Cartea Federatiei Romane de NatatieYüklə 4.46 Mb.
səhifə8/58
tarix16.08.2018
ölçüsü4.46 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   58

BL 4.7. Secretarul onorific va păstra înregistrările acelei şedinţe.
BL 5 ALEGEREA MEMBRILOR COMITETELOR


PERMANENTE
BL 5.1. Componenţa Comitetelor permanente aşa cum sunt prezentate în C 16.2 va consta din cel puţin un membru din fiecare regiune geografică după cum se menţionează în C 15.3. Pentru alegerile reprezentanţilor geografici, numai membrii Biroului de pe respectivul continent pot numi şi vota candidaţii.
BL 5.2. Fiecare federaţie membră va avea dreptul să facă propuneri pentru candidaţii la funcţia de membru în comitetele permanente după cum s-a descris în C 16.2 până la funcţia de Secretar Onorific.

BL 6 OFICIALII TEHNICI

Vârsta maximă a Oficialilor Tehnici (arbitri judecători, starteri, arbitri) care oficiază la Campionate FINA sau Competiţii FINA, cu excepţia Masters, va fi de 60 ani în anul competiţiei. Oficialii Tehnici ai Arbitrilor Internaţionali, Starterilor şi Arbitrilor Judecători, aflaţi pe Lista FINA, aflaţi deasupra acestei vârste, vor avea dreptul să oficieze până la finalul mandatului lor.


BL 7 RECLAMA LA CAMPIONATELE MONDIALE ŞI

COMPETIŢIILE FINA
............................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................................................


BL 8 JOCURILE OLIMPICE, CAMPIONATELE MONDIALE ŞI

CAMPIONATELE MONDIALE DE înot (25 m)
PREAMBUL: programul şi probele de concurs pentru Jocurile Olimpikce stabilite de Comitetul Internaţional Olimpic la propunerea Biroului FINA vor fi anunţate de îndată ce vor fi aprobate.

Programul şi probele Campionatelor Mondiale vor fi cele din Articolul GR 9.6


BL 8.1. Oficialii

Oficiul FINA va trimite tuturor federaţiilor membre formulare de cerere pentru arbitri care să acţioneze la JO şi CM. Aceste formulare trebuie semnate de Preşedintele sau Secretarul federaţiei membre şi toţi candidaţii trebuie să fi fost certificaţi de comitetul tehnic respectiv al FINA.


BL 8.2. Facilităţi
BL 8.2.1. La JO şi CM se vor aplica regulile FR 3, FR 6, FR 8 şi FR 11.
BL 8.2.2. La JO şi CM se va prevede şi utiliza echipament de cronometraj automat.
BL 8.2.3. Toate bazinele vor fi disponibile spre a fi utilizate de concurenţii înscrişi înainte de începerea competiţiei. Înot, polo pe apă, înot sincron – cu 5 zile înainte, sărituri – cu 8 zile înainte.
BL 8.2.4. În timpul zilelor de competiţie, bazinele vor fi disponibile pentru antrenament când nu se desfăşoară competiţii.
BL 8.2.5. Se vor asigura de-a lungul piscinei scaune pentru toţi concurenţii, oficialii echipelor şi oficialii tehnici nerepartizaţi, de unde pot observa corespunzător antrenamentul şi competiţiile.
BL 8.3. Înscrieri
BL 8.3.1.

a. Fiecare federaţie interesată trebuie să confirme federaţiei organizatoare dorinţa de a lua parte la CM cu cel puţin 4 luni înainte de începutul campionatelor cu o copie la Oficiul FINA. Formularele pentru confirmare trebuie distribuite tuturor membrilor FINA şi trebuie să ajungă la ei cu cel puţin o lună înainte de data necesară.

b. Cu 30 de zile înainte: confirmarea definitivă de către fiecare federaţie a numărului real de concurenţi bărbaţi şi femei pe care îi vor trimite.
BL 8.3.2. Pentru JO înscrierile se vor face pe formulare oficiale semnate de Secretarul respectivului Comitet Olimpic Naţional şi eliberate Comitetului de Organizare al ţării unde au loc Jocurile, la sau înainte de data stabilită de Comitetul Olimpic Internaţional. Secretarul Onorific FINA sau reprezentantul său va solicita aceste înscrieri cu cel puţin 7 zile înainte de începutul primei competiţii.
BL 8.3.3. Pentru C.M, înscrierile se vor face pe formulare oficiale de înscriere semnate de Secretarul federaţiei membre respective şi eliberate comitetului de organizare la sau înainte de data stabilită de FINA. Secretarul Onorific FINA sau reprezentantul său va solicita aceste înscrieri cu cel puţin 7 zile înainte de începutul primei competiţii.

BL 8.3.4. Concurenţii înscrişi pentru sărituri, polo pe apă şi înot sincron nu pot înota la competiţiile de ştafeta şi cei înscrişi pentru înot, sărituri şi înot sincron nu pot fi folosiţi la rezerve la polo pe apă, cu excepţia ca unul şi acelaşi înotător ar putea concura la polo pe apă precum şi la alte competiţii de înot, dacă sunt înscrişi oficiali pentru acele competiţii.


BL 8.3.5. Cu cel puţin 7 zile înainte de începerea JO sau a CM, Secretarii federaţiilor membre care trimit concurenţi vor înainta Comitetului de organizare al ţării gazdă a competiţiei o listă a tuturor concurenţilor înscrişi care nu iau startul astfel încât toţi cei care nu iau startul să poată fi eliminaţi din înscrieri.
BL 8.3.6. Înot
BL 8.3.6.1. Pentru fiecare probă individuală la Campionatele Mondiale, o federaţie naţională membră poate înscrie un maximum de 2 concurenţi, indiferent de standarde. Pentru fiecare probă individuală la Jocurile Olimpice Biroul FINA va stabili timpii de înscriere standard pentru două nivele: A şi B, din care B va fi mai uşor de realizat. Dacă o federaţie naţională/CON înscrie numai 1 (unul) înotător de probă, toţi înotătorii înscrişi trebuie să întrunească timpul standard B de calificare. Dacă doi înotători sunt înscrişi în aceeaşi probă, ambii trebuie să întrunească timpul standard A de calificare. Timpii de înscriere cu standard de categoria „A” pot fi obţinuţi numai în competiţiile aprobate pentru acest scop de FINA.
BL 8.3.6.2. Federaţiile naţionale/CON pot înscrie înotători fără îndeplinirea standardelor de participare în următoarele condiţii:

* dacă nu au nici un înotător calificat: 1 (unul) la masculin şi 1 (una) la feminin;

* cu un singur înotător calificat: 1 (unul) înotător de sex opus
dovedit ca:
* înotător participant la Campionatele Mondiale;

* FINA va decide care înotător va fi invitat să ia parte la Jocurile Olimpice pe baza

rezultatelor lor.
BL 8.3.6.3. Fiecare federaţie naţională membră/CON poate înscrie o singură echipă în fiecare probă de ştafete.Toţi înotătorii înscrişi în probe individuale pot fi folosiţi la ştafetă. La Jocurile Olimpice nu pot fi înscrise mai mult de 16 echipe în fiecare probă de ştafete. Primele 12 echipe clasate la Campionatele Mondiale se vor califica pe baza rezultatelor obţinute. Celelalte 4 (patru) echipe vor fi selectate de FINA pe baza celor mai rapide performanţe înregistrate în perioada a 15 luni înainte de începerea Jocurilor Olimpice, în competiţiile aprobate FINA în acest scop.

Fiecare federaţie naţională membră/CON poate înscrie în mod suplimentar înotători, dar numai pentru echipele de ştafetă, înotătotori care au realizat standardul de calificare „B” pentru procedeul şi distanţa propusă.


Va fi aplicată următoarea formulă:
* o ştafetă (1) – doi (2) înotători suplimentar

* două (2) ştafete – patru (4) înotători suplimentar

* trei (3) ştafete – patru (6) înotători suplimentar

* patru (4) ştafete – patru (10) înotători suplimentar

* cinci (5) ştafete – patru (12) înotători suplimentar

* şase (6) ştafete – patru (16) înotători suplimentar


BL 8.3.6.4. Componenţa unei echipe de ştafetă poate fi schimbată între serii şi finalele unei competiţii. Când se înoată în preliminarii, se vor acorda medalii acelor înotători care au înotat în serii şi în cursa finală.
BL 8.3.6.5. Numele înotătorilor care vor înoata într-o ştafeta trebuie prezentate cu cel puţin o oră înainte de începerea reuniunii în care urmeaza să aibă loc proba, în ordinea în care vor înoata aceştia. Numele înotătorilor din ştafetele de Mixt trebuie menţionate în dreptul procedeului pe care îl vor înota.
BL 8.3.6.6. Fiecare federaţie membră poate înscrie un număr maxim de 26 bărbaţi şi 26 femei înotători.
BL 8.3.6.7. Seriile, semi-finalele şi finalele vor fi dispuse conform regulii SW 3, sub supravegherea comitetului tehnic de înot.
BL 8.3.6.8. Lista înscrierilor va fi publicată cu cel puţin 4 zile înainte de prima zi a competiţiei.
BL 8.3.6.9. În fiecare probă, la Jocurile Olimpice şi Campionatele Mondiale, inclusiv 800 m şi 1500 m liber feminin şi 800 m şi 1500 m liber masculin, concurenţii vor fi aşezaţi în serii conform cu timpii prezentaţi pe formularul oficial de înscriere. La Campionatele Mondiale de înot (25 m), probele de 800 m liber feminin şi 1500 m liber masculin pot fi, la decizia Biroului, programate contracronometru, seria cea mai rapidă desfăşurîndu-se în reuniuniunile finalele. Înotătorii vor fi repartizaţi în semifinale şi finale pe baza locului ocupat în serii şi semifinale.
Pe distanţele de 50 m, 100 m şi 200 m cu patru (4) serii sau mai multe, vor avea loc semifinale. Pe toate celelalte distanţe, vor avea loc numai finale.
BL 8.3.7. Înot în Ape Libere
BL 8.3.7.1 Pentru Campionatele Mondiale fiecare federaţie Membră poate înscrie maximum 2 (doi) înotători şi 2 (două) înotătoare pe probă.
BL 8.3.7.2 În probele de 10 Km. şi sub această distanţă este obligatoriu ca pe cap sau pe cască, pe ambele părţi laterale, să fie prezentat codul de ţară format din trei litere, putînd fi afişat şi pavilionul naţional (steagul). Codul ţării va avea un minimum de 0.04m. înălţime.
BL 8.3.8. Sărituri
BL 8.3.8.1 La Jocurile Olimpice şi la Campionatele Mondiale, în competiţia de sărituri de la trambulină şi de la platformă, vor fi executate numai săriturile prescrise (indicate) în Regulamentele FINA la Sărituri în Apă.
BL 8.3.8.2 Campionatele Mondiale
Fiecare federaţie membră poate înscrie maximum 2 concurenţi, indiferent de standarde, pentru fiecare probă individuală şi o (una) echipă formată din 2 (doi) concurenţi pentru fiecare probă de sărituri sincron. la JO, Biroul FINA va stabili standarde de calificare la înscriere pe două nivele: A şi B, din care B va fi mai uşor de realizat.Dacă o federaţie/comitet olimpic naţional înscrie numai un concurent per competiţie el/ea trebuie să întrunească standardul de înscriere B. Dacă doi concurenţi sunt înscrişi la aceeaşi competiţie, ambii trebuie să întrunească standardul de înscriere A.

BL 8.3.8.3 Jocurile Olimpice


BL 8.3.8.3.1 General:
BL 8.3.8.3.1.1 Dacă s-a calificat, o federaţie Membră/CON poate înscrie nu mai mult de 2 (doi) sau 3 (trei) săritori la o probă individuală (trambulină sau platformă) şi sărituri sincron la aceiaşi înălţime. Dacă o federaţie Membră/CON înscrie 3 (trei) saritori la aceiasi înălţime, cel puţin unul trebuie înscris în proba individuală la această înălţime executînd cerinţele din calificări.
BL 8.3.8.3.1.2 Urmînd concluziile ediţiei a XVI-a a Cupei Mondiale FINA 2008 şi nu mai târziu de 14 zile după aceasta, federaţia naţională Membră/CON va primi o notificare privind numărul de săritori pe care această federaţie Membră/CON il poate înscrie la Jocurile Olimpice. Numărul total de săritori care urmează a fi înscrişi nu trebuie să depăşească cifra de 136.
BL 8.3.8.3.1.3 Nu mai târziu de 30 zile înainte de încheierea termenului limită pentru recepţionarea înscrierilor de către Comitetul de Organizare al Jocurilor Olimpice, federaţia naţională Membră/CON va informa FINA asupra numărului permis de săritori ai acestei federaţiii naţionale Membre/CON pe care intenţionează să-i înscrie în fiecare probă. Dacă un săritor va fi înscris în ambele probe, ca membru al unei echipe de sarituri sincron şi ca sportiv înscris în probă individuală la aceiaşi înălţime, acesta va fi considerat ca o singură persoană. (Exemplu: dacă ambii săritori de la trambulină sincron, concurează şi în proba individuală de la trambulină, numărul total de săritori la trambulină va fi considerat ca fiind de 2 (doi).

BL 8.3.8.3.2 Sărituri Sincron (trambulină şi platformă)


Vor fi 8 (opt) echipe de sărituri sincron în fiecare probă. Echipele de înot sincron vor fi calificate de federaţia naţională / CON conform următoarelor reglementări:


  • Primele trei echipe clasate la Campionatele Mondiale;

  • Adăugînd primele 4 (patru) echipe de la Cupa Mondială FINA;

  • O echipă din partea ţării gazdă;

Dacă vreuna din cele 8 (opt) echipe calificate se retrage, aceasta va fi înlocuită de echipa următoare clasată în ordine la Cupa Mondială FINA.


BL 8.3.8.3.3 Sărituri Individual (trambulină şi platformă)
BL 8.3.8.3.3.1 Toţi săritorii participanţi în probe individuale trebuie să îndeplinească standardul punctajului de calificare al FINA pentru Sărituri în Apă;
BL 8.3.8.3.3.2 Participarea unei federaţii naţionale / CON este limitată la 2 (doi) săritori pe probă;
BL 8.3.8.3.3.3 Vor fi maximum 34 de săritori participanţi la fiecare probă individuală;
BL 8.3.8.3.3.4 Săritorii individuali vor fi calificaţi de federaţia naţională / CON conform următoarelor:

  • primii 12 finalişti în fiecare probă individuală de la Campionatul Mondial;

  • următorii săritori până la cifra maximă admisă de 34 în fiecare probă, vor fi adăugaţi conform clasamentului Cupei Mondiale FINA la Sarituri în Apă;

BL 8.3.8.3.3.5 Dacă un săritor calificat conform BL 8.3.8.3.3.1 nu a fost înscris la Jocurile Olimpice, va fi nominalizat un înlocuitor care are îndeplinite cerinţele BL 8.3.8.3.3.1 de aşa manieră încât numărul total de înscrieri să nu treacă (crească) peste 136;


BL 8.3.9. Înot Sincron
BL 8.3.10. Polo pe Apă ..........................................

........................................................................................................................................

Dostları ilə paylaş:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   58


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə