Dar un om, numit Anania, a vîndut o moşioară, cu nevastă-sa Safira, şi a oprit o parte din preţ, cu ştirea nevestei lui; apoi a adus partea cealaltă, şi a pus-o la picioarele apostolilor

Sizin üçün oyun:

Google Play'də əldə edin


Yüklə 457 b.
tarix26.07.2018
ölçüsü457 b.Dar un om, numit Anania, a vîndut o moşioară, cu nevastă-sa Safira, 2 şi a oprit o parte din preţ, cu ştirea nevestei lui; apoi a adus partea cealaltă, şi a pus-o la picioarele apostolilor. 3Petru i-a zis: “Anania, pentruce ţi-a umplut Satana inima ca să minţi pe Duhul Sfînt, şi să ascunzi o parte din preţul moşioarei? 4 Dacă n'o vindeai, nu rămînea ea a ta? Şi, după ce ai vîndut-o, nu puteai să faci ce vrei cu preţul ei? Cum s'a putut naşte un astfel de gînd în inima ta? N'ai minţit pe oameni, ci pe Dumnezeu.”

 • Dar un om, numit Anania, a vîndut o moşioară, cu nevastă-sa Safira, 2 şi a oprit o parte din preţ, cu ştirea nevestei lui; apoi a adus partea cealaltă, şi a pus-o la picioarele apostolilor. 3Petru i-a zis: “Anania, pentruce ţi-a umplut Satana inima ca să minţi pe Duhul Sfînt, şi să ascunzi o parte din preţul moşioarei? 4 Dacă n'o vindeai, nu rămînea ea a ta? Şi, după ce ai vîndut-o, nu puteai să faci ce vrei cu preţul ei? Cum s'a putut naşte un astfel de gînd în inima ta? N'ai minţit pe oameni, ci pe Dumnezeu.”5 Anania, cînd a auzit cuvintele acestea, a căzut jos, şi şi-a dat sufletul. O mare frică a apucat pe toţi ceice ascultau aceste lucruri. 6 Flăcăii s'au sculat, l'au învelit, l-au scos afară, şi l-au îngropat. 7 Cam după trei ceasuri, a intrat şi nevastă-sa, fără să ştie ce se întîmplase. 8 Petru i-a zis: “Spune-mi, cu atît aţi vîndut moşioara?” “Da”, a răspuns ea, “cu atîta.” 9 Atunci Petru i-a zis: “Cum de v'aţi înţeles între voi să ispitiţi pe Duhul Domnului? Iată picioarele celorce au îngropat pe bărbatul tău, sînt la uşă, şi te vor lua şi pe tine.” 10 Ea a căzut îndată la picioarele lui, şi şi-a dat sufletul. Cînd au intrat flăcăii, au găsit-o moartă; au scos-o afară, şi au îngropat-o lîngă bărbatul ei.

 • 5 Anania, cînd a auzit cuvintele acestea, a căzut jos, şi şi-a dat sufletul. O mare frică a apucat pe toţi ceice ascultau aceste lucruri. 6 Flăcăii s'au sculat, l'au învelit, l-au scos afară, şi l-au îngropat. 7 Cam după trei ceasuri, a intrat şi nevastă-sa, fără să ştie ce se întîmplase. 8 Petru i-a zis: “Spune-mi, cu atît aţi vîndut moşioara?” “Da”, a răspuns ea, “cu atîta.” 9 Atunci Petru i-a zis: “Cum de v'aţi înţeles între voi să ispitiţi pe Duhul Domnului? Iată picioarele celorce au îngropat pe bărbatul tău, sînt la uşă, şi te vor lua şi pe tine.” 10 Ea a căzut îndată la picioarele lui, şi şi-a dat sufletul. Cînd au intrat flăcăii, au găsit-o moartă; au scos-o afară, şi au îngropat-o lîngă bărbatul ei.11O mare frică a cuprins toată adunarea şi pe toţi cei ce au auzit aceste lucruri. 12Prin mînile apostolilor se făceau multe semne şi minuni în norod. Toţi stăteau împreună în pridvorul lui Solomon, 13şi niciunul din ceilalţi nu cuteza să se lipească de ei; dar norodul îi lăuda în gura mare. 14Numărul celor ce credeau în Domnul, bărbaţi şi femei, se mărea tot mai mult; 15pînă acolo că scoteau pe bolnavi chiar pe uliţe, şi îi puneau pe paturi şi pe aşternuturi, pentru ca, atunci cînd va trece Petru, măcar umbra lui să treacă peste vreunul din ei. 16Mulţimea, deasemenea, alerga la Ierusalim, din cetăţile vecine, şi aducea pe cei bolnavi şi pe cei chinuiţi de duhuri necurate: şi toţi se vindecau.

 • 11O mare frică a cuprins toată adunarea şi pe toţi cei ce au auzit aceste lucruri. 12Prin mînile apostolilor se făceau multe semne şi minuni în norod. Toţi stăteau împreună în pridvorul lui Solomon, 13şi niciunul din ceilalţi nu cuteza să se lipească de ei; dar norodul îi lăuda în gura mare. 14Numărul celor ce credeau în Domnul, bărbaţi şi femei, se mărea tot mai mult; 15pînă acolo că scoteau pe bolnavi chiar pe uliţe, şi îi puneau pe paturi şi pe aşternuturi, pentru ca, atunci cînd va trece Petru, măcar umbra lui să treacă peste vreunul din ei. 16Mulţimea, deasemenea, alerga la Ierusalim, din cetăţile vecine, şi aducea pe cei bolnavi şi pe cei chinuiţi de duhuri necurate: şi toţi se vindecau.altuia credinţa, prin acelaş Duh;

 • altuia credinţa, prin acelaş Duh;

  • altuia, darul tămăduirilor, prin acelaş Duh;
  • altuia, puterea să facă minuni;
  • altuia, proorocia;
 • altuia, deosebirea duhurilor;

 • Credinţa este fundamentul

 • Deosebirea duhurilor este evaluarea şi controlulDiakiriseis (gr.)plural = dia + krino

 • Diakiriseis (gr.)plural = dia + krino

 • = prin + a judeca

 • = deosebirile, discernerile, evaluările

 • Duhul omului

 • Duhuri necurate

 • Duhuri pozitive, îngerii1 Corinteni 14:32 Duhurile proorocilor sînt supuse proorocilor…

 • 1 Corinteni 14:32 Duhurile proorocilor sînt supuse proorocilor…

 • 1 Corinteni 14:24 Dar dacă toţi proorocesc…

 • Putem vorbi deci despre evaluarea tuturor duhurilor prezente într-o anumită adunareIoan 1:42 Isus l-a privit, şi i-a zis: “Tu eşti Simon, fiul lui Iona; tu te vei chema Chifa”, (care, tîlmăcit, însemnează Petru). – care înseamnă Stâncă

 • Ioan 1:42 Isus l-a privit, şi i-a zis: “Tu eşti Simon, fiul lui Iona; tu te vei chema Chifa”, (care, tîlmăcit, însemnează Petru). – care înseamnă Stâncă

 • Ioan 1:47 Isus a văzut pe Natanael venind la El, şi a zis despre el: “Iată cu adevărat un Israelit, în care nu este vicleşug.”23 Pe cînd era Isus în Ierusalim, la praznicul Paştelor, mulţi au crezut în Numele Lui; căci vedeau semnele pe cari le făcea. 24 Dar Isus nu Se încredea în ei, pentrucă îi cunoştea pe toţi. 25 Şi n'avea trebuinţă să-I facă cineva mărturisiri despre niciun om, fiindcă El însuş ştia ce este în om.

 • 23 Pe cînd era Isus în Ierusalim, la praznicul Paştelor, mulţi au crezut în Numele Lui; căci vedeau semnele pe cari le făcea. 24 Dar Isus nu Se încredea în ei, pentrucă îi cunoştea pe toţi. 25 Şi n'avea trebuinţă să-I facă cineva mărturisiri despre niciun om, fiindcă El însuş ştia ce este în om.Evrei 4:13 Nici o făptură nu este ascunsă de El, ci totul este gol şi descoperit înaintea ochilor Aceluia, cu care avem a face.

 • Evrei 4:13 Nici o făptură nu este ascunsă de El, ci totul este gol şi descoperit înaintea ochilor Aceluia, cu care avem a face.O durere de cap ce are la rădăcină neiertarea şi amărăciunea

 • O durere de cap ce are la rădăcină neiertarea şi amărăciunea

 • Blocaje spirituale – Galeş 1990

 • Recunoaşterea darurilor spirituale şi îmbărbătarea pentru a fi asumate1 Regi 22:12-23 Şi toţi proorocii prooroceau la fel, zicînd: “Suie-te la Ramot din Galaad! Căci vei izbîndi, şi Domnul îl va da în mînile împăratului.” … … Şi Mica a zis: “Ascultă dar cuvîntul Domnului! Am văzut pe Domnul stînd pe scaunul Lui de domnie, şi toată oştirea cerurilor stînd lîngă El, la dreapta şi la stînga Lui. Şi Domnul a zis: “Cine va amăgi pe Ahab, ca să se suie la Ramot din Galaad şi să piară acolo?” Şi au răspuns unul într'un fel, altul într'altul. Şi un duh a venit şi s'a înfăţişat înaintea Domnului, şi a zis: “Eu îl voi amăgi.” Domnul i -a zis: “Cum?” “Voi ieşi”, a răspuns el, “şi voi fi un duh de minciună în gura tuturor proorocilor lui.” Domnul a zis: ”Îl vei amăgi, şi-ţi vei ajunge ţinta; ieşi, şi fă aşa!” Şi acum, iată că Domnul a pus un duh de minciună în gura tuturor proorocilor tăi cari sînt de faţă. Dar Domnul a hotărît lucruri rele împotriva ta.”

 • 1 Regi 22:12-23 Şi toţi proorocii prooroceau la fel, zicînd: “Suie-te la Ramot din Galaad! Căci vei izbîndi, şi Domnul îl va da în mînile împăratului.” … … Şi Mica a zis: “Ascultă dar cuvîntul Domnului! Am văzut pe Domnul stînd pe scaunul Lui de domnie, şi toată oştirea cerurilor stînd lîngă El, la dreapta şi la stînga Lui. Şi Domnul a zis: “Cine va amăgi pe Ahab, ca să se suie la Ramot din Galaad şi să piară acolo?” Şi au răspuns unul într'un fel, altul într'altul. Şi un duh a venit şi s'a înfăţişat înaintea Domnului, şi a zis: “Eu îl voi amăgi.” Domnul i -a zis: “Cum?” “Voi ieşi”, a răspuns el, “şi voi fi un duh de minciună în gura tuturor proorocilor lui.” Domnul a zis: ”Îl vei amăgi, şi-ţi vei ajunge ţinta; ieşi, şi fă aşa!” Şi acum, iată că Domnul a pus un duh de minciună în gura tuturor proorocilor tăi cari sînt de faţă. Dar Domnul a hotărît lucruri rele împotriva ta.”Marcu 9:25 Cînd a văzut Isus că norodul vine în fuga mare spre El, a mustrat duhul necurat, şi i-a zis: “Duh mut şi surd, îţi poruncesc să ieşi afară din copilul acesta, şi să nu mai intri în el.”

 • Marcu 9:25 Cînd a văzut Isus că norodul vine în fuga mare spre El, a mustrat duhul necurat, şi i-a zis: “Duh mut şi surd, îţi poruncesc să ieşi afară din copilul acesta, şi să nu mai intri în el.”

 • Matei 16:22-23 Petru L-a luat deoparte, şi a început să-L mustre, zicînd: “Să Te ferească Dumnezeu, Doamne! Să nu Ţi se întîmple aşa ceva!” Dar Isus S'a întors, şi a zis lui Petru: “Înapoia Mea, Satano: tu eşti o piatră de poticnire pentru Mine! Căci gîndurile tale nu sînt gîndurile lui Dumnezeu, ci gînduri de ale oamenilor.”Fapte 5 – Anania şi Safira

 • Fapte 5 – Anania şi Safira

 • Fapte 16:16-18 Pe cînd ne duceam la locul de rugăciune, ne-a ieşit înainte o roabă, care avea un duh de ghicire (Greceşte: Un duh al lui Piton). Prin ghicire, ea aducea mult cîştig stăpînilor ei. Roaba aceasta s'a luat după Pavel şi după noi, şi striga: “Oamenii aceştia sînt robii Dumnezeului Celui Prea Înalt şi ei vă vestesc calea mîntuirii.” Aşa a făcut ea timp de mai multe zile. Pavel, necăjit, s'a întors, şi a zis duhului: “În Numele lui Isus Hristos îţi poruncesc să ieşi din ea.” Şi a ieşit chiar în ceasul acela.Reşiţa 1991 – “Te-am ales, te-am pus deoparte, eşti chemat în mod deosebit pentru a fi păstor…”

 • Reşiţa 1991 – “Te-am ales, te-am pus deoparte, eşti chemat în mod deosebit pentru a fi păstor…”

 • Unele boli au la rădăcină cauze spirituale

 • Exorcism

 • Exod 7:10-11 Moise şi Aaron s'au dus la Faraon, şi au făcut cum poruncise Domnul. Aaron şi-a aruncat toiagul înaintea lui Faraon şi înaintea slujitorilor lui; şi toiagul s'a prefăcut într-un şarpe. Dar Faraon a chemat pe nişte înţelepţi şi pe nişte vrăjitori, şi vrăjitorii Egiptului au făcut şi ei la fel prin vrăjitoriile lor. – puteri demonice în ghicitorie, vrăjitorie, ocultism, etcEvrei 1:13-14 Şi căruia din îngeri i-a zis El … … Nu sînt oare toţi

 • Evrei 1:13-14 Şi căruia din îngeri i-a zis El … … Nu sînt oare toţi

 • duhuri slujitoare trimise să îndeplinească o slujbă pentru cei ce vor moşteni mîntuirea?2 Regi 6:15-17 Slujitorul omului lui Dumnezeu s'a sculat disdedimineaţă şi a ieşit. Şi iată că o oaste înconjura cetatea, cu cai şi cară. Şi slujitorul a zis omului lui Dumnezeu: “Ah! domnul meu, cum vom face?” El a răspuns: “Nu te teme, căci mai mulţi sînt cei cu noi decît cei cu ei.” Elisei s'a rugat, şi a zis: “Doamne, deschide -i ochii să vadă.” Şi Domnul a deschis ochii slujitorului, care a văzut muntele plin de cai şi de cară de foc împrejurul lui Elisei.

 • 2 Regi 6:15-17 Slujitorul omului lui Dumnezeu s'a sculat disdedimineaţă şi a ieşit. Şi iată că o oaste înconjura cetatea, cu cai şi cară. Şi slujitorul a zis omului lui Dumnezeu: “Ah! domnul meu, cum vom face?” El a răspuns: “Nu te teme, căci mai mulţi sînt cei cu noi decît cei cu ei.” Elisei s'a rugat, şi a zis: “Doamne, deschide -i ochii să vadă.” Şi Domnul a deschis ochii slujitorului, care a văzut muntele plin de cai şi de cară de foc împrejurul lui Elisei.Maria

 • Maria

 • Iosif

 • Ciobanii

 • Zaharia

 • Maria Magdalena

 • Petru

 • Corneliu

 • Pavel

 • Ioan - ApocalipsaVoi nu v'aţi apropiat de un munte care se putea atinge şi care era cuprins de foc, nici de negură, nici de întunerec, nici de furtună, nici de sunetul de trîmbiţă, nici de glasul, care vorbea în aşa fel că ceice l-au auzit, au cerut să nu li se mai vorbească, (pentrucă nu puteau suferi porunca aceasta: ,,Chiar un dobitoc dacă se va atinge de munte, să fie ucis cu pietre, sau străpuns cu săgeata``. Şi priveliştea aceea era aşa de înfricoşătoare încît Moise a zis: ,,Sînt îngrozit şi tremur!``).

 • Voi nu v'aţi apropiat de un munte care se putea atinge şi care era cuprins de foc, nici de negură, nici de întunerec, nici de furtună, nici de sunetul de trîmbiţă, nici de glasul, care vorbea în aşa fel că ceice l-au auzit, au cerut să nu li se mai vorbească, (pentrucă nu puteau suferi porunca aceasta: ,,Chiar un dobitoc dacă se va atinge de munte, să fie ucis cu pietre, sau străpuns cu săgeata``. Şi priveliştea aceea era aşa de înfricoşătoare încît Moise a zis: ,,Sînt îngrozit şi tremur!``).Ci v'aţi apropiat de muntele Sionului, de cetatea Dumnezeului celui viu, Ierusalimul ceresc, de zecile de mii, de adunarea în sărbătoare a îngerilor, de Biserica celor întîi născuţi, cari sînt scrişi în ceruri, de Dumnezeu, Judecătorul tuturor, de duhurile celor neprihăniţi, făcuţi desăvîrşiţi, de Isus, Mijlocitorul legămîntului celui nou, şi de sîngele stropirii, care vorbeşte mai bine decît sîngele lui Abel. Luaţi seama ca nu cumva să nu voiţi să ascultaţi pe Cel ce vă vorbeşte! Căci dacă n'au scăpat ceice n'au vrut să asculte pe Cel ce vorbea pe pămînt, cu atît mai mult nu vom scăpa noi, dacă ne întoarcem dela Cel ce vorbeşte din ceruri,

 • Ci v'aţi apropiat de muntele Sionului, de cetatea Dumnezeului celui viu, Ierusalimul ceresc, de zecile de mii, de adunarea în sărbătoare a îngerilor, de Biserica celor întîi născuţi, cari sînt scrişi în ceruri, de Dumnezeu, Judecătorul tuturor, de duhurile celor neprihăniţi, făcuţi desăvîrşiţi, de Isus, Mijlocitorul legămîntului celui nou, şi de sîngele stropirii, care vorbeşte mai bine decît sîngele lui Abel. Luaţi seama ca nu cumva să nu voiţi să ascultaţi pe Cel ce vă vorbeşte! Căci dacă n'au scăpat ceice n'au vrut să asculte pe Cel ce vorbea pe pămînt, cu atît mai mult nu vom scăpa noi, dacă ne întoarcem dela Cel ce vorbeşte din ceruri,Pe drumul dinspre El Basan spre Tirana

 • Pe drumul dinspre El Basan spre Tirana1 Corinteni 12:7

 • 1 Corinteni 12:7

 • “Şi fiecăruia

 • i se dă

 • arătarea Duhului

 • spre folosul altora”.

 • Gloria lui Dumnezeu

 • Folosul altoraDARURI DE DESCOPERIRE

 • DARURI DE DESCOPERIREDe pildă, unuia îi este dat, prin Duhul, să vorbească despre înţelepciune;

 • De pildă, unuia îi este dat, prin Duhul, să vorbească despre înţelepciune;

 • altuia, să vorbească despre cunoştinţă, datorită aceluiaş Duh;

 • altuia credinţa, prin acelaş Duh;

 • altuia, darul tămăduirilor, prin acelaş Duh;

 • altuia, puterea să facă minuni;

 • altuia, proorocia;

 • altuia, deosebirea duhurilor;

 • altuia, felurite limbi;

 • şi altuia, tîlmăcirea limbilor.Romani 12

 • Romani 12

 • 6 Deoarece avem felurite daruri, după harul care ne-a fost dat:

 • cine are darul proorociei, să-l întrebuinţeze după măsura credinţei lui.

 • 7 Cine este chemat la o slujbă, să se ţină de slujba lui.

 • Cine învaţă pe alţii, să se ţină de învăţătură.

 • 8 Cine îmbărbătează pe alţii, să se ţină de îmbărbătare.

 • Cine dă, să dea cu inimă largă.

 • Cine cîrmuieşte, să cîrmuiască cu rîvnă.

 • Cine face milostenie, s'o facă cu bucurie.1 Corinteni 12:4-6

 • 1 Corinteni 12:4-6

 • Sînt felurite daruri, dar este acelaş Duh;

 • sînt felurite slujbe, dar este acelaş Domn;

 • sînt felurite lucrări, dar este acelaş Dumnezeu, care lucrează totul în toţi.Deci, ce ar trebui făcut fraţilor? Când vă adunaţi, fiecare are un psalm, un cuvânt de învăţătură, o revelaţie, o limbă, o traducere. Toate să fie făcute pentru zidire.

 • Deci, ce ar trebui făcut fraţilor? Când vă adunaţi, fiecare are un psalm, un cuvânt de învăţătură, o revelaţie, o limbă, o traducere. Toate să fie făcute pentru zidire.

 • 1 Corinteni 14:26
Dostları ilə paylaş:
Orklarla döyüş:

Google Play'də əldə edin


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə