Yazı və oxu qaydaları İsim. İsimlərin müəyyənliyi. İsimlərin cinsi və kəmiyyəti İsimlərin status konstrukts formasıYüklə 28,08 Kb.
tarix17.06.2018
ölçüsü28,08 Kb.
növüYazı

IV k. Yekun Dövlət Attestasiyası üçün İBRİ diliindən suallar

 1. İbri əlifbası

 2. Sait səslər (hərəkələr) və Samitlər (əlyazma və çap forması)

 3. Samitlərin assimilyasiyası. Boğaz samitləri

 4. Beqad-kefat qrupuna aid olan samitlər

 5. Fonetik hadisələr. Heca. Vurğu. Sözlərdə vurğunun yeri

 6. Yazı və oxu qaydaları

 7. İsim. İsimlərin müəyyənliyi. İsimlərin cinsi və kəmiyyəti

 8. İsimlərin status konstrukts forması

 9. İsimlərin quruluşca növləri

 10. İbri dilində müəyyənlik. Artikl. Artiklın fonetik xüsusiyyətləri

 11. İbri dilində feil (bab) anlayışı. Kök və əsas anlayışı

 12. Feillərdə daxili fleksiya, geminasiya, affikslər

 13. Səlim feil tipləri. Səlim feillərin indiki, keçmiş və gələcək zaman forması

 14. Sifət anlayışı. Sifətlərin cinsi, kəmiyyəti, müəyyənliyi

 15. Sadə, düzəltmə və mürəkkəb sifətlər

 16. Əvəzlik anlayışı. Şəxs, İşarə, sual, qeyri-müəyyənlik və təyin əvəzlikləri

 17. Bitişən əvəzliklər

 18. Saylar. Miqdar sayları. Miqdar saylarının kişi və qadın cinsi forması

 19. Ön qoşmalar. Sözə bitişik və sözdən ayrı yazılan ön qoşmalar

 20. Ön qoşaların bitişən əvəzliklə işlədilməsi

 21. “Və” bağlayıcısı və onun fərqli səsləndirilmə formaları və onun əsas funksiyası

 22. " של" (“şel”) mənsubiyyətlik bildirən hissəciyi, onun yerinə yetirdiyi funksiya və onun bitişən əvəzliklərlə işlədilməsi.

 23. Söz birləşmələri. Uzlaşan və uzlaşmayan təyini söz birləşmələri

 24. Feil babları və onlar haqqında ümumiməlumat

 25. Səlim və qeyri-səlim feillər

 26. Səlim feillərin Pa’al, Nif’al, Pi’el, Pu’al, Hif’il, Hof’al, Hitpa’el babında təsriflənməsi

 27. Feildən düzələn sifət formaları. Rəng və xüsusiyyət bildirən sifətlər

 28. Sifətlərin dərəcələri

 29. את” (et) təsirlik halı ifadə edən hissəcik və onun bitişən əvəzliklə işlədilməsi

 30. Cümlə üzvləri və onların düzgün sıralanması. Sadə və mürəkkəb cümlələr

31.Sinonim və antonimlər. Onların düzgün uzlaşdırılması

32.Omonimlər

33.Eynisəsli fərqli hərflərə görə mənası dəyişən sözlər

34.Saylar. Sıra sayları

35.Sıra sayları

36.Sıra saylarının kişi və qadın cinsi forması

37.“היה” (haya) köməkçi feili. Onun məsdər forması və cümlədə işlənməsi

38.“היה” (haya) köməkçi feilinin indiki, keçmiş və gələcək zamanda işlənməsi

39.I kök samiti boğaz samiti olan feillər

40.II kök samiti boğaz samiti olan feillər

41.III kök samiti boğaz samiti olan feillər

42.I kök samiti boğaz samiti olan feillərin indiki, keçmiş və gələcək zamanda işlənməsi

43.II kök samiti boğaz samiti olan feillərin indiki, keçmiş və gələcək zamanda işlənməsi

44.III kök samiti boğaz samiti olan feillərin indiki, keçmiş və gələcək zamanda işlənməsi

45.Pa’al babında olan feillərin isim forması

46.Pa’al babında sonu “hey” ilə bitən feillərin isim forması

47.“יכול”(yaxol) köməkçi feili

48.“יכול”(yaxol) köməkçi feilinin indiki, keçmiş və gələcək zamanda işlənməsi

49.“Pael” formasında işlənən və hal-vziyyət bildirən feillər

50.Birinci kök samiti alef olan feillər və onların indiki, keçmiş və gələcək zamanda işlənməsi

51.“Beynoni Paul”-Feli sifət forması və onun çəxsə və kəmiyyətə görə dəyişməsi

52.İkinci kök samiti yud və vav olan (ע"ו ע"י)feillər və onların indiki, keçmiş və gələcək zamanda işlənməsi

53.Qrammatik cəhətdən cümlə üzvləri ilə bağlı olmayan sözlər

54.Xitablar və ara sözlər

55.Cümlə əlavələri

56.Vasitəli və vasitəsiz nitq

57.“צריך” (tsarix) köməkçi feili və ondan sonra işlənən feilin məsdər formada olması

58.“אל” (el) istiqamət bildirən hissəciyi və onun cümlədə düzgün işlədilməsi

59.“אין” (eyn) inkar hissəciyi və onun bitişən əvəzliklə işlənməsi

60.“על” (al) hissəciyi və onun bitişən əvəzliklə işlənməsi

61.Feillərin məlum və məchul növləri

62.I kök samiti nun olan feillər

63.I kök samiti nun olan feillərin müxtəlif bablarda işlənməsi

64.I kök samiti nun olan feillərin indiki, keçmiş və gələcək zamanda işlənməsi

65.I kök samiti yud olan feillər

66.I kök samiti yud olan feillərin müxtəlif bablarda işlənməsi

67.I kök samiti yud olan feillərin indiki, keçmiş və gələcək zamanda işlənməsi

68.Paal, piel, Hifil babında I kök samiti boğaz samiti olan feillər

69.Paal, piel, Hifil babında II kök samiti boğaz samiti olan feillər

70.Paal, piel, Hifil babında III kök samiti boğaz samiti olan feillər

71.Dördsamitli feillər

72.Nifal və paul babları arasında fərqləri düzgün tənzimlənməsi

73.Feillərin bitişən əvəzliklə işlənməsi

74.Qeyri-müəyyən şəxsli cümlələr

75.Təktərkibli və cüttərkibli cümlələr

76.Hitpael babında I kok samiti צ, ש, ס, ז (tsade, şin, samex və zayn) olan feillərdə baş verən dəyişikliklər

77.Zaman zərfləri və onların düzgün işlənmə forması

78.Səbəb, məqsəd və nəticə bildirən budaq cümlələri

79.Smixut (isim+isim) birləşməsi

80.isim+isim birləşməsi ilə isim+sifət birləşməsi arasında fəqrlər

81.Smixutun müəyyən və qeyri-müyyənliyi

82.Sadə smixut

83.Sadə smixutun cəmlənməsi zamanı baş verən dəyişikliklər

84.Mürəkkəb smixut

85.İkiqat mürəkkəb smixut

86.İkitərəfli isimlər, onların cəmlənməsi və bitişən əvəzliklə işlənməsi

87.Slenqlər və onların dildə işlənməsi və qarşılığı

88.İbri dilində atalar sözləri89.İbri dilindəki hərflərin say kimi işlənməsi

90.Eyni köklü feiilərin müxtəlif bablarda fərqli mənalarda işlənməsi
Kataloq: wp-content1 -> uploads -> 2017
2017 -> 1. Tərcümə nəzəriyyəsi fənni üzrə (Azərbaycan bölməsi) (20 bal)
2017 -> Azərbaycan Dillər Universitetinin Tərcümə fakültəsi
2017 -> İtalyan dilinin tərcüməsi ixtisası Tərcümə nəzəriyyəsi fənni üzrə
2017 -> Azərbaycan diLLƏr universiteti “ÜmumiTƏHSİLİn kurikulumlarinin əsaslari” FƏNNİNDƏN İmtahan mövzulari və suallari
2017 -> Imtahan suallari
2017 -> Yazı haqqında qısa məlumat Transkripsiya Müştərək sait və samitlər
2017 -> Azərbaycan Dillər Universiteti sabah qrupları 2016-2017-cı tədris ilində Yekun Buraxılış Dövlət Attestasiyası üzrə
2017 -> Azərbaycan diLLƏr universiteti Əlavə Təhsil fakültəsi Pedaqogika fənni üzrə
2017 -> Azərbaycan diLLƏr universiteti pedaqoji (ingilis dili və fransız dili üzrə) faküLTƏ pedaqogika kafedrasi pedaqogika fənni üzrə

Yüklə 28,08 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə