Balkanlardan uluğ TÜRKİstan’a türk halk inançlari IIYüklə 1 Mb.
səhifə14/14
tarix28.10.2017
ölçüsü1 Mb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14

the Research departr, of Tokyo –bonko, XV.Tokyo 1956; Prof. Emel Esin, İslamiyetten önceki Türk

Kültürü Tarihi ve İslama Giriş, İstanbul 1978.


178 Azerbaycan Milli Merkezi Başkanı Sayın Mehmet Kengerl’nin özel arşivi.

179 Armansyaka Georrafiya VII veka po R Sh.SPb, 1987, s.60

180 Esed Eliyev, Gürcistan Azerbeycanlılarının Manevi Medeniyeti, Bakü Elm Yayınevi;1995; s.6.

O. Geybullayev G. Kadim Türkler ve Ermenistan, s.101181 Azerbaycan Milli Merkezi Başkanı Sayın Mehmet Kengerli’nin açıklamaları ve özel arşivi; Altay Memmedov,

Kenkerler,Bakü,1996182 Mehmet Hasan Veliyev Baharlı, Azerbaycan, Bakü, 1993.s.38-39

183 Şemistan Nezirli, Azerbaycan’ın Körkemli Adamları,Bakü, Gençlik Yayınevi,1991

184 Hamide Mehmetkuluzade, Azerbaycan’da Yenilikçi Bir öncü: Celil Mehmetkuluzade Hatıraları,

Hazırlayan: Fatma Özkan,Ankara,2002185 Prof. Dr. Ahmet Caferoğlu, Türk Kavimleri, Ankara, 1983,sh.70

186 G.B. Telebe, “Hıdır Nebi Gecesi” 04 Şubat 2003, Ahtar Gazetesi-Tahran (Türkçe-Farsça)

187 G.B.Telebe, “Hıdır Nebi Gecesi”,04 Şubat 2003, Ahtar Gazzetesi, Thrann, Türkçe - Farsça

188 Y. Kalafat, Doğu Anadolu’daki Eski Türk İnançlarının İzleri, Ankara, 1999, s. 50

189 A.İnan, Makaleler ve İncelemeler, Ankara,1988,s. 398-450

190 Dr. Y. Kalafat, “Halk İnançlarımızda Değirmen”, Folklorist Prof. Dr. Umay Günay

Armaoğlu,Ankara,1996,s.147-150.

191 Mürsel İsmail Hekimoğlu, Oğuz Terekeme Halk Merasimleri ve Meydan Danışmaları, Bakü, 1997; Ağit

Abbasoğlu, “Ahıska Türklerinin İnançlarında Ağaç ve Su Kültürü”, Erciyes,Ocak 1991, s.157, s.10-11; G.

Dönmez, “Anadolu Efsanelreinde Su MotifiMilli Kültür,1999, s.62 s.14-17


192 Prof.Dr. Abdulhaluk M. Çay, Hıdırellez Kültür Bayramı, Ankara,1997

193 A.Y.Ocak,İslam Türk İnançlarında Hızır Yahut Hızır-İlyasa Kültü, Ankara 1985

194 Prof.Dr. M.Aktok Kaşgarlı, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Uygarlığına Giriş, Ankara 1984, “Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun Tarihi İnanç Yapısı” Türk Dünyası Araştırmaları, Şubat 1986, sh. 39-74

195 Prof. Dr. Mehmet Eröz,Hristiyanlaşan Türkler, Türk Kültürü Araştırmaları Enstitüsü, Ankara,1983

196 Xavier Luffin “une Version Karamanlı de L’epopee de Köroğlu Mise En Perspective Culturelle” György

Hazai,Archıvum Ottamanıcum, Horrasowitz Verlog, 1998,sh.5-101197 Yaşar Kalafat, Güney Kafkasya, Ankara 2000 sh. 121-225

198 Y.Kalafat a.g.e 121-125

199 Yaşar Kalafat, “Türk Halk İnançlarında Üryanlık/Üryab Baba” Anayurttan Ata Yurda Tğrk Dünyası, 1997,

S.11,sh.60-65.200 Yaşar Kalafat, Bakü-Ceyhan Kültür Hattı, Sosyal Antropoloji Araştırmaları, ASAM Yayınları,

Ankara, 2000201 Yaşar Kalafat, “Gürcistan Gezisi ve Bir Coğrafyanın Kardeş Halkları”, Yeni Düşünce, s.31,s.25-31

202 Yavuz Akpınar, Azeri Edebiyatı Araştırmaları, İstanbul,1994

203 Nihat Çetinkaya, Iğdır Tarihi (Tarih, Yer Adları ve Bazı Oymaklar Üzerine, Türk Dünyası Araştırmaları, İstanbul 1996, s.97, 207, 225, 248, 280, 281, 332.

204 Prof. Dr. Ahmet Caferoğlu, Türk Kavimleri, Ankara, 1983, sh.55

205 M. Fahrettin Kırzıoğlu, Osmanlıların Kafkas Ellerini Fethi (1451-1550), Türk Tarih Kurumu, Ankara, 1993

206 N. Çetinkaya, a.g.e, sh.97

207 N. Çetinkaya, a.g.e, sh.225

208 Menemmedhesen Velili (Baharlı), Azerbaycan, Azerbaycan Devlet Neşrüyatı, Bakü, 1993, (Zikreden, N. Çetinkaya. a.g.e)

209 N. Çetinkaya, a.g.e

210 Vasıf İsmailoğlu, “Birgün Hastahanede, Kürtleşmiş azerbaycan Türkleri” M.d. 2002, İstanbul

211 Nadir Memmedov, Azerbaycan’ın Yer Adları, Azerbaycan Devlet Neşriyatı, Bakü 1993, sh.127 (zikreden N. Çetinkaya a.g.e)

212 Zeynelabidin Makas, Ermenistan’ın Tarihi ve Kültürel Coğrafyası, Kök Yayınları, Ankara 1990, “Ermenistan’da Adları Değişen Bazı Türk Yerleri Üzerine” Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, Nisan 1993, s.83

213 Nihat Çetinkaya, a.g.e sh.281

214 Perviz Yekani Zare, Azerbaycan Şifai El Edebiyatına Bir Bakış, Tahran, 1377 (1998)sh.202

215 Ali Ayrım“Armagan Anıların Romanı“,İstanbul,1971.

216 Perviz Yekani Zare; a.g.e

217 a.g.e

218 a.g.e

219 a.g.e

220 a.g.e

221 Y. Kalafat, “Türkmeneli Erbil ve Türkmen Halk Sufizmi”, Türk Dünyası Arştırmaları, Nisan 1997, s.107, sh.9-61

222 Kaynak Kişi: S.S. Ayrımlı

223 Perviz Yekani Zara, a.g.e.

224 Kaynak Kişi: S.S. Ayrımlı

225 Perviz Yekani Zara, a.g.e

226 a.g.e

227 a.g.e

228 a.g.e

229 a.g.e

230 a.g.e

231 Y. Kalafat, Balkanlardan Uluğ Türkistan’a Türk Halk İnançları I., Ankara 2002

232 a.g.e

233 Y. Kalafat, Makedonya Türkleri (Türkmenler, Tarbeşler/Türkbaşlar, Çenkeriler ve Yörükler) Arasında Yaşayan Türk Halk İnançları, İstanbul,1994

234 P. Yekani Zara, a.g.e

235 a.g.e

236 a.g.e

237 a.g.e

238 a.g.e

239 Kaynak Kişi: S.S. Ayrımlı

240 Y. Kalafat “Türk Halk İnançlarında Sarımsak ve Soğanla İlgili Hususlar” Türk Mutfak Kültürü Üzerine Araştırmalar, Ankara, 2001 sh.85-90

241 P.Y. Zara, a.g.e

242 a.g.e

243 a.g.e

244 Y. Kalafat, Türkmen Dünyası Karşılaştırmalı Türkmen Halk İnançları, Ankara, 2000

245 P.Y. Zara, a.g.e

246 Y. Kalafat, a.g.e

247 P.Y. Zara, a.g.e

248 a.g.e

249 a.g.e

250 a.g.e

251 P.Y. Zara, a.g.e

252 Zöhre Vefai, Azerbaycan’da Kullanılan Kaplar, Tebris. Zeynep Yayınları, 1378 (1999)

253 Zöhre Vefai, Türk Dilinde Kullanılan Saya Şiirleri, Zeynep Yayınevi, Tebris, 1379 (2000)

254 Ali Rıza Sarrafi, “Sayacı Sözleri” sh.34-40, Tahran 2000; S. Dündar- H. Çetinkaya, “Sayalarla İlgili İnançlar” Terekemeler (Karapapaklar) Ankara, 2000, sh.118-119 “Hüseyin Türk “Türkiye’de Koyunun Yüzü Geleneği” Erdem, c.13, s.39, sh.499-507

255 B.N.Bopratav , “Saya” Folklora Doğru, 1975, s.3,sh.10

256 Alirıza Sarrafi

257 Kaynak Kişi: S.S. Ayrımlı

258 Kaynak Kişi: S.S. Ayrımlı

259 a.g.e

260 Y. Kalafat, “Göktürklerden Günümüze Türk Halk İnançlarında Kurt” XIV. Türk Tarih Kongresi, ( 9-13 Eylül 2002) Ankara

261 Kaynak kişi: Sadık Sadıkoğlu/ Ayrımlı

262 Kaynak kişi: S.S. Ayrımlı

263 Yaşar Kalafat, a.g.e

264 Kaynak Kişi: Sadık Sadıkoğlu/ Ayrımlı

265 Kaynak Kişi: Sadık Sadıkoğlu/ Ayrımlı

266 S.V. Örnek, “Anadolu Folklorunda Ölüm, Yas”, Ankara, 1999, sh.135-137

267 Kaynak Kişi: S.S. Ayrımlı

268 Yaşar Kalafat, Doğu Anadolu’da Eski Türk İnançlarının İzleri, Ankara, 1999, sh.135-137


Dostları ilə paylaş:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə