Doktora programi açilmasi iÇİn başvuru formuYüklə 78,79 Kb.
tarix27.04.2018
ölçüsü78,79 Kb.
#49321


Prof. Dr. Mustafa Ali SARILI


ÖZGEÇMİŞDerece

Alan

Üniversite

Yıl

Lisans

Maliye

İstanbul Üniversitesi SBF

1993

Y. Lisans

Maliye

Bath Üniversitesi (İngiltere) SBO

1996

Doktora

Maliye

Dokuz Eylül Üniversitesi SBE

2002


5.      Akademik Unvanlar:

Yardımcı Doçentlik Tarihi : 05.06.2003

Doçentlik Tarihi : 13.10.2006

Profesörlük Tarihi : 14.06.2012
6.     Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

6.1.  Yüksek Lisans Tezleri

- Emrullah Aslan, (2006), “Kurumlar Vergisinde Örtülü Sermaye ve Transfer Fiyatlandırması Yolu ile Örtülü Kazanç Dağıtımı”, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü

- Selman Özdemir (2008), “İdare ve Vergi Mahkemelerinde Bilirkişilik Müessesesi”, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü

- Yasemin Aktaş Kulaç, (2008), “Türk Vergi Hukukunda Gerçek Kişilerin Kanuni Temsilcilerinin Vergisel Sorumlulukları”, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü

- Selman ÖZDEMİR (2008), “İdare ve Vergi Mahkemelerinde Bilirkişilik Müessesesi”, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü- Minire AKIN (2010),“Türkiye’de İhracatta Katma Değer Vergisi İade Sistemi: Afyonkarahisar İli Uygulaması”, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü

- Ali Osman BİTKİN (2011), “Türk Vergi Sisteminde Geçici Vergi Uygulaması”, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü

- Ceren YALAVAŞ (2011), “Katma Değer Vergisi’nde Vergi Sorumluluğu, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü

- Hande GEZ (2011), “Türkiye’de Kayıtdışı Ekonominin Önlenmesinde Vergi Denetiminin Rolü ve Önemi: Afyon İli Araştırması”, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü

7.     Yayınlar

7.1. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

- SARILI, Mustafa Ali (1999) Evaluation of The Turkish Value Added Tax, Yapı Kredi Economic Review, Cilt: 10, Sayı: 2, Aralık, ss. 67-85

7.2.  Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

- SARILI, Mustafa Ali (2011) Türkiye’de Bireysel Emeklilik Sisteminin Yapısı, İşleyişi ve Bu Sistemin Bireysel Emeklilik Fonlarına Sağladığı Vergisel Avantajlar, Bankacılar Dergisi, Sayı: 78, Eylül, ss. 35-55

- SARILI, Mustafa Ali (2011) Türk Vergi Hukuku’nda Yorum, Vergi Dünyası, Sayı: 78, Ekim, ss. 78-85

- SARILI, Mustafa Ali (2011) Bireysel Emeklilik Sistemine Katılımcılar Tarafından Yapılan Ödemeler İle Bu Sistemden Ayrılanlara Yapılan Ödemelerin Vergisel Açıdan Değerlendirilmesi, Vergi Sorunları Dergisi, Sayı: 272, Mayıs, ss. 71-88

- SARILI, Mustafa Ali (2011) Türk Vergi Hukukunda Vergi Hatalarının Düzeltme Yoluyla Çözümlenmesi I, Yaklaşım, Sayı: 225, Eylül, ss. 20-25; Türk Vergi Hukukunda Vergi Hatalarının Düzeltme Yoluyla Çözümlenmesi II, Yaklaşım, Sayı: 226, Ekim, ss. 36-41; Türk Vergi Hukukunda Vergi Hatalarının Düzeltme Yoluyla Çözümlenmesi III, Yaklaşım, Sayı: 227, Kasım, ss. 37-40

- SARILI, Mustafa Ali, Keramettin TEZCAN ve Adnan GERÇEK (2006) OECD Ülkelerinde Vergi İdaresinin Karşılaştırılmalı Yapısı ve Türkiye’de Gelir İdaresinin Yeniden Yapılandırılmasının Değerlendirilmesi, Vergi Sorunları Dergisi, Sayı: 213, Haziran, ss. 100-126

- SARILI, Mustafa Ali (2004) Türkiye’de Etkin Bir Vergi Denetiminin Gerçekleştirilebilmesi İçin Neler Yapılmalıdır?, Vergi Sorunları Dergisi, Sayı: 190, Temmuz, ss. 95-125

- SARILI, Mustafa Ali (2003) Türkiye’de Vergi İncelemeleri ve Özellik Arzeden Durumlar I, Mükellefin Dergisi, Sayı: 125, Mayıs, ss. 203-215; Türkiye’de Vergi İncelemeleri ve Özellik Arzeden Durumlar II, Mükellefin Dergisi, Sayı: 126, Haziran, ss. 235-251

- SARILI, Mustafa Ali (2003) Türkiye’de Vergi Denetiminin Sorunları ve Bu Sorunların Çözümüne Yönelik Yapılması Gereken Düzenlemeler, Muhasebe ve Denetime BAKIŞ , Sayı: 9, Mayıs, ss. 101-134

- SARILI, Mustafa Ali (2003) Value Added Tax in Turkey , Prof. Dr. Yüksel Koç YALKIN’a Armağan, Ankara Üniversitesi ile TURMOB’un Ortak Yayını, SBF Yayın No: 590, TÜRMOB Yayın No: 221, ss. 571-583

- SARILI, Mustafa Ali (2003) Özel Gider İndirimi Uygulaması İle İlgili İşverenlerin Yapacağı İşlemler ve Özel Gider İndirimi Nedeniyle Ödenmesi Gereken Gelir Vergisi Farkının Eksik Hesaplanması Halinde Uygulanacak Cezai Müeyyideler I, Yaklaşım, Sayı: 123, Mart, ss. 216-223; Özel Gider İndirimi Uygulaması İle İlgili İşverenlerin Yapacağı İşlemler ve Özel Gider İndirimi Nedeniyle Ödenmesi Gereken Gelir Vergisi Farkının Eksik Hesaplanması Halinde Uygulanacak Cezai Müeyyideler II, Yaklaşım, Sayı: 124, Nisan, ss. 224-230

- SARILI, Mustafa Ali (2003) Özel Gider İndirimi (Vergi İadesi) Uygulaması ve Ücretlilerin Yapacağı İşlemler I, Yaklaşım, Sayı: 121, Ocak, ss. 215-223; Özel Gider İndirimi (Vergi İadesi) Uygulaması ve Ücretlilerin Yapacağı İşlemler II, Yaklaşım, Sayı: 122, Şubat, ss. 193-199

- SARILI, Mustafa Ali (2002) Konut Teslimi ile Konut Yapı Kooperatiflerine Yapılan İnşaat Taahhüt İşlerinde Katma Değer Vergisi Uygulaması, Mükellefin Dergisi, Sayı: 118, Ekim, ss. 76-85

- SARILI, Mustafa Ali (2002) Kayıt Dışı Ekonominin Boyutları, Nedenleri, Etkileri ve Kayıtlı Hale Getirilebilmesi için Alınması Gereken Tedbirler, Vergi Sorunları Dergisi, Sayı: 167, Ağustos, ss. 131-156

- SARILI, Mustafa Ali (2001) Are the Conditions for Ricardian Equivalence Theorem Likely to Hold in Developing Countries? , Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt: 3, Sayı: 1, Bahar, ss. 199-206

- SARILI, Mustafa Ali (2001) Menkul Sermaye İratlarının Beyanı ve Vergilendirilmesi, Vergi Dünyası, Sayı: 235, Mart, ss. 144-153

- SARILI, Mustafa Ali (2000) The Effects of VAT on the Turkish Economy, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt: 14, Sayı: 1, ss. 75-85

- SARILI, Mustafa Ali (2000) Gerçek Usulde Vergilendirilen Ücretlilerde Özel Gider İndirimi (Vergi İadesi) Uygulaması, Mükellefin Dergisi (Özel Ek), Sayı: 96, Aralık, ss. 198-237

- SARILI, Mustafa Ali (2000) What Kind of Changes Should Be Made in the Tax Administration of Turkey for the Benefit of Taxpayers and Public?, Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü Prof. Dr. Adnan TEZEL'e Armağan Kitabı , ss. 397-400

- SARILI, Mustafa Ali (2000) Ücretlerin Vergilendirilmesi, Vergi Sorunları Dergisi, Sayı: 136,Ocak, ss. 78-102

- SARILI, Mustafa Ali (1999) How A Host Country Should Design Its Tax Policy to Maximise the Gain from An Inflow of Foreign Investment? , Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi (Yönetim ve Ekonomi), Sayı: 5, ss. 359-366

- SARILI, Mustafa Ali (1999)Gayrimenkul Sermaye İratlarının Beyanı ve Vergilendirilmesi , Vergi Dünyası, Sayı: 214, Haziran, ss. 164-181

- SARILI, Mustafa Ali (1999) Is the Value Added Tax A Superior Sales Tax in All Sales Taxes ?, Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt: 14, Sayı: 2, ss. 53-76

7.3.  Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

- SARILI Mustafa Ali , Keramettin TEZCAN ve Adnan GERÇEK (2006) OECD Ülkelerinin Vergi İdaresinin Karşılaştırmalı Yapısı ve Türkiye'de Gelir İdare­sinin Yeniden Yapılandırılmasının Değerlendirilmesi, Kamu Maliyesinde Güncel Gelişmeler - 21. Türkiye Maliye Sempozyumu, 10-14 Mayıs 2006, Antalya

- SARILI, Mustafa Ali, Yusuf KILDİŞ ve Abdullah TEKBAŞ (1999) Türkiye’de Dolaysız Yabancı Sermaye Yatırımlarına Yönelik Vergisel Teşvikler, Türkiye’nin Kalkınmasında Dolaysız Sermaye Yatırımlarının Rolü ve Mali Açıdan Değerlendirilmesi Konulu II. MABAG Sempozyumunda Sunulan Tebliğ, Kasım, Marmaris Mares Oteli

7.4.  Diğer yayınlar

- SARILI, Mustafa Ali (2013) Türk Vergi Sistemi, Son Değişikliklere Göre Güncelleştirilmiş ve Gözden Geçirilmiş 2. Baskı, Hermes Tanıtım Ofset Baskı Hizmetleri Ltd. Şti., Ankara

- SARILI, Mustafa Ali (2012) Türk Vergi Sistemi ve Uygulaması, Son Değişikliklere Göre Güncelleştirilmiş ve Gözden Geçirilmiş 3. Baskı, Hermes Tanıtım Ofset Baskı Hizmetleri Ltd. Şti., Ankara

- SARILI, Mustafa Ali, Adnan GERÇEK ve Keramettin TEZCAN (2006) 5345 Sayılı Kanun Çerçevesinde Gelir İdaresi İle Vergi Denetiminin Yeniden Yapılandırılmasının Değerlendirilmesi ve Öneriler, Gelirler Kontrolörleri Derneği Yayını, Ankara

- SARILI, Mustafa Ali (2004) Türk Vergi Hukukunda Sorumluluk , Kazancı Hukuk Yayınları, İstanbul

- SARILI, Mustafa Ali ve Naci Tolga SARUÇ (2004) Ankara Yeminli Mali Müşavirler Odası tarafından düzenlenen “Yeminli Mali Müşavirlerin Müşterek ve Müteselsil Sorumlulukları ile Buna İlişkin Uygulamaların Temel İnsan Hakları, Avrupa Birliği Hukuku, Anayasa Hukuku ve Borçlar Hukuku Yönünden Değerlendirilmesi” konulu araştırma yarışmasında 3. seçilen eser, Ankara Yeminli Mali Müşavirler Odası, Ankara

- SARILI, Mustafa Ali (2003) Türkiye’de Gelir İdaresi ile Vergi Denetiminin Sorunları, Çözüm Önerileri ve Yeniden Yapılandırılması , İstanbul Ticaret Odası Yayını, Yayın No: 2003-41, İstanbul

8.    İdari Görevler

Afyon Kocatepe Üniversitesi İİBF Fakülte Kurulu Üyeliği 2006 - 2009

Afyon Kocatepe Üniversitesi İİBF Maliye Bölümü Başkan Yardımcılığı 2011 - 2012

Adnan Menderes Üniversitesi Aydın İktisat Fakültesi Dekan Yardımcılığı 2012 - 2012

Adnan Menderes Üniversitesi Genel Sekreter Vekilliği 2012 - 2012

Adnan Menderes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Fakülte Kurulu Üyeliği 2012 - …...

Adnan Menderes Üniversitesi Diş Hekimliği Fak. Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği 2012 - …...

Adnan Menderes Üniversitesi Aydın İktisat Fakültesi Dekanlığı 2012 - …...9.  Ödüller

- Hesap Uzmanları Vakfı tarafından düzenlenen “Çağdaş Bir Vergi Ortamı Oluşturmak için Türkiye’de Vergi İdaresi ve Vergi Denetimi Nasıl Yapılandırılmalıdır?” konulu Ekonomik Mali Araştırma Yarışması’nda “Türkiye’de Gelir İdaresi ve Vergi Denetiminin Bugünkü Yapısı ve Yeniden Yapılandırılma Gereği” başlıklı çalışma ile elde edilen Dördüncülük Ödülü- Ankara Yeminli Mali Müşavirler Odası tarafından düzenlenen “Yeminli Mali Müşavirlerin Müşterek ve Müteselsil Sorumluluklarının (Temel İnsan Hakları, Avrupa Birliği Hukuku, Anayasa Hukuku, Borçlar Hukuku Yönünden) Değerlendirilmesi” konulu Araştırma Yarışması’nda Yrd. Doç. Dr. Naci Tolga Saruç ile hazırlanan ortak çalışma ile elde edilen Üçüncülük Ödülü

10.  Son iki yılda verilen lisans düzeydeki dersler

Akademik Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

2011-2012

Güz

Vergi Hukuku I

3

-

163

Türk Vergi Sistemi I

3

-

195

İlkbahar

Vergi Hukuku II

3

-

171

Türk Vergi Sistemi II

3

-

187

2010-2011

Güz

Vergi Denetimi

3

-

169

Türk Vergi Sistemi I

3

-

193

İlkbahar

Vergi Hukuku II

3

-

176

Türk Vergi Sistemi II

3

-

198Son iki yılda verilen lisansüstü düzeydeki dersler

Akademik Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

2011-2012

Güz

Türk Vergi Sistemi Analizi I

3

-

8

Türk Vergi Sistemi I

3

-

6

İlkbahar

Türk Vergi Sistemi Analizi II

3

-

7

Türk Vergi Sistemi II

3

-

5

2010-2011

Güz

Türk Vergi Sistemi Analizi I

3

-

9

Türk Vergi Sistemi I

3

-

5

İlkbahar

Türk Vergi Sistemi Analizi II

3

-

11

Türk Vergi Sistemi II

3

-

4Yüklə 78,79 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin