Bank işi fənnindən testlər bankların fəaliyyəti hansı qanunla nizamlanır?

Sizin üçün oyun:

Google Play'də əldə edin


Yüklə 0.89 Mb.
səhifə1/7
tarix17.11.2018
ölçüsü0.89 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7

BANK IŞI FƏNNINDƏN TESTLƏR
1. Bankların fəaliyyəti hansı qanunla nizamlanır?

A)) Banklar Haqqında Azərbaycan Respublika Qanunu

B) Banklar və bank fəaliyyəti haqqında Azərbaycan Respublikası Qanunu

C) Azərbaycan Respublikasının Mılli Bankı Haqqında Qanun

D) Valyuta reyimi haqqında Azərbaycan Respublikası Qanunu

E) Milli bank haqqında Azərbaycan Respublikası Qanunu


2. Banklar Haqqında Azərbaycan Respublika Qanunu nə vaxt qəbul olunub?

A)) 16.01.2004 cü ildə

B) 16.01.2005 ci ildə

C) 20.02.1997 ci ildə

D) 11.10.1993 cü ildə

E) 14.01.2005 ci ildə


3. Bankların fəaliyyətində əsas istifadə olunan Qanunlar, Məcəllələr, Milli bankın normativ aktları hansılardır?

A) )- Banklar Haqqında Azərbaycan Respublikası Qanunu

- Valyita tənzimlənməsi barədə Azərbaycan Respublikası Qanunu

- Mülki Məcəllə

-Vergi Məcəlləsi

B) - Banklar Haqqında Azərbaycan Respublikası Qanunu

- Milli Bank haqqında Azərbaycan Respublikası Qanunu

- Mülki Məcəllə

- Torpaq Məcəlləsi

C) - Banklar Haqqında Azərbaycan Respublikası Qanunu

- Milli Bank haqqında Azərbaycan Respublikası Qanunu

- Vergi Məcəlləsi

- İnzibatı xətalar Məcəlləsi

D) - Banklar Haqqında Azərbaycan Respublikası Qanunu

- Milli Bank haqqında Azərbaycan Respublikası Qanunu

- Valyita tənzimlənməsi barədə Azərbaycan Respublikası Qanunu

- Vergi Məcəlləsi

E) - Banklar Haqqında Azərbaycan Respublikası Qanunu

- Milli Bank haqqında Azərbaycan Respublikası Qanunu

- Mülki Məcəllə

- Vergi Məcəlləsi
4. Banklar Haqqında Azərbaycan Respublika Qanununa əsasən, Bank nədir?

A)) Bank - fiziki və hüquqi şəxslərdən depozitlərin və ya digər qaytarılan vəsaitlərin cəlb edilməsi, öz adından və öz hesabına kreditlərin verilməsini, habelə müştərilərin tapşırığı ilə köçürmə və hesablaşma-kassa əməliyyatlarını məcmu halda həyata keçirən hüquqi şəxsdir.

B) Bank - fiziki və hüquqi şəxslərdən depozitlərin və ya digər qaytarılan vəsaitlərin cəlb edilməsi, öz adından və öz hesabına kreditlərin verilməsini, habelə müştərilərin tapşırığı ilə köçürmə və hesablaşma-kassa əməliyyatlarını məcmu halda həyata keçirən orqandır.

C) Bank - fiziki və hüquqi şəxslərdən depozitlərin və ya digər qaytarılan vəsaitlərin cəlb edilməsi, öz adından və öz hesabına kreditlərin verilməsini, müştərilərin tapşırığı ilə köçürmə və hesablaşma-kassa əməliyyatlarını ayrı-ayrılıqda həyata keçirən hüquqi şəxsdir.


D) Bank - fiziki və hüquqi şəxslərdən depozitlərin və ya digər qaytarılan vəsaitlərin cəlb edilməsi, öz adından və öz hesabına kreditlərin verilməsini, habelə müştərilərin tapşırığı ilə köçürmə və hesablaşma-kassa əməliyyatlarını həyata keçirən hüquqi şəxsdir.

E) Bank - fiziki və hüquqi şəxslərdən depozitlərin və ya digər qaytarılmayan vəsaitlərin cəlb edilməsi, öz adından və öz hesabına kreditlərin verilməsini, müştərilərin tapşırığı ilə köçürmə və hesablaşma-kassa əməliyyatlarını ayrı-ayrılıqda həyata keçirən hüquqi şəxsdir.


5. Banklar Haqqında Azərbaycan Respublika Qanununa əsasən, bank olmayan kredit təşkilati nədir?

A)) Bank olmayan kredit təşkilati öz vəsaiti və cəlb edilmiş vəsait hesabına (depozitlər istisna olmaqla) yalnız pul formasında kreditlər verməklə məşğul olan hüquqi şəxsdir.

B) Bank olmayan kredit təşkilati öz vəsaiti və cəlb edilmiş vəsait hesabına yalniz pul formasında kreditlər verməklə məşğul olan hüquqi şəxsdir.

C) Bank olmayan kredit təşkilati cəlb edilmiş vəsait hesabına yalnız pul formasında kreditlər verməklə məşğul olan hüquqi şəxsdir.

D) Bank olmayan kredit təşkilati öz vəsaiti və cəlb edilmiş vəsait hesabına pul və ya əmlak formasında kreditlər verməklə məşğul olan hüquqi şəxsdir.

E) Bank olmayan kredit təşkilati öz vəsaiti və cəlb edilmiş vəsait hesabına yalniz qiymətli kağız formasında kreditlər verməklə məşğul olan hüquqi şəxsdir.


6. Banklar Haqqında Azərbaycan Respublika Qanununa əsasən, Bankın filialı nədir?

A)) Bankın filialı – hüquqi şəxs olmayan, bankın olduğu yerdən kənarda yerləşən, öhdəlikləri üçün bankın özünün məsuliyyət daşıdığı, banka icazə verilmiş bank fəaliyyətinin hamısını və ya bir hissəsini həyata keçirə bilən bankın ayrıca bölməsidir.

B) Bankın filialı – hüquqi şəxs olan, bankın olduğu yerdən kənarda yerləşən, öhdəlikləri üçün bankın özünün məsuliyyət daşıdığı, banka icazə verilmiş bank fəaliyyətinin hamısını və ya bir hissəsini həyata keçirə bilən bankın bölməsidir.

C) Bankın filialı – hüquqi şəxs olan, bankın olduğu yerdən kənarda yerləşən, öhdəlikləri üçün bankın özünün məsuliyyət daşıdığı, banka icazə verilmiş bank fəaliyyətinin hamısını və ya bir hissəsini həyata keçirə bilən bankın ayrıca bölməsidir.

D) Bankın filialı – hüquqi şəxs olmayan, bankın olduğu yerdən kənarda yerləşən, öhdəlikləri üçün özünün məsuliyyət daşıdığı, banka icazə verilmiş bank fəaliyyətinin bir hissəsini həyata keçirə bilən bankın ayrıca bölməsidir.

E) Bankın filialı – hüquqi şəxs olan, bankın olduğu yerdə yerləşən, öhdəlikləri üçün bankın özünün məsuliyyət daşıdığı, banka icazə verilmiş bank fəaliyyətinin hamısını və ya bir hissəsini həyata keçirə bilən bankın ayrıca bölməsidir.


7. Banklar Haqqında Azərbaycan Respublika Qanununa əsasən, Bankın şöbəsi nədir?

A)) Bankın şöbəsi - hüquqi şəxs olmayan, bankın olduğu yerdən kənarda yerləşən, öhdəlikləri üçün bankın özünün məsuliyyət daşıdığı, onun respublika ərazisində depozitlər cəlb edən və/və ya köçürmə, hesablaşma-kassa əməliyyatları aparan ayrıca bölməsidir

B) Bankın şöbəsi - hüquqi şəxs olmayan, bankın olduğu yerdə yerləşən, öhdəlikləri üçün bankın özünün məsuliyyət daşıdığı, onun respublika ərazisində depozitlər cəlb edən və/və ya köçürmə, hesablaşma-kassa əməliyyatları aparan ayrıca bölməsidir.

C) Bankın şöbəsi - hüquqi şəxs olmayan, bankın olduğu yerdən kənarda yerləşən, öhdəlikləri üçün özünün məsuliyyət daşıdığı, bankın respublika ərazisində depozitlər cəlb edən və/və ya köçürmə, hesablaşma-kassa əməliyyatları aparan ayrıca bölməsidir.

D) Bankın şöbəsi - hüquqi şəxs olan, bankın olduğu yerdən kənarda yerləşən, öhdəlikləri üçün bankın özünün məsuliyyət daşıdığı, onun respublika ərazisində depozitlər cəlb edən və/və ya köçürmə, hesablaşma-kassa əməliyyatları aparan ayrıca bölməsidir.
E) Bankın şöbəsi - hüquqi şəxs olan, bankın olduğu yerdən kənarda yerləşən, öhdəlikləri üçün bankın özünün məsuliyyət daşıdığı, onun respublika ərazisində depozitlər cəlb edən və/və ya köçürmə, hesablaşma-kassa əməliyyatları aparan kredit təşkilatıdır.
8. Bank lisenziyası nədir?

A)) Bank lisenziyası –Banklar haqqında Qanunla müəyyən edilmiş qaydada verilən, fiziki və hüquqi şəxslərdən depozitlər və ya digər qaytarılan vəsaitlər cəlb etmək, öz adından və öz hesabına kreditlər vermək ilə bağlı fəaliyyəti, habelə müştərilərin tapşırığı ilə köçürmə və hesablaşma- kassa əməliyyatlarını məcmu halda həyata keçirməyə müstəsna hüquq verən xüsusi razılıqdır.

B) Bank lisenziyası –Milli Bank haqqında Qanunla müəyyən edilmiş qaydada verilən, fiziki və hüquqi şəxslərdən depozitlər və ya digər qaytarılan vəsaitlər cəlb etmək, öz adından və öz hesabına kreditlər vermək ilə bağlı fəaliyyəti, habelə müştərilərin tapşırığı ilə köçürmə və hesablaşma kassa əməliyyatlarını məcmu halda həyata keçirməyə müstəsna hüquq verən xüsusi razılıqdır.

C) Bank lisenziyası – Banklar haqqında Qanunla müəyyən edilmiş qaydada verilən, fiziki və hüquqi şəxslərdən depozitlər və ya digər qaytarılan vəsaitlər cəlb etmək, öz adından və öz hesabına kreditlər vermək ilə bağlı fəaliyyəti, habelə müştərilərin tapşırığı ilə köçürmə və hesablaşma kassa əməliyyatlarını ayrı-ayrı halda həyata keçirməyə müstəsna hüquq verən xüsusi razılıqdır.

D) Bank lisenziyası – Milli Bank Qanunla müəyyən edilmiş qaydada verilən, fiziki şəxslərdən depozitlər və ya digər qaytarılan vəsaitlər cəlb etmək, öz adından və öz hesabına kreditlər vermək ilə bağlı fəaliyyəti, habelə müştərilərin tapşırığı ilə köçürmə əməliyyatlarını ayrı-ayrı halda həyata keçirməyə müstəsna hüquq verən xüsusi razılıqdır.

E) Bank lisenziyası –Bank və Bank fəaliyyəti haqqında Qanunla müəyyən edilmiş qaydada verilən, fiziki və hüquqi şəxslərdən depozitlər və ya digər qaytarılan vəsaitlər cəlb etmək, öz adından və öz hesabına kreditlər vermək ilə bağlı fəaliyyəti, habelə müştərilərin tapşırığı ilə köçürmə və hesablaşma kassa əməliyyatlarını məcmu halda həyata keçirməyə müstəsna hüquq verən xüsusi razılıqdır.


9. Bank krediti nədir?

A)) Bank krediti - bağlanmış müqaviləyə uyğun olaraq qaytarılmaq, müəyyən müddətə (müddətin uzadılması hüququ ilə) və faizlər (komisyon haqqlar) ödənilmək şərti ilə, təminatla və ya təminatsız müəyyən məbləğdə borc verilən pul vəsaitidir. Həmin şərtlərlə pul vəsaitinin verilməsi haqqında götürülmüş hər hansı öhdəlik, qarantiya, zəmanət, borc qiymətli kağızlarının diskontla və ya faizlər alınmaqla satın alınması və müqaviləyə əsasən hər hansı formada verilmiş vəsaitin qaytarılmasını tələb etməklə bağlı digər hüquq da kredit anlayışına aiddir.

B) Bank krediti - bağlanmış müqaviləyə uyğun olaraq qaytarılmaq, müəyyən müddətə (müddətin uzadılması hüququ ilə) və faizlər (komisyon haqqlar) ödənilmək şərti ilə, təminatla və ya təminatsız müəyyən məbləğdə borc verilən pul vəsaitidir. Həmin şərtlərlə pul vəsaitinin verilməsi haqqında götürülmüş hər hansı öhdəlik, qarantiya, zəmanət, borc qiymətli kağızlarının diskontla və ya faizlər alınmaqla satın alınması və müqaviləyə əsasən hər hansı formada verilmiş vəsaitin qaytarılmasını tələb etməklə bağlı digər hüquqlar kredit anlayışına aid deyildir.

C) Bank krediti - bağlanmış müqaviləyə uyğun olaraq qaytarılmaq, müəyyən müddətə (müddətin uzadılması hüququ ilə) və faizlər (komisyon haqqlar) ödənilmək şərti ilə, yalnız təminatla müəyyən məbləğdə borc verilən pul vəsaitidir.

D) Bank krediti - bağlanmış müqaviləyə uyğun olaraq qaytarılmaq, müəyyən müddətə (müddətin uzadılması hüququ olmadan ) və faizlər (komisyon haqqlar) ödənilmək şərti ilə, təminatla və ya təminatsız müəyyən məbləğdə borc verilən pul vəsaitidir.

E) Bank krediti - bağlanmış müqaviləyə uyğun olmayaraq qaytarılmaq, müəyyən müddətə (müddətin uzadılması hüququ ilə) və faizlər (komisyon haqqlar) ödənilmək şərti ilə, yalnız təminatla müəyyən məbləğdə borc verilən pul vəsaitidir.


10. Depozit nədir?

A)) Depozit - müvafiq müqavilə şərtləri ilə faizlər və ya komisyon haqqlar ödənilməklə və ya ödənilmədən müştərilərin (əmanətçilərin) tələbi ilə qaytarılmasını və ya başqa hesaba köçürülməsini nəzərdə tutan bankın balansında aparılan cari, əmanət (depozit) və ya digər hesaba qoyulmuş və ya köçürülmüş pul vəsaitidir.

B) Depozit - müvafiq müqavilə şərtləri ilə faizlər və ya komisyon haqqlar ödənilməməklə müştərilərin (əmanətçilərin) tələbi ilə qaytarılmasını və ya başqa hesaba köçürülməsini nəzərdə tutan bankın balansında aparılan cari, əmanət (depozit) və ya digər hesaba qoyulmuş və ya köçürülmüş pul vəsaitidir.

C) Depozit - müvafiq müqavilə şərtləri ilə faizlər və ya komisyon haqqlar ödənilməklə və ya ödənilmədən müştərilərin (əmanətçilərin) tələbi ilə qaytarılmasını və ya başqa hesaba köçürülməsini nəzərdə tutan bankın balansında aparılan cari, əmanət (depozit) və ya digər hesaba köçürülmüş pul vəsaitidir.

D) Depozit - müvafiq müqavilə şərtləri ilə faizlər və ya komisyon haqqlar ödənilməklə və ya ödənilmədən müştərilərin (əmanətçilərin) tələbi ilə qaytarılmadan başqa hesaba köçürülməsini nəzərdə tutan bankın balansında aparılan cari, əmanət (depozit) və ya digər hesaba qoyulmuş və ya köçürülmüş pul vəsaitidir.

E) Depozit - müvafiq müqavilə şərtləri ilə faizlər və ya komisyon haqqlar ödənilmədən və ya ödənilmədən müştərilərin (əmanətçilərin) tələbi ilə qaytarılmasını və ya başqa hesaba köçürülməsini nəzərdə tutan bankın balansında aparılan cari, əmanət (depozit) və ya digər hesaba köçürülmüş pul vəsaitidir.


11. Banklar Haqqında Azərbaycan Respublika Qanununa əsasən, inzibatcı kimlər hesab olunur?
A)) İnzibatçı – bankın Müşahidə Şurasının, Audit Komitəsinin və Idarə Heyətinin üzvləri, habelə bankın baş mühasibi (mühasibat xidmətinin rəhbəri), daxili audit bölməsinin əməkdaşları, bank filialının, şöbəsinin və nümayəndəliyinin rəhbərləri və baş mühasibləri

B) İnzibatçı – bankın Müşahidə Şurasının, Audit Komitəsinin və Idarə Heyətinin üzvləri, daxili audit bölməsinin əməkdaşları, bank filialının, şöbəsinin və nümayəndəliyinin rəhbərləri və baş mühasibləri

C) İnzibatçı – bankın Müşahidə Şurasının və Idarə Heyətinin üzvləri, habelə bankın baş mühasibi (mühasibat xidmətinin rəhbəri), daxili audit bölməsinin əməkdaşları, bank filialının, şöbəsinin və nümayəndəliyinin rəhbərləri və baş mühasibləri

D) İnzibatçı – bankın Müşahidə Şurasının, Audit Komitəsinin və Idarə Heyətinin üzvləri, habelə bankın baş mühasibi (mühasibat xidmətinin rəhbəri), daxili audit bölməsinin əməkdaşları, departament rəisləri , bank filialının, şöbəsinin və nümayəndəliyinin rəhbərləri və baş mühasibləri

E) İnzibatçı – bankın Müşahidə Şurasının və Idarə Heyətinin rəhbərlərii, habelə bankın baş mühasibi (mühasibat xidmətinin rəhbəri), daxili audit bölməsinin əməkdaşları, bank filialının, şöbəsinin və nümayəndəliyinin rəhbərləri və baş mühasibləri
12. Banka aidiyyəti olan şəxslər kimlərdir?
A)) Banka aidiyyatı olan şəxslər - bankın inzibatçıları, struktur bölmələrinin rəhbərləri, qərarların qəbul edilməsində iştirak edən digər əməkdaşları və onlarla yaxın qohumluq münasibətlərində olan şəxslər ( əri/arvadı, valideyni, o cümlədən ərinin/ arvadının valideyni, babası, nənəsi, övladı, o cümlədən övladlığa götürülən, qardaşı və bacısı); bankda mühüm iştirak payı olan hər hansı şəxs və ya bankın mühüm iştirak payı olan hüquqi şəxs və həmin hüquqi şəxsdə mühüm iştirak payı olan hər hansı şəxs, habelə bu cür mühüm iştirak payına malik olan hüquqi şəxslərin icra orqanlarının rəhbərləri.

B) Bankda işləyən hər bir şəxs

C) Bankda hər hansı bir əməliyyat aparan şəxs

D) Bankın vəzifəli işciləri

E) Banka aidiyyatı olan şəxslər - struktur bölmələrinin rəhbərləri, qərarların qəbul edilməsində iştirak edən digər əməkdaşları və onlarla yaxın qohumluq münasibətlərində olan şəxslər ( əri/arvadı, valideyni, o cümlədən ərinin/ arvadının valideyni, babası, nənəsi, övladı, o cümlədən övladlığa götürülən, qardaşı və bacısı); bankda mühüm iştirak payı olan hər hansı şəxs və ya bankın mühüm iştirak payı olan hüquqi şəxs və həmin hüquqi şəxsdə mühüm iştirak payı olan hər hansı şəxs, habelə bu cür mühüm iştirak payına malik olan hüquqi şəxslərin icra orqanlarının rəhbərləri.
13. Banklar Haqqında Azərbaycan Respublika Qanununun Bank inzibatcısı olan filal rəhbərlərinə dair hansı tələbləri var?

A)) ali iqtisadi və ya hüquqi təhsilin və bank sistemində azı 2 illik iş stajının olması, yaxud ali təhsilin və bank sistemində azı 4 illik iş stajının olması, vətəndaş qüsursuzluğu

B) Ali təhsilli və 4 il bank stajı olması, vətəndaş qüsursuzluğu

C) ali iqtisadi və ya hüquqi təhsilin və bank sistemində azı 1 illik iş stajının olması, yaxud ali təhsilin və bank sistemində azı 3 illik iş stajının olması, vətəndaş qüsursuzluğu

D) ali iqtisadi və ya hüquqi təhsilin və bank sistemində azı 2 illik iş stajının olması, yaxud ali təhsilin və bank sistemində azı 4 illik iş stajının olması,

E) ali iqtisadi və ya hüquqi təhsilin və bank sistemində azı 1 illik iş stajının olması, yaxud ali təhsilin və bank sistemində azı 2 illik iş stajının olması, vətəndaş qüsursuzluğu


14. Banklara Bank lisenziyası verilməsində müstəsna hüquqa hansı dövlət orqanı malikdir?

A)) Milli Bank

B) İqtisadi İnkişad Nazirliyi

C) Maliyyə Nazirliyi

D) Banklar Assosiasiyası

E) Vergilər Nazirliyi


15. Banklar Haqqında Azərbaycan Respublikası Qanununa əsasən, Bankların idarəetmə strukturu necə müəyyən olunub?

A)) - Səhmdarların ümumi yığıncağı,

- Müşahidə Şurası,

- Audit Komitəsi

- İdarə Heyəti

B) - Müşahidə Şurası,

- Audit Komitəsi

- İdarə Heyəti

- Departamentlər

C) - Müşahidə Şurası,

- Audit Komitəsi

- İdarə Heyəti

- Departamentlər

- Filiallar və şöbələr

D) - Səhmdarların ümumi yığıncağı,

- Müşahidə Şurası,

- İdarə Heyəti

- Departamentlər

E) - Müşahidə Şurası,

- Audit Komitəsi

- İdarə Heyəti

- Departamentlər

- Kredit şöbəsi
16. Banklar, lisenzıyada olan hansı şərt daxilində fəaliyyət növləri ilə məşğul ola bilərlər?

A)) Bank lisenziyasında və Banklar haqqında Qanunla qadağan edilməmiş fəaliyyət növləri ilə

B) Lisenziyada müəyyən edilmiş müddət ərzində

C) Milli Bank normativlərinə riayət etməklə

D) Hec bir sərt qoyulmur

E) Milli Bankın qaydalarına uyğun olaraq


17. Banklar, Bank Qanununa ğörə, hansı fəaliyyət növləri ilə məşğul ola bilməzlər?

A)) Bank topdansatış və ya pərakəndə ticarət, istehsal, nəqliyyat, kənd təsərrüfatı, yataqların işlənilməsi, tikinti və sığorta fəaliyyəti ilə məşğul ola və ya sığorta təşkilatları istisna olmaqla tərəfdaş, şərik və ya payçı kimi bunlarda iştirak edə bilməz.

B) Bank topdansatış və ya pərakəndə ticarət, nəqliyyat, kənd təsərrüfatı, yataqların işlənilməsi, tikinti və sığorta fəaliyyəti ilə məşğul ola və ya sığorta təşkilatları istisna olmaqla tərəfdaş, şərik və ya payçı kimi bunlarda iştirak edə bilməz.

C) Bank topdansatış və ya pərakəndə ticarət, istehsal, nəqliyyat, kənd təsərrüfatı, yataqların işlənilməsi, tikinti və sığorta fəaliyyəti ilə məşğul ola və tərəfdaş, şərik və ya payçı kimi bunlarda iştirak edə bilməz.

D) Bank topdansatış və ya pərakəndə ticarət, istehsal, nəqliyyat, yataqların işlənilməsi, tikinti və sığorta fəaliyyəti ilə məşğul ola və ya sığorta təşkilatları istisna olmaqla tərəfdaş, şərik və ya payçı kimi bunlarda iştirak edə bilməz.

E) Bank topdansatış ticarət, istehsal, nəqliyyat, kənd təsərrüfatı, yataqların işlənilməsi, tikinti və sığorta fəaliyyəti ilə məşğul ola və tərəfdaş, şərik və ya payçı kimi bunlarda iştirak edə bilməz.


18. Banklar Haqqında Azərbaycan Respublika Qanununa əsasən, Prudensial nə deməkdir?

A)) “Prudensial”- bankın təhlükəsiz fəaliyyətinin təmin edilməsinə istiqamətlənmiş normativlərə, qaydalara, tələblərə və göstərişlərə əsaslanmış düşünülmüş davranış, idarəetmə və nəzarət üsuludur

B) “Prudensial”- bankın təhlükəsiz fəaliyyətinin təmin edilməsinə istiqamətlənmiş normativlərə, qaydalara, tələblərə və göstərişlərə əsaslanmış düşünülmüş davranış və nəzarət üsuludur.

C) “Prudensial”- bankın təhlükəsiz fəaliyyətinin təmin edilməsinə istiqamətlənmiş davranış, idarəetmə və nəzarət üsuludur.

D) “Prudensial”- şəffaflıq deməkdir.

E) “Prudensial”- bankın təhlükəsiz fəaliyyətinin təmin edilməsinə istiqamətlənmiş , qaydalara, tələblərə və göstərişlərə əsaslanmış düşünülmüş davranış və nəzarət üsuludur.


19. Müştərinin bankda olan pul vəsaiti və digər sərvətləri hansı halda müsadirə edilə bilər?

A)) Yalnız məhkəmənin qanuni qüvvəyə minmiş qərarı əsasında

B) Vergi orqanlarının qərarı ilə

C) Prokurorluq orqanlarının göstərişi ilə

D) Milli Bankın göstərişi ilə

E) Maliyyə orqanlarının göstərişi ilə


20. Bank sirri nə hesab olunur?

A)) bank hesabı, hesab üzrə əməliyyatlar və qalıqlar, habelə müştəri haqqında məlumatlar, o cümlədən müştərinin adı, ünvanı, rəhbərləri haqqında məlumatlar / Banklar haqqında qanun M.41 /

B) bank hesabı, hesab üzrə əməliyyatlar və qalıqlar haqqında məlumatlar

C) bank hesabı, hesab üzrə əməliyyatlar və qalıqlar, habelə müştəri haqqında məlumatlar, o cümlədən müştərinin adı, rəhbərləri haqqında məlumatlar

D) bank hesabının, hesab üzrə qalıqlar, habelə müştəri haqqında məlumatlar, o cümlədən müştərinin a ünvanı haqqında məlumatlar

E) bank hesabı, habelə müştəri haqqında məlumatlar, o cümlədən müştərinin adı, rəhbərləri haqqında məlumatlar


21. Bank sirri kimlərə verilə bilər?

A) - yalniz müştərinin özünə

B)) - müştərilərin özlərinə və onların nümayəndələrinə,

- bank nəzarəti üzrə səlahiyyətlərin həyata keçirməsi prosesində Milli Bankın inspektorlarına,

- kənar auditorlara,

- Banklar Haqqında Qanuna müvafiq surətdə kredit reyestrinə

- Cinayət işinin istintaqı, müştərinin pul vəsaitinə və bankın saxlancında olan əmlakına həbs qoyulması, tələb yönəldilməsi və bunların müsadirə edilməsi ilə əlaqədar məhkəmənin qanuni qüvvəyə minmiş qərarı əsasında dövlət orqanlarına və onların vəzifəli şəxslərinə;

- İcra sənədlərinin məcburi icraya yönəldilməsi ilə əlaqədar müştərilərin hesab qalıqları barədə məlumatlar qanunvericiliklə müəyyən olunmuş mənbələrdən əldə edilmiş məlumat əsasında məhkəmə icraçılarına;

- Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi ilə müəyyən edilmiş hallarda və qaydada vergi orqanlarına; /

C) - bank nəzarəti üzrə səlahiyyətlərin həyata keçirməsi prosesində Milli Bankın inspektorlarına,

kənar auditorlara,

- İcra sənədlərinin məcburi icraya yönəldilməsi ilə əlaqədar müştərilərin hesab qalıqları barədə məlumatlar qanunvericiliklə müəyyən olunmuş mənbələrdən əldə edilmiş məlumat əsasında məhkəmə icraçılarına;

- Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi ilə müəyyən edilmiş hallarda və qaydada vergi orqanlarına

D) - Yalnız cinayət işinin istintaqı, müştərinin pul vəsaitinə və bankın saxlancında olan əmlakına həbs qoyulması, tələb yönəldilməsi və bunların müsadirə edilməsi ilə əlaqədar məhkəmənin qanuni qüvvəyə minmiş qərarı əsasında dövlət orqanlarına və onların vəzifəli şəxslərinə;

E) - kənar auditorlara,

- İcra sənədlərinin məcburi icraya yönəldilməsi ilə əlaqədar müştərilərin hesab qalıqları barədə məlumatlar qanunvericiliklə müəyyən olunmuş mənbələrdən əldə edilmiş məlumat əsasında məhkəmə icraçılarına;- Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi ilə müəyyən edilmiş hallarda və qaydada vergi orqanlarına
22. Vergi orqanlarının sərəncamlarının icrası Milli Bankın hansı normativ sənədi ilə nizamlanır?

A) Mühasubat ucotunun arparılması Qaydaları

B)) Azərbaycan Respublikasında nağdsız hesablaşmalar və pul köcürmələrı haqqında Təlimatı

C) Azərbaycan Respublikasının Kredit təşkilatlarında kassa əməliyyatlarının aparılması Qaydaları

D) Hesabların acılması barədə Təlimat

E) Azərbaycan Respublikasında kassa əməliyyatlarının aparılması Qaydaları


23. Kreditlərin verilmə meyarları hansılardır ?

A) Kredit müqaviləsi bağlanmalı və girov mövcud olmalıdır.

B) ) Kredit

- Təyinatlı

- Müddətli

- Geriqaytarılan

- Gəlirli olmalıdır.

C) Kreditin geri qaytarılmasına əminlik olmalıdır;

D) Kredit, təminatlı olmalıdır.

E) Kredit

- Təyinatlı

- Müddətli olmalıdır.


24. Bank sektoruna aid son zamanlarda qəbul edilmiş qanun hansıdır ?

A) İnzibati xətalar məcəlləsinə əlavə və dəyişikliklər

B)) Əmanətlərin sığortalanması haqqında Azərbaycan Respublikası Qanunu - 30.07.

C) 2007Vergi məcəlləsinə əlavə və dəyişikliklər

D) Dövlət büdcəsinin təsdiq olunması haqqında Qanun

E) İnzibati xərclər məcəlləsinə əlavə və dəyişikliklər


25. Banklarda kassa əməliyyatlarını nizamlayan normativ sənəd necə adlanır?

A) Azərbaycan Respublikasında nağdsız hesablaşmalar və pul köcürmələrı haqqında Təlimatı

B)) Azərbaycan Respublikasının Kredit təşkilatlarında kassa əməliyyatlarının aparılması Qaydaları

C) Mühasubat ucotunun arparılması Qaydaları

D) Hesabların acılması barədə Təlimat

E) Mühasubat ucotunun arparılması prinsipləri26. Kassa əməliyyatları nədir?

A) nağd pul və digər qiymətlilərin qəbulu və verilməsi

B)) nağd pul və digər qiymətlilərin qəbulu, verilməsi, saxlanması və qorunması üzrə əməliyyatların məcmusu

C) nağd pul və digər qiymətlilərin qəbulu, verilməsi və qorunması üzrə əməliyyatların məcmusu

D) nağd pul qəbulu, verilməsi, saxlanması və qorunması üzrə əməliyyatların məcmusu

E) nağd pul və digər qiymətlilərin qəbuluDostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7
Orklarla döyüş:

Google Play'də əldə edin


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə