2013 yili finlandiya ülke raporu finlandiYA’nin genel ekonomik durumu ve tüRKİye ile ekonomiK/Tİcari İLİŞKİleriYüklə 1.65 Mb.
səhifə9/13
tarix02.11.2017
ölçüsü1.65 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13

1.4.1. Ticari Engeller (Sektörel)
Gıda Ürünleri:
Tarım ve Orman Bakanlığı, ürünlerin hazırlanması, üzerinde bulunabilecek artık oranları ve muhafaza koşullarıyla ilgili bilgileri içeren standartları belirlemektedir. Bu çerçevede, ithal edilen ürünlerin konteyner üzerindeki etiketlerinde ürünün varış noktası, içindekiler listesi, ağırlık veya hacim, imalat, paketleme, min. raf ömrü ve dayanıklılık süresi, gıdaların korunması şartları, imalatçı, paketleyici veya ithalatçı firmanın bilgileri ve menşe ülke belirtilmelidir.

Orjinal etiketin Fince olmaması halinde Fince hazırlanarak konteynere iliştirilmesi gerekmektedir. Süt ürünleri, margarin, çikolata, çorba için diğer teknik etiketler istenilmektedir. Öte yandan, ithal edilen şarap ve alkollü içkilerin Fin standartlarını karşılaması gerekmektedir.Tekstil:
Tüm tekstil ürünlerinin ve hazır giyim ürünlerinin Fince etikete sahip olması gerekmektedir. Standard Fin tekstil nomenklatürü ve içeriğinin etiket üzerinde belirtilmesi gerekmektedir. Tekstilin içeriği,etiket ve ambalajlamayla ilgili şartlar spesifik ve geniştir (928/1987 sayılı, 5.6.1987 tarihli karar).
İlaçlar, Farmasötik Ürünler ve Kozmetikler:
Sözkonusu ürünler Ulusal İlaç Ajansı’nın (National Agency for Medicines) teknik incelemesine tabidir. Bununla birlikte, detaylı işaret ve etiket şartları bulunmaktadır.
Gübre ve Mantar İlaçları:
İthal edilen gübreler Tarım Bakanlığı’nın yerel idaresinde kayıt altına alınmaktadır. Denetim ve analizler gümrük beyanından önce yapılmalıdır. Tarım Bakanlığı tarafından tüm basılı metin ve etiketlerin Fince olup olmadığı ve detaylı uyarıları içerip içermediği onaylanmaktadır.


Ateşli Silahlar:
İçişleri Bakanlığı tarafından, ateşli silahların belgelerinin damgalanması gerekmektedir

Metaller:
Finlandiya’da satılacak değerli metal ürünlerinin değerli metal ürünlerle ilgili karar’a göre denetlenmesi ve belgelerin damgalanması gerekmektedir.

Motorlu Araçlar:

Her motorlu aracın motor ve şasi seri numaraları kontrol edilmektedir. Herhangi birinin olmaması halinde numaranın damgalanması için ekstra harç alınmaktadır.
Lastik ve Tüpler:
Tüm lastik ve iç tüplerinin seri numarası olması gerekmektedir.

1.4.2. İthalat Mevzuatı
Türkiye-AB Gümrük Birliği’ni öngören 1/95 sayılı Ortalık Konseyi Kararı uyarınca, sanayi ve işlenmiş tarım ürünleri ticaretinde uyumlaştırılmış mevzuat kapsamına giren ve ilgili mevzuatına göre belgelendirilmiş ve işaretlenmiş olan ürünler serbest dolaşıma girebilmektedir.
1.4.2.1. Genel olarak Gümrük Vergileri
Türkiye-AB Gümrük Birliği’nin öngören 1/95 sayılı Ortalık Konseyi Kararı uyarınca, sanayi ve işlenmiş tarım ürünlerinde taraflar arasında ithalat ve ihracatta gümrük vergileri ile eş etkili vergiler kaldırılmıştır.
AB ve Finlandiya Gümrük Vergisi ve Diğer Kısıtlamalar Sorgulama (Gümrük Tarifesi Bazında) :

http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds/tarhome_en.htm
1.4.2.2. KDV ve Diğer Vergileri
Finlandiya Vergi İdaresi Web Sitesi :

http://www.vero.fi/default.asp?language=ENG&domain=VERO_ENGLISH
KDV : Finlandiya, diğer İskandinav ülkeleri İsveç ve Danimarka ile birlikte dünyada toplam vergi yükünün en yüksek olduğu ülkelerden biridir. Tüm mal ve hizmetler KDV’ye tabi olup, ürün gruplarına göre KDV oranları şöyledir; Kitap, ilaç ve eczacılık, spor karşılaşmalarına giriş ücretleri, spor faaliyetleri ve kültürel ve eğlence faaliyetlerinden % 8, gıda ve yiyeceklerde % 12, endüstriyel ürünlerde % 22’dir.
Kurumlar vergisi; şirketlerin karı üzerinden %29 oranında alınmaktadır.
Gelir vergisi ise, ücretlerden ortalama %32 civarında alınmakta olup, bu oran üst gelir seviyelerinde %60’lara ulaşmaktadır.
Özel Tüketim Vergisi : Enerji (elektrik), yakıt (benzin ve mazot) ve yağ atıkları ile alkol, bira, tütün ve alkolsüz içecek ve mineral sudan özel tüketim vergisi alınmaktadır.
Stopaj Vergisi : Finlandiya’dan Türkiye’ye yapılan kar transferlerinde (temettü) Finlandiya tarafından % 15 stopaj vergisi alınmaktadır.


1.4.2.3. Genel Olarak Ticari Tanımlama Uygulamaları
1.4.2.3.1. Etiketleme
Finlandiya Ticaret ve Sanayi Bakanlığı tarafından (914/86) sayılı Ürün Güvenliği Kanununa istinaden yürürlüğe konulan (97/1987) sayılı “Tüketim Mallarına İlişkin Verilmesi Zorunlu Bilgiler” mevzuatına göre; perakende bir ürünün ambalajı üzerinde şu bilgilerin yer alması gerekmektedir. Bu bilgilerin ambalajın açılmasına gerek bulunmadan açıkça okunur durumda ve yerel dilde olması gerekir;


  • Ticari unvana ilişkin güncel bilgi,

  • Üreticinin veya ürünü ürettirenin bilgileri,

  • İçerik-miktar bilgileri

Menşe ülke kurallarına göre, gıda ürünleri hariç, ürünlerin üzerine menşe ülke bilgilerini iliştirmek zorunluluğu bulunmamaktadır ancak, menşe ülke bilgisinin verilmesi, ürünün pazarlama stretejisinin bir parçası olarak kabul edilmektedir. Menşe ülke bilgileri konusunda tüketiciyi yanıltıcı bilgi vermek yasaktır. İstisnalar hariç olmak üzere menşe ülkesinin herhangi bir resmi dilde tercihen Fince belirtilmiş olması gerekmektedir. Ürün veya ambalajının üzerinde "made in (country), "product of (country)", ibaresinin olması gerekmektedir. Malın küçük olması veya işaretlemenin mala zarar vermesi durumda son tüketicinin bilgisi olacak şekilde ürün ambalajına konulması gerekmektedir.


Menşe ülke bilgisini ürünün üzerinde belirtme zorunluluğu bulunmamasına rağmen, Ürün Güvenliği mevzuatına göre sorumluluğu taşıyan ve Topluluk içerisinde yerleşik ithalatçı veya üreticiye ilişkin bilgilerin ürünün üzerinde yer alması zorunludur. Bazı ürünlerde işaretleme, etiketleme ve/veya testler Finlandiya’da yapılabilmektedir.
1.4.2.3.2. Markalama
Ürün ambalajlarında ekolojik değerlere önem verilmektedir. Ürünü paketlemede kullanılan materyallerin doğaya yük olmadan ortadan kaldırılabilmesi önem taşımaktadır. Ambalajlarda genellikle sadelik, renk ahengi, doğaya yakınlık ve ürün hakkında yanlış imajlar vermeyecek türden çözümlere gidilmektedir.
1.4.2.3.3. Paket ve Ambalajlama
The Nordic Swan eco-label http://www.ymparisto.fi/#a0 : Değişik ürünlerde kullanılan kuğu etiketine ilişkin kriterler, uzmanlarca ürünün üretiminden kullanımına, kullanımdan çıktıktan sonra ise çöp olarak nitelikleri göz önünde tutularak saptanmaktadır. Kuzey ülkelerinde kullanılan etiketin kriterleri, her üç senede bir gözden geçirilerek yenilenmekte ve böylelikle kalitede düşüşün engellenmesi amaçlanmaktadır.
The EU eco-labelling scheme http://www.ymparisto.fi/#a1 : AB tarafından kullanılan çiçek etiketi, ‘Nordic Swan eco-label’ ı ile eş değerdir. Kriterler saptanırken, sektör ürünlerinin en fazla %5 ila %40 arasının bu etikete hak kazanabileceği değerlendirilmektedir.
The European energy label http://www.ymparisto.fi/#a2 : Beyaz ev eşyalarında kullanılan enerji etiketi, ürünün enerji tüketimi hususunda üreticiyi aydınlatırken, üreticiyi de daha verimli ürün üretmeye zorlamaktadır.
The FANC energy eco-labelling scheme http://www.ymparisto.fi/#a5 : Finlandiya Doğayı Koruma Derneği (FANC) tarafından verilen ‘ayı balığı enerji eko etiketi’, tüketiciyi kullanmakta olduğu enerji üretilirken, bu üretimin çevreye ne derecede zararlı olduğu hususunda aydınlatma amacı taşımaktadır.
Fair trade labelling http://www.ymparisto.fi/#a6 : ‘Adil ticaret etiketi’, bu etiketi taşıyan ürünlerin, üretimi esnasında kullanılan işçilerin sosyal ve ekonomik durumlarını düzeltmek amacıyla kullanılmaktadır. Üretim esnasındaki ekolojik faktörler ve işçilerin sosyal ve ekonomik kalkınmaları hususunun devamlılığı da göz önünde tutulmaktadır.
The “luomu” label – for organic produce http://www.ymparisto.fi/#a3 : ‘Luomu’ eko etiketi, organik olarak üretilen tarım ürünlerine verilen bir etikettir. Fin kamu kurumları denetiminde, ürünün AB regulasyonlarınca belirlenen organik tarım koşullarına uygun olarak üretilmesi durumunda verilebilmektedir. Ürünün, Finlandiya’da üretilmesi, paketlenmesi ve etiketlenmesi şartı bulunmaktadır. Bu güneş sembolünü taşıyan etiketi kullanma hakkını, Finlandiya Bitki Üretimi Denetleme Kurumu (KTTK) verebilmektedir.
The EU organic label http://www.ymparisto.fi/#a4 : AB dahilinde, Luomu’ eko etiketi ile eş değerde kullanılmaktadır. Ancak, Fin kurumları tarafından denetlenerek, ürünlerde kullanılan tarımsal malzemelerin % 95 inin AB sınırları içerisinde üretilmesi şartı uygulanmaktadır.
1.4.2.3.4. Ticarette Uygulanan Standartlar
Standartlar Finlandiya Standartlar Birliği (SFS) tarafından uluslararası standartlara göre oluşturulmaktadır. SFS – Finlandiya’nın ana belgelendirme kuruluşudur. Ürün ve sistem belgelendirmesi yapmaktadır. SFS işareti ürünlerin veya hizmetlerin SFS standartlarını karşıladığını göstermektedir. SFS direktiflerinde düzenlenen maddelere uygun olmayan ürünlerin geçişine gümrüklerce izin verilmemektedir.
1.4.2.3.5. Diğer Hususlar
Finlandiya’da çevre koruması ile ilgili kanunlar birçok sektörü kapsamaktadır. 1995 senesinde, ‘Çevre Koruması Kanunu’na ilişkin olarak kabul edilen Tüzüğün 14 üncü maddesinde kamu birimlerinin ve bireylerin sorumlulukları;

‘Doğanın ve doğanın biyolojik çeşitliliğinin, çevrenin ve kültürel mirasımızın sorumluluğu her fert tarafından paylaşılmalıdır. Kamu birimleri, bireylerin sağlıklı bir ortamda yaşama haklarını ayrıca, sağlıklı bir ortamda yaşanabilmesi için alınması gereken kararlarda söz söyleme haklarını korumak amacıyla her türlü gayreti göstereceklerdir’şeklinde tanımlanmıştır.


Finlandiya’da çevre (hava, su, toprak) kirliliği yaratabilecek her türlü aktivite için izin alınması gerekmektedir. İzinler bireylere veya firmalara verilebilmektedir.
Konuya ilişkin bilgi için: Finlandiya Çevre Bakanlığı http://www.ymparisto.fi
1.4.3. Serbest Bölgeler ve Mevzuatı
Finlandiya’da 4 adet serbest bölge ve 7 adet serbest antrepo bölgesi bulunmaktadır. Serbest bölgelerden en büyük olanı, güney Finlandiya’da Helsinki’nin batısında yer alan Hanko şehrinde bulunmaktadır. Hanko aynı zamanda, Finlandiya’nın en önemli araç giriş ve çıkış terminallari arasında yer almaktadır ve Finlandiya’da kayıtlı olan araç ithalatçılarının toplam ithalatının % 90’ının gümrük işlemleri bu kapıdan gerçekleşmektedir.
Finlandiya’da, serbest bölge ve antrepo işletme lisansları çoğunlukla belediyelere ve diğer yerel idarelere verilmiş durumdadır. Ancak, yerel gümrük idareleri tarafından onaylanmış birçok ticari işletmeci, serbest bölge alanı içerisinde faaliyet gösterebilmektedir. Vergiden muaf olan bu depolama alanlarından, yerli ve yabancı firmalar yararlanabilmektedir. Serbest Bölgeler mevzuatı, Avrupa Birliği’nin ilgili Yönetmeliklerine ve Topluluk Gümrük Koduna tam uyumlu bulunmaktadır.
Daha detaylı bilgiler için Finlandiya Gümrük İdaresi Web Sayfası : http://www.tulli.fi/en/index.jsp?language=en
1.4.4. Pazarlama ve Hizmetler


        1. Perakende Piyasası

Finlandiya’da otomobil yedek parça, özel kullanım amaçlı elektronik ürünler, konfeksiyon ürünleri, mobilya, sağlıkla ilgili ürünler vb. alanlarda perakendecilerin oluşturdukları spesifik birlikler mevcut olup, bu birlikler Özel Perakendeciler Federasyonu’nun (www.erikoiskaupanliitto.fi) üyesidirler. Federasyona 5000 şirket üye olup, 15 branşta faaliyet göstermektedirler.


Bunun dışında, Finlandiya’da toptan ve parakende ticarette büyük gruplar piyasaya hakim durumdadır. Altı ana toptancı, perakendeci ve zincir mağaza sahibi grup (S-Grup, K Grup, Tuko Lojistik, Tradeka, Suomen Spar Oy ve Stockman). Stockman diğer gruplardan farklılık göstermektedir. Anılan şirket mağazalar zincirine sahip olup mobilya, konfeksiyon, ev tekstili, kozmetik vb. dışında, gıdalarda perakende ticaret yapmakta ve satın alma işlerini kendisi yapmaktadır. Diğer grupların satın alma işleri üç şirket (1-Inex partners Oy-www.inex.fi; 2-Ruokakesko Oy-www.kesko.fi; 3-Tuko logistics Oy-www.tuko.fi) tarafından yapılmaktadır.
Finlandiya’nın Büyük Zincir Mağaza ve Toptancıları


Stockman

http://www.stockmann.fi

S-Group

http://www.s-kanava.net

Kesko Group

http://www.kesko.fi

Spar Finlandiya

http://s-kampanja.net/spar/suomenspar/suomenspar.html

Tuko Lojistik

http://www.tuko.fi

Tradeka

http://www.tradeka.fi

Sözkonusu gruplar perakende ticaretinin 1/3’nü, gıda parakende ticaretinin ise %90’nını gerçekleştirmekte ve ülke çapında oluşturdukları zincir parakende mağazaları ve süpermarketler ile toptan ve parakende ticareti yönlendirmektedirler.


Bu şirketler grubu içerisinde 1. sırada yer alan K-Grup günlük ihtiyaç maddeleri perakende ticaretinin % 36’sını, nalburiye, inşaat malzemesi gibi ürün gruplarındaki perakende ticaretin %15’ni gerçekleştirmektedir. Anılan grubun Finlandiya’da 2500 bağımsız satış mağazası bulunmaktadır.
Perakende ticarette 2. sırada yer alan S-Grup ise Finlandiya’da günlük ihtiyaç maddeleri satışının % 34’sini gerçekleştirmektedir. Sözkonusu grubun 1200 perakende satış mağazası, 372 süpermarketi ve 23 department-store’u bulunmaktadır. Grubun ayrıca 271 oteli, 117 servis istasyonu, 145 nalburiye ve tarım sektörü ile ilgili satış yapan mağazası bulunmaktadır.
1.4.4.2. Dağıtım, Satış Kanalları ve Başlıca Yayın Kuruluşları
Finlandiya’da elektronik ürünler, saat ve mücevher, kırtasiye, kesme çiçek, sağlık ve eczacılık ürünleri, laboratuvar ürünleri, alkollü içecekler, oyuncak, optik ürünler, elektrikli ürünler, tekstil ve ayakkabı, spor malzemeleri ve teknik ürünlerin ithalatı özel toptancı firmalar tarafından gerçekleştirilmektedir. Finlandiya imalat sanayinin ihtiyacı olan hammaddeler ve yatırım mallarının % 80’inin dağıtımını teknik ürünler toptancıları ve trading kuruluşlar gerçekleştirmektedir.
Mallar, acenta, distribütör toptancı aracılığı ile veya direkt perakende firmaları tarafından satılabilmektedir. Finlandiya’ya ithal edilen çeşitli malların ticaretinden sorumlu, sayıları 12.000 bulan ithalatçı ve toptancı şirketler, 41 adet ticaret birliğinin merkezi örgütü olan Finlandiya Ticaret Federasyonunun (Federation of Finnish Commerce and Trade) üyesidir. Finlandiya Ticaret Odasının üyeleri, elektronik ve bunların aksamı ve parçaları, ilaçlar ve sağlık bakım ürünleri, teknik ürünler, makinalar, hammaddeler ve kimyasallar gibi alanlarda özellikle güçlüdür.
Toptancı firmaların fonksiyonu ithalatı gerçekleştirmek, depolamak ve pazarlamak olarak sıralanmaktadır. Bazı hallerde toptancı firmalar mal taleplerini ajans firmalardan da karşılamaktadırlar.
Başlıca Yayın Kuruluşları:


Gazeteler Birliği

http://www.sanomalehdet.fi
Helsingin Sanomat (Günlük)

Adres

Töölönlahdenkatu 2, 00100 Helsinki P.O. Box 77 00089 Sanomat

Tel ve Faks

Tel +358 9 1221, Fax +358 9 605709

Web

www.helsinginsanomat.fi/english/HBL Hufvudstadsbladet (İsveççe)

Adres

Mannerheimsvägen 18 00101 Helsingfors

Tel ve Faks

Tel +358 9 12531, Fax +358 9 642930

Web

www.hbl.fi/pagespeed/url/NewsKauppalehti (Ticaret ve İş Dergisi-Günlük)

Adres

Eteläesplanadi 20 00130 Helsinki

Tel ve Faks

Tel +358 9 50781, Fax +358 9 660383

Web

http://www.kauppalehti.fi

Aamulehti

Adres

Itäinenkatu 11 P.O. Box 327 33101 Tampere

Tel ve Faks

Tel +358 3 266 61 11, Fax +358 3 266 62 59

Web

www.aamulehti.fi/

Aşağıda belirtilmekte olan Finlandiya Periodik Yayımcılar Birliği web sayfasından, Finlandiya’da yayımlanmakta olan tüm dergilere, firma bazında ve/veya sektörel ve/veya diğer alt kategorilerde ulaşmak mümkündür.
Periodik Yayımcılar Birliği

http://www.aikakaus.fi

YLE TV (Devlet Kanalı)

Adres

Radiokatu 5 00240 Yleisradio

Tel ve Faks

Tel +358 9 14801, Fax +358 9 14803215

Web

http://yle.fi

MTV 3 (Özel Kanal)

Adres

Ilmalantori 2 00033 MTV 3

Tel ve Faks

Tel +358 9 15001 Fax +358 9 1500707

Web

www.mtv3.fi/

NELONEN (Özel Kanal)

Adres

Ratamestarinkatu 11 00520 Helsinki

Tel ve Faks

Tel + 358 9 45451, Fax +358 9 1482323

Web

www.nelonen.fi/


1.4.4.3. Acente ve Distribütörlerin Kullanımı
Finli ajans firmalar piyasanın durumu ve dağıtım kanalları konusunda gerekli bilgi birikimine sahiptir. Ayrıca, ithal edilecek ürünün Finlandiya piyasasında pazarlanabilmesi için gerekli paketleme ve işaretleme ile ilgili bilgilere de haizdirler. Söz konusu acentalar sağladıkları hizmetin maliyetine göre değişen bir ücret talep etmektedirler.
Finlandiya Dış Ticaret Ajansları Birliği http://www.agenttiliitto.fi:

Finlandiya’lı acentaların büyük bir çoğunluğu, farklı ürünlerde 18 bölümü bulunan Finlandiya Dış Ticaret Ajansları Birliğinin üyesidir. Bu acentalar, çoğunluğu tekstil, konfeksiyon, mobilya ve hammadde sektörlerinde faaliyet gösteren göreceli olarak küçük özel firmalardır.


Özel bir acenta veya distribütör, karşılaştırmalı olarak küçük bir piyasa büyüklüğüne sahip olan Finlandiya’da genellikle tüm ülkeyi kapsayan bir şekilde faaliyet gösterebilmektedir. Finlandiya’lı ithalatçıların, birkaç farklı ürün grubunun temsilciliğini yaptıkları sık görülmekte ve bu sebeple, ihracatçı firmaların temsilci belirlerken ürünlerin rekabet üstünlüğüne sağlayabilecek firmalara ulaşmada dikkatli olmaları önem taşımaktadır.
1.5. Yıl İçinde Açılan Fuarlar
Aşağıda iletişim adresleri verilmekte olan Finlandiya’daki yerel fuar organizatörleri web sayfalarından ingilizce olarak detaylı bilgi alma imkanı bulunmaktadır.


The Finnish Fair Corporation (Helsinki)

Adres

Messuaukio 1 P.O.Box 21, FIN-00521 Helsinki, Finland

Tel ve Faks

Tel : +358 9 150 91, Fax : +358 9 142 358

Web

www.finnexpo.fi/

E-mail

info@finnexpo.fi
The Helsinki Fair Ltd. Wanha Satama

Adres

Pikku Satamakatu 3-5, 00160 Helsinki/Finland

Tel ve Faks

Tel: +358 (0)9 1733 41, Fax : +358 (0)9 1733 4444

Web

www.wanhasatama.com

E-mail

info@wanhasatama.com
Tampere Trade Fairs (Tampere)

Adres

P.O.BOX 163, FIN-33901 Tampere, Finland

Tel ve Faks

Tel: +358 3 251 6111, Fax : +358 3 212 3888

Web

www.tampereenmessut.fi/

E-mail

info@tampereenmessut.fi
Turku Fair and Congress Center (Turku)

Adres

Messukentänkatu 9-13, P.O.Box 57, 20201 Turku, Finland

Tel ve Faks

Tel : +358 2 337 111, Fax : +358 2 240 14 40

Web

www.turunmessukeskus.fi

E-mail

info@turunmessukeskus.fi
Jyväskylä Fair Ltd. (Jyväskylä)

Adres

P.O.Box 127, Piippukatu 7 A, FIN-40101 Jyväskylä

Tel ve Faks

Tel : +358 14 334 0000, Fax : +358 14 610 272

Web

www.jklfairs.fi

E-mail

info@jklmessut.fi
Lahti Fair Ltd. (Lahti)

Adres

P.O. 106, FIN-15141 LAHTI

Tel ve Faks

Tel : +358-3-525 820, Fax : +358-3-525 8225

Web

www.lahdenmessut.fi/

E-mail

helpdesk@lahdenmessut.fi
North Finland Fair

Tel ve Faks

Tel : +358 (0)8-311 6929

Web

www.pohjois-suomenmessut.fi

E-mail

Ms. Tarja Ollila, Fair Secretary tarja.ollila@pohjois-suomenmessut.fi, Ms. Aila Jääski, Director Manager
aila.jaaski@pohjois-suomenmessut.fi
Oy Finn-Nolia Ab (Vaasa)

Adres

Raastuvankatu 20, FIN-65100 Vaasa

Tel ve Faks

Tel : +358 (0)6 3185100, Fax : +358 (0)6 3210151

Web

www.finn-nolia.fi/

E-mail

info@finn-nolia.fi


Dostları ilə paylaş:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə