Astronomi ve uzay biLİmleri (mf-1) Mesleki Tanım

Sizin üçün oyun:

Google Play'də əldə edin


Yüklə 2 Mb.
səhifə21/21
tarix25.01.2019
ölçüsü2 Mb.
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   21

VETERİNER HEKİM


Mesleki Tanım

Evcil,küçük ve büyükbaş hayvanların sağlığının korunması , hastalıkların teşhisi,tedavisi,hayvanların arasında salgın hastalık ve hayvandan insana geçen hastalıklarla mücadele , hayvan ırklarının iyileştirilmesi,hayvansal ürünlerin artırılması,bunların insan sağlığındaki yeri konularında çalışma yapan kişidir.Görevler

Veteriner hekimlerin bir takım görevleri vardır. Hayvanların hastalık,sakatlık ve yaralarını teşhis ederek , gerekli ameliyat ve tedavileri yapmak bu görevlerin başında gelir. Bunun yanında yurdun çeşitli bölgelerinin,iklim,tarımsal yapı ve pazarlama koşullarına uygun hayvan davranışları ve korunmaları,verimlerini artırıcı yöntemlerin geliştirilmesi ve uygulanması gibi çalışmalarda bulunur. Veterinerlerin koruyucu hekimlik konusunda ,hayvan sürülerinde görülen hastalıkların nedenleri,yapısı,seyri,etkileri,teşhisleri ve tedavileri konusunda ve hayvanlardan insanlara insanalrdan hayvanlara bulaşan hastalıklar konusunda yeterli bilgiye sahip olması gerekir. Veteriner hekimlerin halkı bilgilendirmek gibi bir görevi de vardır. Hayvanların bakım ve beslenmes,sağlıklarının korunması,hayvan ürünlerinin değerlendirilmesi konularında,hayvan yetiştiricilerini aydınlatmak amacıyla eğitim programları düzenler ve bu konularda yazılı kaynaklar hazırlar,bunların basım ve dağıtımının gerçekleştirilmesini sağlar. Bu konularla ilgili her türlü hukuki düzenlemeler hakkında yeterli bilgiye sahip olmaları gerekir. Salgın ve paraziter hayvan hastalıklarının önlenmesi için her türlü tıbbi çalışmaları yapar,gerekli tedbirleri alır ve aşıserum vb.ilaçlar üzerinde araştırmalar yapar,var olanları hazırlar ve uygular. Suni tohumlama ve embriyo transferi gibi biyoteknolojik yöntemlerle hayvanlarda döl verimini artırma ve ıslah çalışmalarında bulunur. Damızlık hayvan yetiştirilmesini sağlar.Bulunması Gereken Özellikler

Veteriner hekimlerin mesleklerinde verimli olabilmeleri için bazı özelliklere sahip olması gerekir. Veteriner hekim inceleme,araştırma merakı olan,iyi gözlem yapabilen,fen bilimlerine özellikle biyolojiye ve kimyaya ilgi duyan,hayvanlarla ilgilenmekten hoşlanan,çabuk ve doğru karar verebilen,sabırlı,dikkatli,düzenli görme,işitme duyuları ile el ve ayakları sağlam ve sorumluluk sahibi bir kişi olmalıdır.Çalışma Ortamı Ve Koşulları

Veterinerlik diğer mesleklere göre daha zor bir meslektir. Veteriner hekimler ayakta,oturarak eğilerek,diz çökerek çalışabilirler. Büroda da çalışırlar ancak gerektiğinde sık sık köylere gitmek zorunda kalabilirler. Hayvanların bulunduğu ortamlar nemli olup,havada rahatsız edici koku vardır. Ayrıca tepme,düşme,ısırma,tırmalama gibi hayvanlardan gelebilecek tehlikelerle karşı karşıyadır. Veteriner hekim normal çalışma saatleri dışında,resmi tatil günlerinde de çalışmak zorunda kalabilir.Meslek Eğitimine Giriş Koşulları

Meslek eğitimine girmek isteyenlerin lise veya dengi okul mezunu olması,lisans programı için Yüksek Öğretim Giriş sınavı ve Lisans Yerleştirme Sınavına girerek yeterli mf3 puanı alması,veterinerlik lisans programı ile ilgili en az bir yüksek öğretim programını tercih etmesi gerekmektedir.Eğitim Süresi Ve İçeriği

Veteriner fakültelerinin eğitim süresi 5 yıldır. Eğitimi başarı ile tamamlayanlar veteriner hekim lisans diploması ve veteriner hekim ünvanı alırlar.Çalışma Alanları Ve İş Bulma Olanakları

Veteriner fakültesi mezunları ve uzman veterinerler; Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı,Çevre ve Orman Bakanlığı ve Gümrük Muhafaza Müdürlüklerinin hayvan sağlığı bölümlerinde,il ve ilçe belediyelerinin hayvan hastanesi,hayvan barınakları,kesimhaneler ve gıda denetim birimlerinde,akademik personel olarak Veteriner Fakültelerinde ve Tarım ve Köy İşleri Bakanlığına bağlı Veteriner Meslek Liselerinde,Et ve Balık Kurumu,özel sektör et kombinaları,Süt endüstrisi Kurumu,Tübitak Araştırma Laboratuvarlarında,Devlet Planlama Teşkilatında,ordu hayvan sağlığı ve gıda kontrol hizmetlerinde çalışabilirler ve mevcut kanunlara göre kendi kliniklerini açabilirler. Veterinerlerin mezuniyet sonrası bulundukları yörenin Veteriner Hekimler Odasına kayıt olmaları yasal bir zorunluluktur.

Veterinerler günlük çalışma saatlerinden fazla çalışırlar,sık sık köylere gitmek zorunda kalırlar. Bunun gibi durumlardan dolayı veterinerlik daha çok erkeklere uygun bir meslek olarak görünmektedir.

Eğitim Sonrası Kazanç

Veteriner hekimler ilk işe başladıklarında asgari ücretin iki katından az olmamak üzere bir ücret almaktadırlar. Bu ücrette hizmet süreleri,uzmanlık alanları,çalıştıkları kurum ve kuruluşların yapısı ve büyüklüğüne göre artış olabilmektedir. Kendine ait işyeri bulunanların kazanç durumu çok değişkendir.Meslekte İlerleme

Veteriner hekimler mezuniyet sonrası doktora yapabilir,ünivesitelerde öğretim görevlisi olarak hizmet verip yardımcı doçent,doçent ve profesörlüğe kadar devam eden akademik kariyere yönelebilir;biyokimya,mikrabiyoloji,patoloji,besin hijyeni,klinik gibi alanlarda uzmanlaşabilirler.Benzer Meslekler

 • Hayvan Sağlığı Memuru

 • Tıp Doktoru


2013-2014 Taban ve Tavan Puanları

Üniversite Adı

Programın Adı

Puan Türü

Kont.

En Küçük Puanı

En Büyük Puanı

Ankara Üniversitesi

Veteriner Fakültesi

MF-3

170

336,95194

413,97386

İstanbul Üniversitesi

Veteriner Fakültesi

MF-3

139

333,84942

410,32174

Uludağ Üniversitesi

Veteriner Fakültesi

MF-3

129

326,10010

470,43029

Adnan Menderes Üniversitesi

Veteriner Fakültesi

MF-3

77

316,35595

422,11665

Balıkesir Üniversitesi

Veteriner Fakültesi

MF-3

36

307,71084

360,61224

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Veteriner Fakültesi

MF-3

77

306,66189

388,55231

Selçuk Üniversitesi

Veteriner Fakültesi

MF-3

159

302,51160

376,29875

Erciyes Üniversitesi

Veteriner Fakültesi

MF-3

67

298,74700

400,53794

Afyon Kocatepe Üniversitesi

Veteriner Fakültesi

MF-3

72

294,65967

349,84428

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

Veteriner Fakültesi

MF-3

88

289,25798

386,73001

Kırıkkale Üniversitesi

Veteriner Fakültesi

MF-3

72

288,56107

378,72239

Mustafa Kemal Üniversitesi

Veteriner Fakültesi

MF-3

57

283,45604

386,53149

Atatürk Üniversitesi

Veteriner Fakültesi

MF-3

67

282,37667

378,59889

Cumhuriyet Üniversitesi

Veteriner Fakültesi

MF-3

57

281,62831

369,97652

Dicle Üniversitesi

Veteriner Fakültesi

MF-3

57

277,57652

443,03484

Fırat Üniversitesi

Veteriner Fakültesi

MF-3

139

275,63484

315,45893

Harran Üniversitesi

Veteriner Fakültesi

MF-3

77

273,04338

324,47963

PRATİSYEN HEKİM (TIP DOKTORU)

Mesleki Tanım

İnsan sağlığın korunmasını sağlayan, hastalıklara tanı koyan, tıbbı ve cerrahi müdahalelerde bulunarak hastalığın tedavisini sağlayan kişidir.Görevler

Görevleri geniş kapsamlı olup şöyle özetlenebilir; • Hastanın fiziki muayenesini yapar,

 • Hastalıklara tanı koyar,

 • Sorumluluğu olduğu tıp servisleri veya hastaneyi idare eder,

 • İş kazası, trafik kazası, ölüm ve yaralanma gibi olayları hastanede görevli polisebildirir ve gerekli raporları düzenler,

 • Hastanın durumuna göre teşhise yönelik idrar, kan, tam kan, biyokimya, röntgen,ultrason, ilaçlı filmler, endoskopi vb. tetkikleri ister

 • Erken teşhis konulduğunda ilerlemesi önlenebilen hastalıkların erken tanısını koyar,vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Mesleğin Gerektirdiği Özellikler

 • İnsanların duygularını anlayabilen, onlara karşı saygılı,

 • Biyoloji ve kimya konularına ilgili ve bu alanda başarılı,

 • Fiziki yönden bir probleminin olmaması,

 • Titiz, dikkatli, sabırlı, gerektiğinde fedakarlıktan kaçınmayan,

 • Yaralardan, pis kokulardan rahatsız olmayan, soğukkanlı kimseler olmaları gerekir.

Çalışma Ortamı ve Koşulları

Pratisyen hekimler özel ve resmi hastanelerde, dispanserlerde, klinik, muayenehane vb. yerlerde görev yaparlar. Çalışma ortamı genellikle temizdir. Hekimlerin çalışma saatleri düzensizdir. Hafta sonu ve gece nöbetleri vardır. Acil hastalar için günün her saatinde göreve çağrılabilirler.Meslek Eğitimine Giriş Koşulları

 • Lise veya onun denginde bir okuldan mezun olmak,

 • YGS ve LYS’de tıp lisans programı için yeterli MF-3 puan almak

 • ÖSYM tercih bildirim formunda tıp lisans programı ile ilgili en az bir yüksek öğretim programını tercih etmek gerekmektedir

Eğitim Süresi Ve İçeriği

Tıp fakülteleri eğitimi uygulamalı ve teorik olarak altı yıldır, uzmanlık eğitimi süresi ise iki ile Tıp fakültesinde; 1. yıl içinde fizik, kimya gibi fen dersleri, ayrıca bazı tıp fakültelerinde tıbba başlangıç olmak üzere hücrenin yapısı ve görevleriyle ilgili dersler okutulmaktadır. 2. ve 3. sınıflarda insan vücudunun anatomisi ve fizyolojisi (yapısı ve işleyişi) ile hastalıklardan korunma ve tedavi dersleri işlenir. 4. ve 5. sınıflarda hastane içinde hasta başı eğitimleri (klinik stajlar) yapılır. Altıncı sınıfta tıp öğrencisine "intern" adı verilir. İnternler eğitim hastanesinde bir hekim gibi çalışarak iş başında eğitim görürler.beş yıl arasında değişiklik göstermektedir.Eğitim Sonrası Alınan Belge Diploma ve Unvan

Eğitimi başarı ile tamamlayanlara tıp fakültesi lisans diploması ve pratisyen hekim unvanı verilir.Çalışma Olanakları ve İş Bulma Olanakları

Ülkemizde, sağlık personeline, özellikle de pratisyen hekime çok ihtiyaç vardır. Halen ülkemizde 70.000 dolayında hekim vardır. Bunların yarısından biraz fazlası pratisyen, geri kalanı uzman hekimdir. Günümüzde hekimlerin iş bulmaları diğer mesleklere kıyasla daha kolay olmakla birlikte, hekim sayısının giderek artmasına bağlı olarak iş bulmaları da giderek güçleşmektedir. Pratisyen hekimler sağlık ocakları, Ana Çocuk Sağlığı Merkezleri, Verem SavaşDispanserleri, SSK dispanserleri, Kurum Hekimlikleri, Devlet hastanelerinin acil servisleri, özel hastane ve polikliniklerde hekim ve yönetici olarak çalışabilirler. Özellikle 1980 sonrası tıp fakültelerinden yılda yaklaşık olarak 5000 doktor mezun olmaktadır. Ülkemizde hızlı bir şekilde artan doktor sayısına oranla, sağlık kuruluşları ve hastanelerde aynı oranda artış olmamaktadır. Bu duruma bir de son yıllarda zorunlu hizmet uygulamasının kaldırılmış olması eklenince, hekimler ciddi bir şekilde işsizlik sorunu ile karşı karşıya kalmışlardır.Eğitim Süresince ve Eğitim Sonrası Kazanç

Eğitim süresince bir kazanç elde edilmemektedir. Ancak devlet tarafından burs ve kredi alması mümkündür. Bunun dışında özel burslardanda yararlanabilir.

Fakülteden alt yıl sonunda mezun olanlar Pratisyen hekim olarak devletin belirlediği maaşla çalışırlar. Pratisyen Hekim olan kişiler, ÖSYM tarafından yapılan " Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı "nda başarılı oldukları takdirde değişik alanlardan birinde uzmanlık eğitimi alırlar. Bu durumdaki hekimlerin resmi görevleri dışında serbest çalışma imkanlarıda olduğu için, iyi bir kazanç elde etme şansına sahiplerdir. Kazancın oranı biraz da kişinin çalıştığı kente ve bilgi-becerisine göre değişmektedir.

Meslekte İlerleme

Lisans eğitiminden sonra doktora, yüksek lisans yapabilir, akademik kariyer yapabilirler.Tıp çok geniş alandır. Uzmanlaşmanın erken başladığı alanlardandır.

Benzer Meslekler

 • Diş Hekimi

 • Veteriner

Üniversite Adı

Programın Adı

Puan Türü

Kont.

En Küçük Puanı

En Büyük Puanı

Şifa Üniversitesi

Tıp Fakültesi (Tam Burslu)

MF-3

6

540,46396

555,61707

Koç Üniversitesi

Tıp Fakültesi (Ingilizce) (Tam Burslu)

MF-3

15

537,08031

561,81623

Şifa Üniversitesi

Tıp Fakültesi (%50 Burslu)

MF-3

6

530,09690

540,23469

Turgut Özal Üniversitesi

Tıp Fakültesi (Tam Burslu)

MF-3

11

528,97841

554,71713

Bahçeşehir Üniversitesi

Tıp Fakültesi (Ingilizce) (Tam Burslu)

MF-3

4

526,64410

556,58600

İstanbul Üniversitesi

Cerrahpasa Tıp (Ingilizce)

MF-3

77

526,60898

572,23660

Hacettepe Üniversitesi

Tıp (Ingilizce)

MF-3

185

523,85664

558,30879

Fatih Üniversitesi

Tıp Fakültesi (Tam Burslu)

MF-3

11

523,29556

541,35548

TOBB Ekonomi 

 

 ve  TeknolojiÜniversitesi

Tıp Fakültesi (Tam Burslu)

MF-3

10

521,54142

534,60783

Bahçeşehir Üniversitesi

Tıp Fakültesi (Ingilizce) (%50 Burslu)

MF-3

4

520,28774

524,42322

Hacettepe Üniversitesi

Tıp

MF-3

211

518,54838

556,51489

İstanbul Medipol Üniversitesi

Tıp Fakültesi (Tam Burslu)

MF-3

9

508,62019

538,95494

Yeditepe Üniversitesi

Tıp Fakültesi (Ingilizce) (Tam Burslu)

MF-3

10

506,59886

535,79142

Mevlana Üniversitesi

Tıp Fakültesi (Tam Burslu)

MF-3

8

506,21007

522,75838

İstanbul Üniversitesi

Istanbul Tıp

MF-3

498

505,29411

539,05532

Zirve Üniversitesi

Emine-Bahaeddin Nakiboglu Tıp Fakültesi (Tam Burslu)

MF-3

9

502,58418

528,01767

İstanbul Üniversitesi

Cerrahpasa Tıp

MF-3

369

501,71474

541,42818

Bezm-i Alem Vakıf Üniversitesi

Tıp Fakültesi (Tam Burslu)

MF-3

20

498,31103

541,89770

Acıbadem Üniversitesi

Tıp Fakültesi (Ingilizce) (Tam Burslu)

MF-3

6

497,18391

521,69986

Marmara Üniversitesi

Tıp Fakültesi (Ingilizce)

MF-3

170

496,37152

535,04668

Ankara Üniversitesi

Tıp Fakültesi

MF-3

344

495,23834

525,27418

Koç Üniversitesi

Tıp Fakültesi (Ingilizce) (%50 Burslu)

MF-3

25

493,37199

537,47401

Ege Üniversitesi

Tıp Fakültesi

MF-3

369

493,25162

539,24649

Gazi Üniversitesi

Tıp Fakültesi

MF-3

303

492,16203

519,16643

İstanbul Bilim Üniversitesi

Tıp Fakültesi (Tam Burslu)

MF-3

7

492,02910

497,37993

Bahçeşehir Üniversitesi

Tıp Fakültesi (Ingilizce) (

 

 Ücretli)

MF-3

32

490,53422

518,97771

Başkent Üniversitesi

Tıp Fakültesi (Tam Burslu)

MF-3

8

490,42624

509,59658

Gazi Üniversitesi

Tıp Fakültesi (Ingilizce)

MF-3

108

489,28561

517,27290

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

Tıp Fakültesi

MF-3

52

488,23566

492,63243

Dokuz Eylül Üniversitesi

Tıp Fakültesi

MF-3

298

486,53220

518,32180

Başkent Üniversitesi

Tıp Fakültesi (%50 Burslu)

MF-3

3

486,28759

487,35110

Gülhane Askeri Tıp Akademisi (GATA)

Askeri Tıp Fakültesi (

 

 SivilLise- Kiz)

MF-3

9

485,04090

519,67676

İstanbul Bilim Üniversitesi

Tıp Fakültesi (%50 Burslu)

MF-3

4

484,33001

489,87423

Ufuk Üniversitesi

Tıp Fakültesi (Tam Burslu)

MF-3

5

482,12108

487,05391

Uludağ Üniversitesi

Tıp Fakültesi

MF-3

282

481,99145

511,49602

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

Tıp Fakültesi (Ingilizce)

MF-3

82

481,15279

520,25639

Yeditepe Üniversitesi

Tıp Fakültesi (Ingilizce) (%50 Burslu)

MF-3

15

480,86128

494,25722

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

Tıp Fakültesi

MF-3

211

480,48220

510,69298

Akdeniz Üniversitesi

Tıp Fakültesi

MF-3

272

480,10706

530,33903

Bezm-i Alem Vakıf Üniversitesi

Tıp Fakültesi (%50 Burslu)

MF-3

20

479,72103

495,82183

Başkent Üniversitesi

Tıp Fakültesi (%25 Burslu)

MF-3

4

478,57664

483,97732

Hitit Üniversitesi

Tıp Fakültesi

MF-3

26

478,29788

487,34631

Maltepe Üniversitesi

Tıp Fakültesi (Ingilizce) (Tam Burslu)

MF-3

6

477,95327

488,11741

Çukurova Üniversitesi

Tıp Fakültesi

MF-3

272

477,48381

533,54113

Yeni Yüzyıl Üniversitesi

Tıp Fakültesi (Tam Burslu)

MF-3

6

477,20151

489,49236

Hacettepe Üniversitesi

Kastamonu Tıp Fakültesi

MF-3

52

477,19006

490,40742

Maltepe Üniversitesi

Tıp Fakültesi (Tam Burslu)

MF-3

7

477,02260

481,57159

Kocaeli Üniversitesi

Tıp Fakültesi

MF-3

246

476,86495

497,94645

KAYNAKÇA

 • 2010 ÖSYS Başvuru kılavuzu
 • ÖSYM Üniversiteler Yükseköğretim Programları ve Meslekler Rehberi-2000
 • http://www.teknonline.com

 • http://www.erenkoy.k12.tr

 • Üniversiteler ve Meslek Rehberi. (2013), Sınav Dergisi Dershanesi Yayınları

 • www.osstercihrehberi.com

 • http://www.eokulegitim.com/

 • Başarı Dershanesi Meslek Kitapçığı (2012), Başarı Yayınları

 • http://tr.wikipedia.org

 • Hacettepe Üniversitesi web sayfası (www.hacettepe.edu.tr) (26.10.2013)
 • http://www.iskur.gov.tr

 • www.kariyerpenceresi.com

 • http://www.ie.metu.edu.tr

 • http://www.gantep.edu.tr

 • http://www.parlakbirgelecek.com

 • Ege Üniversitesi Fen- Edebiyat Fakültesi Dökümanları

 • İstanbul Aydın Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimi (2011), PegemA Yayınları

 • http://www.isvemeslekdanismani.net

 • İş ve Meslek Danışmanlığı . (2012), Bil Dershanesi Yayınları

 • Üniversiteler ve Meslek Rehberi. (2011), Final Yayınları.
Dostları ilə paylaş:
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   21
Orklarla döyüş:

Google Play'də əldə edin


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə