Cartea Federatiei Romane de Natatie

Sizin üçün oyun:

Google Play'də əldə edin


Yüklə 4.46 Mb.
səhifə15/58
tarix16.08.2018
ölçüsü4.46 Mb.
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   58

CAPITOLUL XIREGULI PRIVIND ORGANIZAREA

COMPETIŢIILOR NAŢIONALE DE ÎNOT 1. Competiţiile naţionale se desfăşoară în baza regulamentelor internaţionale de nataţie F.I.N.A şi L.E.N.

 2. Datele şi localităţile unde se vor desfăşura competiţiile de nivel naţional vor fi aprobate de Biroul federal la propunerea Colegiului Central al antrenorilor şi vor fi comunicate cluburilor şi asociaţiilor sportive la începutul fiecărui an competiţional. Orice modificare se poate face numai cu aprobarea Biroului federal şi va fi comunicată celor interesaţi de către F.R. Nataţie.

 3. Competiţiile naţionale pot fi precedate de etapele pe cluburi, localităţi, judeţe sau interjudeţene, competiţii organizate pentru verificarea stadiului de pregătire sau pentru formarea componenţei echipelor reprezentative, pentru participarea la etapa finală.

 4. Categoriile de vârstă:Copii


 • băieţi: 10, 11, 12, 13 ani

 • fete: 10, 11, 12 ani

Juniori II

 • băieţi: 14, 15, 16 ani

 • fete: 13, 14 ani

Juniori I

 • băieţi: 17, 18 ani

 • fete: 15, 16 ani

Seniori

 • băieţi: 19 ani şi mai mari

 • fete: 17 ani şi mai mari
 1. Recordurile naţionale:

  1. Recordurile naţionale se ţin la urătoarele probe:

 • 50m, 100m, 200m, 400m, 800m, 1500m, liber

 • 50m, 100m, 200m, spate, bras, fluture

 • 100m, 200m, 400m, mixt

 • 4x50 m, 4x100 m, 4x200 m liber

 • 4x50 m, 4x100 m mixt

  1. Pentru aceste probe se ţine evidenţa rezultatelor în bazine de 50 m şi de 25 m, bazine omologate de F.R. Nataţie.

  2. Vârstele pentru care se ţine evidenţa recordurilor naţionale sunt următoarele:

 • SENIORI (M * F)

 • JUNIORI (M * F)

 • Pe ani de naştere de la 10 ani la juniori I (M * F).

  1. Realizarea unui record naţional se poate face numai în competiţiile cu caracter naţional (cronometraj electronic sau cu minimum 3 cronometre manuale) şi la concursurile internaţionale de verificare sau oficiale.
 1. Participanţi:

  1. Toţi sportivii au obligaţia de a participa numai în competiţiile nominalizate pentru vârsta lor.

   1. Se poate admite participarea la o altă categorie de vârstă numai în următoarele cazuri:

 • la campionatele naţionale ale seniorilor, pot participa: Juniori I şi Juniori II;

 • la campionatele naţionale ale juniorilor pot participa Juniori I şi Juniori II;

 • copiii pot participa numai în competiţiile special organizate pentru vârsta lor, în acord cu cerinţele Comisiei medicale ale F.I.N.A., ştafetele vor fi alcătuite din sportivi cu acelaşi an de naştere;

 • la copii, juniori II şi juniori I, componenţii ştafetelor sunt obligaţi să prezinte la start legitimaţiile de sportiv;

 • sportivii pot fi înscrişi în probe sau în ştafete conform cerinţelor secţiilor (respective) dar respectând regulile specificate pentru fiecare concurs în parte.

6.1.2. In siuaţia în care un club înscrie în concurs o ştafetă, în componenţa acesteia poate intra orice sportiv legitimat sau cu dublă legitimare al clubului.
 1. Înscrierea în competiţii, validarea:

  1. Carnetul de legitimare pentru fiecare sportiv, se eliberează numai de către F.R. Nataţie şi este valabil 3 ani de la eliberare. El cuprinde datele personale, fotografia sportivului, pe spatele acestuia se aplică viza anuală şi acceptul medical de participare în competiţii.

   1. Vizele anuale se pot face numai în perioada 3 ianuarie – 15 februarie a anului respectiv.

   2. Viza medicului se aplică de 2 ori pe an în conformitate cu planificarea competiţiilor.

  2. Pentru înscrierea unei secţii în finala competiţiilor naţionale se vor respecta cu stricteţe următoarele prevederi:

   1. Înscrierile în Competiţiile naţionale se vor efectua numai pe formularele centralizatoare tip, conform modelului F.R. Nataţie.

   2. Conform instrucţiunilor de completare a formularelor, fiecare sportiv trebuie să fie înscris conform numelor de pe actul de naştere şi trebuie să posede numărul de COD.

   3. Performanţa acreditată a sportivilor va fi aceea obţinută în ultimile 12 luni, conform statisticii F.R. Nataţie. În cazul participării unui sportiv într-o probă în care nu a mai concurat, performanţa acreditată va fi 99.99.99 şi va fi plasat în serii conform procedurii programului computerului. Ştafetele vor fi repartizate pe culoare conform rezultatelor obţinute în ultimele competiţii din cadrul aceluiaşi an competiţional.

   4. La probele unde sunt înscrişi 16 sau mai mulţi sportivi se fac două finale

   5. Nu se admit retrageri din finale

  3. Termenele de înscriere în competiţiile naţionale sunt următoarele:

 • cu 10 zile înaintea competiţiei naţionale, centralizatoarele tip trebuie să ajungă la sediul F.R. Nataţie, Strada Maior Coravu, nr.34-36, sect.2, Bucureşti.

7.4. Validarea carnetelor de legitimare ale sportivilor se va face la “Şedinţa Tehnică” a competiţiei respective, care va fi planificată cu o zi înaintea începerii competiţiei la ora 18.

  1. Toate competiţiile naţionale indiferent de sezon sau vârsta participanţilor pot începe reuniunile de dimineaţa la ora 10 şi cele de după amiaza la ora 17. În cazuri excepţionale aprobate de Biroul federal, F.R. Nataţie poate schimba orele de începere a reuniunilor, în acest caz este obligatorie aducerea la cunoştinţă a celor interesaţi în timp util.
 1. Desfăşurarea competiţiilor:

  1. La şedinţa tehnică a fiecărei competiţii se va anunţa componenţa principalilor arbitri, arbitrul general, secretar şef, arbitri sosire.

   1. În cadrul şedinţei tehnice se va alege un “JURIU TEHNIC” compus din 3 – 5 persoane, care vor judeca diferitele probleme ivite pe parcursul competiţiei şi care nu sunt prevăzute în regulamentul de concurs.

   2. În cadrul şedinţei tehnice, arbitrul general va aduce la cunoştinţa reprezentanţilor secţiilor datele principale ale desfăşurării competiţiei; ora festivităţilor de deschidere – închidere (acolo unde este cazul), ora încetării încălzirii, cuantumul pauzelor dintre probele individuale şi ştafete, sistemul acordării premiilor, clasamentele, locul ţarcului sportivilor, sistemul de prezentare a sportivilor, modalitatea de dare a startului.

   3. În cadrul şedinţei tehnice se vor efectua retragerile din concurs pentru sportivii care nu participă din motive obiective. În situaţia îmbolnăvirilor atestate de medicul concursului, un sportiv poate fi retras parţial din concurs, neavând însă dreptul de a mai participa la nici o probă în acea zi. La concursurile cu serii semifinale şi finale se aplică regulamentul F.I.N.A.

   4. În situaţia neprezentării într-o probă a unui sportiv din alte motive decât cele atestate de medicul concursului, acel sportiv nu mai poate participa în tot concursul. Ridicarea acestei suspendări se poate face cu aprobarea arbitrului general prin plata unei amenzi de 50 lei.

   5. In siuaţia neprezentării în probă a unei ştafete din alte motive decît cele atestate de medicul concursului, acea ştafetă nu mai poate participa la următoarele probe de ştafetă din tot concursul. Ridicarea acestei suspendari se poate face cu aprobarea arbitrului general prin plata contravalorii in lei a unei amenzi însumînd

dublul sumei prevăzute pentru sanctiunea individuală.


 1. Contestaţii:

9.1. În timpul concursului contestaţiile se fac în scris şi se dau arbitrului general prin

intermediul arbitrului de ţarc. Contestaţia va fi scrisă citeţ şi va fi însoţită de plata unei amenzi în sumă de 50 lei;

9.2. Pentru un motiv cunoscut înaintea desfăşurării unei probe, contestaţia va fi luată în

considerare numai dacă a fost depusă înaintea probei respective, cu minimum 1 oră

înaintea începerii reuniunii respective;

9.3. Termenul de depunere a contestaţiilor după concurs este de maximum 30 minute dupăterminarea acestuia;

  1. Contestaţia se analizează pe cât posibil imediat. În cazul în care nu poate fi rezolvată pe loc se va mobiliza Juriul Tehnic al concursului după terminarea reuniunii;

9.5. Pentru contestaţiile respinse de arbitru general sau juriul tehnic, cei în cauză pot face apel la Biroul federal în termen de 3 zile de la terminarea competiţiei;
10. Măsuri de ordine interioară:
10.1. Pentru asigurarea unui climat propice bunei desfăşurări a competiţiilor se instituie,

următoarele măsuri:

10.1.1. Locul publicului va fi separat de cel al reprezentanţilor preşei şi de cel al

sportivilor şi antrenorilor.

10.1.2. Se interzice cu desăvârşire intrarea spectatorilor, antrenorilor, sportivilor sau

altor persoane în spaţiul de concurs propriu-zis, cu excepţia celor chemaţi

pentru diverse motive, de crainicul competiţiei.

10.1.3. Apelurile către arbitrul general sau juriul tehnic se fac numai în scris şi se

înmânează arbitrului de ţarc.

10.1.4. Se consideră că un sportiv a intrat în probă atunci când starterul sau arbitrul

general a dat semnalul pentru urcarea pe bloc-starturi. Din acest moment şi până

la terminarea cursei, se interzice cu desăvârşire asistenţa tehnică pentru sportivii

aflaţi în proba respectivă. Prin aceasta se înţelege că este interzis antrenorului

sau altei persoane următoarele: • Să însoţească sportivul de-a lungul bazinului pentru a-i determina schimbarea ritmului de cursă;

 • Folosirea unor mijloace auditive sau vizuale a căror intensitate să constituie mijloace de distragere a atenţiei, adversarilor în scopul creării de avantaje propriilor sportivi;

 • Distragerea atenţiei adversarilor prin mijloace nesportive şi comportamente (nesociabile, neregulamentare).

Abaterile de mai sus, constatate de arbitru general şi juriul de apel se sancţionează cu amendă de 20 $ USA în lei la cursul de schimb, sau expulzarea vinovatului din spaţiul de concurs.

10.1.5. Nu se admite prezentarea sportivilor la start sau la festivităţile de deschidere,

premiere şi închidere decât în ţinută sportivă.

10.1.6. În timpul festivităţilor şi startului în mod special, sportivii sunt obligaţi să păstreze

o atitudine disciplinată şi demnă, să se ridice în picioare şi să salute publicul la

prezentarea să la start.


11. Valorificarea rezultatelor:
11.1 Rezultatele obţinute în competiţiile naţionale vor fi multiplicate şi prezentate în anuarul federaţiei, de trei ori pe an după competiţiile plasate în primăvară, vară şi iarnă.

  1. Toate rezultatele vor fi introduse în banca de date a federaţiei, vor fi trecute în fişele sportivilor şi vor deveni date de referinţă pentru înscrierile ulterioare în competiţii.

Rezultatele înregistrate în banca de date vor sta la baza statisticilor federaţiei, în vederea stabilirii primelor 60 de rezultate pe probe, vârste şi sex.

CAPITOLUL XII
REGULI SPECIFICE ŞI PROGRAMELE DE CONCURS ALE CAMPIONATELOR NAŢIONALE DE SENIORI, JUNIORI ŞI COPII LA ÎNOT
CAMPIONATUL NAŢIONAL ÎN BAZIN ACOPERIT – OPEN (50m.)

(seniori + juniori – primăvară)
PARTICIPANŢI: toţi sportivii seniori, juniori I şi II legitimaţi la secţiile de înot.

CONDIŢII TEHNICE: concursul se desfăşoară după sistemul seriilor eliminatorii şi finale; la probele unde sunt înscrişi minimum 16 (şaisprezece) înotători se vor organiza 2 finale.

CLASAMENT: individual şi pe sexe, un singur clasament OPEN.

TITLURI ŞI PREMII: câştigătorii individuali şi echipele de ştafetă clasate pe primul loc vor primi titlul de CAMPION NAŢIONAL, medalie şi diplomă, iar pentru locurile II şi III se vor acorda medalii şi diplome. Se vor acorda cupe pentru cele mai bune performanţe după tabela internaţională de punctaj la masculin şi feminin.

PROBELE CONCURSULUI: toate probele competitionale din bazin de 50m.
PROGRAMUL CONCURSULUI:
ZIUA I-a
REUNIUNEA I-a, ora 10.00

1. 50 m Spate feminin

2. 50 m Spate masculin

3. 100 m Fluture feminin

4. 100 m Fluture masculin

5. 200 m Bras feminin

6. 200 m Bras masculin

7. 1500 m Liber feminin

8. 800 m Liber masculin

REUNIUNEA a-II-a, ora 17.00

Finalele probelor 1 – 6

Finalele probelor 9 – 109. 4x200 m liber feminin

10. 4x200 m liber masculinZIUA a-II-a
REUNIUNEA a-III-a, ora 10.00 REUNIUNEA a-IV-a, ora 17.00

11. 100 m Spate masculin Finalele probelor 11 – 16 şi
12. 100 m Spate feminin

13. 100 m Liber masculin

14. 100 m Liber feminin

15. 200 m Mixt masculin

16. 200 m Mixt feminin
8. 800 m liber masculin

7. 1500 m liber feminin
ZIUA a-III-aREUNIUNEA a-V-a, ora 10.00

17. 50 m Bras feminin

18. 50 m Bras masculin

19. 200 m Liber feminin

20. 200 m Liber masculin

21. 200 m Fluture feminin

22. 200 m Fluture masculin
REUNIUNEA a-VI-a, ora 17.00

Finalele probelor 17 – 22

Finalele probelor 25 – 26


23. 800 m Liber feminin

24. 1500 m Liber masculin

25. 4x100 m Liber feminin

26. 4x100 m Liber masculin

ZIUA a-IV-aREUNIUNEA a-VII-a, ora 10.00

27. 50 m Fluture masculin

28. 50 m Fluture feminin

29. 200 m Spate masculin

30. 200 m Spate feminin

31. 100 m Bras masculinREUNIUNEA a-VIII-a, ora 17.00

Finalele probelor 27 - 32

24. 1500 m Liber masculin

23. 800 m Liber feminin


32. 100 m Bras feminin
ZIUA a-V-aREUNIUNEA a-IX-a, ora 10.00 REUNIUNEA a-X-a, ora 17.00

33. 50 m Liber feminin Finalele probelor 33 – 40

34. 50 m Liber masculin

35. 400 m Mixt feminin

36. 400 m Mixt masculin

37. 400 m Liber feminin

38. 400 m Liber masculin

39. 4x100 m Mixt feminin

40. 4x100 m Mixt masculinDostları ilə paylaş:
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   58
Orklarla döyüş:

Google Play'də əldə edin


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə