Ecclesia de EucarestiaYüklə 199.55 Kb.
səhifə4/4
tarix25.11.2018
ölçüsü199.55 Kb.
1   2   3   4

Ġwanni Pawlu II


1 Konċ. Vat.II, Kostit. Domm. Lumen Gentium, dwar il-Knisja, 11.

2 L-istess, Digriet Presbyterioum Ordinis, dwar il-ministeru u l-hajja tal-presbiteri

3 Ara Ġwann Pawlu II, Ittra Appostolika Rosarium Virginis Mariae (16 ta’ Ottubtu 2002), 19.

4 Dan hu t-titlu li ridt nagħti lit-tagħrif awtobijografiku tiegħi fl-okkażjoni tal-ħamsin anniversarju ta’ l- ordinazzjoni saċerdotali tiegħi.

5 Leonis XIII Acta, XXII (1903), 115-136.

6 AAS 39 (1947), 521-595.

7 AAS 57 (1965), 753-774.

8 AAS 72 (1980), 113-148.

9 Konċ. Vat.II, Kostit. Sacrosanctum Concilium, Dwar il-Liturġija mqaddsa, 47: “il-Feddej tagħna ...waqqaf is-Sagrifiċċju Ewkaristiku ta’ Ġismu u Demmu biex is-Sagrifiċċju tas-Salib jibqa’ jiġġedded tul iż-żminijiet, sal-miġja tiegħu.”

10 Katekiżmu tal-Knisja Kattolika, 1085.

11 Konċ. Vat.II, Kostit, domm, Lumen Gentium, fuq il-Knisja, 3.

12 Ara Pawlu VI, Stqarrija solenni tal-fidi (30 ta’ Ġunju 1968), 24: AAS 60 (1968), 442: Ġwann Pawlu II, Ittra appost. Dominicae Cenae (24 ta’ Frar 1980), 12” AAS 72 (1980), 142.

13 Katekiżmu tal-Knisja Kattolika, 1382.

14 L-istess, 1367.

15 Omiliju dwar l-ittra lil-Lhud, 17, 3: PG 63,131.

16 Konċ. Ta’ Trento, Sess, XXII, Dottrina dwar is-sagrifiċċju mqaddes tal-Quddiesa, Kap.2: DS 1743: “Is-sagrifiċċju hu wieħed u l-istess, u bil-ministeru tas-saċerdoti joffrih dak stess li offrieh fuq is-salib; differenti hy biss il-mod kif issir l-offerta.”

17 Ara Piju Xii, Enċikl. Mediator Dei (20 ta’ Novembru 1947): AAS 39 (1947), 548.

18 Ġwann Pawlu II, Eċikl. Redemptor Hominis (15 ta’ Marzu 1979), 20” AAS 71 (1979), 310.

19 Kostit. domm. Lumen Gentium, dwar il-Knisja, 11.

20


21 Dwar Evanġenlu skond San Ġwann, XII, 20: PG 74, 726.

22 Enċikl. Mysterium Fidei (3 ta’ Settembru 1965): AAS 57 (1965), 764

23 Sess, XII, Digriet dwar L-Ewkaristija mqaddsa, Kapl 4:DS 1642.

24 Katekeżi mistagoġika, IV, 6: SCh 126, 138.

25 Konċ, Vat, II, Kostit, domm. Dei Verbum, dwar ir-rivelazzjoni divina,8.

26 Stqarrija solenni tal-fidi (30 ta’ Ġunju 1968), 25:AAS 60 (1968), 442-443.

27 Diskors IV fuq il-Ġimgħa mqaddsa: CSCO 413/Syr. 182, 55.

28 Anafora.

29 Talba Ewkaristika III.

30 Solennità tal-Ġisem u d-Demm imqaddes ta’ Kristu, it-II Ghasar, antifona tal-kanitiku ta’ Marija.

31 Missal Ruman, emboliżmu wara t-talba tal-Missierna.

32 L-Ittra lill-Efesin, 20: PG 5, 661.

33 Ara Konċ Vat.II, Kostit, past, Gaudium et spes. Dwar il-Knisja fi żminijietna, 39.

34 “Trid tagħti gieh lill-ġisem ta’ Kristu? Titwarrabx minnu għax tarah għeri. Tiġix tagħtih ġieh hawn ġew (fit-tempju) għax tarah liebes ħwejjeġ tal-ħarir biex imbagħad barra ma tħabbilx rasek minnu għax tarah għeri u mirżuh bil-bard. Dak li qal: ‘O Dan hu ġismi’ u wettaq kliemu bil-fatti, hu l-istess wieħed li qal: ‘O Rajtuni bil-ġuħ u ma tmajtunix ‘, u: ‘O Dak li ma għamiltux na’ wieħed minn dawn l-iżgħar anqas ma għamiltuh miegħi’ ... X’ jiswa jekk Kristu jkillu l-mejda tiegħu mimlija kalċijiet tad-dehebjekk hu jkum qiegħed imut bil-ġuħ? L-ewwel itma’ lilu għax bil-ġuħ u mbagħad żejjen il-mejda tiegħu b’dak li jibqagħlek”: S.Ġwann Grisostmu, Omiliji dwar l-Evanġelju skond San Mattew 50, 3-4: PG 58, 508-509; ara Ġwann Pawlu II, Enċikl. Sollicitudo Rei Socialis (30 ta’ Diċembru 1987): AAS80 (1988), 553-556.

35 Kostit. domm, Lumen Gentium, dwar i-Knisja, 3.

36 L-istess.

37 Konċ. Vat. II, Digriet Ad Gentes, dwar il-ħidma missjunarja tal-Knisja,5.

38 Eż.24: “Mosè mbagħad ħa d-demm u, hu u jroxxu fuq il-poplu, qal: O Hawn hu d-demm tal-patt li

l-Mulej għamel magħkom skond dan il-kliem kollu.”39 Ara Konċ. Vat.II, Kostit. domm. Lumen Gentium, dwar il-Knisja, 1.

40 Ara L-istess, 9.

41 Ara Konċ. Vat.I, Digriet Presbeterorum Ordinis, dwar il-ministeru u l-ħajja tal-presbitri. 5. L-istess Digriet fin-n.6 jgħid: “Ebda komunità misranija ma tista’ tinbena jekk ma jkollhiex iċ-ċelebrazzjoni ta’ l-Ewkaristija mqaddsa bħala l-għerq u l-fus tagħha.”

42 Omiliji dwar l-Ewwel Ittra lill-Korintin, 24, 2: PG 61, 200. Ara Didakè, IX, 4: F.X. Funk, I, 22; S. Ċiprijan, Ittra 63, 13: PL 4, 384.

43 PO 26, 206.

44 Konċ. Vat.II, Kostit. domm. Lumen Gentium, dwar il-Knisja, 1.

45 Konċ. ta’ Trento, Sess. XIII, Degriet fuq l-Ewkaristija mqaddsa, kan.4: DS 1654.

46 Ara Rituale Romanum: De sacra communioni et de cultu myusterii eucharistici extra Missan, 36 (n.80).

47 Ara l-istess, 38-29 (nn.86-90)

48 Ġwann Pawlu II, Ittra appost. Novo Millennio Ineunte (6 ta’ Jannar 2001), 32: AAS 93(2001), 288.

49 “Matul il-jum il-fidili ma għandhomzx jonqsu milli jagħmlu żjara lis-Sagrament imqaddes, li jrid jinżamm bl-aqwa ġieħ fil-knejjes f’ post xieraq mill-iżjed,skond il- liġijiet liturġiċi, għax b’ dawn iż-żjajjar juru kif inhu dmirhom il-gratitudni, l-imħabba u l-adorazzjoni tagħhom lejn Kristu Sidna preżenti fit-tabernaklu”: Pawlu VI, Enċiki. Mysterium Fidei (3 ta’ Settembru 1965): AAS 57 (1965), 771.

50 Vista al SS. Scramento e a Maria Santissima, Daħla: Opere ascetiche, Avellino 2000, p.295.

51 N.857.

52 L-istess.

53 L-istess.

54 Kongreg. Għad-Dottrina tal-Fidi. Ittra Sacerdotium Miinisteriali (6 ta’ Awissu 1983), III, 2: AAS 75 (1983), 1005.

55 Kostit. domm. Lumen Gentium. Dwar il-Knisja, !0.

56 L-istess.

57 Ara n-n. 147 ta’ l-Istituzzjoni ġenarali tal-Missal Ruman , it-tielet edizzjoni tipika.n.147.

58 Kostit. domm. Lumen Gentium, dwar il-Knisja , 10 u 28; Digriet Presbuterorum Ordinis, dwar il-ministeru u l-ħajja tal-presbiteri, 2.

59 “Il-ministru ta’ l-altar jamministra fil-persuna ta’ Kristu bħala r-Ras, li joffri s-sagrifiċċju f’isem il-membri kolllha”” Piju XII, Enċikl. Mediator Dei (20 ta’ Novembru1947), 556; ara Piju X, Eżort. appostol Haerent Animo

60 Ittra appostol. Dominicae Cenae ((24 ta’ Frar 1980), 8:AAS 72 (1980), 128-129.

61 Kongreg. Għad-Dttrina tal-Fidi,Ittra Sacerdotium ministeriali(6 ta’ Awissu 1983).

62 Konċ. Vat.II, Digriet Unitatis Redintegratio, dwar l-Ekumeniżmu, 22.

63 Ittra appostol. Dominicae Cenae (24 ta’ Frar 1980),8: AAS 72 (1980), 115.

64 Digriet Presbyteroium Ordinis,dwar il-ministeru u l-ħajja tal-resbiteri, 14.

65 L-istess, 13; ara l-Kodiċi tad0-Dritt Kanoniku,kan. 904; Kodiċi tal-Kanoni tal-Knejjes tal-Lvant, kan. 378

66 Digriet Presbyterorum Ordinis, dwar il-ministeru u l-ħajja tal-presbiteri, 6.

67 Relazione finali,II, C.1: L’ osservatore Romano, 10 ta’ Diċembru 1985, 7.

68 Konċ. Vat.II, Kostit. domm. Lumen Gentium, dwar il-Knisja, 26.

69 Nicolas Cabasilas, Vita in Cristo, IV, 10: SCh 355, 270.

70 It-Triq tal-perfezzjoni, k.35

71 Ara Kongreg. Għad-Dottrina tal-Fidi, Ittra lill-Isqfijiet tal-knisja Kattolika dwar xi aspetti tal-Knisja bħala għaqda Communionis Notio (28 ta’ Mejju 1992),4: AAS 85 (1993), 839-840.

72 Ara Konċ. Vat. II, Kostit. domm. Lumen gentium, dwar il-Knisja, 14.

73 Omiliji fuq Iżaija63: Pg 56, 139.

74 N.1385; ara l-Kodiċi tad-Dritt Kanoniku, kan.916,kdiċi tal-Kanoni tal-Knejjes tal-Lvant, Kan.711

75 Diskors lill-membri tal-Penitenzerija Appostolka u lill-penitenzieri tal-Bażilki Patrijakali ta’ Ruma (30ta’ Jannar 1981): AAS 73 (1981), 203; ara konċ, ta’ Trento, Sess. XIII, Dirgriet fuq l-Ewkaristija mqaddsa, kap.7 u kan. 11: DS 1647, 1661.

76 Kan.915; ara Kondiċ tal-Kanoni tal-knejjes tal-Lvant, Kan.712.

77 Kostit. domm . Lumen Gentium, dwar il-Knisja , 14.

78 S. Tumas ta’ Aquino, Summa Theologiae, III, q. 73, a.3c.

79 Ara Kongreg. Għad-Dottrina tal-Fidi, ittra lill-Isqfijiet tal-Knisja Kattolika dwar xi aspetti tal-Knisja bħala għaqda Communionis Notio (289 ta’ Mejju 1992). 11: AAS 85 (1993), 844.

80 Ara Konċ. Vat II, Kostit. domm. Lumen Gentium, dwar il-Knisja , 23.

81 Ittra lill-insara ta’ Żmirne, 8: PG 5, 713.

82 Ara Konċ. Vat.II, Kostit. domm. Lumen Gentium, dwar il-Knisja, 23.

83 Ara Kongreg. Għad-Dottrina tal-Fidi, Ittra lill-Isqfijiet tal-Knisja Kattolika dwar xi aspetti tal-knisja bħala għaqda Communionis Notio (28 ta’ Mejju 1992), 14: AAS 86 (1993), 847.

84 Diskors 272: PL 38, 1247.

85 L-istess, 1248.

86 Ara nn.31-51: AAS 90 (1998), 731-746.

87 Ara l-istess, nn.48-49: AAS 90 (1998). 744.

88 N. 36: AAS 93 (2001), 291-292.

89 Ara k-Digriet Unitatis Redintegratio, dwar L-Ekumeniżmu, 1.

90 Ara Kostit. domm. Lumen Gentium, dwar il-Knisja,11.

91 “Agħmel li aħna, liqegħdin nieħdu sehem minn ħobża waħda u kalċi wieħed ningħaqdu bejnietna bl-għaqda ta’ l-Ispirtu s-Santu li hu wieħed”: Anafora tal-Liturġija ta’ S. Bażilju l-Kbir.

92 Ara l-Kodiċi tad-Dritt Kanoniku, kan. 908. Kodiċ tal-Kanini tal-Knejjes tal-Lvant, kan. 702; kunsill Pontifiċju għat-tmexxija ‘l quddien tal-Ghaqda ta’ l-Insara, Drittorju ekumeniku, 25 ta’ Marzu 1993, 122-125, 129-131; AAS 85 (1993), 1086-1089; Kongreg. għad –Dottrina tal-Fidi, Ittra Ad Exsequendam, 18 ta’ Mejju 2001: AAS 93 (2001), 786.

93 “il-liġi divina tipprojbixxi s-sehem flimkien f’ azzjonijiet sagri li jfixkel l-għaqda tal-Knisja, jew li juri b’ mod ċar li wieħed ikun fl-iżball jew fil-perikolu li jiżbalja fil-fidi, jew ikun kawża ta’ skandlu jew ta’ indifferenza’: Digriet dwar il-knejjes Orjentali Kattolċi Orientalium Ecelsiarum, 26.

94 N.45: AAS 87 (1995), 948.

95 Digriet dwar il-Knejjes Orjentali Kattoliċi Orientalium Ecelsiarum 27.

96 Ara l-Kodiċi tad-Dritt Kanoniku, kan. 844 3-4

97 N.46: AAS87 (1995), 948.

98 Ara konċ. Vat. II, Digriet Unitatis Redintegratio, dwar l-Ekumeniżmu, 22.

99 Ara l-Kodiċi tad-Dritt Kanoniku, kan. 844; kodiċi tal-kanoni tal-knejjes tal-Lvant, kan. 671

100 Ara AAS 91 (1999), 1155-1172.

101 N.22: AAS 92 (2000), 485.

102 Ara n.21: AAS 95 (2003), 20.

103 N.29: AAS93 (2001), 285.

104 S. Tumas ta’ Aquina, Summa Theologiae, III, q.83, a.4c.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə