Autori: Director, profesor Cojocaru Petre Director adjunct, profesor Rodica DurbaceaYüklə 315.44 Kb.
səhifə1/5
tarix01.08.2018
ölçüsü315.44 Kb.
  1   2   3   4   5

Str.: 11 Iunie 1848, Nr.:56, Tg-Jiu

Tel./Fax: 0253/21.37.17;

Secretariat :0353/404055

Cab. Director: 0353/401897

E-mail:scoala_sf.nicolae@yahoo.com
Autori: Director, profesor Cojocaru Petre

Director adjunct, profesor Rodica DurbaceaC U P R I N S
 1. Argument

 2. Context legislativ

 3. Prezentarea şcolii

 4. Misiunea şcolii

 5. Viziunea şcolii

 6. Analiza diagnostică

 7. Analiza nevoilor educaţionale şi de formare

 8. Strategia proiectului


A R G U M E N T

Când eşti implicat într-o „campanie” educaţională „produsele” sunt oamenii pe care trebuie să-i transformi în direcţia unui profit social şi personal. Şi tocmai aici intervine elementul de dificultate, pentru că produsul final rezultă dintr-o interacţiune între două fiinţe umane pe care n-o poţi controla în totalitate.

Drept consecinţă, managementul educaţional trebuie să fie într-o mai mare măsură artă decât ştiinţă, pentru că nu este numai un serviciu oferit oamenilor, ci pătrunde în fiinţă lor internă, promovând o schimbare a fiinţei lor psiho - individuale.

Activitatea de învăţare pe care o desfăşoară elevul este învăţarea. Asemenea oricărui tip de activitate sau profesie şi învăţarea are legi, principii şi reguli, metode şi tehnici proprii.

A şti cum să înveţi în mod inteligent înseamnă să-ţi cunoşti posibilităţile de înţelegere şi asimilare, să-ţi formezi un stil de muncă intelectuală eficient, astfel încât să-ţi însuşeşti un volum mare de cunoştinţe într-o perioadă mai scurtă de timp şi cu efect redus.

2. Contextul legislativ

Prezentul proiect de dezvoltare instituţională a fost conceput în conformitate cu:

- Legea educaţiei naţionale nr.1/2011 • Programul de guvernare din 2005-2008, capitolul 3 – politica în domeniul educaţional;

 • Finalitatea învăţământului formulată în art.4 (1) din legea nr. 84/1995, Legea învăţământului cu modificările şi completările ulterioare

 • Proiectul planului managerial al Inspectoratului Şcolar al judeţului Gorj, pentru anul şcolar 2010-2011;

 • Legea privind asigurarea calităţii în educaţie, OUG nr. 75/2005, cu modificările şi completările ulterioare;

 • Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin O.M.Ed.C. nr. 4925/1998;

 • O.M.E.C.T.S. nr. 5720-20.10.2009, privind metodologia formării continue a personalului didactic din învăţământul preuniversitar;

 • Planuri locale realizate de Inspectoratul Şcolar Judeţean Gorj cu consultarea Comitetelor locale de dezvoltare a parteneriatului social pentru învăţământul preuniversitar.


3. Prezentarea unităţii

3.1. Scurt istoric al Şcolii Gimnazială „Sfântul Nicolae”

Şcoala Gimnazială „Sfântul Nicolae” Tg. Jiu datează ca unitate de învăţământ în peisajul învăţământului gorjean de peste şapte decenii, când nevoile impuse de creşterea numărului populaţiei şcolare din zona N-V a oraşului de pe Jiu a determinat înfiinţarea pe strada 11 Iunie, fosta „Sfântul Nicolae„ , a unui Comitet de iniţiativă în noiembrie 1941, având ca organizator pe un gorjean de suflet în persoana învăţătorului Sabin Popescu-Lupu.

Comitetul care a activat în perioada realizării construcţiei localului de şcoală a primit fonduri din partea:

- Casei Şcoalelor;

- Bani donaţi de proprietarii magazinelor din oraş;

- Subscripţii publice obţinute cu ajutorul ziarului „Gorjeanul”.

Constructorul angajat pentru realizarea celor două săli de clasă şi o cancelarie a fost Luigi Pittini, pe un teren atribuit de primărie unde era o grădină de zarzavaturi (au fost colectaţi de către comitetul de iniţiativă suma de 80 000 lei de la proprietarii de magazine. Casa Şcoalelor a dat banii pentru un vagon de ţiglă )-perioada 1941-1942.

După război a fost reluată construcţia care a fost sprijinită de: Direcţia Generală a CAM, Banca Gilortul din Novaci, Regionala Silvică, Federala Gorjului, Primăria Tg. Jiu.

Dificultăţile materiale înregistrate în primii ani de după război făceau ca mersul lucrărilor localului şcolii în cauză să se desfăşoare cu numeroase obstacole, aşa cum evidenţiază şi Ordinul Prefecturii nr. 8215/2.12.1946 prin care se remarcă lipsa cronică a

banilor pentru construcţie. În această situaţie se va apela la subscripţii publice, măsură care a fost iniţial dezavuată de Ministerul Finanţelor.

În februarie 1946, Primăria oraşului comunica conducerii şcolii faptul că s-a aprobat planul şi devizul de construcţie al localului de şcoală şi amplasamentul.

În privinţa efectivelor cu care noua unitate de învăţământ începea activitatea didactică, prin Ordinul 10504/7 X 1945 al Inspectoratului Şcolar Gorj, acestea erau următoarele: • clasa I-32 de elevi-învăţător M. Udriştoiu;

 • clasele a II-a şi a IV-a -32 şi 30 de elevi-învăţătoare Eugenia Popescu-Lupu;

 • clasa a III-a -30 de elevi - învăţător M. Chiată.

Începând cu 8 decembrie 1945 se înfiinţa al patrulea post având ca învăţător pe domnul Dumitraşcu, iar director Sabin Popescu-Lupu.

Procesul de învăţământ s-a desfăşurat în primii ani în condiţii deosebit de dificile, determinate de lipsa spaţiului (cursurile se făceau în două schimburi, lipseau mijloacele de învăţământ, iar mobilierul era insuficient, majoritatea fiind adus de la alte unităţi de învăţământ prin transfer – exemplu dovada de la Direcţia Şcoalelor din 20.09.1946 prin care se recepţionau 14 bănci şi un cuier ).

Referitor la disciplinele de învăţământ din primii ani de existenţă ai şcolii „Sfântul Nicolae” , registrul de prezenţă consemnează ca obiecte de studiu:

Clasa I-matematica, scrierea, citirea, memorizarea, Ora Republicii;

Clasa a II-a – matematică,memorizare, intuiţie, Ora Republicii;

Clasa a II-a – matematică, memorizare, ştiinţele naturii, Ora Republicii;

Clasa a IV-a – matematică, memorizare, ştiinţele naturii,Ora Republicii.

Exemple de teme studiate la clasă:- Pâinea şi mămăliga

- Pelagra, tuberculoza

În anul şcolar 1948-1949 se introduceau ca obiecte de învăţământ: Drepturile omului şi Cetăţeanului, gimnastica, cântul şi limba rusă.

Denumirea unităţii de învăţământ a fost iniţial de Şcoala Primară Mixtă numărul 3 „Sfântul Nicolae” până în 1954 când devenea Şcoala Elementară numărul 2. În 1967 capătă titulatura de Şcoala Generală numărul 6 , când şcoala avea 9 clase de I-VII.

Din anul 1999, şcoala revine la vechea titulatură de Şcoala Gimnazială „Sfântul Nicolae”.

Elogiind acei ani de apostolat ai cadrelor care au servit şcoala în primii ani de existenţă, se cuvine să amintim cuvintele memorabile lăsate de cel care a pus piatra de temelie a acestui lăcaş de cultură, prin care s-au trezit zeci de generaţii. Sabin Popescu-Lupu – primul director care, într-o mărturisire făcută cu puţin timp înainte de a trece în lumea umbrelor se confesa astfel: „Sunt la sfârşitul vieţii. Printre alte lucruri cu care mă

mândresc este şi truda începutului acestei şcoli pe care o continuă, cu atâta dragoste şi demnitate slujitorii de acum ai şcolii care îndrumă copiii cu demnitate şi curaj.

Trecutul meu-spunea acelaşi Sabin Popescu-Lupu –este munca de acum o jumătate de veac. Prezentul dumneavoastră de astăzi e viitorul de mâine al ţării.”

În prezent ECHIPA MANAGERIALĂ este formată din profesor COJOCARU PETRE, director şi profesor DURBĂCEA RODICA, director adjunct. Corpul profesoral este reprezentat de :3.2. Oferta educaţională este constituită din următoarele elemente: şcoala oferă servicii educaţionale pentru învăţământul primar şi gimnazial. De asemenea din anul şcolar 2010-2011, şcoala asigură activităţi de tip „After school”, pentru elevii claselor pregătitoare și întâi, dar şi activităţi extracurriculare, fie ca parte a proiectelor educaţionale cu, sau fără finanţare din fonduri europene, fie asigurate de membrii corpului profesoral cu ocazia evenimentelor naţionale sau internaţionale.

I. Planul de şcolarizare: numărul de elevi cuprinşi în cele două cicluri de învăţământ este:

- pentru învăţământul primar: 580 elevi

- pentru învăţământul gimnazial: 328 elevi.

Planul de şcolarizare se propune anual de Consiliul Profesoral şi de Consiliul de Administraţie şi se aprobă de Inspectoratul Şcolar Judeţean Gorj.II. Planurile cadru sunt elaborate de Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar şi sunt aprobate prin Ordin al ministrului educaţiei şi nu pot fi modificate la nivelul unităţii de învăţământ. Pe baza planurilor cadru se elaborează

pentru fiecare clasă, schemele orare, în care se specifică numărul de ore pentru fiecare disciplină a trunchiului comun, ca şi pentru disciplinele din curriculum la decizia şcolii.


III. Curriculum la decizia şcolii (CDŞ)

Stabileşte pentru fiecare clasă disciplinele opţionale, realizate în fiecare an şcolar, conform numărului total de ore alocat în acest scop, prin planurile – cadru din învăţământ.

Astfel la Școala Gimnazială ,,Sfântul Nicolae,, Tg Jiu se derulează următoarele discipline opționale :

- Jocul cu calculatorul – prof. Călugăru Dumitru

- Tehnologia informației și a comunicației – prof. Călugăru Dumitru

- Educație financiară – prof. înv. primar Staicu Denisa, prof. înv. primar Ghiga Mihaela

- Icoana din sufletul copilului – prof. Geică Steluța

- Le francais c est rigolo ! – prof. Ciobanu Liliana

- Abilități de lectură și mediul înconjurător – prof. Lumezeanu Simona

- English for Cambridge Exams – prof. Huică Mihaela

- Complemente de matematică –prof. Stamatescu Tudor

Se elaborează de Comisia pentru Curriculum din Şcoala Gimnazială „Sf. Nicolae”, se avizează de Consiliul Profesoral şi se aprobă de Consiliul de Administraţie.


După aprobare, în baza opţiunii elevului şi având în vedere resursele existente, aceste discipline devin obligatorii pentru elevi şi profesori în anul şcolar respectiv.

Prezenţa la ore şi notele obţinute se consemnează în catalog şi fac parte din situaţia şcolară semestrială şi anuală a elevului.


IV. Activităţi extracurriculare

Reprezintă activităţi academice, sportive şi artistice, care se organizează la nivelul unităţii de învăţământ, de regulă pe nivel de clase, suplimentar, faţă de disciplinele din planurile cadru şi de CDŞ.

Activităţile extracurriculare se organizează în spaţiile şcolare din unitatea de învăţământ, de regulă în afara orarului principal.

Activităţile se propun de Comisia pentru curriculum din şcoală, se avizează de Consiliul Profesoral şi se aprobă de Consiliul de Administraţie.

După aprobarea activităţilor extracurriculare, în baza opţiunii elevilor şi având în vedere resursele existente, aceste activităţi devin obligatorii pentru elevi şi pentru profesori în anul şcolar respectiv.

Prezenţa la ore şi rezultatele evaluărilor la activităţile extracurriculare se consemnează în documentele cadrului didactic care susţine activitatea respectivă şi nu se trec în catalog.

Situaţia prezenţei la activităţile extracurriculare a elevului care a optat în scris pentru aceste activităţi este luată în considerare la stabilirea notei la purtare, în acelaşi regim cu prezenţa la celelalte ore.

Rezultatele obţinute în urma participării la activităţii extracurriculare se menţionează şi se recompensează la nivelul clasei şi, în funcţie de calitatea rezultatelor, la nivelul unităţii de învăţământ.

Activităţi extracurriculare: • after school. coordonatori responsabilul comisiei metodice a claselor I şi responsabilul comisiei diriginţilor;

 • grupe de excelenţă, coordonate de prof. Şopandă Nicoleta;

 • grupe de pregătire pentru evaluări naţionale coordonate de profesorii de limba română, matematică care predau la clasele a VIII-a;

 • proiecte educaţionale la nivel judeţean, interjudeţean, naţional şi internaţional.

V. Activităţi extraşcolare

Reprezintă activităţile educative, de orientare şcolară şi profesională, culturale, artistice , sportive, recreative etc. organizate pentru elevii şcolii, de regulă în afara unităţii de învăţământ şi în afara orarului.

Activităţile extraşcolare se stabilesc şi se organizează de diriginţi şi de echipe/comisii cu responsabilităţi specifice, cu aprobarea conducerii unităţii de învăţământ.

Participarea elevilor la activităţile extraşcolare este benevolă şi, în funcţie de specificul activităţii, poate fi rezultatul unui proces de selecţie aplicat de organizatori.

Elevii trebuie să respecte pe parcursul activităţilor extraşcolare regulile unui comportament civilizat şi decent.

Pentru anumite activităţi extraşcolare se pot stabili reguli specifice, iar elevii sunt obligaţi să respecte întocmai aceste reguli, pentru siguranţa lor şi a colegilor lor şi pentru asigurarea succesului activităţii.

Prezenţa şi rezultatele elevilor la activităţile extraşcolare se consemnează de organizatori şi nu se trec în catalog.

Rezultatele obţinute în urma participării la activităţile extracurriculare se menţionează şi se recompensează la nivelul clasei şi, în funcţie de calitatea rezultatelor, la nivelul unităţii de învăţământ.

Activităţi extraşcolare:


 • proiecte educaţionale - parteneriate

- de orientare şcolară şi profesională

- cultural artistice

- de protecţie a mediului

- excursii

- vizite.

4. MISIUNEA ŞCOLIIŞcoala Gimnazială ”Sf. Nicolae” Tg.-Jiu creează un mediu educaţional echilibrat, care să răspundă standardelor educaţionale cerute de societatea modernă, astfel încât elevii să dobândească competenţele necesare autodezvoltării personale și inserţiei sociale.

Opțiunile noastre în educarea elevilor sunt:

 • Formarea orizontului de cultură generală;

 • Dezvoltarea unor deprinderi de muncă intelectuală, individuală şi în echipă.

 • Asigurarea competenţei necesare pentru admiterea în următoarea etapă de învăţământ.

 • Dezvoltarea unor disponibilităţi afective: respect, colegialitate, prietenie.

 • Dezvoltarea capacitatii de a actiona autonom, de a emite judecati, de a evalua critic si de a se adapta la nou;

 • Dobândirea încrederii în sine prin promovarea rezultatelor pozitive și a bunelor inițiative.

5. VIZIUNEA ŞCOLIIȘcoala Gimnazială ”Sf. Nicolae” asigură un mediu de învățare sigur și stimulativ, educaţie la standarde de referință, egalitate de şanse tuturor elevilor indiferent de mediul din care provin, propune oportunități pentru dezvoltarea competențelor cheie,  pentru realizare personală și perfecționare, atât pentru elevi cât și pentru cadre didactice, oferă șansa implicării active în parteneriate locale, naționale și internaționale.
6. ANALIZA DIAGNOSTICĂ

I. DIAGNOZA MEDIULUI INTERN (ANALIZA PEST)

- autoevaluarea

a. RESURSE UMANE

 Elevi

În şcoală sunt instruiţi şi educaţi 906 elevi, proveniţi chiar şi din comunele limitrofe oraşului, repartizaţi în 22 clase la ciclul primar şi 13 clase la ciclul gimnazial.Procentul de promovabilitate la examenul de Evaluare Naţională a fost de 98,78 %.

La disciplina limba română s-au obținut:

- 20 note peste 9,00

- 10 note între 8,00 - 8,99

- 19 note între 7,00 -7,99

- 17 note între 6,00 -6,99

- 15 note peste 5,00 -5,99

- 1 notă între 3,00 -3,99

La disciplina matematică s-au obţinut:

- 7 note de 10

- 20 note peste 9,00

- 21 note între 8,00 - 8,99

- 17 note între 7,00 -7,99

- 10 note între 6,00 - 6,99

- 6 note între 5,00 -5,99

- 1 notă între 4,00 - 4,99

Promovabilitate învăţământ primar la sfârșitul anului școlar 99,45%, iar învăţământ gimnazial 99,40%.

Total absente învățământ primar 3271 din care nemotivate 1598.

Total absente învățământ gimnazial 10 179 din care nemotivate 3318.

 Cadre didactice

Şcoala are în încadrare 58 cadre didactice, din care titulare 54, 4 suplinitori calificaţi.

Cadre didactice gradul didactic I -39, gradul didactic II – 6, gradul didactic def – 13.

 Personal didactic auxiliar

Este format din secretar şef, secretar, bibliotecar, contabil sef, administrator.

 Personal nedidactic

Activitatea este asigurată de 3 îngrijitoare, un muncitor de întreţinere şi un paznic.

b. RESURSE MATERIALE

Activitatea de instruire şi educare a elevilor se desfăşoară în două clădiri ce cuprind 16 săli de clasă, două laboratoare, un cabinet de informatică, un cabinet de consiliere, un cabinet de logopedie, un cabinet medical, spaţiu destinat activităţii de „after school”, sală de sport, cancelarie, birouri, chioşc alimentar, grupuri sanitare.

Şcoala este prevăzută cu apă curentă, canalizare , încălzire centrală.

Sălile de clasă sunt renovate în totalitate, dotate cu mobilier nou, la standarde europene, inclusiv laboratoarele: biologie, fizică-chimie şi spaţiile destinate after school, logopedie, consiliere.

Cabinetul de informatică este dotat cu 10 calculatoare legate în reţea. Şcoala este dotată cu 2 copiatoare, 4 videoproiectoare, 3 ecrane, telefoane fixe, internet.

Sursele de finanţare ale şcolii sunt: Consiliul Municipal, venituri extrabugetare realizate din donaţii, sponsorizări şi sprijinul financiar primit în cadrul parteneriatelor, colaborărilor. Astfel în cadrul programului de învăţare pe tot parcursul vieţii, în şcoala noastră sunt finanţate şi se derulează următoarele proiecte: 1. Parteneriate Multilaterale Comenius aflate în implementare:

 1. Programului de Învăţare pe tot parcursul vieţii cu finanţare europeană

În anul şcolar 2013-2014, în cadrul COMISIEI PENTRU PROIECTE ŞI PARTENERIATE, activitatea desfăşurată şi-a atins obiectivele propuse prin:

RAPORT ASUPRA ACTIVITAŢII EDUCATIVE

DESFASURATE IN ANUL SCOLAR 2013-2014

La începutul semestrului I s-au realizat documentele specifice de planificare a activităţii educative: Planul managerial, Programul activităţilor educative extraşcolare şi extracurriculare, Planificarea activităților CSE, în elaborarea acestora avându-se în vedere: • întocmirea documentelor de lucru ale dirigintilor şi corelarea temelor propuse cu cerinţele clasei de elevi;

 • utilizarea unor strategii didactice, în cadrul orelor de dirigenţie, astfel încât elevul să se poată exprima, să fie ascultat şi îndrumat eficient;

 • implicarea tuturor cadrelor didactice și diriginților în activităţi educative extraşcolare (spectacole, concursuri, proiecte, etc.) şi valorificarea acestora din punct de vedere educativ;

 • atragerea sprijinului părinţilor în vederea realizării unui parteneriat real şcoală-familie;

 • activitatea extracurriculară şi extraşcolară s-a bazat pe Programul activităţilor educative, primit de la ISJ, la care s-au adăugat activităţile proprii, ea desfăşurându-se sub diverse forme;

 • responsabilizarea Consiliului Școlar al Elevilor în problemele specifice şcolii.

 • colaborarea cu partenerii educaționali de la nivel local sau național care vin în spijinul cadrelor didactice diriginți în cadrul activităților educative care vizeaza orientarea școlara și profesională sau educația pentru o viata sanatoasa din punct de vedere fizic, mintal , precum si parteneriate cu institutii culturale sau spirituale.

Componența comisiei educative este următoarea:


 • CONSILIER EDUCATIV – Ciochină Liliana

 • Comisia diriginţilor – prof. Giorgi Victoria

 • Proiecte şi parteneriate – înv. Boşca Lorelay

 • Activităţi extracurriculare – înv. Scorei Eliza

 • Concursuri şcolare – înv. Staicu Denisa

 • Programul « Să ştii mai multe, să fii mai bun! » - prof. Dragomir Nicuţa

 • Programul After-School – înv. Militaru Daniela

 • Educaţie pentru sănătate – prof. Petcu Adriana

 • Educaţie rutieră – prof. Badea Alin

 1. Comisia Diriginților

COMISIA METODICA A DIRIGINȚILOR si-a desfăsurat activitatea în conformitate

cu planul managerial elaborat la începutul anului scolar, dar si ţinând cont de cerinţele si necesităţile educative ivite ulterior. Principalele activităţi derulate:

- Constituirea noii Comisii Metodice a Diriginţilor

-Elaborarea planificărilor pentru consiliere și orientare profesionala conform programelor in vigoare

- Organizarea de sedinţe cu părinţii, centralizarea si interpretarea datelor din procesele verbale ale sedinţelor si propunerea unor măsuri de remediere a punctelor slabe, in colaborare cu Comisia Scoala - Familie.

-Elaborarea de parteneriate cu factorii decizionali locali si cu familia, în vederea evitării abandonului scolar, precum si pentru monitorizarea si oferirea de consiliere elevilor proveniţi din mediu familial dezorganizat sau mono-parental

-Atragerea Comisiei Diriginţilor si implicit a elevilor în activităţi si programe scolare si extrascolare .

Programele școlare pentru aria curriculara Consiliere și orientare particularizează urmatoarele domenii de competențe-cheie stabilite la nivel european:

-Competențe interpersonale, interculturale, sociale si civice;

-„a învața să înveți”;

-Competențe digitale (bazate pe deprinderi de utilizare a tehnologiei pentru gestionarea informației si comunicarea electronică

-Competențe antreprenoriale.

Activitati practice desfasurate in semestrul I: • Lectie deschisa,” Vreau sa fiu antreprenor” clasa a VII-a C, profesor diriginte Geica Steluta

 • Activitate dedicata Zilei Scolii si Sfantului Nicolae, in parteneriat cu Biserica Sf. Nicolae, Clasa a VI-a A, profesor diriginte Giorgi Victoria in colaborare cu profesor diriginte Geica Steluta, activitate la care au fost invitati preotii bisericii si parintii elevilor.

 • Parteneriat educational “Sanatatea mea”, realizat de clasa a VI-a A, professor diriginte Giorgi Victoria si cadre medicale si profesori de la Scoala postliceala de asistenti medicali din cadrul Colegiului Tehnic “Ion Mincu”, Tg-Jiu.

 • Referate:

 1. Formele motivatiei invatarii – profesor diriginte Huica Mihaela

 2. Educatia formala, informal si educatia nonformala – profesor diriginte Dragomir Nicuta

 3. Caracterizarea psiho-pedagogica a unui elev: - profesor diriginte Tiu Minodora

 4. În semestrul al II –lea s-au desfăşurat mai multe activităţi :

Dezbateri:

- Rolul dirigintelui în dezvoltarea armonioasă a elevului

- Rolul familiei în stimularea interesului copilului faţă de şcoală

- Proiectarea atentă a lecţiilor de consiliere şi orientare- rol important în stabilirea unei relaţii apropiate diriginte-elev

- Strategii de abordare psihopedagogică a dificultăţilor în învăţarea şcolară

Referate:

- Temperament- caracter- aptitudini şi rolul lor în educaţie: prof. Giorgi Victoria

- Metode didactice ce stimulează gândirea critică: prof. Udrescu Hermina


Каталог: files
files -> Fövqəladə hallar və həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi”
files -> Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti adau-nun 80 illik yubileyinə həsr edilir adau-nun elmi ƏSƏRLƏRİ g əNCƏ 2009, №3
files -> Ümumi məlumat Fənnin adı, kodu və kreditlərin sayı
files -> Mühazirəotağı/Cədvəl I gün 16: 40-18: 00 #506 V gün 15: 10-16: 30 #412 Konsultasiyavaxtı
files -> Mühazirə otağı/Cədvəl ivgün saat 13 40 15 00 otaq 410 Vgün saat 13 40 15 00
files -> TƏDRİs plani iXTİsas: 050407 menecment
files -> AZƏrbaycan respublikasi təHSİl naziRLİYİ XƏZƏr universiteti TƏHSİl faküLTƏSİ
files -> Mühazirə otağı/Cədvəl Məhsəti küç., 11 (Neftçilər kampusu), 301 n saylı otaq Mühazirə: Çərşənbə axşamı, saat 16. 40-18. 00


Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə