AZƏrbaycan respublikasi təHSİl naziRLİYİ forma 1Yüklə 376,98 Kb.
səhifə3/5
tarix17.01.2017
ölçüsü376,98 Kb.
#532
1   2   3   4   5

Təhsil Nazirliyinin

40 nömrəli 21 yanvar 2014-cü il

tarixli əmri ilə təsdiq edilmişdir

MÜƏLLİMİN İLLİK İŞÇİ TƏDRİS PLANI


Kafedra ___________________________________
Müəllimin S.A.A.___________________________Fakültənin kodu və adı

Fənnin kodu və adı

Tədris ili və semestr

Qrupun nömrəsi (fənn üzrə)

Tələbələrin sayı

Fənnin tədrisinə ayrılan saat

Qeyd

Cəmi

Mühazirə

Məşğələ və ya seminar

Laboratoriya

1

2

3

4
5

6

7

8

9

10
Kafedra müdiri _________________


Azərbaycan Respublikası FORMA 6

Təhsil Nazirliyinin

40 nömrəli 21 yanvar 2014-cü il

tarixli əmri ilə təsdiq edilmişdir
_________________________________ fənni üzrə

(fənin kodu və adı)


DƏRS CƏDVƏLİ


Həftənin

günləri


Saatlar


I

II

III

IV

V

8:30-10:05
Auditoriya 239 prof. MustafayevAuditoriya 445

dos. Mehdiyev10:15-11:50


Auditoriya 300 prof. Abdullayev
12:00-12:35

Auditoriya 235

dos. Məmmədov

Auditoriya 239 prof. Mustafayev
13:45-15:20Auditoriya 445

dos. Mehdiyev

15:30-17:05

Auditoriya 245

dos. Məmmədov17:15-18:50
Auditoriya 300 prof. Abdullayev
Azərbaycan Respublikası FORMA 7

Təhsil Nazirliyinin

40 nömrəli 21 yanvar 2014-cü il

tarixli əmri ilə təsdiq edilmişdir
Ünvan:

Tel:
(Ali təhsil müəssisəsinin adı)


Tələbə Xidmətləri

AKADEMİK TRANSKRİPT


Fakültə: İxtisas:

Tələbə №: İxtisaslaşma:

Soyadı və adı: Təhsil pilləsi:

Doğum tarixi: Tədris dili:
Akademik il

Semestr Fənnin kodu və adı Kredit Bal qiymətin

hərflə

işarəsi

Kreditlərin sayı ÜOMG

İlin sonu :

Ümumi :

Akademik il

Semestr Fənnin kodu və adı Kredit Bal qiymətin

hərflə

işarəsi


Kreditlərin sayı ÜOMG

İlin sonu :

Ümumi :

Akademik il

Semestr Fənnin kodu və adı Kredit Bal qiymətin

hərflə

işarəsi

Kreditlərin sayı ÜOMG

İlin sonu :

Ümumi :

Akademik il

Semestr Fənnin kodu və adı Kredit Bal qiymətin

hərflə

işarəsi

Kreditlərin sayı ÜOMG

İlin sonu :

Ümumi :

Verilmə tarixi: Fakültə dekanının imzası____________________________Azərbaycan Respublikası FORMA 8

Təhsil Nazirliyinin

40 nömrəli 21 yanvar 2014-cü il

tarixli əmri ilə təsdiq edilmişdir


Şəkil yeri
LIFELONG LEARNING PROGRAMME / ECTS
_____________________________________

(ali təhsil müəssisəsinin adı)


TƏLƏBƏNİN ƏRİZƏ FORMASI


STUDENT APPLICATION FORM
20.... / 20.... TƏDRİS İLİ / ACADEMIC YEAR
TƏHSİL ALDIĞI İXTİSAS / FIELD OF STUDY ..………………...………………………………………
GÖNDƏRƏN ALİ TƏHSİL MÜƏSSİSƏSİ /SENDING INSTITUTION: Ad və ünvan / Name and full address: ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Fakültənin nümayəndəsi – ad, telefon və fax nömrələri, e-mail / Departmental coordinator – name, telephone and fax numbers, e-mail: ...........................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


Ali təhsil müəssisəsinin nümayəndəsi – ad, telefon və fax nömrələri, e-mail / Institutional coordinator – name, telephone and fax numbers, e-mail: ..........................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


TƏLƏBƏNİN ŞƏXSİ MƏLUMATI (tələbənin özü tərəfindən doldurulur) /
STUDENTS’S PERSOBAL DATA (to be completed by the student applying)

Soyadı / Family name: ...............................................

Doğum tarixi / Date of birth: ..................................... Cinsi: K □ / Q □ / Sex: M □ / F□

Milliyyəti / Nationality...............................................

e-mail ünvanı / e-mail address: .................................

Hazırki ünvanı / Current address: ..............................

....................................................................................

Hazırki ünvanda yaşayacaq vaxt / Current address is valid until: .................................................................


Adı / Firstname (s): ...................................................

Doğum yeri / Place of birth: ......................................


Daimi ünvanı (əgər fərqlidirsə) / Permanent address (if different): ..................................................................

....................................................................................

Tel nöm. ( Ölkə kodu daxil edilsin) /
Tel. no (incl. country code nr.): ..................................

Tel: ............................................................................


BU ƏRİZƏ FORMASINI QƏBUL EDƏN ALİ TƏHSİL MÜƏSSİSƏLƏRİNİN SİYAHISI (üstünlük qaydası ilə):


LIST OF INSTITUTIONS WHICH WILL RECEIVE THIS APPLICATION FORM (in order of preference)


Ali təhsil müəssisəsi / Institution

Ölkə / Country

Təhsil müddəti /
Period of study

Qalma müddəti

(aylar) /


Duration of stay

(months)


Ehtimal olunan AKTS kreditlərinin sayı /
No. of expected ECTS credits

From

To

1.
2.
3.
Tələbənin adı / Name of student: ........................................................................................................................
Göndərən ali təhsil müəssisəsi / Sending institution: .......................................... Ölkə / Country: ....................

Xaricdə oxumaq istəyinizin səbəblərini qısaca qeyd edin / Briefly state the reasons why you wish to study abroad: ................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................


DİL BACARIĞI Qeyd: Qəbul edən ali təhsil müəssisəsindəki təlim dili üzrə bilik səviyyəsi yoxlanılmalıdır.


LANGUAGE COMPETENCE Note: A proof of knowledge of the receiving institution’s language of instruction should be submitted


Ana dili / Mother tongue: ....................................................................................................................................

Göndərən ali təhsil müəssisəsinin təlim dili (əgər fərqlidirsə) / Language of instruction at home institution (if different): ..............................................................................................................................................................Başqa dillər /
Other languages

Mənim mühazirələri başa düşmək üçün kifayət qədər biliyim var /
I have sufficient knowledge to follow lectures

Mənim bəzi əlavə hazırlığa ehtiyacım var /
I need some extra preparation

BƏLİ / YES

XEYR / NO

BƏLİ / YES

XEYR / NO
HAZIRKİ TƏHSİLLƏ BAĞLI İŞ TƏCRÜBƏSİ (əgər uyğundursa)


WORK EXPERIENCE RELATED TO CURRENT STUDY (if relevant)

İş təcrübəsi / vəzifə
Work experience / position

Firma / təşkilat
Firm / organization

Tarixlər
Dates

Ölkə
Country
ƏVVƏLKİ VƏ HAZIRKİ TƏHSİL /


PREVIOUS AND CURRENT STUDY

Diplom / hazırki təhsil dərəcəniz / Diploma / degree for which you are currently studying: .............................

..............................................................................................................................................................................

Xaricə getmədən əvvəl ali təhsil aldığı illərin sayı / Number of higher education study years prior to departure abroad: .................................................................................................................................................


Siz heç xaricdə təhsil almısınız? Bəli □ Xeyr □ / Have you already been studying abroad? Yes □ No □
Əgər bəli, nə vaxt? Hansı ali təhsil müəssisəsində? / If Yes, when? at which institution? ...............................

..............................................................................................................................................................................Tələbənin imzası / Student’s signature .................................................... Tarix / Date: .....................................

QƏBUL EDƏN ALİ TƏHSİL MÜƏSSİSƏSİ / RECEIVING INSTITUTION


Biz aşağıdakı imzalarımızla bu ərizə formasını qəbul etdiyimizi təsdiqləyirik. /


We hereby acknowledge receipt of the application, the proposed learning agreement and the candidate’s Transcript of records.

Yuxarıda adı çəkilən tələbə / The above-mentioned student is


□ bizim ali təhsil müəssisəmizə müvəqqəti qəbul edilir / provisionally accepted at our institution

□ bizim ali təhsil müəssisəmizə qəbul edilmir / not accepted at our institution

Fakültə nümayəndəsinin imzası / Ali təhsil müəssisəsinin nümayəndəsinin imzası /
Departmental coordinator’s signature Institutional coordinator’s signature
.................................................................................. .................................................................................
Tarix / Date: ............................................................. Tarix / Date: ............................................................Azərbaycan Respublikası FORMA 9

Təhsil Nazirliyinin

40 nömrəli 21 yanvar 2014-cü il

tarixli əmri ilə təsdiq edilmişdir
LIFELONG LEARNING PROGRAMME / ECTS
_____________________________________

(ali təhsil müəssisəsinin adı)


TƏDRİS RAZILIĞI LEARNING AGREEMENT


201... / 201... TƏDRİS İLİ / ACADEMIC YEAR
TƏHSİL ALDIĞI İXTİSAS / FIELD OF STUDY .........................................................................................

Tələbənin adı / Name of student: .......................................................................................................................

Tələbənin email-li / Student’s e-mail address: ...................................................................................................

Göndərən ali təhsil müəssisəsinin adı / Sending Institution: ................................... Ölkə / County ..................TƏKLİF EDİLƏN TƏDRİS HAQQINDA MƏLUMAT / DETAILS OF THE PROPOSED STUDY PROGRAMME ABROADQəbul edən ali təhsil müəssisəsinin adı / Receiving Institution: ................................ Ölkə / Country ..............


Fənnin kodu

və məlumat paketində səhifənin nömrəsi / Course unit code (if any) and page no. of the information packageFənnin adı

(fənlər kataloqunda qeyd olunduğu kimi) / Course unit title (as indicated in the course catalogue)Semestr (payız / yaz) /

Semester (autumn / spring)ECTS kreditlərin sayı / Number of ECTS creditsTələbənin imzası / Student’s signature ........................................................ Tarix / Date .................................

GÖNDƏRƏN ALİ TƏHSİL MÜƏSSİSƏSİ / SENDING INSTITUTION


Biz bu tədris razılığını tanımağımızı təsdiq edirik. / We confirm that the learning agreement is accepted.


Fakültənin nümayəndəsi /

Departmental coordinator’s signature

.........................................................................

Tarix / Date: ....................................................Ali təhsil müəssisəsinin nümayəndəsi /

Institutional coordinator’s signature

...........................................................................

Tarix / Date: ......................................................

QƏBUL EDƏN ALİ TƏHSİL MÜƏSSİSƏSİ / RECEIVING INSTITUTION


Biz bu tədris razılığını tanımağımızı təsdiq edirik. / We confirm that the learning agreement is accepted.


Fakültənin nümayəndəsi /

Departmental coordinator’s signature

.........................................................................

Tarix / Date: ....................................................Ali təhsil müəssisəsinin nümayəndəsi /

Institutional coordinator’s signature

...........................................................................

Tarix / Date: ......................................................

Tələbənin adı / Name of student: .......................................................................................................................

Göndərən ali təhsil müəssisəsinin adı / Sending Institution: .................................... Ölkə / Country: ...............

İLKİN TƏDRİS RAZIĞINDAN SONRA BAŞ VERƏN DƏYİŞİKLİKLƏR (əgər varsa) /

CHANGES TO ORIGINAL LEARNING AGREEMENT (to be filled in ONLY if appropriate)

Fənnin kodu və məlumat paketində səhifənin nömrəsi / Course unit (as indicated in the course catalogue)

Fənnin adı (fənlər kataloqunda qeyd olunduğu kimi) / Course unit title (as indicated in the course catalogue)

Tədrisi dayan-dırılan fənn /

Deleted Course UnitƏlavə götürülən fənn / Added Course Unit

ECTS kreditlərin sayı / Number of ECTS credits


Ehtiyac olsa, bu siyahını əlavə səhifədə davam ediniz. / If necessary, continue this list on a separate sheet

Tələbənin imzası / Student’s signature .................................................... Tarix / Date: .....................................

GÖNDƏRƏN ALİ TƏHSİL MÜƏSSİSƏsi / SENDING INSTITUTION


Biz əvvəlcədən təsdiq edilmiş tədris razılığında qeyd olunan düzəlişləri təsdiq edirik. / We confirm that the above-listed changes to the initially accepted learning agreement are approved.


Fakültənin nümayəndəsi /

Departmental coordinator’s signature

.........................................................................

Tarix / Date: ....................................................Ali təhsil müəssisəsinin nümayəndəsi /

Institutional coordinator’s signature

...........................................................................

Tarix / Date: ......................................................

QƏBUL EDƏN ALİ TƏHSİL MÜƏSSİSƏSİ / RECEIVING INSTITUTION


Biz əvvəlcədən təsdiq edilmiş tədris razılığında qeyd olunan düzəlişləri təsdiq edirik. / We confirm that the above-listed changes to the initially accepted learning agreement are approved.


Fakültənin nümayəndəsi /

Departmental coordinator’s signature

.........................................................................

Tarix / Date: ....................................................Ali təhsil müəssisəsinin nümayəndəsi /

Institutional coordinator’s signature

...........................................................................

Tarix / Date: ......................................................Yüklə 376,98 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin