Acţiunea onu, nr

Sizin üçün oyun:

Google Play'də əldə edin


Yüklə 97.91 Kb.
tarix03.01.2019
ölçüsü97.91 Kb.

Acţiunea ONU, nr. 2 (9), februarie, 2003
„Acţiunea ONU” este o revistă electronică lunară, realizată de Clubul Jurnaliştilor ONU din Moldova, şi poate fi accesată online la adresa:

www.un.md/news_room.
Editor: Igor Guzun

Contribuţie: Dumitru Maxim


Echipa revistei „Acţiunea ONU” va aprecia mult dacă veţi expedia subiectele Dvs. ce ţin de Naţiunile Unite şi activitatea agenţiilor ONU în Moldova la adresa

e-mail: guzun@hotbox.ru


De asemenea, vor fi binevenite sugestiile şi propunerile de format, conţinut, etc.
SUMAR:

Acţiunea ONU în Moldova

Acţiunea ONU în lume

Ştiri


Revista revistelor

Dosar

Interviu

Vernisaj

Acţiunea ONU în Moldova

International Herald Tribune”, în colaborare cu Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare şi Guvernul României, organizează Summit-ul de Investiţii în Estul Europei


„International Herald Tribune (IHT), cel mai citit ziar internaţional, în colaborare cu Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) şi Guvernul României, a anunţat organizarea Summit-ului “Extinderea frontierei investiţiilor în Europa”, care va avea loc la Bucureşti pe 14 şi 15 octombrie 2003. Principalul scop al acestui Summit este creşterea nivelului investiţiilor străine în Estul Europei, promovarea comerţului liber şi intensificarea cooperării între ţările din zonă. Printre ţările participante la Summit se va număra ş Republica Moldova. (Dosar – p. 11-13)
Curs de studiere a limbii române, promovat de Departamentul Relaţii Interetnice şi Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare


16 persoane de la diferite instituţii din municipiul Edineţ au decis să-şi aprofundeze cunoştinţele în domeniul limbii române. În prezent, aceştia frecventează un curs de studiere a limbii române, promovat de Departamentul Relaţii Interetnice (DRI), în colaborare cu Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD).

Beneficiarii programului vor însuşi limba vorbită şi limbajul profesionist în baza manualului "Limba care ne uneşte", destinat funcţionarilor publici. Lecţiile în cadrul acestui curs sunt predate de către profesorul Constantin Cojocaru, director-adjunct al liceului român "Mihai Eminescu" din localitate, care a câştigat acest drept în bază de concurs.

Programul de studii este planificat pentru 80 de ore academice, accentul principal punându-se pe însuşirea de către beneficiari a unui bogat material lexicologic. Studiile sunt fără plată, cheltuielile fiind acoperite integral de PNUD. De remarcat că acest curs de studiere a limbii române este unicul de acest fel realizat acum în sectorul Edineţ. Ultimul curs de acest profil s-a desfăşurat la Edineţ acum zece ani.Lansarea Campaniei naţionale de comunicare pentru promovarea consumului de sare iodată

UNICEF şi Ministerul Sănătăţii au lansat oficial, la 21 februarie, într-o conferinţă de presă, Campania naţională de comunicare pentru promovarea consumului de sare iodată. Necesitatea acesteia a fost dictată de faptul că fiecare al treilea copil din Republica Moldova este în pericol din cauza deficitului de iod în mediul natural şi în alimentaţia zilnică. Studiile de nutriţie demonstrează că mai mult de 37% de copii de 8-10 ani din Republica Moldova prezintă forme vizibile sau palpabile de guşă, care este manifestarea evidentă a problemei.

În acelaşi timp, partea invizibilă a problemei este mult mai dramatică. Ţinta principală a Tulburărilor prin Deficit de Iod (TDI) este creierul. În rezultat, deficienţa de iod are un impact negativ asupra progresului social şi economic al ţării.

Rezultatele unui Studiu privind cunoştinţele, atitudinile şi practicile familiilor în Republica Moldova, efectuat în 2002 pe un eşantion de 1183 de familii cu copii de până la 7 ani, au arătat că mai mult de jumătate din familiile din mediul rural şi aproape o treime din cele din mediu urban nu folosesc sare iodată pentru eliminarea acestei carenţe. Totodată, doar un număr foarte mic de persoane fac conexiune între necesitatea de iod şi dezvoltarea intelectuală (17% în urban şi 8% în rural).

O testare a sării din unităţile comerciale şi de consum, efectuată de specialiştii din domeniul medicinii preventive în septembrie-octombrie 2002, a demonstrat că cel mai des sarea neiodată este utilizată în instituţiile pentru copii (grădiniţe, şcoli generale, instituţii rezidenţiale).

Campania naţională de promovare a consumului de sare iodată este una din componentele de bază ale Programului Naţional de Eradicare a Maladiilor iodo-deficitare până în 2004, aprobat de Guvernul Republicii Moldova în 1998.

Campania are drept obiective creşterea nivelului de cunoştinţe privind consecinţele negative ale deficitului de iod şi beneficiile consumului de sare iodată, precum şi schimbarea practicilor de procurare şi păstrare a sării în familii. Mesajele principale ale Campaniei sunt: Alimentaţia zilnică nu ne asigură un aport suficient de iod; Copiii care suferă de deficit de iod au performanţe şcolare mai mici şi dificultăţi de învăţare; Tulburările prin deficit de iod pot fi uşor prevenite şi cea mai simplă, ieftină şi eficientă soluţie este sarea iodată.

Campania include spoturi TV şi radio, postere, buclete, anunţuri publicitare în ziare, precum şi stickere, toate elaborate în două limbi. Materialele sunt difuzate de mass media cu cea mai mare audienţă sau distribuite prin instituţiile medicale, cele educative, organizaţii neguvernamentale, reţele de comerţ, precum şi cu forţele tinerilor voluntari.

Campania este finanţată de USAID şi se înscrie într-un proiect mai larg de eliminare a TDI, susţinut de Ministerul Sănătăţii şi UNICEF în Moldova. Elementele principale ale acestui proiect sunt dezvoltarea cadrului legal în domeniul produselor alimentare, fortificarea sistemului de monitorizare a calităţii sării iodate şi a stării de sănătate a populaţiei, şi mobilizarea partenerilor cheie în cadrul programului de eliminare a TDI – importatorii şi distribuitorii de sare, industria alimentară, sistemul de educaţie ş.a.
Atelier CIDDC-UNICEF „Relaţii cu publicul şi mass-media”
Centrul de Informare şi Documentare privind Drepturile Copilului (CIDDC), în colaborare şi cu suportul Reprezentanţei UNICEF în Moldova, a organizat, la Chişinău, în zilele de 14 şi 15 februarie, atelierul "Relaţii cu publicul şi mass-media". Acţiunea face parte din cadrul proiectului "Reţeaua Educatorilor de la Egal la Egal în prevenirea HIV/SIDA şi ITS". La atelier au participat 24 membri ai echipelor de educatori de la egal la egal din satul Bobeica şi oraşul Leova, judeţul Lăpuşna, comuna Bieşti, judeţul Orhei, oraşul Călăraşi şi municipiul Ungheni, oraşul Făleşti, judeţul Bălţi, oraşul Ştefan Vodă, judeţul Tighina, municipiul Soroca şi satul Vasilcău din judeţul Soroca. În cadrul acestui atelier Tinerii şi-au format şi dezvoltat abilităţi de scriere a unui articol şi elaborare a unui comunicat de presă, de realizare şi oferire a unui interviu, de organizare a conferinţelor de presă cu tematica HIV/SIDA etc.

Sarcina participanţilor la acest atelier a fost de a crea un Departament al relaţiilor cu presa la nivel local. Ei vor fi persoanele de menţinere a contactului cu membrii Reţelei în scopul popularizării evenimentelor ce au loc în comunitate.


Managementul presei şcolare”, o acţiune comună a Centrul Tânărului Jurnalist, Centrului Independent de Jurnalism şi Reprezentanţei UNICEF în Moldova
Cu susţinerea Reprezentanţei UNICEF în Moldova, Centrul Tânărului Jurnalist din Moldova, în colaborare cu Centrul Independent de Jurnalism, a organizat la Chişinău, în perioada 21-23 februarie, un seminar cu genericul „Managementul presei şcolare".
La această acţiune au fost invitaţi să participe reprezentanţi de la 15 publicaţii ale tinerilor din republică. Obiectivul principal al organizatorilor a fost de a instrui managerii acestor publicaţii, facilitând astfel activitatea lor. Experţi din cadrul mai multor organizaţii au prezentat participanţilor la seminar aspecte legate de audienţă şi promovarea ziarelor, de identificare a surselor de finanţare, de atragere a publicităţii etc.

Datorită sprijinului acordat de UNFPA, va fi rezolvata încă o problemă, cea a refugiaţilor ajunşi in Moldova
În una din ediţiile sale, revista „REFUGIUM” relata despre o importantă donaţie a Biroului General al UNFPA din New York pentru Republica Moldova. Această donaţie specială (contraceptive în valoare de 300.000 de dolari SUA), venită din Danemarca şi Marea Britanie, prin intermediul Ministerului Sănătăţii, este distribuită gratis centrelor medicale, femeilor, adolescenţilor şi tinerilor, în special persoanelor care fac parte din păturile defavorizate şi dezavantajate.

Datorită receptivităţii Coordonatorului de proiecte al UNFPA în Moldova Ludmila Barcari şi a Managerului de Proiect şi, totodată, Director al CSF “Dalila”, Boris Gâlca, o parte din acest lot de prezervative a fost şi continuă să fie repartizată, prin intermediul Societăţii pentru Refugiaţi, şi unui important grup de solicitanţi de azil şi refugiaţi aflaţi pe teritoriul R. Moldova.

De menţionat că refugiaţii şi solicitanţii de azil, spre surprinderea noastră, au fost foarte bucuroşi şi au acceptat cu plăcere aceste ajutoare. “În sfârşit se acordă atenţie şi acestui aspect al vieţii noastre. Ne bucură foarte mult aceste ajutoare şi ar fi bine să ni se ofere contraceptive cu o anumită regularitate - astfel am fi mai sigure şi ne-am putea organiza viaţa sexuală mai bine, corect şi cu mai multă siguranţă” - este doleanţa uneia dintre refugiate care este împărtăşită de majoritatea celora care au beneficiat de ajutorul respectiv.

După distribuirea celor 7200 de contraceptive (dar şi a pachetelor de ceaiuri, a seringilor şi a altor medicamente, oferite de către SRL Medfarma (Director - Gh. Andronachi), (inclusiv literatură, calendare, pixuri etc.), echipa a fost nevoită să se despartă de beneficiari cu promisiunea de a mai obţine un asemenea lot de contraceptive. Şi o simplă constatare: solicitarea de către femeile şi bărbaţii refugiaţi a mai multor contraceptive e o dovadă a faptului că necesităţile lor sunt mai mari decât se crede.


Curs de instruire pentru judecători şi membrii Consiliului pentru Refugiaţi
În perioada 11-13 februarie, Reprezentanţa Înaltului Comisariat al Naţiunilor Unite pentru Refugiaţi (ICNUR) a organizat un curs de instruire pentru judecători şi membrii Consiliului pentru Refugiaţi. Seminarul răspunde obiectivelor ICNUR privind dezvoltarea Guvernului şi capacităţii ONG-urilor în asigurarea implementării standardelor internaţionale ale protecţiei.

În calitate de experţi ai seminarului au participat Richard Chalkley, Vicepreşedinte al Tribunalului de Apel Britanic, membru al Asociaţiei Internaţionale a Judecătorilor privind Dreptul Refugiaţilor, si Oskar Ekblad, expert consilier al Departamentul Suedez pentru Migraţiune. La seminar au participat judecători ai Curţii de Apel, membri ai Consiliului pentru Refugiaţi, acre este compus din reprezentanţi ai Ministerului Afacerilor Externe, Ministerului de Interne, Ministerului Justiţiei, Departamentului Tehnologii Informaţionale, ONG, un profesor al Universităţii de Stat din Moldova şi Directoratul principal pentru Refugiaţi. În cadrul seminarului au fost discutate subiecte privind contextul internaţional al refugiaţilor şi cadrul internaţional al drepturilor omului, chintesenţa determinării statutului de refugiat, deciziile de apel şi alte subiecte privitor la refugiaţi.

Potrivit unei declaraţii făcute, înaintea seminarului, de către Reprezentantul ICNUR în Moldova, Lars Jonsson, "evenimentul va servi drept oportunitate pentru ICNUR de a accentua importanţa unei proceduri de apel ce funcţionează bine, în cadrul sistemului de azil". ICNUR, ca membru al Consiliului pentru Refugiaţi, va continua să acorde asistenţă Guvernului şi ONG-urilor cu scopul ca refugiaţii şi solicitanţii de azil să beneficieze de acces la asistenţă juridică în mod gratuit şi de translatori calificaţi în timpul procedurii de azil.
Coperta şi unele capitole ale raportului Global asupra Corupţiei 2003 conţin caricaturi ale unui pictor din Republica Moldova
Transparency International (TI) a lansat Raportul Global asupra Corupţiei 2003, care pune un accent deosebit asupra necesităţii accesului la informaţie în lupta contra corupţiei. Coperta Raportului Global asupra Corupţiei 2003, precum şi unele capitole ale documentului conţin caricaturi semnate de pictorul Alex Dimitrov din R. Moldova. Raportul Global asupra Corupţiei 2003 include rapoarte stracturate pe 16 regiuni ale lumii, prin care monitorizează atât succesele reformelor anti-corupţie, cât şi eşecurile acestora, respectiv cazurile flagrante şi încă nerezolvate. Capitolul „Date şi cercetări” conţine rezultatele diferitelor sondaje sociologice privind corupţia, precum şi Indexul Perceperii Corupţiei 2002, Indexul Plătitorilor de Mită 2002.

Pictorul Alex Dimitrov a fost învingător al concursului pentru cea mai bună caricatură anti-corupţie, lansat de Transparency International-Moldova în 2002. Concursul pentru cea mai bună caricatură şi cel mai bun articol de investigaţie anti-corupţie continuă şi în 2003.Acţiunea ONU în lumeRepublica Coreea şi PNUD sprijină participarea ţărilor sărace la un forum anti-corupţie
Republica Coreea şi PNUD s-au asociat pentru permite participarea celor 49 deţări cele mai sărace din lume pentru a participa la un forum împotriva corupţiei care va avea loc la Seul între 29 şi 31 mai. Cel de-al 3-lea Forum mondial pentru lupta contra corupţiei şi pentru prezervarea integrităţii urmează să formuleze un plan de acţiune pentru stoparea pierderilor de miliarde de dolari cauzate de corupţie, care drenează resursele ţărilor în curs de dezvoltare. Forumul mondial, care a fost convocat pentru prima oară în 1999, va reuni responsabili guvernamentali şi experţi de nivel înalt car vor identifica priorităţile mondiale de luptă contra corupţie, de ameliorare a cooperării naţionale şi internaţionale în această luptă şi de creştere a transparenţei în instanţele guvernamentale. Republica Coreea a alocat 300 000 dolari pentru a acoperi cheltuielile unui număr de doi delegaţi din fiecare ţară clasată de Naţiunile Unite în grupul statelor mai puţin avansate, iar PNUD va folosi reţeaua sa mondială pentru a organiza participarea lor la forum.

Ministerul Justiţiei al Republicii Coreea va fi de asemenea organizatorul celei de-a 11-a Conferinţe Internaţionale împotriva corupţiei (CICC) de la a Seul, între 24 şi 28 mai 2003. Acest eveniment este organizat de Transparency International şi va reuni reprezentanţi ai sectorului public şi ai societăţii civile. Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare va facilita participarea la CICC a reprezentanţilor societăţii civile din ţările în curs de dezvoltare.

"Corupţia adânceşte sărăcia, frânează dezvoltarea, alimentează conflictele interne şi internaţionale şi distruge încrederea în democraţie şi în legitimitatea guvernelor", a afirmat Administratorul PNUD Mark Malloch Brown, evocând importanţa unei participări active a ţărilor în dezvoltare la aceste două evenimente.

Reprezentanţi oficiali din aproximativ 150 de ţări sunt aşteptaţi la cel de-al 3-lea Forum mondial unde îşi vor putea împărtăşi experienţele şi vor încerca să definească mijlocele noi şi eficiente pentru a fortifica acţiunile de contracarare a corupţiei.

Alte informaţii: www.globalforum3.org, www.11iacc.org, www.undp.org/governance
PNUD: Extinderea Uniunii Europene, o şansă pentru combaterea sărăciei
Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare şi Organizaţia Internaţională a Muncii au dat publicităţii, recent, prima analiză cantitativă extinsă în cinci ţări din Europa Centrală şi de est (Bulgaria, Republica Cehă, România, Slovacia şi Ungaria) în care cheamă aceste state candidate la Uniunea Europeană să depună mai multe eforturi pentru a combate extinderea sărăciei şi discriminarea minorităţilor rome care locuiesc pe teritoriul lor.

Concluzia generală a acestui raport depăşeşte problema integrării sociale a romilor şi se relaţionează cu procesul integrării acestor cinci ţări în Uniunea Europeană: ele vor deveni membre ale UE dacă romii (precum şi alte grupuri considerate vulnerabile) vor fi integraţi din punct de vedere productiv în societăţile în care trăiesc, prin locuri de muncă, educaţie şi participare politică, extinderea Uniunii fiind văzută ca o şansă pentru combaterea sărăciei în rândul romilor şi a discriminării lor.


Fox Kids Europa a anunţat crearea unui parteneriat cu UNICEF pentru promovarea educaţiei fetelor
Fox Kids Europe N.V. (FKE) (AMEX: FKE; Reuters: FOXK.AS; Bloomberg: FKE.NA), una dintre cele mai importante societăţi europene de divertisment pentru copii, a anunţat un nou parteneriat cu UNICEF (Fondul Naţiunilor Unite pentru Copii) în vederea promovării campaniei UNICEF intitulate „Go Girls! Education for Every Child!” (Haideţi fetelor! Educaţie pentru fiecare copil!), pe baza Fox Kids Cup. Acest turneu de fotbal, pentru fete şi băieţi, va pune faţă în faţă echipe din lumea întreagă şi compuse din şase jucători şi jucătoare cu vârste sub 13 ani. Campania „Haideţi fetelor!” reprezintă un element crucial al proiectului UNICEF ce vizează şcolarizarea fetelor în 25 de ţări prioritare până în anul 2005.

FKE şi UNICEF vor lucra împreună pentru o serie de proiecte promoţionale derulate în decursul celor cinci luni care precedează finala Fox Kids Cup, ce va avea loc în Olanda în iunie 2003. Toţi copiii care vor participa la Fox Kids Cup vor fi rugaţi să obţină angajamentul spectatorilor, al suporterilor amicilor lor, în favoarea educaţiei fetelor şi a campaniei „Haideţi fetelor!”, şi le vor cere să completeze un buletin de participare. Acest formular prezintă detaliat ceea ce trebuie făcut pentru a garanta fiecărui copil accesul la cea mai bună educaţie posibila. Canalele şi paginile Web ale Fox Kids în Europa şi în Orientul Mijlociu, precum şi canalul latino-american ce este afiliat acestora, s-au angajat să promoveze campania la nivel local. UNICEF are o colaborare strânsă şi cu guvernele naţionale în cadrul acestei campanii.

Cupa Fox Kids 2003 va fi cel mai important eveniment din istoria canalului: la el vor participa 20 000 de tineri fotbalişti din peste 20 de ţări. Fiecare stat participant va organiza turnee în asociere cu federaţiile naţionale de fotbal sau cu organizaţiile şcolare. Seria de turnee a debutat în 2003 şi se va derula în peste 130 de oraşe de pe glob.

FKE şi UNICEF au făcut deja echipă comună în 2001, pentru promovarea campaniei „Spune DA pentru Copii!”, în cursul căreia 94 de milioane de persoane s-au angajat în favoarea celor zece principii fundamentale vizând protecţia şi ameliorarea vieţii copiilor. Campania „Haideţi fetelor! Educaţie pentru fiecare copil!” a fost inspirată de rezultatele acţiunii „Spune DA pentru Copii!”, care au arătat că educaţia reprezintă prioritatea principală la nivel mondial.

Potrivit rezultatelor campaniei „Spune DA pentru Copii!” în Moldova, la care au participat 312 065 de persoane, imperativul educaţiei pentru fiecare copil s-a situat pe locul trei pe lista de priorităţi, după lupta cu sărăcia prin investiţii în copii şi prevenirea HIV/SIDA. Directorul Departamentului de Comunicare al UNICEF, doamna Marjorie Newman-Williams, a declarat: ”În lumea întreagă, fotbalul are o influenţă pozitivă asupra vieţii tinerilor, pentru că acest pur şi simplu respectă dreptul lor la joacă. Acest parteneriat ne va oferi ocazia să insistăm asupra faptului că dreptul la educaţie este un element fundamental al dezvoltării fiecărui copil. Eforturile întreprinse pentru şcolarizarea fetelor

Vor permite garantarea viitorului nu doar pentru anumiţi copii, ci pentru o generaţie întreagă de fete şi băieţi”.Fondul Global pentru Luptă împotriva HIV/SIDA, Tuberculozei şi Malariei va acorda României peste 48 de milioane de dolari
România va primi o finanţare nerambursabilă de peste 48 de milioane de dolari pentru două proiecte majore în domeniul prevenirii şi îngrijirilor pentru HIV/SIDA şi tuberculoză. Proiectele, cu o durată de 5 ani, vor fi finanţate de către Fondul Global pentru HIV/SIDA, Tuberculoză şi Malarie.

Pentru anul 2003, alocaţia României este de 22 milioane dolari SUA. Anunţul a fost făcut, la Geneva, de către Consiliul de Administraţie al Fondului, care a aprobat un total de peste 866 de milioane de dolari pentru proiecte similare în mai multe ţări din lume.

Suma acordată României este cea mai mare aprobată în această rundă de finanţare pentru o ţară europeană. Cele două proiecte finanţate sunt rezultatul muncii în echipă a 13 ministere şi a peste 25 de organizaţii neguvernamentale reunite în cadrul Comisiei Naţionale HIV/SIDA şi Tuberculoză.

Scopul principal al acestor două proiecte este de a extinde şi întări programele de prevenire a HIV/SIDA şi a tuberculozei, ambele declarate priorităţi de sănătate publică în România şi de a îmbunătăţi sistemele de tratament, îngrijiri şi asistenţă socială pentru cei infectaţi sau afectaţi de aceste maladii. Sumele acordate vor suplini resursele naţionale deja alocate de Executiv, pentru a asigura accesul universal la tratament şi asistenţă socială şi vor contribui la o mai bună coordonare şi implementare a celor două programe naţionale.

Finanţarea de la Fondul Global se va face în tranşe anuale, iar coordonarea implementării proiectelor va fi asigurată de Comisia Naţională HIV/SIDA şi Tuberculoză, organism aflat sub autoritatea primului-ministru, din care fac parte reprezentanţi ai ministerelor, organizaţiilor profesionale, ai societăţii civile, ai persoanelor infectate şi afectate HIV/SIDA.

Fondul Global pentru Lupta împotriva HIV/SIDA, Tuberculozei şi Malariei a fost înfiinţat în anul 2001, la iniţiativa Secretarului General ONU, Kofi Annan, ca răspuns la extinderea fără precedent a celor trei maladii care afectează sute de milioane de persoane pe întreg globul. Aceste trei maladii sunt cauze majore ale mortalităţii şi influenţează negativ atât dezvoltarea economică, cât şi cea socială în majoritatea ţărilor în dezvoltare.

Adresa Web a Fondului Global pentru Lupta împotriva HIV/SIDA, Tuberculozei şi Malariei: www.globalfundatm.org
A doua Sesiune la nivel global a Comitetului Pregătitor al Summitului Mondial pentru Societatea Informaţională


Cea de-a doua Sesiune la nivel global a Comitetului Pregătitor (PrepCom2) al Summit-ului Mondial pentru Societatea Informaţională (WSIS) care se desfăşoară, la Geneva, în perioada 17-28 februarie, reuneşte reprezentanţi ai statelor membre ale Organizaţiei Naţiunilor Unite, ai organizaţiilor internaţionale specializate, societăţii civile şi comunităţii de afaceri mondiale. Prima zi a PrepCom2 (17 februarie) a fost consacrată prezentării rapoartelor privind pregătirea WSIS la nivel global şi regional şi unei sesiuni privind viitorul societăţii informaţionale.

Principalele obiective ale actualei sesiuni PrepCom2 de la Geneva, stabilite de coordonatorii procesului pregătitor al Summit-ului, Uniunea Internaţională a Telecomunicaţiilor (UIT) şi Secretariatul Executiv al WSIS, sunt de a face o evaluare a demersurilor întreprinse la nivel regional şi global pentru valorificarea în planul dezvoltării a potenţialului oferit de tehnologiile informaţiei şi de comunicaţii.

De asemenea, va fi continuat procesul de elaborare a documentelor finale ale Summit-ului, o declaraţie politică şi planul de acţiune, prin includerea contribuţiilor conferinţelor pregătitoare la nivel regional desfăşurate în cadrul procesului WSIS.


Marie Anne Isler-Beguin, deputat european ecologist, s-a aflat în Irak, unde a avut întrevederi cu reprezentanţi ai misiunilor ONU - UNICEF, PNUD, Comisariatul pentru Refugiaţi
Marie-Anne Isler-Beguin s-a numărat printre cei 33 de parlamentari europeni care s-au aflat în Irak între 2 şi 6 februarie, a anunţat, într-un comunicat, deputatul european al "Alianţei Ecologiste a europenilor liberi". „Cei 33 de membri ai Parlamentului european au dus cu sine în capitala irakiană şi în provinciile Kurdistan şi Bassora un mesaj de pace şi dialog pluralist. Ei au avut întrevederi şi dialoguri cu inspectorii Naţiunilor Unite şi cu reprezentanţi ai misiunilor ONU în ţară (UNICEF, PNUD, Comisariatul pentru Refugiaţi), precum şi cu ONG-uri (APN, Care International)”.
Ştiri
Clubul Jurnaliştilor ONU din Moldova la Postul de radio al Naţiunilor Unite, cu sediul la New York
Serviciul rus de ştiri al Postului de radio al Naţiunilor Unite, cu sediul la New York, a difuzat, în ediţiile sale din 11 şi 19 februarie, două subiecte din actualitatea ONU din Moldova, realizate de Evgueni Menkes. Unul dintre aceste subiecte prezintă experienţa Clubului Jurnaliştilor ONU din Republica Moldova.

Клуб журналистов, пишущих об ООН... Вот уже полтора года такая необычная организация существует в Республике Молдова. Клуб был организован местными представительствами агентств системы ООН и группой заинтересованных представителей средств массовой информации. Его главная задача - помочь журналистам лучше разобираться в том, чем занимается ООН, в том числе в Молдове. Идея оказалась успешной, и коллеги в соседних странах собираются воспользоваться молдавским опытом. Тему продолжит Евгений Менкес...

Subiectele sunt disponibile la adresa: http://www.un.org/russian/av/radio/latenews.htm
Revista revistelor
Jurnal de Chişinău”. „Cu ce se ocupă PNUD în Moldova?”
În ediţia sa cu nr. 165, din 14 februarie, săptămânalul „Jurnal de Chişinău” răspunde la următoarea întrebare adresată de un cititor: „De mai mult timp, tot au d despre o organizaţie internaţională – PNUD – şi vroiam să ştiu cu ce se ocupă ea în Moldova?”

„Ludmila Ţîganu, consultant Relaţii Publice la Oficiul Programului Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) în Moldova, a spus că organizaţia şi-a început activitatea în 1993. De la inaugurare, PNUD a finanţat peste 50 de proiecte de dezvoltare, vizând consolidarea administraţiei locale, reformarea sistemului juridic, promovarea drepturilor omului şi egalităţii între sexe, protejarea mediului înconjurător, îmbunătăţirea protecţiei sociale şi dezvoltarea turismului în ţară. Obiectivul major al celui de-al doilea Cadru de Cooperare pe ţară pentru 2002-2006 este de a ajuta guvernul să creeze un mediu favorabil dezvoltării umane durabile pentru oamenii săraci. Acordul urmăreşte două obiective principale: 1. Guvernarea – consolidarea guvernării ca o premisă pentru o creştere şi dezvoltare durabilă şi echitabilă; 2. Integrarea socială – exploatarea oportunităţilor de integrare a populaţiei, a ideilor şi activităţilor în vederea creşterii şi dezvoltării durabile şi echitabile.

Fondurile pentru programele implementate de PNUD în Moldova au fost alocate de Olanda, Suedia, Danemarca, Norvegia, SUA, Marea Britanie, parteneri principali ai PNUD în Moldova. Fără contribuţiile lor substanţiale, Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare n-ar fi putut atinge amploarea şi impactul pe care îl au în acest moment proiectele sale”.
REFUGIUM”
Comunitatea refugiaţilor din Moldo­va, fiind coordonată de Centrul de Cari­tate pentru Refugiaţi, Consorţiul Italian pen­tru So­lidaritate, Salvaţi Copiii şi Re­pre­zentanţa ICNUR în Moldova, a participat şi în acest an la Târgul Anual, or­ganizat de Clu­bul Internaţional al Femeilor din Moldova (din care fac parte soţiile amba­sado­rilor, diplo­m­aţilor şi busines­smanilor din circa 20 de ţări). Ca şi în anii precedenţi, în această zi au fost puse în vânzare articole de artizanat, papetărie, jucării pentru pomul de Crăciun, bucate naţio­nale şi multe altele. Astfel, vizitatorii au putut gusta din bu­ca­tele naţionale ale Chi­nei, Ucrainei, Ro­mâniei, Franţei, Ru­siei, Poloniei etc. Refugiaţii şi solicitanţii de azil au pre­zentat obiecte confecţionate manual şi diverse bucate naţionale oferite pentru vânzare vizitatorilor. Copiii din familiile refugiate au fost prezenţi la acest frumos şi original Târg cu desene şi un ziar de perete ce reflecta situaţia refu­giaţilor în lume. Cu această ocazie, Societatea pen­tru Refugiaţi a expus câteva panouri foto (din expoziţia “Să nu uităm de cei mai trişti ca noi” realizată cu concursul financiar al Fundaţiei Soros-Mol­dova), ce reflectă acti­vităţile în care sunt antrenaţi refugiaţii aflaţi în Moldova.

Tradiţia se păstrează”. Fragment din interviul acordat de Sylvia Putman, Co-Preşedinte al Clubului Internaţional al Femeilor din Moldova- Stimată Dnă Sylvia Putman, de unde a venit ideea creării Clubului Internaţional al Femeilor din R. Moldova şi care sunt realizările acestuia până la acest moment?

- Clubul Internaţional al Femeilor şi-a început activitatea în luna aprilie 1997 şi a fost creat la iniţiativa soţiei Ambasadorului Statelor Unite ale Americii, Georgia Stewart. Scopul acestei organizaţii este de a asigura un forum pentru femeile străine ce se află în Moldova şi de a contribui la: cunoaşterea vieţii şi culturii Moldovei; promovarea intereselor şi susţinerea anumitor iniţiative în timpul aflării lor aici; de a organiza activităţi de caritate pentru sporirea fondului în vederea sprijinirii femeilor din Moldova.

Din momentul activităţii Clubului, noi am adunat mii de dolari care au fost donaţi femeilor din partea locului ce sunt implicate în realizarea unor proiecte. Iată doar câteva exemple: articole de igienă personală pentru femeile din închisori (şi prospecte cu informaţia necesară); organizarea întrevederilor copiilor cu mamele lor de la închisori (transportul şi alimentarea); o maşină de spălat pentru refugiaţi; dispozitive pentru măsurarea tensiunii şi alte utilaje medicale necesare pentru menţinerea sănătăţii femeilor, manuale şi furnituri pentru seminarele instructive etc.

- Deoarece Societatea pentru Refugiaţi este partener de implementare al Reprezentanţei ICNUR, cunoaştem că contribuţia, să zicem convenţional, a Mesei ICNUR şi a partenerilor săi (de pe urma realizării obiectelor confecţionate de refugiaţi şi a bucatelor preparate de către aceştia) constituie 1169 lei. Vorbiţi-ne Vă rog despre ceilalţi participanţi la acest Târg şi despre contribuţia lor.

- La Târg au participat douăzeci de ţări şi şapte organizaţii. Anul acesta au participat încă trei ţări noi - Noua Zeelandă, Filipine şi Portugalia. Fondul total în urma acestui Târg a sporit până la 7078 dolari.- În anii precedenţi banii obţinuţi de la aceste Târguri au fost folosiţi pentru anumite grupuri de persoane vulnerabile din Republica Moldova. Cum vor fi cheltuiţi banii de această dată?

- La începutul lunii februarie Comitetul de acordare a granturilor va începe examinarea aplicaţiilor şi sperăm ca pe la sfârşitul lunii martie vom putea anunţa câştigătorii grantului. Ca de obicei, banii adunaţi vor fi folosiţi la susţinerea proiectelor destinate femeilor nevoiaşe.
Raportul UNICEF, UNHCR şi OSCE-ODIHR „Traficul de fiinţe umane în Europa de Sud-Est”
Buletinul informativ NONPROFIT (www.ournet.md/~nonprofit), difuzat de către Asociaţia pentru Dezvoltarea Comunitară Durabilă "Progres”, anunţă, în ediţia sa din 12 februarie, plasarea pe pagina oficială a Înaltului Comisariat al Naţiunilor Unite pentru Refugiaţi a raportului „Traficul de fiinţe umane în Europa de Sud-Est” (Trafficking in Human Beings in Southeastern Europe) (www.unhchr.ch/women/trafficking.pdf), care consacră un capitol aparte Republicii Moldova.

Documentul, cu denumirea sa deplină „Traficul de fiinţe umane în Europa de Sud-Est. Situaţia curentă şi răspunsuri la traficul de fiinţe umane în Albania, Bonsia şi Herţegovina, Bulgaria, Croaţia, Republica Federativă Iugoslavia, Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei, Moldova şi România”, este realizat de Fondul Naţiunilor Unite pentru Copii (UNICEF), Oficiul Înaltului Comisariat ONU pentru Refugiaţi (UNHCR) şi Organizaţia pentru Securitate şi Cooperare în Europa)/Oficiul pentru Instituţii Democratice şi Drepturi ale Omului (OSCE-ODIHR).

Capitolul consacrat problemei traficului de fiinţe umane în Moldova (paginile 25-36) este redactat de Jana Costachi, Asociaţia Femeilor de Carieră Juridică; Lisa Heilbronn, Ambasada SUA; Ana Palancean, La Strada; Mariana Petersel, Salvaţi Copiii Moldova; şi Liuba Revenko, Organizaţia Internaţională pentru Migraţie.

Principalele repere ale capitolului consacrat Republicii Moldova sunt: Migraţie, prostituţie şi trafic; Traficul de copii; Asistenţă pentru victime: repatriere şi reintegrare; HIV/SIDA şi maladii cu transmitere sexuală; Pedepsirea traficanţilor; Planul Naţional de Acţiune şi Coordonare; Rolul Guvernului, organizaţiilor internaţionale şi ONG-urilor; Prevenire; şi Reforma legislaţiei.„Fără Tabu”, nr. 2 (16), februarie 2003Ediţia cu nr. nr. 2 (16), 2003, a buletinului informativ ”Fără Tabu”, editat cu sprijinul Fondului Naţiunilor Unite pentru Populaţie, propune cititorilor săi următoarele subiecte:

• Ambasadoarea frumuseţii în serviciul UNFPA p. 1

• UNFPA şi Rotary International – mână în mână, Guvernul va plăti o cotizaţie simbolică de membru al Fondului Naţiunilor Unite pentru Populaţie, p. 2

• Februarie – luna îndrăgostiţilor, p. 3

• Legendele Sfântului Valentin, p. 4

Trucurile dragostei, p. 5

• Avortul în SUA, p. 6

• Voi întrebaţi, noi vă răspundem, Noutăţi editoriale de la UNFPA, Campania celor 34 milioane de prieteni continuă, p. 7

• Prezervative şi alte contraceptive pe gratis, p. 8


Dosar

Extinderea frontierei investiţiilor în Europa

Summit-ul de Investiţii în Europa de Est

Bucureşti, 14-15 octombrie 2003

Summit-ul de Investiţii în Europa de Est „Extinderea frontierei investiţiilor în Europa”, care se va desfăşura la Bucureşti pe 14 şi 15 octombrie 2003, va avea ca temă principală stimularea investiţiilor străine directe în Europa de Est. Evenimentul va fi organizat de „International Herald Tribune” în colaborare cu Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD). Scopul principal al Summit-ului este stimularea investiţiilor străine directe în regiune, promovarea comerţului liber şi întărirea cooperării între ţările din regiune.

Summit-ul se va desfăşura sub patronajul Guvernului României, cu sprijinul Băncii Naţionale a României şi al Băncii Europene pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, cu participarea Business Advisory Council al Pactului de Stabilitate şi prin cooperarea Comisiei Europene, a Băncii Mondiale şi a International Finance Corporation.

Odată cu stabilirea definitivă a ţărilor care se vor integra în Organizaţia Tratatului Atlanticului de Nord (NATO) şi în Uniunea Europeană, întreaga regiune a pornit pe calea progresului social şi economic, devenind astfel una dintre cele mai promiţătoare zone pentru investitori.

Creşterea nivelului investiţiilor străine directe poate stimula creşterea economică şi este o componentă esenţială pentru orice strategie de succes în regiune. Aşa cum a dovedit experienţa ţărilor din primul val de integrare în Uniunea Europeană, investiţiile străine directe asigură un capital care poate finanţa deficitul extern, transferul de tehnologie şi know-how, susţine restructurarea industrială şi schimbările sociale şi promovează integrarea în economia globală.

Evenimentele recente au mărit considerabil interesul internaţional pentru această zonă. Extinderea NATO cu 7 ţări, cooperarea sporită dintre Statele Unite şi Rusia şi extinderea Uniunii Europene spre est în 2004 au consolidat în mod semnificativ capacitatea de absorbţie a investiţiilor străine directe în Estul Europei.

Reformele sociale şi economice dovedite, creşterea stabilităţii în statele componente ale fostei Iugoslavii şi spiritul de înţelegere regională întăresc încrederea comunităţii internaţionale a investitorilor. Ratele de dezvoltare mai mari decât cele ale Uniunii Europene sau ale Statelor Unite, pieţele de retail dinamice, nivelul înalt de educaţie şi calificare al populaţiei şi preţul relativ redus al forţei de muncă, precum şi bogatele resurse energetice şi minerale şi vastul potenţial agricol, sunt tot atâtea motive pentru ca investitorii să ia în considerare extinderea investiţiilor spre Estul Europei.

Kalman Mizsei, Asistent Secretar-General ONU şi Director Regional PNUD pentru Europa şi CSI, afirmă: “Succesul ţărilor din centrul Europei aflate pe calea integrării a fost facilitat de abilitatea lor de a atrage investiţii străine directe semnificative prin reforme economice radicale. Aceasta a contribuit la echilibrarea balanţelor comerciale, la accelerarea exporturilor, şi, mai ales, a restructurat cultura lor industrială distrusă. Toţi aceşti factori au contribuit la integrarea lor în economiile deschise ale Europei. Acum avem nevoie să promovăm integrarea spre Sud Estul Europei şi mai departe în Comunitatea Statelor Independente (CSI).”

Marina Sturdza, Consilier regional pentru „International Herald Tribune”, declară: „Stabilitatea socială şi economică în Europa de Est depinde foarte mult de asigurarea creşterii economice în paralel în toate ţările din regiune. Recunoaştem rolul esenţial al Naţiunilor Unite în realizarea dezvoltării durabile şi a păcii în toate ţările din regiune, şi suntem mândri să ne asociem cu PNUD în organizarea acestui eveniment necesar în acest moment de mari schimbări globale. Consultările noastre cu comunitatea internaţională a investitorilor, cu guvernele implicate şi cu instituţiile financiare internaţionale confirmă încrederea noastră pe termen lung în valorile acestui Summit.”

Conform Conferinţei Naţiunilor Unite pentru Comerţ şi Dezvoltare (UNCTAD), deşi investiţiile străine directe au scăzut per total, Europa Centrală şi de Est s-a dovedit rezistentă la recesiunea globală. Totuşi, există mari disparităţi între nivelurile investiţiilor străine directe dintre ţări. Polonia, Republica Cehă, Ungaria şi Slovacia au primit mai mult de 60% din fluxul cumulativ de investiţii în regiune în fiecare an începând din 1991, cu o tendinţă uşor descrescătoare în ultimii ani. În contrast, România şi Bulgaria au primit mai puţin de 10% în perioada de tranziţie.

Din 1997 până în 2001, totalul investiţiilor străine directe în Europa Centrală şi de Sud-Est a crescut cu 53%, de la 21 miliarde USD în 1997 la 32.2 miliarde USD în 2002 (UNCTAD, Raportul Mondial al Investiţiilor, 2002).

UNCTAD prevede o puternică concurenţă pentru resursele investiţionale. Ţările vor trebui să se focalizeze pe punctele lor tari şi slabe pentru a viza tipul de investiţii străine directe potrivite pentru strategia lor de dezvoltare şi care reflectă avantajele lor comparative.

Europa de Est a suferit mult timp de o percepţie negativă, adesea descrisă prin clişee – volatilitatea legendară a Balcanilor, crize de lichiditate, colapsuri bancare în mai multe ţări şi diverse probleme ale minorităţilor.

Summit-ul va oferi tuturor ţărilor participante oportunitatea de a prezenta o imagine reală a progresului şi potenţialului lor economic.

Summit-ul îşi propune să reunească investitori, oficiali şi manageri din ţările-ţintă pentru a crea un plan al următoarei faze a integrării Europei de Est în rândul economiilor dezvoltate.
Investiţiile străine directe sunt strâns corelate cu succesul tranziţiei şi cu restructurarea profundă şi rapidă. Ele contribuie la reducerea deficitului extern, transferul de tehnologie şi know-how, promovează integrarea în economia globală şi schimbarea culturii organizaţionale.

În cadrul Summit-ului vor fi prezentate 23 de ţări şi vor participa în total 40. Miniştri ai industriei şi comerţului, finanţelor, energiei, agriculturii, comunicaţiilor, apelor şi protecţiei mediului, precum şi reprezentanţi ai sectorului privat vor participa la acest prestigios forum internaţional.

Dezbaterile vor include studii de caz regionale şi naţionale, lecţii învăţate de la ţările din „primul val” al integrării europene, evaluări ale investitorilor şi impactul investiţiilor străine directe asupra economiei globale.

România este ţara gazdă a acestui important eveniment regional. Prima zi a Summit-ului va fi deschisă de Preşedintele României, Ion Iliescu, iar a doua zi de Primul Ministru, Adrian Năstase. În seara zilei de 14 octombrie, Preşedintele şi Primul Ministru vor găzdui un dineu în onoarea participanţilor.

„International Herald Tribune” organizează periodic Summit-uri de investiţii, concepute să reunească şefi de state şi guverne, comunităţi de afaceri locale şi lideri internaţionali de opinie. Summit-ul „Extinderea frontierei investiţiilor în Europa” va fi un catalizator al creşterii economice în regiune şi va deschide oportunităţi majore de afaceri la cel mai înalt nivel. Faptul că guvernele consideră aceste evenimente ca fiind parte integrantă în eforturile lor de atragere a investiţiilor este o măsură a eficienţei acestor forumuri.

Intenţia organizatorilor este de a instituţionaliza acest eveniment la fiecare doi ani, pentru a obţine cât mai multe avantaje din schimbul de idei, a construi şi consolida relaţii şi a crea valoare maximă pentru participanţii la eveniment. În parteneriat cu resursele informaţionale ale „International Herald Tribune”, Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare este excelent poziţionat pentru a monitoriza şi accelera progresul economic în regiune.

Parteneriatul cu PNUD în această iniţiativă reprezintă o recunoaştere a rolului esenţial al Naţiunilor Unite în încurajarea creşterii economice durabile şi a dezvoltării în lume, precum şi importanţa în creşterea parteneriatului public-privat. Summit-ul va reuni guvernele, societatea civilă, companiile importante şi organizaţiile internaţionale într-un forum pentru a discuta probleme cheie legate de investiţiile străine directe în regiune.

Reţeaua PNUD se bazează pe o puternică expertiză transnaţională şi pe potenţialul uman din regiune, precum şi pe sprijinul partenerilor săi din interiorul şi din exteriorul sistemului Naţiunilor Unite. În timp, PNUD a devenit un consultant în politici pentru guverne şi societatea civilă, aducând cele mai bune practici în elaborarea strategiilor de reducere a sărăciei şi de dezvoltare durabilă prin implicarea unui grup divers de participanţi în procesul de dezvoltare, precum şi prin crearea parteneriatelor cu sectorul de afaceri. Colaborarea strânsă cu „International Herald Tribune” în organizarea comună a Summit-ului „Extinderea frontierei investiţiilor în Europa” este un exemplu excelent al iniţiativelor extinse ale PNUD prin puternice parteneriate strategice.

La Summit vor participa Albania, Belarus, Bosnia şi Herţegovina, Bulgaria, Cehia, Cipru, Croaţia, Estonia, Grecia, Letonia, Lituania, Macedonia, Moldova, Polonia, România, Federaţia Rusă, Serbia şi Muntenegru, Slovacia, Slovenia, Turcia, Ungaria şi Kosovo (teritoriu administrat de ONU – invitat în calitate de observator).
Pentru informaţii suplimentare puteţi contacta:

International Herald Tribune

Londra - Brenda Erdmann Hagerty

(44 20) 7510 5707Bhagerty@iht.com

România - Marina Sturdza, Raluca Negulescu

(4021) 310 2875/6/7

E-mail: ihtsummit@rdslink.ro

Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare

New York - Stefan Vassilev

(1 212) 906 6525Stefan.Vassilev@undp.org

Bratislava - Sandra Pralong

(421 2)59 337 428Sandra.Pralong@undp.org

Bucureşti - Geneve Mantri

(40 21) 211 8855Geneve.Mantri@undp.ro
Interviu
Reprezentanţa ICNUR în Moldova îşi continuă misiunea sa umanitară, mizând şi pe înţelegerea şi sprijinul, inclusiv financiar, al instituţiilor publice ale statului în care îşi desfăşoară activitatea

Interviu cu Cecilia Chirilă, administrator financiar al Reprezentanţei ICNUR în Moldova
Stimtă Dnă Chirilă, în virtutea funcţiei de administrator financiar pe care o exercitaţi chiar de la deschiderea Reprezentanţei ICNUR în Moldova, cred că sunteţi persoana care cunoaşte toate dedesubturile, deseori destul de complexe, ale activităţilor întreprinse de ICNUR şi partenerii săi în R.Moldova, inclusiv a celor financiare.

Ca şi toţi colegii mei de birou, mă strădui să-mi îndeplinesc funcţiile cu acurateţe şi profesionism, astfel încât mecanismul relaţiilor cu ei şi, totodată, cu partenerii de implementare ori cu reprezentanţii structurilor statale cu care colaborăm, să funcţioneze fără echivoc. Or, este bine cunoscut faptul că o echipă trebuie şi activează cu succes doar datorită exercitării de către fiecare persoană aparte a funcţiilor sale.


Pentru că atunci când lucrul de birou nu corespunde anumitor parametri funcţionali, are de suferit atât echipa, cât şi ceilalţi funcţionari care, direct ori indirect, sunt parte din acest sistem - fie persoane particulare ori instituţii şi organizaţii de orice nivel.

În cei cinci ani de activitate în Moldova, datorită contribuţiilor sale financiare, juridice, logistice etc. Reprezentanţa ICNUR este cunoscută şi apreciată nu doar de oficialităţile noastre, ci şi de o anumită parte a populaţiei, beneficiară a sprijinului oferit de către ICNUR.

Da, aşa este. Chiar dacă principalul obiectiv al ICNUR constă în sprijinirea solicitanţilor de azil şi a refugiaţilor, aici, în Moldova, ICNUR a oferit ajutoare importante mai multor comune şi şcoli, unui anumit număr de persoane intern strămutate, apărute, după cum bine ştiţi, ca urmare a conflictului din 1992 din regiunea de est a Moldovei. Însă, de sprijinul ICNUR au beneficiat şi unele instituţii sociale din Chişinău şi alte localităţi ale Moldovei.

În anul 1998, cu sprijinul ICNUR a fost reconstruit blocul locativ pentru 12 familii (persoane intern strămutate din zona de conflict), investiţia fiind de 152221 dolari SUA. A fost oferit mobilier şcolilor din: Doroţcaia, Molovata Nouă, Cocieri, Pârâta, Dubăsari, Rîbniţa, Sănătăuca, Chiperceni, Corjova, Coşniţa, Copanca, inclusiv, şcolii internat nr.3 din Chişinău, liceului “Ion Creangă”, şcolii nr. 20 din Tiraspol, gimnaziului-internat nr. 3 etc. Suma totală a investiţiilor în anii 1998-2000 în sistemul educaţional a fost de 170000 USD, inclusiv 155000 USD pentru şcolile din Transnistria.
Pentru organizarea, timp de patru ani - 1999-2002, sub auspiciile Primăriei - a concertului ROCK PENTRU REFU­GIAŢI, la fel au fost alocate sume importante de bani.

În anul 2002 au fost realizate programe de asistenţă legală, socială şi medicală, proiecte de integrare acordate refugiaţilor şi solicitanţilor de azil aflaţi în R. Moldova, precum şi programe de instruire în domeniu a reprezentanţilor structurilor statale şi ai organizaţiilor neguvernamentale în sumă de circa 500,000 USD.

Un aport important în soluţionarea problemelor refugiaţilor îl au şi ONG-urile care sunt finanţate de către ICNUR.

- Desigur, organizaţiile neguver­na­mentale care implementează proiecte finanţate de către ICNUR contribuie la soluţionarea diferitor probleme cu care se confruntă refugiaţii. Aici, însă aş aminti de faptul că ONG-urile trebuie să-şi găsească şi alţi donatori pentru realizarea obiectivelor propuse. Şi cred că în anul 2003 obţinerea de noi fonduri se va încununa de succes. Spun acest lucru pentru că, din câte se cunoaşte, mijloacele financiare ale ICNUR sunt limitate, însă activităţile în folosul refugiaţilor nu pot fi oprite sub nici o formă - proiectele care se află în derulare trebuie să continue fără întrerupere. Din câte se ştie, Repre­zen­tanţa ICNUR în Moldova este preocupată de realizarea plenară a misiunii sale umanitare, mizând şi pe înţelegerea şi sprijinul, inclusiv financiar, al instituţiilor publice ale statului în care îşi desfăşoară activitatea.

În lume activează o mulţime de organizaţii care sunt gata să vină în Moldova cu importante ajutoare umanitare care pot fi distribuite atât refugiaţilor, cât şi unor instituţii sociale din municipiul Chişinău ori alte localităţi ale Moldovei, inclusiv în comunele din zona de conflict. Vreau să amintesc aici că la realizarea proiectelor trebuie şi participă unele instituţii ale administraţiei locale. Un exemplu în acest sens este Primăria comunei Doroţcaia (Primar - Grigore Policinschi) şi chiar Primăria mun. Chişinău în frunte cu Primarul General Serafim Urecheanu. Contribuţia şi sprijinirea de către administraţia mun. Chişinău a activităţilor Reprezentanţei ICNUR în Moldova şi a partenerilor de implementare constă în oferirea unor localuri şi, ceea ce este foarte important, scutirea de plata pentru chirie a câtorva ONG-uri care activează în acest domeniu. De menţionat că de rezultatele acestei colaborări beneficiază atât solicitanţii/refugiaţii, cît şi un număr important de cetăţeni ai R. Moldova.

Revenind la contribuţiile ICNUR, nu pot să nu amintesc de faptul că de acest sprijin s-au bucurat şi unele instituţii de stat - Parlamentul, Guvernul (Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale, Ministerul Sănătăţii, Ministerul Învăţământului, Departamentul Trupelor de Grăniceri, Primăria Municipiului Chişinău etc.), ONG parteneri de implementare (suma totală - 2 070 360 USD).- Care sunt obiectivele ICNUR în anul 2003 sub aspect financiar?

- Suma aproximativă a investiţiilor pentru programele propuse spre realizare de către instituţiile de stat şi cele civile - neguvernamentale, în anii 2002-2003, se estimează la circa un milion de dolari. Unul dintre aceste obiective este, spre exemplu, viitorul Centru de Cazare pentru Refugiaţi unde, actualmente, lucrările de reconstrucţie sunt în plină desfăşurare, şi pentru care este alocată suma de 210.526 USD. În 2003 va avea prioritate şi editarea literaturii cu caracter juridic, în special a celei ce ţine de azil şi de protecţia refugiaţilor, atât de necesare pentru informarea specialiştilor din domeniu şi, de ce nu, a populaţiei.


Vernisaj

Alex Dimitrov

Pagina Web a serviciului rus al Radioului Naţiunilor Unite găzduieşte câteva caricaturi semnate de Alex Dimitrov din albumul „Pictorii împotriva corupţiei”, editat în Moldova cu sprijinul Programului Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare. Site-ul precizează că aceste desene au fost oferite cu amabilitate de autor. Ele pot fi accesate la adresa:http://www.un.org/russian/av/radio/2003/feb/Surse: UNDP, UNICEF, UNFPA, UNHCR

DECA-Press, Reuters, France Presse, Associated Press, Rompres, Transparency International, REFUGIUMwww.stiri.com, www.stiri.rol.ro, www.index2000.ro, http://press-release.iatp.md/, www.ournet.md/~nonprofit

Dostları ilə paylaş:
Orklarla döyüş:

Google Play'də əldə edin


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə