Azərbaycan Respublikasında rabitə vəYüklə 387,59 Kb.
səhifə2/3
tarix21.10.2017
ölçüsü387,59 Kb.
#7361
1   2   3

Mövcud yayımın texniki cəhətdən modernləşdirilməsi

və genişləndirilməsi;

Naxçıvan Muxtar Respublikasının radio və TV

proqramlarının peyk vasitəsilə təşkili;

Naxçıvan Muxtar Respublikasının şəhər və rayon

mərkəzləri arasında fiber-optik kabellə rabitənin təşkili;

Naxçıvan Muxtar Respublikasının rabitə şəbəkəsinin

idarəetmə sisteminin təşkili;

Naxçıvan Muxtar Respublikasının şəhərlərarası və

beynəlxalq danışıqların emalı üçün müasir billinq sisteminin qurulması.
4.3. İnformasiya cəmiyyətinə keçidin təmin

edilməsi üçün layihələr


Cəmiyyətin müasir tələblərə uyğun inkişafı,

dövlət idarəçiliyinin təkmilləşdirilməsi və şəffaflığının təmin edilməsi, milli

informasiya resurslarının yaradılması, biliklərə əsaslanan iqtisadiyyatın

inkişafı, bütün sahələrdə yeni texnologiyaların geniş tətbiqinə nail olunması,

informasiya təhlükəsizliyi və azadlığının müdafiəsi, qlobal informasiya fəzasına

inteqrasiyanın genişləndirilməsi ölkədə informasiya cəmiyyətinə keçidi təmin

edəcək fəaliyyətin tərkib hissələridir.

Bununla əlaqədar olaraq aşağıdakı işlərin

görülməsi nəzərdə tutulur:
«Elektron hökumət»in formalaşdırılması üzrə

Fəaliyyət Proqramının layihəsinin hazırlanması;

informasiya texnologiyaları üzrə azad iqtisadi

zonanın-İT Texnoparkın yaradılması;

milli informasiya təhlükəsizlik sisteminin

yaradılması;

sahələr üzrə informasiya resurslarının,

sistemlərinin, şəbəkələrinin yaradılması və inteqrasiyasının təmin edilməsi;


təhsil sisteminin təkmilləşdirilməsində İKT-nin

tətbiq edilməsi, bu yolla tədrisin keyfiyyətinin yüksəldilməsi, yeni

texnologiyaları tətbiq və inkişaf etdirə biləcək kadrların hazırlanması, o

cümlədən informasiya təhlükəsizliyi üzrə kadrların hazırlanması, məsafədən

təhsilin inkişaf etdirilməsi, elektron dərsliklərdən istifadə olunması;

əhalinin yeni texnologiyalar sahəsində

maarifləndirilməsi və onların informasiya resurslarına müraciət imkanlarını

genişləndirmək üçün regional informasiya-təlim mərkəzlərinin və İnternetə

çıxış məntəqələrinin yaradılması (yerli kitabxana, poçt şöbəsi, orta və ali

məktəblər bazasında) və inkişaf etdirilməsi;

ictimai proqramların, lüğətlərin, ensiklopedik

bankların və İnternet portalların yaradılması;

İKT sahəsinin statistik göstəricilər sisteminin

hazırlanması;

ümummilli informasiya sistemləri üçün təsnifatların

hazırlanması;

informasiya cəmiyyətinin inkişafı sahəsində elmi

tədqiqatların aparılması və dövlət elmi-texniki informasiya sisteminin

təkmilləşdirilməsi;

Azərbaycan dilini dəstəkləyən kompüter

proqramlarının yaradılması;

Azərbaycan Respublikası Əhalisinin Dövlət

Registrinin formalaşdırılması;

Azərbaycan Respublikası Əhalisinin Dövlət

Registrinin məlumat bazasının çevik və düzgün toplanmasını təmin etmək

məqsədilə Vətəndaşlıq Vəziyyəti Aktlarının Dövlət Qeydiyyatı (VVADQ)

şöbələrinin, eləcə də Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyinin

ərazi polis orqanlarının müvafiq bölmələrinin bütün regionları əhatə edən

elektron şəbəkəyə qoşulması.

V. Maliyyə mənbələri


Dövlət Proqramının ölkənin ümumi

inkişafında, onun iqtisadiyyatın və digər sahələrin güclənməsində strateji

əhəmiyyətə malik olduğunu nəzərə alaraq, aşağıdakı maliyyə mənbələrindən

istifadə oluna bilər:


mülkiyyət formasından asılı olmayaraq idarə,

müəssisə və təşkilatların vəsaitləri;

qeyri-dövlət fondlarının vəsaitləri;

beynəlxalq və xarici ölkə təşkilatlarının

texniki-maliyyə yardımları, kreditlər, qrantlar, qanunvericiliklə qadağan

olunmayan digər mənbələr.

VI. Gözlənilən nəticələr
Dövlət Proqramının həyata keçirilməsindən

aşağıdakı nəticələr gözlənilir:


əhalinin sosial təbəqələri və mərkəzlə regionlar

arasında olan «rəqəmsal uçurum»un zəiflədilməsi;

potensial investorların ölkənin İKT bazarına cəlb

edilməsi;

İKT sektorunda innovasiya yönümlü kiçik və orta

sahibkarlığın inkişaf etdirilməsi;

elektron avadanlıqların proqram təminatlarının və

digər elmi tutumlu məhsulların istehsalı və ixracı;

Azərbaycan Respublikasının informasiya-kommunikasiya

texnologiyaları sahəsində cənubi Qafqaz və Transxəzər regionunda İKT

məhsullarının ixracatı üzrə regional mərkəzə çevrilməsi;

rabitə və informasiya texnologiyaları sahəsində

tənzimlənmə sisteminin təkmilləşməsi, bu sahədə normativ-hüquqi bazanın

formalaşması;

xidmətlər bazarının genişlənməsi və liberallaşması,

qiymətlərin azad və ədalətli rəqabət əsasında tənzimlənməsi, xidmətlərin

keyfiyyətinin artması;

ölkə ərazisində əhalinin, dövlət idarəetmə

orqanlarının, özəl qurumların müasir rabitə və informasiya texnologiyaları

xidmətləri ilə təmin olunması;

ölkə iqtisadiyyatında rabitə və informasiya

texnologiyaları sahəsi inkişaf etdirilərək, ölkədə informasiya cəmiyyətinin

formalaşmasına zəmin yaradılması və cəmiyyətin sosial-iqtisadi həyatının

bütün sahələrinin inkişafının təmin edilməsi;

ölkənin bank-maliyyə xidmətləri bazarında poçt

şəbəkəsinin rəqabətə davamlığının təmin olunması;

bütün bölgələrdə İnternet şəbəkəsindən istifadə

imkanlarının genişlənməsi;

əhalinin teleradio xidmətlərindən istifadə

imkanlarının artırılması;

dövlət orqanlarının fəaliyyətinin səmərəliliyini

artıran və əhaliyə, özəl qurumlara keyfiyyətli informasiya xidmətləri

göstərən «Elektron hökumət»in formalaşması;

dövlət orqanlarında elektron sənəd mübadiləsinin

təşkil edilməsi;

vətəndaşların dövlət informasiya resurslarına

müraciət etməsi üçün imkanların yaradılması;

dövlət idarəetməsində və yerli özünüidarəetmədə

müasir texnologiyalardan geniş istifadənin təmin edilməsi;

kiçik və orta müəssisələrin imkanlarından istifadə

etməklə informasiya texnologiyaları sahəsində yeni iş yerlərinin açılmasına

xüsusi şəraitin yaradılması;

məhsul istehsalında və xidmətlərin göstərilməsində

telekommunikasiya vasitələrindən istifadənin təşviq edilməsi;

poçt sahəsində yeni xidmətlərin əhalinin

istifadəsinə verilməsi, poçt sisteminin fəaliyyətinin və göstərilən

xidmətlərin keyfiyyətinin artırılması;

əhalinin informasiya texnologiyaları sahəsində bilik

və məlumatlıq səviyyəsinin yüksəldilməsi;

kadr hazırlığının təmin edilməsi və insan inkişafı

üçün yeni imkanların yaradılması.
VII. Dövlət Proqramının həyata keçirilməsi

üzrəTədbirlər Planı


Sıra №-si

Tədbirin

adı

Tədbirinməqsədi

Yerinə yetirilmə

müddəti (illər üzrə)

İcraçı


təşkilatlar

Maliyyə


mənbəyi

Gözlənilən

nəticələri

Qeyd
1

2

3

45

6

78
7.1.

İqtisadi-struktur islahatları


7.1.1.

Özəlləşmə


7.1.1.1.

Birgə müəssisələrdə dövlət payının

özəlləşdirilməsi

Sahənin liberallaşdırılması

2005-2007

İİN, RİTN

Qanunvericiliklə müəyyən olunan mənbələr

Özəl sektorun inkişafı


7.1.1.2.

Özəlləşdirməyə açıq elan edilmiş və rabitə

müəssisələrinin özəlləşdirməqabağı restrukturizasiya və idarəetmə

strukturunun təkmilləşdirilməsi və özəlləşdirilməsi

Ədalətli rəqabətin təşkili

2006-2008

İİN, RİTN

Qanunvericiliklə müəyyən olunan mənbələr

Sahənin inkişafı
7.1.2.

Liberallaşma


7.1.2.1.

Telekommunikasiya sahəsinə dair siyasət planının

işlənib hazırlanması

Siyasətin müəyyənləşməsi

2005

RİTN aidiyyəti qurumlar ilə birlikdəRİTN-in mərkəzləşdiril-miş fondu

İnkişafın əsas istiqamətlərinin təyini


7.1.2.2.

Rabitə və informasiya texnologiyaları sahəsinin

normativ hüquqi bazasının təkmilləşdirilməsi

Sahənin hüquqi bazasının formalaşdırılması

2005-2007

NK aidiyyəti qurumlarla birlikdə

-

Sahədə işgüzar mühitin yaranması


7.1.2.3.

İnformasiya təhlükəsizliyi sahəsində milli

standartların hazırlanması, o cümlədən beynəlxalq standartların (İSO

15408, İSO 17799 və s.) tətbiqi

Sahədə beynəlxalq standartların tətbiqi

2005-2008

NK aidiyyəti qurumlarla birlikdə

Qanunvericiliklə müəyyən olunan mənbələr


7.1.2.4.

Sahə üzrə istehlakçıların hüquqlarının qorunması üçün

qanunvericiliyin təkmilləşdirilməsi

Sahədə ədalətli istehsalın təşkili

2005-2006

NK aidiyyəti qurumlarla birlikdə


Qanunvericilikdə dəyişikliklər
7.1.2.5.

Milli innovasiya siyasətində İKT sahəsi üzrə

prioritetlərin müəyyənləşdirilməsi

Sahənin elmi əsaslarla inkişafı və istehsal

potensialının gücləndirilməsi

2005-2006

NK, AMEA

Qanunvericiliklə müəyyən olunan mənbələr

Mərkəzin iş planı və vəzifələrinin müəyyən

olunması
7.1.2.6.

Sahə üzrə beynəlxalq standartların tətbiqinin

genişləndirilməsi

Sahə üzrə xidmətlərin beynəlxalq səviyyəyə

uyğunlaşdırılması

2005-2006

NK aidiyyəti qurumlarla birlikdə


-
-
7.1.2.7.

Transmissiya şəbəkəsinin operatorlardan

ayrılması

Transmissiya şəbəkəsinin bütün operatorlar üçün eyni

dərəcədə istifadəsinin və şəbəkənin inkişafının təşkili

2005-2006

RİTN

RİTN-in


mərkəzləşdiril-miş fondu

Strateji cəhətdən mühüm olan milli şəbəkənin inkişafı,

operatorlar üçün ədalətli rəqabətin təşkili
7.1.2.8.

Rabitə və İT sahəsinə özəl investorların cəlb

olunmasına, yerli istehsal və xidmətlərin inkişafına, onların xüsusən

regionlarda təşkilinə, həmçinin ixracat potensialının gücləndirilməsinə

dair stimullaşdırıcı tədbirlərin müəyyənləşdirilməsi

Sahəyə qoyulan investisiyalarda özəl sektorun xüsusi

çəkisinin artımı, regionların inkişafı

2005-2006

NK aidiyyəti qurumlarla birlikdə

Qanunvericiliklə müəyyən olunan mənbələr

Qanunvericilikdə dəyişikliklər
7.1.3.

Tənzimləmə


7.1.3.1.

Operatorlar arasında qarşılıqlı əlaqələrin standart

prosedurlarının, müqavilə formalarının işlənib hazırlanması və universal

rabitə xidmətinin təmin edilməsi

Operatorlar üçün bərabər hüquqlu xidmət mühitinin

yaradılması

2005-2006

RİTN, İİN

RİTN-in və operatorların vəsaitləri

Normativ hüquqi

sənədlər
7.1.3.2.

Lisenziyalaşdırmanın təkmilləşdirilməsi

Sahədə səmərəli fəaliyyətin təmin edilməsi

2005-2006

RİTN, İİN

RİTN-in daxili resursları

Müasir lisenziya sistemi yaradılması, kiçik və orta

biznesin inkişafı


7.1.3.3.

Radiotezliklərin verilməsi qaydalarının

təkmilləşdirilməsi

Tezlik resurslarından səmərəli istifadə

2005-2006

NK aidiyyəti qurumlarla birlikdə

RİTN-in daxili resursları

Radiorabitə vasitələrindən geniş istifadə

edilməsi
7.1.3.4.

Sahə üzrə müstəqil tənzimləyici qurumun mərhələlər

üzrə yaradılması

Ədalətli rəqabətin təşkili

2005-2008

NK aidiyyəti qurumlarla birlikdə

RİTN-in mərkəzləşdiril-miş fondu, operatorların

vəsaitləri

Ədalətli tənzimləmənin yaradılması, aktivliyin

artması, istifadəçilərin tələbatının təmin edilməsi


7.1.3.5.

«Son mil problemi»nin həllinin tənzimlənməsi

Xidmət səviyyəsinin yüksəldilməsi

2005-2008

RİTN

Kredit vəsaitləriİstifadəçilərin tələbatının təmin edilməsi
7.1.3.6.

Nömrə resurslarının və yüksək səviyyəli domen

adlarının tənzimlənməsi

Resurslardan səmərəli istifadə

2005

RİTN


RİTN-in daxili resursları
7.2.

Texniki modernləşmə


7.2.1.

Telefon şəbəkəsinin modernləşdirilməsi


7.2.1.1.

Transmissiya şəbəkəsinin tam

rəqəmləşdirilməsi

Xidmətlərin yaxşılaşdırılmasının texniki cəhətdən

təmin edilməsi

2005-2007

RİTN

RİTN-in müəssisələrinin vəsaitləriRəqəmli şəbəkənin yaranması
7.2.1.2.

Kommutasiya şəbəkəsinin tam

elektronlaşdırılması:

Xidmətlərin yaxşılaşdırılmasının texniki cəhətdən

təmin edilməsi

2005-2008

RİTN

RİTN-in mərkəzləşdiril-miş fondu, sərmayələr,kreditlər

Tam rəqəmli kommutasiya şəbəkəsinin

yaradılması
- Bakı şəhərində

Xidmətlərin yaxşılaşdırılmasının texniki cəhətdən

təmin edilməsi

2005-2008

RİTN

RİTN-in mərkəzləşdiril-miş fondu, sərmayələr,kreditlər

Tam rəqəmli kommutasiya şəbəkəsinin

yaradılması
- rayon mərkəzlərində

Xidmətlərin yaxşılaşdırılmasının texniki cəhətdən

təmin edilməsi

2005-2008

RİTN

RİTN-in mərkəzləşdiril-miş fondu, sərmayələr,kreditlər

Tam rəqəmli kommutasiya şəbəkəsinin

yaradılması
- kənd yerlərində

Xidmətlərin yaxşılaşdırılmasının texniki cəhətdən

təmin edilməsi

2005-2008

RİTN

RİTN-in mərkəzləşdiril-miş fondu, sərmayələr,kreditlər

Tam rəqəmli kommutasiya şəbəkəsinin

yaradılması
1.7.1.3.

Milli rabitə şəbəkəsinin idarəetmə sisteminin

təkmilləşdirilməsi

Ümumrabitə şəbəkəsindən səmərəli istifadə

2005-2007

NK aidiyyəti qurumlarla birlikdə

Qanunvericiliklə müəyyən olunan mənbələr

Şəbəkəyə nəzarət


1.7.1.4.

Bütün regionları əhatə edən «Azdatakom» şəbəkəsinin

yaradılması

Şəbəkənin inkişafı

2005-2006

RİTN


RİTN-in daxili resursları

Regionlarda müasir xidmətlərin tətbiq

edilməsi
1.7.1.5.

TAE-nin dənizaltı (Xəzər) hissəsinin tikintisinin başa

çatdırılması

Qlobal şəbəkəyə inteqrasiya, tranzitdən maksimum

istifadə

2005-2007

NK aidiyyəti qurumlarla birlikdə

RİTN-in müəssisələrinin vəsaitləri, kreditlər, özəl

sərmayələr

Azərbaycanın tranzit rabitə şəbəkəsinə

çevrilməsi
1.7.1.6.

Naxçıvan MR-in rabitəsinin TAE optik xətti vasitəsilə

təşkili

Ölkədaxili dayanıqlı rabitənin təşkili2005

RİTN, Naxçıvan MR RİTN

RİTN və Naxçıvan MR RİTN-in vəsaitləri

Naxçıvan MR-də tələbata uyğun müasir xidmətlərin

təşkil edilməsi
1.7.1.7.

Naxçıvan MR-in şəhər və rayon mərkəzləri arasında

fiber-optik kabellə rabitənin təşkili

Dayanıqlı rabitənin təşkili

2005-2008

RİTN, Naxçıvan MR RİTN

RİTN və Naxçıvan MR RİTN-in vəsaitləri

Şəbəkənin genişlənməsi


1.7.1.8.

Naxçıvan MR-də rabitə şəbəkəsinin idarəetmə sisteminin

təşkili

İdarəetmənin təkmilləşdirilməsi2005-2008

RİTN, Naxçıvan MR RİTN

RİTN və Naxçıvan MR RİTN-in vəsaitləri

Şəbəkənin idarə və nəzarət olunmasının

təkmilləşməsi
1.7.1.9.

Naxçıvan MR-də şəhərlərarası və beynəlxalq

danışıqların emalı üçün billinq sisteminin qurulması

Naxçıvan MR-də emalın təşkili

2005-2006

RİTN, Naxçıvan MR RİTN

RİTN və Naxçıvan MR RİTN-in vəsaitləri

Sistemin resurslarına tam nəzarət edilməsi


1.7.1.10.

TAE-nin və respublikada digər mövcud fiber-optik

şəbəkələrin (dəmir yolunun optik şəbəkəsi) qarşılıqlı əlaqəsinin

təşkili


Ümumrabitə şəbəkəsindən səmərəli istifadə

2005-2006

NK aidiyyəti qurumlarla birlikdə

RİTN və Nəqliyyat Nazirliyinin vəsaitləri

Regionlarda keyfiyyətli rabitənin

genişlənməsi


7.2.1.11.

Sahə üzrə fəaliyyət göstərən müəssisələrdə İSO-9001

standartlarının tətbiqinin təmin edilməsi

Müəssisələrdə maddi effektivliyin artması

2005-2008

Standartlaş-dırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət

Agentliyi, RİTN

Özəl investisiyalar

İSO-9001 standartına uyğun iş proseslərinin tətbiq

edilməsi
7.2.1.12.

Azərbaycan Respublikasında beynəlxalq və

dövlətlərarası standartların işlənməsi və qəbulu üzrə prosedurların

elektron şəbəkəsi vasitəsilə müəyyən olunmuş formatda aparılmasının təşkil

edilməsi


Standartlaşma üzrə beynəlxalq və regional

təşkilatlarda üzvlükdən geniş istifadə edilməsi

2005-2008

Standartlaş-dırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət

Agentliyi

Özəl investisiyalar

Standartlaşma üzrə beynəlxalq və regional

təşkilatların işçi orqanlarında fəaliyyət


7.2.1.13.

Respublika standartlar fondunun

sistemləşdirilməsinin,

standartlaşdırma, sertifikatlaşdırma və akkreditasiya

işləri üzrə texniki məlumat mübadiləsinin müasir texnologiyalar əsasında

qurulması

Sahə üzrə beynəlxalq sazişlərin yerinə yetirilməsi

effektivliyinin artırılması

2005-2008

Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət

Agentliyi, RİTN

Özəl investisiyalar

Sahə üzrə normativ texniki təminatın

gücləndirilməsi


7.2.1.14.

Sahə üzrə avadanlıqların beynəlxalq standartlara uyğun

sertifikatlaşdırılması üçün elmi-texniki bazanın yaradılması

Sertifikatlaşmanın texniki bazasının

yaradılması

2005-2006

NK aidiyyəti qurumlarla birlikdə

RİTN-in mərkəzləşdiril-miş fondu

Texniki təhlükəsizliyin təmin edilməsi
7.2.1.15.

Milli Super Kompüter Mərkəzinin yaradılması

İKT-nin respublikada inkişafı, yüksək texnoloji

xidmətlərin təşkili

2005-2006

NK aidiyyəti qurumlarla birlikdə

Qanunvericiliklə müəyyən olunan mənbələr

İnformasiya və hesablama resurslarına olan tələbatın

ödənilməsi
7.2.1.16.

İnternetin geniş tətbiqi ilə əlaqədar görüləcək

işlər:
- respublikada İnternet magistral əlaqə şəbəkəsinin

(backbone) yaradılması

İnternetdən dayanıqlı istifadə

2005-2006

RİTN, AMEA

RİTN-in mərkəzləşdiril-miş fondu, özəl provayderlərin

vəsaitləri

Dayanıqlı internet şəbəkəsinin yaradılması


- genişzolaqlı İnternet istifadəsinin

təşkili


İnternetdən dayanıqlı istifadənin və tətbiq sahəsinin

genişləndirilməsi

2005-2008

RİTN bu sahədə fəaliyyət göstərən digər aidiyyəti

qurumlarla birlikdə

RİTN və özəl provayderlərin vəsaitləri

İstifadəçilər üçün çoxnövlü informasiya xidmətlərinin

(TV, DATA, səs və s.) təşkili


- Naxçıvan MR ərazisində sürətli İnternet kanalının

təşkili


.

İnternetdən dayanıqlı istifadə

2005-2006

RİTN, aidiyyəti qurumlar


İnternetdən istifadənin genişləndiril-məsi
7.2.1.17.

Dövlət idarəetmə orqanları arasında operativ rabitə

şəbəkəsinin inkişafı

Dövlət orqanlarının fəaliyyətinin səmərəliliyinin

artırılması

2005-2008

NK, RİTN, XDMX, MTN

Qanunvericiliklə müəyyən olunan mənbələr

Dövlət idarəçiliyinin səmərəliliyinin

artırılması


7.2.1.18.

Dövlət idarəetmə orqanlarının informasiya mübadiləsi

şəbəkəsinin yaradılması

Dövlət orqanları arasında elektron sənəd mübadiləsinin

təşkili

2005-2008NK,RİTN, XDMX,MTN

Qanunvericiliklə müəyyən olunan mənbələr

Dövlət idarəçiliyinin səmərəliliyinin

artırılması


7.2.1.19.

Dövlət idarəetmə orqanlarının İnternet xidmətinin

təkmilləşdirilməsi

Dövlət idarəetmə orqanlarının internetdən geniş

istifadə etməsi

2005-2008

NK aidiyyəti qurumlarla birlikdə

Qanunvericiliklə müəyyən olunan mənbələr

Dövlət idarəçiliyinin səmərəliliyinin

artırılması


7.2.1.20.

Təcili qəza xidmətinin rabitə şəbəkəsinin yaradılması

(«112»xidməti)

Qəzalar zamanı təcili qəza xidmətlərinə

mərkəzləşdirilmiş müraciətin təmin edilməsi

2005-2007

RİTN, Fövqəladə hallar üzrə Dövlət Komissiyası, XDMX,

aidiyyəti qurumlar

RİTN-in və aidiyyəti qurumların vəsaitləri,

qanunvericiliklə müəyyən olunan mənbələr

Qəzaların aradan qaldırılmasında çevikliyin və

səmərəliliyin artırılması


7.2.1.21.

İşğaldan azad olunan regionlarda rabitə şəbəkəsinin

bərpası

İşğaldan azad olunan bölgələrdə rabitəninbərpası

İşğaldan azad olunduqdan sonrakı 1 il

ərzində

NK aidiyyəti qurumlarla birlikdəqanunvericiliklə müəyyən olunan mənbələr, özəl

sərmayələr, RİTN-in mərkəzləşdiril-miş fondu, qrantlar

Respublika ərazisində rabitənin tam təşkili
7.2.2.

Radio-TV yayımının təkmilləşdirilməsi


7.2.2.1.

Proqramların yayımının texniki cəhətdən

modernləşdirilməsi:

Xidmətin yaxşılaşdırılması və yayımın

genişləndirilməsi

2005-2008

RİTN aidiyyəti qurumları ilə birlikdə

RİTN və aidiyyəti qurumlarının vəsaitləri

Əhaliyə elektron KİV-in xidmətlərinin

genişləndiril-məsi


- rəqəmli yerüstü televiziya yayımının (DVB-T) sınaq

fazasına istifadəyə verilməsi (Bakı şəhəri)

Rəqəmli TV-nin təşkili

2005


RİTN aidiyyəti qurumları ilə birlikdə

RİTN və aidiyyəti qurumlarının vəsaitləri

Əhaliyə elektron KİV-in xidmətlərinin

genişləndiril-məsi


- ictimai televiziyanın peykdən yayımının təşkili və

yayım üçün texniki bazanın yaradılması

İctimai televiziyanın təşkili

2005-2006

RİTN, aidiyyəti qurumları ilə birlikdə

RİTN və aidiyyəti qurumlarının vəsaitləri

Əhaliyə elektron KİV-in xidmətlərinin

genişləndiril-məsi


- regionlarda rəqəmli televiziya yayımının

təşkili


Rəqəmli TV-nin təşkili

2005-2008

RİTN aidiyyəti qurumları ilə birlikdə

RİTN və aidiyyəti qurumlarının vəsaitləri

Əhaliyə elektron KİV-in xidmətlərinin

genişləndiril-məsi


- yeni kabel TV-nin inkişafı

Yeni xidmətlərin göstərilməsi

2005-2008

RİTN aidiyyəti qurumlarla birlikdə

RİTN və aidiyyəti qurumların vəsaitləri

Əhaliyə elektron KİV-in xidmətlərinin

genişləndirilməsi
- mövcud teleradio yayımının texniki cəhətdən

modernləşdirilməsi və genişləndirilməsi

Xidmətin yaxşılaşdırılması və yayımın

genişləndirilməsi

2005-2008

RİTN aidiyyəti qurumları ilə birlikdə

RİTN və aidiyyəti qurumlarının vəsaitləri

Əhaliyə elektron KİV-in xidmətlərinin

genişləndirilməsi
- proqramların yayımında peyklərdən səmərəli istifadə

edilməsi


Respublika proqramlarının ölkədə və xaricdə

yayımlanması

2005-2008

RİTN aidiyyəti qurumları ilə birlikdə

RİTN və aidiyyəti qurumlarının vəsaitləri

Əhaliyə elektron KİV-in xidmətlərinin

genişləndirilməsi
- Naxçıvan MR-in radio və TV proqramlarının peyk

vasitəsilə təşkili

Yayım keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması

2005-2008

RİTN və Naxçıvan MR RİTN


Yüklə 387,59 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin