Amea şəki Regional Elmi Mərkəzinin aparıcı mütəxəssisi, dosent, pedaqoji elmlər doktoru İbrahimov Firədun Nadir oğlunun e L m I Ə s ə r L ə r I n I n s I y a h isiYüklə 251,14 Kb.
tarix14.01.2017
ölçüsü251,14 Kb.
#352
AMEA Şəki Regional Elmi Mərkəzinin aparıcı mütəxəssisi,

dosent, pedaqoji elmlər doktoru İbrahimov Firədun Nadir oğlunun

E L M İ Ə S Ə R L Ə R İ N İ N S İ Y A H ISI
Əsərin adı


Əsərin

xarakteri


Nəşriyyatın, jurnalın adı (nömrəsi və ili) və ya kəşfə aid diplomun, müəlliflik şəhadətnaməsinin nömrəsi

Çap vərəq. və ya səh. sayı


İşə ortaq olan müəlliflərin soyadı

1

2

3

4

5

6

1

Kiçikyaşlı məktəblilərdə fəza təsəvvürlərinin inkişaf etdirilməsinin bəzi məsələləri.

Tezislər

“Elmi əsərlər”, XI seriya (pedaqogika, psixologiya və fənlərin tədrisi metodikası), Bakı, APİ, 1977, №5.

1 səh.

-

2

“Yüzlük” mövzusunun tədrisi prosesində həndəsə elementlərinin öyrədilməsi metodikasına dair.

Məqalə

“İbtidai məktəb və məktəbəqədər tərbiyə”jurnalı, Bakı,1977, №5 (45).

5 səh.

Sadıqov N.

3

III sinifdə həndəsə elementlərinin öyrədilməsi.

Məqalə

“İbtidai məktəb və məktəbəqədər tərbiyə”jurnalı, Bakı, 1977, №5 (51).

8 səh.

Sadıqov N.

4

Riyaziyyat dərslərində alqoritmlərdən istifadə təcrübəsindən.

Məqalə

“Fizika və riyaziyyat tədrisi”, (“Azərbaycan məktəbi” jurnalına əlavə). Bakı, 1980, №4 (100).

səh.4

-

5

“Vaxt ölçüləri” mövzusunun tədrisinə dair.

Məqalə

“İbtidai məktəb və məkətəbəqədər tərbiyə”jurnalı, Bakı, 1980, №3 (63).

2 səh.

-

6

Riyaziyyatın tədrisində təlim tapşırıqlarının sistemləşdirilməsi təcrübəsindən.

Məqalə

“İbtidai məktəb və məktəbəqədər tərbiyə”jurnalı, Bakı, 1982, №3 (75).

3 səh.

-

7

Orta ümumtəhsil məktəblərində şagirdlərin kənd təsərrüfatı peşələrinə istiqamətləndirilməsi təcrübəsindən.

Məqalə

“Əmək və politexnik təlim”jurnalı, Bakı, 1983, ,№1 (101).

4 səh.

Məcidov K.

8

Şagirdlərin idrak fəaliyyətinin inkişaf etdirilməsi yolları.

Məqalə

“Fizika və riyaziyyat tədrisi”, (“Azərbaycan məktəbi” jurnalına əlavə). Bakı, 1984, , №1 (121).

3 səh.

Əliyev İ.

9

Həndəsənin tədrisində tətbiq edilən müstəqil işlər haqqında.

Məqalə

“Fizika və riyaziyyat tədrisi”, (“Azərbaycan məktəbi” jurnalına əlavə”). Bakı, 1985, №2 (126)

4 səh.

Süleymanov.S

10

Şagirdlərin fəza təsəvvürlərinin formalaşdırılmasına dair.

Məqalə

“İbtidai məktəb və məktəbəqədər tərbiyə”jurnalı, Bakı, 1987, №5 (107).


6 səh.

-

11

Təlim metodlarından kompleks istifadə təcrübəsindən.

Məqalə

“Fizika və riyaziyyat tədrisi”, (“Azərbaycan məktəbi” jurnalına əlavə), Bakı, 1988,№1 (137).

5 səh.

-

12

Əmək təlimi məşğələlərində məhsuldar əməyin təşkili təcrübəsindən.

Məqalə

“Əmək və politexnik təlim”, Bakı, 1988, ,№3 (123).

3 səh.

-

13

Təlim metodlarından kompleks istifadə.

Məqalə

“İbtidai məktəb və məktəbəqədər tərbiyə”jurnalı, Bakı, 1988, №6 (113).

4 səh.

-

14

Həndəsənin tədrisində müstəqil işlərdən istifadə.

Metodik tövsiyə

Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin nəşriyyatı. Bakı, 1988

1,5 ç.v.

-

15

Həndəsə təlimində müstəqil işlərdən istifadə təcrübəsindən.

Məqalə

“Fizika və riyaziyyat tədrisi”, (Azərbaycan məktəbi” jurnalına əlavə). Bakı, 1989, №2 (142)

4 səh.

Nəsibov M.

16

Təlim prosesinin mahiyyəti haqqında.

Məqalə

Azərbaycan BRKİA və YHİ- nin “Elmi əsərlər” bülleteni, Bakı,1995, ,№1.

10 səh.

-

17

Pedaqoji düşüncələr: Kimə nəyi necə öyrədək?

Məqalə

Azərbaycan BPKİA və YHİ- nin “Elmi əsərlər” bülleteni, Bakı, 1996, №2.

5 səh.

-

18

Təlimdə alqoritmik və evristik fəaliyyətin optimal nisbətlərinin əsaslarına dair oçerklər.

MonoqrafiyaBakı, “Mütərcim”, 1998.

24,8 ç.v.

-

19

О законах педагогики.

Брошюра

Москва, «Брандес», 1998.

0,93 п.л.

-

20

Natural ədədlər üzərində əməllərin mənimsədilməsinin alqoritmik əsasları.

Tədris vəsaiti

Bakı, “Mütərcim”, 1999.

11 ç.v.

-

21

Riyaziyyatın təlimi haqqında pedaqoji düşüncələr.

Tədris vəsaitiBakı, “Mütərcim”, 1999.

14,1 ç.v.

-

22

Təlimin dərk edilməsinə “sistem-struktur” baxımından yanaşma.

MonoqrafiyaBakı, “Mütərcim”, 1999.

10.75 ç.v.

-

23

Təlimdə sistemdaxili münasibətlər

Monoqrafiya

Bakı, “Mütərcim”, 1999.

6, 75 ç.v.

-

24

Riyaziyyatın təlimində tapşırıqların əsas arqumentə görə tətbiqi.

MonoqrafiyaBakı, “Mütərcim”, 1999.

5,25 ç.v.

-

25

Şagirdin təlim fəaliyyətinin modeli.

Məqalə


“Humanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri” (Ali məktəblərarası elmi məqalələr məcmuəsi). Bakı, 2000, №4.

6 səh.

-

26

Toplama əməlinin öyrədilməsinin alqoritmik əsasları.

Məqalə

“İbtidai məktəb və məktəbəqədər tərbiyə”jurnal, Bakı, 2000, №4.

5 səh.

-

27

Dövrü funksiya anlayışının mənimsədilməsi.

Məqalə


“Fizika riyaziyyat və informatika tədrisi”

(Elmi, nəzəri və metodik məcmuə). Bakı, 2000 №3 (153).2 səh.

-

28

Təlimin mükəmməl sistemi.

Monoqrafiya

Bakı, “Mütərcim”, 2000.

13,5 ç.v.

-

29

Təlim prosesinin mahiyyəti.

Monoqrafiya

Bakı, “Mütərcim”, 2001.

5,25 ç.v.

-

30

Şəki müstəqillik illərində.

Monoqrafiya

Bakı, “Mütərcim”, 2001.

28 ç.v.

-

31

Təlim fəaliyyətinin idarə olunmasının formal, dialektik və qeyri-səlis məntiqi.

MonoqrafiyaBakı, “Mütərcim”, 2002.

6,25 ç.v.

-

32

Təlim prosesi: imkan-hərəkət-yeni keyfiyyət.

Monoqrafiya

Bakı, “Mütərcim”, 2002.

5,25 ç.v.

-

33

Təlim prosesinin sistem anlamı.

Məqalə

“Azərbaycan məktəbi” jurnalı, Bakı, 2002, №4 (590).

3 səh.

-

34

Şəki dövlətçiliyin qalasıdır.

Monoqrafiya

Bakı, “Mütərcim”, 2002.

12,5 ç.v.

-

35

Təlimdə alqoritmik və evristik fəaliyyət növlərinin yeri.

MonoqrafiyaBakı, “Mütərcim”, 2003.

8 ç.v.

-

36

Təlimdə alqoritmik və evristik fəaliyyətin optimal münasibətlərinin tənzimlənməsi yolları.

Məqalə


“Humanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri” (Ali məktəblərarası elmi məqalələr məcmuəsi), Bakı, 2003 №3.

12 səh.

-

37

Yeninin müstəqil əldə olunmasını ön plana çəkən altsistem.

Məqalə


“Azərbaycan məktəbi” jurnalı, Bakı, 2003, Bakı, №5.

4 səh.

-

38

Соблюдение оптимальных соотношений алгоритмической и эвристической деятельности в обучении.

Статья


«Философия образования», Новосибирск, 2004, №2 (10);

«Ненасилие как образ жизни» (сборник научных статей и материалов ХХV Международной научно-практической конференции по проблемам педагогики ненасилия, Санк-Петербург 15 апреля 2004 года), «67 гимназия», «Verba Magistri», Санк-Петербург 2004; «Актуальные проблемы изучение гуманитарных наук».(Межвузовский сборник научных статьей), Баку, 2003, №3

39

Alqoritmik və evristik fəaliyyətin optimal nisbətlərinin gözlənilməsinə “imkan-hərəkət-yeni keyfiyyət” dəyişməsi variantlarının yönəldilməsi.

Məqalə


“Humanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri” (Ali məktəblərarası elmi məqalələr məcmuəsi), Bakı, 2003, №4.

4 səh.

-

40

Место самостаятельной работы в системе обучения, включающей оптимальные отношения алгоритмической и эвристической деятельности как дидактическая основа успешности обучения.

Статья


«Педагогические науки», Москва, 2004 №4; (8); Актуальные проблемы изучения гуманитарных наук» (Межвузовский сборник научных статей), Баку, 2003, №4 «Вопросы гуманитарных наук», Москва, 2004, №3.

3 стр.

-

41

Alqoritmik və evristik fəaliyyətin optimal münasibətlərini özündə ehtiva edən təlimin təşkili forması barədə.

Məqalə


“Pedaqoji Univesitetin xəbərləri”, Bakı, 2004, №1.

14 səh.

-

42

Təlimdə vasitələrin alqoritmik və evristik fəaliyyətin optimal münasibətlərinin tənzimlənməsinə yönələn sistemi özündə ehtiva edən təlim ssiteminin fəlsəfi-metodoloji və məntiqi əsasları.

Məqalə


“Bakı Dövlət Universitetinin xəbərləri” (Humanitar elmlər seriyası), Bakı, 2004, №1; “Azərbaycan məktəbi” jurnalı, Bakı, 2004, №4.

14 səh.

-

43

Соблюдение оптимальных соотношений алгоритмической и эвристической деятельности основа как дидактическая основа успешности обучения.

Статья


«Мир образования-образования в мире» (научно методический журнал), Москва, 2004, №2 (14); «Образования и общество» (Научный, информационно-аналитический журнал), Орeл, 2004, №1 (24).


стр.4

-

44

Alqoritmik və evristik fəaliyyətin optimal münasibətlərini özündə ehtiva edən təlim sisteminin fəlsəfi-metodoloji və məntiqi əsasları.

Məqalə


“Humanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri” (Ali məktəblərarası elmi məqalələr məcmuəsi), Bakı, 2004, №1


5 səh.

-

45

Təlimdə metodların alqoritmik və evristik fəaliyyətin optimal münasibətlərinin tənzimlənməsinə yönələn sistem.

Məqalə


“Təhsil mədəniyyət, incəsənət” (Elmi-nəzəri və metodik jurnal), Bakı, 2004, №1 (17)

7 səh.

-

46

Alqoritmik və evristik fəaliyyətin optimal münasibətlərini özündə ehtiva edən təlim prosesinin sistem anlayışı vasitəsi ilə interpretasiyası.

Məqalə


“Pedaqoji Universitetin xəbərləri”, Bakı, 2004, №2.

8 səh.

-

47

Təlimdə alqoritmik və evristik fəaliyyətin optimal münasibətlərinin əsaslarının müəyyənləşdirilməsi barədə.

Tezislər


Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin professor-müəllim heyətinin 64-cü elmi konfransının materialları. Bakı, V buraxılış, 2004.

8 səh.

-

48

Целые в системе обучения, включающей оптимальные отношения алгоритмической и эвристической деятельности.

Статья


«Актуальные проблемы изучения гуманитарных наук» (Межвузовский сборник научных статей), Баку, 2004, №3; «Вопросы гуманитарных наук», Москва, 2004, №6.


3 стр.


-


49

Müəllimin fəaliyyəti, alqoritmik və evristik fəaliyyətlərin optimal münasibətlərini özündə saxlayan təlim sisteminin imkan daşıyıcılarından biri kimi.

Məqalə


“Təhsil, mədəniyyət, incəsənət” (Elmi-nəzəri və metodik jurnal), Bakı, 2004, №3.

3 səh.

-

50

Alqoritmik və evristik fəaliyyətin optimal münasibətlərini özündə ehtiva edən təlim prosesinin sistemi ilə idrakın qarşılıqlı səciyyəsi.

Məqalə


“Pedaqoji Universitetin xəbərləri”, Bakı, 200 4, №3.

11 səh.

-

51

Сущность процесса обучения с позиций системного подхода.

Статья


«Образования и общество» (Научный, информационно-аналитический журнал), Орел, 2004, №5 (28).

4 стр.

-

52

Интерпретация метода как носителя возможности в системе обучения, включающая оптимальные отношения алгоритмической и эвристичской деятельности.

Статья


«Педагогические науки», Москва, 2005, №1 (11).

4 стр.

-

53

Təlim prosesinin idarə edilməsinin bəzi məsələlərinə dair mühazirə konspektləri (öyrənənləri öyrədənlərə kömək)

MonoqrafiyaBakı, “Mütərcim”, 2005.

12,75 ç.v.

-

54

Целостность сознания рассудка в обучении.

Статья


«Актуальные проблемы изучения гуманитарных наук» Межвузовский сборник научных статей), Баку, 2005, №1; Вопросы гуманитарных наук, Москва, 2005, №4 (19).

стр 4

-

55

Təlimdə zəka və dərrakənin vəhdəti.

Məqalə

“Azərbaycan məktəbi”jurnalı Bakı,2005, №2.

3 стр.

-

56

Şagirdləri küt və ağır dərrakəlikdən zəkalığa yüksəldən sistem.

Məqalə


“Humanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri” (Ali məktəblərarası elmi məqalələr məcmuəsi), Bakı, 2005, №2.

3 стр.

-

57

Yaradıcılıq təcrübəsinin mənimsənilməsini özündə ehtiva edən sistem.

Məqalə


“Pedaqoji Universitetin xəbərləri” Bakı, 2005, №3. “Azərbaycan məktəbi”jurnalı. Bakı, 2005 №5.

5 стр.

-

58

Интерпретация системы обучения отношений в качестве носителия возможности алгоритмической деятельности метода.

Статья

«Философия образования» Новосибирск, 2005, №2 (13)

6 стр.

-

59

İctimai münasibətlərin yeni qaydalarının və axtarış təcrübəsinin mənimsənilməsinə yönələn sistem.

Məqalə


“Humanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri (Ali məktəblərarası elmi məqalələr məcmuəsi), Bakı, 2005, №3.

2 стр.

-

60

Analitik və evristik məntiqlə həll olunan tapşırıqlar.

Vəsait

Bakı, “Mütərcim”, 2006.

25,75 ç v.

-

61

Planimetriya üzrə tapşırıqlar.

Müstəqil iş üçün vəsait

Bakı, “Mütərcim”, 2006.

12 ç,v.

-

62


Dərrakə ilə zəkanın vəhdətinin gözlənilməsi barədə.

Müstəqil iş üçün vəsait

“Pedaqoji Universitetin xəbərləri” (Humanitar elmlər seriyası), Bakı, 2006, №2.

5 стр.

-


Müdafiədən sonra


63

Mürəkkəb məkan təsəvvürlərinin inkişafına istiqamətlənən tapşırıqlar.

Müstəqil iş üçün vəsait

Bakı,“Mütərcim”, 2006.

11 ç.v.

-

64

İbtidai məktəbdə riyaziyyatın tədrisinin bəzi məsələləri (mühazirə konspektləri).

Müstəqil iş üçün vəsait

Bakı, “Mütərcim”, 2006.

14,5 ç.v.

-

65

Cəbr kursu üzrə testlər (VIII-IX siniflər).

Müstəqil iş üçün vəsait

Bakı, “Mütərcim”, 2007.

16 ç.v.

Qılıncova.A

66

V-VI siniflərin riyaziyyat kursuna aid testlər.

Müstəqil iş üçün vəsait

Bakı, “Mütərcim”, 2007.

19 ç.v.

Qılıncova.A

67

Planimetriyadan 888 sual.

Müstəqil iş üçün vəsait

Bakı, “Mütərcim”, 2007.

14 ç.v.

Qılıncova.A

68

Əməkdaşlıqla təlim (və ya kollektiv təlim) texnologiyasından istifadə

Metodik tövsiyə

Bakı, “Mütərcim”, 2007.

2,5 ç.v.
69

“Təlim texnologiyası” anlayışının “sistem-struktur” interpretasiyası.

Məqalə


“Humanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri” Ali məktəblərarası elmi məqalələr məcmuəsi), Bakı, 2007, №3

4 səh.

-

70

Kitab üzərində iş barədə.

Məqalə


“Humanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri” Ali məktəblərarası elmi məqalələr məcmuəsi), Bakı, 2007, №5

5 səh.

-

71

Müstəqil iş (reproduktiv və produktiv) mühitin tənzimlənməsinə yönələn tapşırıqlar.

Məqalə


Bakı, “Mütərcim”, 2007.

23,5 ç.v.

Əhmədova.M

72

Fəza haqqında düşünməyi öyrənək

Müstəqil iş üçün vəsait

Bakı, “Mütərcim”, 2007.

12,25 ç.v.

-

73

Təlim metodu anlayışı barədə.

Məqalə


“Humanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri” (Ali məktəblərarası elmi məqalələr məcmuəsi), Bakı, 2008, №1

5 səh.

-

74

Təlim prosesinin başlıca təşkiledici iki komponenti barədə.

Məqalə


“Humanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri” (Ali məktəblərarası elmi məqalələr məcmuəsi), Bakı, 2008, №2.

6 səh.

-

75

Orta ümumtəhsil məktəblərində sinfin qiymətləndirilməsi prosesi haqqında.

Məqalə


“Humanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri” (Ali məktəblərarası elmi məqalələr məcmuəsi), Bakı, 2008, №3

5 səh.

-

76

Təlim sisteminin invariantları haqqında.

Məqalə


“Humanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri” (Ali məktəblərarası elmi məqalələr məcmuəsi), Bakı, 2008, №4

8 səh.

-

77

Pedaqogikanın tədqiqat obyekti barədə.

Məqalə


“Humanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri” (Ali məktəblərarası elmi məqalələr məcmuəsi), Bakı, 2008, №5


5 səh.

-

78

Məzunla abituriyentin fərqli nəticələrini doğuran səbəblər barədə.

Məqalə


“Humanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri” Ali məktəblərarası elmi məqalələr məcmuəsi), Bakı, 2008, №6


8 səh.

-

79

Petaqogikaya giriş.

Dərs vəsaiti

Bakı, “Mütərcim”, 2008.

24,75 ç.v.

-

80

Məktəbdə tərbiyə işlərinin təşkili məsələlərinə dair

Məqalə

“Azərbaycan məktəbi” jurnalı, Bakı, 2008, N4 (626)

səh.6
81

Təlim prosesinin bəzi pedaqoji aspektləri.

Məqalə


“Humanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri” Ali məktəblərarası elmi məqalələr məcmuəsi), Bakı, 2009, №1

6 səh.

-

82

Təlimin təşkilat formasının bəzi aspektləri barədə.

Məqalə


“Humanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri” (Ali məktəblərarası elmi məqalələr məcmuəsi), Bakı, 2009, №3

8 səh.

-

83

Təhsildə uğurlar dövlət siyasətinin nəticəsidir.

Məqalə


“Azərbaycanın səsi” (Beynəlxalq ictimai-siyasi jurnal) The volce of Azerbıyan (The international-political maqazine), 2009, N 1.

2 səh.
84

Bilik haqqında nə bilirik.

Məqalə


“Humanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri” (Ali məktəblərarası elmi məqalələr məcmuəsi), Bakı, 2009, №4

6 səh.

-

85

Heydər Əliyevin təhsil siyasəti İlham Əliyev tərəfindən uğurla davam etdirilir.

Məqalə

“İntenational Priority of Fond” (Beynəlxalq ictimai-siyasi jurnal), 2009, N4.

2 səh.
86

Pedaqogikanın nəzəri-metodoloji məsələləri (Pedaqogika elmi və onun tədqiqat obyekti haqqında). I məqalə.

Məqalə

“Media və təhsil innovasiyaları” (elmi-kütləvi jurnal) Bakı, 2010, №1

10 səh.

-

87

Şəkidə ümumi orta təhsil davamlı inkişaf yollarında.

Məqalə


“Azərbaycan məktəbi” jurnalı. Bakı, 2010, №2 (636).

Humanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri” (Ali məktəblərarası elmi məqalələr məcmuəsi), 2010, N1.


5 səh.

88

Ümumi pedaqogikadan mühazirələr.

Dərs vəsaiti

Bakı, “Mütərcim”, 2010

34 ç.v.

-

89

Pedaqogikanın nəzəri-metodoloji məsələləri (Pedaqogika elmi və onun tədqiqat obyekti haqqında) – II məqalə

Məqalə

“Media və təhsil innovasiyaları” (elmi-kütləvi jurnal). Bakı, 2010, №2

7 səh.

90

Uşaqların məktəbə hazırlanması

Məqalə


“Humanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri” (Ali məktəblərarası elmi məqalələr məcmuəsi), Bakı, 2010, №3.

5 səh.

91

Təlim prosesinin təkmilləşdirilməsinin əsas istiqaməti.

Məqalə


“Humanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri” (Ali məktəblərarası elmi məqalələr məcmuəsi), Bakı, 2010, №4.

5 səh.


-

92

Təhsil, təhsilşünaslıq, pedaqogika

Məqalə


“Humanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri” (Ali məktəblərarası elmi məqalələr məcmuəsi), Bakı, 2010, №6.

5 səh.

93

Kompleks tərbiyə sisteminin elementlərindən biri barədə

Məqalə


“Humanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri” (Ali məktəblərarası elmi məqalələr məcmuəsi), Bakı, 2011, №1.

6 səh.
94

Pedaqoji təsirin səmərəliliyini şərtləndirən bəzi amillər haqqında

Məqalə


“Media və təhsil innovasiyaları” (elmi-kütləvi jurnal). Bakı, 2011, №3.

Humanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri” (Ali məktəblərarası elmi məqalələr məcmuəsi), Bakı, 2011, N2.


12 səh.


95

Didaktika

Dərs vəsaiti

Bakı, “Mütərcim”, 2011.

39 ç.v.

C.Ə.Feyziyev, S.R.Bədiyev

96

Pedaqoji universitet və inistitutlarda bakalavr hazırlığı üçün proqram: “Didaktika”.

Tədris proqramı

Bakı, “Müəllim”, 2011

1ç.v.

S.R.Bədiyev

97

Müəllim hazırlığı işində praktik potensialın artırılmasının zəruriliyi

Tezis

Müəllim hazırlığının müasir problemləri Beynəlxalq elmi konfransın materialları. Bakı, 28-29 oktyabr

səh. 123-125
98

Pedaqoji kollektivləri idarə etmənin bəzi aspektləri

Məqalə

Hümanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri (Ali məktəblərarası elmi məqalələr məcmuəsi), Bakı, 2011, № 3

səh. 231-239

A.F.İbrahimov

99

Təlimin təhsilləndirici, tərbiyələndirici və inkişaf etdirici funksiyalarının vahidliyi

Məqalə

Hümanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri (Alı məktəblərarası elmi məqalələr məcmuəsi), Bakı, 2011, №4

səh. 246-251

K.R.Eyvazova

100

Dərsin qurluşunu şərtləndirən əsas amillərdən biri

Məqalə

Hümanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri (Ali məktəblərarası elmi məqalələr məcmuəsi), Bakı, 2012, № 1

səh. 228-234

K.R.Eyvazova

101

İbtidai təhsil pilləsində riyaziyyat təliminin bəzi xüsusiyyətləri

Məqalə

“Məktəbəqədər və ibtidai təhsil” jurnalı, Bakı, 2012, № 1

səh. 52-59

102

Orta ümumitəhsil məktəblərində tərbiyə işinin şagirdlərin vətəndaş cəmiyyətinə hazırlanmasına yönəldilməsinin bir aspekti haqqında

Məqalə

Hümanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri (Ali məktəblər arası elmi məqalələr məcmuəsi) Bakı, 2012, № 2

səh.181-187

A.F.İbrahimov

103

“Ədədlər və əməllər”məzmun xətti üzrə tədris işinin bəzi xüsusiyyətləri

Məqalə

“Xəbərlər”elmi –metodik jurnal (fizika-riyaziyyat, təbiət və informatika elmlərinin problemləri –III bölmə) AMİ, 2012, №1

səh. 131-137
104

Pedaqoji anlayışların interpretasiyası “sistem-struktur”rakursda

Monoqra

fiya


Bakı, “Mütərcim”, 2012

46,5 c.v
105

Regionların elmi əsaslarla inkişafına dövlət qayğısı

elmi oçerk

“Şəki Regional Elmi Mərkəzi: tarixə çevrilən 40 il” kitabında I fəsil, Bakı, “Apostroff”, 2012

səh. 25-56106

Təlimin məntiqinin tənzimlənməsi

Tezis


Ümumi orta təhsilin müasir problemləri

( Beynəlxalq elmi konfransın materialları). Naxçıvan, 24 noyabr 2012 ci il


səh. 61-62


107

Mənəvi tərbiyə probleminin həmişə yaşarlığı

Məqalə

Hümanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri (Ali məktəblərarası elmi məqalələr məcmuəsi), Bakı, 2012,№3

səh. 209-213
108

Heydər Əliyevin pedaqoji görüşləri təhsil quruculuğu işinin metodoloji əsası kimi

Tezis

Təhsil sistemində gənc nəslin təlim- tərbiyəsi üzrə işin təşkili və onun yaxşilaşdirilmasi istiqamətləri (Respublika elmi konfransı) Bakı, 28 iyun 2012-ci il

səh. 261-263
109

Нравственная проблематика в мировоззрении Гейдара Алиева

Тезисы

Фундаментальные и прикладные проблемы науки ( материалы VII международного симпозиума) Москва, 2012.

стр.170-177
110

Heydər Əliyevin şəxsi nümunəsindən və ideyalarından tərbiyə işində istifadə

Məqalə

Hümanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri (Ali məktəblərarası elmi məqalələr məcmuəsi). Bakı №4, 2012.

səh .240-245
111

Pedaqogika -1 (Bakalavr təhsil pilləsi üçün)

Dərslik

Bakı “Mütərcim”, 2113.

44 ç.v
112

Pedaqogika -2 (Bakalavr təhsil pilləsi üçün)

Dərslik

Bakı “Mütərcim”, 2013.

34 ç.v
113

M.F.Axundovun pedaqoji görüşləri

Məqalə

“Dil və ədəbiyyat” (Beynəlxalq elmi –nəzəri jurnal).2012, 3 (83) Elektron versiyası

səh.226-228
114

İpəkçiliyin inkişaf tarixindən

Məqalə

“Elm və həyat”, №4, 2012

səh .24-27
115

İnteqrativ kurikulumun planlaşdırılması üsulu

Məqalə

Media və Təhsil İnnovasiyaları, N:1 (19), 2012

səh. 3-8

Firədun İbrahimov

Əhməd Yunusov116

Məktəb dünyasının bütün sahələrində demokratik yanaşmaların həyata keçirilməsi

Məqalə

Media və Təhsil İnnovasiyaları, N: 4 (10), 2011

Səh. 2-18
117

Riyaziyyatın ibtidai təhsil pilləsində təliminin məzmun, alt məzmun, fəaliyyət xətləri və standartlar

Məqalə

“Xəbərlər” elmi –metodik jurnal (tədris metodikası və biliklərin mənimsidilməsi üsulları –II bölmə), AMİ, №2, 2012

səh. 54-59
118

Böyük Qafqazın cənub yamaclarının dağətəyi ərazilərində qlobal iqlim dəyişikliyinin təzahürləri və səciyyəvi bitkilərdə əks olunan əlamətlər

Məqalə

Azərbaycan Aqrar Elmi, N:4, 2013

Səh. 101-104
119

Ümumtəhsil məktəblərində riyaziyyatı tədrisetmənin fəlsəfəsinə dair

Məqalə

Azərbaycan Müəllimləri İnstitutu, “Xəbərlər” (elmi metodik jurnal), N:3, 2012

Səh. 113-118
120

Некоторые аспекты активного (интерактивного) обучения

Тезис

Актуальные проблемы изучения гуманитарных наук (Межвузовский сборник научных статей) Н:4, 2013

Стр. 322-330
121

Философия преподования математики в общеобразовательных школах

Məqalə

Fizika, Riyaziyyat və informatika jurnalı, N:1,

Səh. 6-11
Yüklə 251,14 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin