BiLGİ notu istanbul iLİ kartal iLÇESİ –SOĞanlik mahallesiYüklə 58,92 Kb.
tarix18.01.2018
ölçüsü58,92 Kb.
#38909

http://www.dunya.com/d/news/5489.jpg

c:\users\varlih\appdata\local\microsoft\windows\inetcache\content.word\screenshot_1.jpg


BİLGİ NOTU

İSTANBUL İLİ

KARTAL İLÇESİ –SOĞANLIK MAHALLESİ

(2186 ADA, 233 NO.LU PARSEL)

MAYIS 2017

1- GENEL BİLGİLER
  1. Taşınmazın Cinsi, Fiili Kullanımı ve Adres Bilgileri

Taşınmazın Cinsi

: ÇALILIK

Taşınmazın Fiili Kullanımı

: Tanıtım konusu parsel tapu kayıtlarında 4.140,53 m² yüzölçümlü ve çalılık niteliğinde olup yerinde yapılan incelemede parselin çevresinin beton duvar ve çelik korkuluklar ile çevrelendiği gözlemlenmiş, parsel üzerinde depolama amaçlı kullanıldıkları düşünülen yapıların olduğu görülmüştür. Kartal Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nden 37169365-622.03 sayı ile verilen yazıda parsel üzerinden ruhsatsız 2 katlı idari bina ve üç adet konteyner olduğu belirtilmiştir.
Taşınmazın Adresi

İl

İstanbul

Mevkii

-

İlçe

Kartal

Sokak

Kocatepe - Güleryüz

Mahalle

Esentepe

Kapı No

-


TARİFİ: Kartal İlçesi’ne bağlı Esentepe Mahallesi sınırları içerisinde kalan Kocatepe Caddesi’ne cepheli 2186 ada 233 no.lu parsele erişim tarif olarak şu şekildedir;

D-100 Karayolu Kartal-Soğanlı Kavşağı geçildikten sonra güney yan yola girilerek yaklaşık 1000 metre sonra sağ yönde Milangaz Caddesi’ne sapılır. Cadde üzerinde yaklaşık 650 metre sonra sağdan Seyhan Sokak’a dönülerek devamında konu mülke halihazırda erişim sağlanabilen Kocatepe Caddesi’ne bağlanılmaktadır.
Taşınmazın Adresi

Halihazırda parsele yalnızca Kocatepe Caddesi üzerinden erişim sağlanabilmesine rağmen Kocatepe Caddesi parselin yola terk olan kısmında kalmaktadır. Konu mülk, Kartal Belediyesi halihazır durum haritalarında ve imar planlarında Güleryüz Sokak cepheli olup söz konusu sokağa erişim sağlanamamıştır.

Gayrimenkulün dâhili koordinat noktası:

Enlem : 40.906377’’K

Boylam : 29.195542’’D
  1. Taşınmazın Genel Çevre BilgileriTanıtım konusu gayrimenkul; İstanbul İl merkezinin Anadolu Yakası’nda yer alan Kartal İlçesi sınırları içinde konumlanmıştır.

İstanbul İli; 280 01’ ve 290 55’ doğu boylamlarıyla 410 33’ ve 400 28’ kuzey enlemleri arasında bulunmaktadır. İstanbul Boğazı; Karadeniz’i, Marmara Denizi’yle birleştirirken; Asya Kıtası’yla Avrupa Kıtası’nı birbirinden ayırmakta ve İstanbul kentini de ikiye bölmektedir. İstanbul; Avrupa ile Asya kıtaları arasında köprü görevi görmekte olup, 5.512 km²’lik alana sahiptir.

Tanıtım konusu gayrimenkulün yer aldığı Kartal İlçesi; İstanbul İli’nin Anadolu yakasında, Marmara Denizi kıyısında, Kocaeli Yarımadası’nın kuzey batısında konumlu olup, 40°54′K 29°10′D koordinatlarında yer almaktadır. İlçe yüzölçümü mücavir alanlarla birlikte yaklaşık 48.000 m²’dir. Kartal ilçesi, batı yönünden Maltepe İlçesi, kuzey yönünden Sancaktepe İlçesi, kuzeydoğu yönünden Sultanbeyli İlçesi, doğu yönünden Pendik İlçesi ve güney yönünden Marmara Denizi ile çevrilidir. İlçe günümüzdeki sınırlarına 2009 yılında Paşaköy'le Ferhatpaşa mahallesinin küçük bir bölümüyle birlikte Samandıra Beldesi’nin Sancaktepe İlçesi’ne bağlanması ve Ferhatpaşa mahallesinin büyük bölümünün Ataşehir'e bağlanması ile ulaşmıştır. İlçe sınırları içerisinde 20 adet mahalle bulunmaktadır. Son yıllarda ilçede yapılan büyük ölçekli rezidanslar nedeniyle demografik yapısında ciddi bir değişim gerçekleştiği görülmektedir.

2- TAPU BİLGİLERİ

2.1. Mülkiyet Durumu


Mülkiyet Durumu

Kat İrtifakı

Kat Mülkiyeti

Cins Tahsisli

Devre Mülk

Müstakil

(Tam Hisse)

Hisseli

X2.2. Taşınmazın Tapu Kayıt Bilgileri


İLİ

İstanbul

ALANI (m²)

4.140,53 m²

İLÇESİ

Kartal

B.B. NİTELİĞİ

-

MAHALLE

Soğanlık

ARSA PAYI

-

KÖYÜ

-

BLOK NO

-

MEVKİİ

-

KAT NO

-

PAFTA NO

-

B.B NO

-

ADA NO

2186

YEVMİYE NO

2620

PARSEL NO

233

CİLT NO

100

ANA GM. NİTELİĞİ

Çalılık

SAYFA NO

9869

SAHİBİ / HİSSESİ

Maliye hazinesi / Tam

2.3. Taşınmazın Tapu Tetkiki

Tapu Tetkiki


Kartal Tapu Müdürlüğü’nde yapılan incelemeler sonucunda gayrimenkulün tapu kayıtları üzerinde herhangi bir takyidata rastlanmamıştır.

3-TAŞINMAZIN İMAR İSKAN DURUMU
3.1. Taşınmazın İmar Bilgileri Özet Tablosu

Ruhsat ve Onaylı Projeye Dair Bilgiler

Tanıtıma konu mülk 2186 ada – 233 no.lu parsele kayıtlı tapuda “Çalılık” nitelikli taşınmazdır. İnceleme tarihinde yerinde yapılan tespitlerde parsel üzerinde parselin çevresinin beton duvar ve çelik korkuluklar ile çevrelendiği gözlemlenmiş olup parsel üzerinde depolama amaçlı kullanıldıkları düşünülen yapıların olduğu görülmüştür.

Kartal Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nden 37169365-622.03 sayı ile verilen yazıda parsel üzerinden ruhsatsız 2 katlı idari bina ve üç adet konteyner olduğu belirtilmiştir.

İmar Lejandı

Kısmen Konut Alanı+ Kısmen Park+Kısmen Yol

İnşaat Nizamı

Ayrık

TAKS

0,20 – 0,40

KAKS

1,75

Çekme Mesafeleri

Ön bahçe mesafesi 5 metre, yan bahçe mesafesi min. 3 metredir.

H Max

Serbest

İmar Dayanağı Tarih ve Numarası

19.04.2013/16.02.2016 onay tarihli, 1/1000 ölçekli

Kartal Güneyi Revizyon Uygulama İmar Planı/Tadilat”İmar Planı İle İlgili Hukuksal Durum

Konu mülkün sınırları içerisinde bulunduğu “Kartal Güneyi Revizyon Uygulama İmar Planı/Tadilat” ile ilgili olarak herhangi bir hukuksal sorun bulunmamaktadır.


Belediyesinden alınan sözlü bilgiye göre parselin yaklaşık 756 m² park alanı ve yaklaşık 1.630 m² yola terki bulunmakta olup, terkler sonrası net parsel büyüklüğü yaklaşık 1.754.53 m²’dir.
Parselin resmi imar durumu görselinde terkler sonları net alanı A, B ve C olmak üzere 3 farklı parçaya bölümlenmiştir. A parçası tek başına uygulama görebilmekte olup, yaklaşık 81 m²’lik B parçasının 2186 Ada – 234 no.lu Parsel ile, yaklaşık 3 m²’lik C parçasının ise 10368 Ada – 208 no.lu parsel ile tevhit şartı bulunmaktadır. Parselin yapılaşabilir alan büyüklüğü yaklaşık 1.670,53 m²’dir.

1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Notları

 • 233 parselin “A”, “B” ve “C” ile işaretli kısmı konut, “D” ile işaretli kısmı park alanında kalmaktadır.

 • B” ile işaretli alan tek başına yapılanamadığından 2186 ada, 234 no.lu parsel ile, “C” ile işaretli alan tek başına yapılanamadığından 10368 ada – 208 no.lu parsel ile tevhit şartı bulunmaktadır.

 • Emsal değerleri net parsel üzerinden uygulanacaktır.

 • Açık ve kapalı çıkmalar emsale dahildir.

 • Konut - konut + ticaret ve ticaret alanlarında planda verilen bahçe mesafelerine uyulması ve TAKS değerinin aşılmaması kaydıyla blok ebatları serbesttir.

 • Ön bahçe mesafesi 5 metredir.

 • Yan bahçe mesafesi min. 3 metredir.

 • Planlama alanında imar kanunun 15. ve 16. maddelerine istinaden yapılan uygulamalarda kamuya ayrılan tüm donatı alanları (DOP ve KOP alanlarının tamamı) kamu eline bedelsiz geçmeden parsellerin imarlı kısımlarında uygulama yapılamaz

3.2. Taşınmaza Ait Alan ve Fonksiyon Bilgileri


Taşınmaz geçerli imar planında Kısmen konut +Kısmen Park+Kısmen Yol alanında kalmakta olup yükseklik serbesttir.

4. TAŞINMAZIN KONUMU VE ÇEVRE ÖZELLİKLERİ

Konum

Şehir İçi

Şehir Dışı

Kırsal

X

-

-

Çevresel Genel İnşaat Seviyesi

% 75'den fazla

% 25-% 75 arası

% 25'in altında

X

-

-

Bölgenin Gelişme Potansiyeli ve Bölge Analizi

Konu mülkün bulunduğu bölge, Kartal İlçesi’nin sanayi bölgesi olarak gelişmiş olup, özellikle son yıllarda artan konut+ticaret fonksiyonlu yüksek katlı rezidans projeleri, lüks otel projeleri ve Anadolu Adliyesinin inşa edilmiş olması ile birlikte hızlı bir dönüşüm sürecine girmiştir. D-100 cephesi üzerinde Metro bağlantısının da katkısı ile bölge yatırım açısında cazip bir konuma ulaşmıştır.

Mülkün yakın çevresinde Kartal Oto Sanayi Sitesi, Dumankaya Vizyon, Anadolu Adalet Sarayı ve İzpark Kartal bulunmaktadır.

Bölgedeki Yapılaşma ve Altyapı Durumu

Tanıtım konusu gayrimenkulün yer aldığı bölgede çevre teşekkülünü ağırlıklı olarak ortalama 6 - 7 katlı, betonarme nitelikli, konut + ticaret fonksiyonlu yapılar oluşturmaktadır. D-100 cephesi üzerinde konut+ticaret fonksiyonlu yüksek katlı rezidans projeleri, lüks otel projeleri ve Anadolu Adliyesi bulunmaktadır.

Tanıtım konusu taşınmaz, yerleşimin olduğu bir bölgede yer alması nedeni ile elektrik, su, telefon, doğalgaz vb. teknik alt yapının tamamlandığı bir konumdadır.5. TAŞINMAZIN FİZİKSEL VE YAPISAL ÖZELLİKLERİ

5.1. Taşınmazın Kullanıcı Durumu ve Bölgenin Deprem Derecesi

Deprem Bölgesi

1. derece

2. derece

3. derece

4. derece

5. derece

X
Kullanıcı Durumu

Kiracı

Mal sahibi

Boş

İşgalX
İşgal ve Kirada İse Kim Tarafından ve Ne Amaçla Kullanıldığı

Parselin çevresinin beton duvar ve çelik korkuluklar ile çevrelendiği gözlemlenmiş olup üzerinde Kartal Belediyesi’nce depolama amaçlı kullanıldıkları düşünülen yapıların olduğu görülmüştür.

Kartal Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 37169365-622.03 sayılı yazısında parsel üzerinden ruhsatsız 2 katlı idari bina ve üç adet konteyner olduğu belirtilmiştir.5.2. Taşınmazın Geometrik ve Topoğrafik ÖzellikleriTanıtım konusu 2186 ada, 233 no.lu parsel yamuk formlu bir geometriye sahiptir.

Parselin Kocatepe Caddesi üzerinde yaklaşık 65 metre cephesi bulunmaktadır. Halihazırda parsele yalnızca Kocatepe Caddesi üzerinden sağlanabilmesine rağmen Kocatepe Caddesi parselin yola terk olan kısmında kalmaktadır. Mülk, Kartal Belediyesi halihazır durum haritalarında ve imar planlarında Güleryüz Sokak cepheli olup söz konusu sokağa erişim sağlanamamıştır.

53.. Taşınmaz Üzerinde Yer Alan Yapılara Ait BilgilerTanıtım konusu parselin çevresinin beton duvar ve çelik korkuluklar ile çevrelendiği gözlemlenmiş olup yapılan incelemelerde parsel üzerinde Kartal Belediyesi’nce depolama amaçlı kullanılan ruhsatsız 2 katlı idari bina ve üç adet konteyner olduğu tespit edilmiştir.

 1. FOTOĞRAFLAR

c:\users\varlih\appdata\local\microsoft\windows\inetcache\content.word\img_5590.jpg
c:\users\varlih\appdata\local\microsoft\windows\inetcache\content.word\img_5592.jpg

c:\users\varlih\appdata\local\microsoft\windows\inetcache\content.word\img_5593.jpgc:\users\varlih\appdata\local\microsoft\windows\inetcache\content.word\img_5595.jpg

c:\users\varlih\appdata\local\microsoft\windows\inetcache\content.word\img_5597.jpg
c:\users\varlih\appdata\local\microsoft\windows\inetcache\content.word\img_5604.jpg

c:\users\varlih\appdata\local\microsoft\windows\inetcache\content.word\skm_c224e17052910270_0001.jpg
Yüklə 58,92 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin