Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "yanmak" sözcüğü gerçek anlamda kullanılmıştırYüklə 116,39 Kb.
tarix02.08.2018
ölçüsü116,39 Kb.
#65955

ANLAM BİLGİSİ KONU KAVRAMA TESTİ-1

1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "yanmak" sözcüğü gerçek anlamda kullanılmıştır?

 1. Oğlunun ölümüne çok yandı.

 2. Çocuğun bu halini görünce içim yandı.

 3. Bugün sınav olursa hepimiz yandık.

 4. İlçemizin yakınlarındaki orman yanmış.


2. "Bu işe karınca kararınca bir katkımız olsun iste­dik."

Yukarıda altı çizili kısmın cümleye kattığı an­lam aşağıdaki cümlelerin hangisinde vardır?

 1. Güçleri yettiğince herkese yardımcı olmaya çalışıyorlardı.

 2. Geçimlerini güçlükle sağlıyorlardı.

 3. Hiçbir zaman altından kalkamayacağı işi yap­mak istemezdi.

 4. O işte kararlı görünüyor, geri dönmek istemi­yor.


3. I. Haftaya bıraktığımız yerden başlarız.

II. Bu alışkanlıkları biran önce bırakmalısınız.

III. Sürahiyi masanın üzerine bıraktım.

IV. Bıraktım kendimi hayatın seline.

V. Laf yapmayı bırak, işe bak.

"Bırakmak" sözcüğü, hangi cümlelerde aynı anlama gelecek şekilde kullanılmıştır? 1. I – II B) II -V C) III - IV D) IV - V


4. "Gönül" sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz anlamda kullanılmıştır?

 1. Bu çocuğun okumaya pek gönlü yok gibi gö­rünüyor.

 2. Adam, bu kararın verdiği gönül rahatlığıyla İstanbul’a döndü.

 3. O çocuk çok üzülmüş, biraz gönlünü hoş et­mek gerek.

 4. Para dediğin nedir, yeter ki gönlün zengin ol­sun.


5. "Atılmak" sözcüğü, aşağıdaki cümlelerin han­gisinde "çıkarılmak" anlamında kullanılmıştır?

 1. Bizim düğünümüzde kesinlikle silah atılmaz.

 2. İtiraz eden oyuncu oyundan atıldı.

 3. Bir boşluğunu bulunca hırsla üzerine atıldı.

 4. Kalabalıktan biri hemen atıldı; ben yaparım, dedi.


6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "sürekli yapılan bir işin aniden kesilmesi” anlamı vardır?

 1. Sorularımın cevabını henüz alamadım.

 2. Çok yalvardım ama yine de yazmadı.

 3. Büyük bir şevkle yazılarını okuduğum yazar bugün yazmayıvermiş.

 4. Beni beklemeyin, gelmeyebilirim.


7. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi gerçek anlamıyla kullanılmıştır?

 1. Masanın bir ayağı kırılmış.

 2. Yaralıyı görünce acı bir çığlık attı.

 3. İnce düşünceli insanın hali başka olur.

 4. Dudakları susuzluktan çatlamıştı.


8. "ile" edatı aşağıdakilerin hangisinde diğerle­rinden farklı bir anlamda kullanılmıştır?

 1. Hasretinle yad ellerde dolaştım.

 2. Kaç fethe koşan tuğlar ufuklarla yarışmış.

 3. Bu yansımayla duvarda çizgiler beliriyor.

 4. Baharın gelmesiyle açar çiçekler.


9. Aşağıdaki dizelerin hangisinde karşıt kav­ramlar bir arada kullanılmıştır?

 1. Suya indi çakallar suya indi söğüt dalları

 2. Kuş uçmaz kervan geçmez karanlık tuttu yol­ları

 3. Ben ne inim ne cinim siz kimsiniz?

 4. Derviş gibi nerden gelip böyle nereye gittiniz.


10. I. Ölen kocasına ağıt yakmış.

II. Bahçedeki kurumuş ağaçları yaktılar.

III. Çocuğun saçını çekip canını yakıyordu.

IV. Beş kuruş uğruna çocuğu yaktılar.

"Yakmak" sözcüğü yukarıdaki cümlelerde kaç değişik anlamda kullanılmıştır?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4

11. "Laf aramızda" deyiminin anlamı aşağıdakiler-den hangisidir?


 1. Belli bir amacı olmaksızın, rastgele söylemek

 2. Bir sözden bir söze geçmek

 3. Konuşup görüşmek, çene çalmak

 4. Söylenilenin kimse tarafından duyulmaması


12. Aşağıdaki altı çizili sözlerden hangisi deyim olarak kullanılmamıştır?

 1. Görevim için tüm sıkıntıları göze aldım.

 2. Öğretmen, gözüne kestirdiği öğrenciye bir so­ru sordu.

 3. Yaşlı adam gözünü kısarak bize baktı.

 4. Küçük kızın, oyuncakta gözü kalmıştı.


13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim yok­tur?

 1. Cana geleceğine mala gelsin.

 2. Bu bana pahalıya patladı.

 3. Arkadaşlarından dert yanıyordu.

 4. Bugün bir hayli dalgın görünüyordu.


14. Aşağıdaki deyimlerin hangisi "Devamlı bir kaygı, endişe içinde bulunmak” anlamındadır?

 1. içli dışlı olmak C) içini dökmek

 2. içini kurt yemek D) içini çekmek


15. I. Kızının lafını ağzına tıkayıvermişti.

II. Lafı ağzında geveleyip durma lütfen.

III. Laf taşıdığı için bu mahallede sevilmezdi.

IV. İkide bir niçin lafımı kesiyorsunuz?

V. Bütün çabasına rağmen lafı ağzından ka­çırmış.

Yukarıdaki cümlelerin hangilerindeki deyim­ler anlamca birbirine yakındır?

A) I. ve II. B) II. ve III. C) I. ve IV. D) IV. ve V.
16. "Her insan bulunduğu duruma, zamana göre ha­reket etmelidir."

Sözüyle aynı anlama gelen atasözü aşağıdakilerden hangisidir?


 1. Atlar tepişirken arada eşekler ezilir.

 2. Büyük lokma ye, büyük söz söyleme

 3. Atlar nallanırken kurbağa ayağını uzatmaz.

 4. Doğru söyleyenin tepesi delik olur.
 1. Adama “Çin’de pilav var” demişler; “Yalan değilse ırak değil” demiş.

Yukarıdaki ikinci cümleye anlamca yakın olan cümle hangisidir?

 1. Aşığa Bağdat uzak değil.

 2. Aşk başa gelince akıl baştan gider.

 3. Kanaat gibi devlet olmaz.

 4. Görünen dağın uzağı olmaz.


18. “Damlaya damlaya göl olur.”atasözüne en uzak olan cümle aşağıdakilerden hangisidir?

 1. Aka aka sel, sıza sıza göl olur.

 2. Koca selleri meydana getirenler küçük dere­ciklerdir.

 3. Küçük bir kıvılcım, yangına sebep olur.

 4. Taşıma su ile değirmen dönmez.


19. Aşağıdaki atasözlerinden hangisi "insanların,

arkadaş çevrelerinden etkilendiğini" ifade eder niteliktedir?  1. Dost başa, düşman ayağa bakar.

  2. Bir musibet bin nasihattan yeğdir.

  3. Körle yatan şaşı kalkar.

  4. Ele verir öğüdü, kendi kırar söğüdü.


20. "Başarılı disiplin uygulanmaz, öğretilir." cümlesi ile asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

 1. İnsanlar hangi durum karşısında nasıl davra­nacaklarını bilmedikleri taktirde cezalandırıl­malıdır.

 2. Disiplini insanlara uygulamadan önce, bek­lentilerin açıklanması gerekir.

 3. Hayatları disiplin altına alınmış insanlar daha başarılı olurlar.

 4. Disiplinin temel şartı, önce uygulamak ardın­dan insanlara öğretmek olmalıdır.


21. Aşağıdaki cümlelerin hangisi nesnel nitelik taşımamaktadır?

 1. Huzur romanı 1938 yılı Ağustos'unun son sa­bahı başlar.

 2. Huzur, tek aşkın değil, birbirini besleyen iki aşkın en iyi işlendiği romandır.

 3. Huzur, dört bölümden oluşan bir aşk romanı­dır.

 4. Huzur, aydın kuşağın birtakım sorunları tartış­tığı bir romandır.

Dağlar uzakta sanki dumandan birer yığın

Sokaklar bile derin bir öğle uykusunda

(22. ve 23. sorular yukarıdaki mısralara göre cevaplandırılacaktır.)22. İkinci mısra ile anlatılmak istenen aşağıdaki­lerden hangisidir?

 1. Sokaklarda hareketliliğin olmaması

 2. Öğle vaktinde havanın çok sıcak olması

 3. Öğle vaktinde insanların uyuyor olması

 4. Sokakların dumanla kaplı olması

23. Mısralarda aşağıdakilerden hangisinde insa­na ait bir özellik başka bir varlığa yüklenmiş­tir?

A) Dağlar B) Sokaklar C) Duman D) Yığın
24. "Eğer sevilmek isterseniz önce sevin ve sevimli olun." diyen biri için hangisi söylenebilir?

 1. Sevimli biridir. C) Sevgiye inanmaktadır.

 2. Herkesi sevmektedir. D) Sevilmek istemektedir.


25. "Çok - Arkadaş - Geliştirmesi - Çocuğun - Önemlidir - Kişiliğini - Açısından - Dünyasında" Sözcükleriyle kurallı ve anlamlı bir cümle oluşturulduğunda baştan üçüncü sözcük

aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kişiliğini B) Dünyasında

C) Geliştirmesi D) Çocuğun
26. Paydos bundan böyle çılgınlıklara

Sert konuşmaya başladı aynalar

Artık cümbüşte yoksam geceleri

Sanmayın tarafımdan ihanet var

Şiirde altı çizili mısra ile anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?


 1. Şair aynalarda yaşlandığını görmektedir.

 2. Aynalar, şairi çirkin göstermektedir.

 3. Aynalar şairin mutsuzluğunu arttırmaktadır.

 4. Aynalar şairi azarlamaktadır.


27. "Cumartesiler, yolculukları, uzun yürüyüşleri, gölgeli ikindi sohbetlerini, akşam vaktine sıkıştırılıveren neşeli, bol çığlıklı çocuk oyunlarını çağ­rıştırıyor bende. Kırlar boyunca koşuyorum Cu­martesilerde. Cumartesi önümde yeşil bir okya­nus gibi çoğalıyor.”

Yukarıdaki altı çizili sözün cümleye kattığı anlam aşağıdakilerin hangisinde vardır?

 1. Boş vakitlerimin çoğunu dostlarımla geçiriyo­rum.

 2. Ahmet Kabaklı'nın sohbetini dinlerken o anın uzadığını hissederdik.

 3. Biriktirdiğim bütün işler gözümde gitgide bü­yüyor.

 4. Mehmet Akif'in eserlerini okurken tat alma­mak elde değil.


28. Aşağıdakilerden hangisinde olayın nedeni ve sonucu aynı cümlede verilmemiştir?

  1. Malzemeler zamanında gelmediği için inşaata başlanamadı.

  2. Ahmet, Elifin defterini iki gün içinde geri ver­mek üzere aldı.

  3. Yorgunluktan yatağa uzanır uzanmaz derin bir uykuya daldı.

  4. Kar yağışının yolları kapaması otobüs sefer­lerinin iptal edilmesine sebep oldu.


29. Zaman denen yırtıcı hayvan eğer yolumuza pu­su kurmuşsa, bir gün birdenbire üzerimize çulla­nıyor.

Cümlede hangi varlık başka bir varlığa benzetilmiştir?

A) Yırtıcı Hayvan B) Gün C) Pusu D) Zaman
30. "İlerlemenin yolu her şeyi yetersiz görmektir."

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyle anlamca ilgili değildir?

 1. Yaptıklarınızı yeterli gördüğünüz an yerinizde saymaya başlarsınız.

 2. İnsan elde ettikleriyle yetinmemeli hep daha ilerisini arzulamalıdır.

 3. İnsanın hep ulaşamayacağı gayeleri olmalıdır ki sürekli bir arayış içinde olsun.

 4. İnsan başardım dememeli, yapacak çok şey var demelidir.
 1. I. hiçbirimiz

II. kadar

III. hepimiz

IV. akıllı

V. değilizYukarıdaki numaralandırılmış sözcüklerle anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturulsa sıra­lama nasıl olur?

A) III, II, I, V, IV C) III, IV, V, II, I

B) I, III, II, IV, V D) II, III, V, IV, I


  1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecazlı bir anlatım yoktur?

 1. Çocuğun kulakları ağrıdığı için, iyi duymuyor­du.

 2. İnsanların acılarını kalbinde duymalısın.

 3. Gönlünde gurbetin acısını duya duya gidiyor­du.

 4. Yalnızlığı bir an içimde duydum.


Ellerin vardır öğretmenim

Memleketin alın yazısını yazar

Dağıtır kopkoyu karanlıkları

Ellerin yüreklerimizde bahar

(33. ve 34. sorular dörtlüğe göre cevaplandırı­lacaktır.)  1. Şair dörtlükte “memleketin alın yazısını yazar” sözüyle neyi kastetmemektedir?

 1. Öğretmenlerin bilgileriyle insanları eğittiğini

 2. Yurdun gelişme ve değişmesini öğretmenlerin etkilediğini

 3. Öğretmenlerin eğittiği kişilerin memleketi şe­killendirdiğini

 4. Memlekete ait kararları öğretmenlerin verdiği­ni

  1. Şiirin teması nedir?

 1. Öğretmenlerin eğiticiliği C) Öğretmen sevgisi

 2. Öğretmenlerin fedakârlığı D) Öğretmenlerin hayatı
  1. Hayatlarının benim gibi, ıstırapla dolu olduğunu sananlar, buna benzer bir sürü avunma çarele­ri bulmuşlardır. Bu çareler, o yalnız kalmış in­sanların, yalnızlık anlarındaki arkadaşlarıdır. Hayatın karşısında hatta sırasında ölümün kar­şısında, ancak bu arkadaşların yardımı ile tutunabiliriz.

Parçaya göre yazarın anlatmak istediği ne­dir?

 1. Istırabın çaresi avunmaktır.

 2. Yalnızlık anındaki dostlar ıstıraba çaredir.

 3. İnsanlar, ölen arkadaşları için üzülmelidir.

 4. Hayata sadece arkadaşlarla tutunulabilir.
  1. Küçük, emin adanızdan vazgeçmeyin!... Yüreği­nizi büyütün!.. Zihinsel doyuma arka dönmeyin!.. Sağlıklı bir okumanın içinde kalın!.. Dergilere, yeni kitaplara ulaşın!.. Şiirin, sanatın, düşünce­nin konuşulduğu mekânlardan ayağınızı çek­meyin.

Yukarıdaki parçanın sonuna aşağıdakilerden hangisi getirilemez?

 1. Yüreğe ilişkin seslere kulak verin.

 2. Elinize her geçeni okumaya devam edin.

 3. Edebiyat ortamlarında bulunun.

 4. İnsanlardan tebessümü eksik etmeyin.

  1. Ne istiyorsunuz benden,

Aldığınız yetmedi mi?

Bıkmadınız istemekten

Size borcum bitmedi mi yıllar?

Yukarıdaki dizelerde hangi duygular daha ağır basmaktadır?

 1. Sinirlenme - Bıkkınlık C) Bıkkınlık-Sitem

 2. Can sıkıntısı – Sitem D) Üzüntü - Can sıkıntısı

  1. "Güneşli bir yaz günü Güneş, tüm sıcaklığını şe­hir üzerine dağıtırken sizin elinizde sabah kah­veniz varken bile kitap okumak eğlencelidir. Bir balkonda otururken kuşların sevgi dolu söyleyiş­lerine de kulak misafiri olursunuz."

Yukarıdaki paragrafta anlatılmak istenen asıl düşünce aşağıdakilerden hangisidir?

 1. Kitap okumak oldukça eğlenceli bir iştir.

 2. Farktı yer ve zamanlarda kitap okumak insan­lara okuma zevkinin yanında, değişik zevkleri de verir.

 3. Güneşli havalarda kitap okumak daha eğlen­celidir.

 4. Kitaplar okundukları sürece insanların hayatı­na yön verip hayatı eğlenceli kılarlar.

Handan, hamamdan geçtik,

Gün ışığındaki hissemize razıydık;

Saadetinden geçtik,

Ümidine razıydık;

Hiçbirini bulamadık;

Kendimize hüzünler icad ettik,

Avunamadık;

Yoksa biz...

Biz bu dünyadan değil miydik?

(39. ve 40. sorular şiire göre cevaplandırıla­caktır.)  1. Dörtlüğe göre şair nasıl bir ruh hali içinde­dir?

A) Heyecanlı B) Telaşlı C) Şüpheci D) Memnun


  1. Dörtlüğe göre şair için hangisi söylenemez?

 1. Dünyada mutlu olmak istemektedir.

 2. insanların bazen hüzünlendiklerine inanmak­tadır.

 3. Han, hamam sahibi olmak istemektedir.

 4. Aradıklarını bir türlü bulamamıştır.
  1. Anne - babanın "saydam" olmaktan kazandığı en büyük ödül çocuğuyla gelişen ilişkisidir. Ço­cuğun anne babasını olduğu gibi tanıması, ken­dini olduğu gibi açığa vurması için onu yüreklen­dirin. Bu, birbirlerini oldukları gibi tanımak iste­yen iki gerçek kişinin içten ilişkisidir.

Yukarıdaki paragrafta asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

 1. Anne - babanın asıl görevi çocuklarına karşı en doğal şekilde davranmak olmalıdır.

 2. Aile ilişkilerinde çocuk kendini olduğu gibi gör­melidir.

 3. Anne ve baba çocuğu her davranışında ödüllendirmelidir.

 4. Anne - baba ve çocuk arasındaki ilişki mutla­ka seviyeli olmalıdır.


Gözlem, görerek, gözleyerek varlıkları, olgu ve­ya olayları izleyerek öğrenmektir. Bu ilk kaynak gözler önünde dururken kitaplara başvurmak, başkalarından öğrenilenlere dayanmak doğru olmaz.

(42. ve 43. sorular parçaya göre cevaplandırı­lacaktır.)  1. Bu parçada savunulan görüşü daha anlaşılır kılmak için aşağıdakilerden hangisine başvu­rulmuştur?

 1. Tanımlama C) Tanık gösterme

 2. Karşılaştırma D) Tartışma
  1. Bu parçada asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

 1. Gözlem, iyi bir öğrenme metodudur.

 2. Diğer verilerden yararlanmadan önce gözlem yapılmalıdır.

 3. Çevremizi izleyerek ilk elden pek çok bilgiye ulaşabiliriz.

 4. Diğer kaynaklardan yararlanmadan sırf göz­lemle yetinmemeliyiz.
  1. Aşağıdaki cümlelerin hangisi bir paragrafın giriş cümlesi olamaz?

 1. Bilindiği gibi dünya bilgi ve iletişim çağını ya­şıyor.

 2. Hayal bahçesi etkinliklerinin organizesinde yer alan sanatçımız programa gelmeyecekmiş.

 3. Devlet topluluklarının tatilde olması nedeniyle halk müziğini icra edecek grupları bulurken de zorlandık.

 4. Yaz etkinlikleriyle hareketli günler yaşayan İstanbullular yeni yaz şenliğine hazırlanıyor.
  1. İnsan, kalemi eline aldığı gün ne yazacağından çok, niçin yazacağını sormalı kendine. Sorunun cevabı yoksa, yahut cevabı var da yazar bulamamışsa, hiç davranmamalı yazmaya; zira yaz­mak, problemleri çözmeye yönelik bir eylem bi­çimidir; oysa niçin yazdığını bilmeyen kalemin bizzat kendisi problem olur.

Parçada asıl anlatılmak istenen aşağıdakiler­den hangisidir?

 1. Yazar, ne yazacağını bilmelidir.

 2. Yazar niçin yazacağını bilmelidir.

 3. Yazar, ne yazdığını bilmiyorsa problem olur.

 4. Yazar, niçin yazdığını bilmiyorsa problem olur.
  1. Derbeder bir rüzgâr eser, savurur her bir yapra­ğı bir başka yere. Güzdür bu. Acı soğuklar, tatlı ılık mavilerle yeniden yaşanan baharlar getirir. Ayak sesleri yine suskun kaldırımlardan, vitrin parıltılarının, bir yalan şarkının, sarıya, kırmızıya kıskıvrak yakalanmış ağaçların önünden geçer. Yaşanan anlara, uzakta kalmış bir şeylerin ara­sından dolaşarak varır. Eski, bilinen caddelerde, bilinen gürültüler...

Paragrafta anlatılan yer için hangisi söylene­mez?

 1. Rüzgâr deli deli esmektedir.

 2. Yapraklar dökülmeye başlamıştır.

 3. Yeni bir bahar gelmeye başlamıştır.

 4. Ortalık soğumaya başlamıştır.
  1. İnsan beyninde sözcüklerin, görüntülerin, sesle­rin ve renklerin uyaramadığı pek çok çağrışımı kokular uyarır. Kokular, bilinçaltımızda yatan bir düşünce gibidir; hatıraları tazeler, uyarır ve ha­rekete geçirir. Her şeyin bir kokusu vardır. Hatta her şehrin, her semtin kokusu. Urfa, Kütahya, Bursa, İzmir, İstanbul başka başka kokar, İstanbul’da Fatih'in kokusu başkadır, Kadıköy'ün ve­ya Boğaz'ın kokusu başka.

Parçaya göre "kokularla" ilgili hangisi söyle­nemez?

 1. Kokular insanlara farklı şeyler hatırlatır.

 2. Her şehrin kendine has kokusu vardır.

 3. Bilinçaltımızda yerleşik durumdadır.

 4. En güzel yerler güzel kokan yerlerdir.
  1. Behçet Necatigil, şimdiye kadar ortaya çıkan akımlardan daha yakın bir deyimle; şiir hareket­lerinden yararlanmasını bilen tek şairimizdir de­mek istiyorum. Bundan ötürü de her zaman ileriliğini ve yeniliğini koruyabilmiştir. Başladığından bu yana, öbür şairlerin aksine, bu onun sürege­len özelliğidir.

Paragrafa göre şairin yenilikçi olmasının se­bebi nedir?

 1. Edebiyat akımlarına girmesi

 2. Şiir hareketlerinden yararlanması

 3. İleriliğini koruması

 4. Bağımsız hareket etmesi
  1. Dostun sevgisi aklımın, irademin işidir. Ve bu sevginin kaderi üzerinde hürriyetin, zamanın, düşüncenin, denemenin payı boydan boyadır. Bu itibarladır ki; toplum insanının yani vazifesi olan, hakkı olan, hesap soran ve hesap veren in­sanın yarattığı büyük sevgi dostluktur.

Yukarıdaki parçada asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

 1. Dostun sevgisi iradeyle olur.

 2. Dost sevgisinin hürriyeti çeşitlidir.

 3. Büyük sevgilerin kaynağı dostluktur.

 4. İnsanlar için en büyük dostluk sevgidir.
  1. Çocuklar bizim, bize benzemeyen kopyalarımızdır. Hiçbir insan başka bir insana benzemez. Bu kapsamda her çocuk farklıdır. Bu farklılık insan­lığın zenginliğidir.

Parçadan aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

 1. Çocuklar anne babaya benzemese de onların kopyasıdır.

 2. İnsanlar arasındaki farklılık insanların zengin­leşmesini sağlar.

 3. Kimsenin bir başkasına benzememesi insan­lığın zenginliğidir.

 4. Yetişkinler birbirine benzemediği gibi çocuklar da benzemez.
  1. (I) Birçok psikolojik sorun at sırtında seyahat edilerek çözülüyor. (II) Özellikle yabancılar şifa bulmak için Kapadokya’da düzenlenen at turlarına katılıyor. (III) Eskiden beri kullanılan ilaç tedavisi sayesinde sinirsel hastalıklar gideriliyor. (IV) Sadece psikolojik tedavi için değil, ergenlik dönemindeki gençlerin kişiliklerini bulmaları için de yabancı doktorlar at ile seyahati tavsiye ediyorlar.

Yukarıdaki paragrafta düşüncenin akışını bozan cümle aşağıdakilerden hangisidir?

 1. I B) II C) III D) IV
  1. (I)Kitap en iyi arkadaştır.(II) Acılarımızı, sevinçlerimizi onunla paylaşırız.(III) Kitap seçiminde titiz davranmalıyız.(IV) En ümitsiz anlarımızda yanımızdadır hep kitaplar.

Paragrafta düşüncenin akışını bozan cümle hangisidir?

 1. I B) II C) III D) IV

  1. Peyami Safa, Türk edebiyatını gelmiş geçmiş en usta kalemlerindendir. Yazar, en istikrarlı okuyucusu olan romancımızdır. Onun hemen bütün romanları altmış bir yıllık bir zaman içinde beş ile on beş arasında baskı yapmıştır. Demek oluyor ki Peyami Safa,….

Bu parça aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanmalıdır?

 1. Konularını seçerek yazmıştır.

 2. Romanlarında usta bir dil kullanılmıştır.

 3. Her nesil tarafından okunmuştur.

 4. Fazla bir başarı gösterememiştir.
  1. I. Ve “Bu sene mahsul bol olacak.”diye geçirdi içinden.

II. Fakat, bazı hayvanlar üzümlere musallat olmuşlardı.

III. Adam asmalardan sarkan iri iri üzümlere baktı.

IV. Bir kelebek, bir arı dahi konsa üzüm salkımlarına, hemen içinden bir cimrilik ürpertisi geçerdi.

V. Bu konuda pek hassas davranıyordu.

Yukarıdaki cümlelerle bir paragraf oluşturulduğunda sıralama nasıl olur?

 1. III-IV-I-V-II C) III-I-II-V-IV

 2. IV-V-III-II-I D) IV-I-II-V-III  1. Çağımızda şiirin hangi aşamada olduğunu sizin hükmünüze bırakıyorum. Bence son yirmi yılda yazılan şiirler, bu şiirleri sınıflandırmaya değer bulursak konuşulan dile uygun bir şiir dilinin arandığı bir devrin şiirleri olarak nitelendirilebilirler.

Yukarıdaki parça, aşağıdaki soruların hangisine cevap olarak söylenmiş olabilir?

 1. Çağımızda ve son yıllarda şiirin durumu sizce nedir?

 2. Şiir dilindeki değişiklikler sizce edebiyat açısından olumlu mu?

 3. Konuşulan dile uygun şiir yazmak gerekli mi?

 4. Çağımızdaki şiirleri sınıflandırmakla mı şiirin niteliği belirlenir?
  1. “…….Sanatçı zaten delidir. Normal bir insana göre delidir; ama sanatçıya göre normaldir. Şizofren bir kadını canlandıracağım film projesi için birkaç kez hastahaneye gidip gözlem yapmıştım; fakat yöntem ve oyunculuk tarzı olarak bir oyuncunun kendinde yola çıkmasından yanayım. Başka insanlardan öykünme yerine “ben nasılımdır” demeli. İnsan içerisinde o kadar çok katman var ki, biz bu renkleri zaten taşıyoruz.”

Yukarıdaki paragrafın başına aşağıdaki cümlelerden hangisi getirilemez?

 1. Sanatçı deliyi canlandırmak için deli numarası yapmamalıdır.

 2. Bir deliyi canlandırmak içi gidip altı ay akıl hastanesinde yaşamak gerekmez.

 3. Normal bir insana göre sanatçılar farklı kişiliklere sahiptirler.

 4. Sanatçı canlandıracağı kişinin tüm özelliklerini öğrenmek için onu yaşamalıdır.
  1. “Duyguların sürekli değil geçici olduğunu anlamalısınız. Duygular değişir. Nefret sevgiye dönüşebilir. Hayal kırıklığı yerine umuda bırakabilir. Bu nedenle duyguların dile getirilmesinden korkmamak gerekir. Çünkü…..”

Yukarıdaki paragraf aşağıdaki cümlelerin hangisi devam ettirilebilir?

 1. Duygular çocukla sürekli aynı şekilde kalırlar.

 2. Duygular çocuğun içinde sürekli yerleşik kalmazlar.

 3. Çocuklar içlerinden geldiği gibi davranmalıdır.

 4. Duygusal çocuklarda duygular değişkendir.


  1. (I) Okumak en sevdiğim iştir.(II) Bazen yatağımda bazen yemek masasında, bazen de otobüste devamlı bir şeyler okurum.(III) Yazma sonradan öğrenilen bir kabiliyettir.(IV) Bazen, tanıdıklarımın bu kadar çok okumama kızdıklarına da tanık olurum.

Yukarıdaki paragrafta düşüncenin akışını bazen cümle aşağıdakilerden hangisidir?

 1. I B) II C) III D) IV


  1. I. Bu beyitleri 14 yaşında bir çocuğun yazdığını söylersek şimdi kim inanır?

II. Adı Charles Verney

III. Evet, bu beyitleri ve bunlara benzer pek çok beyitleri yazan, ancak 14 yaşında bir çocuktur.

IV. Hem de 14 yaşındayken kendi kendine Türkçe öğrenen bir Fransız çocuğu.

Yukarıdaki cümlelerle bir paragraf oluşturulduğunda sıralama nasıl olmalıdır?


 1. II-IV-III-I C) I-III-IV-II

 2. IV-III-I-II D) IV-II-I-III
  1. “Çocuğun başarısı, elinden gelenin en iyisini yapmaktır. Çocuğunuza, kendisini kendisi gibi görmeyi öğretin. Çocuğu, başarılı arkadaşları ile kıyaslamak yanlıştır. Önemli olan;……”

Yukarıdaki paragraf aşağıdaki cümlelerin hangisi ile devam ettirilebilir?

 1. Çocukları kendileriyle baş başa bırakmaktır.

 2. Çocukların kendine güvenini güçlendirmektir.

 3. Çocuktaki kıskançlık duygusunu ortadan kaldırmaktır.

 4. Çocuğa arkadaşlarını örnek göstermektir.
  1. “Çok okuyan çok bilir.”sözünü duymuşsundur. Bu söz elbette doğrudur, ama, daha doğrusu şudur;……

Yukarıdaki paragraf aşağıdaki cümlelerin hangisiyle en anlamlı şekilde tamamlanabilir?

 1. Mutlaka çok okumalıyız.

 2. Çok okumalı, fakat seçkin yazıları okumalıyız.

 3. Vaktimizin çoğunu kitap okumaya ayırmalıyız.

 4. Okuduklarımı eleştirmemeliyiz.
  1. Hep yüce olanı arama uğraşındayken, şair, o yücelik dünyasına yakışan bir ahlâkın da peşindedir. Karakoç, bu “estetik mühürlü” ahlâk aranırken, şairin bazen toplumun sorumluluklarını zorladığını, sınırları aşmak istediğini söyler ve bunun gerekli olduğunu savunur.

Yukarıdaki paragrafa en uygun başlık aşağıdakilerden hangisidir?

 1. Toplum ve Şair C) Ahlâk Anlayışı

 2. Yücelik Dünyası D) Şair Ahlâkı


Sizin için, insan kardeşlerim,

Her şey sizin için;

Gece de sizin için, gündüz de;

Gündüz gün ışığı, gece ay ışığı;

Ay ışığında yapraklar;

Yapraklarda merak;

Yapraklarda akıl;

(64. ve 65. sorular şiire göre cevaplandırılacaktır.)  1. Dörtlükte kişileştirilen varlık aşağıdakilerden hangisidir?

 1. Gündüz C) Ay ışığı

 2. Gece D) Yaprak  1. Dörtlüğe göre şairin anlatmak istediği nedir?

 1. Gündüz gün ışığının önemli olduğu.

 2. Dünyada her şeyin insan için olduğu

 3. Doğaya önem vermek gerektiği

 4. Ay ışığında yaprakların güzel göründüğü
  1. “Yüce Mevlâm’a her zaman, menekşeye morunu, güle can kokusunu, rüzgâra nefes serinliğini, Safiye Ayla’ya bülbül sesini, Atatürk’e nutuk gücünü verdin diye şükrederim.”diyen bir kişi için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 1. Mutlu C) Heyecanlı

 2. Huzurlu D) Sevgi dolu

KONU TESTİ AYLİN YALAY / Türkçe ÖğretmeniYüklə 116,39 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin