##book id=201//book name= Ümumi, yaş və pedaqoji psixologiya

Sizin üçün oyun:

Google Play'də əldə edin


Yüklə 0.66 Mb.
səhifə4/24
tarix17.11.2018
ölçüsü0.66 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24

##num=4//level=1// sumtest=16 //name= Psixologiyanin tədqiqat metodları //


1. Anket sorğusunun intervyudan fərqi nədən ibarətdir?

A) suallara yazılı surətdə cavab vermək

B) bu metodla bütün tədqiqatlarla istifadə etmək

C) yalnız kollektivlərdə aparılması ilə

D) bioqrafik olması ilə

E) Şifahi və yazılı olmaqla

2. Sosiometrik metodu hansı alim tərəfindən işlənilib?

A) İ. Kon

B) İ. Volkov

C) J. Kolominski

D) Con. Moreno

E) A. Leontyev

3. Sosiometriya metodunun məqsədini müəyyən et:

A) Qruplarda qarşılıqlı münasibətlərin öyrənməsi məqsədi ilə keçirilir

B) Qruplarda ünsiyyət çətinkiləri aradan qaldırılması məqsədi ilə keçerilir

C) Qruplarda qabiliyyətlərin ölçülməsi məqsədi ilə keçırilir

D) Qruplarda diqqətin davamlılığını müəyyənləşdirilməsi məqsədi ilə keçirilir

E) Qruplarda temperament tiplərinin müəyyənləşdirməsi məqsədi ilə aparılar

4. Psixologiya metodlarına aid olmayanı müəyyən et:

A) Mübahisə

B) Müqayisə

C) Eksperiment

D) Müşahidə

E) Müsahibə

5. Tədqiqat metodları qruplarına aid olmayan üsulu seçin

A) Şərh

B) təşkilatı

C) empirik

D) kəmiyyət - keyfiyyət

E) mübahisə

6. Empirik metodlara aid olmayan metodları müəyyən et:

A) keyfiyyət, riyazi metodlar

B) müşahidə və özünümüşahidə

C) eksperimental və psixodiaqnostik

D) proksimetrik metodlar

E) modelləşdirmə və bioqrafik

7. Elmi materiallarının kəmiyyət - keyfiyyət təhlili metodlarına aid olmayan metodu müəyyən et:

A) sosiometriya metodu

B) kəmiyyət təhlili metodu

C) riyazi statistik metodu

D) keyfiyyət təhlili metodu

E) materialların tipə, qrupa variantlara görə təsnifatı

8. Təbii eksperimentin müəllifi kimdir?

A) S. S. Ağayev

B) K. D. Uşinski

C) A. T. Lazurski

D) B. C. Ananyev

E) K. N. Kornilov

9. Elmin predmeti deyəndə nəyi nəzərdə tuturuq?

1 - elmin predmetini tədqiq etmək üçün istifadə etdiyi yol

2 - elmin predmetini tədqiq etmək üçün istifadə etdiyi vasitələri

3 - elmin predmetini tədqiq etmək üçün elmin prinsiplərini

4 - elmin predmetini tədqiq etmək üçün konkret metodun priyomları

5 - elmin predmetini tədqiq etmək üçün psixologiya elminin əsas metodları

A) 1 2

B) 2 3

C) 2 4

D) 3 4

E) 4 5

10. Psixologiya elminin əsas metodlarını müəyyən et:

1 - intervyu

2 - test

3 - sosiometrik

4 - Müşahidə

5 - müsahibə

6 - özünümüşahidə

7 - anket

8 - eksperiment

9 - sorğu

A) 4 6 8

B) 1 3 5

C) 2 4 5

D) 5 6 7

E) 7 8 9

11. Eksperimental metodun neçə növü vardır?

1 - riyazi

2 - kibernetik

3 - təbii

4 - elektromaqnit

5 - laborator

6 - müqayisəli

A) 3 4

B) 1 2

C) 3 5

D) 2 3

E) 5 6

12. Psixodiaqnostik metodları tap və ardıcıllığını müəyyən et:

1 - Müsahibə

2 - özünümüşahidə

3 - eksperiment

4 - bioqrafik metodlar

5 - testlər

6 - müxtəlif növlü əsərlərin qiymətləndirilməsi

7 - anketlər

8 - sosiometriya

9 - mübahisə

10 - intervyu

A) 5 7 8 10

B) 1 2 3 4

C) 2 3 4 5

D) 1 3 4 5

E) 7 8 9 10

13. Psixologiyada tədqiqat metodlarının ardıcıllığını müəyyən et:

1 - təşkilati

2 - modelləşdirmə

3 - sosiometriya

4 - empirik

5 - bioqrafik metodla

6 - elmi materiyaların kəmiyyət və keyfiyyət təhlili

7 – praksimetrik metodlar

8 - şərh metodları

A) 1 4 6 8

B) 1 2 3 4

C) 2 3 4 5

D) 5 6 7 8

E) 2 6 7 8

14. Empirik metodları ardıcıllıqla müəyyən et:

1 - fəaliyyət prosesləri və məhsulların təhlili priyomları

2 - müşahidə və özünümüşahidə

3 - eksperimental metodlar

4 - təşkilatı metodlar

5 - psixodiaqnostik metodlar

6 - modelləşdirmə

7 - bioqrafik metodlar

8 - şərh metodları

A) 2 3 4 6 8

B) 1 2 4 5 6

C) 2 3 5 6 7

D) 1 3 4 5 6

E) 3 4 5 6 8

15. Şərh metoduna aid olan metodları müəyyən et:

1 - struktur metodu

2 - müşahidə metodu

3 - kibernetik metodu

4 - genetik metodu

5 - xronometriya

6 - sosiometriya

7 - referentometriya

A) 2 5

B) 3 4

C) 1 4

D) 5 6

E) 6 7

16. Psixologiyanın tədqiqat qrupları və metodları arasındakı uyğunluğu tapın:

1 - Təşkilati metodlar

2 - Empirik metodlar

3 - Materialların işlənmə priyomları

a - müqayisəli, kompleks, lonqityudal (uzunmüddətli)

b - müşahidə və özünümüşahidə, eksperiment

c - kəmiyyət, keyfiyyət

A) 1 - a; 2 - b; 3 - c

B) 1 - b; 2 - a; 3 - c

C) 1 - c; 2 - a; 3 - b

D) 1 - c; 2 – b 3 - a

E) 1 - b; 2 - c; 3 – a


Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24
Orklarla döyüş:

Google Play'də əldə edin


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə