Anexa I la Regulamentul (UE) nr. 1089/2010 se modifică după cum urmeazăYüklə 4.42 Mb.
səhifə1/69
tarix29.07.2018
ölçüsü4.42 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   69

D026242/02

ANEXA I

Anexa I la Regulamentul (UE) nr. 1089/2010 se modifică după cum urmează: 1. Titlul se înlocuiește cu următorul text: „Tipuri comune, definiții și cerințe”.

 2. În tot cuprinsul textului, cu excepția cazului în care se prevede altfel în prezenta anexă, teza „Această listă de coduri nu poate fi extinsă de statele membre.” se înlocuiește cu teza „Valorile permise pentru această listă de coduri cuprind numai valorile din tabelul de mai jos.”

 3. În tot cuprinsul textului, în rubricile din toate tabelele care indică valorile din lista de coduri, textul „Valori permise pentru lista de coduri” se înlocuiește cu textul „Valori pentru lista de coduri”.

 4. Secțiunea 1 se înlocuiește cu următoarea secțiune: „

1.Tipuri definite în Standardele Europene și Internaționale


Următoarele tipuri comune, utilizate în atributele sau rolurile de asociere ale tipurilor de obiecte spațiale sau ale tipurilor de date, sunt definite după cum urmează:

   1. Pentru tipurile «Any», «Angle», «Area», «Boolean», «CharacterString», «Date», «DateTime», «Decimal», «Distance», «Integer», «Length», «Measure», «Number», «Probability», «Real», «RecordType», «Sign», «UnitOfMeasure», «Velocity» și «Volume» se aplică definițiile prevăzute în ISO/TS 19103:2005.

   2. Pentru tipurile «DirectPosition», «GM_Boundary», «GM_Curve», «GM_MultiCurve», «GM_MultiSurface», «GM_Object», «GM_Point», «GM_Primitive», «GM_Solid», «GM_Surface» și «GM_Tin», se aplică definițiile prevăzute în EN ISO 19107:2005.

   3. Pentru tipurile «TM_Duration», «TM_GeometricPrimitive», «TM_Instant», «TM_Object», «TM_Period» și «TM_Position», se aplică definițiile prevăzute în EN ISO 19108:2005/AC:2008.

   4. Pentru tipul «GF_PropertyType», se aplică definiția prevăzută în EN ISO 19109:2006.

   5. Pentru tipurile «CI_Citation», «CI_Date», «CI_RoleCode», «EX_Extent», «EX_VerticalExtent», «MD_Distributor», «MD_Resolution» și «URL», se aplică definițiile prevăzute în EN ISO 19115:2005/AC:2008.

   6. Pentru tipul «CV_SequenceRule», se aplică definiția prevăzute în EN ISO 19123:2007 .

   7. Pentru tipurile «AbstractFeature», «Quantity» și «Sign», se aplică definițiile prevăzute în ISO 19136:2009.

   8. Pentru tipurile «LocalisedCharacterString», «PT_FreeText» și «URI», se aplică definițiile din CEN ISO/TS 19139:2009.

   9. Pentru tipul «LC_LandCoverClassificationSystem», se aplică definiția prevăzută în ISO 19144-2:2012.

   10. Pentru tipurile «GFI_Feature», «Location», «NamedValue», «OM_Observation», «OM_Process», «SamplingCoverageObservation», «SF_SamplingCurve», «SF_SamplingPoint», «SF_SamplingSolid», «SF_SamplingSurface» și «SF_SpatialSamplingFeature», se aplică definițiile prevăzute în ISO 19156: 2011.

   11. Pentru tipurile «Category», «Quantity», «QuantityRange» și «Time», se aplică definițiile din Robin, Alexandre (ed.), OGC®SWE Common Data Model Encoding Standard, version 2.0.0, Open Geospatial Consortium, 2011.

   12. Pentru tipurile «TimeValuePair» și «Timeseries», se aplică definițiile din Taylor, Peter (ed.), OGC® WaterML 2.0: Part 1 Timeseries, v2.0.0, Open Geospatial Consortium, 2012.

   13. Pentru tipurile «CGI_LinearOrientation» și «CGI_PlanarOrientation», se aplică definițiile din CGI Interoperability Working Group, Geoscience Markup Language (GeoSciML), version 3.0.0, Commission for the Management and Application of Geoscience Information (CGI) of the International Union of Geological Sciences, 2011.”

 1. Secțiunea 2 se modifică după cum urmează:

    1. În secțiunea 2.1, următoarele constrângeri se elimină: „

Constrângerile tipului de date «Identifier»

Atributele «localId» și «namespace» utilizează numai următorul set de caractere: {«A»... «Z», «a»… «z», «0»… «9», «_», «.», «-»}, adică sunt permise numai litere din alfabetul latin, cifre, caracter de subliniere, punctul și liniuța.”    1. Se adaugă următoarele subsecțiuni 2.2 - 2.7: „

2.2 Parte asociată (RelatedParty)

O organizație sau o persoană cu un rol în ceea ce privește o resursă.Atribute ale tipului de date «RelatedParty»

Atribut

Definiție

Tip

Voidability

individualName

Numele persoanei asociate.

PT_FreeText

voidable

organisationName

Numele organizației asociate.

PT_FreeText

voidable

positionName

Poziția părții în legătură cu o resursă, cum ar fi cea de șef de departament.

PT_FreeText

voidable

contact

Informații de contact pentru partea asociată.

Contact

voidable

role

Rolurile părții în raport cu o resursă, cum ar fi «proprietar».

PartyRoleValue

voidable

Constrângerile tipului de date «RelatedParty»

Trebuie să se furnizeze cel puțin numele persoanei, al organizației sau al poziției.2.3 Contact (Contact)

Canalele de comunicare prin care este posibil să se obțină accesul la cineva sau la ceva.Atribute ale tipului de date «Contact»

Atribut

Definiție

Tip

Voidability

address

O adresă furnizată ca text liber.

AddressRepresentation

voidable

contactInstructions

Instrucțiuni suplimentare cu privire la modul sau momentul în care poate fi contactată o persoană sau o organizație.

PT_FreeText

voidable

electronicMailAddress

O adresă de poștă electronică a organizației sau a persoanei.

CharacterString

voidable

hoursOfService

Perioadele de timp când poate fi contactată organizația sau persoana.

PT_FreeText

voidable

telephoneFacsimile

Numărul de fax al organizației sau al persoanei.

CharacterString

voidable

telephoneVoice

Numărul de telefon al organizației sau al persoanei.

CharacterString

voidable

website

Pagini furnizate pe World Wide Web de către o organizație sau o persoană.

URL

voidable

2.4 Citare de document (DocumentCitation)

Citare în scopul realizării de trimiteri clare la un document.Atribute ale tipului de date «DocumentCitation»

Atribut

Definiție

Tip

Voidability

name

Numele documentului.

CharacterString

 

shortName

Denumirea prescurtată sau titlul alternativ al documentului.

CharacterString

voidable

date

Data creării, publicării sau revizuirii documentului.

CI_Date

voidable

link

Legătură către o versiune online a documentului

URL

voidable

specificReference

Trimitere la o anumită parte a documentului.

CharacterString

voidable

2.5 Citare a legislației (LegislationCitation)

Citare în scopul realizării unei trimiteri clare la un act legislativ sau la o anumită parte a unui act legislativ.

Acest tip este un subtip al «DocumentCitation».

Atribute ale tipului de date «LegislationCitation»

Atribut

Definiție

Tip

Voidability

identificationNumber

Cod utilizat pentru a identifica instrumentul legislativ

CharacterString

 

officialDocumentNumber

Numărul oficial al documentului, utilizat pentru a identifica în mod univoc instrumentul legislativ.

CharacterString

 

dateEnteredIntoForce

Data la care instrumentul legislativ a intrat în vigoare.

TM_Position

 

dateRepealed

Data la care instrumentul legislativ a fost abrogat.

TM_Position

 

level

Nivelul la care instrumentul legislativ este adoptat.

LegislationLevelValue

 

journalCitation

Citarea Jurnalul Oficial în care este publicat textul legislativ.

OfficialJournalInformation

 

Constrângerile tipului de date «LegislationCitation»

În cazul în care atributul «link» este nul (void), trebuie să se furnizeze citarea Jurnalului Oficial.2.6 Informații referitoare la Jurnalul Oficial (OfficialJournalInformation)

Citarea completă a localizării instrumentului legislativ în Jurnalul Oficial.Atribute ale tipului de date «OfficialJournalInformation»

Atribut

Definiție

Tip

Voidability

officialJournalIdentification

Trimiterea la locul din Jurnalul Oficial unde a fost publicat instrumentul legislativ. Această trimitere este compusă din trei părți:

 • titlul Jurnalului Oficial

 • volumul și/sau seria

 • pagina (paginile)

CharacterString

 

ISSN

Numărul internațional standard pentru publicații seriale (ISSN) este un număr format din opt cifre care identifică publicația periodică în care a fost publicat instrumentul legislativ.

CharacterString

 

ISBN

Numărul internațional standardizat al cărții (ISBN) este un număr format din nouă cifre care identifică în mod univoc cartea în care a fost publicat instrumentul legislativ.

CharacterString

 

linkToJournal

Link la o versiune online a Jurnalului Oficial

URL

 

2.7 Identificator tematic (ThematicIdentifier)

Identificator tematic utilizat pentru a identifica în mod univoc obiectul spațial.Atribute ale tipului de date «ThematicIdentifier»

Atribut

Definiție

Tip

Voidability

identifier

Identificator unic utilizat pentru a identifica obiectul spațial în cadrul schema de identificare specificată.

CharacterString

 

identifierScheme

Identificator care definește schema utilizată pentru atribuirea identificatorului.

CharacterString

  1. Secțiunea 4 se modifică după cum urmează:

    1. Secțiunea 4.1 se înlocuiește cu următorul text: „

4.1 Stare a instalației (ConditionOfFacilityValue)

Starea unei instalații din punctul de vedere al finalizării și exploatării acesteia.

Valorile permise pentru această listă de coduri cuprind valorile din tabelul de mai jos și valorile suplimentare definite de furnizorii de date.

Valori ale listei de coduri «ConditionOfFacilityValue»

Valoare

Nume

Definiție

functional

funcțională

Instalația este funcțională.

projected

proiectată

Instalația este în curs de proiectare. Lucrările de construcție nu au început încă.

underConstruction

în construcție

Instalația este în construcție și nu este încă funcțională. Se aplică numai construcției inițiale a instalației și nu lucrărilor de întreținere.

disused

neutilizată

Instalația nu mai este utilizată, dar nu este în curs de dezafectare și nici nu a fost dezafectată.

decommissioned

dezafectată

Instalația nu mai este utilizată și este în curs de dezafectare sau a fost dezafectată.    1. În secțiunea 4.2 Cod de țară (CountryCode), teza „Această listă de coduri nu poate fi extinsă de către statele membre.” se elimină.

    2. Se adaugă următoarele subsecțiuni 4.3 – 4.6: „

4.3 Nivel al legislației (LegislationLevelValue)

Nivelul la care un act juridic sau o convenție a fost adoptat(ă).

Valorile permise pentru această listă de coduri cuprind orice valori definite de furnizorii de date.

Furnizorii de date pot utiliza valorile indicate în Ghidul tehnic INSPIRE privind modelul conceptual generic INSPIRE.4.4 Rol al părții (PartyRoleValue)

Rolurile părților care sunt asociate unei resurse sau sunt responsabile pentru aceasta.

Valorile permise pentru această listă de coduri cuprind valorile următoarelor liste de coduri sau alte liste de coduri indicate de furnizorii de date:


 • Codul rolului (CI_RoleCode): Funcțiile îndeplinite de o parte responsabilă, în conformitate cu EN ISO 19115:2005/AC:2008.

 • Rolul unei părți asociate (RelatedPartyRoleValue): Clasificarea rolurilor părții asociate, conform celor specificate în tabelul de mai jos.

Valori ale listei de coduri «RelatedPartyRoleValue»

Valoare

Nume

Definiție

authority

autoritate

O parte mandatată legal să supravegheze o resursă și/sau părți asociate resursei.

operator

operator

O parte care exploatează o resursă.

owner

proprietar

O parte care deține o resursă, și anume, căreia îi aparține resursa în sens juridic.

4.5 Nume standard în domeniul climei și al prognozei (CFStandardNamesValue)

Definiții ale fenomenelor observate în meteorologie și oceanografie.

Valorile permise pentru această listă de coduri cuprind orice valori definite de furnizorii de date.

Furnizorii de date pot utiliza valorile indicate în Ghidul tehnic INSPIRE privind modelul conceptual generic INSPIRE.4.6 Gen (GenderValue)

Genul unei persoane sau al unui grup de persoane.

Valorile permise pentru această listă de coduri cuprind numai valorile indicate în tabelul de mai jos.

Valori ale listei de coduri «GenderValue»

Valoare

Nume

Definiție

female

feminin

O persoană sau un grup de persoane de sex feminin.

male

masculin

O persoană sau un grup de persoane de sex masculin.

unknown

necunoscută

O persoană sau un grup de persoane de sex necunoscut. 1. După secțiunea 5, se adaugă următoarele secțiuni 6, 7 și 8: „ 1. Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   69


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə