Curtea de apel craiovaYüklə 14.36 Kb.
tarix02.08.2018
ölçüsü14.36 Kb.

Dosar nr. 461/63/2015


R O M Â N I A

CURTEA DE APEL CRAIOVA

SECŢIA CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL

DECIZIE Nr. 2306/2015

Şedinţa publică de la 17 Iunie 2015

Completul compus din:

PREŞEDINTE: …

Judecător: …

Judecător: …

Grefier …


x.x.

S-a luat în examinare recursul formulat de reclamantul … - PRIN PROCURATOR …, împotriva sentinţei nr.552 din 11.03.2015, pronunţată de Tribunalul Dolj, în dosarul nr.461/63/2015, în contradictoriu cu intimata pârâtă …DOLJ PRIN DIRECTOR.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică au lipsit părţile.

      Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefier care învederează că recursul este declarat şi motivat în termenul legal, iar părţile au solicitat judecarea cauzei în lipsa acestora.

S-a arătat că recurentul reclamant a depus motivele de recurs.

Constatând că nu mai sunt alte cereri din partea părţilor şi că s-a solicitat judecarea cauzei în lipsă, instanţa declară închisă faza probatorie şi apreciind îndeplinite dispoziţiile art. 394(1) Noul Cod de procedură civilă, reţine cauza spre soluţionare, cu luarea în considerare a excepţiei nulităţii recursului, ca urmare a nemotivării caii de atac, invocată din oficiu de instanţă.

     


C U R T E A:
Asupra recursului de faţă;

Prin sentinţa nr. 552 din 11.03.2015, pronunţată de Tribunalul Dolj, în dosarul nr.461/63/2015, s-a respins acţiunea formulată de reclamantul … - PRIN PROCURATOR …, în contradictoriu cu pârâta …. DOLJ PRIN DIRECTOR.


Împotriva acestei sentinţe a formulat apel reclamantul ….

La termenul de judecată din 3 iunie 2015, instanţa, faţă de actele şi lucrările dosarului, în temeiul art. 457 alin. 4 C. pr. civ. a calificat calea de atac formulată de reclamantul …, împotriva sentinţei nr. 552/11.03.2015 pronunţată de Tribunalul Dolj – Secţia contencios administrativ şi fiscal în dosarul nr. 461/63/2015 ca fiind recurs.

Având în vedere dispoziţiile art. 457 alin. 4 C. pr. civ., s-a pus în vedere procuratorului reclamantului ca în termen de 15 zile de la data pronunţării încheierii, să depună motivele recursului.
Analizând actele si lucrările cauzei, Curtea retine ca întemeiata excepţia nulităţii caii de atac a recursului, pentru următoarele considerente:
Potrivit disp. art.457 alin.1 N.C.p.civ., hotărârea judecătoreasca este supusa numai cailor de atac prevăzute de lege, in condiţiile si termenele stabilite de aceasta, indiferent de menţiunile din dispozitivul ei.

In speţa, calea de atac prevăzuta de lege este recursul, aşa cum corect s-a precizat si in dispozitivul sentinţei nr.552 din 11.03.2015, pronunţată de Tribunalul Dolj, în dosarul nr.461/63/2015 , insa reclamantul a exercitat greşit calea de atac a apelului.

Prin Încheierea de şedinţa din 3 iunie 2015, in raport de obiectul litigiului, Curtea de Apel Craiova a recalificat calea de atac ca fiind recurs şi s-a dispus comunicarea încheierii către reclamant, în vederea motivării recursului, in termen de 15 zile de la comunicarea acestei încheieri.

Potrivit disp. art.457 alin.4 N.C.p.civ., atunci când instanţa dispune recalificarea caii de atac, de la data pronunţării încheierii, pentru părţile prezente, sau de la data comunicării încheierii, pentru părţile care au lipsit, va curge un nou termen pentru declararea sau, după caz, motivarea caii de atac prevăzute de lege.

In speţa, aşa cum s-a menţionat anterior, prin Încheierea de şedinţa din 03.06.2015, s-a recalificat calea de atac ca fiind recurs, s-a dispus comunicarea acestei încheieri către reclamant cu menţiunea ca acesta sa motiveze recursul in termen de 15 zile de la data comunicării.

Reclamantul a depus la dosarul cauzei o cerere, însă nu a indicat prin cererea depusă temeiul de drept pe care îşi întemeiază recursul, reiterînd critici cu privire la fondul cauzei, fără a ca acestea să fie încadrate în unul din motivele de nelegalitate prevăzute de art.488 alin.1 pct.1-8 C.P.C.

Potrivit art.489 alin.1 Cod.pr.civ. recursul este nul dacă nu a fost motivat în termenul legal cu excepţia cazului în care există motive de casare de ordine publică.

În cauză nu se identifică motive de casare de ordine publică care să fie invocate din oficiu în conformitate cu art.489 alin.3 Cod.pr.civ.

Faţă de aceste considerente, Curtea constata ca excepţia nulităţii ca urmare a nemotivării recursului este fondata, astfel încât se va admite excepţia si se va constata nulitatea recursului declarat de reclamant.

PENTRU ACESTE MOTIVE,


ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E:


Anulează recursul formulat de reclamantul … - PRIN PROCURATOR … împotriva sentinţei nr.552 din 11.03.2015, pronunţată de Tribunalul Dolj, în dosarul nr.461/63/2015, în contradictoriu cu intimata pârâtă … DOLJ PRIN DIRECTOR.

Definitivă.

Pronunţată în şedinţa publică de la 17 Iunie 2015
PREŞEDINTE: …

Judecător: …

Judecător: …

Grefier …

Red.jud,AR

2 ex/18.06.2015Jud.fond: N.S:


Dostları ilə paylaş:


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə