Cartea Federatiei Romane de NatatieYüklə 4.46 Mb.
səhifə12/58
tarix16.08.2018
ölçüsü4.46 Mb.
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   58

STATUTUL UIPMCap.1 – Titlu, obiect, termeni, sediu
Art.1

Asociaţia supusă legilor monarhice de drept internaţional numită Uniunea Internaţională de Pentatlon Modern, abreviată UIPM, este creată în baza actului nr. 1072 din 27 iunie 1984 pentru o perioadă nedeterminată. Asociaţia este guvernată de principiile generale ale legilor aplicabile în cazul contractelor şi obligaţiilor, precum şi de prezentul statut.


Art.2

Obiectul prezentei Asociaţii este: • De a promova dezvoltarea pentatlonului modern prin creşterea nivelului performanţelor în acest sport, precum şi în sporturile multidisciplinare.

 • Prezenta Asociaţie va exercita managementul general pentru toate aceste sporturi la nivel internaţional, va stabili regulamentele internaţionale aplicabile în toate ţările şi va superviza aplicarea şi respectarea acestor regulamente, precum şi organizarea tuturor competiţiilor oficiale şi competiţiilor sportive.

 • Prezenta Asociaţie va dezvolta prietenia, buna colaborare între toate organizaţiile naţionale sau federaţii având drept scop promovarea practicării non-violente a pentatlonului modern şi a altor sporturi multidisciplinare.

 • Căile de acţiune ale Asociaţiei vor fi, în special : publicaţii ale tuturor sporturilor, întâlniri, conferinţe, expoziţii, donaţii sportive, ajutoare etc.


Art. 3

Sediul şi oficiul înregistrat al Asociaţiei este în Monaco. Sediul poate fi fixat în orice zonă a teritoriului Principatului prîntr-o decizie a Biroului Executiv.


Art. 4

Anul financiar al Asociaţiei începe la 1 ianuarie şi se încheie la 31 decembrie


Cap.2 – Alcătuirea Asociaţiei şi condiţiile de admitere, demiterea sau expulzarea membrilor.

Art.5

Asociaţia este alcătuită din : • Membrii fondatori, semnatari ai Statutului Asociaţiei

 • Membrii activi, care formează organizaţiile naţionale sau federaţiile care reprezintă oficial pentatlonul modern sub toate aspectele în fiecare ţară;

 • Membrii activi provizorii, cooptaţi de Biroul Executiv al Asociaţiei, a căror cooptare trebuie să fie supusă confirmării la următoarea Adunare a membrilor Asociaţiei;

 • Membrii onorifici, numiţi pentru faima lor sau pentru dăruirea cu care au apărat interesele sportului în general şi ale pentatlonului modern în particular;

 • Membrii onorifici, numiţi pentru recunoaşterea serviciilor excepţionale aduse Asociaţiei şi sportului pe care îl reprezintă ;

 • Membrii donatori, numiţi pentru contribuţia lor morală şi financiară la atingerea obiectivelor asociaţiei.

Doar membrii activi au drept de vot în cadrul Adunărilor Asociaţiei, cu ocazia cărora se iau decizii esenţiale pentru sporturile reprezentate de Asociaţie. Toţi ceilalţi membri pot participa la aceste Adunări, dar nu au drept de vot.
Art. 6

Cererile pentru admitere vor fi adresate Preşedintelui sau Secretarului General al Asociaţiei. Cererea pentru admitere va necesita aderarea la prezentul statut. Admiterea provizorie a tuturor categoriilor de membri va fi decisă de către Biroul Executiv care va supune aceste nominalizări pentru confirmare următoarei Adunări Generale. O ţară nu poate fi reprezentată de mai mult decât o organizaţie.


Art. 7

Un membru al Asociaţiei încetează să mai fie membru: 1. prin demisie adresată prîntr-o scrisoare recomandată cu cerere de confirmare la primire Preşedintelui sau Secretarului General al Asociaţiei. Demisia adresată după 1 ianuarie nu va atrage şi exonerarea de la plata taxei de membru pentru anul în curs.

 2. prin expulzare decisă de Biroul Executiv pentru un motiv serios, încălcarea Statutului sau neplata taxei anuale de membru pentru anul în curs(3 luni după ce membrului I s-a reamintit acest lucru prin scrisoare recomandată) şi după o cerere formală care nu este urmată de un amendament. Membrul poate face appel împotriva acestei decizii în Adunarea Generală a Asociaţiei, decizia luată fiind definitivă.

Membrii excluşi vor fi obligaţi să plătească taxa anuală de membru pentru anul în curs; ei nu pot cere returnarea sumelor plătite.
Cap. 3 – Adunarea Asociaţiei
Art. 8

Asociaţia este adminisrată de către un Birou Executiv învestit cu putere de management. Biroul Executiv este alcătuit din min. 15 membri şi max. 30 de membri aleşi din cadrul membrilor activi care sunt capabili de a lua decizii legale.

Luând în considerare caracterul internaţional al Asociaţiei, Preşedintele şi majoritatea membrilor Biroului Executiv nu sunt obligaţi să fie rezidenţi ai Principatului Monaco.
Art. 9

Membrii Biroului Executiv sunt aleşi prin vot secret cu o majoritate absolută a Adunării Generale pentru o perioadă de 4 ani.

Preşedintele Confederaţiilor Continentale, Preşedintele Comitetului Sportivilor şi Secretarul General sunt membrii de drept în Biroul Executiv.

În cazul unei egalităţi de voturi, va fi ales membrul cu cel mai înalt grad ierarhic şi în cazul în care membrii au acelaşi grad ierarhic, va fi ales cel mai în vârstă.

Biroul Executiv, cu excepţia membrilor de drept, va fi reales în totalitate. Membrii pot fi realeşi.

Art. 10

Dacă în Biroul Executiv există un post vacant, atunci se va decide ocuparea postului temporar. Înlocuirea finală va fi decisă la următoarea Adunare Generală.


Art. 11

Funcţiile Biroului Executiv sunt decise de către Adunarea Generală care alege:

1. un Preşedinte ale cărui responsabilităţi sunt:


 • să asigure managementul efectiv al Asociaţiei;

 • să reprezinte Asociaţia în toate actele civile ;

 • să prezideze întâlnirile Biroului Executiv şi ale Adunării Generale neluându-se în considerare votul său şi să semneze procesele-verbale ale acestor întâlniri ;

 • să aplice deciziile Biroului Executiv şi a Adunărilor Generale

 • să semneze, alături de membrii competenţi ai Biroului Executiv, toate contractile;

 • să unifice Asociaţia cu terţe părţi, doar dacă primeşte autorizarea specială din partea Biroului Executiv de a semna singur.

2. patru Vice-Preşedinţi

Biroul Executiv nominalizează, conform propunerilor Preşedintelui, primul Vice-Preşedinte, precum şi responsabilităţile sale şi alţi 3 Vice-Preşedinţi ale căror funcţii sunt decise de Biroul Executiv.

Responsabilităţile primului Vice-Preşedinte constau în asistarea Preşedintelui la îndeplinirea responsabilităţilor lui, înlocuirea lui dacă este absent, în acest caz, având aceleaşi puteri ca Preşedintele.

3. Trezorierul, care este responsabil cu administrarea fondurilor Asociaţiei, cu colectarea contribuţiilor, cu supervizarea tuturor activităţilor financiare şi cu pregătire raportului anual şi a declaraţiilor financiare privind conturile pentru anul financiar al Asociaţiei, aprobate de Biroul Executiv.


Art. 12

Biroul Executiv poate delega orice membru cu puteri speciale, prin procură legală.

Deciziile vor fi luate de c,tre majoritatea membrilor prezenţi. În cazul unei egalităţi, Preşedintele va avea votul final.

Votul prin împuternicire nu este permis.


Cap. 4 – Adunarea Generală a Asociaţiei
Art. 14

Când este constituiă corect, Adunare Generală reprezintă putere supremă a Asociaţiei.

Adunarea Generală se reuneşte cel puţin o dată pe an când decide Preşedintele Biroului Executiv care este obligat să hotărească o întâlnire a Adunării Generale la cererea Biroului Executiv în cazul unor probleme urgente sau dacă cel puţin 1/3 din membrii activi, care sunt la zi cu plata taxelor, cer o astfel de întâlnire.

Preşedintele va convoca membrii Asociaţiei la Adunarea Generală cu cel puţin 90 de zile înainte de data întălnirii. Agenda provizorie va fi decisă de Biroul Executiv. Propunerile şi cererile pentru intervenţii vor fi adresate prin scrisoare Secretarului General cu cel puţin 60 de zile înainte de data Adunării Generale ordinare şi cu cel puţin 30de zile înainte de Adunarea Generală extraordinară. Ei vor fi trecuţi în agenda Adunării Generale în cauză.


Art. 15

Adunarea Generală va fi prezidată de către Preşedintele Biroului Executiv al Asociaţiei.

Când au loc alegerile pentru Biroul Executiv, Adunarea Generală va fi prezidată de către membrul cu cel mai înalt rang ierarhic şi va fi asistat de 2 examânatori aleşi de Adunare.

Secretariatul, condus de Secretarul General va funcţiona ca un birou al Adunării Generale şi al Biroului Executiv.


Art.16

Pentru a permite o dezbatere variată, Adunarea General, va fi alcătuită din cel puţin ½ din membrii activi ai Asociaţiei. Dacă nu se întruneşte această condiţie se va deschide imediat o nouă Adunare Generală de către Preşedinte şi rezoluţiile vor fi validate în ceea ce priveşte numărul de membri prezenţi; totuşi aceste rezoluţii pot avea în vedere numai problemele din agenda primei Adunări.


Art. 17

Adunarea Generală: 1. Va allege, când este necesar, membrii Biroului Executiv al Asociaţiei

 2. Va audia rapoarte privind administrarea Biroului Executiv, situaţia financiară şi activităţile Asociaţiei.

Adunarea Generală va aproba conturile pentru anul financiar trecut şi va vota proiectul de buget pe o perioadă de 4 ani precum şi bugetul pentru anul financiar următor.

Adunarea Generală va decide modul de utilizare a veniturilor excedentare, dacă există. Acest surplus nu trebuie să fie distribuit membrilor Asociaţiei. 1. Decide asupra cererilor de membru şi fixează taxele de membru ;

 2. Ia decizii în pricinţa prezentului statut şi a regulilor organizării interne, ale competiţiilor şi a altor reguli;

 3. Cunoaşte toate problemele care afectează bunul mers al Asociaţiei;

Adunarea Generală va dezbate şi va lua decizia finală privind propunerile pentru agendă.

Dacă unul din membri are de discutat o problemă care nu este pe agenda Adunării, Adunarea poate accepta discutarea imediată a problemei, dacă este urgentă şi dacă cel puţin 2/3 din membrii cu drept de vot ai Adunării Generale aprobă această procedură sau Adunarea poate cere Biroului Executiv să întocmească un raport.


Art.18

Rezoluţiile Adunării Generale vor fi făcute prin majoritatea membrilor prezenţi. Este nevoie de o majoritate de 2/3 din voturile membrilor prezenţi pentru a se asopta o moţiune în privinţa amendării statutului, regulilor organizării interne şi a regulilor competiţiilor, precum şi a alegerii unei personalităţi ca membru de onoare.

Votul se face prin ridicarea mâinii, doar dacă nu este cerut un vot secret de către oricare membru prezent.
Cap. 5 – Supervizarea Asociaţiei
Art. 19

Conform art.12 al Actului nr. 1072/27 iunie 1984, Preşedintele este obligat de-alungul unei luni să declare Secretarului al Ministrului de Stat, care va confirma primirea: 1. Orice schimbare de adresă al oficiului înregistrat(sediului)

 2. Orice modificare a alcătuirii Biroului Executiv şi a funcţiilor membrilor săi

 3. Orice achiziţie sau dispunere de clădiri şi proprietăţi.

 4. Orice decizie a Adunari Generale care amendează statutul; în acest caz declaraţia va fi însoţită dacă este necesar de cererea de autentificare cerută de art.8 al actului nr.1072.

 5. Orice decizie a Adunării Generale privind dizolvarea Asociaţiei


Art. 20

Conform art 13 al Actului nr.1072/27.06.1984 membrii Biroului Executiv sunt obigaţi să publice în “Journal de Monaco” un anunţ care să conţină: 1. numele, obiectul şi adresa biroului înregistrat

 2. orice amendamente care afectează această informare

 3. decizia care stabileşte dizolvarea Asociaţiei

Publicarea va avea loc în luna care urmează fie după publicarea Ordinului Ministerial de Autorizare, fie după pronunţarea dizolvării
Art. 21

Confrom art 14 al Actului nr.1072/27.06.1984 membrii Biroului Executiv vor ţine un registru care conţine rezoluţiile organelor Asociaţiei şi menţionează confirmarea primirii şi autorizările administrative.

Acest registru va fi prezentat de fiecare dată când este cerut de autorităţile administrative sau judecătoreşti.
Cap.6 – Înzestrare – Resurse anuale
Art.22

Înzestrarea va conţine o sumă de 1.000.000 USDArt.23

Chitanţele anuale ale Asociaţiei conţin: • venitul din proprietăţi

 • taxele de membru

 • donaţiile de la CIO

 • resursele create în cazurile excepţionale, subiect pentru aprobare de către autorităţile competente(întâlniri, colecte, conferinţe, tombole, loterii, concerte, baluri şi spectacole autorizate pentru profitul Asociaţiei)

 • cadourile generoase supuse autorizării cerute de Art. 778 şi 804 ale Codului Civil


Cap 7 – Amendamente la Statut
Art. 24

Prezentul Statut al Asociaţiei poate fi amendat în urma propunerilor Biroului Executiv sau a 2/3 din Membrii Adunării Generale.

În oricare dintre cazuri propunerile pentru amendare vor fi introduse pe Agenda următoarei Adunări Generale, care va fi trimisă tuturor Membrilor Asociaţiei cu cel puţin 90 zile înainte.

Art. 25

Adunarea Generală se va reuni în condiţiile propuse de Art. 15 şi 16 ale prezentului Statut. Prezentul Statut poate fi amendat doar prîntr-o majoritate de 2/3 din membrii prezenţi


Cap. 8 – Dizolvarea-Lichidarea-Cedarea patrimoniului
Art. 26

Dizolvarea voluntară poate avea loc: • când Asociaţia nu mai are obiect de lucru

 • când s-a luat o decizie având efect de către Adunare Generale


Art.27

Dizolvarea Asociaţiei poate fi cerută de o majoritate a voturilor în favoarea unei moţiuni la 2 Adunări Generale successive. Aceste Adunări se vor reuni special pentru acest scop.


Art.28

În cazul dizolvării, proprietatea Asociaţiei va fi lichidată fie de către Adunarea Generală, fie de către lichidatorii desemnaţi de către Adnarea Generală în acest scop.

Activul net va fi alocat unui grup din Principat, urmând a avea un obiect de lucru asemănător.
Art.29

Orice situaţie nespecificată în prezentul Statut va fi de competenţa Biroului Executiv care va fi responsabil de întocmirea regulilor interne care vor fi aprobate şi amendate de Adunarea Generală a Asociaţiei.
Dostları ilə paylaş:
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   58


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə