# Dos. Mirafərim Nəzir oğlu Seyidov


##num= 9// level= 1// sumtest=50 // name= Dil ən böyük sərvətdir //Yüklə 0.88 Mb.
səhifə10/12
tarix29.02.2020
ölçüsü0.88 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12

##num= 9// level= 1// sumtest=50 // name= Dil ən böyük sərvətdir //

 1. Görkəmli dövlət xadimi H. Ə. ƏLİYEVneçənci ildə Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyasını bitirmişdir?

 1. təhsilini başa çatdıra bilməmişdir;

 2. 1939 - cu ildə;

 3. 1942 - ci ildə;

 4. 1947 - ci ildə;

 5. 1945 - ci ildə.

 1. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına əsasən hakimiyyətin mənbəyi:

 1. Azərbaycan xalqıdır

 2. Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisidir

 3. Azərbaycan Respublikasının Prezidentidir

 4. Siyasi partiyalardır

 5. Azərbaycan Respublikasının Baş naziridir.

 1. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına görə Azərbaycan xalqı:

 1. - Azərbaycan Respublikası ərazisində yaşayan vətəndaşlardan, əcnəbilərdən və vətəndaşlığı olmayan şəxslərdən ibarətdir

 2. - Azərbaycan Respublikası ərazisində və ondan kənarda yaşayan, Azərbaycan dövlətinə və onun qanunlarına tabe sayılan Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarından ibarətdir

 3. - Azərbaycan Respublikası ərazisində yaşayan əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayan şəxslərdən ibarətdir

 4. - Azərbaycan Respublikası ərazisində yaşayan vətəndaşlardan ibarətdir

 5. - Azərbaycan Respublikasında yaşayan vətəndaşlardan və əcnəbilərdən ibarətdir.

E) 3 15

A) 5 28


 1. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına görə hansı məsələlər referendum yolu ilə həll edilir:

 1. - Seçilməsi, təyin edilməsi və ya təsdiq edilməsi müvafiq olaraq qanunvericilik və icra hakimiyyəti orqanlarının səlahiyyətlərinə aid edilmiş vəzifəli şəxslərin seçilməsi, təyin edilməsi və ya təsdiq edilməsi

 2. - Vergilər və dövlət büdcəsi

 3. - Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının qəbul edilməsi və ona dəyişikliklər edilməsi, Azərbaycan Respublikasının dövlət sərhədlərinin dəyişdirilməsi

 4. - Amnistiya və əfv etmə

 5. - Vergilər, vəzifəli şəxslərin seçilməsi, təyin edilməsi, yerləşdirilməsi.

E) 3 15

A) 5 28


 1. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına görə xalqı təmsil etmək hüququna malikdirlər:

 1. Xeyriyyə cəmiyyətləri.

 2. Siyasi partiyalar

 3. Həmkarlar təşkilatları

 4. İctimai birliklər

 5. Xalqın seçdiyi səlahiyyətli nümayəndələr

 1. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına görə xalqa qarşı ən ağır cinayətdir:

 1. Hakimiyyətin mənimsənilməsi

 2. Dövlətə xəyanət

 3. Dövlət çevrlişində iştirak etmək

 4. İnsan və vətəndaşın Konstitusiya hüquqları və azadlıqları əleyhinə olan cinayətlər

 5. Qəsdlə törədilən, ağır, xüsusilə ağır cinayətlər.

 1. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına görə Azərbaycan dövləti:

 1. Demokratik, unitar respublikadır

 2. Demokratik, hüquqi, dünyəvi, federativ respublikadır

 3. Hüquqi, dünyəvi, unitar respublikadır

 4. Demokratik, hüquqi, dünyəvi, unitar respublikadır

 5. Hüquqi, dünyəvi konfederativ dövlətdir.

 1. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına görə Azərbaycan Respublikası başqa dövlətlərlə münasibətlərini qurur:

 1. - Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası əsasında

 2. - Hamılıqla qəbul edilmiş beynəlxalq hüquq normalarında nəzərdə tutulan prinsiplər əsasında

 3. - Azərbaycan Respublikası Prezidentinin qəbul etdiyi qərarlar əsasında

 4. - Azərbaycan Respublikasının Qanunları əsasında;

 5. - Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin qəbul etdiyi qərarlar əsasında.

E) 3 15

A) 5 28


 1. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına görə Azərbaycan Respublikasının ərazisidir:

 1. - Azərbaycan Respublikasının daxili suları və üzərindəki hava məkanı.

 2. - Azərbaycan Respublikasının sərhəd çayları

 3. - Azərbaycan Respublikasının quru ərazisi

 4. - Azərbaycan Respublikasının hava məkanı

 5. - Azərbaycan Respublikasının quru ərazisi, daxili suları, sərhəd çayları tən ortadan, Xəzər dənizinin (gölünün) Azərbaycan Respublikasına mənsub olan bölməsi, Azərbaycan Respublikasının üzərindəki hava məkanı

E) 3 15

A) 5 28


 1. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına görə Azərbaycan Respublikasının dövlət sərhədləri dəyişdirilə bilər:

 1. Azərbaycanın bütün əhalisi arasında referendum keçirmək yolu ilə

 2. Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin qərarı ilə

 3. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin qərarı ilə

 4. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin qərarı ilə

 1. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına görə dövlətin ali məqsədi:

 1. - Hüquqi dövlət yaratmaqdır

 2. - Əhalinin güzaranının yaxşılaşdırılmasıdır

 3. - İnsan və vətəndaş hüquqlarının və azadlıqlarının, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlarına layiqli həyat səviyyəsinin təmin edilməsidir

 4. - Vətəndaşları iş yeri ilə təmin etməkdir

 5. - Azərbaycanda iqtisadiyyatı inkişaf etdirməkdir

E) 3 15

A) 5 28


 1. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına görə hansı mülkiyyət növləri toxunulmazdır və dövlət tərəfindən qorunur:

 1. Mülkiyyətin bütün növləri

 2. Xüsusi mülkiyyət

 3. Bələdiyyə mülkiyyəti

 4. Dövlət mülkiyyəti

 5. Dövlət mülkiyyəti, xüsusi mülkiyyət.

 1. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına görə təbii ehtiyatlar mənsubdur:

 1. Bələdiyyələrə

 2. Hüquqi şəxslərə

 3. Fiziki şəxslərə

 4. Fiziki və hüquqi şəxslərin hüquq və mənafelərinə xələl gətirmədən Azərbaycan Respublikasına

 5. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinə.

 1. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına görə cəmiyyətin əsas özəyi kimi ailə:

 1. Dövlətin xüsusi himayəsindədir

 2. Ailə başçısının himayəsindədir

 3. İctimai təşkilatların himayəsindədir

 4. Bələdiyyələrin himayəsindədir

 5. Məhkəmələrin himayəsindədir.

 1. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına görə hansı dinə rəsmi üstünlük verilir:

 1. Xristian dininə

 2. Heç bir dinə

 3. İslam dininə

 4. İudaizmə

 5. Buddizmə.

 1. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına görə pul nişanlarının tədavülə buraxılması və tədavüldən çıxarılması hüququ mənsubdur:

 1. - Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinə.

 2. - Azərbaycan Respublikasının Baş nazirinə

 3. - Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə

 4. - Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə

 5. - Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankına

E) 3 15

A) 5 28


 1. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına görə Azərbaycan dövlətinin rəmzləri:

 1. - Azərbaycan Respublikasının Dövlət dili və Dövlət himnidir

 2. - Azərbaycan Respublikasının pul vahididir

 3. - Azərbaycan Respublikasının ərazisi və Dövlət bayrağıdır

 4. - Azərbaycan Respublikasının Dövlət bayrağı, Dövlət gerbi və Dövlət himnidir

E) 3 15

A) 5 28


 1. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına görə Azərbaycan Respublikası Dövlət bayrağının və Dövlət gerbinin təsviri, Dövlət himninin musiqisi və mətni müəyyən edilir:

 1. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası ilə

 2. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı ilə

 3. Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin qərarı ilə

 4. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya qanunu ilə

 5. Azərbaycan Respublikası Konstitusiya Məhkəməsinin qərarı ilə.

 1. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına görə hansı hallarda Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı Azərbaycan Respublikası vətəndaşlığından məhrum edilə bilər:

 1. Məhkum edildikdə.

 2. Dövlətə xəyanət etdikdə

 3. Ağır, xüsusilə ağır cinayət törətdikdə

 4. Başqa ölkəyə köçüb getdikdə

 5. Heç bir halda

 1. Konstitutsiyaya əsasən azadlıq hansı hallarda məhdudlaşdırılır:

 1. Tutma və həbsə alma hallarında.

 2. Azadlıq hüququnun məhdudlaşdırılmasına yol verilmir

 3. Azadlıqdan məhrum etmə hallarında

 4. Vətəndaşlıqdan məhrum edildikdə

 5. Tutmaq, həbsə almaq və azadlıqdan məhrum etmə hallarında

 1. Azərbaycan Respublikası Konstitutsiyasına əlavələri təklif edə bilərlər:

 1. - Baş Nazir və Milli Məclisin 63 deputatı

 2. - Azərbaycan Respublikasının Prezidenti və Milli Məclisin 63 deputatı

 3. - Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin sədri və onun müavinləri

 4. - Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin komissiya sədrləri

 5. - Azərbaycan Respublikasının Prezidenti və Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali Məclisi.

E) 3 15

A) 5 28


 1. Konstitusiyaya əsasən hər bir şəxs nə vaxtdan hüquqi yardım almaq hüququna malikdir:

 1. - Məhkəmənin həbs qərarı verdiyi andan

 2. - Cinayət edildiyi andan

 3. - Dövlət orqanları tərəfindən tutulduğu, həbslə alındığı və cinayət törədilməsində təqsirləndirildiyi andan

 4. - Şübhəli şəxs kimi saxlınıldığı andan

 5. - Təqsirləndirilən şəxs kimi məhkəməyə verildiyi andan

E) 3 15

A) 5 28


 1. Azərbaycan Respublikasının Konstitutsiyasında hakimiyyətlərin bölüşdürülməsi prinsipinə görə dövlət hakimiyyəti bölünür:

 1. Qanunverici, icraedici, məhkəmə hakimiyyətlərinə

 2. İctimai təşkilatlar, bələdiyyələr, icraedici hakimiyyət

 3. Ali hakimiyyət, yerli hakimiyyət, məhkəmə hakimiyyəti

 4. Yerli hakimiyyət, qanunverici hakimiyyət, siyasi partiyalar

 5. Bələdiyyələr, məhkəmə hakimiyyəti.

 1. İnsan hüquq və azadlıqlarına xüsusi yer verən akt hansıdır:

 1. İqtisadi - sosial və mədəni hüquqlar, siyasi və mülki hüquqlar

 2. İnsan və vətəndaş hüquqları haqqında Fransa Bəyannaməsi

 3. İnsan hüquqları haqqında Ümumi Bəyannamə

 4. Parisdə qəbul edilən yeni insan hüquq və azadlıqları haqqında yeni Avropa Xartiyası

 5. İnsan hüquqlarının və əsas azadlıqlarının müdafiəsi haqqında Avropa Konvensiyası.

 1. Hüquq və azadlıqların təsnifatı hansı qaydada aparılır:

 1. - Azad sahibkarlıq hüququ, mülkiyyət hüququ, əmək hüququ

 2. - Yaşamaq hüququ, şəxsi toxunmazlıq, vicdan azdlığı, fikir və söz azadlığı

 3. - Birləşmək hüququ, sərbəst toplaşmaq azadlığı, dövlətin idarə olunmasında iştirak etmək hüququ, seçki hüququ

 4. - Şəxsi, siyasi, iqtisadi, sosial və mədəni

 5. - İstirahət hüququ, nikah hüququ, sosial təminat hüququ, mənzil hüququ.

E) 3 15

A) 5 28


 1. Konstitusiyaya əsasən şəxsi toxunmazlığa görə vətəndaşlardan hansı məlumataları tələb etmək olmaz:

 1. Tutulmuş, saxlanmış, məhkum edilmiş şəxslərin törədikləri cinayət barədə

 2. Yazışma, telefon danışıqları, poçt, teleqraf və digər rabitə vasitələrindən istifadə barədə

 3. İşgüzar fəaliyyətinə, mənşəyinə, intim əlaqəsinə, ailəsinin maliyyə mənbələri ilə bağlı məsələlər barədə

 4. Yaradıcılıq sahəsində, tamamlanmamış əsərlər, tamaşalar, filmlər barədə

 5. Həkimlər, hakimlər, müstəntiqlər, notariuslar barədə.

 1. Toxunulmazlın hüququna görə hansı halda mülkiyyət sahibindən soruşulmadan mənzilə daxil olmaq olar:

 1. - Məhkəməyə məlumat vermədən mənzildə gizlənən, cinayət törətmiş şəxsi tutub saxlamaq istədikdə.

 2. - Kirayə haqqını, işıq, qaz, su xərclərini ödəmədikdə

 3. - Bir ildən yuxarı beynəlxalq telefon danışıqlarını ödəməkdən imtina edib, rabitə işçisinin tələbinə əsasən qapını açmadıqda

 4. - Mənzilin yuxarı mərtəbəsində yaşayanlar su kranını açıq qoyduqda

 5. - Zəlzələ, yanğın və digər fövqəladə hallarda, cinayətin açılması məqsədi ilə əməliyyat - axtarış tədbirləri zəruri olan hallarda

E) 3 15

A) 5 28


 1. Əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayan şəxslər hansı hüquq və vəzifələrdən istifadə etmirlər:

 1. 5 ildən az bir dövlətin daxilində yaşyan əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayanlar seçkilərdə və referendumda iştirak hüququndan

 2. Şəxsi və mənzil toxunulmazlıq hüququndan

 3. İnvestisiya və sahibkarlıq fəaliyyətindən

 4. Sosial - təminat hüququndan

 5. İctimai birlikdə iştirak etmək hüququndan.

 1. Vergi anlayışı nə deməkdir:

 1. - Qanunvericilik hakimiyyəti tərəfindən müəyyən edilmiş ödəniş

 2. - Dövlət büdcəsinə və ona yaxın büdcələrə köçürülən məcburi, fərdi, əvəzsiz ödəniş

 3. - Ödənişlərin özgəninkiləşdirilməsi

 4. - Dövlətin və bələdiyyələrin fəaliyyətinin maliyyə təminatı

 5. - Yerli büdcələrə köçürülən məcburi, fərdi, əvəzli ödəniş

E) 3 15

A) 5 28


 1. Konstitusiya sözünün mənası nə deməkdir?

 1. - Konstitusiya qanunlardan yüksəkdir

 2. - Konstitusiya əsas qanundur

 3. - Konstitusiya «Latın» «constitutio» sözündən olub mənası «quruluş», «təsisat» deməkdir

 4. - Konstitusiya qanunlar qanunudur

 5. - Konstitusiya qanunvericilik sisteminin zirvəsidir.

E) 3 15

A) 5 28


 1. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası nə vaxt qəbul olunub?

 1. 10 dekabr 1995 - ci ildə.

 2. 27 noyabr 1995 - ci ildə

 3. 12 noyabr 1996 - cı ildə

 4. 27 noyabr 1994 - cü ildə

 5. 12 noyabr 1995 - ci ildə

 1. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası nə vaxt qüvvəyə minib?

 1. 27 noyabr 1995 - ci ildə

 2. 12 noyabr 1995 - ci ildə

 3. 16 yanvar 1996 - cı ildə

 4. 20 fevral 1997 - ci ildə

 5. 27 oktyabr 1995 - ci ildə.

 1. Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasına nə vaxt əlavə və dəyişikliklər edilmişdir?

 1. 24 aprel 2003 - cü ildə, 5 yanvar 2005 - ci il

 2. 24 avqust 2002 - ci ildə, 18 mart 2009 - cu il

 3. 24 mart 2004 - cü ildə, 10 mart 2003 - cü il

 4. 14 avqust 2001 - ci ildə, 5 iyul 2007 - ci il

 5. 10 sentyabr 2002 - ci ildə, 10 sentyabr 2008 - ci il.

 1. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası neçə maddə, neçə fəsil və neçə bölmədən ibarətdir?

 1. 160 maddə və 5 bölmədən ibarətdir

 2. 158 maddə və 15 fəsildən ibarətdir

 3. 158 maddə, 12 fəsil və 5 bölmədən ibarətdir

 4. 125 maddə, 12 fəsil 6 bölmədən ibarətdir

 5. 148 maddə, 10 fəsil, 5 bölmədən ibarətdir.

 1. Azərbaycan xalqının suveren hüququ dedikdə nə başa düşülür?

 1. - Xalqın iradəsini əks etdirmək.

 2. - Xalqın taleyini həll etmək

 3. - Xalqı tərəqqi yolu aparmaq

 4. - Müstəqilliyi qorumaq

 5. - Sərbəst və müstəqil öz müqəddəratını həll etmək öz idarəetmə formasını müəyyən etmək

E) 3 15

A) 5 28


 1. Azərbaycan Respublikasının təməlini nə təşkil edir?

 1. Dövlətin tarixi

 2. Azərbaycan xalqının birliyi

 3. Azərbaycan dövlətinin müstəqilliyi

 4. Azərbaycan xalqının vahidliyi

 5. Dövlətin inkişafı.

 1. Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 7 - ci maddəsinin birinci hissəsinə görə Azərbaycan dövləti necə müəyyən olunub?

 1. - Azərbaycan sadə dövlətdir

 2. - Azərbaycan müstəqil dövlətdir

 3. - Azərbaycan suveren dövlətdir

 4. - Azərbaycan dövləti demokratik, huquqi dünyəvi, unitar respublikadır

 5. - Azərbaycan mürəkkəb dövlətdir.

E) 3 15

A) 5 28


 1. «Demokratiya» sözünün mənası nədir?

 1. Azad demokratik inkişaf.

 2. Ölkədə ədalətli quruluşun olması

 3. Ölkədə hüququn aliliyi

 4. Vətəndaşların bərabərliyinin mövcudluğu

 5. Demokratiya yunan sözü olub, «Demos» - xalq, «kratos» hakimiyyət mənasında işlədilir

 1. «Azərbaycan Respublikası unitar dövlətdir» dedikdə nə başa düşülür?

 1. - Mürəkkəb quruluşlu dövlət başa düşülür.

 2. - Müstəqil olan dövlət başa düşülür

 3. - Suveren dövlət başa düşülür

 4. - İnkişaf etmiş dövlət başa düşülür

 5. - Mərkəzi hakimiyyət orqanlarına tabe olan və dövlət suverenliyi əlamətlərinə malik olmayan inzibati ərazi vahidlərindən ibarət olan və bütöv dövlət birliyi başa düşülür

E) 3 15

A) 5 28


 1. Azərbaycan Respublikasında dövlət hakimiyyəti daxili və xarici məsələlərdə hansı müddəalarla məhdudlaşır?

 1. - Yalnız hüquqla məhdudlaşır

 2. - Azərbaycan Respublikasında dövlət hakimiyyəti daxili məsələlərdə yalnız hüquqla, xarici məsələlərdə isə yalnız Azərbaycan Respublikasının tərəfdar çıxdığı beynəlxalq müqavilələrdən irəli gələn müddəalarla məhdudlaşır

 3. - Beynəlxalq hüquqla məhdudlaşır

 4. - Dövlətin daxili və xarici siyasəti ilə məhdudlaşır

 5. - Daxili qanunlarla məhdudlaşır.

E) 3 15

A) 5 28


 1. Konstitusiyada mülkiyyətin hansı növləri vardır?

 1. Dövlət mülkiyyəti, xüsusi mülkiyyət və bələdiyyə mülkiyyəti

 2. Dövlət və ictimai birliklərin mülkiyyəti

 3. İdarə, müəssisələrin mülkiyyəti

 4. Kommersiya təşkilatlarının mülkiyyəti

 5. Kooperativlərin və səhmdar cəmiyyətlərinin mülkiyyəti.

 1. Mülkiyyət nəyin əleyhinə istifadə edilə bilməz?

 1. - Mülkiyyət şəxsiyyətə qarşı istifadə oluna bilməz

 2. - Mülkiyyət zorakılıq məqsədi ilə istifadə oluna bilməz

 3. - Mülkiyyət mənafelərinə zərər vurmaq üçün istifadə oluna bilməz

 4. - Mülkiyyət insan və vətəndaş hüquqları və azadlıqları, cəmiyyətin və dövlətin mənafeləri, şəxsiyyətin ləyaqəti əleyhinə istifadə edilə bilməz

 5. - Mülkiyyət dövlətə qarşı istifadə oluna bilməz.

 1. 4

 2. 5

E) 3 15

A) 5 28


 1. Azərbaycan Respublikasında təbii ehtiyatlar hansı subyektə mənsubdur?

 1. - Azərbaycan vətəndaşlarına məxsusdur.

 2. - Azərbaycan xalqına məxsusdur

 3. - Fiziki şəxslərə mənsubdur

 4. - Hüquqi şəxslərə mənsubdur

 5. - Təbii ehtiyatlar hər hansı fiziki və ya hüquqi şəxslərin hüquqlarına və mənafelərinə xələl qətirmədən Azərbaycan Respublikasına mənsubdur

E) 3 15

A) 5 28


 1. Azərbaycan Respublikasında iqtisadi münasibətlərdə inhisarçılığa və haqsız rəqabətə yol verilirmi?

 1. İnhisarçılıq və haqsızlıq rəqabət sayılmır

 2. Yol verilir

 3. Konstitusiyada bu hal nəzərdə tutulmayıb

 4. Yol verilmir

 5. Bu hala qarşı mübarizə aparılır.

 1. Azərbaycan Respublikasında iqtisadiyyatın inkişafı nəyə xidmət edir?

 1. - Ölkənin güclənməsinə xidmət edir.

 2. - Azərbaycan Respublikasının tərəqqisinə xidmət edir

 3. - Ölkənin beynəlxalq əlaqələrinin inkişafına xidmətedir

 4. - Fiziki və hüquqi şəxslərin mənafeynə xidmət edir

 5. - Müxtəlif mülkiyyət növlərinə əsaslanaraq xalqın rifahının yüksəldirməsinə xidmət edir

E) 3 15

A) 5 28


 1. Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 16 - cı maddəsinin I hissəsinə görə Azərbaycan dövləti nəyin qayğısına qalır?

 1. Azərbaycan dövləti xalqın və hər bir vətəndaşın rifahının yüksəldilməsinə, onun sosial müdafiəsi və layiqli həyat səviyyəsinin qayğısına qalır

 2. Azərbaycan dövləti mədəniyyətin və təhsilin inkişafı qayğısına qalır

 3. Azərbaycan dövləti onun ərazisində olan hər kəsin qayğısına qalır

 4. Azərbaycan dövləti xalqın rifahının qayğısına qalır

 5. Azərbaycan dövləti silahlı qüvvələrin güclənməsi qayğısına qalır.

 1. Каталог: images -> Test%20yaz
  images -> AZƏrbaycan respublikasinin təHSİl naziRLİYİ azərbaycan respublikasinin təHSİl probleməRİ İnstiTUTU azərbaycan döVLƏT İQTİsadi universiteti
  Test%20yaz -> ##Təsdiq edirəm: ## Türk və Şərqi Avropa xalqları tarixi və tarixin ##tədrisi metodikası kafedrasının müdiri
  Test%20yaz -> ##book id= 166//book name=İfadəli oxudan praktikum// ##fk=107//ks=02//fn=166// sumalltest= 301
  Test%20yaz -> ##Fakültə: Filologiya ##İxtisas: Azərbaycan dili və ədəbiyyatı ##Bölmə
  Test%20yaz -> ##Bölmə: Azərbaycan ##Qrup №: 501 qiyabi ##Fənnin adı
  Test%20yaz -> ##Fənnin adı: Azərbaycan dili ##Bölmə: Azərbaycan
  Test%20yaz -> ##Fakültə : Tarix və Coğrafiya ##İxtisas : Tarix müəllimliyi, tarix və coğrafiya müəllimliyi( qiyabi)


  Dostları ilə paylaş:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə