnovy

  • Poskytnutí pomoci pouze svobodným zemím → izolace KS ve Francii a Itálii
  • Evropské země musí mezi sebou spolupracovat
  • Realizován skrze Program hospodářské obnovy a Organizaci evropské hospodářské spolupráce
 • 1949: vznik NATO50. léta

 • Vývoj v ZE → od ESUO k Římským smlouvám.

  • Mimo ale stále zůstává Velká Británie
 • Postoj USA k evropské integraci:

  • Pozitiva: stabilita v ZE a potažmo v celé Evropě vznikem dvou bloků
  • Podpora britského členství
  • Negativa: negativní vliv na americké obchodní zájmy, zvláště v oblasti zemědělství a ocelářství


50. léta

 • Největší konflikty mezi partnery:

  • Otázka znovuvyzbrojení Německa (1950-1955)
  • Suezská krize (1956)


1958-1971

 • Mezinárodní prostředí:

  • Období détente
  • Po kubánské raketové krizi v r. 1962 USA a SSSR zahájily rozhovory o kontrole jaderného zbrojení
   • V r. 1963 Dohoda o omezení testování jaderných zbraní (zákaz atmosférických zkoušek)
  • Tenze mezi velmocemi se ventilovaly v třetím světě.
  • Konflikty byly nahlíženy optikou konfliktu mezi Východem a Západem.
   • Viz válka ve Vietnamu, konflikty v Africe, podpora armády a pravicových sil v Latinské Americe


1958-1971

 • Vývoj v evropské integraci

  • Stabilita i konflikt
  • Počátek významných politik → společná obchodní politika a společná zemědělská politika
  • Konsolidace institucionálního rámce
  • Hospodářský boom
  • Tenze:
   • francouzská iniciativa na integraci v oblasti zahraniční a bezpečnostní politiky (tzv. Fouchetův plán)
   • Lucemburský kompromis
   • Otázka rozšíření → Francie blokovala žádosti o členství VB


1958-1971

 • USA

  • Zavraždění JFK
  • Domácí nepokoje: hnutí za občanská práva pro Afroameričany, mírové hnutí, protijaderné hnutí
  • Závody ve zbrojení se SSSR
  • Problémy hospodářské → zhoršeno zaměřením administrativy na oblast vojenskou


1958-1971

 • ES-USA

  • Evropská integrace v oblasti hospodářské x americké obchodní zájmy
  • Úsilí některých zemích (Francie) učinit z Evropy třetí sílu mezi Západem a Východem
  • Francie požaduje změny v NATO → V r. 1966 se stahuje z integrovaného vojenského velení NATO
  • Evropa začíná růst jako aktér v MV – navázání vztahů s bývalými koloniemi


1971-1985

 • Mezinárodní prostředí

  • Opětovný růst napětí mezi velmocemi (zejména od konce 70. let)
  • K růstu napětí přispěl:
   • Konflikt na Blízkém východě
   • Íránská revoluce
   • Sovětská invaze do Afghánistánu
  • Konec 70.-pol. 80. let období tzv. nové studené války


1971-1985

 • Vývoj v ES:

  • Euroskleróza, ale posílení koordinace zahraniční politiky členů ES
   • Patrné na Konferenci o bezpečnosti a spolupráci v Evropě
  • 1973: rozšíření o VB, Irsko a Dánsko → podporováno USA
  • 80. léta snahy prolomit eurosklerózu a naplnit základní cíl evropského projektu (společný trh)


1971-1985

 • Vývoj v USA:

  • Nixonova administrativa
   • Ztráta legitimity aférou Watergate a neúspěchy ve Vietnamu
   • 1971: nová ekonomická politika → tzv. Nixonův šok
    • konec fixního směnného kurzu mezi dolarem a západoevropskými měnami → pád kurzu dolaru
    • Ochranářská opatření domácího trhu (10 % dodatečná daň na dovážené zboží)
    • V očích ES porušení dohod z GATT


1971-1985

 • EU-USA

  • Během Nixonova prezidentství převažovaly konflikty ve vzájemných vztazích
  • Hospodářské konflikty v důsledku Nixonova šoku.
  • Politické konflikty:
   • Oslabení důvěry v americké vedení
   • Nixonova doktrína → požadavek, aby evropské země zvýšily výdaje na svou obranu


1971-1985

 • 1973: americká administrativa vyhlašuje „Rok Evropy“

  • Henry Kissinger: Role USA je globální, zatímco role ES regionální, ES by měla podporovat aktivity USA → nespokojenost v ES
 • ES v reakci vydává Deklaraci evropské identity

  • Vztah s USA je založený na partnerství, jednání rovný s rovným


1971-1985

 • V 80. letech se jako problematické ve vztazích ES a USA ukázalo být zvolení Ronalda Reagana prezidentem.

 • Hlavní problémy:

  • Hospodářské
   • Hospodářská politika USA vedla k rozšíření finanční nestability
   • 1985: uzavření dohody o koordinaci měnové politiky (Plaza Agreement)


1971-1985

 • Politické:

  • ES dojem, že je Reagan obchází v důležitých otázkách
  • Střety:
   • Polsko 1981
    • USA: sankce vůči SSSR
    • ES: ekonomická pomoc Polsku (odmítaly USA)
   • Grenada 1983
    • ES proti americké invazi na Grenadu vůči levicovému režimu
    • Řešení podle ES ekonomická pomoc vládě, která by docílila její posun k umírněné levici
   • Středoamerické konflikty
    • USA: podpora armády a pravicových sil vůči levicovým guerrilám (Nikaragua, Guatemala, Salvador)
    • ES: konflikty nemají vojenské řešení a je třeba hledat způsob dosažení míru.


1989-současnost

 • Mezinárodní prostředí:

  • 1989: pád komunistického bloku → konec bipolárního uspořádání světa
  • Proč došlo k ukončení Studené války?
   • První verze: Reaganova politika pomohla k pádu SSSR
   • Druhá verze: Pád SSSR byl způsoben vnitřní strukturální krizí
  • Chaos a stabilizace nového mezinárodního řádu
    • Globalizace – integrace ekonomik
    • Zvýšená spolupráce mezi státy – regionální integrace
    • Demokratizace
    • Noví hráči – EU, některé rozvojové země
    • Nové hrozby


1989-současnost

 • Proměna charakteru spolupráce mezi ES/EU a USA – institucionalizace vztahů

  • Faktory:
   • Transformace ES v EU
   • Proměna zahraničních politiky – již nejsou naprostou doménou exekutiv
   • Pokles schopnosti obou aktérů diktovat podmínky světového obchodu (noví aktéři)
   • Hospodářská dimenze se stala více určující ve vzájemných vztazích než v minulosti.


1989-současnost

 • Transatlantická deklarace (1990)

  • Iniciativa Bushovy administrativy
  • Faktory:
   • Hodnocení evropské integrace → síla i význam ve světě poroste
   • Hlavní odbytiště amerických výrobků + hlavní cíl amerických investic
   • Obavy ze vzniku společného trhu a ohrožení amerických obchodních zájmů
   • Obavy, aby proměnou ES v EU nevznikl v rámci NATO jednotný a více asertivní evropský klub (obavy z rozpadu NATO)
  • ES → americká iniciativa měla podporu Delorsovy Komise


1989-současnost

 • Deklarace formalizovala ad hoc setkávání.

  • Summit ES/EU-USA – představitel Komise, předsednická země a americký prezident
  • Podobná setkávání ministrů zahraničí ES/EU, Komise a amerického ministra zahraničí
  • Brífinky, kde ministr zahraničí předsednické země informoval amerického prezidenta o výsledcích EPS
  • Přijímání společných opatření v boji proti terorismu, obchodu s drogami, ochrany životního prostředí a kontroly zbraní
  • Posílení role OSN


1989-současnost

 • Transatlantická deklarace nesplnila očekávání

  • EU řeší svoje problémy – HMU, prohlubování integrace vs. rozšiřování, neschopnost v oblasti SZBP (Jugoslávie)
  • Clintonova administrativa také více zahleděná do domácích problémů (hospodářství)
  • Mezi EU a USA narůstají obchodní spory
  • I když se konají různá setkání, nedochází k posunům ve vzájemných vztazích
  • Řešením má být tzv. Nová transatlantická agenda (1995)


1989-současnost

 • Nová transatlantická agenda

  • Ze strany USA NTA znamenala uznání EU jako kolektivního aktéra
  • Specifikovala oblasti spolupráce a vypsala oblasti „společné akce“
 • Společné cíle:

  • Podpora míru a stability, demokracie a rozvoje ve světě
  • Společné odpovědi na globální výzvy
  • Expanze světového obchodu a užší obchodní vztahy


1989-současnost

 • Další institucionalizace vztahů

  • Vytvořena Skupina vysokých úředníků (Senior Level Group) a Task force → příprava summitů a ministerských setkávání
  • Transatlantic business dialogue – nevládní, mezi podnikatelskými a obchodními skupinami
  • Ad hoc setkávání mezi europoslanci a americkými zákonodárci
  • Dialogy mezi odbory, environmentálními organizacemi a organizacemi na ochranu spotřebitele


1989-současnost

 • Problémy v oblasti hospodářské vedly k uzavření tzv. Transatlantického hospodářského partnerství v r. 1998

  • Bilaterální obchodní vztahy→ redukce bariér obchodu
  • Multilaterální úroveň (WTO) → důraz na liberalizaci světového obchodu.


1989-současnost

 • Po zvolení George W. Bushe dochází ke zhoršení vzájemných vztahů.

 • V EU byla jeho politika vnímána jako návrat k unilateralismu.

 • USA odmítly několik mezinárodních závazků

   • Unilaterální odstoupení od smlouvy ABM (Anti Balistic Missiles) o omezeních systémů antibalistických raket použitých proti raketovým nukleárním zbraním
   • Odvolání podpisu Kjótského protokolu a ICC


1989-současnost

 • Odmítavé reakce v EU vyvolává Doktrína preventivního útoku (Bushova doktrína)

  • Amerika může vést preventivní války, aby se ubránila „darebáckým státům“ a teroristům.
  • Tyto útoky povede i sama, pokud to bude nutné.
  • Ve 2. volebním období se Bush od této doktríny postupně distancuje.


1989-současnost

 • NTA se po 11/9 stává hlavní platformou spolupráce v boji proti terorismu.

 • Pokrok ve spolupráci s EU představuje ustavení Transatlantické hospodářské rady (2007, TEC, Transatlantic Economic Council)

  • Má na základě spolupráce mezi vládami prohloubit hospodářskou integraci mezi EU a USA
  • Cíle: redukce bariér investování a podpora vzniku otevřených investičních režimů
  • Oblast regulace, ochrana duševního vlastnictví, finančních trhů, inovací a technologie, investic


1989-současnost

 • V 2. funkčním období se vztahy mezi EU a USA mírně zlepšily.

 • Přesto Bushovo období skončilo silně narušenými vztahy mezi spojenci.

 • Důvěra evropské veřejnosti v USA výrazně poklesla.

  • 2002 64 % Evropanů považovalo americké vedení ve světě za žádoucí
  • V r. 2008 jen 36 %Yüklə 445 b.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə