Beynəlxalq ticarəT ÜZRƏ İmtahan suallariYüklə 21,43 Kb.
tarix23.10.2017
ölçüsü21,43 Kb.
#11834

BEYNƏLXALQ TİCARƏT ÜZRƏ İMTAHAN SUALLARI (MAGİSTRATURA PİLLƏSİ) 1. Beynəlxalq əmək bölgüsü və qarşılıqlı iqtisadi asılılıq problemi

 2. Ölkələrin beynəlxalq ticarətdə iştirak səbəbləri

 3. Beynəlxalq ticarətin faydaları

 4. Beynəlxalq ticarət modeli və əsas elementləri

 5. Beynəlxalq ticarət və iqtisadi siyasət arasındakı əlaqə

 6. Beynəlxalq və ölkədaxili ticarətin əsas fərqləri

 7. Beynəlxalq ticarət və beynəlxalq valyuta-maliyyə siyasətləri arasında kordinasiya problemi

 8. Beynəlxalq ticarətdə meydana gələn müasir tendensiyalar

 9. Beynəlxalq əmək bölgüsünün üstünlükləri

 10. Beynəlxalq əmək bölgüsünün çatışmazlıqları

 11. Ölkənin beynəlxalq əmək bölgüsündə iştirakını təmin edən başlıca faktorlar

 12. Beynəlxalq əmək bölgüsünün növləri

 13. Ölkənin beynəlxalq əmək bölgüsündə iştirakını təyin edən başlıca göstəricilər

 14. Əməyin qlobal bölgüsünün müasir vəziyyəti

 15. Beynəlxalq ticarətin mahiyyəti

 16. Beynəlxalq ticarətin əhəmiyyəti

 17. Müasir beynəlxalq ticarəti genişləndirən əsas faktorlar

 18. Beynəlxalq ticarətdən itirən və qazanan qruplar

 19. Firmaların beynəlxalq ticarətə qoşulma səbəbləri

 20. Beynəlxalq ticarətdə əsas risqlər

 21. Beynəlxalq ticarətin kəmiyyət göstəriciləri

 22. Beynəlxalq ticarət nəzəriyyəsinin predmeti

 23. Beynəlxalq ticarət nəzəriyyəsinin formalaşması: merkantilizm və klassik liberalizm

 24. Mütləq üstünlük nəzəriyyəsi və əsas müddəaları

 25. Müqayisəli üstünlük nəzəriyyəsi və əsas müddəaları

 26. Beynəlxalq ticarət nəzəriyyəsində Rikardo modeli (müqayisəli üstünlük) və əsas çatışmazlıqları

 27. Beynəlxalq ticarət həddlərinin formalaşması

 28. Beynəlxalq ticarət həddlərinin müəyyənləşdirilməsində Con Stüart Milin “Qarşılıqlı Tələb Qanunu”

 29. Beynəlxalq ticarət həddlərinin müəyyənləşdirilməsində Alfred Marşalın təklif əyriləri

 30. Beynəlxalq ticarətdə “kiçik ölkə üstünlüyü”

 31. Hekşer-Olin nəzəriyyəsi və əsas müddəaları

 32. Stolper-Samuelson teoremi

 33. Ribçinski teoremi

 34. Leontiyev paradoksu

 35. Müasir beynəlxalq ticarət nəzəriyyələri

 36. Beynəlxalq ticarət nəzəriyyəsində mövcudluq teoremi

 37. Beynəlxalq ticarət nəzəriyyəsində yüksək ixtisaslı iş qüvvəsi teoremi

 38. Beynəlxalq ticarət nəzəriyyəsində texnologiya kəsiri teoremi

 39. Beynəlxalq ticarət nəzəriyyəsində məhsulun həyat dövrü teoremi

 40. Beynəlxalq ticarət nəzəriyyəsində seçimlərdə oxşarlıq teoremi

 41. Beynəlxalq ticarət nəzəriyyəsində miqyas iqtisadiyyatı teoremi

 42. Beynəlxalq ticarət nəzəriyyəsində inhisarçı rəqabət teoremi

 43. Daşınma xərcləri və beynəlxalq ticarət nəzəriyyəsi

 44. Ekoloji standartlar və beynəlxalq ticarət nəzəriyyəsi

 45. Porterin beynəlxalq rəqabət üstünlüyü nəzəriyyəsi

 46. Beynəlxalq ticarətə modern baxış: Pol Kruqman

 47. Beynəlxalq ticarət hüququ

 48. Ticarət və Tariflər üzrə Baş Saziş və Dünya Ticarət Təşkilatı

 49. Dünya ticarətinin liberallaşdırılmasında Dünya Ticarət Təşkilatının rolu

 50. Beynəlxalq ticarətdə anlaşmazlıqlar və həlli mexanizmi

 51. Beynəlxalq ticarət müqavilələri

 52. Dünya qiyməti anlayışı

 53. Dünya qiymətlərinin formalaşma xüsusiyyətləri

 54. Dünya qiymətlərinin funksiyaları

 55. Dünya qiymətlərinin növləri

 56. Dünya qiymətlərinə təsir edən başlıca amillər

 57. Xarici iqtisadi siyasətin predmeti

 58. Xarici iqtisadi siyasətin növləri

 59. Xarici iqtisadi siyasətin məqsədləri

 60. Xarici iqtisadi siyasətin vasitələri

 61. Xarici ticarət siyasətinin predmeti

 62. Xarici ticarət siyasətinin məqsədləri

 63. Xarici ticarət siyasətinin vasitələri

 64. Gömrük tarifi və əsas növləri

 65. Gömrük tariflərinin iqtisadi təsirləri

 66. Gömrük tariflərinin makroiqtisadi təsirləri

 67. Gömrük tariflərinin əks etdirilməsi problemi

 68. Xarici ticarət siyasətinin qeyri-tarif vasitələri

 69. Xarici ticarət siyasətində miqdar məhdudiyyətləri

 70. Xarici ticarət siyasətində maliyyə məhdudiyyətləri

 71. Xarici ticarət siyasətində inzibati və texniki məhdudiyyətlər

 72. İdxal kvotalarının iqtisadi təsirləri

 73. Xarici ticarət siyasətində xüsusi gömrük rejimləri

 74. Proteksionist və sərbəst ticarət siyasətlərinin əsas arqumentləri

 75. Dünya Ticarət Təşkilatı çərçivəsində anlaşmazlıqların həlli mexanizmi

 76. Beynəlxalq iqtisadi inteqrasiya anlayışı

 77. İnteqrasiya birliklərinin növləri

 78. Gömrük İttifaqlarının iqtisadi təsirləri

 79. İqtisadi İttifaq əsas xüsusiyyətləri

 80. Avropa İttifaqı

 81. İqtisadi inteqrasiya nəzəriyyəsi və zəif inkişaf etmiş ölkələr

 82. İnkişaf etmiş ölkələrin iqtisadi inteqrasiya birlikləri

 83. Zəif inkişaf etmiş ölkələrin iqtisadi inteqrasiya birlikləri

 84. Müstəqillik dövründə Azərbaycanın xarici ticarət əlaqələrinin inkişaf xüsusiyyətləri

 85. Azərbaycanın xarici ticarətində baş verən müasir tendensiyalar

 86. Azərbaycanın xarici ticarət əlaqələrinin coğrafi strukturu

 87. Azərbaycanın valyuta ehtiyatlarının formalaşması və idarə edilməsi

 88. İqtisadi inkişaf və klassik beynəlxalq ticarət nəzəriyyələri

 89. Xarici ticarətin iqtisadi artımın lokomotivi olması tezisi

 90. Xarici ticarət və sənayeləşmə strategiyaları

 91. İdxalı əvəz edən sənayeləşmə strategiyası

 92. İxrac yönlü sənayeləşmə strategiyası

 93. Kənd təsərrüfatı məhsullarının beynəlxalq ticarətinin əsas xüsusiyyətləri

 94. İnkişaf etmiş ölkələrin proteksionist siyasəti və zəif inkişaf etmiş ölkələrin sənayeləşməsi problemi

 95. BMT-nin Ticarət və İnkişaf Şurası (UNCTAD)

 96. Zəif inkişaf etmiş ölkələrin ixrac gəlirlərindəki qeyri-sabitlik problemi

 97. Xarici ticarət həddlərinin formlaşması: Singer-Prebiş tezisi

 98. Texnoloji inkişaf və beynəlxalq ticarət

 99. Tədiyyə balansı anlayışı və əsas cəhətləri

 100. Tədiyyə balansındakı kəsrin əsas səbəbləri

 101. Tədiyyə balansının tarazlaşdırılması mexanizmi

 102. Beynəlxalq ticarətdə ödəmələr mexanizmini xarakterizə edin

 103. İqtisadi inkişafda xarici ticarət siyasətinin rolunu izah edin

 104. Xarici ticarət siyasətinin inzibati vasitələrini izah edin

 105. Azərbaycanın beynəlxalq əmək bölgüsündə iştirakının təkmilləşdirilməsi istiqamətləri

 106. Dünya ticarətinin başlıca liberallaşdırma mexanizmlərini xarakterizə edin

 107. Dünya iqtisadiyyatının “Offşor” zonaları və əsas xüsusiyyətləri

 108. Ölkənin iqtisadi təhlükəsizliyi baxımından xarici ticarət siyasətinin rolu

 109. Avropa İttifaqının ortaq ticarət siyasəti

 110. Avropa İttifaqı-Türkiyə gömrük ittifaqı haqqında
Tarix: 25.05.2011
Yüklə 21,43 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin