Diş texniki Bölmə Qarışıq Diş texniki 1 Hansı hallarda çıxan protezlər hazırlanır?


) 1 ml qanda leykositlərin miqdarı?Yüklə 2,2 Mb.
səhifə18/19
tarix17.01.2017
ölçüsü2,2 Mb.
#629
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   19

982) 1 ml qanda leykositlərin miqdarı?
A) 5000-6000

B) 2000-5000

C) 3000-5000

D) 6000-8000

E) 3800-4800
Leykositlər 8-20 mkm rəngsiz hüceyrələr olub, nüvə və protoplazmadan ibarətdir. Sakit halda insanda 1mm3 qanda 6000-8000 leykosit olur. Leykositlər dənəli və dənəsiz olmaqla2 qrupa bölünürlər. Dənəlilərə neytrofillər, eozinofillər və bazofillər aiddirlər. Dənəsizlərə isə limfositlər və monositlər aiddirlər. Leykositlərin hər bir formasının artıb-azalması insan orqanizmi üçün müəyyən xəstəlikdən xəbər verir. Leykositlərin qanda miqdarının artmasına leykositoz, azalmasına leykopenez deyilir.
Ədəbiyyat: N.T. “İnsanın normal anatomiyası, fiziologiyası və patologiyasının ümumi əsasları ilə birlikdə” səh 154-155
983) II qrup qanı hansı qrupa köçürmək olar?
A) II; IV

B) I, II


C) II, III

D) I, III

E) I, IV
II qrup qan (27,5%) aqlyutinogen A və aqlyutinin ß ilə xarakterizə olunur. Aqlyutinogenlər yapışma xüsusiyyətinə malik, tərkibində karbohidrat və yağ olan mürəkkəb maddələrdir. Aqlyutininlər isə qanın qlobulin fraksiyasına aiddirlər. Müəyyən olunmuşdur ki, eyni aqlyutinogen ona uyğun aqlyutininlə birləşərək (yapışaraq) eritrositlərin parçalanmasına (hemolizə) və ölümlə nəticələnən tronfuzion (qan köçürmə) şoka səbəb olur. I qrup qanda aqlyutinogen -AB (0), aqlyutininlərin hər ikisi olur (ʆ və β) ona görədə I qrupu II qrupa köçürmək olur.
Ədəbiyyat: N.T. “İnsanın normal anatomiyası, fiziologiyası və patologiyasının ümumi əsasları ilə birlikdə” səh 157
984) Qaraciyər neçə paydan ibarətdir?
A) 5

B) 8


C) 3

D) 6


E) 2
Qaraciyərin diafraqmaya söykənən, yuxarı – diaqfraqma və qarın boşluğu orqanlarına baxan aşağı – visseral səthləri vardır. Diafraqma səthi üzərində yerləşən orağabənzər bağ qaraciyəri böyük sağ və kiçik sol paylara bölür.
Ədəbiyyat: N.T. “İnsanın normal anatomiyası, fiziologiyası və patologiyasının ümumi əsasları ilə birlikdə” səh 96
985) Mədə harada yerləşir?
A) 12 barmaq bağırsaqla acı bağırsaq arasında

B) Acı bağırsaqla qalça bağırsaq arasında

C) Qida borusu ilə 12 barmaq bağırsaq arasında

D) 12 barmaq bağırsaqla qalça bağırsaq arasında

E) Qalça bağırsaqla çənbər bağırsaq arasında
Mədə qarın boşluğunda qida borusu ilə 12 barmaq bağırsaq arasında yerləşir və həzm kanalının ən geniş hissəsini təşkil edir. Yaşlı insanda mədənin tutumu orta hesabla 3,0-l- dir. Mədənin forması və ölçüləri onun nə dərəcədə dolu olmasından asılıdır.
Ədəbiyyat: N.T. “İnsanın normal anatomiyası, fiziologiyası və patologiyasının ümumi əsasları ilə birlikdə” səh 88
986) Qalxanabənzər vəzin hiperfunksiyasında hansı xəstəlik baş verir?
A) Bazedov xəstəliyi

B) Diabet

C) Miksedema

D) Akromeqaliya

E) Kretinizm
Qalxanabənzər vəzin yodtərkibli hormonları orqanizmdə gedən mübadilə proseslərində (oksidləşmə, yağların parçalanması, suyun və kalium ionlarının xaric olması və s) iştirak edirlər. Qalxanabənzər vəzin hiperfunksiyası zamanı Bazedov xəstəliyi əmələ gəlir. Bu zaman mübadilə prosesləri sürətlənir, sinir sisteminin funksiyası pozulur, ürək döyünmə, bədən temperaturunun qalxması, göz bəbəklərinin önə qabarması (ekzoftalm) müşahidə olunur.
Ədəbiyyat: N.T. “İnsanın normal anatomiyası, fiziologiyası və patologiyasının ümumi əsasları ilə birlikdə” səh 144
987) Mədənin selikli qişasının iltihabı necə adlanır?
A) Hepatit

B) Qastrit

C) Peritonit

D) Duodenit

E) Appendisit
Mədənin selikli qişasının iltihabına qastrit deyilir. Qastritin kəskin formalarına kataral, peptiki (yüksək konsentrasiyalı mədə şirəsinin ifrazı ilə müşahidə olunur) eroziv, fibrinoz, irinli (fleqmanoz) qastritlər aiddir. Xroniki qastritlər hipertrofik, atrofik və popinoz olur.
Ədəbiyyat: N.T. “İnsanın normal anatomiyası, fiziologiyası və patologiyasının ümumi əsasları ilə birlikdə” səh 103
988) Pankreasın Langerhans adacıq hissəsinin β hüceyrələrinin hormonu hansıdır?
A) Hidrokartizon

B) Tireoksin

C) Noradrenalin

D) İnsulin

E) Adrenalin

Mədəaltı vəzin endokrin funksiyası onun əsasən quyruq nahiyyəsində yerləşən Langerhans adacıqlarının hüceyrələri tərəfindən təmin olunur. Adacıqların hüceyrə tərkibi müxtəlifdir. Belə ki, onların 60-80%-ni insulin ifraz edən β hüceyrələri təşkil edir. Insulin qlyukozanı ehtiyyat halında olan qlikogenə çevirir və çatmamazlığı şəkərli diabetin əmələ gəlməsinə səbəb olur.


Ədəbiyyat: N.T. “İnsanın normal anatomiyası, fiziologiyası və patologiyasının ümumi əsasları ilə birlikdə” səh 100
989) Ağız suyunun artması necə adlanır?
A) Tonzillit

B) Hiposalivasiya

C) Stomatit

D) Hipersalivasiya

E) Gingvit
Ağız suyu vəzilərinin sekresiyasının artması hipersalivasiya mərkəzi sinir sisteminin patologiyası, kəskin və xroniki zəhərlənmələr, ağız boşluğunun iltihabı, qurd invaziyası və s zamanı müşahidə olunur. Hipersalivasiya zamanı udma aktında pozğunluq olarsa selik ağız boşluğundan xaricə və ya tənəffüs yollarına keçə bilər.
Ədəbiyyat: N.T. “İnsanın normal anatomiyası, fiziologiyası və patologiyasının ümumi əsasları ilə birlikdə” səh 102
990) Nazik bağırsaq neçə metrdir və hansı bağırsaqlardan ibarətdir?
A) 2-3 m 12 barmaq, acı, çənbər, bağ

B) 2,2-4,4 m 12 barmaq, acı, qalça, bağ

C) 6-7 m qalça, çənbər, kor bağırsaq

D) 1-2 m acı, qalça, düz bağırsaq

E) 5-8 m qalça, S-ə bənzər, düz bağırsaq
Nazik bağırsaq 2,2-4,4 m uzunluğunda olub, 12 barmaq, acı və qalça bağırsaqlardan ibarətdir. Acı və qalça bağırsaqlar peritondan əmələ gəlmiş çöz daxilində yerləşdiyi üçün bunlara bir yerdə çözlü bağırsaqda deyilir. 12 barmaq bağırsaq 25-30 sm uzunluğunda olub, mədəaltı vəzin başını nal kimi əhatə edir və yuxarı, enən horizontal və qalxan hissələrə bölünür.
Ədəbiyyat: N.T. “İnsanın normal anatomiyası, fiziologiyası və patologiyasının ümumi əsasları ilə birlikdə” səh 91-92
991) Qida borusunun uzunluğu nə qədərdir?
A) 18 – 22 sm

B) 20- 25 sm

C) 20 – 35 sm

D) 25 - 30 sm

E) 17 – 21 sm
Qida borusu 25-30 sm uzunluğunda borulu orqan olub VI-VII boyun fəqərələr arası disk səviyyəsində udlaqdan başlayıb X-Xı döş fəqərələri səviyyəsində bir qədər sola mədəyə açılır. Yerləşməsinə görə 3 hissəyə bölünür. Boyun, döş və qarın hissələri ayırd edilir.
Ədəbiyyat: N.T. “İnsanın normal anatomiyası, fiziologiyası və patologiyasının ümumi əsasları ilə birlikdə” səh 87
992) Onurğa beyni neçə cüt sinirdən ibarətdir?
A) 31

B) 30


C) 29

D) 32


E) 18
İnsanda 31 cüt onurğa beyni siniri vardır. Bunlardan 8 boyun, 12 döş, 5 bel, 5 oma, 1 büzdüm sinirləridir. Bir cüt onurğa beyni sinirinə uyğun gələn onuğa beyni hissəsi onurğa beyni seqmenti adlanır.
Ədəbiyyat: N.T. “İnsanın normal anatomiyası, fiziologiyası və patologiyasının ümumi əsasları ilə birlikdə” səh 209
993) Hissiyatın azalması necə adlanır?
A) Anesteziya

B) Hipesteziya

C) Paraplegiya

D) Hemianesteziya

E) Hemiplegiya
Sinir sisteminin müxtəlif şöbələrinin patologiyası hissiyatın bəzi növlərinin (məsələn toxunma, ağrı, hərarət) azalmasına hipesteziya deyilir.
Ədəbiyyat: N.T. “İnsanın normal anatomiyası, fiziologiyası və patologiyasının ümumi əsasları ilə birlikdə” səh 257
994) Uşaq neçə ədəd süd dişi olur?
A) 12

B) 10


C) 18

D) 25


E) 20
Uşaqda süd dişləri 6-8 aydan başlayaraq 20-30 aında tam çıxırlar. Süd dişləri 20 ədəd olur. Hər yarım alveol qövsündə 2 kəsici, 1 köpək, 2 böyük azı dişi olur.
Ədəbiyyat: N.T. “İnsanın normal anatomiyası, fiziologiyası və patologiyasının ümumi əsasları ilə birlikdə” səh 83
995) İşemiya nə ilə nəticələnə bilər?
A) İnfarkt

B) Endokardit

C) Perikardit

D) Pankreatit

E) Miokardit
Ürəyi qidalandıran arteriyalarda ümumi damar xəstəliklərinin (ateroskleroz) və ya mənfəzinin tromb ilə tutulmasının nəticəsi olaraq ürəkdə işemiya (qanla təchizatın azlığı) və ya nekroz (yerli toxumanın ölümü) infarkt baş verir.
Ədəbiyyat: N.T. “İnsanın normal anatomiyası, fiziologiyası və patologiyasının ümumi əsasları ilə birlikdə” səh 170
996) Uşaqlıq harada yerləşir?
A) Qarın boşluğunda

B) Düz bağırsağın arxasında

C) Kiçik çanaqda

D) Böyük çanaqda

E) Sidik kisəsinin önündə
Uşaqlıq kiçik çanaqda düz bağırsaqla sidiklik arxasında yerləşir. Onun ön səthinə düz bağğırsaq səthi deyilir. Uşaqlıq tək, öndən arxaya yastılaşmış boşluqlu orqandır. Onun vəzifəsi mayalanmış yumurta hüceyrələrini qəbul edib onun inkişafına, böyüməsinə şərait yaradır, hamiləliyin sonunda döyüş prosesini təmin edir.
Ədəbiyyat: N.T. “İnsanın normal anatomiyası, fiziologiyası və patologiyasının ümumi əsasları ilə birlikdə” səh 139
997) İfrazat funksiyası hansı sistem yerinə yetirir?
A) Həzm sistemi

B) Tənəffüs sistemi

C) Sidik sistemi

D) Əzələ sistemi

E) Ürək-damar sistemi
Sidik orqanları ifrazat funksiyası (sidiyin əmələ gəlib xaric olunması) yerinə yetirməklə yanaşı həmçinin orqanizmin su-duz mübadiləsinin və homeostazının tənzimindədə iştirak edirlər. Sidik –ifrazat orqanlarına böyrəklər, sidik axarları, sidik kisəsi və sidik kanalı aiddir.
Ədəbiyyat: N.T. “İnsanın normal anatomiyası, fiziologiyası və patologiyasının ümumi əsasları ilə birlikdə” səh 127
998) Prostat vəzi necə bir orqandır?
A) Alveollu

B) Borulu

C) Əzələvi

D) Borulu alvelollu, əzələvi-vəzili

E) Vəzili
Prostat vəzi şabalıda bənzər borulu alvelollu, əzələvi-vəzili tək orqandır. Onun ifraz etdiyi şirə toxuma qarışaraq spermatazoidlərin aktivliyinə təsir edir. Bu vəzi həmçinin spermatogenizi stimulyasiya edən hormonlar da hasil edir.
Ədəbiyyat: N.T. “İnsanın normal anatomiyası, fiziologiyası və patologiyasının ümumi əsasları ilə birlikdə” səh 136
999) Uşaqlıq borusunun uzunluğu nə qədərdir?
A) 20-22 sm

B) 13-15 sm

C) 14-16 sm

D) 8-9 sm

E) 10-12 sm
Uşaqlıq borusu cüt borulu orqan olub, vəzifəsi yumurta hüceyrəni yumurtalıqdan uşaqlığa ötürməkdir. Yumurta hüceyrənin mayalanması, ziqotanın bölünməsinin başlanğıcı mərhələsi də uşaqlıq borusunda baş verir. Uşaqlıq borusunun uzunluğu 10-12 sm, diametri 2-4 mm-dir
Ədəbiyyat: N.T. “İnsanın normal anatomiyası, fiziologiyası və patologiyasının ümumi əsasları ilə birlikdə” səh 139
1000) Dalaq harada yerləşir?
A) Xüsusi qarınüstü

B) Qarının orta nahiyyəsində

C) qarın boşluğunda sağ qabırğaltı nahiyyədə

D) Qarın boşluğunda xüsusi qarınüstü nahiyyədəE) Qarın boşluğunda sol qabırğaltı nahiyyədə
Dalaq qarın boşluğunda sol qabırğaaltı nahiyyədə IX-XI qabırğalar arasında yerləşir. Dalağın uzunluğu 10-14 sm, eni 6-10 sm, qalınlığı 3-4 sm və çəkisi 1500-200 q-dır. Dalağın rəngi tünd qırmızı konsistensiyası yumşaqdır. Dalaqda limfasitlər əmələ gəlir. Vaxtı keçmiş eritrositlərin parçalanması dalaqda baş verir.
Ədəbiyyat: N.T. “İnsanın normal anatomiyası, fiziologiyası və patologiyasının ümumi əsasları ilə birlikdə” səh 198


Dİş texnİkİ İxtİsası üzrə test tapşırıqlarıNIN DÜZGÜN CAVABLARI

1.D

101.E

201.B

301.B

401.D

501.D

601.E

701.D

801.D

901.A

2.D

102.B

202.B

302.D

402.B

502.E

602.A

702.D

802.A

902.C

3.A

103.D

203.B

303.D

403.A

503.C

603.D

703.B

803.C

903.A

4.D

104.A

204.A

304.C

404.D

504.A

604.C

704.C

804.A

904.A

5.D

105.B

205.E

305.B

405.E

505.D

605.E

705.A

805.A

905.A

6.B

106.B

206.E

306.E

406.E

506.A

606.E

706.A

806.B

906.E

7.A

107.B

207.E

307.E

407.D

507.B

607.E

707.C

807.E

907.B

8.A

108.B

208.E

308.D

408.C

508.A

608.D

708.A

808.D

908.B

9.E

109.C

209.D

309.A

409.B

509.B

609.D

709.D

809.E

909.C

10.B

110.A

210.A

310.A

410.A

510.B

610.E

710.E

810.B

910.D

11.E

111.D

211.A

311.D

411.A

511.D

611.C

711.E

811.D

911.A

12.A

112.E

212.D

312.E

412.D

512.D

612.C

712.C

812.E

912.D

13.B

113.D

213.D

313.A

413.A

513.E

613.D

713.C

813.B

913.B

14.D

114.B

214.E

314.D

414.B

514.E

614.E

714.D

814.B

914.A

15.B

115.E

215.C

315.B

415.C

515.B

615.E

715.B

815.D

915.D

16.E

116.D

216.A

316.D

416.D

516.C

616.E

716.C

816.C

916.E

17.E

117.A

217.B

317.D

417.B

517.C

617.D

717.B

817.D

917.C

18.B

118.E

218.C

318.E

418.B

518.D

618.C

718.D

818.B

918.D

19.C

119.A

219.D

319.D

419.D

519.B

619.A

719.E

819.C

919.A

20.E

120.E

220.B

320.C

420.B

520.C

620.C

720.D

820.A

920.D

21.E

121.B

221.C

321.E

421.D

521.E

621.D

721.A

821.B

921.E

22.C

122.E

222.E

322.C

422.A

522.A

622.D

722.C

822.C

922.B

23.C

123.B

223.D

323.C

423.B

523.A

623.D

723.A

823.A

923.C

24.C

124.B

224.E

324.B

424.A

524.E

624.B

724.C

824.B

924.D

25.B

125.A

225.E

325.D

425.E

525.D

625.B

725.E

825.C

925.A

26.C

126.E

226.C

326.E

426.A

526.B

626.B

726.A

826.C

926.A

27.A

127.C

227.A

327.D

427.B

527.A

627.A

727.B

827.C

927.B

28.D

128.A

228.C

328.D

428.B

528.E

628.A

728.D

828.D

928.D

29.A

129.B

229.C

329.D

429.E

529.A

629.D

729.B

829.B

929.E

30.A

130.A

230.E

330.B

430.B

530.D

630.A

730.E

830.B

930.A

31.E

131.E

231.A

331.A

431.B

531.B

631.D

731.D

831.D

931.C

32.A

132.D

232.B

332.A

432.A

532.B

632.E

732.A

832.A

932.B

33.C

133.B

233.D

333.D

433.C

533.A

633.D

733.C

833.A

933.A

34.A

134.E

234.A

334.E

434.C

534.A

634.E

734.C

834.B

934.D

35.A

135.D

235.B

335.B

435.E

535.B

635.A

735.C

835.D

935.D

36.B

136.A

236.A

336.E

436.D

536.C

636.A

736.C

836.E

936.C

37.C

137.C

237.E

337.E

437.A

537.E

637.D

737.A

837.E

937.A

38.C

138.A

238.B

338.E

438.D

538.D

638.B

738.B

838.E

938.A

39.B

139.D

239.B

339.A

439.E

539.E

639.B

739.A

839.C

939.D

40.B

140.E

240.A

340.E

440.A

540.E

640.D

740.A

840.D

940.A

41.E

141.D

241.B

341.B

441.D

541.A

641.E

741.C

841.E

941.A

42.D

142.E

242.D

342.A

442.A

542.A

642.B

742.C

842.D

942.B

43.B

143.C

243.C

343.C

443.A

543.B

643.A

743.B

843.A

943.A

44.D

144.B

244.C

344.D

444.D

544.E

644.E

744.E

844.B

944.B

45.D

145.E

245.B

345.A

445.C

545.D

645.E

745.A

845.A

945.C

Yüklə 2,2 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   19
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin