Yeni yatirim teşVİk mevzuatinin mali YÖnleriYüklə 445 b.
tarix07.04.2018
ölçüsü445 b.


 • YENİ YATIRIM TEŞVİK MEVZUATININ

 • MALİ YÖNLERİ

 • İSTANBUL TİCARET ODASI

 • 6 EYLÜL 2012

 • NUR EKESAN

 • YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR


 • 1) DEVLET DESTEKLERİ : (2012/14 sayılı Tebliğ)

 • Belirli sektörlerde (Sağlık turizmi, eğitim, bilişim gibi) yapılan yurtdışı pazarlama, yurtdışına açılma konularında yapılacak harcamaların belirli miktarının, Devletçe NAKİT olarak geri ödenmesi)

 • 2) YATIRIM TEŞVİKLERİ : (2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı) (2012/1 No’lu Tebliğ)

 • Devletin toplayacağı vergi, sigorta primi gibi gelirlerinden vazgeçerek (yatırım yeri tahsisi ve faiz desteği) yatırımın maliyetine katılması1)BÖLGE SAYISININ 4 TEN 6 YA ÇIKMASI VE YENİDEN TANIMLANMASI,

 • 1)BÖLGE SAYISININ 4 TEN 6 YA ÇIKMASI VE YENİDEN TANIMLANMASI,

 • 2)STRATEJİK,ÖNCELİKLİ,BİR ALT BÖLGE AVANTAJLI,AR-GE ÇEVRE YATIRIMLARININ TANIMLANMASI VE YENİ TEŞVİKLER

 • 3)VERGİ İNDİRİMİNİN YATIRIM DÖNEMİNDE DİĞER KAZANÇLARA UYGULANMASI • II. KİM ? :

 • Gerçek kişi, adi ortaklık, sermaye şirketi, kooperatif, birlik, iş ortaklığı, kamu kurumları, MESLEK KURULUŞLARI, Dernek vakıf; yabancı şirket şubesi

 • III. NASIL

 • Ekonomi Bakanlığına veya 10 Milyon TL’nı aşmayan YATIRIMLARDA yerel birimlere (Kalkınma Ajansı, Sanayi Odası, Bakanlıkça belirlenen Odalar) : (Tebliğ Ek.4 Yerel birimlerce düzenlenecek konular) müracaat

 • NOT: ESKİ BELGELER İÇİN 2009/15199 HÜKÜMLERİ GEÇERLİ. SADECE 1/1/2012 DEN SONRAKİ BAŞVURULAR İÇİN TALEP HALİNDE LEHE OLAN HÜKÜMLER UYGULANIR.TEŞVİKLER:

 • TEŞVİKLER:

 • I. ASGARİ SABİT YATIRIM TUTARI : (Arazi, arsa, bina, inşaat, makine, teçhizat ve diğer yatırım kalemleri)

 • 1) (KARARDAKİ ASGARİ LİMİTLER AŞAĞIDAKİ GİBİ OLMAKLA BERABER HER BİR YATIRIM YERİ VE CİNSİ ve ŞARTLARI İTİBARİYLE EK 2 VE 3 LİSTELERE BAKILMALIDIR):

 • 1. ve 2. bölge : 1 Milyon TL

 • 3. ve 6. Bölge : 500 bin TL

 • 2) BÜYÜK ÖLÇEKLİ : 50 Milyon TL ( Karar eki 3 no Liste)

 • Farklı konular için daha yüksek limitler belirlenmiş.

 • 3) STRATEJİK : 50 Milyon TL(Liste yok Komisyon)

 • ( Tebliğ madde 10; ithalat bağımlılığı yüksek ürünlerin imalatına yönelik, son on iki ayda ithalat tutarı en az 50 mil usd ,asgari %40 yerli katma değer yaratması)4) ÖNCELİKLİ KONULAR : Genel hükümler (Kararın 17 maddesinde sayılan konular örn: ilk ,orta ,lise ;turizm gelişme bölgesi konaklama) 5.BÖLGE TEŞVİKLERİNDEN YARARLANIR.Bölge 6 da ise bu bölge teşviği geçerli

 • 4) ÖNCELİKLİ KONULAR : Genel hükümler (Kararın 17 maddesinde sayılan konular örn: ilk ,orta ,lise ;turizm gelişme bölgesi konaklama) 5.BÖLGE TEŞVİKLERİNDEN YARARLANIR.Bölge 6 da ise bu bölge teşviği geçerli

 • 5) BİR ALT BÖLGE : ( Karar 18 madde) Bölgesel veya büyük yatırım sınırı (Genel Prensipler) uygulanır. Karardaki koşullardan en az biri varsa (OSB,aynı sektörde 5 yatırımcı entegrasyon)vergi indirimi ve SGK işveren desteğinde alt bölge hakkından yararlanır.IV. HANGİ KONULAR :

 • IV. HANGİ KONULAR :

 • (GENEL AMAÇ ) K.D. yüksek yatırımlar + üretim istihdam, uluslar arası rekabet artışı + bölgesel farklılıkların giderilmesi

 • 2) TEMEL Prensip; NELER YARARLANAMAZ?

 • A)YATIRIMLAR İÇİN ;Ek 4/1 Hiç teşvik edilmeyecek yatırımlar (örn. Alışveriş merkezleri)

 • Ek 4/II Şarta bağlı yatırımlar (Müstakil kongre fuar merkezleri)

 • B)HARCAMALAR İÇİN:

 • Kullanılmış yerli makine teçhizat, karayolu nakil vasıtası, binek araç,inşaat malzemeleri, makine teçhizat, porselen, cam mutfak eşyası (Teb 8) AYRICA HER PROJE BAZINDA İSTİSNALAR TARİF EDİLMİŞTİR.3) KAPSAM:

 • 3) KAPSAM:

 • A)(Aynı il sınırları içinde),modernizasyon, tevsi (kapasite artırımı) ,ürün çeşitlendirme ,komple yeni (Teb 2 ve 9)(örn konfeksiyonda kapasiteyi %100 artıran yatırım YENİ yatırımdır.

 • B) Stratejik yatırım (Teb.md.10) (Asgari 50 milyon, ithal ikamesi, yüzde kırk katma değer, son ithalat 50 MİLYdolardan/yıl yüksek

 • C) Kullanılmış makine teçhizat (İthalat rejimine göre kullanılmış veya yenilenmiş) veya kullanılmış komple tesis (Teb md. 12)

 • D) Finansal kiralama yoluyla teminlerde; (Tebliğ madde 20)

 • a) Leasing firmasıyla sözleşme ve makam onayı,

 • b) GV, KDV desteklerinden yararlanır ama müteselsilen sorumluluk

 • c) Usulsüz devirlerde, (bütünlüğün bozulması) Leasing firması sorumlu ( mülkiyet devrine kadar)

 • E) Beş yıl dolmadan makine ve teçhizatın devri izne tabi tamamlama + işletmeye geçişten itibaren 5 yıl sonra serbest.I. GÜMRÜK VERGİSİ MUAFİYETİ : ( 9 ) – 9-12 nolu Gümrük Tebliğleri

 • I. GÜMRÜK VERGİSİ MUAFİYETİ : ( 9 ) – 9-12 nolu Gümrük Tebliğleri

 • Teşvik Belgesi alan bütün yatırımcılar, yatırım hangi bölgede yapılır ise yapılsın.

 • DAHİL :

 • Yatırım malı makine , teçhizat,tesisat

 • 2) Otomobil ve hafif ticari araç yatırımlarında demonte aksam ve parça, (otomobil üretiminde ayrıca sabit yatırımın %20’si kadar otomobil ithali izni)

 • 3) Gemi ve 50 metrenin üzerindeki yat inşası için tekne kbğ

 • 4)Kullanılmış komple tesis(Matbaa,baskı ,teks,konf ,vinç hariç)

 • NOT: Makine teçh %5’ine kadar yedek parça,GV muafiyeti sağlanmaksızın ithal edilebilir.HARİÇ :

 • HARİÇ :

 • 1) Otobüs, çekici (Euro-yeşil motor hariç), motorbot, kamyon (trafiğe çıkmayanlar hariç)

 • 2) Transmikser, beton santrali, forklift, beton pompası,vinç

 • 3) Mobilya

 • NASIL :

 • VDden yazı alınıp Gümrüğe ibraz edilince KDV ,Gümrük ödenmeden ithal

 • Müracaat edilmiş, ancak teşviğe henüz bağlanmamış yatırımlara ilişkin makine ve teçhizatın ithaline de teminat alınarak izin verilir.Şartların ihlali halinde ;yeni makine ve tesiste vergiler 6183 e göre tahsil edilir;kullanılmış makine ve tesisin 4 ay içerisinde ihracı gerekir.

 • Şartların ihlali halinde ;yeni makine ve tesiste vergiler 6183 e göre tahsil edilir;kullanılmış makine ve tesisin 4 ay içerisinde ihracı gerekir.II. KDV İSTİSNASI VE İADESİ : ( 10 )

 • II. KDV İSTİSNASI VE İADESİ : ( 10 )

 • KAPSAM :

 • 1) Teşvik belgesindeki makine ve teçhizat yurtiçi veya yurtdışından alınsa bile KDV’den istisnadır.

 • 2) Bu makine ve teçhizatın devri de istisnadır (Kapatılan TB’ne bağlı yatırım, temininden 5 yıl içinde satılmaz. Bu genel kural dışında Bakanlık devir izni verebilir. Md.22)

 • 3) Set, ünite, takım olarak tanımlanan makine ve teçhizatın KISMİ TESLİMİ de istisnadır.

 • 4) Sabit yatırım tutarı 500 milyon TL’nin üzerindeki stratejik yatırımlarda BİNA-İNŞAAT harcamasının KDV si de iade edilir. (istisna değil)YENİTeşvik konusu mal ve hizmet üretiminde kullanılan makine ve teçh ile kullanılması zorunlu (olmazsa olmaz)demirbaşlar istisnadan yararlanır.

 • Teşvik konusu mal ve hizmet üretiminde kullanılan makine ve teçh ile kullanılması zorunlu (olmazsa olmaz)demirbaşlar istisnadan yararlanır.

 • Tam istisnadır. Bu işlemler nedeniyle satıcıların yüklenilip indirilemeyen KDV si mahsuben veya nakden iade alınır.(incelmsiz 200, tam tasdiksiz 364)

 • VD den yazı alınır(mükellefiyetin varlığı,global listedeki malların faaliyet konusu ve istisnaya girmeyen faaliyetlerde kullanılacağına bakılır)Noter veya YMM tasdikiBu yazı Gümrük veya satıcıya ibraz edilir.

 • Bu yazı Gümrük veya satıcıya ibraz edilir.

 • Satıcı ve Gümrük şerh koyar,alıcıya onaylattıktan sonra kopyayı saklar.

 • Miktar aşımı yararlanamaz, kısmi teslimlerde iş bitmeden iade istenemez.

 • Şartlar ihlal edilir ise vergi ziyaı ve gecikme faizi,şartları uygulayan kusursuz satıcının müteselsil sorumluluğu yok.

 • Satıcı Kdv beyannamesine 8 nolu Tabloda gösterir,ve formu ekler.

21/8/2012 GÜN VE 2012/30 SAYILI SGK

 • 21/8/2012 GÜN VE 2012/30 SAYILI SGK

 • GENELGESİ

 • Komple yenilerde ‘’Gerçekleşen yatırımdan sağlanan istihdama’’,diğerlerinde ‘’ilave istihdama ‘’verilir.

 • 6183 sayılı yasanın 32 maddesi ile de uygulama yetkisi Ekonomi Bakanlığı ve Çalışma Bakanlığına bırakılmıştır.

 • Teşvik konusu primler Ekonomi Bakanlığı bütçesinden karşılanır.Tamamlama vizesini müteakiben Ekonomi Bakanlığı SGK ya bildiriyor.

 • Tamamlama vizesini müteakiben Ekonomi Bakanlığı SGK ya bildiriyor.

 • Birden fazla işyeri olan işverenlerde ,sadece teşviğin alındığı işyerinde çalışan işçiler için uygulanıyor.

 • ŞARTLAR:

 • 1)1/1/2012 sonrası Belgeler için uygulanıyor,

 • 2)Belgede açıkça yazılı olacak,

 • 3)Tamamlama vizesi alınmış olacak • IV. VERGİ İNDİRİMİ :

 • (Md.15, KVK 32/A , 6322 s.y.ile uyumlu hale getirildi)=YATIRIMA HARCADIĞINIZ PARANIN BELLİ ORANI KADAR EKSİK VERGİ ÖDEME İZNİ

 • Aslında 2009’dan beri uygulanıyor ama bazı değişiklikler var.

 • Kavram : Devletin yasal vergi oranının altında vergi alarak, yatırımcının maliyetinin bir kısmını vazgeçtiği vergiyle karşılamasıdır.

 • Hangi Vergiler : Gelir üzerinden alınan vergiler Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisi) STOPAJ,KDV YOKHangi Yatırımlar :

 • Hangi Yatırımlar :

 • 1)Büyük ölçekli yatırımlar (Belirlenen yatırım konuları için 50 milyon USD aşan yatırımlar)

 • 2) Bölgesel yatırımlar

 • 3) Stratejik yatırımlar (Tüm bölgelerde uygulanacak vergi indirimi oranı ve katkı oranı için tablo BKZ

 • 4) ARGE de yok.Öncelikli ‘de 5.bölge tarifesi .

 • Uygulama :

 • TANIM1Yatırıma Katkı Oranı = Vergi indirimi yoluyla sağlanan fayda (Yatırıma katkı TUTARI)

 • Toplam Yatırım(YKT ULAŞINCAYA KADAR EKSİK VERGİ ÖDEMEYE DEVAM EDİLECEK)TANIM2

 • TANIM2

 • Vergi İndirimi Oranı = Kurumlar Vergisi (veya GV)ne uygulanacak indirim çarpanı (2013 SONUNA KADAR BAŞLAYAN YATIRIMLAR İÇİN TABLO GEÇERLİDİR,2013 DEN SONRAKİLER İÇİN YKT VE İO DÜŞÜYOR )

 • ÖRNEK: 6.Bölgede

 • 2.000.000 yatırım yapan mükellefin ,2.Bölgedeki KV’ne tabi kazancı 2.500.000 TL ve 1.Bölgede KV’ne tabi kazancı 1.500.000 Tldır. İndirim oranı %90’dır. Katkı payı %50’dir.

 • 1) Katkı Tutarı : 2.000.000 x %50 = 1.000.000 TL

 • (yatırım) (katkı oranı)

 • (Vazgeçilen vergi alacağı)

 • 2) İndirim Oranı: %20 KV yerine; (%20X(1- %90)=%2 uygulanır3) İndirim Tutarı:

 • 3) İndirim Tutarı:

 • Normalde ödemesi gerekli vergi:4.000.000x%20=800.000

 • Teşvik sayesinde ödeyeceği vergi:4.000.000 x %2 = 80.000 TL

 • Eksik vergi ödeyerek sağladığı tasarruf toplamı= (800.000-80.000)= 720.000 TL (yatırım dönemi limiti 100x%80=800.000)

 • Yararlanmadığı bakiye = 1.000.000 -720.000 = 280.000 TL(yararlanılmayan devreder)

 • Geçici Vergide de uygulanır.

 • Teşvik Belgesinin kapatılması şartı yok, ama kapatılmaz ise gecikme faizi var. (ŞART İHLALİ?)4) Hatırlatma:

 • 4) Hatırlatma:

 • YATIRIM DÖNEMİNDE MÜKELLEFİN DİĞER FAALİYETLERİNDEN ELDE ETTİĞİ KAZANÇLARA DA UYGULANIR. 1. Bölge yatırımları (HARİÇ)

 • TANIM 3 YATIRIM DÖNEMİ LİMİTİ:

 • Bölgesel ve büyük yatırımlar için ;

 • hakkedilen yatırıma katkı tutarının, 2. Bölge %10, 3’te %20, 4’te %30, 5’te %50, 6’da %80; stratejikte (6’da %80) diğerlerinde %50’si; diğer faaliyetlerden sağlanan kazançlara da uygulanır.

 • Not:Tevsi yatırımda st kıymete oranlamayla indirim uygulanacak kazanç bulunur (kıyas yoluyla diğer ?) • 3) İstisna: Arazi, arsa, royalty, yedek parça, Atik olmayan harcamalar; DİĞER TEŞVİK HAKLARINDAN YARARLANSALAR BİLE VERGİ İNDİRİMİNE DAHİL EDİLMEZ. (Bunlara yatırım yeri de tahsis edilmez)

 • 4) Muafiyet: Finans, Sigorta Kurumları, YİD yoluyla yapılan Enerji Tesisi Yatırımları, 3996 S.K.na bağlı yap işlet ve YİD yatırımları, Rödövans sözleşmesine bağlı yatırımlar .VI. GELİR VERGİSİ STOPAJ DESTEĞİ : (Bkk 2012/3305 GV Geç.80 +GV 238)

 • VI. GELİR VERGİSİ STOPAJ DESTEĞİ : (Bkk 2012/3305 GV Geç.80 +GV 238)

 • Sadece 6.Bölge için

 • Teşvik belgesinde yazılı personel adedi+İlave istihdam+

 • (yatırımdan sağlanan fiili istihdam sayısıXBrüt Asgari

 • Ücret)X10 yıl

 • Yatırımın Fiilen veya kısmen tamamlandığı tarihten itibaren 10 yıl süreyle verilecek muhtasar beyannamedeki vergiden TERKİN EDİLİR.

 • Devralan da bakiye haktan yararlanır.VII-FAİZ DESTEĞİ

 • VII-FAİZ DESTEĞİ

 • Teşvik Belgesi kapsamındaki YATIRIM KREDİLERİNİN (ASGARİ BİR YIL VADELİ) FAİZLERİNİN VE KAR PAYININ (Belgedeki SABİT YATIRIM TUTARININ MAKSİMUM %70’İNİ GEÇMEMEK ÜZERE) BAKANLIKÇA karşılaşmasıdır.

 • Aracı kurum (Banka veya özel finans kurumu) başvuruya Genel Müdürlükten onay alır.

 • Muaccel SGK ve 6183’e tabi borç olmamalıdır.

 • - Kullanılmış makine, teçhizat+kamu kuruluşları yararlanamaz.

 • - Kredi geri ödemesi aksar ise, ödeme durdurulur.

 • - Amaç dışı kullanımlarda; aracı kurum, desteği Bakanlığa geri öder.DÜZENLEME; Kararın 16 .maddesi,4706 sayılı yasanın Ek 3 .maddesi.

 • DÜZENLEME; Kararın 16 .maddesi,4706 sayılı yasanın Ek 3 .maddesi.

 • HANGİ YATIRIMLARA : Büyük,stratejik ve bölgesel yatırımlara (OSB ve Endüstri bölgelerinde yer olmaması şartıyla)

 • HANGİ ARSALAR:

 • Hazine,Özel Bütçeli İdareler, İl Özel idaresi,Belediyeye ait arsalar ,Devletin tasarrufu ve hükmü altındaki araziler (Orman hariç)ARSA RAYİÇ BEDELİ (Mülki İdarece belirlenir) =

 • ARSA RAYİÇ BEDELİ (Mülki İdarece belirlenir) =

 • Tarım hayvancılık yatırımı X1 kat

 • Turizm yatırımı X 2 kat

 • Diğer yatırımlarda X3 kat

 • HAKKIN TANIMI: 49 YILLIK SÜRELİ VE BAĞIMSIZ İRTİFAK VEYA SÜRELİ KULLANMA HAKKI,

 • (İLK YIL KİRA BEDELİ E.V. X%3)50 MİLYON DOLAR YATIRIM YAPAN VE 100 KİŞİ İSTİHDAM EDENLERE HARCA ESAS DEĞER ÜZERİNDEN SATIŞ DA YAPILABİLİR

 • 50 MİLYON DOLAR YATIRIM YAPAN VE 100 KİŞİ İSTİHDAM EDENLERE HARCA ESAS DEĞER ÜZERİNDEN SATIŞ DA YAPILABİLİR

 • USUL VE ESASLAR MALİYE BAKANLIĞIVARSAYIMLAR:

 • VARSAYIMLAR:

 • 1 MİLYON TL YATIRIM,%50 İTHAL MAKİNE ,20 İŞÇİ ÇALIŞTIRAN İŞLETME ,HER YIL 100.000 TL KAR;

 • FAİZ DESTEĞİ VE YATIRIM YERİ TAHSİSİ HARİÇ

 • TEŞEKKÜRLER……….

 • NUR EKESAN
Yüklə 445 b.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə