Eşanlam Sözlük-Fars-Ereb-Türkce-Son 2018 Tebriz-Bey Hadi turuz eşanlam. SÖZLÜk fars-ereb-türkce son. FevralYüklə 27.1 Mb.
səhifə1/157
tarix01.06.2018
ölçüsü27.1 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   157

Eşanlam Sözlük-Fars-Ereb-Türkce-Son 2018 Tebriz-Bey Hadi

TURUZ

EŞANLAM.SÖZLÜK

FARS-EREB-TÜRKCE

SON.

Fevral-2018

1396-11

Bey Hadi

TEBRIZ

90 000 Başlıqhttp://www.turuz.com/

abdəst əlsuyu& vizu.

abdəst suyuc&

abdəst suyuş&

abdəstxana əlsuğar&

abdəstxana yasqan&

abeşxor sıvat&

abeşxor su başı& su götürülüb içilən yer.

abeşxor suğal&

abeşxor sulağ&

abeşxor sutav&

abeşxor suvat&

abid tapığlı&

abidə andaş&

abidə andaşıt&

abidə anıdaş&

abidə anıt&

abidə anıtdaş&

abidə anqıt&

abidə balaq&

abidə balıq&

abidə baltıq& (< balmaq : kəsmək).

abidə bəngidaş&

abidə bəngüdaş&

abidə biçit&

abidə burqat&

abidə büt&

abidə çalıq&

abidə çapıl&

abidə çapıt&

abidə daşbiç&

abidə daşçap&

abidə daşqar&

abidə heykəl& micəssəmə.

abidə tapınqu&

abidə təpingi&

abidə tikmədaş&

abidə yonat&

abidə yontu&

abidə yonut&

abırlı üzlü& . məhcub.

abırlı qabaqlıq&

abırlı qapaqlı&

abırlı qapaqlıq&

abırlı usanclı&

abırlı utanclı&

abırlı uyanclı&

abırsızlıq qaraçökəl&

abırsızlıq pis cürə pozulma, batma& rusvalıq. rüsvalıq.

abırsızlıq üzdən sağıdan düşüb, əzilib, sınma, batma&

abişar çiviləmə& valibalda, topu torun üzərindən, qarşı yarış alanına, dikinə, sərt çapalayıb (şapalayıb) endirmə .

abişxor sıvat&

abişxor su başı& su götürülüb içilən yer.

abişxor suğal&

abişxor sulağ&

abişxor sutav&

abişxor suvat&

abpaş püsgüc&

abpaş sasaç&

abpaş səpgüc&

abpaş susaç&

abrı ünüm&

abstre ayıqlama&

abstre ayırma&

abstre çözümləmə&

abstre soyut&

abstre soyutlama&

abstre təkləmə&

abstre yalqızıq&

abstre yalqızlama&

abstre yekələmə&

abşar yapaşaq&

abşar başaşaq& valibal oyununda, topu torun təpəsindən baş aşaq vurma

abühava aralıq&

abühava çevrə&

abühava donluk&

abühava əkiş&

abühava ortalıq&

abühava dayrə& şərayit. hal əhval. mihit. mühit.

abühava dövərək&

abühava dövrə&

abühava durmuş&

abühava qasnaq&

abühava quşaq&

abühava ortam&

abühava təvərək&

abühava yağday&

acil <aşıl&acil hızlılı&

acil iritli&

acil irtə&

acil iti&

acil sürgən&

acil tələsik& -ox kimi dağları sürgən aşdı. -bu qıssa yaşım, göz qıpımı sürgən keçdi. -yörgən at: yorqa at.

acil yeyin&

acil yorqa&

acil yörgən&

aciz&aciz açılaz&

aciz alız& -gücü gedsin alızsın.aciz avara&

aciz bezgin&

aciz bıqqın&

aciz sökük&

aciz tutqun&

aciz tutuqlu&

aciz yalavac&

aciz yalıt&

aciz yalız&

aciz yalvac&

aciz yalvara&

aciz yalzan&

aciz yarıq&

aciz yasamal&

aciz yasar&

aciz yasdar&

aciz yasmal&

aciz yassar& - yasar uşaq. - yasar qaldıq.

aciz yesir&

acizlik yenəməzlik& -kişini dörd nədən yıxar -qanamazlıq, qınamazlıq, yenəməzlik, çatamazlıq. (qanamazlıq: cahillik). (qınamazlıq: cürətsizlik). (çatamazlıq: bacaramazlıq)

açıq təbiətli kişi sevvincli&

açıq təbiətli kişi şən kişi&

açıq təbiətli kişi yaydarı&

adab o risum qamu düzə& .

adab o risum qamu düzə& milli huquq. milli rəsm.adamın kişinin& -kötülük dışarda değil, kişinin içindədir.

adet tutmaq sürəkləmək&

adet sürək&

adət edmək alışmaq&

adət edmək andaşmaq&

adət edmək dadanmaq&

adət edmək dadaşmaq&

adət edmək sapaşmaq&

adət edmək sapınmaq&

adət edmək sapışmaq&

adət edmək yandaşmaq&

adət etdirmək alışdırmaq&

adət etdirmək andaşdırmaq&

adət etdirmək dadandırmaq&

adət etdirmək dadaşdırmaq&

adət etdirmək dadışdırmaq&

adət etdirmək sapaşdırmaq&

adət etdirmək sapışdırmaq&

adət etdirmək yandaşdırmaq&

adət kərdəlik alışqanlıq&

adət kərdəlik andaşlıq&

adət kərdəlik dadanlıq&

adət kərdəlik dadaşlıq&

adət kərdəlik dadışlıq&

adət kərdəlik sapaşlıq&

adət kərdəlik sapınlıq&

adət kərdəlik sapışlıq&

adət kərdəlik sınaşıqlıq&

adət kərdəlik yandaşlıq&

adət görənək& .

adət özgülük& . xislət. karakter. -bu nə sinirdi qaplandın. -bu sinirlər atılmalıdır.

adət törö&

adət gələnək&

adət axın&adət aldış&

adət alış& xislət. karakter. məşrəb. tinət. maya. əxlaq. rəfdar. təbiət.

adət alışqanlıq&adət alşıq&

adət aybaşı& reql.

adət bəniş&

adət dalqa&

adət davranış&

adət dəb&adət girtay&

adət görənək& .

adət görənək& . ürf.

adət görənək&

adət qayda&

adət qılıq&

adət qurum&

adət məniş&

adət öğrəyük&

adət öğrəyük& qayda.

adət özəllik&

adət özgülük& xislət. karakter. -bu nə sinirdi qaplandın. -bu sinirlər atılmalıdır.

adət salım& .

adət saltı&

adət sin& karakter. -bu nə sinirdi qaplandın. -bu sinirlər atılmalıdır.

adət sın&

adət sinir&

adət sinis&

adət sürə&

adət taxım&

adət təməl& ayin. qanun. qayda.adət töküm&

adət törə&adət tutum&

adət tutum&

adət türə&

adət usul&

adət verdiş&

adət vərdiş&

adət vərziş&

adət yaradılış&

adət yaratılış&

adət yosun& rəsm qayda.adi duruma gətirmək sürəkləmək&

adi bayağı&adi sala& sadə.

adi sıradan& öğrəşildiyindən, gözlənildiyindən artığ bir bilgi, qatnaşığ, aralığ, qoşu, vəsilə, vasitəsi olmayan, olmamazlıq. məmul.

adi sürək& normal. məmuli.

adi tanğ&

adi tanığ& -tanıq davranış.

adi yala&

adi yapamacıq. yapay. yapma. çapı. donuğ&adi yələ&

adil dəhli&

adil dəkli&

adil dəngli& münsif.

adil doğru&

adil doğus&

adil dursut&

adil dürüst&

adil tanğı&

adil tanığ&

adil yarıq&

adil yarqın& münsif.

adilik bayağılıq&adres sormaq sorağlamaq&

adres sormaq sorağlamaq&

adres vermək danğamaq&

adres vermək iz vermək&

adres vermək tanğamaq&

adres vermək tanğımaq&

adres vermək tanığlamaq&

adres danqa&

adres sorağ& nişan.

adres sorağ& nişan.

adres soraq&

adres soraq&

adres tanığ&

adres tapınağ&

adres tapnağ&

adresli tanığ& nişanlı.

afəridiqar bitikçi&

afəridiqar bitikən& afərinnəndə. movcid. icad, ehdas, ibda edən. xaliq. xəllaq. muxtəri. ixtiraçı. mübtəde. mübtəkir. cail. -onları butuğan öz sığında saxlasın.

afəridiqar butuğan&

afəridiqar butuqçı&

afəridiqar hörətçi&

afəridiqar hörətən&

afəridiqar örətçi&

afəridiqar örətən&

afəridiqar törətçi&

afəridiqar törətən&

afəridiqar türətçi&

afəridiqar türətən&

afəridiqar ürətçi&

afəridiqar ürətən&

afəridiqar varadan&

afəridiqar vardaçı&

afəridiqar yaratan&

afəridiqar yaratcı&

afəridiqar yaratıcı&

afəridiqar yartaçın&

afəridiqar yartadan&

afəriniş bağçal& covhər. qovhər. təbiət. xuy. mahiyyət. (cins. qunə. nov) xasiyyət. təb. xəmirə. sirişt.

afəriniş bağqal&

afəriniş doğum&

afəriniş doğuş&

afəriniş qılığ&

afəriniş qurum&

afəriniş oluş&

afəriniş tapılış.&

afəriniş tapılma&

afəriniş tərəliş&

afəriniş törədiliş&

afəriniş yaradılış&

afəriniş yaranış.&

afəriniş yaratılış&

afəriniş yaratılma&

afəriniş yaratılma&

afəriniş yaratış&

afəriniş yaratıv&afəriniş yaratma&

afəriniş yaratuv&afəriniş yarıt& -yarıtdan bəri : uzaldan bəri. oluşdan bəri.

afəriniş yaryış&

afərinnəndə bitikçi&

afərinnəndə bitikən& afəridiqar. movcid. icad, ehdas, ibda edən. xaliq. xəllaq. muxtəri. ixtiraçı. mübtəde. mübtəkir. cail. -onları butuğan öz sığında saxlasın.

afərinnəndə butuğan&

afərinnəndə butuqçı&

afərinnəndə hörətçi&

afərinnəndə hörətən&

afərinnəndə örətçi&

afərinnəndə örətən&

afərinnəndə törətçi&

afərinnəndə törətən&

afərinnəndə türətçi&

afərinnəndə türətən&

afərinnəndə ürətçi&

afərinnəndə ürətən&

afərinnəndə varadan&

afərinnəndə vardaçı&

afərinnəndə yaratan&

afərinnəndə yaratcı&

afərinnəndə yaratıcı&

afərinnəndə yartaçın&

afərinnəndə yartadan&

afət züdalıq edmə yamançöpləmə&

afət züdalıq edmə yamanotlama&

afiyət aman əsənlik&

afiyət dinclik& salimlik. səhhət.

afiyət əsənlik&afiyət əsənlik&

afiyət köklük&

afiyət qorqunluq&

afiyət qurqunluq&

afiyət sağ amanlıq&

afiyət sağlamlıq& səlamətlik.afiyət sağlamlıq&

afiyət sağlamlıq&

aforism özdeyiş& .

aforism qanatlı söz& vəcizə.

aforism qanatlı söz&

aforism özdeyiş&

aforism sorağlı söz&

aforism sorağlı söz&

ağazadə tör döşəkli&

ağazadə ul sayıq (ulu sayqıl), soylu olan& əşraf. zadəgan. əyan.

ağıl ağıldan üstündü baş başdan sürşükdü& (sürşük: süyşük. sivişik. sirşik. sırşıq. sürülü. üstün. kəsərli. gedərli).

ağıl ürək& -könül yoksa, ürək sevgi tanımaz.

ağıl yarac& idrak. məntiq. rasyon.

ağıl yaraş&

ağıldan başdan&-başdan artıq baylıq yok, söz artıq yarlıq yok. (yarlıq: bəxşiş)

ağıllı olan nazik, ağıllı başlı, yumuşaq olan&

ağıllı olan uyqulu duyqulu&

ağıllı olan uyuq duyuq& ictimai olan.

ağıllı düşüncəli&

ağıllı oyanıq&

ağıllı savalı&

ağıllı anlaşlı&

ağıllı bacarıqlı&

ağıllı başaqlı&

ağıllı başlı& uslu -söyləyən dəlisə, eşidən başlı gərək.

ağıllı başlı&

ağıllı beyinli&

ağıllı bilgə&ağıllı bilgili&

ağıllı bilqiç&

ağıllı çaçur&ağıllı çavlı& xəbərli. ağıllı.

ağıllı dalıqan&

ağıllı dalqan&

ağıllı didik&ağıllı huşlu& .

ağıllı qavraşlı&

ağıllı oylu&

ağıllı oytun&

ağıllı oyutan&

ağıllı oyutay&ağıllı savlı&

ağıllı seçəğən&

ağıllı seçəyən&

ağıllı sinçi&

ağıllı sivir&

ağıllı soruq& soruğ. məntiqli. fərqində olan.

ağıllı tetik&

ağıllı titik&

ağıllı usqa&

ağıllı usqan&

ağıllı uslan&ağıllı uslu& başlı -söyləyən dəlisə, eşidən başlı gərək.

ağıllı uslu&

ağıllı ussal&

ağıllı ussun&

ağılsız ussuz& -ussuz başın ağrığın ayaqlar çeker. (ussuz: ağılsız). (ağrığın: cəzasın)ağır cəza qanunu qılmış yasası&

ağır xəta ağır yanlış&

ağır xəta üğə&

ağır xəta ürə& -üğə yapmaq.

ağır zərbə ağır çırpı&

ağır zərbə tabur&

ağır zərbə tapqur&

ağır zərbə təpgir&

ağır zərbə təpir&

ağla xiyala gəlməyən usa busa gəlməyən&ağlı qəd vermək dişi kəsmək&

ağlı qəd vermək dişi ötmək&

ağlı qəd vermək usu (ağlı) çatmaq&

ağlın usun& -usun, ağlına görə: usun dəngi.

ağlıza gələn başızda gəzən&

ağlıza gələn başızdan keçən& -başızdan keçən hər nə: ağlıza gələn hər nə.

ağşəhər ağqala& kasabılanka (kasa < qapsa + bılan : ağ). darul bəyz.

ağzın xeyirə açmaq ağzın uğra açmaq&

ahəng avaz& nəğmə. ləhn.

ahəng ayalğu&

ahənrüba sorunc& miğnatis.

axir son& -uc ara: sonuncu möhlət, macal, antırakt. -ucbar: son kərə.

axır taxıt&

axır tıxıt&

axir uc&

axiri bitimi& -hər nəyin sonu, bitimi, axiri: təkim. təkin. -işlərin başı belə başladı, görax təkimi nə olacaq. -ilkinə bax təkini oxu

axiri dibi& -nərsənin təki, altı, sonu, dibi, axiri: . təkin. (təkdə qalan). -bulaqlar yerin kök dibindən qaynar. -yolun təki.

axiri sonu&

axiri təki&

axirizzəman canlanış&

axirizzəman çevirqaç& devirqaç ( < devrik, çevrik + qaç < metatez >çağ).

axirizzəman çevirqaç&axirizzəman devirqaç& çevirqaç. ( < devrik, çevrik + qaç < metatez >çağ).

axirizzəman diriliş& yenidən canlanma. qiyamət.

axirizzəman diriltiş&

axirizzəman dirsəliş&

axirizzəman dönüş&

axirizzəman qalxış&

axirizzəman qopuntu&

axirizzəman oyanış&

axirizzəman tirgiziş&

axirizzəman tirgizü&

axirizzəman uyanış&

axşam gec vaxdı dar çağıq&

axşam şəfəqi şamqızıl&

ajan casus& .ajan ayğac& casus.

ajan ayğaqçı&

ajan taqsaçı&ajan ulağ&

ajir acır&

ajir bəllət&

ajir çalan&

ajir çalanğ&

ajir çorqul&

ajir didik&

ajir öğrət&

ajir örgət&

ajir sakıc&

ajir sakın&

ajir sakış&

ajir sakıt&

ajir savrat& xəbərdarlıq. təhlükə, xətər çanı, zili, imi, işarəti. alarm. alert.

ajir tetik&

ajir titik&

akord dənək&

akord dəngə&

akord orantı&

akord ornat&

akord sava& (temperament).

akord sınaş&

akord sova& (temperament).

akord tinaş&

akord tinəş& muvazinə.

aksesuar yap qoşu&

aksesuar ayrıntılar& . təchizat. təfərrüat. ləvazimat. mühümmat.

aksesuar dəm dəsgah& . təchizat. təfərrüat.

aksesuar donatı&

aksesuar donatım&

aksesuar yardımçı nərsələr&

aksesuarçı donatımcı& bir işin, olayın yerin, zəminəsin, qoşulun şərayitin quran. mühümmatçı.aktual gündəmdə, güncəldə olan& əktüel.

aktual sorut&

aktuallaşdırmaq gündəmə, güncələ gətirmək&

aktuallaşdırmaq soru, məsələ kimi ortaya qoymaq&

aktuallaşdırmaq sorutmaq&

aqah edən aydınladan&

aqah edən ışıqladan&

aqah edən ışıtqıc&

aqah edən oyquran&

aqah edən oyqurğan& münəvvər edən.

aqah edən tandal&

aqah edən tandığan&

aqah edən tandıran&

aqah edən yağıtan&

aqah edən yağıtqıc&

aqah edən yağtıdan&

aqah edən yağtıqıc&

aqah edən yanıdan&

aqah edən yanıtqıc&

aqah edən yarıtan&

aqah edən yarıtqıc&

aqah edən yarqıc&aqah edinmək, olunmaq bilginmək& (faş olunmaq). -bu sav ona tanılmamışdı. -bu konular hammıya tanılmış bir söz değil. -məndə dünən tanıldım: xəbərdar, aqah oldum. -qalmasın kişiyə tanıldı savı.

aqah edinmək, olunmaq biltinmək&

aqah edinmək, olunmaq tanılmaq&

aqah edmək aydınlatmaq&

aqah edmək bildirmək&

aqah edmək göstərmək&

aqah edmək ışıqlatmaq&

aqah edmək oyqurmaq&

aqah edmək oyqutmaq&

aqah edmək tandığmaq&

aqah edmək tandırmaq&

aqah edmək tanışdırmaq&

aqah edmək tanıtmaq&

aqah edmək yağıtmaq&

aqah edmək yağtıtmaq&

aqah edmək yandırtmaq&

aqah edmək yanıtmaq&

aqah edmək yansıtmaq&

aqah edmək yarıtmaq&

aqah edmək yarqıtmaq&aqah olmaq bilmək&

aqah olmaq yetişmək&

aqah oyqur&

aqah sanal&

aqah sanğal&

aqah sınac&

aqah sınal&

aqah sınaş&

aqah sınğal&

aqah tanal& tansa. tanşa > aşna > aşina (fars)}.

aqah tanğa&

aqah tanğal&

aqah tanığa&

aqah tanlı. & -onun gəlməyindən tanlı değildim. -tanlı olun

aqahlıq tapmaq aydınlanmaq&

aqahlıq tapmaq ışıqlanmaq&

aqahlıq tapmaq oyqunmaq&

aqahlıq tapmaq tanğışmaq&

aqahlıq tapmaq tanışmaq&

aqahlıq tapmaq yağımaq&

aqahlıq tapmaq yağınmaq&

aqahlıq tapmaq yağtımaq&

aqahlıq tapmaq yağtınmaq&

aqahlıq tapmaq yandılmaq&

aqahlıq tapmaq yanılmaq&

aqahlıq tapmaq yarımaq&

aqahlıq tapmaq yarınmaq&

aqahlıq tapmaq yartınmaq&

aqahsızlıq aşnasızlıq& > {naaşinayi (fars)} < tanşızlıq

aqahsızlıq oyqıslıq&

aqahsızlıq oyqursuzluq&

aqahsızlıq oyuğsuzluq&

aqahsızlıq sanağsızlıq&

aqahsızlıq sanalsızlıq&

aqahsızlıq sınacsızlıq&

aqahsızlıq sınağsızlıq&

aqahsızlıq sınalsızlıq&

aqahsızlıq sınaşsızlıq&

aqahsızlıq tanağsızlıq&

aqahsızlıq tanalsızlıq&

aqahsızlıq tanığsızlıq&

aqahsızlıq tansızlıq&

aqahsızlıq tanşızlıq& > aşnasızlıq > {naaşinayi (fars)}.

aqibət bağlam& hasıl. fərəncam. -koratanlı söz : son söz.aqibət ərək&

aqibət koratan&aqibət son& xatimə.

aqibət sonuc&aqibət ucğur&

aqibət ucur&

aqibət yapdım&

aqibət yapdım&

aqibət yaplım&

aqil huşlu& xirədmənd. dahi.

aqil toxa&

aqil tuqa&

aqraba qarındaş&

aqraba qayınboyun&

aqraba qohum& .

al qat&

al qulluq& hizur.

al yan&

alarm acır&

alarm bəllət&

alarm çalan&

alarm çalanğ&

alarm çorqul&

alarm didik&

alarm öğrət&

alarm örgət&

alarm sakıc&

alarm sakın&

alarm sakış&

alarm sakıt&

alarm savrat& xəbərdarlıq. təhlükə, xətər çanı, zili, imi, işarəti. alert.

alarm tetik&

alarm titik&

alaşafaq alacağaranlıq&

alaşafaq alacatorun&

alaşafaq alatoran&

alaşafaq gövgün&

alayiş palayiş sürüş siliş& artırıb əsgitməklə nərsiyə durum düzən, səlqə səhman vermək.

alayiş palayiş sürüş siyiş&

alerji sıyazığ&

alerji siyəzik& həssasiyyət.

alerji təpgi&

alerji təpgü&

alerjisi göstərmək sıyaşmaq&

alerjisi göstərmək sıyazığı göstərmək&

alerjisi göstərmək siyəşmək&

alerjisi göstərmək siyəziyi göstərmək&
Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   157


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə