AZƏrbaycan miLLİ elmlər akademiyasi folklor institutuYüklə 1,12 Mb.
səhifə14/14
tarix17.01.2017
ölçüsü1,12 Mb.
#510
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14

BAŞLIQLAR
Redaktordan 3

Əzizxan Tanrıverdini bir qorqudşünas kimi

dəyərlən­dirmiş görkəmli alimlərin

əsərlərindən sətirlər 6

İlham Abbasov. Ulu kitabımıza yeni baxış 15

Ramazan Orucoğlu (Qafarlı). Ad igidin yaraşığıdır 24

Ramazan Qafarlı “Kitabi-Dədə Qorqud” eposundakı

at kultunun sirrini açan böyük alim və vətəndaş 26Ramazan Qafarlı. Günəş səhərlər dağlardan

boylanır 42Ramazan Qafarlı. Dil möcüzələri ilə Oğuz

eposunun obrazlar aləminə səyahət 48Nadir Abdullayev. Mənəviyyatımızın qədim

eposu “Kitabi-Dədə Qorqud”a yeni yanaşmalar 54Məhərrəm Hüseynov. “Dədə Qorqud”

mövzusuna sədaqət və elmi ləyaqət 57Ramiz Əskər. Türklərin masaüstü kitabı 68

Seyfəddin Rzasoy. Dədə sözünün işığı: Dədə

Qorquddan Dədə Əzizxana qədər 73Rafiq Yusifoğlu. İlahi sözün işığında və

yaxud məna ocağının közləri 92Məhərrəm Məmmədli. Azərbaycan dialekto-

logiyası: son nailiyyətlər, problemlər 95İlham Tahirov. “Dədəm Qorqud”un zamanı”

və ya Azərbaycan (türk) dünya modelində

zamanın semantic strukturunun linqvistik təhlili 97

Yaqub Babayev. “Dədə Qorqud” antroponim-

lərinin tədqiqi 111Tərlan Quliyev. Əzizxan Tanrıverdinin

həyat missiyası 115İsmayıl Kazımov. “Kredo” qəzetində dilçilik

məsələləri 119Zabit Məmmədov, K.Bəşirov. Qorqudşünaslığa

töhfə 121Kamil Bəşirov. “Dədə Qorqud”a vurğunluq 124

Sayalı Sadıqova. “Dilimizin və mənəviyyatı-

mızın tədqiqatçısı” …133Almaz Ülvi. “Dədə Qorqud” adları 137

Aydın Paşayev. “Kitabi-Dədə Qorqud”da

şəxs adları 140Həcər Hüseynova. “Dədə Qorqud kitabı”–

möcüzələr dünyası .143Yeganə İsmayılova. Əzizxan Tanrıverdinin

“Dədə Qorqud” sevgisi 146Qüdrət Umudov. “Kitab” Əzizxan Tanrıverdinin

linqvistik araşdırmalarında 150Sakibə Əliyeva. Dədə Qorqud arxalı Dədə Əzizxan,

yaxud qədim Azərbaycan oğuzları arxaik müstəvidə....153Pərixanım Soltanqızı. Tanrı istedad bəxş edəndə ....167

Əli Rza Xələfli. Sözün dili – dilin sözü 171

Asif Hacıyev. Tanrı vergili tədqiqatçı 173

Arif Kazımov. “Kitab”ımızın layiqli xiridarı 177

Xankişi Məmmədov. “Kitabi-Dədə Qorqud”un

söz dünyası”nın səkkiz bucağı 180Gülçöhrə Alıyeva . Əsl alimin biblioqrafiyası onun avtobioqrafiyasıdır.........................................................189

Zabit Məmmədov. Uğurlu tədqiqat..............................191

Pərişan Həsənova. “Dədə Qorqud kitabı”na

qəlbən bağlananda 192Qiymət Vüqarlı. “Kitabi-Dədə Qorqud”

abidəsi və dilimizin səciyyəvi xüsusiyyətləri 196Amaliya Murad. “Dədə sözü işığında” əsəri

barədə düşüncələrim. 199Aytən Mehdiyeva. “Kitabi-Dədə Qorqud” − 1300 203

Ayətxan İsgəndərov (Ayətxan Ziyad). “Kitabi-Dədə Qor­­qud” un söz dünyasına bir baxış 208

Yeganə Qəhrəmanova (Ergin). Dil sevgisindən

“Dədə Qorqud”a 213Şahnazxanım Şükürzadə. “Kitabi-Dədə Qorqud”

qərb ləhcəsi 220Aynur Əliyeva. Əzizxan Tanrıverdinin “Dədə

Qorqud kitabı”nda at kultu” əsəri 222İradə Xanım. Adımızın kökü haradan gəlir 239

Sona Xəyal. “Kitabi-Dədə Qorqud”da şəxs

adları 241Təranə Şükürova. Əzizxan Tanrıverdi

qorqudşünaslıqda 243Şakir Albalıyev. “Atam adın sorar olsan” 245

Oqtay Rza. Qorqud ruhlu sənətkar 253

Mətləb Nağı. Gözləyir 255

Mətləb Nağı. Olsun 256

Cəvahir Tanrıverdi. Qorqud ruhlu alim 257

Zahid Xəlil. Söz əkdin, çiçək bitdi 260

Чапа имзаланмыш 15.02.2015.

Шярти чап вяряги 16,6. Сифариш № 50.

Каьыз форматы 60х84 1/16. Тираж 300.

Китаб «Елм вя тящсил» няшриййат-полиграфийа

мцяссисясиндя сящифяляниб чап олунмушдур.

E-mail: nurlan1959@gmail.com

Тел: 497-16-32; 050-311-41-89

Цнван: Бакы, Ичяришящяр, 3-ъц Магомайев дюнэяси 8/4.

Чапа имзаланмыш 15.02.2015.

Шярти чап вяряги 10,2. Сифариш № 51.

Каьыз форматы 60х84 1/16. Тираж 300.

Китаб «Елм вя тящсил» няшриййат-полиграфийа

мцяссисясиндя сящифяляниб чап олунмушдур.

E-mail: nurlan1959@gmail.com

Тел: 497-16-32; 050-311-41-89Цнван: Бакы, Ичяришящяр, 3-ъц Магомайев дюнэяси 8/4.


1 Энциклопедия символы, знаки, эмблемы. – Москва, Изда­тельство Астрель, АСТ, 2004, стр. 249.

22 Тигрица и грифон: Сакральные символы животных. – СПб.: «Петер­бург­ское Востоковедение», 2002, стр. 165.

11Тигрица и грифон: Сакральные символы животных. –СПб.: «Петер­бург­ское Востоковедение», 2002, стр. 165.

11Тигрица и грифон: Сакральные символы животных. –СПб.: «Петер­бургское Востоковедение», 2002, стр. 165.

12 Azərbaycan Respublikası EA Tarix və Etnoqrafiya İnstitutu Şəki Arxe­olo­gi­ya-folklor qrupunun 1998-ci ildə gördüyü işlərin hesabatı, s. 10.

1 Fraktallıq-sistemlərin hər bir nöqtəsində bütövün struktur oxşarlıqlarını göstərir. Müəyyən fasilələrlə bu, sistem boyu təkrar olunur. Onda dünyanın bütöv­lükdə hər hissəsində özünü təkrar etdiyi nəticəsini çıxarmaq olar/Füzuli Qurbanov. Autopoyezis və sinergetika: sosial təşəkkül metaforaları. Bakı, “Adiloğlu”, 2007, s. 56


1 Əzizxan Tanrıverdi. “Dədə Qorqud kitabı”nda at kultu. Bakı, “Elm və təhsil”, 2012; Əzizxan Tanrıverdi. “Dədə Qorqud kitabı”nda dağ kultu. Bakı, “Elm və təhsil”, 2013

1 Yeleazar Moiseyeviç Meletinski. Mif və mifologiyanın ümumi anlayışları / Mifoloji sözlük. Moskva, “Sovet ensiklopediyası”, 1990, s. 638 (rus dilində)


1 Kitabi-Dədə Qorqud. F.Zeynalov və S.Əlizadə nəşri. Bakı, “Yazıçı”, 1988, s. 77

2 Bundan başqa, prof. K.Hüseynoğlu Çin və Göytürk mənbələri əsasında Beyrəyin “qartal/quş” paradiqmasını bərpa etmişdir / Kamil Hüseynoğlu. Qədim Turan: mifdən tarixə doğru. Bakı, “MBM, 2006, s. 25


Yüklə 1,12 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin