Current Studies in Romanian LinguisticsYüklə 177.66 Kb.
səhifə4/4
tarix27.10.2017
ölçüsü177.66 Kb.
1   2   3   4

----. 2011. Lexicul afectiv cult / lexicul afectiv popular în limba română veche. In Chelaru-Murăruș et al. 2011: 451-464.

----. 2011. Pronumele indefinit. De la latină la română comună. In Zafiu et al. 2011.1: 443-449.

Stoica, Gabriela, Mihaela N. Constantinescu și Oana Uță-Bărbulescu (eds). 2012. Modernitate și interdisciplinaritate în cercetarea lingvistică. Omagiu doamnei profesor Liliana Ionescu-Ruxăndoiu. București: Universitatea din București.

Stoichițoiu Ichim, Adriana. 2012. Aspecte sociolingvistice privind exprimarea genului la numele de profesiuni. In Stoica et al. 2012: 493-510.

----. 2011. Cuvinte „la modă” în discursul politico-publicistic actual. In Felecan și Felecan 2011: 219-253.

----. 2011. Morfemele libere «bio» și «eco» din perspectiva terminologiei externe. In Nedelcu et al. 2011:

----. 2011. Un aspect al neologiei semantice: cromatica politică. In Zafiu et al. 2011.1: 357-377.

Suciu, Emil. 2011. 101 cuvinte de origine turca. București: Humanitas.

----. 2011. Turcisme în Transilvania. In Felecan și Felecan 2011: 255-263.

Szathmary, Melitta. 2011. The superlative and the super-superlative in the language of the Romanian youth. Lingvistică (Analele, Craiova) 33.1-2: 249-256.

----. 2011. Vine criza cu valiza. In Zafiu et al. 2011.2: 203-207.

Șerbănescu, Ruxandra. 2011. Morphological traits of the Wallachian chroniclers. Language and literature: European landmarks of identity 9: 139-142.

Șerbănică, Florinela. 2011. Le mot «loc» en roumain et ses equivalents en français. Language and literature: European landmarks of identity 9: 90-94.

Ștefan, Cătălina. 2011. Types de discours dans les textes narratifs: lucrare științifică. Costești: Ars Libri.

Ștefan, Rodica. 2011. Enlargement and Euro-anglicisms in Romanian. Language and literature: European landmarks of identity 9: 423-429.

Ștefănescu, Ariadna. 2012. Imaginea oratorului în dscursul parlamentar românesc din secolul al XIX-lea: metodă de analiză și studiu de caz. In Stoica et al. 2012: 511-525.

----. 2011. Dezbaterea parlamentară din perspectiva unei abordări etnometodologice: aspecte teoretice și practici de comunicare. In Zafiu et al. 2011.2: 289-303.

----. 2011. Marcatorii discursivi în narațiunea conversațională: un studiu de caz. In Dascăla Jinga 2011: 275-306.

Ștefănescu, Loara. 2011. Războiul informațional și manipularea. In Chelaru-Murăruș et al. 2011: 465-470.

Tatu, Oana. 2011. Using CAT systems and/or corpora in the translation profession. Revue roumaine de linguistique 56.2: 167-180.

Tămaș, Iulia. 2012. Elipsa textual-discursivă: problema coerenței și a contextului. Dacoromania 17.1: 44-53.

Tănase-Dogaru, Mihaela. 2011. Diagnostic criteria for semi-lexicality. Bucharest working papers in linguistics 13.1: 151-165.

----. 2011. O abordare uniform-diacronică a construcțiilor pseudopartitive în limbile română și engleză. In Zafiu et al. 2011.1: 149-156.

----. 2011. Single-DP and double-DP qualificative constructions in Romanian. Revue roumaine de linguistique 56.2: 115-135.

Tărcăoanu, Mihaela-Cătălina. 2011. Teze coșeriene despre teoria traducerii. Anuar de lingvistică și istorie literară 51: 393-397.

Tărîță, Zinaida. 2011. Caracterul normat al inovațiilor lexicale de tip abreviat. Anuar de lingvistică și istorie literară 51: 399-404.

Teaha, Teofil. 2011. Un cuvânt moștenit din latină în graiul maramureșean actual. In Felecan și Felecan 2011: 81-87.

Teleoacă, Dana-Luminița. 2012. Interferențe lingvistice „sacru/profan” în spațiul romanic. Studii şi cercetări lingvistice 63.1: 73-94.

----. 2012. Particularități morfosintactice ale textului contemporan de rugăciune (II). Limba română (Chișinău) 22.3-4: 169-177.

----. 2011. Arhaic și popular în textul actual al rugăciunii. In Zafiu et al. 2011.2: 209-217.

----. 2011. Particularități morfosintactice ale textului contemporan de rugăciune (I). Limba română (Chișinău) 21.11-12: 51-58.

----. 2011. Termeni religioși „passe-partout” în limbile romanice (română, franceză, italiană și spaniolă) (V) (Alți câțiva termeni care desemnează noțiuni creștine de bază: «baptizare», «christianus» și «crux»). Studii şi cercetări lingvistice 62.1: 83-96.

----. 2011. Un tipar sintagmatic (greco-)latin productiv în limbile romanice actuale (I). Clasificare și distribuție în context romanic. Aspecte grafice și ortografice. Limba română 60.2: 177-192.

Teodorescu, Ana-Maria. 2012. Despre cercetarea interacțiunii verbale în spațiul românesc – privire sintetică de după 1999. Contribuția Lilianei Ionescu-Ruxăndoiu în acest domeniu. In Stoica et al. 2012: 526-533.

----. 2011. Semnificații ale povestirii evenimentului în interviul de presă. In Zafiu et al. 2011.2: 219-228.

Teoteoi, Tudor. 2011. Românii, antroponime și toponime românești în textele ultimilor istorici bizantini. In Vătășescu 2011: 19-40.

Theban, Laurențiu. 2011. Câte roluri actanțiale sunt prezente în structurile de adâncime ale enunțurilor cu verbele «a vinde» și «a cumpăra»? In Zafiu et al. 2011.1: 157-162.

Timoc-Bardy, Romana. 2011. Le séquence vocalique «-ui». Quelques iconicités romanes parallèles. Studia philologia (UBB) 56.3: 147-153.

Timofti, Nicolae. 2012. Alocuțiune rostită la Casa Limbii Române Nichita Stănescu. Limba română (Chișinău) 22.7-8: 10-15.

Tisoică, Alina-Maria. 2011. Aspects of the vocabulary in Dimitrie Bolintineanu’s work. Language and literature: European landmarks of identity 9: 143-147.

Todi, Aida. 2011. Trecerea de la vorbirea directă la vorbirea indirectă și stimularea creativității lingvistice. In Felecan și Felecan 2011: 265-272.

Toma, Alice. 2012. L’organisation topicale du discours mathématique. In Stoica et al. 2012: 534-546.

----. 2011. L’organisation informationnelle du langage mathématique. In Chelaru-Murăruș et al. 2011: 479-494.

----. 2011. Multilinguisme. Terminologie. Néologie. In Zafiu et al. 2011.1: 379-386.

----. 2011. Probleme actuale ale terminologiilor vechi românești. Exemplul geografiei. In Nedelcu et al. 2011: 321-332.

----. 2011. Tehnica exemplificării la Eugeniu Coșeriu. Anuar de lingvistică și istorie literară 51: 405-414.

Toma, Ion. 2011. Toponimizarea prin conversiune. In Marin și Răuțu 2011: 457-464.

Toma, Stela. 2011. Creaţii lexicale în textele româneşti ale lui Dimitrie Cantemir. In Marin și Răuțu 2011: 465-478.

Tomescu, Domnița. 2012. Actualizarea alocută prin vocativ în limba română. In Stoica et al. 2012: 547-552.

----. 2011. Izvoarele cartografice ale istoriei toponimiei româneşti. In Marin și Răuțu 2011: 479-484.

----. 2011. Lexicologie și onomastică: prenumele delexicale. In Zafiu et al. 2011.1: 387-392.

----. 2011. Surse savante ale modernizării sistemului de prenume românești. In Felecan și Felecan 2011: 471-481.

Topoliceanu, Harieta. 2011. Italiano e rumeno a confronto: analisi di alcuni problemi di apprendimento dell’italiano da parte dei madrelingua rumeni. Philologica Jassyensia 7.1 (13): 243-255.

Torsan, Ilie. 2011. Cercetări statisico-lingvistice privind opera lui Mihai Eminescu. București: Universitară.

Toska, Bledar. 2011. Procesul argumentației entimemice și conectorii textuali discursivi. Limbi străine aplicate (Actele, Craiova) 7.2: 326-330.

Trantescu, Ana-Maria. 2011. Conceptualizări metaforice în domeniul cognitiv al ochiului. Studiu contrastiv asupra expresiilor idiomatice în engleză si în română. Limbi și literaturi romanice (Analele, Craiova) 15.1: 266-281.

Tucan, Dumitru. 2011. A înțelege și a interpreta (II). Revista Transilvania 5: 64-68.

Tunsoiu, Luminița-Felicia. 2011. ¿La enseñanza de español en Rumanía/España: perspectivas similares o más bien diferentes? Language and literature: European landmarks of identity 9: 561-570.

Turcuș, Șerban. 2011. Greek monks as Latin bishops in the Kingdom of Hungary and in Transylvania (11th -12th centuries): An anthroponymic contribution. Transylvanian Review 20.4: 65-79.

Țau, Elena. 2012. Dialogismul discursului liric în „Limba noastră”. Limba română (Chișinău) 22.9-10: 110-116.

Țâra, Vasile. 2011. O controversă filologică: paternitatea Istoriei Țărâi Rumânești, atribuită stolnicului Constantin Cantacuzino. Limba română 60.1: 139-145.

----. 2011. Un fenomen sintactic dialectal. In Felecan și Felecan 2011: 89-94.

Urs, Otilla. 2012. Istoriografia coresiană (III). Bibliografia aspectelor lingvistice ale tipăriturilor coresiene. Revista Transilvania 7: 28-32.

----. 2012. Tipăriturile românești din sec. XVI-XVII și culturalizarea în limba română. Revista Transilvania 5-6: 24-28.

Ușurelu, Camelia. 2012. Tendințe actuale în evoluția numelor de profesiuni. In Stoica et al. 2012: 553-559.

----. 2011. Criteriul sintactic în sinonimia adjectivului. In Chelaru-Murăruș et al. 2011: 495-502.

----. 2011. La grammaticalisation des opérateurs factitifs en roumain. Revue roumaine de linguistique 56.2: 159-166.

----. 2011. Noi perspective de abordare a sinonimiei. In Zafiu et al. 2011.1: 393-398.

Uță Bărbulescu, Oana și Melania Roibu. 2012. Medierea în traducere sau cum lacurile pot fi și altceva în afară de lacuri. In Stoica et al. 2012: 560-568.

----. 2011. Strategii de atenuare și de evaluare în secvența exordială din discursul parlamentar (Studiu de caz: discursurile lui Armand Călinescu). In Chelaru-Murăruș et al. 2011: 503-510.

Van Langendonck, Willy. 2011. Au numele proprii un înțeles etimologic? In Felecan și Felecan 2011: 483-489.

Varvaroi, Alina-Viorela. 2011. La fraseología románica del habla en estructuras discursivas. Lingvistică (Analele, Craiova) 33.1-2: 488-492.

Vasileanu, Monica. 2011. Teorie și practică în scrierile lui Dimitrie Cantemir. Din nou despre Scara numerilor și cuvintelor tâlcuit. In Zafiu et al. 2011.1: 451-459.

Vasilescu, Andra. 2012. Deicticele empatetice. In Stoica et al. 2012: 569-596.

----. 2011. Construcția identității parlamentare. Cadrul teoretic. In Zafiu et al. 2011.2: 305-315.

----. 2011. Deicticele discursive. In Chelaru-Murăruș et al. 2011: 537-552.

----. 2011. Interacțiunea medic – patient. Repere teoretice și studiu de caz. In Dascăla Jinga 2011: 234-274.

Vasilescu, Florin. 2011. Note etimologice: «ghiftuire, ghiftui, zvecui». Limba română 60.2: 227-230.

Vătășescu, Cătălină. 2011. Etnonime sud-est europene în toponimia românească. In Vătășescu 2011: 145-156.

----. 2011. Lat. «grumus» şi «grumulus» în albaneză. In Marin și Răuțu 2011: 485-490.

---- (ed). 2011. Identitate, etnicitate, limbă în Sud-Estul Europei. București: Biblioteca Bucureștilor.

Velea, Adina I. 2011. Aspecte ale politeții în mediul profesional românesc. In Zafiu et al. 2011.2: 229-238.

Vieru, Roxana. 2011. Lexical characteristics of Coresi’s text Apostolul. Language and literature: European landmarks of identity 9: 148-155.

Viganò, Paola și Franco Bertaccino. 2011. Collocazioni in un data base per traduttori. In Nedelcu et al. 2011: 349-371.

Vintilă-Rădulescu, Ioana. 2011. Adjective referitoare la numele statelor lumii. In Felecan și Felecan 2011: 273-281.

Vrabie, Diana. 2011. Eugeniu Coșeriu despre arta limbajului. Anuar de lingvistică și istorie literară 51: 415-418.

Wald, Lucia. 2012. Probleme ale traducerii în concepția lui Ieronim și a lui Augustin. In Stoica et al. 2012: 597-603.

Windische, Rudolf. 2011. Eugenio Coseriu un das sogenannte Vulgärlatein. Anuar de lingvistică și istorie literară 51: 419-426.

You-Suk, Won. 2011. Aspecte strategice ale politeții pragmatice în română și japoneză. In Zafiu et al. 2011.2: 239-248.

Zagaevschi, Vladimir. 2011. Reflecții privind definiția diftongilor și statutul semivocalelor [i] și [u] în limba română. In Felecan și Felecan 2011: 111-114.

Zafiu, Rodica. 2012. Argumentarea prin anologie: criterii de evaluare și strategii de respingere. In Stoica et al. 2012: 604-610.

----. 2011. Diminutivele în română actuală: lexicalizare și utilizare pragmatică. In Nedelcu et al. 2011: 373-382.

----. 2011. Observații asupra semanticii conjunctivului românesc. In Zafiu et al. 2011.1: 163-171.

----. 2011. Plurilingvism în limbajul poetic al avangardei românești. In Chelaru-Murăruș et al. 2011: 553-560.

Zafiu, Rodica, Camelia Ușurelu și Helga Bogdan Oprea (eds). 2011. Limba română. Ipostaze ale variației lingvistice: actele celui de-al 10-lea colocviu al catedrei de limba română, București, 4-5 dec. 2010. 2 vols. București: Universitatea din București.

Zagaevschi, Vladimir, 2011. Recţiunea prepoziţională în graiuri între deprindere şi logica heracliteană: «mă duc la apă» / «după apă». In Marin și Răuțu 2011: 513-517.

Zaharia, Alina-Maria. 2011. Noun phrases in legal language: an analysis of the problems posed by the translation of English multiple pre-modifying groups into Romanian. Lingvistică (Analele, Craiova) 33.1-2: 257-262.

Zamfir, Dana-Mihaela. 2011. Despre etimologia cuvântului «plămân» în lumina atestărilor vechi şi a variantelor din graiurile dacoromâne actuale. In Marin și Răuțu 2011: 518-529.

----. 2011. Despre tradiția unei confuzii lexicale. În legătură cu cele mai vechi atestări ale cuvântului «cămilă» în limba română. In Chelaru-Murăruș et al. 2011: 561-572.

Zăbavă, Camelia. 2011. Locus in fabula. Legenda ca modalitate de explicare a toponimiei. Philologica Jassyensia 7.2 (14): 285-291.

Zbanț, Ludmila și Cristina Zbanț. 2011. Abordarea textuală a traducerii în viziunea lui Eugeniu Coșeriu. Anuar de lingvistică și istorie literară 51: 427-436.Zugun, Petru. 2011. Glose și comentarii la «torna», «retorna» și «fratre». Limba română 60.2: 151-156.


1I wish to thank Dr. Mona Moldoveanu Pologea for her assistance obtaining many of the citations found herein.Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə