Cartea Federatiei Romane de NatatieYüklə 4.46 Mb.
səhifə4/58
tarix16.08.2018
ölçüsü4.46 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   58

C.11 ORGANIZAREA FINA

C.11.1 S-au stabilit următoarele entităţi pentru a guverna şi administra FINA:

Congresul General

Congresul Tehnic

Biroul

Comitetele permanenteComitetele ad-hoc, şi

Tribunalul de Arbitraj pentru Sport (CAS)C.12 ORGANIZAŢII CONTINENTALE

C.12.1. FINA recunoaşte urmatoarele organizaţii continentale:

Confederaţia Africană de Nataţie Amatori

Uniunea de Nataţie Amatori a Americilor

Federaţia Asiatică de Nataţie Amatori

Liga Europeana de Nataţie

Asociaţia de Nataţie Oceania

cu condiţia ca statutele lor să respecte condiţiile din clauza C.12.2.


C.12.2. Actul constitutiv al asociaţiilor continentale trebuie să fie aprobat de Birou pentru a se asigura că nu intra în conflict cu cele ale FINA.

C.13 CONDIŢII GENERALE

C.13.1. Congresul General este autoritatea suprema FINA şi va deţine puterea de a decide asupra oricăror chestiuni care apar în cadrul FINA, cu excepţia celor care ţin de autoritatea Congresului Tehnic. Deciziile Congresului Tehnic pot fi totuşi supervizate de Congresul General. Biroul poate decide să ia în considerare propuneri cu privire la Regulamentul Tehnic precum şi alte propuneri.


C.13.2. Congresul General FINA va fi compus din:
C.13.2.1. doi delegaţi numiţi legal ai fiecărui membru afiliat. Fiecare delegat

va avea un vot, totuşi cu condiţia ca acolo unde un membru este reprezentat numai de un delegat, respectivul delegat să aibă drept la două voturi. Nota de numire a delegaţilor, certificată în scris de membrul pe care îl reprezintă trebuie înregistrată la Secretarul Onorific înainte de începutul Congresului.


C.13.2.2. toţi membrii Biroului fără drept de vot

C.13.2.3. Preşedintele Onorific pe viaţă fără drept de vot, şi


C.13.2.4. toţi membrii onorifici fără drept de vot
C.13.3. Preşedintele FINA va prezida toate şedinţele Congresului sau în absenţa sa unul din Vice Preşedinţii numiţi de Birou.
C.13.4. Congresul se va întruni la fiecare patru ani, de preferinţă cu ocazia Jocurilor Olimpice. Secretarul Onorific va informa membrii nu mai târziu de 12 luni înainte de data exactă fixată pentru Congresul în cauză. Secretarul Onorific va trimite o invitaţie tuturor membrilor, împreună cu ordinea de zi a Congresului şi rapoarte precum cele din Clauza.13.8.2 şi C.13.8.3. de mai jos, împreună cu toate moţiunile şi cererile prezentate legal cu cel puţin 3 luni înainte de data fixată pentru şedinţă.
C.13.5. O adunare specială sau extraordinară a Congresului se va convoca prin hotărârea Biroului sau la primirea unei solicitari în scris din partea a 1/3 a membrilor. Secretarul Onorific va convoca acea adunare, care nu se va ţine mai devreme de 5 luni de la data notei de convocare, care va menţiona motivul şedinţei. Nu se va discuta nici un subiect la adunarea specială în afară de chestiunile menţionate în notă. Cvorumul va fi de 20 membri. Dacă cvorumul nu este prezent, se va considera că s-a pierdut moţiunea şi ea nu se va discuta din nou până la următoarea şedinţă obişnuită a Congresului.
C.13.6. Congresul General, în scopul de recompensa meritele excepţionale în serviciu pentru promovarea nataţiei internaţionale poate alege un Presedinte Onorific pe viata care va fi membru al Biroului fără drept de vot. Congresul General poate alege de asemenea membrii onorifici.
C.13.7. Congresul General are cvorumul dacă sunt reprezentaţi mai mult de o jumătate din membri. Dacă cvorumul nu este prezent la data de deschidere a Congresului anunţată anterior, şedinţa nu se va deschide decât o ora mai târziu când cvorumul nu va fi mai mic de 40 de membri. Deciziile Congresului se iau cu votul majorităţii membrilor prezenţi şi cu drept de vot.
C.13.8 La fiecare Congres General obişnuit pe ordinea de zi se vor include următoarele puncte:
C.13.8.1. declaraţia cvormului
C.13.8.2. raportul Biroului cu privire la activităţile sale în cursul perioadei

trecute de la Congresul anterior


C.13.8.3. raportul financiar al Trezorierului Onorific
C.13.8.4. descărcarea Biroului anterior de responsabilităţi
C.13.8.5. propuneri pentru modificări şi amendamente ale Actului Constitutiv

şi Regulamentului General FINA


C.13.8.6. alegerea membrilor Biroului în conformitate cu C.14.4. şi a

Funcţionarilor, şi


C.13.8.7. alte probleme anunţate în nota de convocare
C.13.9. Moţiunile, cererile şi propunerile pentru modificarea sau completarea Actului Constitutiv sau a Regulamentului General FINA vor fi luate în considerare numai dacă sunt prezentate de un membru sau de Birou. Toate moţiunile, cererile şi propunerile care vor fi examânate de Congresul General trebuie să ajungă la Secretarul Onorific cu cel puţin 8 luni calendaristice înainte de Congres şi trebuie să apară pe ordinea de zi dată membrilor în conformitate cu C.13.4. La o moţiune de urgenţă aprobată cu o majoritate de 2/3 din membrii prezenţi şi votanţi, Congresul poate discuta propuneri noi care nu apar pe ordinea de zi.
C.13.10 Orice modificare sau completare a Actului Constitutiv convenită de Congres va intra în vigoare imediat dacă nu s-a stabilit altfel la data aprobării. Orice modificare sau completare la Regulamentul General convenită de Congres nu va intra în vigoare mai devreme de 2 luni după ce s-a luat decizia.

C.14 CONGRESUL TEHNIC

C.14.1. Congresul Tehnic este autorizat să decida cu privire la chestiunile tehnice referitoare la sportul de competiţie în nataţie, nataţie în ape fără gheata, sărituri, polo pe apa, înot sincron şi maratoane şi va avea puterea să stabilească Regulamentul Tehnic al FINA.


C.14.2. Congresul se va convoca la fiecare patru ani, de preferinta cu ocazia campionatelor mondiale. Secretarul Onorific va informa membrii nu mai târziu de 12 luni de la data exacta fixata pentru Congresul în cauza. Secretarul Onorific va trimite o invitaţie tuturor membrilor împreună cu toate moţiunile şi cererile prezentate corespunzător cu cel puţin 3 luni înainte de data fizata pentru adunare.
C.14.3. Congresul tehnic va fi compus din:
C.14.3.1 - doi delegaţi numiţi corespunzător ai fiecărui membru afiliat, dacă

Congresul este împărţit în două şedinţe separate pentru discipline individuale. Dacă Congresul are loc pentru patru discipline, fiecare membru afiliat poate numi până la patru delegaţi. Nota de numire a delegaţilor, certificată în scris de membrul pe care îl reprezintă se va înregistra la Secretarul Onorific FINA înainte de începutul Congresului. La fiecare Congres Tehnic, fiecare membru are două voturi, indiferent câţi delegaţi sunt.


C.14.3.2. - toţi membrii Biroului fără drept de vot

C.14.3.3. - Preşedintele onorific pe viaţă fără drept de vot

C.14.3.4. - toţi membrii onorifici fără drept de vot

C.14.3.5. - toţi membrii Comitetului Tehnic respectiv fără drept de vot


C.14.4. Preşedintele FINA va prezida la toate şedinţele Congresului sau în absenţa sa, unul dintre Vice Presedinţii numiţi de Birou.
C.14.5. Congresul Tehnic are cvorumul dacă sunt reprezentaţi cel puţin 20 membri.
C.14.6. La fiecare Congres Tehnic pe ordinea de zi se vor include următoarele puncte:
C.14.6.1. declaraţia cvorumului

C.14.6.2. propuneri de modificări şi amendamente ale Regulamentului

Tehnic, şi

C.14.6.3. alte activităţi tehnice pentru care s-a trimis notă


C.14.7. Moţiunile, cererile şi propunerile pentru modificarea sau completarea Regulamentului Tehnic FINA vor fi luate în considerare numai dacă sunt prezentate de un membru, de Birou sau de Comitetul Tehnic respectiv. Toate moţiunile, cererile şi propunerile care vor fi examânate de Congresul Tehnic trebuie să ajungă la Secretarul Onorific cu cel puţin 8 luni calendaristice înainte de Congres şi trebuie să apară pe ordinea de zi dată membrilor în conformitate cu C.14.2. La o moţiune de urgenţă aprobată cu o majoritate de 2/3 din membrii prezenţi şi votanţi, Congresul poate discuta propuneri noi care nu apar pe ordinea de zi.
C.13.10 Orice modificare sau completare a Regulamentului Tehnic convenită de Congres nu va intra în vigoare mai devreme de 2 luni după ce s-a luat decizia.Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   58


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə