Bölüm 11 Bölüm 11Yüklə 445 b.
tarix08.04.2018
ölçüsü445 b.


Bölüm 11

 • Bölüm 11


İşletmede bilgi yönetimi ve bilgi yönetimi programlarının rolü nedir?

 • İşletmede bilgi yönetimi ve bilgi yönetimi programlarının rolü nedir?

 • Kurum genelini kapsayan bilgi yönetimi için ne tür sistemler kullanılır ve bunlar işletme açısından nasıl değer sağlar?

 • Bilgi çalışma sistemlerinin önemli türleri nelerdir ve bunlar işletmeye nasıl değer sağlamaktadırlar?

 • Bilgi yönetimi için akıllı teknikler kullanmanın işletmeye faydaları nelerdir?Problem: Ürün enformasyonuna erişimdeki gecikmeler satıcı verimliliğini ve müşteri hizmetini yavaşlatmakta

 • Problem: Ürün enformasyonuna erişimdeki gecikmeler satıcı verimliliğini ve müşteri hizmetini yavaşlatmakta

 • Çözüm: Enformasyon paylaşım platformu geliştirme

 • Microsoft Sharepoint Server platformunu kullanarak belgeleri tasnifleme ve depolama işlemlerini geliştirdi

 • Kurumsal bilgiyi daha kolay bulunur kılarak iş performansına nasıl yarar sağlayabileceğini göstermektedir.

 • Daha iyi bilgi yönetimi sayesinde çok daha verimli ve etkili şekilde çalışılacağını gösterir.Bilgi yönetimi sistemleri yazılım yatırımının en hızlı büyüyen alanları arasındadır

 • Bilgi yönetimi sistemleri yazılım yatırımının en hızlı büyüyen alanları arasındadır

 • Enformasyon ekonomisi

  • ABD işgücünün %55’i: bilgi ve enformasyon çalışanlarından oluşur
  • ABD GSMH’nın %60’ı: bilgi ve enformasyon sektöründen gelir
 • Bir işletmenin borsa değerinin büyük bölümü maddi olmayan varlıklarıyla ilgilidir: bilgi, marka, ün ve benzersiz iş süreçleri

 • İyi uygulanan bilgiye dayalı projeler olağanüstü ROI üretebilirlerBilginin önemli boyutları

 • Bilginin önemli boyutları

  • Bilgi bir işletme varlığıdır
   • Soyuttur
   • Veri ve enformasyondan bilgi yaratılması, kurumsal kaynakları gerekli kılar
   • Paylaşıldıkça, tecrübeye dayalı iletişim ağı etkili olur
  • Bilginin farklı biçimleri vardır
   • Açık(belgelenmiş) veya örtük(akıllarda olan) olabilir
   • Teknik bilgi ve beceri, yetenek
   • Süreçlerin nasıl izleneceği
   • Olayların neden olduğunu bilmek (nedensellik)


Bilginin önemli boyutları (devam)

 • Bilginin önemli boyutları (devam)

  • Bilgi bir yere sahiptir
   • Bilişsel olaydır
   • Hem sosyal hem de bireyseldir
   • “Yapışkandır” (taşınması zor), yerleşiktir (işletme kültürünü ağ gibi kuşatmıştır), durumsaldır (sadece belirli durumlarda işe yarar)
  • Bilgi durumsaldır
   • Koşula bağlıdır: Sürecin ne zaman uygulanacağını bilmek
   • Ortamla ilişkilidir: Bir aletin hangi koşullarda kullanılacağını bilmek


İşletme, enformasyonu bilgiye dönüştürmek ve bilginin işleyeceği modeller, kurallar ve durumlar ortaya koymak için ek kaynaklar harcamalıdır

 • İşletme, enformasyonu bilgiye dönüştürmek ve bilginin işleyeceği modeller, kurallar ve durumlar ortaya koymak için ek kaynaklar harcamalıdır

 • Bilgelik:

  • Problem çözmek için bilgiyi uygulamanın ortaklaşa ve bireysel deneyimi
  • Bilginin, nerede, ne zaman ve nasıl uygulanacağını içerir
 • Başkalarının aynısını etkili ve verimli yollarla nasıl yapacağını bilememesi, kar ve rekabet avantajının en güzel kaynağıdır

  • Örneğin; sipariş üzerine yapılan üretimin kendine özgü olması


Örgütsel öğrenme

 • Örgütsel öğrenme

  • Örgütlerin öğrendikleri süreçler
   • Veri toplama, ölçme, deneme-yanılma ve geribildirim yoluyla deneyim kazanma
   • Davranışı, deneyimi yansıtacak şekilde ayarlar


Bilgi yönetimi: Bir örgüt içinde geliştirilmiş bilgiyi oluşturma, depolama, dağıtma ve uygulama gibi iş süreçleri dizisi

 • Bilgi yönetimi: Bir örgüt içinde geliştirilmiş bilgiyi oluşturma, depolama, dağıtma ve uygulama gibi iş süreçleri dizisi

 • Bilgi yönetimi değer zinciri

  • Her bir safhada ham veri ve enformasyona kullanılabilir bilgiye dönüştürülerek değer katılır
  • Bilgi edinme
  • Bilgi depolama
  • Bilgi dağıtımı
  • Bilgi uygulama


Bilgi yönetimi değer zinciri

 • Bilgi yönetimi değer zinciri

  • Bilgi edinimi
   • Örtük ve açık bilgiyi belgeleme
    • Belgeler, raporlar, sunumlar ve en iyi uygulamaları depolamak
    • Yapılandırılmamış belgeler (Örneğin; e-postalar)
    • Çevrimiçi uzman ağlar geliştirme
   • Bilgi oluşturma
   • İş süreçleri sisteminden ve dış kaynaklardan veri izleme


Bilgi yönetimi değer zinciri (devam)

 • Bilgi yönetimi değer zinciri (devam)

  • Bilgi depolama
   • Veri tabanları
   • Belge yönetim sistemleri
   • Yönetimin rolü:
    • Tasarlanan bilgi depolama sistemlerinin gelişimini desteklemek
    • Belgeleri endekslemek için kurum genelinde şemaların gelişmesini desteklemek
    • Belgeleri güncelleme ve uygun depolamak için zaman harcayan çalışanları ödüllendirmek


Bilgi yönetimi değer zinciri (devam)

 • Bilgi yönetimi değer zinciri (devam)

  • Bilgi dağıtımı
   • Portallar
   • Elektronik postalar
   • Arama motorları
   • Birlikte çalışma araçları
   • Enformasyon akını?
    • Eğitim programları, resmi olmayan ağlar ve paylaşılmış yönetim tecrübeleri yöneticilere dikkatlerini önemli enformasyonlara odaklamalarında yardımcı olur


Bilgi yönetimi değer zinciri (devam)

 • Bilgi yönetimi değer zinciri (devam)

  • Bilgi uygulaması
   • Yatırımda geri dönüşü sağlamak için, örgüt bilgisi yönetimsel karar vermenin sistemli bir parçası olmalı ve karar destek sistemlerinde bulunmalıdır
    • Yeni iş uygulamaları
    • Yeni ürünler ve hizmetler
    • Yeni pazarlar


Bilgi Yönetimi Durumu

 • Bilgi Yönetimi DurumuYeni kurumsal roller ve sorumluluklar

 • Yeni kurumsal roller ve sorumluluklar

  • Başlıca yönetici pozisyon bilgisini oluşturma
  • Kendini işe adamış çalışan pozisyonları/bilgi yöneticileri
  • Uygulama Toplulukları(UT)
   • İşle ilgili benzer faaliyetleri ve ilgileri olan, işletmenin içinde ve dışındaki çalışanlar ve uzmanların resmi olmayan sosyal ağları
   • Faaliyetler; eğitim, çevrimiçi erişilen bültenleri, teknikleri ve uygulamaların paylaşımını içerir
   • Bilginin yeniden kullanımını kolaylaştırma, tartışma
   • Yeni çalışanların öğrenme eğrisini düşürme


3 önemli bilgi yönetimi sistemi:

 • 3 önemli bilgi yönetimi sistemi:

  • Kurum genelini kapsayan bilgi yönetimi sistemleri
   • Sayısal içerik ve bilgiyi toplamak, saklamak, dağıtmak ve uygulamak için genel amaçlı kurum geneli çabalar
  • Bilgi Çalışma Sistemleri (BÇS)
   • Mühendisler, bilim adamları , yeni bilgi bulma ve yaratmadan sorumlu diğer çalışanlar için geliştirilen özel sistemler
  • Akıllı Teknikler
   • Veri madenciliği gibi farklı amaçlar için kullanılan farklı teknikler grubu: bilgiyi bulma, bilgiyi biçimlendirme, en uygun çözümleri bulma…


Bilgi Yönetimi Durumu

 • Bilgi Yönetimi DurumuKurumdaki başlıca üç çeşit bilgi

 • Kurumdaki başlıca üç çeşit bilgi

  • Yapılandırılmış belgeler
   • Raporlar, sunumlar
   • Resmi kurallar
  • Yarı yapılandırılmış belgeler
   • Elektronik postalar, videolar
  • Yapılandırılmamış, örtük bilgi
 • Bir örgütün iş içeriğinin % 80’i yarı yapılandırılmış ya da yapılandırılmamıştır.Kurumsal içerik yönetimi sistemleri

 • Kurumsal içerik yönetimi sistemleri

  • Bilgi alma, saklama, erişme, dağıtma ve korumaya yardım eder
   • Belgeler, raporlar, en iyi uygulamalar
   • Yarı yapılandırılmış bilgi (e-postalar)
  • Dış kaynaktan getirme
   • Haber beslemeleri, araştırma
  • İletişim ve işbirliği için araçlar


Kurum Genelini Kapsayan Bilgi Yönetimi Sistemleri

 • Kurum Genelini Kapsayan Bilgi Yönetimi SistemleriKurumsal içerik yönetim sistemleri

 • Kurumsal içerik yönetim sistemleri

  • Ana sorun– Sınıflandırmayı geliştirmek
   • Bilgi konuları yeniden erişim için sınıflarına göre etiketlenmelidir
  • Dijital varlık yönetimi sistemleri
   • Sınıflandırma, depolama, yapılandırılmamış dijital veri için uzmanlaşmış içerik yönetimi sistemleri
   • Fotoğraflar, grafikler, video, ses


Bilgi ağı sistemleri

 • Bilgi ağı sistemleri

  • İyi tanımlanmış bilgi alanında kurum uzmanlarının rehberliğini çevrimiçi sağlar
  • Bir işletmede çalışanların uygun uzmanı bulmalarını kolaylaştırmak için iletişim teknolojilerini kullanır
  • Uzmanlar tarafından geliştirilen çözümleri sistemli hale getirebilir ve onları bilgi veri tabanlarında saklayabilir
   • En iyi uygulamalar
   • Sıkça sorulan sorular (SSS) deposu


Kurum Genelini Kapsayan Bilgi Yönetimi Sistemleri

 • Kurum Genelini Kapsayan Bilgi Yönetimi SistemleriPortal ve işbirliği (birlikte çalışma) teknolojileri

 • Portal ve işbirliği (birlikte çalışma) teknolojileri

  • Kurum bilgi portalları: iç ve dış enformasyona erişim
   • Yeni haberler, araştırmalar
   • E-posta, hızlı/anlık mesajlaşma, video konferans, tartışma yetenekleri
  • Tüketici internet teknolojileri kullanımı
   • Ağ günlükleri (blogs)
   • Kullanıcıların içeriğinde değişiklik yapmalarına izin veren web siteleri (wikis)
   • Sosyal imleme (social bookmarking)


Öğrenme yönetimi sistemleri

 • Öğrenme yönetimi sistemleri

  • Çalışan öğrenimi ve eğitiminin farklı türlerinin değerlendirilmesi, izlenmesi, dağılımı ve yönetimi için araçlar sağlar
  • Birçok öğrenme şeklini destekler
   • CD-ROM, Web tabanlı sınıflar, çevrim içi forumlar, aktif öğretme vb.
  • Derslerin seçimini ve yönetimini otomatikleştirir.
  • Öğrenme içeriğini toplar ve dağıtır
  • Öğrenmenin etkinliğini ölçer


Bilgi çalışması sistemleri

 • Bilgi çalışması sistemleri

  • Bilgi çalışanlarının yeni bilgi yaratmalarına ve bu bilgileri işle bütünleştirmelerine yardım edecek sistemler
 • Bilgi çalışanları

  • Örgüt için bilgi yaratan araştırmacılar, tasarımcılar, mimarlar, bilim adamları ve mühendisler
  • Üç ana rol:
   • Örgütü bilgi konusunda güncel tutma
   • Uzmanlık alanlarında iç danışman olarak hizmet verme
   • Değişim projelerini teşvik eden, başlatan ve değerlendiren değişim temsilcisi gibi davranma


Bilgi çalışması sistemlerinin gereksinimleri

 • Bilgi çalışması sistemlerinin gereksinimleri

  • Karmaşık hesaplamalar ve grafikler için önemli programlama gücü
  • Etkili grafikler ve çözümlemeli araçlar
  • İletişim ve belge yönetimi
  • Dış veri tabanlarına giriş
  • Kullanıcı dostu arayüzler
  • Görevlerin gerçekleştirilmesi için en uygun şekilde kullanma (tasarım mühendisliği, finansal analiz)


Bilgi Çalışması Sistemleri

 • Bilgi Çalışması SistemleriBilgi çalışması sistemleri örnekleri

 • Bilgi çalışması sistemleri örnekleri

  • CAD (bilgisayar destekli tasarım)
   • Mühendislik veya mimari tasarım yaratımı
  • Sanal gerçeklik sistemleri :
   • Gerçek yaşam ortamlarını canlandırmak
   • Cerrahlar için üç boyutlu (3D) tıbbi modelleme
   • Arttırılmış gerçeklik (AG) sistemleri
   • Sanal gerçeklik modelleme dili (SGMD)
  • Yatırım iş istasyonları
   • Yatırım süreçlerini kolaylaştırmak ve komisyoncular, tüccarlar ve portföy yöneticileri için iç ve dış verileri birleştirmek


Sanal gerçeklik ile artırılmış gerçeklik arasındaki fark nedir?

 • Sanal gerçeklik ile artırılmış gerçeklik arasındaki fark nedir?

 • Artırılmış gerçeklik pazarlamacılar için niçin çok çekicidir?

 • Artırılmış gerçekliği emlak acenteleri için yararlı kılan nedir?

 • Artırılmış gerçeklik için diğer bazı bilgi çalışması uygulamaları önerilerinde bulununuz.Akıllı teknikler: Bireysel ve ortak bilgileri elde etmek ve bilgi tabanını genişletmek için kullanılır

 • Akıllı teknikler: Bireysel ve ortak bilgileri elde etmek ve bilgi tabanını genişletmek için kullanılır

  • Örtük bilgiyi elde etmek: Uzman sistemler, olay temelli mantık yürütme, bulanık mantık
  • Bilgi keşfi: Sinir ağları ve veri madenciliği
  • Karmaşık sorunlara çözüm üretmek: Genetik algoritmalar
  • Görevleri otomatikleştirme: Akıllı araçlar
 • Yapay zeka (YZ) teknolojisi:

  • İnsan davranışına benzemeye çalışan bilgisayar temelli sistemler


Uzman sistemler:

 • Uzman sistemler:

  • İnsan uzmanlığının çok özel ve sınırlı alanı içerisinde örtük bilgiyi elde etme
  • Örgütte başkaları tarafından kullanılabilen yazılım sistemlerindeki bir dizi kurallar biçiminde yetenekli çalışanların bilgilerini elde etme
  • Genellikle birkaç dakika veya saat alabilen işler gibi sınırlı görevleri yerine getirme:
   • Hatalı işleyen makineyi teşhis etmek
   • Borçlanma için kredi verip veremeyeceğini belirleme
  • Yüksek oranda yapılandırılmış karar almada kullanılır


Akıllı Teknikler

 • Akıllı TekniklerUzman sistemler nasıl çalışır?

 • Uzman sistemler nasıl çalışır?

  • Bilgi temeli: Yüzlerce veya binlerce kural dizisi
  • Sonuç çıkarım motoru: Bilgi temelini araştırmak için kullanılan strateji
   • İleriye doğru zincirleme: Sonuç çıkarım motoru kullanıcı tarafından girilen enformasyonla başlar ve sonuca ulaşmak için bilgi temelini araştırır
   • Geriye doğru zincirleme: Hipotezle başlar ve kullanıcıya hipotez doğrulanana ya da çürütülene kadar sorular sorar


Akıllı Teknikler

 • Akıllı TekniklerBaşarılı Uzman Sistemler

 • Başarılı Uzman Sistemler

  • Con-Way Transportation yurt genelindeki kamyonla nakliye işi için gecelik sevkiyat rotalarının planlanmasını otomatikleştirmek ve iyileştirmek için bir uzman sistem geliştirmiştir
 • Çoğu uzman sistem sınıflandırma problemleriyle uğraşır

  • Nispeten az sayıda alternatif sonuca sahiptir
  • Muhtemel sonuçlar önceden bilinir
 • Birçok uzman sistem geniş çaplı, uzun süreli ve pahalı geliştirme ve bakım çabası gerektirir

  • Daha fazla uzmanı işe almak ya da eğitmek daha ucuz olabilir


Örnek olay temelli akıl yürütme

 • Örnek olay temelli akıl yürütme

  • Bilgi tabanında depolanan insan uzmanların geçmiş deneyimlerinin açıklanması (örnek olaylar)
  • Sistem araştırmaları, yeni olaya benzer problem özellikleri olan olaylar içinden en yakın olanı bulur ve eski olayın çözümlerini yeni olana uygular
  • Başarılı ve başarısız uygulamalar örnek olayla birlikte gruplanır
  • Kurumsal zekaya depolanır: Bilgi tabanı kullanıcı tarafından sürekli genişletilir ve etkinleştirilir.
  • Örnek olay temelli akıl yürütme aşağıdaki durumlarda bulunur
   • Tıbbi tanı sistemleri
   • Tüketici desteği


Akıllı Teknikler

 • Akıllı TekniklerBulanık mantık sistemleri

 • Bulanık mantık sistemleri

  • Değerler aralığıyla ifade edilen (örneğin ‘’soğuk’’, ‘’ılık’’ gibi) dil sınıflandırmalarında kesin olmayan ifadelerin kullanıldığı kural temelli teknolojidir
  • Belli bir olguyu veya dilsel süreci tanımlar ve sonra bu tanımlamayı az sayıda esnek kuralda gösterir
  • EĞER-İSE kuralları ile sunulması zor olan ve uzmanlık gerektiren sorunlara çözüm üretir
   • Kameralarda otomatik odaklanma
   • Muhtemel tıbbi sahteciliğin belirlenmesi
   • Japonya’daki Sendai metro sistemi hız kontrolü


Akıllı Teknikler

 • Akıllı TekniklerSinir ağları

 • Sinir ağları

  • İnsanlar için analizi oldukça karmaşık olan büyük miktarda verilerde örnekler ve ilişkiler bulurlar
  • İlişkileri araştırarak, örnekler oluşturarak, tekrar tekrar düzeltme yaparak öğrenir
  • İnsanlar girdilerin bilinen sonuçlar ürettiği deneme verisiyle ağı destekleyerek sinir ağlarının çözümü örnekle öğrenmesine yardım eder
  • Tıpta, bilimde, ticarette, örneğin sınıflandırması, tahmin, finansal analiz, denetim ve etkinlik sağlamada kullanılır
  • Makine öğrenmesi: Bilgisayarla hesaplama ve istatistiksel yöntemler kullanarak enformasyon çıkarma ile öğrenmeye izin veren yapay zeka ile ilişkilendirilen teknolojidir


Ani çöküş öncesi koşulları açıklayınız.

 • Ani çöküş öncesi koşulları açıklayınız.

 • Elektronik ticaretin yararlarından bazıları nelerdir?

 • Elektronik ticaret ve otomatikleşmiş ticaret programlarının hangi özellikleri ani çöküşte rol oynamıştır?

 • Bu çöküş önlenebilir miydi? Neden?Akıllı Teknikler

 • Akıllı TekniklerGenetik algoritmalar

 • Genetik algoritmalar

  • Belirli bir sorun için birçok sayıda olası çözümler incelenerek o sorun için en uygun çözümü bulmada faydalıdır.
  • Kavramsal olarak gelişim sürecine dayanır
   • Kalıtım, mutasyon ve doğal ayıklanma gibi süreçleri kullanarak; bileşen parçaları değiştirip, yeniden düzenleyerek çözüm değişkenleri boyunca araştırır
  • Yüzlerce veya binlerce değişkenin var olduğu sorunlarda kullanılır (maliyetlerin azaltılması, etkin programlama, en iyi jet motoru tasarımı vb.).
  • Birçok çözüm alternatifini hızlıca değerlendirebilecek yeterliliktedir


Akıllı Teknikler

 • Akıllı TekniklerMelez yapay zeka sistemleri

 • Melez yapay zeka sistemleri

  • Genetik algoritmalar, bulanık mantık, sinir ağları ve uzman sistemlerden her birinin en iyi özelliklerini alarak tek bir uygulamada bütünleştirme avantajına sahiptir
  • Örneğin; Bulanık mantık ile sinir ağlarını birleştiren Matsushita “bulanık sinir ağlı” çamaşır makinesi


Akıllı ajanlar

 • Akıllı ajanlar

  • Belirli, tekrarlanan ve tahmin edilebilen görevleri; kullanıcı, süreç veya uygulama adına yerine getirmek için arka planda çalışır
  • Kullanıcının yararına karar vermek veya görevleri tamamlamak için sınırlı yerleşik veya öğrenilmiş bilgi temelini kullanır
   • Önemsiz ve istenmeyen elektronik postaları silme
   • En ucuz uçak biletini bulma
  • Ajan temelli modelleme uygulamaları:
   • Özerk araç sistemleri,
   • Tüketici eğilimleri, hisse senedi piyasası, tedarik zincirlerini modelleme; salgın hastalıkların yayılmasını tahmin etmek için kullanılır


Akıllı Teknikler

 • Akıllı TekniklerDostları ilə paylaş:


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə