Asigurarea calităţii studiilor la ciclul II – masterat. Experienţă, probleme şi soluţii. Consiliul Educaţional ulimYüklə 445 b.
tarix12.01.2019
ölçüsü445 b.


Asigurarea calităţii studiilor la ciclul II – masterat. Experienţă, probleme şi soluţii.

 • Consiliul Educaţional ULIM

 • Senatul ULIM, 24 noiembrie 2010


Parametrii de evaluare:

 • Numărul masteranzilor din 2007 până în 2010 pe anii de studii cei ajunşi la absolvire.

 • Dosarele masteranzilor – prezenţa documentelor necesare, gradul de completare.

 • Reuşita masteranzilor pe anii 2007-2008, 2008-2009, 2009-2010 (date din baza de date, registrele secţiei ştiinţă şi doctorat).

 • Disciplina profesorilor şi masteranzilor (monitorizarea lecţiilor la ciclul masterat – conform parametrilor evaluativi tradiţionali ULIM).

 • Calitatea tezelor de masterat (concordanţa temelor tezelor cu temele menţionate în ordinele de aprobare a temelor de masterat); conţinutul tezelor de masterat, repetitivitatea temelor la tezele de masterat.

 • Calitatea planurilor de studii, corespunderea planurilor cu orarul de studii şi suplimentul la diplomă.

 • Calitatea programelor analitice la ciclul masterat (caracterul novator al disciplinelor, conţinutul programelor de studii, concordanţa acestora cu finalităţile de studii la ciclul masterat).Studii Masterat ULIM

Numărul masteranzilor din 2007 până în 2010Dosarele masteranzilor – prezenţa documentelor necesare, gradul de completare

 • Dosarele includ:

 • Cerere de înmatriculare la ciclul Masterat;

 • Copia buletinului de identitate;

 • Certificatul medical;

 • Fotografii/acte;

 • Diploma de absolvire a ciclului licenţă şi suplimentul la diplomă (original);

 • _______________________________________________________

 • Concluzie: Dosarele masteranzilor sunt completate totalmente cu actele necesare pentru admitere la studii la ciclul în cauză şi păstrate conform cerinţelor în vigoare la Departamentul Ştiinţă.Reuşita academică a masteranzilor pentru anii de studii 2007 – 2008, 2008 – 2009, 2009 – 2010Calitatea tezelor de masterat

 • Facultăţile ULIM au procesat şi adoptat, în cadrul Consiliilor Profesorale ale facultăţilor, Regulamentele cu privire la elaborarea / scrierea tezelor de licenţă şi masterat, care coincid d.p.d.v. tehnic cu cerinţele C.N.A.A.

 • În ultimii 4 ani de zile nu s-au înregistrat la ULIM cazuri de repetitivitate a temelor tezelor de masterat, conform declaraţiei conducerii Serviciul Control Proces Educaţional.

 • Observaţiile privind calitatea tezelor de masterat, în mare parte la toate facultăţile sunt aceleaşi şi includ:

 • - textul capitolului introductiv al lucrării nu corespunde cerinţelor general acceptate;

 • - sistematizare bibliografică incorectă;

 • - necorespunderea referinţelor bibliografice din textul lucrării cu lista bibliografiei însăşi;

 • De remarcat însă că pe parcursul ultimilor ani a crescut considerabil calitatea tezelor de masterat la toate facultăţile. Oarecum însă circa 40% din numărul tezelor de masterat în fiecare an sunt depistate cu anumite greşeli de structură, în cea mai mare parte.În anul de studii 2009 – 2010 au fost depistate 83 teze de masterat cu încălcări apreciate cu gravitate medie. • Calitatea tezelor este în creştere datorită următorilor factori:

 • - existenţii Regulamentelor cu privire la elaborarea / scrierea tezelor de licenţă şi masterat;

 • - prezentării şi susţinerii tezelor prealabil la Catedre;

 • - instituirii la Facultăţi al Auditului intern: 2008-2009 – Ştiinţe economice; 2009-2010 – Drept ;

 • - verificării tezelor de către Serviciul Control Proces Educaţional cu 10 zile până la data susţinerii;

 • - continuării cercetării de către 20 % de masteranzi la temele de interes deosebit pentru ei: teză licenţă - teză de master.

 • Toate tezele prezentate la Arhiva ULIM corespund cerinţelor înaintate faţă de lucrările de acest gen.Calitatea planurilor de studii , corespunderea planurilor cu orarul de studii şi suplimentul la diplomă

 • Planurile de studii sunt elaborate în corespundere cu cerinţele în vigoare şi coincid cu standardele academice la specialităţile respective;

 • Orarul, de asemenea, este întocmit în concordanţă cu planurile de studii la toate specialităţile;

 • Informaţia din suplimentul la diplomă este în corespundere cu planul de studii.Calitatea programelor analitice la ciclul Masterat

 • Programele analitice sunt elaborate la toate disciplinele studiate la ciclul Masterat de la facultăţile ULIM. Acestea sunt aprobate la începutul anului de învăţământ la catedrele facultăţilor şi facultate însăşi.

 • Conţinutul programelor analitice a cursurilor de Masterat poate fi vizualizat şi la mediatecă, pe suporturile electronice ale cadrelor didactice cu discipline la ciclul în cauză.Proiect de hotărâre:

 • A lua act de informaţia analitică prezentată de CE.

 • A finaliza transferul gestionării studiilor la ciclul II masterat în cadrul decanatelor facultăţilor.

 • A racorda conţinutul disciplinelor predate la ciclul masterat cu programele adoptate regulamentar (evitarea discordanţei între conţinut şi formă).

 • Responsabili: decanii şi directorii programelor de masteratProiect de hotărâre:

 • A monitoriza cu stricteţe calitatea studiilor la ciclul masterat pe parcursul întregului an academic (sondaje anonime, sondaje ale calităţii curriculei etc, asistarea la lecţii).

 • Responsabili: decanii şi directorii progtramelor de mastetratProiect de hotărâre:

 • A ameliora politica de gestionare a resurselor umane la ciclul masterat prin atragerea experţilor din segmentul profesional în procesul de predare la ciclul masterat.

 • Responsabili: decanii şi directorii progtramelor de mastetrat

 • A prioritiza acele programe de masterat care se bucură de cea mai mare popularitate printre studenţi şi a reduce admiterea la alte programe care nu sunt solicitate.

 • Responsabili: decanii şi directorii progtramelor de mastetrat

Dostları ilə paylaş:


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə