EğİTİM-ÖĞretim yili lisesi DÖnem yazili sinav sorularYüklə 40.23 Kb.
tarix05.09.2018
ölçüsü40.23 Kb.
növüYazi

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ………….. LİSESİ

1. DÖNEM 1. YAZILI SINAV SORULAR


Okulu:

………..……… LİSESİ

Ders

TÜRK EDEBİYATI 12

Dönem

1

Sınav No

1

A

Soru No

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Biçim

Toplam

Adı:
Puan Değeri

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10
100Değerlendirme

No
Sınıf

12Anadolu’da Bir Gece

… İnebolu’da yirmi gün kaldım. Bir gün, Anadolu gazetelerini karıştırırken, on üç yaşlarında, Bursalı Hüseyin isminde bir arabacı çocuğunun Ilgaz’da Rum eşkıya tarafından çevrildiğini, kahraman yavrunun eski bir tabanca ile iki şakiyi yere serdiğini, fakat... Bir martin kurşunuyla yaralandığını, devriye yetişmeden öldüğünü okudum. Bu Hüseyin benim arabacımdı. O günden sonra, Anadolu konuşulduğu zaman, bu küçük arabacıyı anarım. Onun yanık, esmer yüzünde, siyah, parlak gözlerinde, destânî kahramanlığımızın izlerini bulur, azametli mâzimizin gururunu duyardım. Peyami SAFA


1. Yukarıdaki bölümden yola çıkarak “Anadolu’da Bir Gece” adlı hikâyenin temasını bulunuz, metnin yazıldığı dönemde böyle temaların işlenmesinin nedenlerini yazınız.

Tercüman-ı Ahval Mukaddimesi”nden:

“Mâdem ki bir hey’et-i ictimaiyede yaşayan halk bunca vezaif-i kanuniye ile mükelleftir elbette kalen ve kalemen kendi vatanının menafiine dair beyan-ı efkâr etmeyi cümle-i hukuk-ı müktesebesinden addeyler.” (ŞİNASİ) “Davul Zurna” Adlı Metinden

Tıpkı halk edebiyatımız gibi bir de halk musikimiz vardır. Konservatuarın tarama heyetleri vilayet vilayet, kasaba kasaba, köy köy dolaşıp bu millî sesleri topluyorlar. (Yusuf Ziya ORTAÇ)2. Yukarıda verilen önceki döneme ait öğretici metin ( Şinasi’nin) ile Cumhuriyet dönemine ait öğretici metinden de (Ortaç’ın) yararlanarak, iki dönem arasındaki farklılıkları yazınız. (Kelime, kelime grupları, dil kuralları bakımından karşılaştırın.)

Yalnız yaşamanın bir tek amacı vardır sanıyorum; o da daha başıboş, daha rahat yaşamak. Fakat her zaman, buna hangi yoldan varacağımızı pek bilmiyoruz. Çok kez insan dünya işlerini bıraktığını sanır; oysaki bu işlerin yolunu değiştirmekten başka bir şey yapmamıştır. Bir aileyi yönetmek bir devleti yönetmekten hiç de kolay değildir. Ruh nerde bunalırsa bunalsın, hep aynı ruhtur; ev işlerinin az önemli olmaları, daha az yorucu olmalarını gerektirmez. Bundan başka, saraydan ve pazardan el çekmekle hayatımızın baş kaygılarından kurtulmuş olmuyoruz. (Montaigne)3. Yukarıdaki parçadan da hareketle deneme türünün genel özellikleri hakkındaki çıkarımlarınızı yazınız.


4. Aşağıdaki ifadeler doğru ise yanına (D), yanlışsa (Y) yazınız.

( ) Cumhuriyet döneminde yazı diliyle konuşma dili arasındaki fark giderek artmış, dildeki sadeleşme çalışmaları sonuçsuz kalmıştır.

( ) Edebiyatımız bu dönemde toplumcu bir karakter kazanmış gerçekçi bir anlayış güdülmüştür.

( ) Hece ölçüsünün yerini aruz ölçüsü almış, şiirlerde de günlük konuşma dili kullanılmıştır. Yine bu dönemde şiirin biçimce daha da serbestleşmesi sağlanmıştır.

( ) Şiir, roman, hikâye ve tiyatro gibi türlerde önemli gelişmeler olmuştur.
( ) Cumhuriyetin kuruluşuyla 1940 (İkinci Dünya Savaşı) yılları arasında eser veren şair ve yazarlar genellikle daha önceki Milli Edebiyat akımının etkisinde tam anlamıyla “yerli” ve “halka doğru”; veya Doğu’nun, özellikle Arap ve İran edebiyatının etkisinde kişisel yollarında yürümüşlerdir.

Geceye Şiir

“Gözlerim bir kuyu, dilim kördüğüm

Bir görünmez âlem olsa gördüğüm;

Mermer bir kabuğa girip ördüğüm,

Kapansam içimden gelen âhenge”

Necip Fazıl KISAKÜREK

5. Yukarıdaki dörtlükte saf (öz) şiir anlayışının hangi özellikleri görülmektedir?

Otuz Beş Yaş

“Yaş otuz beş! Yolun yarısı eder.

Dante gibi ortasındayız ömrün.

Delikanlı çağımızdaki cevher,

Yalvarmak yakarmak nafile bugün,

Gözünün yaşına bakmadan gider.”Cahit Sıtkı TARANCI

6. Yukarıdaki şiirin ahenk unsurlarını (ölçü, kafiye, redif, aliterasyon, asonans) açıklayarak gösteriniz.

7. Aşağıdaki boşlukları uygun şekilde doldurunuz.

a. 1928’de ………………………... adlı ortak bir kitap yayımlayan; biri öykücü, altısı şair yedi kişinin oluşturduğu bir topluluktur. …………………….. ölçüsüyle özellikle Fransız sembolistlerini örnek alan, …………… için sanat anlayışını benimseyen ve ……………………………… adıyla bilinen topluluk, şiire bir yenilik getiremediklerinden, edebiyatımızdaki ………………………….. topluluğu gibi, kısa sürede dağılmıştır.

b. Bir yazarın başından geçen ya da tanık olduğu olay ve olguları bilgilerine, gözlemlerine dayanarak anlattığı yazı türüne ……………………. denir.

c. Saf (öz) şiir anlayışının Türk edebiyatındaki önemli temsilcileri arasında ………………………………...... ve …………………………………… sayılabilir.

ç. Gazete ve dergilerde siyasal, ekonomik, eğitim... gibi günlük toplumsal konularda ayrıntıya girmeden yazılan yazı türüne …………………… denir.

KEREM GİBİ

Hava kurşun gibi ağır!

Bağır

bağır


bağır

bağırıyorum!


Koşun


kurşun

erit-


-meğe

çağırıyorum...Nazım HİKMET

8. Yukarıdaki şiir sizce niçin merdiven şeklinde yazılmıştır, dönemin edebi geleneğini düşünerek yorumlayınız.

9. Verilen kavramları birer cümleyle açıklayınız: “pastoral, milli kimlik, motif, tutarlı anlatım, duru anlatım”
“ Laiklik, yalnız din ve dünya işlerinin ayrılması değildir. Tüm yurttaşların vicdan, ibadet ve din özgürlüğü de demektir.” (Atatürk’ün Görüş ve Direktifleri, 1930)

10. Yukarıdaki cümleden de hareketle Atatürk’ün laikliğe verdiği önemi, imla kurallarına uygun bir paragrafla açıklayınız.
Sınav süresi 1 (bir) ders saatidir. Başarılar.


Dostları ilə paylaş:


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə