Comisia evaluează ultimele programe de stabilitate și de convergență și continuă pde pentru Ungaria, Lituania, Malta, Polonia și România

Sizin üçün oyun:

Google Play'də əldə edin


Yüklə 420.41 Kb.
səhifə1/6
tarix01.08.2018
ölçüsü420.41 Kb.
  1   2   3   4   5   6

IP/09/990

Bruxelles, 24 iunie 2009Comisia evaluează ultimele programe de stabilitate și de convergență și continuă PDE pentru Ungaria, Lituania, Malta, Polonia și România

Comisia Europeană a examinat astăzi versiunile actualizate ale programelor de stabilitate și de convergență1 prezentate de Austria, Belgia, România, Slovenia și Slovacia, ultimele din seria de programe din 2009. Ca și în cazul celorlalte state membre ale UE, se estimează că pozițiile bugetare ale acestor țări se deteriorează considerabil, reflectând recesiunea actuală și măsurile de stimulare a economiei adoptate în temeiul Planului european de redresare economică (PERE), care indica necesitatea adoptării unor măsuri fiscale oportune și specifice de către statele membre care dispun de o marjă de manevră bugetară. În toate aceste cinci țări, se pare că și țintele bugetare indicate sunt amenințate de riscuri. Pe baza rezultatelor bugetare din 2008 comunicate în luna aprilie, Comisia a concluzionat de asemenea că Lituania, Malta, Polonia și România înregistrează deficite excesive în sensul articolului 104 alineatul (7) din Tratatul UE și a recomandat termene limită pentru corectarea acestora. Comisia recomandă totodată Consiliului să adopte o nouă recomandare în temeiul articolului 104 alineatul (7) pentru a stabili un nou termen de corectare a deficitului din Ungaria. Evaluările și recomandările se bazează pe previziunile din primăvară ale Comisiei, dar includ și informații bugetare și previziuni naționale recente. Termenele propuse iau în calcul poziția bugetară inițială și marja de manevră, potrivit PERE, perspectivele economice, dezechilibrele macroeconomice și condițiile de finanțare. Aceste recomandări vor fi probabil dezbătute de Consiliul Ecofin la următoarea sa reuniune din luna iulie. Din acel moment, statele membre vizate vor avea la dispoziție șase luni pentru a prezenta măsurile pe care intenționează să le întreprindă pentru a reduce progresiv deficitul bugetar.

Pozițiile bugetare naționale în UE și în afara acesteia s-au deteriorat considerabil anul trecut și vor continua să se deterioreze și în acest an, în contextul recesiunii și al măsurilor de stimulare instituite în mod legitim pentru limitarea impactului asupra activității și a ocupării forței de muncă. Pentru a limita costul datoriei pentru generațiile actuale și viitoare, este esențial ca guvernele să definească o traiectorie de ajustare în cadrul căreia să se angajeze să corecteze deficitele publice începând din momentul redresării economiei, care ar trebui să se producă treptat în anul 2010. Pactul de stabilitate și creștere oferă cadrul necesar pentru această strategie de ieșire din criză și pentru revenirea la finanțe publice solide și sustenabile pe termen lung”, a declarat Joaquín Almunia, Comisarul european pentru afaceri economice și monetare.1. Evaluarea programelor de stabilitate și de convergență

ROMÂNIA

Încetinirea economică globală a determinat reducerea drastică a fluxurilor de capital privat spre România, ceea ce a dus la scăderea considerabilă a activității începând cu trimestrul patru din 2008. Programul prezentat de România prevede că PIB-ul se va contracta cu 4% în 2009, după care va urma o creștere de 0% în 2010 și de 2,6% în 2011. Având în vedere lipsa marjei de manevră bugetară și necesitatea corectării dezechilibrelor fiscale și externe majore, România intenționează să adopte o orientare fiscală restrictivă între 2009 și 2011.

În conformitate cu angajamentele luate de România în contextul asistenței oferite de UE pentru balanța de plăți, autoritățile preconizează un efort considerabil de consolidare fiscală, stabilind o țintă de deficit de 5,1% din PIB pentru 2009, având în vedere o reducere a acestuia sub 3% din PIB până în 2011. Programul prevede totodată măsuri pentru îmbunătățirea guvernanței fiscale, întărirea reglementării și supravegherii sectorului financiar și accelerarea reformelor structurale. Rezultatele bugetare sunt supuse însă unor riscuri de deteriorare, având în vedere incertitudinea legată de scenariul macroeconomic pentru 2009 și de implementarea efectivă a măsurilor preconizate în materie de cheltuieli, precum și lipsa informațiilor referitoare la măsurile concrete necesare pentru sprijinirea consolidării fiscale după 2009.

În lumina acestei evaluări, având în vedere recomandările adresate României pentru corectarea deficitului excesiv în conformitate cu articolul 104 alineatul (7) din tratat (a se vedea mai jos) și, de asemenea, necesitatea asigurării unei convergențe sustenabile, și în conformitate cu măsurile de politică economică prevăzute în cadrul programului economic sprijinit prin intermediul asistenței Comunității pentru balanța de plăți, România este invitată: (i) să asigure corectarea deficitului excesiv până în 2011; în acest scop, să implementeze măsurile fiscale preconizate în bugetul adoptat în februarie 2009 și în bugetul rectificat din aprilie 2009, mai ales în domeniul salariilor din sectorul public și al reformei sistemului de pensii; să ia măsuri corectoare suplimentare, dacă este nevoie, pentru a atinge ținta de deficit pentru 2009, astfel încât să asigure respectarea angajamentelor luate în cadrul programului sprijinit prin intermediul asistenței CE pentru balanța de plăți; să precizeze măsurile de sprijinire a reducerii preconizate a deficitului în 2010 și 2011, în special cele care stau la baza reducerii planificate a cheltuielilor cu salariile din sectorul public; (ii) să ia măsuri concrete în vederea consolidării preconizate a guvernanței fiscale și a transparenței, în special prin stabilirea unui cadru bugetar obligatoriu pe termen mediu, înființarea unui consiliu fiscal independent, introducerea unor limite pentru rectificările bugetare în cursul anului, stabilirea de reguli de politică bugetară și restructurarea sistemului de salarizare din sectorul public, inclusiv în ceea ce privește sporurile salariale; în domeniul administrației fiscale, să mărească eficiența colectării veniturilor prin reforma administrației fiscale și lărgirea bazei de impozitare; (iii) să accelereze reforma sistemului de pensii (în special cu privire la indexarea pensiilor și vârsta de pensionare) pentru a reduce creșterea substanțială a cheltuielilor legate de îmbătrânirea populației și riscurile care amenință sustenabilitatea finanțelor publice și să amelioreze eficiența și eficacitatea cheltuielilor din sistemul de sănătate; și (iv) să întărească partea de ofertă a economiei prin progrese concrete în implementarea reformelor structurale, mai ales prin sporirea eficienței administrației publice, îmbunătățirea mediului de afaceri, soluționarea problemei veniturilor nedeclarate, creșterea gradului de absorbție și îmbunătățirea utilizării fondurilor UE.AUSTRIA

After a budget deficit of only 0.4% of GDP in 2008, Austria faces a severe deterioration in its public finances due to the global economic and financial crisis and the budgetary measures adequately taken in line with the EERP. The updated Stability Programme foresees a budget deficit of 3.5% of GDP in 2009 and of 4.7% over 2010-2012 before edging down to 3.9% in 2013. This is subject to downside risks.

Benefiting from the fiscal space created during the boom years and from the absence of external imbalances, the Austrian government introduced sizeable fiscal stimulus of around 1¼% and 1¾% of GDP for 2009 and 2010 that include a mix of revenue and expenditure instruments. The aim is to bolster private incomes, avoid lay-offs, strengthen human skills by providing further vocational training, and provide incentives for investment and support to the automotive sector.

In view of the assessment, Austria is invited to (i) implement the stimulus measures, but reverse the expansionary fiscal stance once the economic crisis subsides so as to return to a consolidation path compatible with the long-term sustainability of public finances, (ii) substantiate the government's intention mentioned in the programme to implement measures deemed necessary to achieve a general government deficit below the 3% of GDP reference value by 2012 at the latest and (iii) further improve the budgetary framework to strengthen fiscal discipline at all levels of government through enhanced transparency and accountability notably by aligning legislative, administrative and financing responsibilities between the different levels of government.BELGIUM

Following the sharp contraction of the Belgian economy in the last quarter of 2008 and the first of 2009, the updated stability programme foresees a deterioration of the budget deficit from 1.2% of GDP in 2008 to 3.4% of GDP in 2009 and 4% of GDP in 2010. Afterwards, the programme foresees a reduction to below the 3% of GDP reference value by 2012 and to 1.5% of GDP in 2013. The government debt-to-GDP ratio, which rose to 89.6% in 2008 as a result of the measures to stabilise the financial system, is expected to continue its upward movement, reaching 95% in 2010, before gradually declining thereafter, to 92% in 2013. The absence of crucial information in the programme, such as the expenditure and revenue ratios, has hampered the possibility to assess the credibility of the deficit and debt targets in the programme.

The deficit and debt targets are subject to considerable downside risk over the entire programme period, stemming from favourable macroeconomic assumptions and the lack of underlying measures. Moreover, also in the light of the debt dynamics and the long-term sustainability of public finances, the programme lacks ambition regarding the decisive correction of the deficit as the economic situation improves.

On the basis of the Commission's assessment, Belgium is invited to: (i) submit, by 20 September at the latest, an update of the programme including a well founded medium-term budgetary strategy and improve compliance with the data requirements of the code of conduct especially regarding compulsory data; (ii) implement the stimulus measures in line with the EERP as planned while avoiding a further deterioration of the structural balance in 2009 and reverse the expansionary fiscal stance as from 2010 when the economy is expected to improve so as to return to a consolidation path compatible with the long-term sustainability of public finances;

(iii) improve the quality of public finances by adopting a more stringent budgetary framework, encompassing binding, multi-annual expenditure ceilings and budgetary agreements among the different government tiers, including the establishment of enforcement mechanisms to ensure the respect of the fiscal targets; and (iv) undertake structural reforms of the social security system, the labour market and product markets to enhance potential growth, increase the employment rate and reduce the budgetary impact of ageing, in order to improve the long-term sustainability of public finances.

SLOVENIA

According to the programme update, the deficit is targeted to widen significantly in 2009, to 5.1% of GDP, reflecting the working of the automatic stabilizers and various discretionary measures as well as the strong dynamics of social transfers and compensation of employees. Thereafter, the deficit is projected to narrow gradually, especially in 2010, but to remain above the 3% of GDP reference value. Assessed against currently available information, the macroeconomic scenario for 2009 and 2010 appears favourable and the budgetary outlook throughout the programme period seems subject to downside risks. In response to the EERP, Slovenia adopted stimulus measures that , together with tax relief decided before the onset of the crisis, should support the economy. They focus on stemming the deterioration in the labour market and enhancing growth potential and competitiveness.

Going forward, key challenges for Slovenia are the reversal of the fiscal stimulus, the need to improve the long-term sustainability of public finances, for which Slovenia is at high risk, and to enhance competitiveness. In view of the assessment, Slovenia is invited to: (i) implement the stimulus measures in 2009 in line with the EERP; (ii) start reversing the fiscal stimulus as planned in the programme in 2010 and strengthen the adjustment foreseen for 2011 in the light of the assumed pick-up in economic growth; in so doing, keep tight control over government expenditure; (iii) in view of the projected increase in age-related expenditure, improve the long-term sustainability of public finances by further reforming the pension system, in particular with a view to encouraging longer working lives

SLOVAKIA

The stability programme of Slovakia targets a budget deficit of 3.0%, 2.9% and 2.2% GDP in 2009, 2010 and 2011 respectively. These budgetary projections are based on markedly favourable macroeconomic assumptions. Achieving medium-term budgetary targets will require more significant structural consolidation after 2009 than envisaged in the programme. The consolidation effort needs to be backed up by concrete expenditure measures. In addition, the deterioration of public finances presents a risk also for long-term sustainability. In this context, it is crucial to keep stable rules for the fully-funded pension pillar and therefore to avoid measures that create uncertainty for the business strategy of pension funds. Slovakia adopted stimulus measures in line with the EERP. They are targeted at disadvantaged groups and in most cases temporary.

In view of the assessment, Slovakia is invited to: (i) implement the anti-crisis measures in line with the EERP as planned; (ii) ensure consolidation from 2010 onwards as the economy recovers and back up the budgetary strategy with specific measures for reducing expenditure from 2010 onwards. This should be supported by the introduction of legally binding expenditure ceilings for the general government to ensure fiscal discipline in a less buoyant revenue scenario; (iii) ensure stable rules for the fully-funded pension pillar, given the upcoming challenges of an ageing population, in order to improve the long-term sustainability of public finance.

2. Excessive deficit procedures

HUNGARY

An excessive deficit procedure was opened in July 2004 right after EU accession that recommended the country to bring the deficit below 3% of GDP by 2008. The recommendation was repeated in March 2005 and again in October 2006 in view of the inadequate action taken by Hungary. In October 2006, the Council also extended the deadline for the correction of the excessive deficit to 2009.

Since mid-2006 Hungary has made marked progress to correct its fiscal imbalances. The nominal deficit targets were overachieved by large margins as the deficit was reduced from over 9% of GDP in 2006 to 3.4% in 2008. However, the impact of the current financial crisis has heavily affected the Hungarian economy. As a response, the authorities adopted a new economic policy programme in October 2008, supported by an international financial assistance package of €20 billion, chiefly from the EU and the IMF2. But in spite of additional corrective measures taken in several rounds, because of the significant deterioration in the economic outlook, with GDP now expected to contract by around 6½% this year, the 2009 deadline is no longer achievable. Given that the country has taken effective action but the deficit outcome was affected strongly by unexpected adverse economic developments, the revised Pact provides for the possibility to issue a revised recommendation, which can extend the deadline for the correction.

Against this background, the Commission recommends to the Council to ask the Hungarian Government to correct the excessive deficit by 2011, which seems to be appropriate in view of the exceptional situation characterised by the depth and length of the current recession and the fragility of the financial sector. This should be done by limiting the deterioration of the fiscal position in 2009 as well as by rigorously implementing the necessary consolidation measures to ensure a renewed decline of the headline deficit starting from 2010, with an increased reliance on structural steps. Moreover, Hungary will be requested to spell out and adopt in a timely manner additional consolidation measures which will be necessary to achieve the correction of the excessive deficit by 2011. The budgetary adjustment also needs to be framed within a comprehensive structural reform strategy and supported by the rigorous implementation of the recently adopted fiscal responsibility law.LITHUANIA

According to data notified by the Lithuanian authorities in April 2009, the general government deficit reached 3.2% of GDP in 2008. Although the deficit was close to the 3% Treaty reference value, the excess was not considered as being due to exceptional circumstances nor considered to be temporary. Based on available information, the Commission services' spring 2009 forecast projects that in the absence of new policy measures public finances would deteriorate significantly further in 2009 and 2010 (the deficit would reach 5.4% of GDP and 8.0% of GDP respectively).

In view of the very weak economic situation in Lithuania and the size of the deficit, a 2011 deadline appears warranted. This implies an average annual fiscal effort of at least 1½% of GDP over the period 2009-2011. In order to achieve this target, the Lithuanian authorities should implement the fiscal measures included in the 2009 budget and in the supplementary 2009 budget. Moreover, Lithuania is recommended to consider further measures to limit the deterioration of public finances in 2009 and to devise additional consolidation measures for 2010, so as to achieve this fiscal consolidation path.

Lithuania is also recommended to strengthen fiscal governance and transparency, by enhancing the medium-term budgetary framework and reinforcing expenditure discipline, as well as to improve the monitoring of the budget implementation throughout the year.MALTA

Following the submission of data by the Maltese authorities showing a deficit of 4.7% of GDP in 2008, the Commission adopted on 13 May a report under Article 104(3) of the Treaty as a first step in the excessive deficit procedure. The report concluded that neither the deficit nor the debt criterion in the Treaty is fulfilled.

The Commission recommends to the Council that Malta puts an end to the excessive deficit situation by 2010 in a credible and sustainable manner by rigorously implementing the budgetary measures planned for 2009 while avoiding any further deterioration in public finances. For 2010, new consolidation measures are called for. The recommendation also invites the Maltese authorities to ensure that budgetary consolidation towards the medium-term objective of a balanced budgetary position in structural terms is sustained after the excessive deficit has been corrected. To this end, the Maltese authorities are invited to spell out the measures necessary to achieve a lasting consolidation and to strengthen the medium-term focus of the budgetary framework.

POLAND

According to data notified by the Polish authorities in April 2009, the general government deficit reached 3.9% of GDP in 2008, thus exceeding the 3% reference value. This was significantly more than the expected 2008 outturn of 2.7% presented in the December convergence programme. In the notification, the Polish authorities presented a revised deficit target of 4.6% for 2009 whereas the spring 2009 Commission services’ forecast is 6.6% due to a less optimistic macroeconomic scenario and under a “no policy change” assumption. The Polish authorities have recently revised downwards the growth forecast for this year and announce that the general government deficit may significantly exceed the 4.6% of GDP planned for the current year in the Spring 2009 EDP notification. The Commission report under Article 104(3) published on 13 May considered that the deficit was not close to the 3% of GDP reference value and that the excess over the reference value could not be qualified as exceptional or temporary within the meaning of the Treaty and the Stability and Growth Pact.

The existence of special circumstances, largely resulting from the global economic crisis, which entailed a collapse of exports, a sharp tightening of mortgage loans and corporate loans as well as the ongoing structural shift in the economy, which also contributes to quickly rising unemployment rates, authorises the Council to allow the correction of the excessive deficit in a medium term rather than in the year following the initiation of the excessive deficit procedure. According to the Commission recommendation to the Council, the Polish authorities should put an end to the excessive deficit situation by 2012 at the latest. This implies an average annual fiscal effort of about 1¼ -1½ percentage points of GDP starting in 2010. To minimise the recession and, at the same time, ensure that long-term growth is sustained, Poland should implement the fiscal stimulus measures in 2009 as planned, in particular the public investment plan, while avoiding any further deterioration in public finances. Credible and sustainable correction of the excessive deficit requires (i) spelling out rapidly the detailed measures that are necessary to achieve the consolidation path allowing to contain primary current expenditure over the coming years, especially in the areas of social spending and (ii) strengthening the binding nature of Poland’s medium-term budgetary framework, for example by means of introducing a legal ceiling on the growth of primary current expenditure, as well as improving the monitoring of the budget execution throughout the year.

ROMÂNIA

Deficitul bugetar al României a atins în anul 2008 nivelul de 5,4% din PIB (a se vedea mai sus). Această cifră reflectă în principal derapaje ale cheltuielilor, îndeosebi ale cheltuielilor cu salariile din sectorul public și cu prestațiile sociale, precum și previziuni foarte optimiste privind veniturile și, într-o măsură mai mică, o scădere bruscă a veniturilor colectate în ultimul trimestru al anului 2008, pe fondul încetinirii creșterii economice. Creșterea deficitului bugetar s-a datorat și absenței eforturilor de consolidare fiscală în perioada în care conjunctura economică era favorabilă. Începând din 2009, politica fiscală vizează corectarea deficitului bugetar, în conformitate cu programul economic adoptat de autorități în cadrul asistenței financiare internaționale acordate României.

Comisia recomandă României să își corecteze deficitul excesiv până în 2011, având în vedere dezechilibrele majore și situația economică și financiară. Calendarul propus corespunde țintelor bugetare convenite în cadrul asistenței financiare internaționale.

În acest scop, autoritățile române sunt invitate (a) să implementeze în 2009 măsurile fiscale prevăzute în bugetul din februarie 2009 și în bugetul rectificat din aprilie 2009, în special în domeniul salariilor din sectorul public și al reformei pensiilor, și să adopte și să implementeze măsuri suplimentare, dacă este necesar, în vederea atingerii țintei de deficit pe 2009; (b) să asigure un efort bugetar anual de cel puțin 1½% din PIB începând din 2010 și (c) să stabilească măsurile detaliate necesare pentru realizarea acestei strategii de consolidare dincolo de anul 2009 și să implementeze cu rigurozitate măsurile corectoare avute în vedere; consolidarea ar trebui să se bazeze în special pe reducerea cheltuielilor iar măsurile ar trebui să se concentreze asupra limitării cheltuielilor curente, în special în privința masei salariale din sectorul public; să exploateze toate oportunitățile de accelerare a reducerii deficitului; să fie pregătite să adopte măsurile suplimentare care se pot dovedi necesare pentru corectarea deficitului excesiv până în 2011.All related documents are available at:

http://ec.europa.eu/economy_finance/thematic_articles/article15413_en.htm


Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6
Orklarla döyüş:

Google Play'də əldə edin


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə