Azərbaycan Respublikasında rabitə vəYüklə 387,59 Kb.
səhifə3/3
tarix21.10.2017
ölçüsü387,59 Kb.
#7361
1   2   3

RİTN-in və Naxçıvan MR RİTN-in vəsaitləri

Əhaliyə elektron KİV-in xidmətlərinin

genişləndiril-məsi


Naxçıvan MR-in ərizisində proqramların yayımının

texniki cəhətdən modernləşdirilməsi

Yayım keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması

2005-2006

RİTN və Naxçıvan MR RİTN

RİTN-in və Naxçıvan MR RİTN-in vəsaitləri

Əhaliyə elektron KİV-in xidmətlərinin

genişləndiril-məsi


7.2.2.2.

Tezlik resurslarından istifadənin

təkmilləşdirilməsi

Milli resurslardan səmərəli istifadə

edilməsi

2005-2006

RİTN aidiyyəti qurumlarla birlikdə

RİTN-in mərkəzləşdiril-miş fondu

Milli tezlik spektrinin formalaşması, qorunması və

səmərəli istifadə olunması


- tezlik resurslarının inventarizasiyası

Milli resurslardan səmərəli istifadə

edilməsi

2005-2006

RİTN aidiyyəti qurumlarla birlikdə

RİTN-in və aidiyyəti qurumların vəsaitləri

Milli tezlik spektrinin formalaşması, qorunması və

səmərəli istifadə olunması


- tezlik resurslarından istifadənin monitorinqinin

təşkili


Milli resurslardan səmərəli istifadə

edilməsi


2005-2006

RİTN aidiyyəti qurumlarla birlikdə

RİTN-in və aidiyyəti qurumların vəsaitləri

Milli tezlik spektrinin formalaşması, qorunması və

səmərəli istifadə olunması
- sistemin mütəmadi olaraq beynəlxalq normalara uyğun

təkmilləşdirilməsi

Tezlikdən istifadənin beynəlxalq standartlara

uyğunlaşdırılması

2005-2008

RİTN aidiyyəti qurumlarla birlikdə

RİTN-in və aidiyyəti qurumların vəsaitləri

Milli tezlik spektrinin formalaşması, qorunması və

səmərəli istifadə olunması
7.2.3

Poçt islahatları


1
7.2.3.1.

Poçt şəbəkəsinin modernləşdirilməsi, genişləndirilməsi

və yeni xidmətlərin göstərilməsi:

Poçt xidmətlərinin genişləndirilməsi

2005-2007

RİTN


RİTN-in mərkəzləşdiril-miş fondu, kredit

vəsaitləri

Əhaliyə göstərilən poçt xidməti növlərinin

artırılması


- poçt göndərişlərinin izlənməsi sisteminin

yaradılması

Poçt göndərişlərinin təhlükəsizliyi və etibarlılığının

artırılması

2005-2006

RİTN


RİTN-in mərkəzləşdiril-miş fondu

Poçt göndərişlərinin kəmiyyət və keyfiyyətinin

artırılması
- poçt sahəsində loqistika xidmətinin

yaradılması

Poçt vasitəsilə malların və yüklərin daşınması, ünvana

çatdırılması

2005-2006

RİTN


RİTN-in mərkəzləşdiril-miş fondu

Əhalinin istehlak mallarına olan tələbatının təmin

edilməsinin sürətləndirilməsi
- elektron pul baratlarının mübadiləsi üçün poçt

şəbəkəsinin beynəlxalq şəbəkələrə qoşulması

Beynəlxalq pul baratları mübadiləsinin

genişləndirilməsi

2005-2008

RİTN


RİTN-in mərkəzləşdiril-miş fondu

Xaricdə yaşayan soydaşlarımızın tələbatının təmin

edilməsi
- Naxçıvan MR-in poçt şöbələrində avtomatlaşdırılmış

iş yerlərinin yaradılması

Müasir xidmətlərin tətbiqinə şərait

yaradılması

2005-2006

RİTN


RİTN-in mərkəzləşdiril-miş fondu

Əhalinin kommunal və maliyyə xidmətləri haqlarının

qəbulunun asanlaşdırılması
- milli operatorun daxili informasiya sisteminin

yaradılması

Milli operatora məxsus lokal korporativ şəbəkənin

təşkili


2005-2006

RİTN


RİTN-in mərkəzləş-dirilmiş fondu, kredit

vəsaitləri

Milli operatorun vahid şəbəkəyə qoşulmuş informasiya

sisteminin yaradılması


- göstəriləcək yeni xidmətlərin təşkili üçün

infrastrukturun modernləşdirilməsi

Müasir xidmətlərin təşkilinə şərait

yaradılması

2005-2008

RİTN


RİTN-in mərkəzləşdirilmiş fondu,

Əhalinin dünya standartlarına uyğun müasir

xidmətlərdən istifadəsinə şərait yaradılması
- bank avadanlıqlarının qurulması

Bank xidmətlərinin tətbiqinə şərait

yaradılması

2005-2007

RİTN

Bank kreditləriBank xidmətlərinin poçt şəbəkəsində tətbiq

olunması
- poçt sisteminin bank- maliyyə və ümumi şəbəkəyə

qoşulması

Bank-maliyyə xidmətlərinin qəbulu üçün informasiya

mübadiləsinin təmin edilməsi

2005-2007

RİTN

RİTN-in mərkəzləşdiril-miş fondu, bankkreditləri

Bank-maliyyə xidmətlərinin qəbulu ilə əlaqədar

operativ informasiyanın ötürülməsi
- poçt şəbəkəsində elektron ticarətin

təşkili


Poçtda ticarət dövriyyəsinin artırılması

2005-2006

RİTN

RİTN-in mərkəzləşdiril-miş fondu, bankkreditləri

Poçt şəbəkəsində elektron ticarətin real dövriyyəsinə

nail olunması
- poçt filiallarında İnternet xidmətlərinin

genişləndirilməsi

İnternetdən istifadənin genişləndirilməsi

2005-2008

RİTN

Bank kreditləri, RİTN-in mərkəzləş-dirilmişfondu

Regionlarda əhalinin İnternetdən istifadəsinə daha

geniş imkan yaradılması
7.3.

İnformasiya cəmiyyətinə keçid proqramları


7.3.1.

«Elektron hökumət»in formalaşdırılması üzrə Fəaliyyət

Proqramının hazırlanması

Dövlət işlərində şəffaflıq və effektivliyin təmin

edilməsi və informasiya cəmiyyətinin inkişafı

2005-2008

NK aidiyyəti qurumlarla birlikdə

Qanunvericiliklə müəyyən olunan mənbələr, kreditlər,

RİTN-in mərkəzləşdiril-miş fondu

Qanunvericilikdə dəyişikliklər edilməsi, yeni

qanunların hazırlanması və qəbulu
7.3.2.

İnformasiya texnologiyaları üzrə azad iqtisadi zonanın

- İT Texnoparkın yaradılması

İKT sektorunda innovasiya yönümlü kiçik və orta

sahibkarlığın inkişaf etdirilməsi, elektron avadanlıqların istehsalı üzrə

yeni iş yerlərinin təşkili

2005-2008

RİTN aidiyyəti qurumlarla birlikdə

Qanunvericiliklə müəyyən olunan mənbələr, kreditlər,

RİTN-in mərkəzləşdiril-miş fondu

Yeni texnologiyaların ötürülməsi və İKT məhsullarının

ixracatı üzrə regionda aparıcı mərkəzə çevrilməsi


7.3.3.

Milli İnformasiya Təhlükəsizliyi Sisteminin

yaradılması

İnformasiya resurslarından etibarlı istifadə

edilməsi

2005-2008

RİTN, MTN, XDMX aidiyyəti qurumlarla

birlikdə


Qanunvericiliklə müəyyən olunan mənbələr

Dövlətin informasiya təhlükəsizliyinin təmin

edilməsi
7.3.4.

İnformasiya təhlükəsizliyi üzrə Milli Mərkəzin

yaradılması və dövlət orqanlararası informasiya sistemlərinin idarə

olunması və xidmət göstərilməsi üzrə operatorun təsis edilməsi

İnformasiya resurslarından etibarlı istifadə

edilməsi


2005-2008

RİTN, MTN, XDMX aidiyyəti qurumlarla

birlikdə

Qanunvericiliklə müəyyən olunan mənbələr

Dövlətin informasiya təhlükəsizliyinin təmin

edilməsi
7.3.5.

Təhsil sisteminin təkmilləşdirilməsində İKT-nin tətbiq

edilməsi


İKT-nin tətbiqinin genişləndirilməsi

2005-2008

NK aidiyyəti qurumlarla birlikdə

Qanunvericiliklə müəyyən olunan mənbələr

Təhsilin keyfiyyətinin yüksəldilməsi
7.3.6

Yeni texnologiyaların tətbiqi, o cümlədən informasiya

təhlükəsizliyi üzrə beynəlxalq sertifikatlı kadrların

hazırlanması

Müasir texnologiyaların tətbiqi

2005-2008

RİTN, MTN, XDMX aidiyyəti qurumlarla

birlikdə


RİTN-in və aidiyyəti qurumların vəsaitləri

Yüksək ixtisaslı kadrların hazırlanması


7.3.7.

İctimai proqramlar, lüğətlər, ensiklopedik banklar və

İnternet portalların yaradılması, kompüterdə tərcümə, mətnlərin qrammatik

və orfoqrafik təhlili ilə əlaqədar layihələrin yerinə

yetirilməsi

Milli informasiya resurslarının toplanması

2005-2008

RİTN, TQDK aidiyyəti qurumlarla birlikdə

RİTN-in və aidiyyəti qurumların vəsaitləri

Milli informasiya resurslarının

genişləndirilməsi
7.3.8.

Əhalinin İKT sahəsində maarifləndirilməsi və onların

informasiya resurslarına müraciət imkanlarını genişləndirmək üçün regional

informasiya-təlim mərkəzlərinin və İnternetə çıxış məntəqələrinin

yaradılması (yerli kitabxana, poçt şöbəsi, orta və ali məktəblər

bazasında) və inkişaf etdirilməsi, əhalinin aztəminatlı təbəqələrinə

pulsuz informasiya xidmətlərinin göstərilməsi üçün şərait yaradılması,

milli tarixi, ədəbi və mədəni irsin qorunub saxlanması və

təbliği

İnformasiya texnologiyalarından geniş istifadəedilməsi

2005-2008

RİTN, Mədəniyyət Nazirliyi, TQDK aidiyyəti qurumlarla

birlikdə


RİTN-in və aidiyyəti qurumların vəsaitləri

«Rəqəmsal uçurum»un zəiflədilməsi və mədəni irsin

qorunması
7.3.9.

Ali təhsil proqramlarına müasir İKT ixtisaslarının

daxil edilməsi, İKT sahəsində mütəxəssislərin hazırlanması və

ixtisaslarının artırılması üçün müvafiq təhsil müəssisələrində şərait

yaradılması

İKT-nin geniş tətbiqi

2005-2008

NK aidiyyəti qurumlarla birlikdə

Qanunvericiliklə müəyyən olunan mənbələr

Əhaliyə tibbi xidmətin yaxşılaşdırılması


7.3.10.

Əhalinin Sağlamlıq Monitorinqi üzrə Milli Mərkəzin və

müxtəlif tibbi elektron registrlərin yaradılması

İKT-nin geniş tətbiqi

2005-2008

NK aidiyyəti qurumlarla birlikdə

Qanunvericiliklə müəyyən olunan mənbələr

Əhaliyə tibbi xidmətin yaxşılaşdırıl-ması


7.3.11.

Vətəndaşların «elektron sağlamlıq kartı» sisteminin

yaradılması

İKT-nin geniş tətbiqi

2005-2008

NK aidiyyəti qurumlarla birlikdə

Qanunvericiliklə müəyyən olunan mənbələr

Əhaliyə tibbi xidmətin yaxşılaşdırıl-ması


7.3.12.

Səhiyyə müəssisəsilərinin fəaliyyətini təmin edən

nümunəvi tibbi-informasiya siteminin hazırlanması və tətbiqi

İKT-nin geniş tətbiqi

2005-2008

NK aidiyyəti qurumlarla birlikdə

Qanunvericiliklə müəyyən olunan mənbələr

Əhaliyə tibbi xidmətin yaxşılaşdırıl-ması


7.3.13.

İKT sahəsinin statistik göstəricilər sisteminin

hazırlanması

İKT-nin geniş tətbiqi

2005-2008

RİTN aidiyyəti qurumlarla birlikdə

Qanunvericiliklə müəyyən olunan mənbələr

İnformasiyanın toplanması və istifadəsinin

səmərələşdiril-məsi
7.3.14.

Ümummilli informasiya sistemləri üçün təsnifatların

hazırlanması

İKT-nin geniş tətbiqi

2005-2008

RİTN aidiyyəti qurumlarla birlikdə

Qanunvericiliklə müəyyən olunan mənbələr

İnformasiyanın toplanması və istifadəsinin

səmərələşdiril-məsi
7.3.15.

İKT-nin inkişafını təmin edən elmi-tədqiqat işlərinin

aparılması:

İKT sahəsinin elmi inkişafı

2005-2008

RİTN, AMEA aidiyyəti qurumlarla birlikdə

Qanunvericiliklə müəyyən olunan mənbələr

Elmi tədqiqatlardan istifadə etməklə yeni

texnologiyaların tətbiqi
- İnformasiya cəmiyyətinin inkişafı sahəsində elmi

tədqiqatların aparılması

İKT sahəsinin elmi inkişafı

2005-2008

RİTN, AMEA aidiyyəti qurumlarla birlikdə

Qanunvericiliklə müəyyən olunan mənbələr

Elmi tədqiqatlardan istifadə etməklə yeni

texnologiyaların tətbiqi


- dövlət elmi-texniki informasiya sisteminin

təkmilləşdirilməsi və beynəlxalq sistemlərə inteqrasiyası

İKT sahəsinin elmi inkişafı

2005-2008

RİTN, AMEA aidiyyəti qurumlarla birlikdə

Qanunvericiliklə müəyyən olunan mənbələr

Elmi tədqiqatlardan istifadə etməklə yeni

texnologiyaların tətbiqi


- sənaye obyektlərinin rentabelliyinin artırılması və

rəqabətə dözən məhsul istehsal etməyə imkan verən informasiya

texnologiyalarının yaradılması

İKT sahəsinin elmi inkişafı

2005-2008

RİTN, AMEA aidiyyəti qurumlarla birlikdə

Qanunvericiliklə müəyyən olunan mənbələr

Elmi tədqiqatlardan istifadə etməklə yeni

texnologiyaların tətbiqi
- ölkənin iqtisadiyyatı və ekologiyasına böyük

miqyaslı zərər vura bilən sənaye obyektlərində qəzaların

proqnozlaşdırılmasını təmin edən informasiya texnologiyalarının

yaradılması

İKT sahəsinin elmi inkişafı

2005-2008

RİTN, AMEA aidiyyəti qurumlarla birlikdə

Qanunvericiliklə müəyyən olunan mənbələr

Elmi tədqiqatlardan istifadə etməklə yeni

texnologiyaların tətbiqi


- qərarqəbuletmə texnologiyalarının hazırlanması və

respublika idarəçiliyinin müxtəlif səviyyələrində tətbiq

edilməsi

İKT sahəsinin elmi inkişafı

2005-2008

RİTN, AMEA aidiyyəti qurumlarla birlikdə

Qanunvericiliklə müəyyən olunan mənbələr

Elmi tədqiqatlardan istifadə etməklə yeni

texnologiyaların tətbiqi
7.3.16

Azərbaycan Respublikası Əhalisinin Dövlət Registrinin

avtomatlaşdırılmış sisteminin yaradılması

Dövlət siyasətinin müxtəlif sahələrində, ilk növbədə,

əhalinin sosial müdafiəsində və seçkilər kimi mühüm əhəmiyyətli

tədbirlərin həyata keçirilməsində çatışmazlıqların aradan

qaldırılması

2005-2006

ƏN, RİTN aidiyyəti qurumlarla birlikdə

Qanunvericiliklə müəyyən olunan mənbələr

Dövlət orqanları arasında informasiya mübadiləsinin

təkmilləşdiril-məsi


7.3.17.

Hüquqi şəxslərin dövlət reyestrinin elektron

versiyasının yaradılması və hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı üzrə bölgə

şöbələri arasında kompüter əlaqəsinin qurulması

Hüquqi şəxslərin dövlət reyestr məlumatlarının

şəffaflığını, infor-masiya mübadiləsinin operativliyini və

mərkəzləşdirilmiş dövlət reyestrinin yaradılmasını təmin etmək

2005-2006

ƏN, RİTN aidiyyəti qurumlarla birlikdə

Qanunvericiliklə müəyyən olunan mənbələrƏhalinin bu sahədə məlumat almaq imkanının

genişləndiril-məsi
Yüklə 387,59 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin