Битки физиолоэийасы фянниндян суалларYüklə 19,68 Kb.
tarix21.10.2017
ölçüsü19,68 Kb.
#7809

Bitki fiziologiyası fənnindən suallar


 1. Bitki fiziologiyası, onun predmeti və problemləri

 2. Hüceyrə quruluşunun molekulyar əsasları (nuklein turşuları, zülallar, polisaxaridlər və lipidlər)

 3. Hüceyrə qlafının quruluşu və funksiyası

 4. Protoplazmanın quruluşu və funksiyası

 5. Protoplazmanın quruluş elementləri

 6. Protoplazmanın fiziki xassələri

 7. Diffuziya və osmos. Fikin I və II qanunu

 8. ­­­­­­­­­­­­­­­­­Hüceyrənin keciriciliyi

 9. Hüceyrənin kompartmentallığı

 10. Canlı sistemlərin termodinamikası

 11. Bioloji proseslərin kinetikası

 12. Reaksiyaların aktivləşmə enerjisi və kataliz

 13. Fermentativ reaksiyaların kinetikası

 14. Fotosintez və onun təbiətdə rolu

 15. Fotosintetik aparatın quruluşu

 16. Xloroplastların kimyəvi tərkibi

 17. Fotosintetik aparatın piqment sistemləri

 18. Bitkilərdə xlorofillərin metabolizmi

 19. Karotinoidlərin biosintezi

 20. Piqment sistemlərin fotoreseptor funksiyası

 21. Fotosintetik vahid, onun fizioloji və morfoloji təzahürü

 22. Fotosintezdə enerjinin miqrasiyası

 23. Reaksiya mərkəzinin və quruluşu

 24. Xloroplastların fotokimyəvi sistemləri

 25. Fotosintezin elektronnəqliyyat dövrəsi

 26. Fotosintezdə suyun fotooksidləşməsi

 27. Fosforlaşma və onun tipləri

 28. Fotosintezdə CO2-nin assimilyasiyası. Kalvin tsikli

 29. C4-dikarbon turşuları yolu və Hetç – Slek tsikli

 30. Sukkulent bitkilərdə CO2-nin mənimsənilməsi (Krasiulyasiya)

 31. Fotosintezdə karbonun mənimsənilməsinin digər yolları

 32. Fototənəffüs

 33. Fotosintezə təsir edən amillər (CO2, O2, t, mineral qidalanma, işıq və s.)

 34. Bakteriya və yosunlarda fotosintezin xüsusiyyətləri

 35. Xemosintez, fotosintezlə oxşarlığı və fərqi

 36. Tənəffüsün ümumi xarakteristikası

 37. Tənəffus təliminin inkişaf tarixindən

 38. Oksidləşmə - reduksiya proseslərinin mexanizmi haqqında müasir təsəvvürlər

 39. Tənəffüsün substratları

 40. Tənəffüsün ferment sistemləri

 41. Qlikoliz və onun fazaları

 42. Qıcqırma və onun tipləri

 43. Krebs tsikli və onun əhəmiyyəti

 44. Pentoz (heksozomonofosfat) tsikli

 45. Tənəffüsün elektronnəqliyyat dövrəsi

 46. Tənəffüs dövrəsinin funksional kompleksləri

 47. Bioloji oksidləşmənin alternativ yolları

 48. Tənəffüsün energetikası

 49. Oksidləşdirici fosforlaşma, onun mexanizmi

 50. Anaerob və aerob oksidləşmənin əlaqəsi. Paster effekti

 51. Tənəffüslə hüceyrənin digər funksiyaları arasında əlaqə

 52. Protoplazmanın hərəkətində tənəffüsün rolu

 53. Tənəffüsə təsir edən endogen və ekzogen amillər

 54. Bitkilərdə su mübadiləsi. Suyun fiziki-kimyəvi xassələri

 55. Suyun bitki orqanizminə daxil olmasının qanunauyğunluqları

 56. Suyun bitki orqanizmində hərəkəti

 57. Transpirasiya və onun fizioloji rolu

 58. Su balansı və solma

 59. Bitkilərdə suyun udulmasına xarici amillərin təsiri

 60. Qida elementləri və qida maddələri

 61. Fizioloji qələvi və fizioloji turş duzlar. Elementlərin (ionların) qarşılıqlı əlaqəsi

 62. Qida elementlərinin bitkilərdə fizioloji-biokimyəvi rolu

 63. Mikroelementlər

 64. Bitkilərdə qeyri-üzvi maddələrin reduksiyası

 65. Mineral maddələrin bitkiyə daxil olmasının qanunauyğunluqları

 66. Ionların hüceyrəyə daxil olması

 67. Üzvi maddələrin bitki orqanizmində hərəkəti

 68. Bitkilərdə enənvə qalxan axınlar

 69. Böyümənin əsas qanunauyğunluqları

 70. Böyümənin tipləri və fazaları

 71. Inkişafın qanunauyğunluqları. Determinasiya

 72. Qütblük

 73. Böyümə və inkişafın tənzim olunmasının ümumi prinsipləri

 74. Bitkilərin böyümə və inkişafına endogen amillərin təsiri. Auksinlər

 75. Hibberelinlər və sitokininlər, onların böyümə və inkişafa təsiri

 76. Böyümə və inkişafı ləngidən amillər, abssiz turşusu və etilen

 77. Işığın böyümə və inkişafa təsiri

 78. Bitkilərin böyümə və inkişafında temperaturun rolu

 79. Ritmika və periodiklik

 80. Fotoperiodizm

 81. Bitkilərin ontogenezi

 82. Ontogenezdə aktivliyin növbələşməsi

 83. Orqano- və morfogenez

 84. Kimyəvi və fiziki amillərin morfogenezdə rolu. Morfozlar

 85. Çiçəklərin əmələ gəlməsi

 86. Bitkilərin hərəkəti.Tropizmlər

 87. Nastik hərəkətlər

 88. Sərbəst, hüceyrədaxili və mexaniki hərəkətlər

 89. Bitkilərin ekstremal təsirlərə davamlılığı. Quraqlığa davamlılıq

 90. Bitkilərin aşağı və yuxarı temperatura davamlılığı

 91. Bitkilərin xəstəliklərə davamlılığı

 92. Bitkilərin şoranlığa davamlılığı

 93. Canlı sistemlərdə metabolizmin filogenezi. Kimyəvi təkamül

 94. Fərdi sistemlərin xüsusiləşməsi. Gensiz həyat

 95. Ilk canlı sistemin yaranması haqqında gen hipotezi (Zülalsız həyat)

 96. Ilk heterotrof orqanizmlər və yerdə avtotrofiyanın inkişafı

 97. Biotəkamüldə ikinci heterotrofiya

 98. Bitkilərdə metabolizmin avtotənzimi. Canlı sistemlərdə etibarlılıq amilləri

 99. Bioloji tənzimlənmənin mexanizmləri (metabolitlə, fermentlə, genlə)

 100. Bitkilərdə avtotənzimlənmənin endogen və ekzogen amilləriBitki fiziologiyası kafedrasının

müdiri: prof.N.A.Qasımov
Yüklə 19,68 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin