Comunicarea Comisiei din 2011 Comunicarea Comisiei privind „instituirea unui sistem de management al siguranței aviației pentru Europa”

Sizin üçün oyun:

Google Play'də əldə edin


Yüklə 18.05 Kb.
tarix27.12.2018
ölçüsü18.05 Kb.

  1. Comunicarea Comisiei din 2011

Comunicarea Comisiei privind „instituirea unui sistem de management al siguranței aviației pentru Europa1, publicată în 2011, a descris provocările în materie de siguranță cu care se confruntă Uniunea și statele sale membre și a concluzionat asupra necesității de a dezvolta o abordare mai proactivă și bazată pe date concrete. Comunicarea a detaliat o serie de acțiuni practice pentru a răspunde acestor provocări.

Unele dintre aceste măsuri au fost puse în aplicare în ultimii ani, în special odată cu adoptarea Regulamentului (UE) nr. 376/2014 privind raportarea, analiza și acțiunile subsecvente cu privire la evenimentele de aviație civilă2. Propunerea Comisiei de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind normele comune în domeniul aviației civile și instituirea unei agenții a Uniunii Europene de Siguranță a Aviației și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European și al Consiliului [COM (2015) 613] contribuie și ea la punerea în aplicare a acțiunilor identificate în comunicarea Comisiei din 2011, cu scopul de a stabili și menține un nivel ridicat, uniform, de siguranță a aviației civile și de protecție a mediului în Europa.

Comunicarea Comisiei privind „instituirea unui sistem de management al siguranței aviației pentru Europa” a fost însoțită de un document care descria Programul european de siguranță a aviației3.


  1. Prima ediție a documentului privind Programul european de siguranță a aviației

Programul european de siguranță a aviației1 cuprinde un set integrat de regulamente la nivelul Uniunii, împreună cu activitățile și procedurile utilizate pentru managementul comun al siguranței aviației civile la nivel european. Acesta nu este un plan de activități, ci corespunde din punct de vedere funcțional, la nivelul UE, programului național de siguranță în sensul anexei 19 la Convenția de la Chicago.

Documentul privind Programul european de siguranță a aviației explică modul în care siguranța este gestionată în UE și statele sale membre, prin intermediul legislației Uniunii și prin alte politici, practici și acțiuni.

Deși poate include unele elemente prospective (având în vedere că unele activități sau norme pot fi deja adoptate, fără a fi puse în aplicare integral), scopul său principal nu este de a defini o foaie de parcurs pentru viitor. Documentul privind Programul european de siguranță a aviației prezintă un „instantaneu” al ansamblului normelor și proceselor care contribuie, într-o manieră integrată, la prevenirea accidentelor și la siguranța aviației în Uniune.

El nu este destinat să înlocuiască programele de siguranță ale statelor membre, ci mai degrabă să le completeze. Având în vedere că numeroase norme și activități privind siguranța aviației sunt adoptate și coordonate la nivelul UE, statele membre ar trebui să facă trimitere, în propriile programe naționale de siguranță, la Programul european de siguranță a aviației pentru a explica în întregime modul în care este gestionată siguranța aviației pe teritoriul lor național, așa cum se prevede în Convenția de la Chicago. Într-adevăr, deoarece UE legiferează în multe domenii ale siguranței aviației, statele membre nu pot descrie modul în care gestionează siguranța fără a include dimensiunea UE.

În plus, în anumite domenii, responsabilitățile care le revin statelor în temeiul Convenției de la Chicago au fost transferate la nivelul Uniunii. Documentul privind Programul european de siguranță a aviației explică modul în care UE abordează obligațiile internaționale care decurg din acest transfer de responsabilități.

Prin descrierea procedurilor utilizate pentru managementul comun al siguranței la nivel european și, în special, a modului în care Comisia Europeană, statele membre și AESA cooperează pentru detectarea condițiilor care prezintă un risc la adresa siguranței și luarea măsurilor necesare pentru a reduce riscurile de siguranță, Programul european de siguranță a aviației contribuie la clarificarea diferitelor niveluri de responsabilitate în materie de siguranță din cadrul UE și precizează modul în care UE în ansamblul său poate atinge și menține rezultate satisfăcătoare în materie de siguranță. El oferă totodată transparență pentru toate părțile interesate de aspecte din domeniul siguranței.

Documentul referitor la Programul european de siguranță a aviației este aliniat la formatul și structura programului național de siguranță descris în detaliu în anexa 19 la Convenția de la Chicago:

Prima parte a documentului este dedicată politicilor și obiectivelor europene în materie de siguranță. Ea cuprinde în particular descrierea cadrului legislativ european al aviației și explică repartizarea competențelor între statele membre și diferiții actori la nivelul UE. De asemenea, sunt detaliate mecanismele instituite pentru a asigura aplicarea legislației UE.

Cea de-a doua parte se concentrează pe gestionarea riscurilor în materie de siguranță la nivel european. Ea descrie cerințele de siguranță existente, aplicabile industriei și statelor membre și explică modul în care riscurile în materie de siguranță sunt evaluate și atenuate în mod colectiv în cadrul UE.

A treia parte se referă la dimensiunea europeană a asigurării siguranței și detaliază, în special, modul în care se realizează supravegherea siguranței în UE și în statele sale membre.

În fine, a patra parte detaliază activitățile europene în domeniul promovării siguranței, inclusiv pregătirea și cooperarea internațională.


  1. Un Program european de siguranță a aviației în continuă evoluție

Pentru a rămâne eficient în ceea ce privește prevenirea accidentelor și atenuarea riscurilor, managementul siguranței trebuie să se adapteze continuu la schimbările de pe piața aviației, la evoluția tehnologică și la apariția unor noi riscuri în materie de siguranță. Documentul privind Programul european de siguranță a aviației trebuie așadar actualizat periodic pentru a reflecta aceste modificări. Această necesitate a actualizării sale cu regularitate de către Comisie a fost recunoscută în comunicarea Comisiei din 2011 (acțiunea 8 din comunicare).

De la publicarea primei versiuni a documentului referitor la Programul european de siguranță a aviației în 2011 au avut loc mai multe schimbări legislative în UE. Noile norme privind limitarea timpului de zbor, operatorii din țări terțe, operațiunile de zbor, managementul traficului aerian (ATM), serviciile de navigație aeriană (ANS), aerodromurile, precum și raportarea, analiza și acțiunile subsecvente cu privire la evenimente sunt câteva exemple de modificări legislative care au avut loc din 2011 până în prezent.

Pe lângă modificarea cadrului juridic, managementul siguranței a evoluat în alte domenii; un exemplu în acest sens este evoluția activităților realizate de AESA în contextul inspecțiilor de standardizare. În plus, dimensiunea europeană a promovării siguranței a fost consolidată, în special după reorganizarea AESA în 2014.

Programul european de siguranță a aviației este completat de Planul european pentru siguranța aviației, care identifică riscurile specifice care afectează în prezent sistemul de siguranță a aviației al Uniunii și propune acțiuni de atenuare pentru a face față acestor riscuri. Până în prezent, procesul de elaborare a Planului european pentru siguranța aviației a fost în mare măsură unul intern al AESA, însă acum este momentul potrivit să i se dea o dimensiune și o responsabilitate cu adevărat europene, în special printr-o implicare mai mare a statelor membre și a industriei. În acest scop, procesul de elaborare și adoptare a Planului european pentru siguranța aviației a fost revizuit pentru a se încorpora învățămintele trase în urma primelor cicluri de punere în aplicare. Întrucât este vorba de un element esențial al sistemului de management al siguranței la nivelul UE, Comisia a considerat că procesul de elaborare, adoptare și actualizare a Planului european pentru siguranța aviației ar trebui descris cu mai multe detalii în documentul referitor la Programul european de siguranță a aviației.

Normele, activitățile și procesele care fac parte din Programul european de siguranță a aviației ar trebui să fie monitorizate, în special pentru evaluarea pertinenței și a eficienței lor. Această monitorizare a rezultatelor în materie de siguranță ar trebui să se bazeze pe indicatori care ar putea include respectarea normelor, frecvența anumitor tipuri de evenimente care afectează siguranța, numărul accidentelor sau al deceselor și gradul de maturitate al sistemelor de management al siguranței.

Acești indicatori sunt folosiți de către state pentru a stabili nivelul acceptabil de performanță a siguranței pe teritoriul național, nivel impus de OACI și care indică nivelul minim de performanță a siguranței aviației civile care ar trebui atins la nivel național. Acesta se stabilește în cadrul fiecărui program național de siguranță.

Nivelul acceptabil de performanță în materie de siguranță care ar trebui atins în Uniune ar putea fi definit și în Planul european pentru siguranța aviației, pentru a monitoriza mai bine performanța în materie de siguranță a sistemului de aviație al UE și a determina modificările care ar trebui efectuate la diverse niveluri pentru a realiza noi îmbunătățiri în materie de siguranță.

Cea de-a doua ediție a documentului privind Programul european de siguranță a aviației, care reflectă schimbările susmenționate și descrie modul în care siguranța aviației este gestionată în prezent în Uniunea Europeană și în statele membre ale acesteia, este adoptată ca anexă la prezentul raport.1 Comunicare a Comisiei către Consiliu și către Parlamentul European, Instituirea unui sistem de management al siguranței aviației pentru Europa, COM/2011/0670 final.

2 Regulamentul (UE) nr. 376/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 3 aprilie 2014 privind raportarea, analiza și acțiunile subsecvente cu privire la evenimentele de aviație civilă, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 996/2010 al Parlamentului European și al Consiliului și de abrogare a Directivei 2003/42/CE a Parlamentului European și a Consiliului, și a Regulamentelor (CE) nr. 1321/2007 și (CE) nr. 1330/2007 ale Comisiei (Text cu relevanță pentru SEE); JO L 122, 24.4.2014, p. 18.

3 Programul european de siguranță a aviației, SEC/2011/1261 final.

1 Așa cum este definit la articolul 2 punctul 17 din Regulamentul (UE) nr. 376/2014 privind raportarea, analiza și acțiunile subsecvente cu privire la evenimentele de aviație civilă.

RO RO


Dostları ilə paylaş:
Orklarla döyüş:

Google Play'də əldə edin


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə