Consilul județean satu mareYüklə 192.75 Kb.
səhifə1/3
tarix25.07.2018
ölçüsü192.75 Kb.
  1   2   3

CONSILUL JUDEȚEAN SATU MAREPROCES – VERBAL
al desfășurării ședinței ordinare a Consiliului Județean Satu Mare

din data de 31.01.2017, ora 14.00

Domnul președinte Pataki Csaba:

Bună ziua! Bine ați venit!

Ne cerem scuze pentru întârziere, dar trebuie să verificăm fiecare cifră.

Şedinţa a fost convocată în baza Dispoziţiei nr. 17/ 25.01.2017 a preşedintelui consiliului judeţean, prin invitarea telefonică şi invitarea scrisă a consilierilor, transmisă electronic, prezentarea comunicatului pe site-ul consiliului judeţean, afişarea acestuia la sediul instituţiei și prin publicarea anunțului în presa locală, inclusiv în cea de limba maghiară.

Sunt prezenți: 30 consilieri, lipsesc: domnul consilier Enătescu Virgil și domnul consilier Ștef Mihai Adrian.

Eu aș propane să începem ședința cu un moment de reculegere în cinstea memoriei domnului vicepreședinte Panea Alexandru.

Majoritatea consilierilor în funcţie fiind prezenţi, şedinţa este legal constituită.

Pentru început, o rog pe doamna Crasnai Mihaela, secretarul judeţului, să consulte consilierii judeţeni în legătură cu conţinutul procesului - verbal al şedinţei ordinare din data de 28.12.2016.


Doamna secretar Crasnai Mihaela:

Procesul-verbal menționat, redă întocmai, conform înregistrărilor audio, desfăşurarea şedinţei, dezbaterile, precum şi modul în care s-a exercitat votul cu privire la proiectele de hotărâri aflate pe ordinea de zi a şedinţei ordinare din data de 28.12.2016. Acesta, a fost transmis, în format electronic, spre consultare, odată cu materialele şedinţei.


Având în vedere prevederile legale care permit consilierilor judeţeni să conteste conţinutul procesului-verbal şi să ceară menţionarea exactă a opiniilor exprimate, vă consult dacă există asemenea contestaţii?

Domnul președinte Pataki Csaba:

Dacă nu sunt, supun spre aprobare procesul- verbal al şedinţei ordinare din data de 28.12.2016.

Cine este pentru? Împotrivă? Abţineri? Nu sunt. Mulţumesc.

Față de ordinea de zi comunicată, propun următoarele modificări:

l. SCOATEREA de pe ordinea de zi a proiectului de hotărâre de la punctul 10, respectiv:
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării Actului constitutiv și a Statutului „Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară„Luna Şes”
ll. COMPLETAREA ordinii de zi cu 12 proiecte de hotărâri, respectiv:

Înainte de a citi, vreau să vă spun că este vorba doar de modificarea indicatorilor tehnico-economici, în urma modificării TVA-ului, de la cota de 20%la 19%, a tuturor investițiilor finanțate prin PNDL, solicitată de Ministerul Dezvoltării Regionale, printr-o adresă, care a venit vineri și cu termen de conformare azi. Vă mulțumesc pentru înțelegere. Este vorba despre investițiile județului. Este readaptarea indicatorilor tehnico-economici privind modificarea TVA-ului și resturile de executare la aceste contracte. Așa se justifică completarea cu atât de multe puncte.
 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind asigurarea fondurilor de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli prevăzute la art. 8 alin. (3) din Anexa la Ordinul Ministrului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice nr. 1851/2013, cu modificările şi completările ulterioare, pentru obiectivele de investiţii finanţate prin Programul naţional de dezvoltare locală

 2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Reabilitarea şi modernizarea Centrului Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Satu Mare, strada Botizului, nr. 65/A (clădirea fostei Şcoli generale nr.13)”, aprobaţi prin Hotărârea Consiliului Judeţean Satu Mare nr. 51/2014 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Dezvoltarea turismului în zona turistică Luna Șes, județul Satu Mare - Montarea instalaţiei de transport pe cablu CD 4 Luna Şes şi

amenajare pârtie de schi şi sistem de înzăpezire al pârtiei - Luna Şes”, aprobați prin Hotărârile Consiliului Județean Satu Mare nr. 140/2010, respectiv nr. 201/2010

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Modernizare DJ 108G Supuru de Sus (DN19) – Sechereşa – DJ 109N km 0+000-km 4+910(4+750)” aprobați prin Hotărârea Consiliului Județean Satu Mare nr.86/2014

 2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Modernizare DJ 195 Potău – DN 19F” aprobați prin Hotărârea Consiliului Județean Satu Mare nr. 87/2014

 3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Modernizare drum judeţean DJ 195B Doba(DN19) – Boghiş – Dacia – Moftinu Mare – Crişeni – Craidorolţ – Ţeghea – Mihăieni – Acâş(DN 19A) km0+000- km34+039, județul Satu Mare, Tronson 3 Craidorolț - Țeghea - Mihăieni - km 22+849.837- km 29+229.870” aprobați prin Hotărârea Consiliului Județean Satu Mare nr. 146/2011

 4. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Modernizare drum judeţean DJ 195B Doba(DN19) – Boghiş – Dacia – Moftinu Mare – Crişeni – Craidorolţ – Ţeghea – Mihăieni – Acâş(DN 19A) km 0+000 – km 39+039, județul Satu Mare, Tronson Mihăieni Acâș(DN 19A) km 29+229.870 - km 34+039 ” aprobați prin Hotărârea Consiliului Județean Satu Mare nr. 146/2011

 5. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul “Modernizare drum judeţean DJ 195C Pir – Lim. jud. Bihor (Sălacea) km42+318 - 44+768” aprobați prin Hotărârea Consiliului Județean Satu Mare nr. 57/2011

 6. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Modernizare DJ 108L Tășnad - Cig - Eriu Sâncrai - Craidorolț - Pișcari - Terebești - Gelu - Mădăras, km 0+000 - km 36+987, județul Satu Mare” aprobați prin Hotărârea Consiliului Județean Satu Mare nr. 72/2014

 7. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Modernizare drum judeţean DJ 108M Tăşnad(DN1F) – Santău – Chereuşa – Andrid – Irina – Portiţa – Vezendiu – Tiream – Carei – Cămin – Lucăceni – Berveni – graniţa Ungaria, km 0+000 - km 59+979(60+090)” aprobați prin Hotărârea Consiliului Județean Satu Mare nr. 73/2014

 8. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Modernizare DJ 193A Satu Mare(DJ 193) – Amaţi – Ruşeni – Tătărăşti – Necopoi – Homorodu de Jos – Homorodu de Mijloc – Homorodu de Sus – Solduba – Hodişa – Socond – Răteşti (DN19A), km0+000(0+900) - km 49+124(49+099)” aprobați prin Hotărârea Consiliului Județean Satu Mare nr. 74/2014 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Modernizare drum judeţean DJ 193E Lim jud.

Maramureş – Bârsău de Sus - Limita Jud. Maramureş km 12+000- 20+325” aprobați prin Hotărârea Consiliului Județean Satu Mare nr. 62/2011
Ca atare, ordinea de zi propusă, este următoarea :


 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind constatarea încetării, de drept, a mandatului de consilier judeţean și a mandatului de vicepreședinte al Consiliului Județean Satu Mare al domnului Panea Alexandru

 2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind validarea mandatului de consilier judeţean al domnului Urs Beniamin

 3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea componenţei nominale a comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate ale Consiliului Judeţean Satu Mare, aprobată prin Hotărârea Consiliului Județean Satu Mare nr. 6/2016 din ședința de constituire, cu modificările ulterioare

 4. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Satu Mare nr. 155/2004 privind înfiinţarea Comisiei pentru Protecţia Copilului Satu Mare, cu modificările şi completările ulterioare

 5. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea prelungirii termenului de dare în folosință gratuită către Asociația ,,Sfântul Acoperământ al Maicii Domnului” Satu Mare a imobilului ce face obiectul Contractului de comodat nr. 27.627/ 09.12.2013, aflat în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului a Județului Satu Mare

 6. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea bugetului general consolidat al Judeţului Satu Mare pe anul 2016

 7. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea unor taxe şi tarife practicate de Consiliul Judeţean Satu Mare şi instituţiile publice subordonate acestuia, în anul fiscal 2017

 8. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul reportat pe anul 2016, a deficitului secţiunii de dezvoltare a bugetului local de venituri şi cheltuieli al Județului Satu Mare, rezultat la încheierea exercițiului financiar al anului 2016

 9. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice în faza Studiu de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii “Spor de putere Complex Turistic – Zona Luna Şes, jud. Satu Mare”

 10. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind desemnarea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Luna Şes” ca deținător al instalaţiei de transport pe cablu CD 4 Luna Şes până la stabilirea operatorului serviciului public de administrare a pârtiei de schi și instalaţiei de transport pe cablu din cadrul Zonei turistice Luna-Șes


 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea Organigramei și a Statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Consiliului Județean Satu Mare.

 2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea Statului de funcții al Spitalului de Pneumoftiziologie Satu Mare

 3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea Organigramei și a Statului de funcţii ale Muzeului Județean Satu Mare.

 4. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea Organigramei şi a Statului de funcţii la Şcoala de Arte Satu Mare

 5. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Satu Mare în Comisia de orientare şcolară şi profesională a Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Satu Mare

 6. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea rețelei școlare pentru anul școlar 2017-2018 a județului Satu Mare pentru învățământul special

 7. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind asigurarea fondurilor de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli prevăzute la art. 8 alin. (3) din Anexa la Ordinul Ministrului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice nr. 1851/2013, cu modificările şi completările ulterioare, pentru obiectivele de investiţii finanţate prin Programul naţional de dezvoltare locală

 8. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Reabilitarea şi modernizarea Centrului Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Satu Mare, strada Botizului, nr. 65/A (clădirea fostei Şcoli generale nr.13)”, aprobaţi prin Hotărârea Consiliului Judeţean Satu Mare nr. 51/2014

 9. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Dezvoltarea turismului în zona turistică Luna Șes, județul Satu Mare - Montarea instalaţiei de transport pe cablu CD 4 Luna Şes şi Amenajare pârtie de schi şi sistem de înzăpezire al pârtiei - Luna Şes”, aprobați prin Hotărârile Consiliului Județean Satu Mare nr. 140/2010, respectiv nr. 201/20101

 10. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Modernizare DJ 108G Supuru de Sus (DN19) – Sechereşa – DJ 109N km 0+000-km 4+910(4+750)” aprobați prin Hotărârea Consiliului Județean Satu Mare nr.86/2014

 11. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Modernizare DJ 195 Potău – DN 19F” aprobați prin Hotărârea Consiliului Județean Satu Mare nr. 87/2014

 12. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Modernizare drum judeţean DJ 195B Doba(DN19) – Boghiş – Dacia – Moftinu Mare – Crişeni – Craidorolţ – Ţeghea – Mihăieni – Acâş(DN 19A) km0+000-km34+039, județul Satu Mare, Tronson 3 Craidorolț - Țeghea - Mihăieni -km 22+849.837-km 29+229.870” aprobați prin Hotărârea Consiliului Județean Satu Mare nr. 146/2011

 13. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Modernizare drum judeţean DJ 195B Doba(DN19)

Boghiş – Dacia – Moftinu Mare – Crişeni – Craidorolţ – Ţeghea – Mihăieni – Acâş(DN 19A) km 0+000 – km 39+039, județul Satu Mare, Tronson Mihăieni Acâș(DN 19A) km 29+229.870 - km 34+039 ” aprobați prin Hotărârea Consiliului Județean Satu Mare nr. 146/2011

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul “Modernizare drum judeţean DJ 195C Pir – Lim. jud. Bihor (Sălacea) km42+318 - 44+768” aprobați prin Hotărârea Consiliului Județean Satu Mare nr. 57/2011

 2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Modernizare DJ 108L Tășnad - Cig - Eriu Sâncrai - Craidorolț - Pișcari - Terebești - Gelu - Mădăras, km 0+000 - km 36+987, județul Satu Mare” aprobați prin Hotărârea Consiliului Județean Satu Mare nr. 72/2014

 3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Modernizare drum judeţean DJ 108M Tăşnad(DN1F) – Santău – Chereuşa – Andrid – Irina – Portiţa – Vezendiu – Tiream – Carei – Cămin – Lucăceni – Berveni – graniţa Ungaria, km 0+000 - km 59+979(60+090)” aprobați prin Hotărârea Consiliului Județean Satu Mare nr. 73/2014

 4. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Modernizare DJ 193A Satu Mare(DJ 193) – Amaţi – Ruşeni – Tătărăşti – Necopoi – Homorodu de Jos – Homorodu de Mijloc – Homorodu de Sus – Solduba – Hodişa – Socond – Răteşti (DN19A), km0+000(0+900) - km 49+124(49+099)” aprobați prin Hotărârea Consiliului Județean Satu Mare nr. 74/2014

 5. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Modernizare drum judeţean DJ 193E Lim jud. Maramureş – Bârsău de Sus - Limita Jud. Maramureş km 12+000- 20+325” aprobați prin Hotărârea Consiliului Județean Satu Mare nr. 62/2011

 6. DIVERSE

Dacă sunt și alte propuneri? Dacă nu, supun la vot ordinea de zi? Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Nu sunt. Mulțumesc.
Înainte de a trece la discutarea materialelor de pe ordinea de zi, reamintesc obligația legală, ce revine consilierilor judeţeni de a anunţa la începutul dezbaterilor şi de a nu lua parte la deliberare şi la adoptarea hotărârilor, în cazul în care se află în

vreuna din situaţiile de conflict de interese referitoare la existenţa unui interes patrimonial, fie personal, fie prin soţ, soţie, afini sau rude până la gradul al patrulea


inclusiv, având în vedere faptul că hotărârile adoptate cu încălcarea acestor prevederi sunt nule de drept.Propun să trecem la dezbaterea punctelor înscrise pe ordinea de zi:


 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind constatarea încetării, de drept, a mandatului de consilier judeţean și a mandatului de vicepreședinte al Consiliului Județean Satu Mare al domnului Panea Alexandru


Comisia juridică, de disciplină, administrație publică, relații cu cetățenii, probleme ale minorităților?

Domnul consilier Cozma Adrian Felician: aviz favorabil.
Domnul președinte Pataki Csaba:

Mulțumesc.

Dacă sunt observații? Dacă nu, supun spre aprobare proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Nu sunt. Hotărârea a fost adoptată în unanimitate cu 30 voturi pentru. Mulțumesc. 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind validarea mandatului de consilier judeţean al domnului Urs Beniamin


Comisia juridică, de disciplină, administrație publică, relații cu cetățenii, probleme ale minorităților?

Domnul consilier Cozma Adrian Felician: aviz favorabil.
Domnul președinte Pataki Csaba:

Mulțumesc.

Rog Comisia de validare să dea citire conţinutului procesului-verbal privind validarea mandatului de consilier judeţean al domnului Urs Beniamin.

Consiliul Judeţean Satu Mare

Comisia de validare

Nr. 1/31.01.2017


PROCES –VERBAL
Comisia de validare a Consiliului Judeţean Satu Mare, în prezenţa a 5 din membrii săi, a procedat la examinarea legalităţii declarării ca supleant a domnului Urs Beniamin, înscris ca atare la poziţia 9 pe lista de candidaţi a Partidului Național Liberal ca urmare a alegerilor locale organizate la

data de 5 iunie 2016 şi a constatat că sunt întrunite condiţiile legale pentru validarea mandatului de consilier al acestuia, pe locul vacant ca urmare a încetării de drept a mandatului de consilier judeţean al domnului Panea Alexandru.Preşedinte, Secretar,

Ardelean Ciprian George Dobra Carmen Maria

MEMBRII,

Balogh Sandor _______________

Pinter Jozsef__________________

Riedl Rudolf_________________Domnul președinte Pataki Csaba:

Mulțumesc.

Dacă sunt observații? Dacă nu, supun spre aprobare proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Nu sunt. Hotărârea a fost adoptată în unanimitate cu 30 voturi pentru. Mulțumesc.

În vederea depunerii jurământului de către domnul consilier Urs Beniamin, al cărui mandat a fost validat, o rog pe doamna secretar al judeţului să dea citire textului jurământului, după care, domnul consilier Urs Beniamin va rosti cuvântul „Jur” şi va semna jurământul. Rog asistenţa să se ridice în picioare.Doamna secretar Crasnai Mihaela:

În conformitate cu prevederile art. 90 cu trimitere la art.32 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare, consilierii validaţi depun în faţa consiliului judeţean următorul jurământ:
"Jur să respect Constituţia şi legile ţării şi să fac, cu bună-credinţă, tot ceea ce stă în puterile şi priceperea mea pentru binele locuitorilor judeţului Satu Mare. Aşa să-mi ajute Dumnezeu!"

( Din acest moment domnul consilier județean Urs Beniamin participă la lucrările ședinței)
 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea componenţei nominale a comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate ale Consiliului Judeţean Satu Mare, aprobată prin Hotărârea Consiliului Județean Satu Mare nr. 6/2016 din ședința de constituire, cu modificările ulterioareComisia juridică, de disciplină, administrație publică, relații cu cetățenii, probleme ale minorităților?

Domnul consilier Cozma Adrian Felician: aviz favorabil.
Domnul președinte Pataki Csaba:

Mulțumesc.
Comisia pentru activități economico-financiare?

Domnul consilier Veron Andrei Ștefan: aviz favorabil.

Domnul președinte Pataki Csaba:

Mulțumesc.

Dacă sunt observații? Dacă nu, supun spre aprobare proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Nu sunt. Hotărârea a fost adoptată în unanimitate cu 31 voturi pentru. Mulțumesc. 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Satu Mare nr. 155/2004 privind înfiinţarea Comisiei pentru Protecţia Copilului Satu Mare, cu modificările şi completările ulterioare


Comisia juridică, de disciplină, administrație publică, relații cu cetățenii, probleme ale minorităților?

Domnul consilier Cozma Adrian Felician: aviz favorabil.
Domnul președinte Pataki Csaba:

Mulțumesc.
Comisia pentru activități economico-financiare?

Domnul consilier Veron Andrei Ștefan: aviz favorabil.
Domnul președinte Pataki Csaba:

Mulțumesc.
Comisia de muncă și protecție socială, sănătate și familie, protecția copilului?

Domnul consilier Bartos Vartalomeu: aviz favorabil.
Domnul președinte Pataki Csaba:

Mulțumesc.

Dacă sunt observații? Dacă nu, supun spre aprobare proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Nu sunt. Hotărârea a fost adoptată în unanimitate cu 31 voturi pentru. Mulțumesc.

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea prelungirii termenului de dare în folosință gratuită către Asociația ,,Sfântul Acoperământ al Maicii Domnului” Satu Mare a imobilului ce face obiectul Contractului de comodat nr. 27.627/ 09.12.2013, aflat în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului a Județului Satu MareComisia juridică, de disciplină, administrație publică, relații cu cetățenii, probleme ale minorităților?

Domnul consilier Cozma Adrian Felician: aviz favorabil.
Domnul președinte Pataki Csaba:

Mulțumesc.
Comisia de muncă și protecție socială, sănătate și familie, protecția copilului?

Domnul consilier Bartos Vartalomeu: aviz favorabil.
Domnul președinte Pataki Csaba:

Mulțumesc.
Comisia pentru învățământ, activități social-culturale, culte, sport și tineret?

Domnul consilier Horvat Alexandru: aviz favorabil.
Domnul președinte Pataki Csaba:

Mulțumesc.

Comisia pentru administrarea domeniului public și privat al județului, dezvoltare urbanistică, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, amenajarea teritoriului?

Doamna consilier Dobra Carmen Maria: aviz favorabil.
Domnul președinte Pataki Csaba:

Mulțumesc.

Dacă sunt observații? Dacă nu, supun spre aprobare proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Nu sunt. Hotărârea a fost adoptată în unanimitate cu 31 voturi pentru mulțumesc.

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea bugetului general consolidat al Judeţului Satu Mare pe anul 2016

Comisia pentru activități economico-financiare?

Domnul consilier Veron Andrei Ștefan: aviz favorabil.
Domnul președinte Pataki Csaba:

Mulțumesc.

Dacă sunt observații?Eu consilier județean, Gindele Emeric nu particip la dezbatere și la vot la punctele 6 și 16.
Domnul președinte Pataki Csaba:

Mulțumesc. Dacă mai sunt observații?

Dacă nu, supun spre aprobare proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Nu sunt. Hotărârea a fost adoptată cu 30 voturi pentru. Mulțumesc.( Domnul consilier Gindele Emeric nu participă la dezbatere și la vot.)
 1. Dostları ilə paylaş:
  1   2   3


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə