# Yangi tug‘ilgan chaqaloqda (YaTCh) da echT (mm /soat)Yüklə 87,26 Kb.
tarix07.01.2022
ölçüsü87,26 Kb.
#113726
BKP TEST


# Yangi tug‘ilgan chaqaloqda (YaTCh) da EChT (mm /soat):

- 10


+ 5

- 2


- 15

- 7
# Tabiiy ovqatlantirishda erta yoshdagi bolalarda umumiy ozuqaning qancha miqdorini axlat xajmi tashkil etadi?

- 8-10 %

- 5-6 %


- 2 % dan kam

- 10 % dan ko‘p

+ 2 %
# Sun’iy ovqatlantirishda erta yoshdagi bolalarda umumiy ozuqaning qancha miqdorini axlat xajmi tashkil etadi?

+ 8-10 %


- 5-6 %

- 2 % dan kam

- 10 % dan ko‘p

- 2 %
# Aralash ovqatlantirishda erta yoshdagi bolalarda umumiy ozuqaning qancha miqdorini axlat xajmi tashkil etadi?

- 8-10 %

+ 5-6%


- 2 % dan kam

- 10 % dan ko‘p

- 2 %
# O‘rta darajali kamqonlikda gemoglobin konsentratsiyasi:

- 120–90 g/l

- 110–90 g/l

+ 90–70 g/l

- 60–30 g/l

- 70–50 g/l


# Bolalarda qon zardobidagi temir konsentratsiyasi normada:

+ 10,6-33,6 mkmol/l

- 8-12 mkmol/l

- 34-40 mkmol/l

- 8-34 mkmol/l

- 25-40 mkmol/l


# Ertalab nahorga umumiy qon taxliliga qon olinadi:

- jismoniy zo‘riqishdan so‘ng

- aqliy zo‘riqishdan so‘ng

- medikament yuvorigandan so‘ng

+ nisbiy xalovat sharoitida

- fizioterapevtik muolajadan so‘ng


# 3 oylik bolani oshqozoni xajmi teng:

+ 100-120 ml

- 40-50 ml

- 200-250 ml

- 1 litr

- 1,2-1,3 litr


# Ko‘krak yoshidagi bolaning oshqozon shirasi rN teng:

- 1,5-2


- 6-7

- 7 dan ko‘p

- 1-1,5

+ 4,5-5,5


# Surfaktant ishlab chiqariladi:

- semiz xujayralarda

- limfotsitlarda

- bokalsimon xujayralarda

- makrofaglarda

+ II tip alveolotsitlarda


# Pueril nafas sog‘lom bolalarda eshitiladi ....gacha:

- 1 oy


- 6 oy

- 1 yosh


- 2 yosh

+ 7 yosh
# Sog‘lom bolalarda umumiy siydik taxlilida eritrotsitlar miqdori normada tashkil etadi (ko‘ruv maydonida):

+ 0-3

- 3-5


- 4-5

- 5-6


- 6-7
# Sog‘lom bolalarda 1 ml siydikda bakteriyalar soni oshmaydi:

- 1000


- 10 000

- 25 000


- 50 000

+ 100 000


# Vezikulyar nafas sog‘lom bolalarda eshitiladi:

- YaTCh davrida

- 3-6 oyda

- 6-12 oyda

+ 7 yoshdan katta

- 5-7 yosh


# 1 yoshli sog‘lom bola 1 minutda nafas soni qancha:

- 18–20


+ 30–35

- 40–60


- 25

- 20–30
# Yangi tug‘ilgan chaqaloqning 1 minutda nafas soni qancha:

- 20–30

+ 40–60


- 25

- 30–35


- 60–70
# 5 yoshli sog‘lom bola 1 minutda nafas soni qancha:

- 40–60


- 35–40

- 30–35


+ 25

- 18–20
# 10 yoshli sog‘lom bola 1 minutda nafas soni qancha:

+ 18–20

- 20–30


- 25

- 30–35


- 40–60
# Piuriya sindromi - bu:

- siydikdagi leykotsitlar

- siydikdagi eritrotsitlar

+ siydikdagi leykotsitlar va bakteriyalar

- siydikdagi eritrotsitlar va bakteriyalar

- siydikdagi oqsil


# Ko‘ks oralig‘ining zararlangan tarafga siljishi kuzatiladi:

- gemotoraksda

- pnevmotoraksda

- gidropnevmotoraksda

- lobar emfizemada

+ o‘pka atelektazida


# Bolalarda alveolalarning intensiv rivojlanishi qachon kuzatiladi:

+ tug‘ilgandan 2 yoshgacha

- 2 - 5 yosh

- 5 - 7 yosh

- 7 - 10 yosh

- 10 - 14 yosh


# Chap o‘pka tashkil topgan:

- 8 segmentdan

+ 9 segmentdan

- 10 segmentdan

- 11 segmentdan

- 12 segmentdan


# Oliguriya - bu:

- uvelichenie sutochnogo kolichestva mochi

+ umenshenie sutochnogo kolichestva mochi

- otsutstvie vыdeleniya mochi

- dnevnoy diurez vыshe nochnogo

- nochnoy diurez vыshe dnevnogo


# O‘ng o‘pka tashkil etadi:

- 8 segmentdan

- 9 segmentdan

+ 10 segmentdan

- 11 segmentdan

- 12 segmentdan


# 1 yoshgacha bo‘lgan sog‘lom bolalarda nafas soni va puls nisbati teng:

- 1:1


- 1:2

+ 1:3


- 1:4

- 1:5
# Bolalarda sut tishlarini miqdorini aniqlash formulasi (n – oy):

- n – 2

+ n – 4

- n – 6

- n – 8

- n - 10
# Krepitasiya xosil bo‘ladi:

- traxeya

- bronxlarda

- bronxiolalarda

- plevra bo‘shlig‘ida

+ alveolada


# Botallov yo‘li qachon (oylarda) to‘liq obliteratsiyaga uchraydi?

- birinchi

+ ikkinchi

- to‘rtinchi

- beshinchi

- oltinchi


# Diastolik arterial bosim sistolik bosim bilan nisbati:

+ 1/2-2/3

- 1/4-1/5

- 1/3-1/4

- 1/5-1/6

- 1/7–1/8


# Arterial bosim oyoqda:

- qo‘lnikiga teng

- qo‘lda AB oyoqnikidan past

+ qo‘lda AB 10-20 mm sim. ust. yuqori

- qo‘lda AB 40-50 mm sim. ust. yuqori

- aniqlanmaydi


# 1 yosh bolaning oshqozoni xajmi:

+ 250 ml


- 40-50 ml

- 1 litr


- 1,2–1,3 l

- 100-120 ml


# Katta yoshdagi bolalarda oshqozon shirasi rN teng:

+ 1,5-2,0

- 6,0-7,0

- 7,0


- 1,0-1,5

- 4,5-5,5


# Ko‘krak yoshidagi bolalarda oqsil xazm qilinishida ishtirok etadi:

- pepsinogen

- gastriksin

- lipaza


+ ximozin (renin)

- alfa-amilaza


# Pepsinogen aktivatori:

- o‘t kislotalari

- enterokinaza

- proelastaza

+ xlorid kislota

- karboksipeptidaza


# Pepsinogen oshqozonda ishlab chiqariladi:

- G–xujayralarda

- qavariq xujayralarda

+ tanasining asosiy xujayralarida

- parietal xujayralarda

- argentofil xujayralarda


# «Fontansimon» qusish kuzatiladi:

- ovqat allergiyasida

+ pilorostenozda

- ko‘p ovqatlanishda

- aerofagiyada

- meningitda


# Eritrotsitlar yashash davomiyligi bolalarda:

- 30 sutka

- 50 sutka

- 60–80 sutka

+ 80–120 sutka

- 20–30 sutka


# Katta yoshdagi bolalarda eritrotsitlarning o‘rtacha diametri:

+ 7,2 mkm

- 9,2 mkm

- 8,2 mkm

- 6,2 mkm

- 10,2 mkm


# Prays-Djons egriligi bildiradi:

+ eritrotsitlar diametri o‘zgarishi

- eritrotsitlar shakli o‘zgarishi

- eritrotsitlar xajmi o‘zgarishi

- eritrotsitlar qalinligi o‘zgarishi

- eritrotsitlar deformatsiyasi o‘zgarishi


# Auskultatsiyada erta yoshdagi bolalarda quyidagi nafas eshitiladi:

- vezikulyar

+ pueril

- dag‘al


- bronxial

- kuchsiz


# Prays-Djons egriligini chapga siljishi nimani bildiradi?

+ mikrotsitoz

- makrotsitoz

- anizotsitoz

- eliptotsitoz

- ovalotsitoz


# “Go‘sht yuvindisi” rangidagi siydik kuzatiladi:

+ makrogematuriya

- piuriya

- tuzlar bo‘lishida

- mikrogematuriya

- glyukozuriya


# F Gemoglobin 60–90% dan (YaTCh davridan) 1-2% gacha pasayadi:

- 6–9 oyda

- 1–1,5 yoshda

- 4–5 yoshda

+ 2–3 yoshda

- 7–14 yoshda


# Gemoglobin (g/l) YaTCh da o‘rtacha:

- 250 (220-260 miqdorida)

+ 215 (180-240 miqdorida)

- 180 (160-200 miqdorida)

- 240 (200-260 miqdorida)

- 215 (165-250 miqdorida)


# Bolalarda buyrak kosacha tuzilishi kattalarnikidan farq qilmaydi ..... keyin:

- 5 oy


- 1 yosh

- 2 yosh


- 3 yosh

+ 5 yosh
# YaTCh buyrak massasi 10-12 g ga teng, 1 yosh oxirida esa:

- 2 barobar ortadi

+ 3 barobar ortadi

- 4 barobar ortadi

- 5 barobar ortadi

- 6 barobar ortadi
# 1 yoshli bolaning siydik qopi xajmi:

- 20-30 ml

- 50-75 ml

+ 35-50 ml

- 75-100 ml

- 100 ml dan ko‘p


# 12-15 yoshli bolaning siydik qopi xajmi:

- 100-200 ml

- 200-300 ml

+ 300-400 ml

- 400-500 ml

- 500 ml dan ko‘p


# Bo‘lmachalararo to‘siq yuqori nuqsonida sistolik shovqinni eng yaxshi eshitiladigan soxasi:

- yurak cho‘qqisi

- to‘shdan o‘ngda 2 chi qovurg‘a orasida

- xanjarsimon o‘siq asosida

+ to‘shdan chapda 2 chi qovurg‘a orasida

- kuraklararo soxada


# Buyrak fiziologik xarakatchanligi o‘rtacha .... kengligida:

+ 1 ta umurtqa

- yarimta umurtqa

- 1,5 ta umurtqa

- 2 ta umurtqa

- 2,5 ta umurtqa


# Ko‘krak yoshidagi bolalarda o‘ng buyrakning pastki qismi ..... joylashadi:

- 1 chi bel umurtqa sohasida

- 2 chi bel umurtqa sohasida

- 3 chi bel umurtqa sohasida

- 12 ichi ko‘krak umurtqa sohasida

+ 4 chi bel umurtqa sohasida


# Buyrakda umumiy nefronlar soni o‘rtacha:

- 500000


- 800000

- 1000000

+ 2000000

- 300000
# Teri, lab va til shilliq qavatlari sianozi arterial qonning kislorod bilan to‘yinishi ..... dan kam bo‘lsa kuzatiladi:

- 99%

- 98%


- 97%

- 96%


+ 95%
# Chin krup kuzatiladi:

+ xiqildoq difteriyasida

- o‘tkir respirator virusli kasalliklarda

- bronxitda

- pnevmoniyada

- plevritda


# Qondagi leykotsitar formulaning 1 chi kesishuvi bolada qachon kuzatiladi?

- 2-3 kuni

+ 4-5 kuni

- 10-110 kuni

- 5-6 oyda
# Soxta krup kuzatiladi:

- xiqildoq difteriyasida

+ o‘tkir respirator virusli kasalliklarda

- bronxitda

- pnevmoniyada

- plevritda


# Gaymorov bo‘shliqlari bolalarda yaxshi rivojlangan:

- tug‘ilganda

- 1 yoshda

+ 7 yoshda

- 2 yoshda

- 6 oyda
# 1 yoshdan oshgan sog‘lom bolalarda nafas va puls sonlarining nisbati qanday?

- 1:1

- 1:2


- 1:3

+ 1:4


- 1:5
# 1 oygacha bolalarda rang ko‘rsatkich:

- 0,8


- 0,95

+ 1,1–1,2

- 0,95–1,1

- 0,8–0,95


# Erta yoshdagi bolalar teri tuzilishining morfologik xususiyatlari?

+ bazal qavat yaxshi rivojlangan, donador qavati sust rivojlangan

- bazal qavat sust rivojlangan, donador qavati yaxshi rivojlangan

- bazal qavat yaxshi rivojlangan, donador qavati yaxshi rivojlangan

- bazal qavat sust rivojlangan, donador qavati rivojlanmagan

- bazal qavat xam donador qavati xam sust rivojlangan


# Erta yoshdagi bolalar terisining bakteriotsid xususiyati sustligi bog‘liq:

- teri sekretining kislotali reaksiyasi

- teri sekretining ishqoriy reaksiyasi

+ teri sekretining neytral yoki sust kislotali reaksiyasi

- maxalliy termoregulyatsiyasining yetilganligi

- donador qavatning to‘liq shakllanmaganligi


# Yog‘ bezlari faoliyati qachon boshlanadi?

+ xomilalik davrida

- yangi chaqaloqlik davrida

- 1 yoshida

- 3-4 yoshida

- 7-10 yoshida


# Xomiladorlikning qaysi muddatida mayin sochlar(lanuga) xomila butun tanasini qoplab oladi?

- gestatsiyaning 10 xaftasida

- gestatsiyaning 15 xaftasida

+ gestatsiyaning 20 xaftasida

- gestatsiyaning 25 xaftasida

- gestatsiyaning 30 xaftasida


# Yangi tug‘ilgan chaqaloqlar terisidagi oq surtma nimadan iborat:

+ xolesterin va yog‘dan

- suvdan

- ter bezlari sekretidan

- bola tug‘ilishigacha xosil bo‘ladi

- bola tug‘ilganidan keyin xosil bo‘ladi


# Kasalliklarda teri osti yog‘ qavatining kamayish soxalari ketma ketligi qanday?

- yuz-tana-qorin-oyoq-qo‘llar

+ qorin-tana-oyoq-qo‘l-yuz

- qorin-yuz-oyoq-qo‘l-tana

- tana-yuz-qorin-oyoq-qo‘l

- yuz-qorin-tana


# To‘qima turgorligi qaerlarda aniqlanadi?

+ yelka va son ichki yuzasida

- yelka va son tashki yuzasida

- qorin devorining oldingi yuzasida

- kurak ostida

- o‘mrov ustida


# Erta yoshdagi bolalar ter bezlari xarakterlanadi:

- ter bezlari soni kattalarga nisbatan ko‘p

+ tug‘ilganida bez chiqaruv yo‘llari to‘liq yetilmagan

- bola xayotining birinchi yarim yilligida ter ajratish funksiyasi tezlashadi

- bir yoshdan keyin ter ajratish funksiyasi tezlashadi

- ter bezlari rivojlanmagan


# Erta yoshdagi bolalar teri osti yog‘ qavatining farqlarini ayting?

+ yadroli yog‘ xujayralari kichik xajmga ega

- yadrosiz yog‘ xujayralari katta xajmga ega

- bolalar teri osti yog‘ qavatining tana og‘irligiga nisbati kattalarga nisbatan kam

- embrional yog‘ to‘qima soxalari yo‘q
# Birinchi (5 kuni) va ikkinchi (5 yosh) leykotsitlar “kesishuvi” – bu:

- limfotsitlar va segment yadroli neytrofillarning teng foizli nisbati

- limfotsitlar va monotsitlarning teng miqdori

+ limfotsitlar va xamma neytrofillarning teng foizli nisbati

- xammasi noto‘g‘ri

- xammasi to‘g‘ri


# Birinchi o‘sish davri (bo‘y o‘sishi) kuzatiladi:

+ 4-6 yosh o‘g‘il bolalarda va 6-7 yosh qizlarda

- 4-6 yosh o‘g‘il bolalarda va 9-10 yosh qizlarda

- 6-9 yosh o‘g‘il bolalarda va 6-8 yosh qizlarda

- 6-9 yosh o‘g‘il bolalarda va 9-10 yosh qizlarda
# Normada o‘ng o‘rta o‘mrov chizig‘i bo‘yicha jigarning pastki chegarasi paypaslanmaydi ... dan:

- 3 yosh


- 4 yosh

+ 7 yosh


- 5 yosh

- 6 yosh
# Qorinchalararo to‘siq yuqori nuqsonida sistolik shovqinni eng yaxshi eshitiladigan soxasi:

- yurak cho‘qqisi

- to‘shdan o‘ngda 2 chi qovurg‘a orasida

- to‘shdan chapda 2 chi qovurg‘a orasida

+ to‘shdan chapda 4 chi qovurg‘a orasida

- xanjarsimon o‘siq asosida
# Ochiq arterial yo‘lakda yurakda qanday shovqin xarakterli?

- yurak cho‘qqisida davomli sistolik shovqin

- yurak cho‘qqisida diastolik shovqin

- to‘shdan o‘ngda 2 chi qovurg‘a orasida sistolik shovqin

+ to‘shdan chapda 2 chi qovurg‘a orasida sistolo-diastolik shovqin

- to‘shdan o‘ngda 2 chi qovurg‘a orasida diastolik shovqin


# Pollakiuriya – bu:

- kam siydik chiqarish

+ tez-tez siydik chiqarish

- siydik chiqarish boleznennoe mocheispuskanie

- nederjanie mochi

- zatrudnennoe mocheispuskanie


# Axlatda neytral yog‘ bo‘lishi qaysi a’zoning fermentativ yetishmasligida kuzatiladi?

- oshqozon

- jigar

+ oshqozon osti bezida

- ingichka ichak

- yo‘g‘on ichak


# Kreatoreya – bu:

- axlatda neytral yog‘

- axlatda yog‘ kislotalari

+ axlatda mushak tolalari

- axlatda kraxmal donalari

- axlatda shilliq


# Amiloreya – bu:

- axlatda neytral yog‘

- axlatda yog‘ kislotalari

- axlatda mushak tolalari

+ axlatda kraxmal donalari

- axlatda shilliq


# Amburje usulida leykotsit va eritrotsitlarning ajralishi xisobga olinadi:

+ 1 minutda

- 1 soat

- 6 soat


- 3 soat

- 12 soat


# Nam xirillash xosil bo‘ladi:

- xiqildoq

- traxeya

+ bronxlarda

- alveolalarda

- plevra bo‘shlig‘ida


# O‘pkaning pastki qirrasini xarakati to‘liq yo‘qolishi kuzatiladi:

- emfizemada

- meteorizmda

- surunkali zotiljamda

+ ekssudativ plevritda

- jigar kattalashuvida


# Zotiljamda xansirash turi:

- inspirator

- ekspirator

+ aralash

- Shik xansirashi

# Bronxial astmaning xuruj davrida o‘pkada perkutor tovush:

- aniq, o‘pka

- to‘mtoq

- timpanik

+ qutichasimon

- metallik
# Bolada xansirash, xushtaksimon quruq xirillash. Bu xolatda nafas yo‘lining qaysi soxasi zaralangan?

- yirik bronxlar

- o‘rta bronxlar

+ mayda bronxlar

- plevra

- alveola


# Amburje usulida tekshirganda qiz bolada 1 minutda leykotsit va eritrotsitlar ajralishi (nisbati):

- 200 va 100

+ 2000 va 1000

- 20000 va 10000

- 200000 va 100000

- 20 va 10


# Amburje usulida tekshirganda o‘g‘il bolada 1 minutda leykotsit va eritrotsitlar ajralishi (nisbati):

- 15-10


- 150-100

+ 1500-1000

- 15000-10000

- 150000-100000


# Pediatrning ko’rigida to'liq tug'ilgan 1,5 oylik qiz. To'liq emizikli. Raxitni oldini olish uchun shifokor D vitamini sutkasiga qaysi dozasini buyurishi kerak?

+ 400 IU


- 800 IU

- 200 IU


- 300 IU

- 600 IU
# Bir oylik bolada bezovtalik bor, bosh terlashi kuchaygan. Hayot tarixida tug’ilgan kunidan boshlab (5 sentyabr) u sigir suti bilan oziqlanadi. Tekshiruvda kraniotabes qayd etilgan. Shifokor ultrabinafsha nurlanish kursini tayinladi. Ushbu bola uchun D3 vitaminli qo’shimchalar kerak yoki yo’qligini hal qiling?

+ ultrabinafsha nurlanish kursi bilan birgalikda kerak

- kerak emas

- 2 - 2,5 oydan keyin. ultrabinafsha nurlanish kursi tugagandan so'ng

- ultrabinafsha nurlanish kursi tugagandan so'ng darhol

- 1 oydan keyin. NUJ kursi tugagandan so'ng
# O'g'il bola 8 oy. Raxitning yorqin namoyon bo'lishi bilan D3 vitamini 1 mln dozada qabul qilingan (kurs dozasi). Uning ishtahasi va uyqusi asta-sekin yomonlashib, proteinuriya paydo bo'ldi. Sulkovichning sinovi (++++). Ushbu holatning patogenetik terapiyasi uchun qaysi dori tanlanadi?

+ Prednizolon

- tiroksin

- Riboflavin

- Fenobarbital

- Piridoksal fosfat


# 2 yoshli bolada o'sishning sustligi, oyoqlarning aniq deformatsiyasi mavjud. Biokimyoviy tekshiruv: gipofosfatemiya, metabolik atsidoz, normokalsemiya. Siydik sinovlarida: giperfosfaturiya. Qaysi patologiya ?

+ Fosfat-diabet

- D vitamini tanqisligi raxit

- Buyrak tubulali atsidozi

- De Toni-Debre-Fankoni kasalligi

- Xondrodystrofiya


# Bola 11 oy. raxitogen tetaniya bilan kasalxonaga yotqizilgan. Shoshilinch yordamdan so'ng, vaziyat barqarorlashdi, konvulsiyalar qaytalanmadi. Keyingi terapevtik taktikalarni aniqlang?

+ Kalsiy qo'shimchalarini va raxitni davolashni tayinlang

- D vitaminining yuqori dozalarini tayinlang

- Kaltsiyning katta dozalarini tayinlang

- Glyukokortikoidlarni tayinlang

- antikonvulsant terapiyani tayinlang


# Bola 3 oylik. U sigir suti bilan oziqlanadi. U vaznni yaxshi oshirmoqda, D vitamini bilan raxitning oldini olish ishlari olib borilmagan. Bolada terlash ko'paygan, sezgir bezovtalik uyqusi, boshning orqa qismi tekislangan, kraniotabeslar, boshning orqa qismida sochlar yo'q. Biyokimyoviy tahlilda ferment darajasi ishqoriy fosfataza ko'tarilgan?

+ yengil raxit, yuqori davr, o'tkir kurs

- Gipervitaminoz D

- Raxit engil, boshlang'ich davri, o'tkir kurs

- Raxit engil, yuqori davr, subakut kurs

- Raxit - o'rtacha, yuqori davr, o'tkir kurs


# 2 yoshli bolada jismoniy rivojlanishda sustkashlik, oyoq-qo'l suyaklaridagi deformatsiyalar va tez-tez nafas olish yo'llari infektsiyalari mavjud. Qonni tahlil qilishda - metabolik atsidoz borligi. Siydikni tahlil qilishda - giperaminoasiduriya, fosfaturiya va glyukozuriya. Bolada bunday holatni rivojlanishining sababi nima?

+ De Toni - Debreu - Fankoni kasalligi

- Irsiy fosfat-diabet.

- Irsiy buyrak glyukozuriyasi.

- Alport sindromi.

- Raxit.
# Bola 2,5 oy. raxit tashxisi qo'yilgan, o'tkir kechuvi, dastlabki davr. Bunday tashxis uchun eng xarakterli narsa nima?

+ Yuqorida aytilganlarning hammasi

- Kasallikning tez rivojlanishi

- Osteomalaziya jarayonlarining ustunligi

- Vegetativ asab tizimidagi jiddiy o'zgarishlar

- Asidoz, yuqori ishqoriy fosfataza
# Raxit tasniflanadi?

+ davri bo’yicha

- lokalizatsiya

- paydo bo'lish vaqti

- jinsiy xususiyatlar

- yoshi
# Qaysi alomatlar raxitning o'tkir kechishiga xos?

+ suyaklarning osteomalaziyasi

- suyaklarning ko'payishi

- suyak sinishi

- suyaklarning qalinlashishi

- suyaklarning ingichkalashi
# Organizmda D vitamini faollashadi ?

+ buyrakda

- miyada

- terida


- o'pkada

- jigarda


# D vitamini organizmda nima ta'sirida faollashadi?

+ gormonlar

- mikroelementlar

- C vitaminlar

- Harorat

- fermentlar


# Katta liqildoq raxitda yopilishi ko'pincha?

+ 20-25 oy

- 5-10 oy

- 10-15 oy

- 1-5 oy

- 30-35 oy


# Bolalarda raxitda qonda ?

+ gipokalsemiya

- giperfosfatemiya

- gipermagnezemiya

- giperkalsemiya

- gipokaliemiya


# O’z vaqtida tug'ilgan chaqaloqlarga raxitning maxsus xos profilaktikasi (oylar) dan boshlanganmi?

+ 2


- 1-chi

- 3


- 4

- 5
# Gipotrofiyaning endogen sabablariga kirmaydi?

+ Gipervitaminoz D

- Pilorostenoz

- Malabsorbsiya sindromi

- MNS tug‘ma zararlanishi

- irsiy kasalliklar
# “Ochlik” axlat qaysi gipotrofiyada kuzatiladi?

+ 1 daraja

- 2 daraja

- 3 daraja

- Xammasi to‘g‘ri

- Xammasi noto‘g‘ri


# Juda kam miqdordagi siydikdagi nisbiy zichligini tekshirish usuli qanday?

- fotoelektrokolorimetrda

+ refraktometrik

- titrlash

- spektrofotometrik

- urometr


# 5 yoshli bolaning sutkalik siydik miqdori:

- 300 ml


+ 1000 ml

- 1200 ml

- 1500 ml

- 2000 ml


# Nechiporenko usulida normada bolalarda 1 ml siydikda leykotsit va eritrotsitlar soni (nisbatan):

- 20-10


- 200-100

+ 2000-1000

- 20000-10000

- 200000-100000


# Zimnisskiy usulida siydik tekshirilganda normadagi nisbiy zichligi:

- 3 va ko‘p

- 5 va ko‘p

- 6 va ko‘p

- 8 va ko‘p

+ 10 va ko‘p


# «Poliuriya» terminida sutkalik diurezning normaga nisbatan ko‘payishi:

+ 2 marta

- 20% ga

- 50% ga


- 75% ga

- 30% ga
# Nikturiya – bu:

+ kechki diurezning kunduzgidan ortishi

- kunduzgi diurezni kechkisidan ortishi

- kechki siydik tutolmaslik

- kechki diurezning kunduzgiga tenglashishi

- kechki diurezning yo‘qolishi
# Katta yoshdagi sog‘lom bolalarda qon zardobidagi mochevina miqdori:

- 1,5-4,8 mmol/l

- 2,5-6,8 mmol/l

+ 3,3–7,0 mmol/l

- 4,5-8,8 mmol/l

- 5,5-9,8 mmol/l


# Katta yoshdagi sog‘lom bolalarda qon zardobidagi kreatinin miqdori:

- 0,014-0,028 mmol/l

- 0,024-0,048 mmol/l

- 0,034-0,068 mmol/l

+ 0,044-0,088 mmol/l

- 0,054-0,098 mmol/l


# Og‘iz bo‘shlig‘ida xaz bo‘ladi:

- oqsil


- yog‘

- uglevod va oqsillar

+ uglevodlar

- yog‘ va oqsillar


# Tabiiy ovqatlantirishda ko‘krak yoshidagi bolalarda oshqozonda xazm bo‘ladi:

- yog‘lar

- uglevodlar

- oqsillar

+ yog‘lar, uglevodlar, oqsillar

- oqsillar, yog‘lar


# Petexial-dog‘li tipdagi gemorragik toshma xarakterli:

+ Verlgofa kasalligi

- gemofiliya A

- gemofiliya V

- Shenleyna-Genoxa kasalligi

- gemofiliya S


# Gematomali toshma xarakterli:

+ gemofiliya

- gemorragik vaskulit

- trombotsitopatiya

- trombotsitopeniya

- Randyu-Osler kasalligi


# Kamqonlikning og‘ir darajasida gemoglobin miqdori (v g/l):

- 110 dan kam

- 90 dan kam

- 80 dan kam

- 120 dan kam

+ 70 dan kam


# Xomiladorlikning qaysi davrida xomila yuragi shakllanadi?

- 15-17 xafta

+ 2-8 xafta

- 18-24 xafta

- 16-20 xafta

- 20-24 xafta


# Katta yoshdagi bolalarda sinus tuguni avtomatizmi (impulslar 1 minutda):

- 40-50


- 20-40

- 30-40


+ 60-80

- 15-30
# Bolalar sochining xarakteristikasi:

+ tug‘ilganida xomiladagi mayin sochlari bilan tug‘iladi

- xayotining birinchi ikki yilida tez o‘sadi

- yangi tug‘ilgan chaqaloqlarning sochining qalinligi kattaroq bolalarnikidan qalinroq

- bolalar kiprigi sekin o‘sadi

- tug‘ilganida quyuq sochlari bilan tug‘iladi
# Chaqaloqlarning fiziologik sariqligi necha kunda yo‘qoladi?

+ 10-12


- 5-7

- 14-15


- 3-4

- 15-20
# Erta yoshdagi bolalar terisining qaysi funksiyasi sust bo‘ladi?

- nafas

- vitamin sintezlovchi

+ termoregulyatsiya

- ayiruv


- immun
# Erta yoshdagi bolalar ter bezlariga xos:

+ Tug‘ilganidan yaxshi ishlaydi

- funksional to‘liq shakllanmagan

- tug‘ilishida chiqaruv yo‘llari yaxshi rivojlangan

- bola xayotining birinchi yarim yilligida ter ajratish funksiyasi tezlashadi

- bir yoshdan keyin ter ajratish funksiyasi tezlashadi


# Teri xosilalarining rivojlanishiga xos emas:

- tirnoqlar xomiladorlikning 5-xaftasida rivojlanadi

+ sochlar va yog‘ bezlari xomiladorlikning 5-7 xaftasida rivojlanadi

- ter bezlari xomiladorlikning 8-xaftasida rivojlanadi

- ter bezlari qo‘l va oyoq kaftlarida paydo bo‘ladi

- Xammasi noto‘g‘ri


# Kalsiy va Fosfor almashinuvining asosiy regulyatorlari?

+ D vitamini, paratiroid gormoni

- fosfor

- Kaltsitonin

- triyodotironin

- Xammasi noto‘g‘ri


# Raxit kechishi mumkin?

+ o'tkir


- to'lqinli oqim

- chaqmoq oqimi

- surunkali osti

- surunkali


# Raxit o’tkir davriga xos?

+ kraniotabes, katta liqildoq qirralarining yumshashi, raxit kifozi

- do’ng peshona

- kifoz


- mushaklarning gipotenziyasi
# Raxitning o’tkir osti kechuviga xos?

+ do’ng peshona, "marvarid torlari"

- kraniotabes

- to'lqinli oqim

- kifoz

- raxit kifozi


# Raxitda qondagi o’zgarish?

+ kalsiy miqdorini pasayishi

- fosfor darajasining oshishi

- ishqoriy fosfataza darajasining pasayishi

- kaliy miqdorini pasaytirdi

- qonda D vitamini miqdorini pasaytirdi


# Raxitning II-III darajalarini davolash uchun D Vitamini dozasi?

+ 3000-4000 IU

- 2000-3000 IU

- 1000-2000 IU

- 4000-6000 IU

- 500-1000 IU


# Chala tug’ilgan bolalar uchun D vitaminining profilaktik dozasi ?

+ 500-1000 XB

- 1000-1500 XB

- 1500-2000 XB

- 2000-2500 IU

- 2500-3000 XB


# Oila shifokori sog'lom, emizikli va to'la muddatli chaqaloqni 1 oyligida tekshirdi. Shifokor birinchi navbatda qanday kasalliklarning oldini olishni tavsiya qiladi?

+ Raxit


- Gripp

- Kovid-19

- anemiya

- distrofiya


# Ikkinchi o‘sish davri (bo‘y o‘sishi) kuzatiladi:

- 8–10 yosh o‘g‘il bolalarda va 10–12 yosh qizlarda

- 11–12 yosh o‘g‘il bolalarda va 8-10 yosh qizlarda

- 13-16 yosh o‘g‘il bolalarda va 8-10 yosh qizlarda

+ 13-16 yosh o‘g‘il bolalarda va 10-15 yosh qizlarda
# Muddatiga yetib yangi tug‘ilgan chaqaloqlarda o‘rtacha tana uzunligi (sm):

- 45–47

- 47–49

+ 50–53

- 53–55

- 55–56


# Sog‘lom yangi tug‘ilgan chaqaloqda yurakning yuqori nisbiy chegarasi joylashgan:

- 4 chi qovurg‘a orasida

- 3 chi qovurg‘a orasida

- 2 chi qovurg‘a orasida

+ 2 chi qovurg‘a

- 3 chi qovurg‘a


# Sog‘lom 5 yoshli bolada yurakning yuqori nisbiy chegarasi joylashgan:

- 4 chi qovurg‘a orasida

- 3 chi qovurg‘a orasida

+ 2 chi qovurg‘a orasida

- 2 chi qovurg‘a

- 3 chi qovurg‘a


# Sog‘lom 10 yoshli bolada yurakning yuqori nisbiy chegarasi joylashgan:

- 4 chi qovurg‘a orasida

- 3 chi qovurg‘a orasida

- 2 chi qovurg‘a orasida

- 2 chi qovurg‘a

+ 3 chi qovurg‘a


# Sog‘lom 1 yoshgacha bo‘lgan bolada yurakning nisbiy to‘mtoqligini chap chegarasi joylashgan:

- chap so‘rg‘ich chizig‘ida

+ chap so‘rg‘ich chiziqdan 4 chi qovurg‘a oralig‘ida 1-2 sm tashqarida

- chap so‘rg‘ich chiziqdan 3 sm tashqarida

- chap so‘rg‘ich chiziqdan 1 sm ichkarida

- chap so‘rg‘ich chiziqdan 5 chi qovurg‘a oralig‘ida 2 sm ichkarida


# Sog‘lom 7 yoshli bolada yurakning nisbiy to‘mtoqligini chap chegarasi joylashgan:

+ chap so‘rg‘ich chizig‘ida 5 chi qovurg‘a oralig‘ida

- chap so‘rg‘ich chiziqdan 4 chi qovurg‘a oralig‘ida 1-2 sm tashqarida

- chap so‘rg‘ich chiziqdan 3 sm tashqarida

- chap so‘rg‘ich chiziqdan 1 sm tashqarida

- chap so‘rg‘ich chiziqdan 5 chi qovurg‘a oralig‘ida 2 sm ichkarida


# Sog‘lom 1 yoshli bolada yurakning nisbiy to‘mtoqligini o‘ng chegarasi joylashgan:

- o‘ng parasternal chiziqdan tashqarida

+ o‘ng parasternal chiziqda

- to‘sh o‘ng qirrasi va parasternal chiziq o‘rtasida

- to‘sh o‘ng qirrasida

- to‘sh chap qirrasida


# Sog‘lom 10 yoshli bolada yurakning nisbiy to‘mtoqligini o‘ng chegarasi joylashgan:

- o‘ng parasternal chiziqdan tashqarida

- o‘ng parasternal chiziqda

+ to‘sh o‘ng qirrasi va parasternal chiziq o‘rtasida

- to‘sh o‘ng qirrasida

- to‘sh chap qirrasida


# Sog‘lom YaTCh 1 minutdagi puls soni:

- 120-100

+ 120-140

- 100-80


- 85-80

- 80-60
# Limfotsitlar soni tug‘ilgandan boshlab 25% dan 65% ga ko‘tarilishi kuzatiladi:

- 5 chi kunda

+ 1 yoshda

- 5 yoshda

- 7 yoshda

- 10 yoshda
# Sog‘lom 1 yoshli bolaning 1 minutdagi puls soni:

- 150-170

+ 120-118

- 100-80


- 85-74

- 78-60
# Sog‘lom 5 yoshli bolaning 1 minutdagi puls soni:

- 120-140

- 130-150

+ 100-98

- 85-80


- 78-80
# Muddatiga yetib tug‘ilgan YaTCh o‘rtacha tana vazni (grammda):

- 2700-2900

- 3000-3200

+ 3300-3400

- 3500-3700

- 3700-3900


# Muddatiga yetib tug‘ilgan YaTCh vazn-bo‘y ko‘rsatkichi:

- 20–40

- 40–60

+ 60–80

- 80–100

- 100-120


# Muddatiga yetib tug‘ilgan YaTCh bosh aylanasi (sm da):

- 28–30

- 30–32

- 32–34

+ 34–36

- 36-38
# Muddatiga yetib tug‘ilgan YaTCh ko‘krak aylanasi (sm da):

- 28–30

- 30–32

+ 32–34

- 34–36

- 36-38
# Muddatiga yetib tug‘ilgan YaTCh bosh miya tana vazniga nisbatan (% da):

- 5


- 7

+ 10


- 15

- 18
# Gemato-ensefalik barer o‘tkazuvchanligi bolalarda kattalarga nisbatan:

+ yuqori

- past


- bir xilda

- xar xil

- noma’lum
# Bola 1 chi so‘zlarini tushunib gapiradi, ko‘pincha (... oylikda):

- 7-8


- 9-10

+ 11-12

- 13-16

- 16-18
# 1 daraja gipotrofiyada oqsil, yog‘, uglevodlar xisoboti qo‘llaniladi?

+ faktik vaznga

- oqsil, uglevodlar faktik vaznga, yog‘lar bo‘lishi kerak bo‘lgan vaznga

- oqsil, yog‘lar bo‘lishi kerak bo‘lgan vaznga, uglevodlar faktik vaznga

- bo‘lishi kerak bo‘lgan vaznga

- oqsil, yog‘lar faktik vaznga, uglevodlar bo‘lishi kerak bo‘lgan vaznga
# Yangi tug‘ilgan chaqaloqni o‘rtacha tana vazni?

+ 3300-3600

- 2900-3100

- 2500-2700

- 3700-4000

- 3900-4200


# Yangi tug‘ilgan chaqaloqni o‘rtacha tana uzunligi?

+ 50-52 sm

- 45-47 sm

- 47-49 sm

- 53-55 sm

- 55-57 sm


# 1 yoshli bolani tana uzunligi?

+ 75 sm


- 65 sm

- 85 sm


- 95 sm

- 80 sm
# Bolaning erkin ovqatlanish tartibi qanday?

+ Bola ovqatlanish vaqtini va xajmini o‘zi belgilaydi

- Xar 3 soatda

- Xar 3 soatda tungi tanafus bilan

- Ovqatlanish aniqlangan vaqtda, lekin ovqat xajmini bola talabi bilan

- Xar 2 soatda
# 1 yoshgacha bo‘lgan bolalarni aralash ovqatlantirishda ona sutiga qo‘shimcha ravishda beriladi?

+ Sun’iy moslashtirilgan sutli aralashmalar

- meva va sabzavot sharbati

- donor sut

- sabzavotli pyure

- sigir suti


# Bolaning 2 chi yarim yilligida sekin asta ona sutini urnini bosuvchi qo‘shimcha ovqatlantirish sifatida beriladi?

+ Sharbatlar

- donor suti

- Sutdan farqli ravishda yangi ozuqa maxsulotlar

- Sun’iy sutli aralashmalar

- sigir suti


# Bolaning 1 chi 1-2 oyligida o‘rtacha kukrak suti bilan ovqatlantirish soni?

+ 7-8


- 3-4

- 5-6


- 8-10

- 10-15
# Bolaning 2 chi yarim yilligida o‘rtacha kukrak suti bilan ovqatlantirish soni?

+ 5

- 4


- 6

- 7


- 10
# Bolaning 2 chi yarim yilligida sutkalik ovqatlantirish xajmi (gacha)?

+ 1000 ml

- 1200 ml

- 900 ml


- 700 ml

- 500 ml
# 1 yoshdan 3 yoshgacha bo‘lgan bolalarni ovqatlantirilishida qanday sutdan foydalangan maqsadga muvofiq?

+ Maxalliy moslashtirilgan bolalar sun’iy aralashma

- Maxalliy moslashtirilmagan bolalar sun’iy aralashma

- Sigir suti

- Maxalliy moslashtirilgan bolalar sun’iy aralashma

- Echki suti
# 1 yoshdan 3 yoshgacha bo‘lgan bolalarni xar kunlik ovqatlanish ratsionida bo‘lishi kerak emas?

+ Baliq


- Non

- Sabzavot, mevalar

- Sut

- Tuxum
# Ko‘krak yoshidagi bolalar ovqatlantirishida ichak florasida asosiy tarkibi?+ Bifidum bakterin

- Stafiolokki

- Ichak tayoqchasi

- Klebsiella

- Protey
# Yangi tug‘ilgan chaqaloqni nafas olish soni?

+ 40-50 1 minutiga

- 30-25 1 minutiga

- 40-30 1 minutiga

- 60-70 1 minutiga

- 70-80 1 minutiga


# Yangi tug‘ilgan chaqalokni o‘rtacha puls soni?

+ 140 1 minutiga

- 170 1 minutiga

- 110 1 minutiga

- 90 1 minutiga

- 100 1 minutiga


# 5 yoshlik bolaning o‘rtacha puls soni?

+ 100 ta 1 minutiga

- 120 ta 1 minutiga

- 90 ta 1 minutiga

- 80 ta 1 minutiga

- 70 ta 1 minutiga


# Paratrofiya qanday xolat?

+ Tana vaznining 10% dan kupligi

- Tana vaznining 10% dan kamligi

- Tana vaznining 5% dan 10% gacha kupligi

- Tana vazni va bo‘yining 10% dan kupligi

- Tana vaznining 20% dan kamligi


# Erta yoshdagi bolalarda ko‘p uchraydi?

+ Oziq-ovqat allergiyasi

- Allergiyaning infeksion shakli

- Dori allergiyasi

- Ingalyatsion allergiya

- Pollinoz


# II darajali gipotrofiyada tana vazninining yetishmaslik %:

- 5-10


- 10-20

+ 20-30

- 40 dan ko‘p

- 30-40
# Xomila ichi (prenatal) gipotrofiyada vazn-bo‘y indeksi bo‘yicha aniqlanadi:

- 80 dan past

- 70 dan past

+ 60 dan past

- 50 dan past

- 40 dan past
# Semizlik tana vaznini necha % ortishida tashxislanadi?

- 10 va yuqori

+ 15 va yuqori

- 20 va yuqori

- 30 va yuqori

- 35 va yuqori


# Raxitning boshlang‘ich davrida davolash uchun qo‘llaniladi

+ Vitamin D 3 ning suvli eritmasi kuniga 1000-1500 XB

- Vitamin D 2 ning yog‘li eritmasi kunora 500 XB

- Vitamin D 2 ning yog‘li eritmasi kuniga 2000-5000 XB

- Vitamin D 3 ning suvli eritmasi kuniga 500 XB

- Vitamin D 3 ning suvli eritmasi kuniga 2000-2500 XB


# Muddatiga yetmay tug‘ilgan bolalarning morfologik belgilari

+ Terisi nozik va quruq

- Mushak faolligi past

- Tez-tez qayd qilish

- Yo‘tal refleksining yo‘qligi

- xammasi noto'g'ri


# Yangi tug‘ilgan chaqaloq asfiksiya diagnostik belgisi?

+ Nafas olishning buzilishi yoki yo‘qligi

- Reflekslarning sustligi

- Teri va shilliq qavatlar sianozi

- Mushak gipotoniyasi

- xammasi noto'g'ri


# Yangi tug‘ilgan chaqaloq tug‘ruq travmasining sabablardan biri?

+ Ona chanog‘i va xomila boshining nomutanosibligi

- Muddatiga yetmaganlik

- Xromosoma buzilishi

- Gipoksiya

- xammasi to'g'ri


# Piodermiyaning asoratlaridan biri?

+ Sepsis


- Bichi

- Limfoid to‘qima kattalashuvi

- Ayrisimon bezning kattalashuvi

- Nevrastenik sindrom


# Raxitda suyak tizimidagi zararlanishga kiradi?

+ Kraneotabes

- Terlash

- Bezovtalanish, qo‘zg‘aluvchanlik

- Gipotoniya

- ensadagi soch to‘kilish


# Chala tug‘ilgan bolaning asosiy funksional belgisi?

+ Yig‘isining kuchsizligi yoki xirillash

- Tana uzunligining 45 sm dan kamligi

- Teri osti yog‘ qavatining sustligi

- Lanugo

- xammasi noto'g'ri


# Giperqo‘zg‘aluvchanlik sindromining asosiy belgisi?

+ Mushak tonusi va reflekslarning ortishi

- Mushak gipotoniyasi

- Reflekslar sustligi

- Anoreksiya

- xammasi noto'g'ri


# Allergik diatezda ta’qiqlanadi?

+ Sitrus


- Kefir

- Olma sharbati

- Karam sharbati

- xammasi to'g'ri


# Gipotrofiya dietoterapiyasida asosiy prinsip xisoblanadi?

+ Optimal ovqatlanish va chegaraviy davrda ovqat maxsulotlariga tolerantlikni aniqlash

- Faqat ovqat maxsulotlariga tolerantlikni aniqlash

- 3 kunga suv-choy parxezi

- Medikamentoz terapiya

- xammasi noto'g'ri

# Bolalikning xomila ichi davri quyidagilarga bo‘linadi?

+ Embrional, fetal

- Embrional, neonatal

- Fetal, neonatal

- Neonatal, ko‘krak yoshidagi

- xammasi noto'g'ri


# A’zo va tizimlar shakllanishi, to‘qimalar differensirovkasi aktiv sodir buladi?

+ Xomiladorlikning I trimestrida

- Xomiladorlikning II trimestrida

- Xomiladorlikning III trimestrida

- Xomiladorlikning II va III trimestrida

- tug'ilgandan so'ng


# Xomiladorlikning qaysi muddatida xomilaning spontan xarakati xomilador ayolga va vrachga xis etiladi?

+ 18 xafta

- 14 xafta

- 10 xafta

- 20 xafta

- 12 xafta


# Bola qaysi yoshda (oyda) bezovtalangan joyini aniq ko‘rsatib bera oladi?

+ 7-8


- 5

- 6


- 10

- 3
# Ko‘krak yoshidagi bolalik davri qachon tugaydi (oyda)?

+ 12

- 1


- 6

- 10


- 16
# Ko‘krak yoshidagi bola qaysi oyidan qornidan orqasiga o‘girila oladi?

+ 3-5


- 1

- 10


- 12

- 9
# Xomila qaysi vaqtda nafas olishni va so‘rishni boshlaydi?

+ 22-24 xaftada

- 18-19 xaftada

- 20-21 xaftada

- 28-32 xaftada

- 26-28 xaftada
# Yangi tug‘ilgan chaqaloq orqa miyasi uzunligi (sm)?

+ 14


- 10

- 12


- 20

- 25
# Yangi tug‘ilgan chaqaloq ko‘rishning fiziologik xususiyatiga kirmaydi

+ Ptoz

- Yorug‘likdan qo‘rqish- G‘ilaylik

- Nistagm

- konyuktivit
# Maktabdan oldingi davr (yasli) davom etadi?

+ 1 yoshdan 3 yoshgacha

- 1 yoshdan 5 yoshgacha

- 1 yoshdan 12 yoshgacha

- 3 yoshdan 7 yoshgacha

- 5 yoshdan 7 yoshgacha


# Bolalikning o‘smirlik davrida qaysi tizim rivojlanish yaqqolligi kuzatiladi?

+ Endokrin

- Nerv

- Siydik ajratish- Nafas

- Yurak-qon tomir tizimi


# Xomilaning yashash qobiliyati qaysi vaqtdan boshlanadi?

+ 22 xaftadan

- 20 xaftadan

- 26 xaftadan

- 28 xaftadan

- 30 xaftadan


# Ta’m bilish a’zosi qaysi vaqtdan to‘liq differensiyalanadi?

+ 4 chi oydan

- 3 chi oydan

- 5 chi oydan

- 6 chi oydan

- 8 chi oydan


# 3 oylik chaqaloq?

+ Gu-gu laydi

- O‘yinchoqlarga qiziqadi

- Nigoxining aniqligi

- O‘yinchoqlarni o‘ynaydi

- O'tiradi


# Antinatal davrning embrional fazasi necha kungacha davom etadi?

+ 75


- 32

- 10


- 120

- 90
# Ko‘krak yoshidagi bola qaysi oylikda mustaqil o‘tiradi?

+ 6 oy

- 1 oy


- 10 oy

- 12 oy


- 3 oy
# Bolalarda 1 chi yilida juda kam kuzatiladi?

+ Mastoidit

- O‘rta otit

- Tashqi otit

- Subperiostal abssess

- xammasi noto'g'ri


# Bola qaysi vaqtdan kuchsiz xidlarni yaxshi xis qiladi?

+ 8 oylikdan

- 3 oylikdan

- 4 oylikdan

- 10 oylikdan

- 1 yoshdan


# Xomilaning tana vaznini jadal ortishi qachon kuzatiladi?

+ Xomiladorlikning III trimestrida

- Xomiladorlikning I trimestrida

- Xomiladorlikning II trimestrida

- Xomiladorlikning I va II trimestrida

- xammasi noto'g'ri


# Maktab oldi davri davomiyligi?

+ 3 yoshdan 7 yoshgacha

- 1 yoshdan 3 yoshgacha

- 1 yoshdan 5 yoshgacha

- 5 yoshdan 7 yoshgacha

- xammasi noto'g'ri


# Bola 3 oylikdan kuzatilmaydi?

+ O‘tiradi

- O‘yinchoqlarni kuzatadi

- Onasini taniydi

- Boshini erkin ushlaydi

- kuladi
# Yangi tug‘ilgan chaqaloqda qaysi refleks kuzatilmaydi?

+ Landau

- So‘rish

- Yutish

- Xartumcha

- xammasi noto'g'ri
# Xomila ichi davrining fetal fazasi kuzatiladi?

+ 12 dan 40 xaftagacha

- 10 dan 18 xaftagacha

- 24 dan 40 xaftagacha

- 12 dan 22 xaftagacha

- 12 dan 18 xaftagacha


# Yangi tug‘ilgan chaqaloqlik davri davom etadi (kun)?

+ 28


- 29

- 27


- 7

- 40
# Sog‘lom yangi tug‘ilgan chaqaloqqa xos emas?

+ Alkaloz

- Atsidoz

- Suvsizlanish sindromi

- Neyroendokrin yetishmaslik sindromi

- xammasi noto'g'ri
# Sog‘lom yangi tug‘ilgan chaqaloqqda yo‘rgakdan yechilganda kuzatilmaydi?

+ Ensa mushaklar rigidligi

- Kerilish

- Embrional poza

- Atetozsimon xarakatlar

- xammasi noto'g'ri


# 5 oylik bola?

+ Qoshiqchada yeydi va piyoladan ichadi

- Nigoxining noaniqligi

- Kulmaydi

- Onasini tanimaydi

- yuradi
# Ko‘rish a’zosining fiziologik xususiyatiga yorug‘likdan qo‘rqish kiradi?

+ Birinchi 3 xaftalikkacha

- 3 oygacha

- 1 yoshgacha

- 3 yoshgacha

- xammasi noto'g'ri
# Bola boshini yaxshi ushlaydi (oy)?

+ 3


- 1

- 6


- 8

- 10
# 6 oylik bolada?

+ Landauning pastki refleksi paydo bo‘ladi

- Landauning yuqori refleksi paydo bo‘ladi

- Bukuvchi mushaklar gipertonusi yo‘qoladi

- Taranglik simptomlari yo‘qoladi

- xammasi noto'g'ri
# 1 yoshdan 1,5 yoshgacha bulgan bola?

+ Axamiyatli belgili narsalarni umumlashtiradi

- Gapning ma’nosini tushunmaydi

- Predmet rasmi va xarakatlarni tushunmaydi

- Yurganda aniq to‘siqlardan o‘ta olmaydi

- xammasi noto'g'ri


# Yangi tug‘ilgan chaqaloq 1 chi kunidan?

+ Kindik tomirlari bo‘shashadi

- Kichik qon aylanish doirasi ishlamaydi

- Katta qon aylanish doirasi ishga tushmaydi

- Arterial yo‘lak yopilmaydi

- xammasi noto'g'ri


# Yangi tug‘ilgan chaqaloq tug‘ilganda salomatlik xolati qanday baxolanadi?

+ Apgar shkalasi

- Silverman shkalasi

- Dovnes shkalasi

- Shalkov shkalasi

- xammasi noto'g'ri


# Ko‘krak yoshidagi bola qachondan "ba", "pa", "ma" bo‘g‘inlarini aytadi (oylar)?

+ 5-6


- 3

- 8-9


- 12

- 7
# Yangi tug‘ilgan chaqaloq davrida chegaraviy xolatiga kirmaydi?

+ Tana vaznini 10% dan kup kamayishi

- Chaqaloqlar eritemasi

- Fiziologik sariqlik

- Tranzitor isitma

- Jinsiy kriz
# 6 oylik sog‘lom bola?

+ Yaxshi kayfiyatli

- Xarakatsiz

- Faolligi kam

- Atetozsimon xarakatga ega

- xammasi to'g'ri


# Katta maktab yoshi davri davom etadi?

+ 12 yoshdan 18 yoshgacha

- 11 yoshdan 17 yoshgacha

- 11 yoshdan 18 yoshgacha

- 7 yoshdan 17 yoshgacha

- 10 yoshdan 18 yoshgacha


# Muxim a’zolarning shakllanishi xomiladorlikning qaysi davrida kuzatiladi?

+ 3-6 xafta

- 6-9 xafta

- 12-16 xafta

- 30-32 xafta

- 34-38 xafta


# 6 oylik sog‘lom bolada kuzatilmaydi?

+ Landau yuqori refleksi

- bukuvchi mushaklar gipertonusi

- Landau pastki refleksi

- aniq xarakatlar

- xammasi noto'g'ri


# 7 oylik bolada tug‘ma refleks saqlanadi?

+ So‘rish

- Qidirish

- Kaft-og‘iz

- Ushlash

- xammasi noto'g'ri


# Xomiladorlikning qaysi muddatidan suyak ko‘migida qon xosil qilishi boshlanadi?

+ 18-22 xafta

- 12 xafta

- 24-32 xafta

- 28-32 xafta

- 34 xafta


# Sog‘lom bola qachon yordam orqali tura oladi?

+ 7 oydan

- 6 oydan

- 5 oydan

- 12 oyda

- 9 oydan


# Landau pastki refleksi kuzatiladi?

+ 6 oyda


- 4 oyda

- 3 oyda


- 8 oyda

- 7 oyda
# Ko‘krak yoshidagi bola emotsional gu-gulashni boshlaydi?

+ 6-8 xafta

- 3 oy


- 6 oy

- 8 oy


- 10 oy
# Soglom yangi tug‘ilgan chaqaloq Apgar shkalasi orqali baholanadi?

+ 8 va undan yuqori ball

- 7 ball

- 6 ball


- 5 ball

- 12 ball


# Maktab va o‘smirlik davrida kuzatilmaydi?

+ Jismoniy rivojlanish asab-ruxiy rivojlanishdan ortishi

- Terlash

- Teri trofikasi buzilishi

- Vazomotor reaksiya labilligi

- xammasi noto'g'ri


# Tug‘ma kasalliklar bolalikning qaysi davrida ko‘proq kuzatiladi?

+ Neonatal

- Ko‘krak yoshidagi

- Yasli davri

- Maktab oldi

- xammasi noto'g'ri


# Bola tana qismlarini qachon biladi?

+ 1,5 yoshda

- 11 oyda

- 10 oyda

- 9 oyda

- xammasi noto'g'ri


# Soglom yangi tug‘ilgan chaqaloqda kuzatilmaydi?

+ Karpopedal spazm

- Kernig simptomi

- Brudzinskiy simptomi

- Ushlash refleksi

- xammasi noto'g'ri


# Bola qaysi yoshda she’rni yengil eslab qoladi?

+ 3 yoshda

- 1 yoshda

- 1,5 yoshda

- 5 yoshda

- 4 yoshda


# Bola qachondan boshlab predmet xarakatini kuzata oladi?

+ 10 kundan

- 20 kundan

- 25 kundan

- 2 oydan

- 1 oydan


# Sut tishlarning doimiy tishga almashinishi qachon kuzatiladi?

+ 5 yosh


- 3 yosh

- 7 yosh


- 10 yosh

- 9 yosh
# Yangi tug‘ilgan chaqaloqlarda chegaraviy atsidoz yo‘qoladi?

+ 3 kunda

- 1 kuni


- 5 kunda

- 3 xaftada

- 1 xaftada
# Bola qachondan ta’qiq so‘zlarni tushunadi?

+ 2 yoshda

- 10 oyda

- 1 yosh


- 2,5 yosh

- 3 yosh
# Nozik ko‘nikmalar (to‘qish, tikish) qachondan rivojlana boshlaydi?

+ 6-7 yosh

- 2 yosh


- 1,5 yosh

- 2,5 yosh

- 10 yosh
# 1 litr ona sutida o‘rtacha oqsil miqdori (g)?

+ 15,0


- 5,0

- 20,0


- 25,0

- 30,0
# Bolaning kukrak orqali oziqlanish vaqti?

+ 20 minut

- 5 minut

- 10 minut

- 12 minut

- 30 minut
# Ona sutidagi V-laktoza ichakda rivojlanishiga ta’sir etadi?

+ Bifidoflora

- Laktoflora

- E.Coli


- Klebsiella

- protey
# Tabiiy ovqatlantirishda sutkalik ratsionda ona sutining miqdori bo‘lishi kerak?

+ 80 %

- 75 %


- 90 %

- 95 %


- 70 %
# 1 litr ona sutida o‘rtacha uglevod miqdori (g)?

+ 74,5


- 68,5

- 70,5


- 79,5

- 60


# 100 ml og‘iz sutining energetik qiymati?

+ 150 kkal

- 70 kkal

- 100 kkal

- 200 kkal

- 300 kkal


# Tug‘ilgandan so‘ng gormonal kriz kuzatiladi?

+ O‘g‘il bola va qizlarda

- qizlarda

- O‘g‘il bolada

- kuzatilmaydi

- xammasi noto'g'ri


# 1 litr ona sutida o‘rtacha yog‘ miqdori (g)?

+ 39,0


- 30,0

- 45,0


- 49,0

- 59,0
# O‘tuvchi sut laktatsiyaning nechanchi kunidan ajraladi?

+ 4-chi

- 2-chi


- 3- chi

- 6- chi


- 7- chi
# Yetuk sut laktatsiyaning nechanchi kunidan ajraladi?

+ 2 chi xaftadan

- 4 chi kunidan

- 6 chi kunidan

- 1 chi xaftadan

- 4 chi xaftadan


# Ona tomonidan ko‘krak suti bilan ovqatlantirishga qarshi ko‘rsatmaga kirmaydi?

+ laktostaz

- mastit

- sil


- tif

- zaxm
# Bola qaysi vaqtda tana vaznining 1/5 qismini ovqat xajmi tashkil etadi?

+ 4 xaftada

- 1 xaftada

- 10 xaftada

- 12 xaftada

- 15 xaftada
# Gipogalaktiya nisbatan kam rivojlanadi?

+ Bolani erta ko‘krakka tutilsa

- Xomiladorlikning asoratli kechganda

- Onaning xamrox kasalliklarida

- Bolani kech ko‘krakka tutilsa

- Ko‘krak orqali oziqlantirishga xoxish bulmasa


# 2 yoshdan 6 yoshgacha bo‘lgan bolani sutkalik ovqat xajmi tana vazniga nisbati qanday bo‘lishi kerak?

+ 1/5


- 1/4

- 1/6


- 2/3

- 2/5
# Tabiiy ovqatlantirishda qo‘shimcha ovqatdagi oqsil, yog‘, uglevodlarning ulushi qanday bo‘lishi kerak?

+ 1:2:4

- 1:1:4


- 1:2:6

- 1:3:5


- 1:3:6
# Ko‘krak yoshidagi bolalarda tabiiy ovqatlantirishda yog‘larning parchalanishi boshlanadi?

+ oshqozonda

- qizilo‘ngachda

- ingichka ichakda

- yonbosh ichakda

- yo‘g‘on ichakda


# Ona sutidagi yog‘ komponentidagi almashinib bo‘lmaydigan aminokislotalar miqdori sigir sutidan necha marta ko‘p?

+ 1,5-2 marta

- 3-4 marta

- 4-6 marta

- 5-7 marta

- 8-10 marta


# Gipogalaktiyada laktatsiyani ko‘paytirish maqsadida tavsiya etilmaydi?

+ Emizish vaqtini chegaralash

- Onani ratsional ovqatlanishi

- optimal rejim

- bolani tez-tez emizish

- ko‘p suyuqlik ichish


# Ko‘krak orqali ovqatlantirishga ona tomonidan absolyut qarshi ko‘rsatmaga kirmaydi?

+ mastit


- o‘tkir ruxiy kasallik

- buyrak yetishmovchiligi

- yurak-qon tomir yetishmovchiligi

- diffuz toksik buqoq


# Yangi tug'ilgan chaqaloqlarda hansirash deb nafas olish soni qanchadan kop bolsa hisoblanishi mumkin:

- 30 daqiqada

- 40 daqiqada

- 50 daqiqa ichida

+ 60 daqiqada

- 20 daqiqada

# Vezikulyar nafas olishda nafas chiqarish nafas olishbilan nechi nisbatdan iborat:

- 1 / 2 qism

- 2/3 qism

+ 1/3 qism

- 1/5 qism

- 1 / 4 qism

# Dagal nafas olishda nafas olish va nafas chiqarish qanday nisbatda boladi :

- 1:2


+ 1:1

- 1:3


- 1:5

- 1: 4
# Plevraning ishqalanish shovqini quyidagi hollarda paydo bo'ladi:

- yiringli plevrit

- nafas yetishmovchiligi sindromi

- quruq perikardit

- pnevmoniya

+ quruq plevrit

# Yangi tug'ilgan chaqaloqlarda o'pka atelektaz ucrash chastotasi nima bilan tushuntiriladi:

- o'pka to'qimalarining kam rivojlanishi

- asosiy bronxlarning torayishi

+ surafaktant etishmovchiligi

- bronxlarga shilliq tiqilishi

- bronxlarni seroz suyuqlik bilan to'sib qo'yish

# Pueril nafasda nafas chiqarish nafas olish nisbati :

- 1/2

+ 2/3


- 1/4

- 1/3


- 1/ 5

# Obstruktsiya sindromida qanday yo'tal kuzatiladi:

- paroksizmal

- spazmatik

- achchiq, quruq

+ samarasiz

- qo'pol,
# 1 yosh bolada nafas olish soni nechtadan oshsa hansirash deb ataladi :

- 30 daqiqada

- 40 daqiqada

+ 50 daqiqada

- 60 daqiqada

-20 daqiqa ichida

# Yangi tug'ilgan chaqaloqlarda nafas olish tezligi va pulsning nisbati:

- 1:1


- 1:2

+ 1:3


- 1:4

- 1: 5


# Ovoz titrashi qachon kuchayadi:

- plevral bo'shliqda suyuqlik mavjudligi

+ o'pka to'qimasini zichlasishida

- o'pka to'qimalarining yuqori darajada havosi

- obstruktiv sindrom

- plevral bo'shliqda havo mavjudligi

# O'pkaning yuqori chegarasi nechi yoshdan aniqlanadi:

- 2 yosh


- 4 yosh

- 6 yosh


+ 7 yosh

- 10 yosh

# Ko'krak qafasining chuqur palpatsiyasida qachon ogriq kuzatiladi:

- quruq yo'tal

- nafas qisilishi

- qon tuflashda

+ plevrit

- qovurg'aning sinishi


# Ovoz titrashi qaysi sindromda susayadi:

- bronxial obstruktsiya sindromida

+ o'pka to'qimalarining yuqori havoligida

- Plevral bo'shliqda suyuqlik mavjudligi bilan

- o'pka to'qimalarining muhr sindromi

- Plevral bo'shliqda havo mavjudligi bilan

# 5 yoshdagi bolalarda nafas olish tezligi:

- 18-20


+ 24-26

- 30-35


- 35-40

- 40-60


# Tomoqning giperemiyasi, bodomsimon bezlarning shishishi qaysi nafas yollari kassaligiga xos:

+ yuqori nafas yo'llari

- quyi nafas yo'llari

- o'rta nafas olish yo'llari

- bronxiol va alveolalar

- submandibular limfa tugunlari

# Kokrak qafasi kasal tarafda shish kuzatilishi :

- shaffoflikni oshirish sindromi

- obstruktsiya sindromi

- bo'shliq sindromi (bronxoektaziya)

+ plevral bo'shliqda suyuqlik to'planishi

- o'pka to'qimalarining siqilish sindromi

# Bolalarda obstruktiv sindrom uchun xarakterli:

+ hushtaksimon nafas olish

- burun qanotlarini kotarilishi

- ovozning bogiqlashishi

- ko'krak qafasda ogriq

- ovozning yoqolishi

# og’iz to’lib balgam ajratish kuzatiladi:

+ bronxoektaziya

- plevrIti

- o’pka zichligi oshganda

- o'pka emfizemlari

- bronxial obstruktsiyalar

# Bolalarda vezikulyar nafas olish yoshga qarab eshitiladi:

- 2-3 yoshgacha

- 5-7 yoshgacha

- 10 yoshgacha

+ 5-7 yoshdan katta

- 10 yoshdan katta

# Bolalarda soxta krup paydo bo'ladi:

- asta-sekin, 1 -3 kun ichida

- to'satdan, kunduzi

+To'satdan, kopincha kechasi

- asta-sekin, 5-6 kun ichida

- asta-sekin 15-20 kungacha

# Quruq hushtaksimon hirillashlar qachon eshitiladi:

+ obstruktiv bronxitda

- o'pka emfizemasida

- pnevmoniyada

- tozilitda

- o'pka abcessida

# Balog'atga etgan qizlarda qanday nafas olish turi boladi:

- qorin


+ ko'krak

- diafragma

- qovurg'a

- aralash


# Ko’krak yoshidigi bolalarda opka to’qimasining yaliglanishi qaysi qismida koproq uchraydi:

- yuqori bo’lagi

+ o'rta bo’lagida

- pastki bo’lagi

- yuqori chegarasida

- o'pkaning ildizida

# Krening maydoni qaysi usul bilan aniqlanadi:

- tekshirish

- palpatsiya

+ perkussiya

- auskultatsiya

- bronxofoniya

# Garland uchburchagi ustida perkussiyada qanday ovoz eshitiladi:

- bo’g’iqlashgan tovush

- aniq o’pka tovush

+ qisqargan timpanik tovush

- qutichasimon tovush

- kuchli timpanik tovush

# Rauhfus - Grokko uchburchagi ustida perkusiyada qanday ovoz aniqlanadi:

+ bo’g’iqlashgan tovush

- aniq o’pka tovushi

- qisqa tovush

- qutichasimon tovush

- timpanik tovush


# Pueril nafasi qaysi yoshdagi bolalarda eshitiladi:

- 1-3 yoshgacha

+ 7 yoshgacha

- 10 yoshdan katta

- 11-13 yoshdan

- yangi tug'ilgan chaqaloqlarda

# O’pka to’qimasini ustida qutichasimon ovozi quyidagi hollarda aniqlanadi:

- plevral barglarning mag'lubiyati

+ opkaning havoligi oshganda

- o'pka siqilish sindromi

- plevral suyuqlikda suyuqlik mavjudligi

- intratoratum limfa tugunlarining ko'payishi


# Quruq hirillash paydo bolishi mehanizmida muhum ro’l o'ynaydi:

+ bronxial devor holatida havo oqimi

- bronxda suyuqlik mavjudligi

- o'pkada bo'shliq

- Plevral bo'shliqda suyuqlik

- plevral bo'shliqda havo mavjudligi

# Nam h?r?llashlar shakllanishi mexanizmida rol o'ynaydi:

+ bronxlarda suyuqlik mavjudligi

- bronxial spazm

- o’pkada bo'shliq mavjudligi

- plevrada suyuqlik to'planishi

- plevrada havo mavjudligi

# Bronhofoniyani kuchayishi quyidagi hollarda qayd etiladi:

+ o'pka to’qimasini zichlashishi

- obstruktsiyalar

- plevra zararlanishi

- o'pka to'qimalarining shaffofligini oshirish

- o'pkada bo'shliq mavjudligi

# 1 darajali nafas yetishmovchiligi klinik belgilari:

- dam olishda hansirash, taxikardiya

+ yengil jismoniy harakatda hansirash

- tez tez nafas olish

- dam olishda siyanoz

- dam olishda thansirash

# spirografiya nechi yoshli bolalalarda o’tkaziladi:

- 1-3 yosh

+ 5-7 yosh

- 10 yosh

- 12 yosh

- 12 yoshdan song


# Yangi tug'ilgan chaqaloqlarda nafas olish tezligi (daqiqada):

- 15-20


- 20-30 ichida

- 30-40


+ 40-60

- 50-70


# Yuqori havo yo'llariga quyidagilar kiradi:

+ burun va halqum

- alveolalar

- traxeya

- plevra

- bronxlar

# o’rta nafas yollari quyidagilarni o'z ichiga oladi:

- halqum


- alveolalar

+ traxeya

- burun

- bronxiollar

# Pastki havo yo'llariga quyidagilar kiradi:

- burun


+ alveolalar

- traxeya

- hiqildoq

- halqum

# Gaymar bo’shliqlarini shakllanishi qaysi davrda tugaydi:

- yangi tug'ilgan chaqaloqlar

- ko'krak yoshidagi bolalarda

+ maktabgacha

- maktab oldidan

- maktab


# Pastki burun burchagi hosil bo'ladi:

- 6 oy


- 12 oy

- 2 yosh


+ 4 yosh

- 7 yosh
# Bolalardagi baland ovoz qaysi AFXga hos:

- hiqildoq qon tomirlarga boyligi

- limfatik tomirlarning ko'pligi

- hiqildoq elastik to'qimalarining zaif rivojlanishi

+ ovoz boylamlarining kaltaligiga

- hiqildoq togaylari elastikligi

# yangi tug'ilgan bolalarda hiqildoq shaklga ega:

- silindr

- dumaloq shaklda

- nok shaklidagi

- loviya shaklidagi

+ voronkasimon

# pubertat yoshidagi o’g’il bolalardan nafas olish turi:

- qovurgalar tortillishi

- ko’krak

- aralash

+ qorin


- laringeal

# O'ng o’pla nechta bo’lak va sigmentdan iborat (miqdori):

- 1 , 9

- 2 ,10


+ 3, 10

- 4, 9


- 6 , 8

# Chap o'pka nechta bolak va nechta sigmentdan iborat:

- 1 , 10

+ 2 , 9


- 3 ,9

- 4 , 8


- 5 , 10
# Katta yoshdagi bolalarda nafas olish tezligi pulsga nisbati:

- 1:2


- 1:3

+ 1:4


- 1:6

- 1:7


# 1 yoshlik bolalarda nafas olish soni qancha (1 daqiqada):

- 15-20


- 20-30

+ 30-35


- 40-50

- 50-60


# Bolalardagi krupning asosiy belgisi:

+ vovolovchi(layuщiy) yo'tal

- bradipnoe

- ekspirator nafas qisilishi

- apnoe

- dispnoe

# O'pkaning chap pastki chegarasi sog'lom bolalarda o'rta o’mrov chizig’I bo'ylab nechanchi qovurg'aga to’gri keladi:

- 6


- 7

- 8


- 9

+ aniqlanmaydi

# maktab yoshigacga bolga bolalarda o'pkaning yuqori chegarasi:

- 1 klavikulaning o'rtasidan yuqoriga qarang

- servikal vertebraning VII umurtqasisi

+ omrov suyagi bo’ylab

- o’mrov suyagidan 3 sm yuqorida

- i qovurg'ada

#Taqqoslama perkussiya soglom o’pka ustida qanday tovush eshitiladi:

+ aniq o’pka tovushi

- timpanik

- to’mtoqlashgan tovush

- qutichasimon tovush

- kuchsiz timpanik


# Sog'lom bolalarda bronxial nafas olish old tomondan eshitiladi:

- o’mrovda

+ hiqildoq va traxeya

- alveolalarda

- o’pkada

- katta bronxlar

# D " Espin belgilari quyidagi hollarda ijobiydir :

+ atelektaz

- qo'ltiq osti limfa tugunlarining ko'payishi

- pnevmoniya

- bronxial limfa tugunlarining ko'payishi

- paratraxeal limfa tugunlarining ko'payishi


# qaysi kasallikda dastlabki kunlarida bolalarda yo'tal quruq va keyingi esa nam yo’talga aylanadi :

- ORI


- laringit

- bronxial astma

+ pnevmoniya

- ko'k yo'tal

# Krepitatsiya quyidagi kasallikda eshitiladi:

- o'pka atelektazi

- o'pka emfizemasi

- o'pka shishi

- bronxial astma

+ krupoz pnevmoniyada


# Krepitsiya shakllanishi joyi:

- bronxlar

- plevra

- katta bronxlar

- traxeya

+ alveolalar


# Kontrast modda yordamida o'pka kasallklarining o'rganishning qo'shimcha usuli:

+ bronxografiya

- radioskopiya

- bronkoskopiya

- rentgenografiya

- tomografiya

# Rengenogrammada ildiz oldi infiltratsiyasi qaysi kasallik uchun hos:

+ pnevmoniya

- bronxit

- ekssudativ plevrit

- laringit

- bronxial astma

# Bolalarda qon tomir strukturasi necha yoshda kattalarnikidek bo‘ladi?

- 2 yosh


- 7 yosh

- 10 yosh

+ 12 yosh

- 15 yosh


# Shifokor 2 yoshli bolaning yurak auskultatsiyasida yurak cho‘qqisida shovqin aniqladi. Shovqinni funksional ekanligini ko‘rsatmaydigan belgini toping

- sistolani boshida keladi

- jismoniy yuklamada kamayadi

- vertikal xolatda kamayadi

- chuqur nafas olganda kamayadi

+ shovqin baland va kuchli

# 7 kunlik chaqaloqda quyidagi ko‘rsatkichlarning qaysi biri patalogik xisoblanadi?

- AB 70/35mm. sim.us.

- yurakning nisbiy yuqori chegarasi 2-qovurg‘a oralig‘ida

- embriokardiya

- yurak cho‘qqisida 1 tonning sustligi

+ to‘g‘ri javob yo‘q


# 2 xaftalik bolada fiziologik xisoblanmaydi?

- yurak tonlari biroz sustligi

- AB 70/40mm.sim.us.

- YuQS 140 daqiqasiga

+ sistolik shovqin

- to‘g‘ri javob yo‘q


# ko‘krak yoshidagi bola puls chastotasi nechaga teng?

- 160 tadan ko‘p daq.

+ 120-130 ta daqiqasiga

- 100 ta daqiqasiga

- 100 tadan kam daq.

- 100-110 ta daq.


# 9 yoshli bolani yurak qong‘tomir tizimida kasallik bor ekanligini ko‘rsatadi:

- AB 100/60 mm.sim.us

+ yurakning nisbiy chap chegarasi o‘rta o‘mrov chizig‘idan 1,5 sm tashqarida

- puls 82 ta daq.

- o‘pka arteriyasi soxasida 2 ton aksenti

- to‘g‘ri javob yo‘q.


# xomilada qon aylanishi yangi tug‘ilgan chaqaloqlar qon aylanishi bilan quyidagilari bilan farqlanadi. Noto‘g‘risini toping:

- plasentar qon aylanish tizimi mavjud

- oval teshik mavjud

- arterial oqim mavjud

- venoz oqim mavjud

+ bir biridan farq qilmaydi


# Xomilada eng ko‘p kislorodga boy qon bilan ta’minlanadi:

- bosh miya

- yurak

+ jigar


- buyrak

- o‘pka


# Funksional shovqinlar quyidagi xususiyatlarga ega (noto‘g‘risini toping):

- shovqin mayin tembrli

+ yurak va uning atrofiga yaxshi uzatiladi

- tana xolatiga bog‘liq (gorizontal xolatda yaxshi eshitiladi)

- chuqur nafas olganda kamayadi

- jismoniy yuklamada kuchayadi


# Embriokardiya uchun quyidagilardan qaysi biri xos emas?

- embriokardiyada yurak ritmi mayatniksimon bo‘ladi

- 1 va 2 tonlar balandligi birdek eshitiladi

- tonlararo intervali bir xil

- birinchi 2 xaftada embriokardiya norma xisoblanadi

+ YuQS 90ta daq.dan kam


# 12 yoshli bemor auskultatsiyasida o‘pka arteriyasi ustida 2 ton aksenti aniqlandi. Bunga sabab nima?

- katta qon aylanish doirasida qon bosimining ortishi

- atrioventrikulyar o‘tkazuvchanlikning sekinlashuvi

+ o‘pka gipertenziyasi

- taxiaritmiya

- bradikardiya


# Yuqori rezistentli yurak uchi turtkisi quyidagi xolatlarda aniqlanadi. Noto‘g‘risini toping:

- chap qorincha gipertrofiyasi

- ko‘krak qafasining ingichkaligi

- koks oralig‘ining kengayishi

- tireotoksikoz

+ o‘pka emfizemasi


# Bolada ikkala tonning kuchayishi qachon kuzatiladi?

- miokardit

- miokardioskleroz

- og‘ir anemiya

+ tireotoksikoz

- to‘g‘ri javob yo‘q

# Bolada puls tezlashuvining sabablari?

- raxit

- yurak yetishmovchiligi

+ gipoterioz

- anemiya

- intoksikatsiya


# Bolalarda puls va nafas chastotasining nisbati nechiga teng?

- 1:2,5


+ 1:3-3,5

- 1:3,5

- 1:5

- 1:6
# Plasentadan kislorodga boy qon xomilaga qaysi tomir orqali o‘tadi?- kindik arteriyalari

- kindik arteriyasi

+ kindik venasi

- kindik venalari

- kindik tomiri
# Arterial (Batalov) oqimi birlashtiradi :

- kindik va pastki kovak venani

+ o‘pka arteriyasi va aortani

- o‘pka arteriyasi va o‘mrov osti arteriyasini

- aorta va chap o‘mrov osti arteriyasini

- o‘pka arteriyasi va yuqori kavak vena


# Yangi tug‘ilgan chaqaloqda yurak qisqarishlar soni daqiqasiga nechiga teng?

- 90 ta

- 110 ta

+ 140 ta


- 170 ta

- 88 ta
# 1 yoshli bola yurak qisqarishlar soni daqiqasiga nechiga teng?

- 100

+ 120


- 140

- 160


- 90
# 5 yoshli bola yurak qisqarishlar soni daqiqasiga nechiga teng?

- 80


- 90

+ 100


- 120

- 140
# 1 yoshdan katta bola uchun o‘rtacha sistolik bosimni o‘lchash formulasi?

- 60+n

- 90+n


+ 90+2n

- 100+n

- 80+n
# 1 yoshdan katta bola uchun o‘rtacha diastolik bosimni o‘lchash formulasi?

+ 60+n


- 90+n

- 90+2n


- 100+n

- 80+n
# Oyoqdagi arterial bosim qo‘ldagi arterial bosimga nisbatan:

- bir xil

+ baland


- past

- oyoqda bosim bo‘lmaydi

- sust
# Yangi tug‘ilgan chaqaloqlar yuragining chap nisbiy chegarasini toping?

- o‘rta o‘mrov chizig‘ida

- oldingi qo‘ltiq osti chizig‘ida

+ o‘rta o‘mrov chizig‘idan 1-2 sm tashqarida

- o‘rta o‘mrov chizig‘idan 1-2 sm tashqarida

- parasternal chiziqda


# O’pka arteriyasini klapanini eshitish proyeksiyasi?

+ To’shdan chapda 2 qovurg’a oralig’da

- To’shdan o’ngdada 2 qovurg’a oralig’da

- yurak cho’qqisida

- hanjarsimon o’siq asosida

- Botkinp-Erb nuqtasida

# Quyidagilarning qaysi biri yurak tonlarining bo’g’iqlashuviga sabab bo’lmaydi?

- perikardda suv yig’ilishi

- semizlik

+ tana xaroratining ortishi

- o’pka emfizemasi

- miokardit


# Uch tabaqali klapanni eshitish proyeksiyasi?

- To’shdan chapda 2 qovurg’a oralig’da

- To’shdan o’ngdada 2 qovurg’a oralig’da

- yurak cho’qqisida

- To’shdan chapda 3 qovurg’a oralig’da

+ hanjarsimon o’siq asosida


# Yangi tug’ilgan chaqaloqlarga yuragiga hos anatomik hususiyatlarini toping?

+ Sharsimon shaklga ega

- vertikal joylashgan

- Noksimon shaklga ega

- kattalarga nisbatan ko’krak qafasida kam joy egallaydi

- miokard mushaklari yahshi rivojlangan


# Mitral klapanni eshitish proyeksiyasi?

- To’shdan chapda 2 qovurg’a oralig’da

- To’shdan o’ngdada 2 qovurg’a oralig’da

+ yurak cho’qqisida

- To’shdan chapda 3 qovurg’a oralig’da

- hanjarsimon o’siq asosida


# Aortal klapanni eshitish proyeksiyasi?

- To’shdan chapda 2 qovurg’a oralig’da

+ To’shdan o’ngdada 2 qovurg’a oralig’da

- yurak cho’qqisida

- To’shdan chapda 3 qovurg’a oralig’da

- hanjarsimon o’siq asosida


# Yangi tug’ilgan chaqaloqlarga yuragiga hos bo’lmagan anatomik hususiyatlarini toping?

- yurak ko’ndalang joylashgan

- tana vazninig 0,9%ni tashkil etadi

+ yurak noksimon shaklga ega

- ko’krak qafasida katta joyni egallaydi

- yurak sharsimon shaklga ega


# Yurak chaqaloqlarda umumiy vaznining necha foizini tashkil qiladi?

+ 0.8%


- 0.4%

- 0.2%


- 1%

- 2%
# V.I.Molchanov bo'yicha arterial qon bosimini o'lchash formulasi qanday?

- X=90+2p

+ X=80+2p

- X=105+2p

- X=60+2p

- X=80+p
# Embrionda yurak urishi qachondan boshlanadi?

+ 22-kundan

- 2-oydan

- 100-kundan

- 3-oydan

- 4-oydan


# Homilaning qaysi azolariga kislorodga boy qon boradi?

+ jigar, bosh miya va qo’llar;

- jigar, bosh miya va oyoqlar;

- jigar, bosh miya va buyraklar;

- jigar, bosh miya va yurak.

- bosh miya va oyoqlar;


# Qaysi omillar homilaning barcha homila ichi davrida yo’ldosh qon aylanish sharoitlariga moslashishiga yordam beradi?

- yo’ldoshda (platsentada) nafas olish yuzasi va qon oqimining tezligi kattaligi;

- homila qonida Nb va eritrotsitlar miqdori ko’p va ko’proq kislorodga boy bo’lgan Hb F bor;

- homila to`qimalarga kislorodning ehtiyoji nisbatan kam.

+ hammasi to’g’ri

- hammasi noto’g’ri


# Yangi tug‘ilgan bolada buyrakning og‘irligi _ _ _ _ gramm

+ 10-12


- 5-7

- 33-36


- 40-50

- 60
# 5 yoshli bolaning qovuq sig‘imi _ _ _ _ ml

- 300

- 400


+ 100

- 250


- 500
# Bolalarda buyraklarning eng pastki topografik joylashuvi qachon kuzatiladi?

+ 7 yil


- 1 yil

- 3 yil


- 6 oy

- 8 oy
# Yangi tug‘ilgan bolalarda buyraklar

+ nisbatan katta hajmli

- nisbatan kichik hajmli

- loviya shaklidagi shaklga ega

- yetuk fermentativ tizimga ega

- barcha javoblar to‘g‘ri
# 6 oylik bolada kunlik diurez

+ 500 ml


- 400 ml

- 300 ml


- 200 ml

- 100 ml
# 1 yoshli bolada kunlik diurez

+ 600 ml

- 500 ml


- 400 ml

- 300 ml


- 200 ml
# 10 yoshli bolada kunlik diurez

+ 1500 ml

- 1000 ml

- 750 ml


- 2000 ml

- 300 ml
# Oliguriya kunlik diurezning pasayishi hisoblanadi (yosh normasi % da)

+ 70 yoki undan ko‘p

- 30 yoki undan ko‘p

- 50 yoki undan ko‘p

- 90 yoki undan ko‘p

- barcha javoblar to‘g‘ri
# Tana vaznini yetishmaslik yoki ortishini xisoblashni (%) qaysi standartdan foydalaniladi?

- tana vazni yoshiga nisbatan

+ tana vazni bo‘yiga (uzunligiga) nisbatan

- tana vazni indeksi

- to'g'ri javob yo'q

- xammasi to'g'ri


# Anuriya siydik ajralishining keskin kamayishi yoki to‘xtashi

+ koptokchada filtrlanishini buzilishi

- qovuqdan siydik ajralishini buzilishi

- siydik yo‘lining qovuq ostidagi obstruksiyasi

- kanalning reabsorbsiyani buzilishi

- barcha javoblar to‘g‘ri


# Poliuriya-kunlik siydik miqdori yosh normasidan oshib ketishi

+ 50% yoki undan ko‘p

- 30% yoki undan ko‘p

- 10% yoki undan ko‘p

- 20% yoki undan ko‘p

- 60% yoki undan ko‘p


# Buyraklar tosdan retroperitoneal bo‘shliqning yuqori qismlariga harakatlanishi sodir bo‘ladi

+ xomila ichida

- tug‘ilishiga

- 1 oylikda

- 1 yoshida

- 6 oylikda

# Buyrak fiksatsiya tuzilmalarining shakllanishi _ _ _ _ _ _ yoshgacha tugaydi

+ 5-7


- 1 -1,5

- 2-3


- 8-10

- 6-9
# Yangi tug‘ilgan chaqaloqlarda qovuq sig‘imi taxminan _ _ _ _ _ ml

+ 30

- 10


- 20

- 50


- 40
# 1 yoshli bolalarda siydik pufagining sig‘imi taxminan _ _ _ _ _ ml

+ 40


- 20

- 60


- 90

- 70
# 3-5 yoshli bolalarda qovuq sig‘imi taxminan _ _ _ _ _ ml

+ 120

- 70


- 210

- 350


- 300
# 9-12 yoshli bolalarda qovuq sig‘imi taxminan _ _ _ _ _ ml

+ 220


- 70

- 120


- 350

- 200
#. O‘smirlarda qovuq sig‘imi taxminan _ _ _ _ _ ml

+ 350

- 120


- 170

- 210


- 500
# Qaysi simptomsiz sistitda tashxis qo‘yib bo‘lmaydi?

- og‘riq;

- harorat;

- terminal gematuriya;

+ leykotsituriya;

- bakteriuriya


# O‘tkir sistitda quyidagi shakllar mavjud, bundan tashqari

- kataral;

- gemorragik;

- fibrinoz

- yarali;

+ kalkulyoz


#. Quyidagi klinik simptom sistitga xosdir:

- qorin pastki qismida dizuriyasiz ogriqlar;

- uretradan yiringli ajralma, siyish boshlanishidagi og‘riq;

+ tez-tez og‘riqli siyish, odatda uning oxirida;

- qorinning pastki qismida keskin og‘riqlar;

- og‘riqsiz tez-tez siyish.


# Siyish paytida bel soxasida yuzaga keladigan og‘riq

- surunkali pielonefritning kuchayishi;

- o‘tkir pielonefrit ;

+ vezikulyar-loxanka reflyuksi;

- buyrak sanchig‘i ;

- pufakli-siydik yo‘li reflyuksi.

# O‘tkir sistit quyidagi alomatlar bilan tavsiflanadi

- og‘riq, dastlabki gematuriya, dizuriya;

+ og‘riq, dizuriya, piuriya, terminal gematuriya;

- oliguriya, piuriya, peshob chiqarganda og‘riq;

- pollakiuriya, gematuriya, tana haroratining ko‘tarilishi;

- poliuriya, dizuriya, gematuriya.

# Bo‘y yetishmasligining og‘ir darajasida necha % yetishmaslik kuzatiladi:

+ 5-10


- 10-20

- 20 dan ko‘p

- 30 dan ko‘p

- 40 dan ko‘p


# Siydikdagi yuqori zichlik (1030) kuzatiladi – unda .... ortsa (2):

+ shakar


+ oqsil

- tuz


- kalsiy
# Kreatoreya ...... da fermentativ yetishmasligi kuzatiladi (2):

+ oshqozonda

- jigarda

- ingichka ichakda

+ oshqozon osti bezida
# Yog‘ kislotalari .... patologiyasida kuzatiladi (2):

- oshqozonda

+ jigarda

+ ingichka ichakda

- oshqozon osti bezida
# Steatoreya – bu (2):

- axlatda kraxmal donachalari

+ axlatda neytral yog‘

- axlatda mushak tolalari

+ axlatda yog‘ kislotalari
# Ko‘krak yoshidagi bolalarda suyak to‘qimasi xususiyatlariga kiradi (2):

- tug‘ilganda ossifikatsiya jarayoni tugaydi

+ suyakning tolali tuzilishi plastinkaliga aylanadi

- suyak usti tolasi nisbatan nozik

+ suyaklar yumshoq, deformatsiyaga moyil
# Sog‘lom YaTCh da mushaklar holati (2):

- mushaklar gipotoniyasi

- oyoq-qo‘llarni yoziluvchi mushaklar tonusi ortishi

+ oyoq-qo‘llarni bukuvchi mushaklar tonusi ortishi

- uyqu vaqtida mushaklar bo‘shashishi

+ asosiy mushaklar massasi tana mushaklariga to‘g‘ri keladi


# Bola yuragining ish faoliyati ta’minlanadi (2):

+ yurak massasining nisbiy kattaligi (1 kg tana vazniga) bilan

- koronar qon aylanishning magistral tipi bilan

+ arteriya va kapilyarlar miqdori yuza birligiga nisbatan ko‘pligi bilan

- yurak tomirlaridagi anastomozning kam miqdori bilan
# Bola organizmidagi glikogenning asosiy deposi - ... da (2):

- suyaklar

+ mushaklar

+ jigar


- o‘pka
# Yangi tug‘ilgan chaqaloq tug‘ruq travmasining sabablardan (2)

+ Ona chanog‘i va xomila boshining nomutanosibligi

- Muddatiga yetmaganlik

- Xromosoma buzilishi

+ og'ir akusherlik anamnez
# Raxitning boshlang‘ich davrida quyidagi klinik sindrom uchraydi (2)?

+ Ko‘p terlash

+ Mushak gipotoniyasi

- Kraneotabes

- Kifoz
# Leykotsitar formul chapga siljishi – bu (2):

+ tayoqcha yadroli neytrofillarning ortishi

+ qonda yosh neytrofil xujayralarning ortishi

- gipersegmentirlangan yadroli neytrofillar bo‘lishi

- limfotsitoz
# Ko‘krak yoshidagi bolalarda yog‘ bezlari (2):

- faoliyati tug‘ilgandan so‘ng boshlanadi

+ oyoq va qo‘l kaftlaridan tashqari xamma soxada tarqalgan

- oyoq va qo‘l kaftlarida joylashgan

+ milia xosil bo‘lishi mumkin
# Facies nephritica – bu (2):

- ko‘z atrofi qorayishi

- yuzdagi “kapalak” ko‘rinishdagi eritemasi

+ yuz oqarishi

+ yuz shishi
# Erta yoshdagi bolalar yuragining shakli va joylashuvining o‘ziga xosligini toping? (2)

+ sharsimon

- tomchisimon

+ nisbiy to‘mtoqlik chegarasi yosh o‘tishi bilan torayadi

- nisbiy to‘mtoqlik chegarasi yosh o‘tishi bilan kengayadi
# Bolalar yuragining ishlash qobiliyati ta’minlaydi: (2)

+ yurak vaznining nisbatan kattaligi (1kg tana vazniga nisbatan)

+ koronar qon aylanishining magistral tipdaligi

- arteriya va kapilyarlarning yuza birligiga nisbatan ko‘pligi

- yurak tomirlarida anastomozlarning kamligi
# Melenada qon ketish kuzatiladi (2):

+ oshqozon ichak trakti yuqori qismlaridan

+ ingichka ichak

- yonbosh ichak terminal qismidan

- yo‘g‘on ichak
# Koprogrammadagi steatoreya nimadan dalolat beradi? (2)

+ oshqozon osti bezining fermentativ yetishmasligi

+ o‘t chiqarish faoliyati yetishmasligi

- enterokolitda ovqat passajining tezlashuvi

- qabziyatda ovqat passajining sekinlashuvi
# Erta yoshdagi bolalarda bronxial obstruktsiyaning rivijlanish mexanizmiga nima kiradi? (2)

+ shilliq qavat shishi

+ gipersekretsiya

- bronxlar spazmi

- xilpillovchi epiteliy funktsiyasining buzilishi
# Qorindagi kechki og‘riqda zararlanadi (2):

- qizilo‘ngach

- oshqozon fundal qismi

+ oshqozon antral qismi

+ 12-barmoqli ichak
# Erta yoshdagi bolalarda arterial bosimning pastligini 2 ta sabablarini toping?

+ yurak udar xajmining kamligi

+ periferik tomirlar qarshiligining pastligi

- kichik qon aylanish doirasida tomirlar yuzasining torligi

- vagus nerv innervatsiyasining yetilmaganligi
# Bo‘y yetishmasligida foydalaniladigan 2 ta termin:

- gipostatura

- gipotrofiya

+ bo‘yi pastlik

+ nanizm
# Qayd qilishning qusishdan farqi (2):

+ ko‘pincha 1 yoshgacha bo‘lgan bolalarda kuzatiladi

- 1-3 yoshli bolalarda kuzatiladi

+ yengil, qorin mushaklari qisqarishisiz kuzatiladi

- xolsizlik, sovuq ter chiqishi bilan kuzatiladi
# Fiziologik sariqlik yangi tug‘ilgan chaqaloqda: (2)

- 1 chi kuni paydo bo‘ladi

+ 2-3 chi kuni paydo bo‘ladi

- 3-4 chi kuni yo‘qoladi

+ 7-10 chi kuni yo‘qoladi
# Bolalarda nafas a’zolari kasalliklarida sianoz xos (2):

- akrotsianoz

+ markaziy

+ perioral, periorbital

- oyoq va qo‘l distal soxalaridagi joylashuv
# Bolalarda yaqqol arterial gipertenziya (AG) belgilari xos (2):

- gipertonik kasallikda

+ ikkilamchi«simptomatik» AG

+ buyrak va siydik chiqaruv yo‘llari kasalliklarida

- endokrin patologiyada
# Oshqozon shirasi tarkibiga kiradi: (3)

+ oqsillar

+ xlorid kislota

+ mutsin


- xolesterin kristallari

- oshqozon osti bezi sekreti

- o‘t suyuqligi
# Raxit kechishi mumkin (3)

+ o'tkir


+ o'tkir osti

+ rekonvalestehtsiya

- to'lqinli oqim

- surunkali osti

- surunkali
# Raxitda mushak tizimidagi zararlanishga kiradi (3)

- Kraneotabes

- Bezovtalanish, qo‘zg‘aluvchanlik

+ mushak gipotoniya

+ "qurbaqasimon qorin" simptomi

+ "qayirma pichoq" simptomi

- ensadagi soch to‘kilish
# O‘t qopi patologiyasida kuzatiladigan musbat simptomlar: (3)

+ Merfi


+ Ker

+ Ortner


- Trusso

- Xvostek

- Mendel
# Surunkali qabziyat belgilari: (3)

+ defekatsiyaning qiyinlashuvi

+ defekatsiyadan so‘ng yengillik xissi bo‘lmasligi

+ axlat massasi < 35 g 1 kunda

- axlat massasi < 100 g 1 kunda

- defekatsiya soni kamligi (xar 36 soatda)

- defekatsiya soni kamligi (xar 48 soat va undan ko‘p)
# Uglevodlar quyidagilar ta’sirida parchalanadi: (3)

- proteaza

- lipaza

- pepsin


+ amilaza

+ laktaza

+ saxaraza
# O‘pkada bosim ortishi bilan bog‘liq yurak tug‘ma nuqsonlariga kiradi (3)

- aorta stenozi

+ qorinchalararo to‘siq nuqsoni

+ bo‘lmachalararo to‘siq nuqsoni

- aorta koarktatsiyasi

- Fallo tetradasi

+ ochiq arterial yo‘lak
# Kichik qon aylanish doirasining qonga to‘yinmasligi bilan kechuvchi yurak tug‘ma nuqsonlariga kiradi (3):

+ o‘pka arteriyasi stenozi

+ aorta stenozi

+ tetrada Fallo

- ochiq arterial yo‘lak

- qorinchalararo to‘siq nuqsoni

- bo‘lmachalararo to‘siq nuqsoni

# Siydik tizimi a’zolari patologiyasida quyidagi sindromlar kuzatiladi: (3)

+ shish

- qusish va degidratatsiya

+ og‘riq

+ siydik

- nafas vyetishmovchiligi

- yurak yetishmovchiligi


#. Bolalar yuragining auskultativ xususiyatlari? (3)

- tonlarning bo‘g‘iqligi

+ tonlarning jarangdorligi

+ o‘pka arteriyasi ustida 2 ton aksenti

- fiziologik taxikardiya

+ fiziologik bradikardiya


# 1 yoshli bola EKGsiga xos belgilarni toping? (3)

+ sinusli taxikardiya

+ elektr o‘qining o‘ngga og‘ganligi

- elektr o‘qining chapga og‘ganligi

+ III-standart va V1-V3 ko‘krak tarmoqlarida T tishchaning manfiyligi

- Chap qorinchali ekstrosistoliyalar

- sinusli bradikardiya
# Erta yoshdagi bolalarda kasalliklarda bronxlar obstruksiyasining rivojlanishiga ta’sir qiladi (3):

+ tog‘ay karkasi va elastik tolalar yetilmaganligi

- shilliq qavatlarining yetarlicha qon bilan ta’minlamaganligi

+ bronxlar yorig‘ining torligi

+ yallig‘lanishda shilliqlar gipersekresiyasi

- kollateral ventilyatsiya yo‘qligi

- bronxlar yorig‘ining kengligi
# Kuchsiz nafas eshitiladi (3):

- bronxitda

- laringitda

- faringitda

+ ekssudativ plevritda

+ yaqqol bronxospazmda

+ pnevmotoraksda
# Zimniskiy sinamasida aniqlanadi (3):

+ siydik nisbiy zichligi

+ ajralgan siydik miqdori

+ proteinuriya

- leykotsituriya

- gematuriya

- bakteriuriya
# Maktab yoshidagi sog‘lom bolalarda paypaslanadi (3) :

+ jag‘ osti limfa tugunlari

+ qo‘ltiq osti limfa tugunlari

+ chov limfa tugunlari

- tirsak limfa tugunlari

- bo‘yin orqa limfa tugunlari

- teri osti limfa tugunlari
# Alimentar anemiyaga xos (3):

+ teri va shilliq qavatlar rangparligi

+ Nv pastligi

+ 1 eritrotsitda Nv soni pastligi

- sariqlik

- ekximozlar

# 1 oygacha bo‘lgan chaqaloqlarda qayd qilish sababi (3):

+ fiziologik aerofagiya

+ pilorik qismning yaxshi rivojlanganligi

- pilorik qismning yaxshi rivojlanmaganligi

+ kardial sfinkterning yaxshi rivojlanmaganligi

- kardial sfinkterning yaxshi rivojlanganligi

- ichak motorikasining ortishi
# Ovoz titrashining kuchayishi kuzatiladi (3):

- ekssudativ plevritda

+ yaqqol pnevmofibrozda

+ yirik kavernada

- gidrotoraksda

- o'pka atelektazi

+ o‘pka abssessida
# Eritrotsitlar anizotsitozi bu (3):

+ mikrotsitoz

+ makrotsitoz

+ mikromakrotsitoz

- eliptotsitoz

- ovalotsitoz

- sferotsitoz
# Eritrotsitlar poykilotsitozi bu (3):

+ sferotsitoz

+ ovalotsitoz

+ serpovidnost

- mikrotsitoz

- makrotsitoz

- mikromakrotsitoz
# Bolalarda qaysi yurak tug‘ma nuqsonlarida qon yo‘nalishi chapdan o‘ngga kuzatiladi (3)?

+ qorinchalararo to‘siq nuqsoni

- aorta koarktatsiyasi

+ bo‘lmachalararo to‘siq nuqsoni

+ ochiq arterial yo‘lak

- Fallo tetradasi

- Epshteyn anomaliyasi
# Polifekaliya bilan xarakterlanadi (3):

+ disaxaridaz yetishmasligida

+ seliakiyada

+ surunkali pankreatitda

- gepatitda

- yara kasalligida

- enteritda
# Yangi tug‘ilgan chaqaloq xarakati (3):

+ atetozsimon

- aniq yo‘nalishli

+ xaotik

+ tarqalgan

- kuchsiz

- tez-tez
# 1 oyli bolaning asab-ruxiy rivojlanishi ko‘rsatkichlari (3):

+ YaTCh ning shartsiz tug‘ma reflekslari chaqiriladi

- vertikal xolatda boshini yaxshi ushlaydi

+ xarakatlanuvchi predmetlarni nigoxi bilan kuzatadi

+ yorqin predmet yoki onasining yuziga nigoxini jalb qiladi

- gu-gulaydi

- qornidan orqasiga o‘giriladi

- muloqotga ijobiy javob beradi


# 3 oyli bolaning asab-ruxiy rivojlanishi ko‘rsatkichlari (3):

+ qoringa yotgan holatda boshini ko‘taradi va yelkasiga tiraladi

+ muloqotga ijobiy javob beradi

- qornidan orqasiga o‘giriladi

+ gu-gulaydi

- o‘tirishga xarakat qiladi

- qornidan orqasiga o‘giriladi
# 6 oyli bolaning asab-ruxiy rivojlanishi ko‘rsatkichlari (3):

- krovatida turadi

+ aloxida bo‘g‘inlarni aytadi

- yaxshi emaklaydi

+ o‘yinchoqni qo‘liga oladi, o‘ynaydi

+ qornidan orqasiga o‘giriladi

- o‘zi turadi va o‘tiradi
# 9 oyli bolaning asab-ruxiy rivojlanishi ko‘rsatkichlari (3):

- mustaqil yuradi

- mustaqil piyoladan suv ichadi

- mustaqil qoshiqdan ovqatlanadi

+ o‘zi turadi va o‘tiradi

+ o‘zini tilida gapiradi

+ kattalar iltimosi bilan tanish narsalarni beradi
# 1 yoshli bolaning asab-ruxiy rivojlanishi ko‘rsatkichlari (3):

- mustaqil qoshiqdan ovqatlanadi

+ mustaqil piyoladan suv ichadi

+ 5–10 ta yengil so‘zlarni aytadi

- o‘tiradi, egiladi, qarshilikdan qadam tashlab yuradi

- 20-30 та yengil so‘zlarni aytadi

+ mustaqil yurishni boshlaydi
# Erta yoshdagi bolalarda terining xususiyatlari (3):

+ epidermis yupqaligi

- epidermis va dermaning kuchli bog‘liqligi

- qon aylanishning yetarli rivojlanmaganligi

- epidermis qalinligi

+ teri tiniq va pushti rangda

+ qipiqlanish va maseratsiyaga moyilligi
# Erta yoshdagi bolalarda pnevmoniya lokalizatsiyasi (3):

+ 6 segmentda

+ 2 segmentda

- 7 segmentda

- 3 segmentda

- 8 segmentda

+ 10 segmentda
# Erta yoshdagi bolalarda terisining funksional xususiyatlari (3):

+ ximoya funksiyasi yaqqol emas

- rezorbsion funksiya past

+ teri orqali temperatura regulyatsiyasi takomillashmagan

+ teri orqali nafas olish jadallashgan

- teri orqali nafas olish jadallashmagan

- ximoya funksiyasi yaqqol
# Sog‘lom yangi tug‘ilgan chaqaloq tug‘ilgandan 1 chi kunida kuzatiladi (3)

+ Bukuvchi mushaklar gipertonusi

- Boshi osilib turmaydi

- Tanasini ushlaydi

- Qo‘llarida mutanosib xarakat kuzatiladi

+ so'rish refleksi

+ qidirish refleksi
# Bolalarda dag‘al nafas eshitiladi (3):

- atelektazda

- yaqqol bronxospazmda

- ekssudativ plevritda

+ bronxitda

+ bronxopnevmoniyada

+ o'choqli pnevmoniyada
# Pueril (kuchaygan vezikulyar) nafas bolalarda xarakterlanadi (3):

+ ko‘krak qafasining devori yupqaligi

- burun yo‘llarining torligi

+ laringeal nafasning yaxshi o‘tkazilishi

- bronx yo‘llari kengligi

+ o‘pka to‘qimasining kam xavoligi

- o‘pka to‘qimasining ko'p xavoligi
# Erta yoshdagi bolalarda yurakning shakli va xolatining xususiyatlari (3):

+ sharsimon shaklda

- tomchisimon shaklda

+ nisbiy to‘mtoqlik chegaralari bolaning yoshi katta bulishi bilan torayib boradi

- nisbiy to‘mtoqlik chegaralari bolaning yoshi katta bulishi bilan kengayib boradi

- yurakning o‘qi qiyshiq xolatidan boshlanib, keyinchalik ko‘ndalang va burilishiga o‘tadi

+ yurakning o‘qi ko‘ndalang xolatidan boshlanib, keyinchalik kiyshiq va burilishiga o‘tadi
# Erta yoshdagi bolalarda qon tomirlarning xususiyatlari (3):

+ arteriya yorig‘i nisbatan keng

+ vena yorig‘i nisbatan tor

- arteriya yorig‘i nisbatan tor

- vena yorig‘i arteriyaga nisbatan keng

- tug‘ilganda o‘pka arteriyasi bilan aortaning yoriqlari teng

+ tug‘ilganda o‘pka arteriyasi yorig‘i aortanikidan keng
# Erta yoshdagi bolalarda qizilo‘ngach xususiyatlari (3):

+ nisbatan uzun

- nisbatan qisqa

- anatomik siqilishlari yaqqol rivojlangan

- shilliq qpavatlari vaskulyatsiyalanmagan

+ mushakli va elastik tolalari yetilmagan

+ shilliq qpavatlari yaxshi vaskulyatsiyalangan
# 1 yoshgacha bo‘lgan bolaning oshqozonining funksional xususiyatlari (3):

+ shilliq qavati nisbatan qalin

- oshqozon bezlari miqdori kattalarnikiga yetgan

- bezlar ham morfologik, ham funksional yetuk

+ oshqozon bezlari kam

- bezlar morfologik yetilgan, lekin funksional yetuk emas

+ bezlar ham morfologik, ham funksional yetuk emas
# Bolalarda sinusli bradikardiya bo‘lishi mumkin (3):

+ gipotireozda

- simpatikotoniyada

+ miya ichi gipertenziyasida

+ vagotoniyada

- anemiya

- miokardit
# 6 oygacha bo‘lgan bolaning oshqozonining funksional xususiyatlari (3):

+ past kislotalik (rn 4 dan yuqori)

- yuqori kislotalik (rn 2 dan past)

- proteolitik faolligi yuqori

+ proteolitik faolligi past

+ lipolitik faolligi yetarli

- lipolitik faolligi past
# 1 yoshgacha bo‘lgan bolalarda ingichka ichakning 3 ta xususiyatlari:

+ yoshi katta bo‘lishi bilan ichak uzunligining nisbatan kamayishi

- yoshi katta bo‘lishi bilan ichak funksional yuzasi kamayishi

+ limfatik tomirlari ko‘p miqdorda

- peyer blyashkalari yaxshi shakllangan

- limfatik tomirlari kam miqdorda

+ ichakning xamma sohasida limfatik xujayralar bor
# 1 yoshgacha bo‘lgan bolalarda ingichka ichakning xazm faoliyatining 3 ta xususiyatlari:

- bo‘shliqli xazmning ortishi

- membranali xazmning pastligi

+ membranali xazmning ortishi

+ xujayra ichi xazmning faolligi

- xujayra ichi xazmning past faolligi

+ xazmning distal siljishi
# Sun’iy ovqatlantirishda bolaning axlati (3):

+ och sariq rangda

- nordon xidli

- ko'kimtir rangda

+ yoqimsiz xidli

+ yopishqoq konsistensiyada

- shilliq va ko‘kimtir aralashmali
# Erta yoshdagi bolalarda jigarning xususiyatlari (3):

+ nisbatan katta o‘lchamda

- nisbatan kichik o‘lchamda

+ chap bo‘lagitning nisbatan katta o‘lchamda

- dag‘al tolali biriktiruvchi to‘qimadan iborat

+ jigar to‘laqonli

- o'ng bo‘lagitning nisbatan katta o‘lchamda
# 1 yoshgacha bo‘lgan bolalarda oshqozon osti bezining 3 ta xususiyatlariga kiradi:

+ tug‘ilganda egzokrin funksiyasi nisbatan yetuk emas

- tug‘ilganda endokrin funksiyasi nisbatan yetuk emas

- fermentlar faolligi ovqatlantirish turiga bog‘liq emas

+ fermentlar faolligi past

- fermentlar faolligi yetarli

+ fermentlar faolligi ovqatlantirish turiga bog‘liq
# Erta yoshdagi bolalarda buyrak koptokchalarining 3 ta xususiyatlari:

- satx birligiga nisbatan kam miqdorda

+ satx birligiga nisbatan ko‘p miqdorda

+ o‘lchamlari kichik

- nisbatan katta o‘lchamda

- xammasi faollashgan

+ bir qismi faol emas
# Addis-Kakovskiy yo‘li bilan siydikni tekshirishda aniqlanadi (3):

+ leykotsitlar

+ eritrotsilar

+ silindrlar

- glyukoza

- oqsil


- epiteliyalar
# Bolalarda yashirin shishlarni aniqlash 3 xil usullari:

+ sistematik vazn o‘lchash orqali

+ suyuqlikni sutkalik balansini xisoblash

+ Mak Klyur-Oldrich sinamasini o‘tkazish

- jgut sinamasini o‘tkazish

- qon zardobida mochevinani aniqlash

- paypaslash
# Bolalarda yurak auskultatsiyasiga xos xususiyat (3):

- tonlarning bo'g'iqligi

+ tonlarning aniqligi

+ o'pka arteriyasida II ton aksenti

- aortada II ton aksenti

+ fiziologik taxikardiya

- fiziologik bradikardiya
# Buyrak shishlariga taaluqli belgilar: (3)

+ ertalab paydo bo‘ladi

- kechasi paydo bo‘ladi

+ birinchi bo‘lib yuzda paydo bo‘ladi

- birinchi bo‘lib oyoqda paydo bo‘ladi

+ issiq, oqimtir

- sovuq, sianotik
# Siydik yo‘llari infeksiyasi uchun xos (3):

- shishlar

- arterial gipertenziya

- gematuriya

+ leykotsituriya

+ bakteriuriya

+ qorin, bel soxasida og‘riq
# Leykotsituriya kuzatiladi: (3)

- glomerulonefritda

+ sistitda

+ uretritda

- tubulointerstitsial nefritda

+ pielonefritda

- metabolik nefropatiyada
# D Vitamini sintez qilinadi (3)

+ terida ultrabinafsha nurlar ta'sirida

+ buyrakda

+ jigarda

- ichakda

- yurakda

- o'pkada
# Bakteriuriya quyidagi siydik yo‘llari kasalliklariga xos: (3)

- glomerulonefrit

+ pielonefrit

+ sistita

+ uretria

- tubulopatiya

- irsiy nefrit
# Bola 3 oylikdan kuzatilmaydi (3)

+ O‘tiradi

- O‘yinchoqlarni kuzatadi

- Onasini taniydi

- Boshini erkin ushlaydi

+ o'giriladi

+ emaklaydi
# Qon xosil bo‘lish tizimi zararlanishga xos sindromlar (3):

+ gemolitik

+ anemik

- obsruktiv

- talvasa

- gipertermik

+ gepatosplenomegaliya
# Qorindagi erta og‘riq bu - xosil bo‘lishi (3):

- nahorga

+ ovqat qabul qilish vaqtida

+ ovqatda 30 minut – 1 soatdan keyin

+ ovqatdan keyin darxol

- ovqatdan 1 soat yoki undan keyingi

- kechasi
# O‘ng qovurg‘a ostidagi og‘riqda zararlanadi (3):

- oshqozon

+ jigar

+ o‘t chiqaruv yo‘llari

+ oshqozon osti bezining boshchasi

- appendiks

- ingichka ichak
# Bolada bo‘y uzunligini orqada qolishi bog‘liq (3):

+ nasliy sindromlar va xromosom kasalliklarda

- o‘tkir kasalliklarda

+ surunkali kasalliklarda

- ko‘p ovqatlanishda

+ ochlikda

- endokrin tizim kasalliklarida
# Ichak dispepsiya simptomlariga (pastki dispepsik sindrom) kiradi (3):

+ meteorizm

- ko‘ngil aynishi

+ ich ketishi, qabziyat

- qusish

- qayd qilish

+ qorin quldirashi
# Raxit kasalligi og'irlik darajasiga ko'ra bo'linadi (3)

+ engil


+ o'rta og'ir

+ og'ir


- surunkali

- o'tkir osti

- o'tkir
# D Vitamini sintez qilinmaydi (3)

- terida ultrabinafsha nurlar ta'sirida

- buyrakda

- jigarda

+ ichakda

+ yurakda

+ o'pkada

# Raxit kasalligi og'irlik darajasiga ko'ra bo'linmaydi (3)

- engil

- o'rta og'ir

- og'ir

+ surunkali

+ o'tkir osti

+ o'tkir
# 1 yoshdan katta bolalarda qabziyatning 3 ta klinik belgilari:

- ichining xhaftasiga 5 tadan kam kelishi

+ ichining xhaftasiga 3 tadan kam kelishi

+ qiyin defekatsiya

- defekatsiyadagi og‘riq

+ sistemati ichak bo‘shashining yetishmasligi

- axlat massasida suvning ko‘payishi


# Yangi tug‘ilgan chaqaloqda teridagi fiziologik tranzitor xolatlarga kiradi (3):

+ sariqlik

+ eritema

- adiponekroz

+ qipiqlanish

- sklerema

- pufakcha
# 1 oygacha bo‘lgan chaqaloqlarda qayd qilish sababi emas(3):

- fiziologik aerofagiya

- pilorik qismning yaxshi rivojlanganligi

+ pilorik qismning yaxshi rivojlanmaganligi

- kardial sfinkterning yaxshi rivojlanmaganligi

+ kardial sfinkterning yaxshi rivojlanganligi

+ ichak motorikasining ortishi
# «Enteritik» axlatga xos 3 ta belgilar:

- kam, ozgina

+ ko‘p, tez-tez

+ suvli


- bo‘tqasimon

+ ko‘kimtir

- shilliqli
# Ichak dispepsiya simptomlariga (pastki dispepsik sindrom) kirmaydi (3):

- meteorizm

+ ko‘ngil aynishi

- ich ketishi, qabziyat

+ qusish

+ qayd qilish

- qorin quldirashi
# Bolalarda funksional shovqin belgilariga kirmaydi (4)

- mayin va yumshoq tembrli

- qisqa

- ekstrokardial uzatilmaydi

- jismoniy zo‘riqishdan so‘ng o‘zgaradi

+ tonlar bilan bog‘liq

+ jismoniy zo‘riqishdan so‘ng o‘zgarmaydi

+ kuchli


+ doimiy
# «Kolitli» axlatga xos 3 ta belgilar:

+ kam, ozgina

- ko‘p, tez-tez

- suvli


+ bo‘tqasimon

- ko‘kimtir

+ shilliqli, yiringli
# Kichik qon aylanish doirasining qonga to‘yinishi bilan kechuvchi yurak tug‘ma nuqsonlari klinik belgilariga kiradi (4):

- ogyoq va qo‘llarda shish

- burun qonashi

- bosh aylanishi

- jigar shishi

+ xansirash

+ taxikardiya

+ nam yo‘tal

+ o‘pkada mayda pufakli nam xirillashlar
# Raxit kasalligi davriga ko'ra bo'linadi (4)

+ boshlang'ich

+ qoldiq asoratlar

+ gullash

+ rekonvalestentsiya

- surunkali osti

- surunkali

- o'tkir osti

- o'tkir
# Bolalarda funksional shovqin belgilarini ayting? (4)

+ mayin va yumshoq tembrli

+ qisqa

+ ekstrokardial uzatilmaydi

+ jismoniy zo‘riqishdan so‘ng o‘zgaradi

- tonlar bilan bog‘liq

- jismoniy zo‘riqishdan so‘ng o‘zgarmaydi

- kuchli


- doimiy
# Tetrada Fallo uchun xarakterli belgilar: (4)

+ jismoniy rivojlanishdan orqada qolishi

+ sianoz

+ o‘ng qorincha gipertrofiyasi

+ aorta dekstrapozitsiyasi

- chap qorincha gipertrofiyasi

- qo‘llaridagi arterial bosim yuqoriligi

- burun qonashi

- oyoqlarida tomirlar pulsatsiyasi
# Aorta koarktatsiyasida bolalarga xos klinik belgilar: (4)

+ tananing disproporsiyasi

- sianoz

- o‘ng qorincha gipertrofiyasi

- oyoqlarida tomirlar pulsatsiyasi

+ qo‘llaridagi arterial bosim yuqoriligi

+ kurak orasida sistolik shovqin eshitilishi

+ oyoqlarida arterial bosim pastligi

- nafas tizimi kasalliklariga moyilligi
# Aorta koarktatsiyasida katta yoshdagi bolalarga xos shikoyatlar: (4)

+ bosh og‘rishi

+ bosh aylanishi

+ oyoqlarining kuchsizligi

- nafas tizimi kasalliklariga moyilligi

+ burun qonashi

- yo'tal

- xansirash

- ko'karish
# Leykotsitoz kuzatiladi: (4)

+ septik kasalliklarda

- temir tanqislik kamqonligida

+ gemolitik anemiyalarda

+ yomon sifatli o‘smalarda

+ atsidotix, komatoz, toksik xolatlarda

- allergik xolat

- askaridoz

- bronxial astma
# Raxitda suyak tizimidagi zararlanishga kiradi (4)

+ Kraneotabes

+ Garrison egati

+ Kaftdagi "bilakuzuklar"

+ pectus carinatum

- Terlash

- Bezovtalanish, qo‘zg‘aluvchanlik

- Gipotoniya

- ensadagi soch to‘kilish

# Qondagi eozinofiliya xarakterli: (4)

+ trixinellez

+ allergik xolat

+ askaridoz

+ bronxial astma

- gemofiliya

- yomon sifatli o‘smalarda

- atsidotix, komatoz, toksik xolatlarda

- septik kasalliklarda


# «Oshqozon dispepsiyasi» sindromi - bu: (4)

+ qusish


+ ko‘ngil aynishi

+ kekirish

+ jig‘ildon qaynashi

- qorin shishi

- meteorizm

- ich ketishi

- qabziyat
# Katta yoshdagi bolalarda oshqozon ichak traktida oqsillarning parchalanishi quyidagilar ta’sirida kuzatiladi: (4)

+ pepsin


- gastriksin

- lipaza


- renina

- amilaza

+ tripsin

+ ximotripsin

+ ichak peptidazalari
# Ko‘krak yoshidagi bolalarda oshqozon xususiyatlari: (4)

+ yassi, likopchasimon shaklda

+ gorizontal xolatda

- qiyshiq xolatda

+ kardial sfinkter sust rivojlangan

+ pilorik sfinkter tonusi qoniqarli

- kardial sfinkter yaxshi rivojlangan

- vertikal xolatda

- pilorik sfinkter tonusi qoniqarli emas
# Melena kuzatiladi (4):

- virusli gepatitda

+ 12 b ichak yara kasalligida

- xolesistitda

- surunkali kolitda

- kataral ezofagitda

+ eroziv gastritda

+ yonbosh ichak divertikuli (mekkelev divertikul)

+ Kron kasalligi
# Melena kuzatilmaydi (4):

+ virusli gepatitda

- 12 b ichak yara kasalligida

+ xolesistitda

+ surunkali kolitda

+ kataral ezofagitda

- eroziv gastritda

- yonbosh ichak divertikuli (mekkelev divertikul)

- Kron kasalligi
# Raxitning o’tkir osti kechuviga xos (4)?

+ do’ng peshona

+ "marvarid torlari"

+ "raxitik bilakuzuk"

+ "raxitik chyo'tkalar"

- kraniotabes

- to'lqinli oqim

- kifoz


- raxit kifozi
# Raxitda osteomalyatsiya belgilari qanday (5)

+ Garrison egati

+ kifoz

+ skolioz

+ "etikdo'z" ko'ragi

+ X va O simon oyoq

- do’ng peshona

- "marvarid torlari"

- "raxitik bilakuzuk"

- "raxitik chyo'tkalar"

- "caput quadratum"
# Raxitda suyak to'qimasi giperplaziyasi belgilari qanday (5)

- Garrison egati

- kifoz

- skolioz

- "etikdo'z" ko'ragi

- X va O simon oyoq

+ do’ng peshona

+ "marvarid torlari"

+ "raxitik bilakuzuk"

+ "raxitik chyo'tkalar"

+ "caput quadratum"
# Eksudativ-kataral diatez xavf omiliga kirmaydi (4):

+ anemiya

+ raxit

+ gipotrofiya

+ homilador ayollarning toksikozi

- sun'iy oziqlantirish

- erta tug'ilish

- anemiya

- eklampsiya
# Raxitning o’tkir osti kechuviga xos (4)?

+ do’ng peshona

+ raxitik "chyotkalar"

+ "marvarid torlari"

+ "raxitik bilakuzuk"

- ensa yassiligi

- kraniotabes

- katta liqildoq ochiq

- kifoz
# Vitamin D buyurilishiga qarshi ko'rsatmalar (4)

+ patologik sariqlik

+ mikrotsefaliya

+ tug'ruq travmasi

+ katta liqildoqning kichik o'lchami

- raxit og'ir darajasi

- katta liqildoqning katta o'lchami

- gipotrofiya

- fermentopatiya
# Gneys - bu ko'rinishdir. Noto’ri javoblarni toping (4)

+ limfa-gipoplastik diatez

+ neyroartrozli diatez

+ to'yib ovqatlanmaslik

+ raxit

- ekssudativ-kataral diatez

- seboreyali dermatit

- sutli strup

- allergik diatez
Raxit patogenezida kuzatilmaydi (4)

- Vit D etishmasligi

- giperfosfaturiya

- paratgormon sekretsiyasi ortishi

+ giperkaltsemiya

+ gipofosfaturiya

+ paratgormon sekretsiyasi pasayishi

- ishqoriy fosfataza ortishi

+ ishqoriy fosfataza pasayishi
# Raxitning o’tkir kechuviga xos (4)?

- do’ng peshona

- raxitik "chyotkalar"

- "marvarid torlari"

- "raxitik bilakuzuk"

+ ensa yassiligi

+ kraniotabes

+ katta liqildoq ochiq

+ kifoz
# Gneys - bu ko'rinishdir. To’ri javoblarni toping (4)

- limfa-gipoplastik diatez

- neyroartrozli diatez

- to'yib ovqatlanmaslik

- raxit

+ ekssudativ-kataral diatez

+ seboreyali dermatit

+ sutli strup

+ allergik diatez
Raxit patogenezida kuzatiladi (4)

+ Vit D etishmasligi

+ giperfosfaturiya

+ paratgormon sekretsiyasi ortishi

- giperkaltsemiya

- gipofosfaturiya

- paratgormon sekretsiyasi pasayishi

+ ishqoriy fosfataza ortishi

- ishqoriy fosfataza pasayishi
# Raxitning boshlang‘ich davrida quyidagi klinik sindrom uchraydi (5)?

+ Ko‘p terlash

+ Bezovtalik

+ Qizil dermografizm

+ Ensada soch to'kilishi

+ Mushak gipotoniyasi

- "Etikdo'z" ko'kragi

- Garrison egati

- Kraneotabes

- Kifoz


- «Сaput quadratum»

Yüklə 87,26 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin