Esas no: 2010/283 29. 03. 2012 esas hakkinda mütalaaYüklə 4,82 Mb.
səhifə29/83
tarix18.01.2018
ölçüsü4,82 Mb.
#39053
1   ...   25   26   27   28   29   30   31   32   ...   83

12-Sanık SÜHA TANYERİ

Sanığın suç tarihinde 1. Ordu Komutanlığı Harekat Başkanı olarak görev yaptığı,

Dosyada mevcut 11 nolu CD içerisinde bulunan "2002-2003\l NCİ ORDU BALYOZ GÜVENLİK HAREKAT PLANI" isimli klasör ile 17 nolu CD içerisinde bulunan “BALYOZ GÜVENLİK HAREKAT PLANI” isimli klasör içerisinde; BALYOZ HAREKAT PLANI isimli word belgesinde; BALYOZ GÜVENLİK HAREKAT PLANI başlığı ile yer alan plan metninin EKLER bölümünde “EK-A (Görevlendirmede Yetkili Personel Listesi)” şeklinde ibarenin yer aldığı, yine 11 nolu CD içerisinde"2002-2003\l NCİ ORDU BALYOZ GÜVENLİK HAREKAT PLANI" isimli klasör ile 17 nolu CD içerisinde bulunan “BALYOZ GÜVENLİK HAREKAT PLANI” isimli klasör içerisinde; "EK_A (GÖREVLENDİRMEDE YETKİLİ PERSONEL)" şeklinde bir belgenin yer aldığı, bu belgede “1 NCİ OR. K.LIĞI” başlığı altındaki listenin 3. Sırasında; “3 - Kur.Alb. Süha TANYERİ - 1 nci Or. Hrk. Bşk.” şeklinde sanığın isminin yer aldığı tespit edilmiştir.

11 Nolu CD de “\2002-2003\1 NCİ ORDU\BALYOZ GÜVENLİK HAREKAT PLANI”, 17 Nolu CD de “BALYOZ GÜVENLİK HAREKAT PLANI” isimli klasörde bulunan “Üst Yazı_Plan _Çalışması_2003” isimli Word belgesi incelendiğinde; “GİZLİ” ibareli “T.C KARAKUVVETLERİ KOMUTANLIĞI 1 NCİ ORDU KOMUTANLIĞI SELİMİYE/İSTANBUL” başlıklı “1 nci Ordu Plan Semineri - 2003.” konulu, “İSTH. : 7130- -02/Pl. ve Eğt.Ş.()” şeklinde sayı verilmiş, “ARALIK 2002” tarihli, paraf kısımlarında İsth.Bşk.Kur.Alb.İ.OCAK ve Hrk.Kur.Ybşk.Tuğg.M.K.ÖZARSLAN isimlerinin, Koordine kısmında ise “Hrk.Bşk.Kur.Alb. S.TANYERİ” şeklinde sanığın isminin yer aldığı, ORDU KOMUTANI EMRİYLE ibareli, “ Kurmay Başkanı Tümgeneral Nejat BEK” adına imza açılmış, ayrıca; EK-A (Görevlendirmede yetkili personel listesi), EK-B (Görevlendirme Kategorileri ve çizelgesi) isimli 2(iki) adet eki olan, gönderilen yer kısmında “DOSYA” ibaresi bulunan bir sayfadan ibaret belge olduğu anlaşılmıştır. Belge içerisinde; “Güvenlik Harekat Planının uygulanması kapsamında, görevlendirilecek personel isimlerinin tespit edilerek 1nci Ordu Komutanlığına gönderilmesine ihtiyaç duyulduğu, Planın uygulanması maksadıyla, EK-A’daki yetkili personel tarafından; EK-B’deki kategorilere ve çizelgeye uygun olarak belirlenecek personel isimleri ile daha önce tespit edilen hassas tesisler listesinin güncellenerek, bu tesislere görevlendirilmesi düşünülen personel isimlerinin gönderileceğinin” belirtildiği, bu belgenin eki olarak belirtilen ve 11 ve 17 nolu CD ler içerisinde EK_B (GÖREVLENDİRME ÇİZELGESİ FORMATI) ismi ile yer alan belgede görevlendirme kategorilerinin ve düzenlenecek çizelgenin gösterildiği tespit edilmiştir.

3 nolu CD de bulunan; “PLAN SEMİNERİ_2003\1 NCİ OR.PLAN SEMİNERİ - 2003 İCRA ESASLARI_MESAJ.doc” isimli 3 sayfadan ibaret, “GİZLİLİK DERECESİ : GİZLİ” ibareli, “1 NCİ ORDU KOMUTANLIĞI MESAJ FORMU” başlıklı, “1 NCİ ORDU KOMUTANLIĞI PLAN SEMİNERİ – 2003 İCRA ESASLARI” konulu belge içeriğinde; “1. KOR.K.LIKLARINCA PLAN SEMİNERİNE YÖNELİK YAPILAN HAZIRLIKLAR 26 ŞUBAT 2003 TARİHİNDE OR.K.NA ARZ EDİLMİŞTİR. ARZ ESNASINDA OR. K.NIN KONUYLA İLGİLİ VERDİĞİ EMİRLER MÜTEAKİP MADDELERDE BELİRTİLMİŞTİR. 2. OLASILIĞI EN YÜKSEK TEHLİKELİ SENARYOYA GÖRE KARA KUVVETLERİNE YAPILACAK TEKLİFLERE ESAS OLMAK ÜZERE HAZIRLANACAK DURUM DEĞERLENDİRMELERİNDE TÜRKİYE GENELİNDEKİ GELİŞMELER DİKKATE ALINACAK, YAPILACAK TEKLİFLER KUVVET KOMUTANLIĞINCA ALINMASI GEREKEN TEDBİRLERİ İHTİVA EDECEKTİR” şeklinde ibarelerin yer aldığı ayrıca; Koordinasyon Dairesi ve Şahıs başlıklı kutucuğun içerisinde “SUHA TANYERİ KURMAY ALBAY HAREKAT BAŞKANI” şeklinde sanığın isminin yer aldığı, aynı belgenin dosyada mevcut 11 nolu CD’de 2002-2003\ORDU PLAN SEMİNERİ 2003\PLAN ÇALIŞMASI EMRİ BAŞKANLIKLARA\PLAN ÇALIŞMASI İLE İLGİLİ YAZILAR isimli klasörde ve 15 nolu CD’ de 2003 YILI ORDU PLAN ÇALIŞMASI_03\PLAN ÇALIŞMASI İLE İLGİLİ YAZILAR isimli klasörde de bulunduğu tespit edilmiştir.

3 nolu CD de bulunan; “PLAN SEMİNERİ_2003\3_YAPILAN ARZLAR İLE İLGİLİ OR. K.NIN VERDİĞİ DİREKTİFLER.doc” isimli 1 sayfadan oluşan “HİZMETE ÖZEL” ibareli, “YAPILAN ARZLA İLGİLİ OLARAK SN.ORDU KOMUTANININ VERDİĞİ DİREKTİFLER” başlıklı, 13.11.2002 tarihli belgede; 5 nci ve 15 nci Kor.K.lıklarının Plan Tatbikatı icra edeceği, 2 nci ve 3 ncü Kor. K.lıklarının Plan Tatbikatı icra etmeyeceği, 2 nci Kor.K.lığından 4 ncü Mknz.P.Tug.K.lığı ve 95 nci Zh.Tug.K.lığı, 3 ncü Kor.K.lığından ise 52 nci Zh.Tüm.K.lığının Plan Tatbikatı icra edeceği, 3 ncü Mknz.Tak.Tüm.K.lığının planlama grubu olarak kullanılmasının özellikle işleneceği, 15 nci Kor.K.lığının mevcut emirlere ilave olarak öngörülen yeni fonksiyonunun inceleneceğinin belirtildiği ve belgenin alt kısmında “Hrk.Bşk.Kur.Alb.S.TANYERİ” şeklinde sanığın isminin yer aldığı, benzer belgenin dosyada mevcut 15 nolu CD’de de bulunduğu tespit edilmiştir.

3 nolu CD de bulunan; “PLAN SEMİNERİ_2003\ 6_MESAJ_(ORDU PLAN SEMİNERİ İNCELEME KONULARI TESPİTİ).doc” isimli 1 sayfadan ibaret, “GİZLİLİK DERECESİ: GİZLİ” ibareli, “1 NCİ ORDU KOMUTANLIĞ MESAJ FORMU” başlıklı, “ORDU PLAN SEMİNERİ İNCELEME KONULARI” konulu belgenin içeriğinde; “1. 1 NCİ ORDU PLAN SEMİNERİNİN 04-06 MART 2003 TARİHLERİ ARASINDA İCRA EDİLMESİ PLANLANMIŞTIR. 2. KOR.K.LIKLARINCA, VARSA ORDU PLAN SEMİNERİNDE İNCELENMESİNDE FAYDA MÜTALAA EDİLEN KONULARIN 20 KASIM 2002 TARİHİNE KADAR ORDU KOMUTANLIĞINA GÖNDERİLMESİNİ.” şeklinde ibarelerin yer aldığı ayrıca Koordinasyon Dairesi ve Şahıs başlıklı kutucuğunun içerisinde “SÜHA TANYERİ KURMAY ALBAY HAREKAT BAŞKANI” şeklinde sanığın isminin yer aldığı tespit edilmiştir.

3 nolu CD de bulunan; “PLAN SEMİNERİ_2003\52 NCİ ZH.TÜM.PLAN ÇALIŞMASI_BİLGİ ARZI.doc” isimli, 6 sayfadan ibaret, sol üst ve alt köşesinde GİZLİ ibaresi bulunan, “BİLGİ NOTU” başlıklı, “52 nci Zh.Tüm.K.lığı Plan Çalışması” konulu belge içeriğinde; 05-06 ŞUBAT 2003 tarihinde 52 nci Zh.Tüm. Plan Tatbikat Salonu Hasdal / İSTANBUL’da yapılacak olan plan çalışmasının maksadının, programının vs bilgilerin yer aldığı, “Plan Çalışmasının Maksadı” alt başlığı altında;“a.EGEMEN Harekat Planını bir bütün halinde inceleyerek muhtemel problem sahalarını tespit etmek ve giderici tedbirleri almak, b.Olasılığı En Yüksek Tehlikeli Senaryoya göre iç ve dış tehdide yönelik alınacak tedbirler, bu tehditlere müdahalede ihtiyaç duyulacak kuvvet miktarları ile planlarda yapılacak tadilatları tespit etmek” şeklinde ibarelerin yer aldığı, ayrıca; “4. Plan Çalışmasına Katılacak Personel” alt başlığı altında yer alan tabloda “Ordu Karargahı/2 nci Gün Katılacak Personel” isimli bölümde ise “Kur.Alb.Süha TANYERİ” şeklinde sanığın isminin yer aldığı tespit edilmiştir.

3 nolu CD de bulunan; “PLAN SEMİNERİ_2003\95 NCİ ZH.TUG.PLAN ÇALIŞMASI _BİLGİ ARZI.doc” isimli 10 sayfadan ibaret sol üst ve alt köşelerinde GİZLİ ibaresi bulunan, “BİLGİ NOTU” başlıklı, “95 nci Zh.Tug.K.lığı Plan Çalışması” konulu belge içeriğinde; “Plan Çalışmasının Esasları” alt başlığı altında; “… d.Plan Çalışmasının 2 nci gününde ise; Olasılığı En Yüksek Tehlikeli Senaryoya uygun olarak hazırlanacak Kolordu Alternatif Planı görüşülecektir…”, “Ordu Karargahından Katılacak Personel” alt başlığı altında “(2) Kur.Alb.Süha TANYERİ” şeklinde sanığın isminin yer aldığı ve aynı belgenin 11 nolu CD’de 2002-2003\ORDU PLAN SEMİNERİ 2003\PLAN ÇALIŞMASI EMRİ BAŞKANLIKLARA\PLAN ÇALIŞMASI İLE İLGİLİ YAZILAR isimli klasör ve 15 nolu CD de 2003 YILI ORDU PLAN ÇALIŞMASI_03\PLAN ÇALIŞMASI İLE İLGİLİ YAZILAR isimli klasörde de bulunduğu tespit edilmiştir.

3 nolu CD de bulunan; “PLAN SEMİNERİ_2003\9 aralık 2002 ordu k. arz edilecek hususlar\2_Cereyan Tarzı Planı_BÜLENT ALB._27 KASIM 2002_SON.ppt” isimli 29 slayttan oluşan, sol alt köşesinde GİZLİ ibaresi bulunan, ilk sayfasında “1 nci Ordu Plan Semineri (04-06 Mart 2003)” ibaresi ve logo, ikinci sayfasında “Takdim Planı” başlığı altında; “-Olasılığı En Yüksek Senaryo -Cereyan Tarzı Planı Ordu K.lığınca Tespit Edilen İnceleme Konuları -Kor.K.lıklarınca Tespit Edilen İnceleme Konuları -Kor./Tug.Plan Çalışması Tarihleri” üçüncü sayfasında “Olasılığı En Yüksek Senaryo” başlığı altında bulunan Türkiye haritası üzerinde işaretlenmiş ve kutucuklar içerisinde; “Dine dayalı bir devlet düzeni kurmaya yönelik olarak şiddet olaylarında artışlar görülmüş ve Bakanlar Kurulu 18 Şubat 2003 Tarihinden itibaren İstanbul’ da sıkıyönetim ilan etmiştir” “AB’ye girme ve NATO’ya dahil olma çalışmalarını devam ettirmektedir” “Türkiye’nin K.Irak’taki oluşum ve iç tehditle uğraşmasını fırsat bilerek gerginliği artırmaktadır” “Türkiye,’nin AB ile ilişkileri kopma noktasına gelmiştir” “Gerilim oldukça yükselmiştir” “Terörist eylemler devam etmektedir.” “KADEK TÖ’ ne karşı sınır ötesi operasyonlar sürmektedir” “KDP ve KYB, K.Irak’ta bir Kürt devleti ilan edileceğine dair meclis kararı almış, Türkmenlerin tepkisi üzerine Erbil kuşatılmıştır” “BM’ in barış planı GKRY tarafından kabul edilmiştir. KKTC ise planın kabulünün mümkün olmadığını açıklamıştır” “Şimdi; 04 Mart 2003’tür” ve kutucukların ortasında yer alan kutuda ise; “Gelişmeler üzerine Genel Kurmay Başkanlığı, Irak’ın kuzey bölgesinde bir oldubittiye izin verilmeyeceğini belirtmiştir” ibarelerin yer aldığı, devamında ise görüşülecek konular ve inceleme konularının bulunduğu, “Kor./Tug. Plan Semineri / Plan Çalışması Tarihleri” başlıklı sayfada “Hrk.Bşk.Kur.Alb.S.TANYERİ” şeklinde sanığın isminin geçtiği ve “Uygundur / Uygun Değildir - Çetin DOĞAN – Orgeneral - Ordu Komutanı” şeklinde de ibarelerin yer aldığı tespit edilmiştir.

3 nolu CD de bulunan; “PLAN SEMİNERİ_2003\PLAN SEMİNERİ EMİR VE CEREYAN TARZI PLANI\EK-A-1_Cereyan Tarzı Planı_OCAK_2003.doc” isimli 5 sayfadan ibaret, sol üst ve alt köşelerinde GİZLİ ibareleri, başlık üzerinde “1 nci Or.K.lığınınOCAK 2003 gün ve HRK.:1700-03/Pl.Hrk.Ş.( ) ( ) sayılı yazının EK-A’sıdır” üst bilgisinin bulunduğu belgenin “1 NCİ ORDU PLAN SEMİNERİ CEREYAN TARZI PLANI (04 – 06 MART 2003) ( .......... GÜN)” başlıklı belgede bulunan tablonun KONU bölümünde; “2002 yılında icra edilen Ordu Plan Semineri sonuçlarının arzı”, “Olasılığı En Yüksek Tehlikeli Senaryonun arzı…..” Aynı bölümde kırmızı renkte; “Gelişen olaylar üzerine bakanlar kurulunca sıkıyönetim ilan edilmesine rağmen TBMM sıkıyönetim planının onaylanmaması halinde veya bakanlar kurulunca sıkıyönetim ilan edilmemesi durumunda, mülki makamlar EMASYA K.lıklarından kuvvet talep etmeden olaylara nasıl müdahale edebiliriz?” “Sıkıyönetim ilanı halinde 1402 sayılı sıkıyönetim kanununun ikinci maddesi gereğince sıkıyönetim altına alınan yerlerde genel güvenlik, asayiş ve kamu düzeninin korunmasına ilişkin kolluk kuvvetlerine ait görev ve yetkiler sıkıyönetim komutanlığına geçer. Olasılığı En Yüksek Tehlikeli Senaryo göz önüne alındığında İstanbul şehrinin nüfus yoğunluğu da dikkate alınarak Sıkıyönetim K.lıkları bu kanunla kendilerine verilen görev ve yetkileri yürütecek yeterli kuvvete sahip midir? Muhtemel sorun sahaları ve çözüm teklifleriniz nelerdir?” “1 nci Or.K.lığı yeni kuvvet yapısının EGEMEN Harekat Planınızın icrasına etkilerini, oluşan sorun sahalarını ve varsa alternatif çözümlerinizi açıklayınız.” “1 nci Or.K.lığı yeni kuvvet yapısı esas alındığında Geri Bölge Emniyetine yönelik olarak EGEMEN Harekat Planlarınızı oluşan farklılıklarla beraber arz ediniz” şeklinde ibarelerin yer aldığı ve belgenin alt kısmında da “Süha TANYERİ – Kurmay Albay – Harekat Başkanı” şeklinde adına imza açılmış olduğu tespit edilmiştir.

3 nolu CD de bulunan; “PLAN SEMİNERİ 2003\PLAN SEMİNERİ EMİR VE CEREYAN TARZI PLANI\EK-A-1_Cereyan Tarzı Planı 13_OCAK 2003.doc” isimli 5 sayfadan ibaret, sol üst ve alt köşelerinde GİZLİ ibaresi ile başlığın üstünde “1 nci Or.K.lığının OCAK 2003 gün ve HRK.: 1700-03/Pl.Hrk.Ş.( ) ( ) sayılı yazının EK-A’sıdır.” Üst bilgisi bulunan, “1 NCİ ORDU PLAN SEMİNERİ CEREYAN TARZI PLANI (04 – 06 MART 2003) ( 04 MART 1 NCİ GÜN)” başlıklı, plan seminerinin program akışının bulunduğu, belge içeriğinde bulunan tablonun KONU ibareli kısmında yer alan; “Gelişen olaylar üzerine bakanlar kurulunca sıkıyönetim ilan edilmesine rağmen TBMM sıkıyönetim planının onaylanmaması halinde veya bakanlar kurulunca sıkıyönetim ilan edilmemesi durumunda, mülki makamlar tarafından EMASYA K.lıklarından kuvvet talep edilmediği durumlarda olaylara nasıl müdahale edilebilir?”, “Sıkıyönetim ilanı halinde 1402 sayılı sıkıyönetim kanununun ikinci maddesi gereğince sıkıyönetim altına alınan yerlerde genel güvenlik, asayiş ve kamu düzeninin korunmasına ilişkin kolluk kuvvetlerine ait görev ve yetkiler sıkıyönetim komutanlığına geçer. İstanbul şehrinin nüfus yoğunluğu da dikkate alınarak Sıkıyönetim K.lığı bu kanunla kendilerine verilen görev ve yetkileri yürütecek yeterli kuvvete sahip midir? Muhtemel sorun sahaları ve çözüm teklifleriniz nelerdir?”, “1 nci Or.K.lığı yeni kuvvet yapısı esas alındığında Geri Bölge Emniyetine yönelik olarak EGEMEN Harekat Planlarınızı oluşan farklılıklarla beraber arz ediniz”, “1 nci Or.K.lığı yeni kuvvet yapısının EGEMEN Harekat Planınızın icrasına etkilerini, oluşan sorun sahalarını ve varsa alternatif çözümlerinizi açıklayınız”, şeklindeki ifadelerin kırmızı renkte yazılmış olduğu, belge sonunda Harekat Başkanı sıfatıyla Süha TANYERİ adına imza açılmış olduğu tespit edilmiştir.

3 nolu CD de bulunan; ”PLAN SEMİNERİ_2003\PLAN SEMİNERİ EMİR VE CEREYAN TARZI PLANI\EK-E_HARİTA PLANI.doc” isimli 2 sayfadan ibaret, sol üst ve alt köşelerinde GİZLİ ibaresi ile başlığın üstünde “1 nci Or. K.lığının OCAK 2003 gün ve HRK : 1700- -03/Pl.Hrk.Ş. ( ) sayılı emrine EK-E’sidir.” Üst bilgisi bulunan belgenin “HARİTA PLANI” başlıklı olduğu ve Harekat Başkanı sıfatıyla Süha TANYERİ adına imza açılmış olduğu ve aynı belgenin 15 nolu CD’de 2003 YILI ORDU PLAN ÇALIŞMASI_03\PLAN SEMİNERİ EMİR VE CEREYAN TARZI PLANI isimli klasörde de yer aldığı tespit edilmiştir.

3 nolu CD de bulunan; “PLAN SEMİNERİ_2003\PLAN SEMİNERİ EMİR VE CEREYAN TARZI PLANI\EK-G_ÖZEL DAĞITIM PLANI.doc” isimli 3 sayfadan ibaret, sol üst ve alt köşelerinde GİZLİ ibaresi ile başlığın üstünde “1 nci Or. K.lığının 31 OCAK 2003 gün ve HRK : 1700- 30 -03/Pl.Hrk.Ş. ( 75 ) ( 209 ) sayılı emrine EK-G’sidir.” Üst bilgisi yer alan, “ÖZEL DAĞITIM PLANI” başlıklı belge içeriğinde bazı komutanlıkların karşılığına gelen GEREĞİ ve BİLGİ sütunlarının bazılarının işaretlenmiş olduğu, ayrıca belgenin altına Harekat Başkanı sıfatıyla Süha TANYERİ adına imza açılmış olduğu ve aynı belgenin 15 nolu CD’de 2003 YILI ORDU PLAN ÇALIŞMASI_03\PLAN SEMİNERİ EMİR VE CEREYAN TARZI PLANI isimli klasörde de yer aldığı tespit edilmiştir.

3 nolu CD de bulunan; “PLAN SEMİNERİ_2003\PLAN SEMİNERİ EMİR VE CEREYAN TARZI PLANI\KKK.LIĞINA GÖNDERİLECEK OLAN\1 NCİ OR.PL.ÇALIŞMASI_ÜST YAZISI-14_OCAK 2003 YENİ.doc” isimli 6 sayfadan oluşan, “TC KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI 1NCİ ORDU KOMUTANLIĞI SELİMİYE/İSTANBUL” başlığı 14 Ocak 2003 tarihli, “1 nci Ordu Plan Semineri – 2003” konulu, sol üst ve alt köşelerinde GİZLİ ibaresi bulunan belgenin içeriğinde; “Genel” başlığı altında;“1 nci Ordu Plan Semineri; 04 – 06 MART 2003 tarihlerinde müteakip maddelerde belirtilen esaslar dahilinde icra edilecektir”, “PLAN SEMİNERİ İLE İLGİLİ ESASLAR” başlığı altında; “a.Plan Seminerinde 1 nci ve 2 nci gün Or.Kh. ve Kor.K.lıklarınca hazırlanacak Harekat Planı ve Ekleri, 3 ncü gün ise KKK.lığında çalışmaları devam eden Kuvvet – 2010 çalışması sonuçlarına göre oluşturulacak 1 nci Ordu K.lığı yeni kuvvet yapısının EGEMEN Harekat Planının uygulanmasına etkileri ve birlik K.lıklarının bu konudaki önerileri incelenecektir. b.Plan Semineri, Sn.Or.K.nın sevk ve idaresinde yapılacaktır. Plan Semineri bilinen anlamdaki bir çalışmanın dışında, Beyin Fırtınası tekniği de kullanılarak, yeni fikir ve hal tarzlarının üretilmesine yönelik olacak ve bu fikirlerden planların tadil edilmesi ve/veya gerekirse yeni bir plan yapılması yönünde istifade edilecektir…” şeklinde bölümlerin yer aldığı, belgenin alt kısmında “ORDU KOMUTANI NAMINA” başlıklı bölümde Hrk.Bşk.Kur.Alb.S.TANYERİ şeklinde isminin bulunduğu, aynı belgenin 15 nolu CD’de 2003 YILI ORDU PLAN ÇALIŞMASI_03\PLAN SEMİNERİ EMİR VE CEREYAN TARZI PLANI\KKK.LIĞINA GÖNDERİLECEK OLAN isimli klasörde de yer aldığı tespit edilmiştir.

3 nolu CD de bulunan; “PLAN SEMİNERİ_2003\PLAN SEMİNERİ EMİR VE CEREYAN TARZI PLANI\KOR.K.LIKLARINA GÖNDERİLECEK OLAN\EK-G_ÖZEL DAĞITIM PLANI_AST BİRLİKLERE GİDECEK.doc” isimli, 2 sayfadan ibaret, sol üst ve alt köşede GİZLİ ibaresi ile başlığın üst tarafında “1 nci Or. K.lığının 31 OCAK 2003 gün ve HRK : 1700- 30 -03/Pl.Hrk.Ş. (75) (209) sayılı emrine EK-G’sidir.” Üst bilgisi bulunan, “ÖZEL DAĞITIM PLANI” başlıklı yazının içeriğinde bazı komutanlıkların karşısına gelen GEREĞİ ve BİLGİ sütunlarının işaretli olduğu, ayrıca belgenin sonuna Harekat Başkanı sıfatıyla Süha TANYERİ adına imza açılmış olduğu tespit edilmiştir.

3 nolu CD de bulunan; “PLAN SEMİNERİ_2003\PLAN SEMİNERİ EMİR VE CEREYAN TARZI PLANI\KOR.K.LIKLARINA GÖNDERİLECEK OLAN\EK-A-1_1NCİ ORDU CERYAN TARZI PLANI_04.02.03.doc” isimli 8 sayfadan ibaret, sol üst ve alt köşelerinde GİZLİ ibaresi ile başlığın üst tarafında “1 nci Or.K.lığının 31 OCAK 2003 gün ve HRK.: 1700- 30-03/Pl.Hrk.Ş.(75) ( 209 ) sayılı yazısının EK-A’sıdır.” Üst bilgisi bulunan “1 NCİ ORDU PLAN SEMİNERİ CEREYAN TARZI PLANI (04 – 06 MART 2003) ( 04 MART 2003 1 NCİ GÜN)” başlıklı belgede yer alan tabloda KONU bölümünde; “2002 yılında icra edilen Ordu Plan Semineri sonuçlarının arzı”, “Genel ve Başlangıç durumuna göre, Ordu geri bölge emniyet komutanı ve sıkıyönetim komutan yardımcısı olarak 1 nci Ordu geri bölgesinde (İstanbul-İzmit-Balıkesir-Bursa-Bilecik illeri) durumu değerlendiriniz. (Bölgenizdeki irticai ve ayrılıkçı gruplar ve yoğunlaştığı bölgeler, hassas kurum ve kişiler, rejim alehtarı unsurlara meyilli radyo, tv, haberleşme vasıtaları ve kabiliyetleri, ekonomik ve stratejik öneme haiz tesisler ile bu tesislerin korunma ihtiyacı, bölgenizdeki mülki idari ve emniyet teşkilatından kaynaklanan sorunlar, oluşan durumun halkın günlük yaşamına olan menfi etkileri vb.)”, “Genel ve Başlangıç durumuna göre, İstanbul Sıkıyönetim Komutan Yardımcısı olarak İstanbul bölgesinde durumu değerlendiriniz. (Bölgenizdeki irticai ve ayrılıkçı gruplar ve yoğunlaştığı bölgeler, hassas kurum ve kişiler, rejim alehtarı unsurlara meyilli radyo, tv, haberleşme vasıtaları ve kabiliyetleri, ekonomik ve stratejik öneme haiz tesisler ile bu tesislerin korunma ihtiyacı, bölgenizdeki mülki idari ve emniyet teşkilatından kaynaklanan sorunlar, oluşan durumun halkın günlük yaşamına olan menfi etkileri vb.)”, “Sıkıyönetim ilanı halinde 1402 sayılı sıkıyönetim kanununun ikinci maddesi gereğince sıkıyönetim altına alınan yerlerde genel güvenlik, asayiş ve kamu düzeninin korunmasına ilişkin kolluk kuvvetlerine ait görev ve yetkiler sıkıyönetim komutanlığına geçer. İstanbul şehrinin nüfus yoğunluğu da dikkate alınarak Sıkıyönetim K.lığının bu kanunla kendine verilen görev ve yetkileri nasıl kullanabileceğini düşünüyorsunuz? Muhtemel sorun sahaları ve çözüm teklifleriniz nelerdir?”, “İhtiyaç duyduğunuz ilave kuvvetlerin verilmesi durumunda planınızda yapmayı düşündüğünüz değişiklikleri arz ediniz”, ibarelerin yer aldığı ve belgenin altında Harekat Başkanı sıfatıyla Süha TANYERİ adına imza açılmış olduğu tespit edilmiştir.

3 nolu CD de bulunan; “PLAN SEMİNERİ_2003\PLAN SEMİNERİ EMİR VE CEREYAN TARZI PLANI\KOR.K.LIKLARINA GÖNDERİLECEK OLAN\1 NCİ OR.PL.ÇALIŞMASI_ÜST YAZISI_15 OCAK_2003.doc” isimli 6 sayfadan oluşan, “TC KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI 1NCİ ORDU KOMUTANLIĞI SELİMİYE/İSTANBUL” başlığı 31 Ocak 2003 tarihli, “1 nci Ordu Plan Semineri – 2003” konulu, sol üst ve alt köşelerinde GİZLİ ibaresi bulunan belgenin içeriğinde;“Genel” başlığı altında;“1 nci Ordu Plan Semineri; 04 – 06 MART 2003 tarihlerinde müteakip maddelerde belirtilen esaslar dahilinde icra edilecektir”,“PLAN SEMİNERİ İLE İLGİLİ ESASLAR” başlığı altında; “a.Plan Seminerinde 1 ve 2 nci gün Olasılığı En Yüksek Tehlikeli Senaryo’ya uygun olarak Kor.K.lıklarınca hazırlanacak Ordu Harekat Planı ve Ekleri ile 2 nci ve 5 nci Kor.K.lıklarına bağlı olan Tug.K.lıklarınca hazırlanacak bağlı oldukları Kor.K.lıklarının Plan ve Ekleri incelenecektir. 3 ncü gün ise EGEMEN Harekat Planı esas alınarak; İç tehdidin olmadığı, KK. Stratejik ihtiyatlarının gelmediği, K.Irak’ta gerginliğin olmadığı ve Yunanistan’la ilgili durumun senaryoda belirtildiği gibi olduğu kabul edilerek alternatif planlar incelenecek, müteakiben ihtiyaç duyulan takviye kuvvetlerin verilmesi durumuna göre Kor. Kh.larının ve Or.Kh.nın hal tarzları görüşülecektir b.Plan Semineri, Sn.Or.K.nın sevk ve idaresinde yapılacaktır. Plan Semineri bilinen anlamdaki bir çalışmanın dışında, Beyin Fırtınası tekniği de kullanılarak, yeni fikir ve hal tarzlarının üretilmesine yönelik olacak ve bu fikirlerden planların tadil edilmesi ve/veya gerekirse yeni bir plan yapılması yönünde istifade edilecektir…..” şeklinde bölümlerin yer aldığı, belgenin alt kısmında “ORDU KOMUTANI NAMINA” başlıklı bölümde Hrk.Bşk.Kur.Alb.S.TANYERİ şeklinde isminin bulunduğu, aynı belgenin 15 nolu CD’de 2003 YILI ORDU PLAN ÇALIŞMASI_03\PLAN SEMİNERİ EMİR VE CEREYAN TARZI PLANI\KOR.K.LIKLARINA GÖNDERİLECEK OLAN isimli klasörde de yer aldığı tespit edilmiştir.

4 nolu CD’ de bulunan “SELİM BNB\EMASYA KOORDİNASYON TALİMATI DEĞİŞİKLİĞİ\EMASYA KOORDİNASYON TALİMATI_DEĞİŞTİRİLEN EKLER.ppt” isimli 9 slayttan ibaret, sol üst ve alt köşelerinde GİZLİ ibaresi ile başlığın üzerinde “1 nci Or.K.lığının OCAK 2003 gün ve HRK: 7130 - - 03/Pl.Hrk.Ş. ( ) ( ) sayılı emrinin EK-Ç ‘sidir.” Üst bilgisi bulunan sunumun “1 nci Ordu Komutanlığı EMASYA Görevleri İçin Teşkil Edilecek Birlikler” başlıklı olduğu, içeriğinde bahse konu Emasya Birliklerinin Durumu, Emir Verildiğinde İstanbul’da Görevlendirilecek Birlikler, Emir Komuta Bağlantısı, Komutanlıkların Takviye bilgilerinin yer aldığı, 3,7 ve 9 nolu sunum sayfalarının sağ alt köşesinde Süha TANYERİ Kurmay Albay Harekat Başkanı adının yazılmış olduğu ve aynı belgenin 11 nolu CD’de 2002-2003\ORDU PLAN SEMİNERİ 2003\EMASYA KOORDİNASYON TALİMATI DEĞİŞİKLİĞİ isimli klasörde de yer aldığı tespit edilmiştir.

4 nolu CD’ de bulunan “SELİM BNB\EMASYA KOORDİNASYON TALİMATI DEĞİŞİKLİĞİ\EK-K (ÖZEL DAĞITIM PLANI).doc” isimli 2 sayfadan ibaret, sol üst ve alt köşelerinde GİZLİ ibaresi ile “1 nci Or.K.lığının OCAK 2003 gün ve HRK: 7130- -03 / Pl.Hrk.Ş.( ) ( ) sayılı “EMASYA PLANI’nın EK-K’ sıdır.” Üst bilgisi bulunan, “ÖZEL DAĞITIM PLANI” ana başlıklı 43 sıradan ibaret GEREĞİ ve BİLGİ sütunlarının yer aldığı tablo bulunan belgeye Süha TANYERİ Kurmay Albay Harekat Başkanı adına imza açılmış olduğu ve aynı belgenin 11 nolu CD’de 2002-2003\ORDU PLAN SEMİNERİ 2003\EMASYA KOORDİNASYON TALİMATI DEĞİŞİKLİĞİ isimli klasörde de yer aldığı tespit edilmiştir.

4 nolu CD’ de bulunan “SELİM BNB\EMASYA KOORDİNASYON TALİMATI DEĞİŞİKLİĞİ\ÜST YAZI(EMASYA KOORDİNASYON TALİMATI EDĞİŞİKLİĞİ).doc” isimli 1 sayfadan oluştuğu, sol üst ve alt köşelerinde GİZLİ ibaresi ile “HRK. : 7130- - 03/ Pl.Hrk..Ş.( )( )”, “OCAK 2003” ibareli “EMASYA Koordinasyon Talimatı Değişikliği” konulu içeriğinde “İlgi ile yayımlanan EMASYA Koordinasyon Talimatı güncelleştirilerek değişiklikler yapılmıştır” ibaresinin yer aldığı “ORDU KOMUTANI NAMINA” ibaresinin altında “Hrk.Bşk.Kur.Alb.S.TANYERİ” şeklinde şahısında isminin bulunduğu ve aynı belgenin 11 nolu CD’de 2002-2003\ORDU PLAN SEMİNERİ 2003\EMASYA KOORDİNASYON TALİMATI DEĞİŞİKLİĞİ isimli klasörde de yer aldığı tespit edilmiştir

4 nolu CD’ de bulunan “SELİM BNB\KİMK\KİMK (KONTROLLÜ EVRAK İŞLEM YETKİLERİ).doc” isimli 1 sayfadan ibaret, “GİZLİLİK DERECESİ: HİZMETE ÖZEL” ibareli, “1 NCİ ORDU KOMUTANLIĞI KARARGAHI Karargah içi Mütalaa kağıdı” başlıklı, “Kontrollü Evrak işlem Yetkileri” konulu belgede; İlgi (a) Yönerge gereği ilgi (b) ile “ÇOK GİZLİ” gizlilik dereceli evraka ait işlem yetkilerinin belirleneceğinin bildirildiği, 2.“ÇOK GİZLİ” gizlilik derecesi vermeye yetkili personelin EK-A’da, planlara nüfus etmeye yetkili personelin EK-B’de, “ÇOK GİZLİ” gizlilik dereceli evrak üzerinde işlem yapmaya yetkili personelin EK-C’de, “ÇOK GİZLİ” gizlilik dereceli evrak yazmaya yetkili personelin EK-D’de imza örneklerini de ihtiva edecek şekilde gönderildiği belirtilen belgeye Harekat Başkanı sıfatıyla Süha TANYERİ adına imza açılmış olduğu tespit edilmiştir.

4 nolu CD’ de bulunan “SÜHA ALB_2003\KARA KUVVETLERİ DEĞERLENDİRME VE YÖNLENDİRME ÜST KURUL TOPL.DOC” isimli 3 sayfadan oluştuğu, “KARA KUVVETLERİ DEĞERLENDİRME VE YÖNLENDİRME ÜST KURUL TOPLANTISINDA GÖRÜŞÜLEN KONULAR” başlığı altındaki tablonun “Konu – Sorumlu Başkanlık - Düşünceler” bölümlerinden oluştuğu, konu bölümünde; “OLASILIĞI EN YÜKSEK TEHLİKELİ SENARYO” BELİRLENMESİNİ MÜTEAKİP K.K. KUVVET YAPISININ YENİDEN SORGULANMASI GEREKECEKTİR. BU KAPSAMDA 1 NCİ OR.K.LIĞINCA TEKLİF EDİLEN 1 NCİ ORDU KUVVET YAPISI DA YENİDEN İNCELENECEKTİR. BU ÇALIŞMADA YUNANİSTAN’IN AB ÜYESİ OLDUĞU, DOLAYISIYLA YUNANİSTAN’DAN TOPRAK ALMANIN SİYASİ SONUÇLARI DA İRDELENECEKTİR….” şeklinde ibarenin yer aldığı ve belgenin alt kısmında “HRK.BŞK.KUR.ALB.S.TANYERİ” şeklinde de sanığın isminin yer aldığı, aynı belgenin dosyada mevcut 11 nolu CD ‘de 2002-2003\ORDU PLAN SEMİNERİ 2003 isimli klasörde de bulunduğu tespit edilmiştir.

Dosyada mevcut 5 nolu CD’ de bulunan “2003 YILI PLAN SEMİNERİ SONUÇ RAPORU\1 NCİ OR.PL.SEMİNERİ SONUÇ RAPORU_ÜST YAZISI.doc” isimli 3 sayfadan oluşan, sol üst ve alt köşesinde GİZLİ ibareli ve “1 nci Ordu Komutanlığı” başlıklı “MART 2003” tarihli “HRK.: 1700- -03/Pl.Hrk.Ş.( ) ( )” sayılı, “1 nci Ordu Plan Semineri – 2003 Sonuç Raporu” konulu belgenin içeriğinde; “1.1 nci Ordu K.lığı Plan Semineri; ilgi (a) ve (b) emirler gereği 05 – 07 MART 2003 tarihleri arasında üç gün süre ile Ordu Karargahında icra edilmiştir…..”“3.Plan seminerinde; a.Cumhuriyetimizin laik, demokratik yapısını tehdit eden iç politikadaki gelişmeler, siyasal islama yöneliş, devlet içi kadrolaşma gibi günden güne somutlaşan iç tehdit ile ülkemizin güvenliğini çok yakından ilgilendiren Irak’a ilişkin gelişmeler de dikkate alındığında, TSK’nin hem içten hem de dıştan gelebilecek tehditlere karşı daha müteyakkız olması gerektiği ancak, iç tehdit mevcutken dışa yönelik bir harekatın başarı ile sonuçlanmasının riskli olabileceği, b.Tehdidin iç ve dış cephe olmak üzere iki farklı boyut kazandığı bir ortamda icra edilecek harekatın başarılı olabilmesi için öncelikle iç cephenin sağlam tutulması gerektiği, c.1 nci Ordu EGEMEN harekat planının olası bir dış tehdide yönelik olduğu, iç tehdide yönelik hazırlıkların da yüksek seviyede olması ve bu yönde alınacak tedbirlerin planlara yansıtılmasının uygun olacağı sonuçlarına ulaşılmıştır” “4.Ordu plan seminerinde elde edilen sonuçlar ışığında” isimli bölümde ise; “e.Dış tehdidin bertaraf edilmesinin ancak ülke içerisinde sağlam ve sağlıklı devlet yapısı ile mümkün olabileceği, siyasal islamın ülke kaderini bütünüyle ele geçirmek için kadrolaşmaya hız verdiği bir ortamda, Türkiye Cumhuriyeti devletine yönelik en büyük tehdidin siyasal islamdan kaynaklanan iç tehdit olacağı dikkate alınarak, iç tehdide yönelik plan ve eklerin mevcut bilgiler ile güncelleştirilmesini ve müteakip Ordu Plan seminerlerinde iç ve dış tehdidi kapsayan alternatif harekat planlarının incelenmesinin uygun olacağı değerlendirilmiştir” şeklinde bölümlerin yer aldığı, belgenin alt kısmında ise “Hrk.Bşk.Kur.Alb.S.TANYERİ” şeklinde sanığın isminin yer aldığı ve “Çetin DOĞAN – Orgeneral - Ordu Komutanı” şeklinde imza açıldığı tespit edilmiştir.5 nolu CD’ de bulunan “2003 YILI PLAN SEMİNERİ SONUÇ RAPORU\EK-A_SEMİNER SONUÇ RAPORU HAREKAT.doc” isimli, 13 sayfadan ibaret, sol üst ve alt köşesinde GİZLİ ibaresi ile başlığın üst tarafında “1 nci Ordu K.lığının MART 2003 gün ve HRK.: 1700- -03/Pl.Hrk.Ş.( ) sayılı yazısının EK – A’sıdır.” Üst bilgisinin bulunduğu, 05-07 Mart 2003 tarihinin yer aldığı, “1 NCİ ORDU PLAN SEMİNERİ – 2003 SONUÇ RAPORU” başlıklı belge içeriğinde; “Plan Semineri İcra Eden Makam” alt başlığında; “1 nci Ordu Plan Semineri 2003, 1 nci Or.K.lığı sorumluluğunda icra edilmiştir. Or.K.nı Orgeneral Çetin DOĞAN tarafından sevk ve idare edilmiştir….” “Plan seminerinin icrası” isimli alt başlığı altında; “Plan semineri bu maksatla hazırlanan Cereyan Tarzı Planına uygun olarak icra edilmiştir…..”, “Seminer Safhalarının Özeti” alt başlığı altında; “İlgi (c) ile yayımlanan Olasılığı En Yüksek Tehlikeli Senaryo içerisinde, Türkiye genelinde yapılacak durum değerlendirmesi ve Kuvvet K.lığına yapılacak teklifler görüşülmüş…..”, “İstihbarat, Emniyet ve İKK Konusunda Tespit Edilen Hususlar” alt başlığı altında; “(a)Sıkıyönetim ve EMASYA görevlerinde istihbaratın hayati önem taşıdığı, Birlik K.lıklarının kendi sorumluluk bölgelerindeki gelişmeleri yakından ve güncel olarak takip etmesi gerektiği, 2937 sayılı kanunun(Devlet İstihbarat Hizmetleri ve MİT Kanunu, Md.5) Garnizon K.larına kendi bölgelerinde görevinin gerektirdiği istihbaratı oluşturma görevini verdiğini, özellikle jandarma unsurlarının yapacağı istihbaratın önem kazandığı, (b)İrticai faaliyetlerde bulunan yerel yöneticiler ile ilgili istihbarat temininde Doğal Afet tatbikatları ve toplantıları gibi fırsatlardan da istifade edilmesi ve böylece söz konusu personelin daha yakından takip edilmesinin faydalı olacağı, (c)Ülkenin içinde bulunduğu durumun endişe verici olduğu, bir tarafta dış tehdit diğer tarafta bir siyasi partinin militanca irticai kadrolaşma için mücadele verdiğinin bilindiği, böyle bir ortamda 1 nci Ordu sorumluluk bölgesinde irticai tehdit açısından özellikle İstanbul, Sakarya ve Kocaeli bölgelerinin önem arz ettiği değerlendirilmektedir…..”, “SEMİNERİN İCRASINDA KARŞILAŞILAN PROBLEMLER VE ELDE EDİLEN GİRDİLER” başlığı altında bulunan “Elde Edilen Girdiler” alt başlığı altında; “(1)İlgi (c) ile yayımlanan Olasılığı En Yüksek Tehlikeli senaryoda belirtildiği şekilde iç ve dış tehdidin müşterek olduğu bir durumda alınabilecek tedbirler hakkında personelin fikir üretmesi sağlanmış….” “(3)Mevcut EMASYA ve Sıkıyönetim planlarının uygulamasında oluşacak farklılıklar tespit edilmiş….” “(4)3 ve 15 nci Kor.K.lıkları tarafından iç tehdide yönelik olarak mevcut istihbari bilgiler geliştirilmiş, mevcut kuvvetler gözden geçirilmiş, ihtiyaçlar tespit edilerek tedbir alınmış ve muhtemel olaylara daha hızlı ve güçlü bir yapı içerisinde müdahale edecek şekilde sıkıyönetim planları güncelleştirilmiştir” “SEMİNER İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRME” başlığı altında; “İç ve dış tehdidin eş zamanlı olarak vuku bulmasına dayanan en kötü senaryo kapsamında hareket tarzları geliştirilmiş ve kuvvet ihtiyaçları tespit edilmiştir….” “SEMİNERİ İCRA EDEN MAKAM TARAFINDAN YAPILACAK HUSUSLAR” başlığı altında; “…h. ABD’nin Afganistan harekatı esnasında ele geçirdiği Taliban esirlerini “savaşan düşman” olarak tanımladığı, bu tanımın mevcut harp esiri tanımından farklı olduğu, ABD’nin ele geçirdiği esirleri bu şekilde tanımlayarak mahkeme önüne çıkarmadan uzun süre elinde tutma ve sorgulama esnekliği kazandığını, böylece harp esirlerinin, sahip olduğu haklardan faydalanmasını engellediği ve söz konusu yaklaşımın savaş hukukuna yeni bir boyut getirdiği değerlendirilmiştir. “Savaşan düşman” terimi adli müşavirler tarafından incelenecektir….” “SONUÇ VE TEKLİFLER” başlığı altında; “(2)EGEMEN Harekat Planının olası bir dış tehdide yönelik olduğu, iç tehdide yönelik hazırlıkların da yüksek seviyede olması ve bu yönde alınacak tedbirlerin planlara yansıtılmasının uygun olacağı…” “(5)İç tehdidin günümüz şartlarında ulaştığı boyut nedeniyle, müteakip Ordu plan seminerlerinde dış tehdide yönelik planlarla birlikte, iç tehdidi kapsayan alternatif harekat planlarının da incelenmesinin….. (6)İç tehdidin en az dış tehdit kadar tehlikeli olduğu dikkate alınarak, iç tehdide yönelik plan ve eklerinin mevcut bilgiler ile güncelleştirilmesinin uygun olacağı değerlendirilmiştir” şeklinde bilgilerin bulunduğu, 1 nci Ordu Plan Semineri – 2003 adlı plan seminerini icra edenlerin, maksadının, hedefinin vs. bilgilerin yer aldığı sonuç raporunun olduğu ve belge sonunda Harekat Başkanı sıfatıyla Süha TANYERİ adına imza açılmış olduğu tespit edilmiştir.

5 nolu CD’ de bulunan “İÇ GÜV.HRK.KONSEPTİ\GÖRÜŞ\İÇ GÜV.HRK.KONSEPTİ İLE İLGİLİ GÖRÜŞ_30 OCAK 2003.doc” isimli, 5 sayfadan ibaret, sayfa sol üst ve alt kısımlarında “GİZLİ” ibaresi ile başlığın üzerinde “1 nci Ordu K.lığının 30 OCAK 2003 gün ve HRK.: 7130-2-03/Pl.Hrk.Ş.(61) (163) sayılı emrinin EK – A’sıdır.” Üst bilgisi yer alan, “İÇ GÜVENLİK HAREKAT KONSEPTİ İLE İLGİLİ GÖRÜŞ VE ÖNERİLER” başlıklı dosya içerisinde; SÜHA TANYERİ KURMAY ALBAY HAREKAT BAŞKANI şeklinde sanık adına imza açıldığı tespit edilmiştir.

Dosyada mevcut 11 nolu CD’ de bulunan “2002-2003\ORDU PLAN SEMİNERİ 2003\PLAN ÇALIŞMASI TARİHLERİ_MESAJ.doc” ve “\2002-2003\ORDU PLAN SEMİNERİ 2003\PLAN ÇALIŞMASI TARİHLERİ_MESAJ-2.doc” isimli 3’er sayfadan ibaret, “GİZLİLİK DERECESİ : GİZLİ” ibareli, “1 NCİ ORDU KOMUTANLIĞI MESAJ FORMU” başlıklı, “KOR./TUG. PLAN ÇALIŞMALARI” konulu, 04 – 06 Mart 2003 tarihlerinde icra edilecek ordu plan çalışması ile ilgili olarak ordu komutanının vermiş olduğu direktifler, icra esasları ve icra edilecek plan çalışma tarihleri vs gibi bilgilerin yer aldığı belgenin içeriğinde;“04 – 06 MART 2003 TARİHLERİNDE İCRA EDİLECEK ORDU PLAN ÇALIŞMASI İLE İLGİLİ OLARAK SN.ORDU KOMUTANININ VERMİŞ OLDUĞU DİREKTİF AŞAĞIDA BELİRTİLMİŞTİR. ORDU K.LIĞINCA; PLAN ÇALIŞMASINA ESAS OLMAK ÜZERE OLASILIĞI EN YÜKSEK TEHLİKELİ SENARYO HAZIRLANACAKTIR. PLAN ÇALIŞMASI İCRA EDECEK KOLORDU VE TUGAY K.LIKLARINCA ÇALIŞMANIN BİRİNCİ GÜNÜ MEVCUT PLANLAR İNCELENECEKTİR. İKİNCİ GÜNÜ OLASILIĞI EN YÜKSEK TEHLİKELİ SENARYOYA GÖRE HAZIRLANACAK OLAN KOLORDU PLANLARI İNCELENECEKTİR. BU MAKSATLA KOLORDU KOMUTANLIKLARINCA, OLASILIĞI EN YÜKSEK TEHLİKELİ SENARYOYA GÖRE ORDU PLANINA YÖNELİK ESASLAR BELİRLENECEKTİR. KOLORDU PLANLARININ HAZIRLANMASINA ESAS TEŞKİL ETMESİ MAKSADIYLA KOLORDU K.LIKLARINCA TUGAY K.LIKLARINA SADECE KOLORDU ARA HATLARI TAHSİS EDİLECEKTİR. TUGAY K.LIKLARINCA AYNI SENARYOYA UYGUN OLARAK KOLORDU PLANLARI HAZIRLANACAKTIR…” şeklinde ibarelerin yer aldığı ayrıca; “Koordinasyon Dairesi ve Şahıs” kutucuğunun içerisinde Harekat Başkanı sıfatıyla “Süha TANYERİ” şeklinde sanığın adının yazılmış olduğu ve aynı belgelerin 15 nolu CD’de2003 YILI ORDU PLAN ÇALIŞMASI_03 isimli klasörde de yer aldığı tespit edilmiştir.

11 nolu CD’ de bulunan “2002-2003\ORDU PLAN SEMİNERİ 2003\PLAN ÇALIŞMASI TARİHLERİ_MESAJ-3.doc” isimli 1 sayfadan oluşan, “GİZLİLİK DERECESİ: GİZLİ” ibareli, “1 NCİ ORDU KOMUTANLIĞI MESAJ FORMU” başlıklı, “KOR./TUG. PLAN ÇALIŞMALARI” konulu, Kor./Tug.K.lıklarınca icra edilecek plan çalışması tarihlerinin yer aldığı belgeye “Koordinasyon Dairesi ve Şahıs” kutucuğunun içerisinde Harekat Başkanı sıfatıyla “Süha TANYERİ” adının yazılmış olduğu ve aynı belgenin 15 nolu CD’de 2003 YILI ORDU PLAN ÇALIŞMASI_03 isimli klasörde de yer aldığı tespit edilmiştir.

11 nolu CD’ de bulunan “2002-2003\ORDU PLAN SEMİNERİ 2003\Senaryo ve Uygulama Emri _MESAJ.doc” isimli 1 sayfadan ibaret, “GİZLİLİK DERECESİ : GİZLİ” ibareli, “1 NCİ ORDU KOMUTANLIĞI MESAJ FORMU” başlıklı, “SENARYO VE UYGULAMA EMRİ” konulu belgenin içeriğinde; “1. 1 NCİ ORDU K.LIĞINDA 16 ARALIK 2002 GÜNÜ, KOLORDU HRK.VE EĞT.Ş.MD.LERİNİN KATILIMI İLE 04 – 06 MART 2003 TARİHİNDE İCRA EDİLECEK 1 NCİ ORDU K.LIĞI PLAN SEMİNERİNE YÖNELİK BİR TOPLANTI YAPILMIŞTIR. 2. SÖZ KONUSU TOPLANTI SONUNDA TOPLANTIYA KATILAN KOR. HRK.VE EĞT.Ş.MD.LERİNE ÇALIŞMALARINA ESAS TEŞKİL EDECEK UYGULAMA EMRİ VE “OLASILIĞI EN YÜKSEK TEHLİKELİ SENARYO” ELDEN TESLİM EDİLMİŞTİR” şeklinde ibarelerin yer aldığı belgede Koordinasyon Dairesi ve Şahıs kutucuğunun içerisinde Harekat Başkanı sıfatıyla “Süha TANYERİ” şeklinde sanığın adının yazılmış olduğu ve aynı belgenin 15 nolu CD’de 2003 YILI ORDU PLAN ÇALIŞMASI_03 isimli klasörde de yer aldığı tespit edilmiştir.

11 nolu CD’ de bulunan “2002-2003\ORDU PLAN SEMİNERİ 2003\BAYRAM YB.IN ÇALIŞMALARI\1 NCİ OR.PL.ÇALIŞMASI_ÜST YAZISI_31 OCAK_2003.doc” isimli 6 sayfadan oluşan, “TC KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI 1NCİ ORDU KOMUTANLIĞI SELİMİYE/İSTANBUL” başlığı 31 Ocak 2003 tarihli, “1 nci Ordu Plan Semineri – 2003” konulu, sol üst ve alt köşelerinde GİZLİ ibaresi bulunan belgenin içeriğinde; “Genel” başlığı altında; “1 nci Ordu Plan Semineri; 04 – 06 MART 2003 tarihlerinde müteakip maddelerde belirtilen esaslar dahilinde icra edilecektir”, “PLAN SEMİNERİ İLE İLGİLİ ESASLAR” başlığı altında; “a.Plan Seminerinde 1 ve 2 nci gün Olasılığı En Yüksek Tehlikeli Senaryo’ya uygun olarak Kor.K.lıklarınca hazırlanacak Ordu Harekat Planı ve Ekleri ile 2 nci ve 5 nci Kor.K.lıklarına bağlı olan Tug.K.lıklarınca hazırlanacak bağlı oldukları Kor.K.lıklarının Plan ve Ekleri incelenecektir. 3 ncü gün ise EGEMEN Harekat Planı esas alınarak; İç tehdidin olmadığı, KK. Stratejik ihtiyatlarının gelmediği, K.Irak’ta gerginliğin olmadığı ve Yunanistan’la ilgili durumun senaryoda belirtildiği gibi olduğu kabul edilerek alternatif planlar incelenecek, müteakiben ihtiyaç duyulan takviye kuvvetlerin verilmesi durumuna göre Kor. Kh.larının ve Or.Kh.nın hal tarzları görüşülecektir. b.Plan Semineri, Sn.Or.K.nın sevk ve idaresinde yapılacaktır. Plan Semineri bilinen anlamdaki bir çalışmanın dışında, Beyin Fırtınası tekniği de kullanılarak, yeni fikir ve hal tarzlarının üretilmesine yönelik olacak ve bu fikirlerden planların tadil edilmesi ve/veya gerekirse yeni bir plan yapılması yönünde istifade edilecektir…” şeklinde bölümlerin yer aldığı, belgenin alt kısmında “ORDU KOMUTANI EMRİYLE” başlıklı bölümde Hrk.Bşk.Kur.Alb.S.TANYERİ şeklinde isminin bulunduğu, aynı belgenin 15 nolu CD ‘de 2003 YILI ORDU PLAN ÇALIŞMASI_03 isimli klasörde de yer aldığı tespit edilmiştir.

11 nolu CD’ de bulunan “2002-2003\ORDU PLAN SEMİNERİ 2003\PLAN ÇALIŞMASI EMRİ BAŞKANLIKLARA\” ve “\2002-2003\ORDU PLAN SEMİNERİ 2003\PLAN ÇALIŞMASI EMRİ BAŞKANLIKLARA\PLAN ÇALIŞMASI İLE İLGİLİ YAZILAR\” isimli klasörlerde yer alan PLAN ÇALIŞMASI KİMK.doc isimli, 1 sayfadan ibaret, “GİZLİLİK DERECESİ: GİZLİ” ibareli, “1 NCİ ORDU KOMUTANLIĞI KARARGAHI Karargah içi Mütalaa kağıdı” başlıklı, “Plan Çalışması – 2003” konulu belgede plan çalışma tarihlerinin yer aldığı ve “Hrk.Bşk.Kur.Alb.S.TANYERİ” şeklinde sanığın isminin bulunduğu tespit edilmiştir.

11 nolu CD’ de bulunan “2002-2003\ORDU PLAN SEMİNERİ 2003\PLAN ÇALIŞMASI EMRİ BAŞKANLIKLARA\PLAN ÇALIŞMASI İLE İLGİLİ YAZILAR\15 NCİ KOR.K.LIĞININ PLAN ÇALIŞMASI _BİLGİ ARZI.doc” isimli 2 sayfadan ibaret, sol üst ve alt köşelerinde GİZLİ ibaresi bulunan “BİLGİ NOTU” başlıklı, “15 nci Kolordu Komutanlığı Plan Çalışması” konulu belge içeriğinde; “Plan Çalışmasının Maksadı” alt başlığı altında; “a.EGEMEN Harekat Planı, EMASYA Planı ve Sıkıyönetim uygulama esasları ile Sıkıyönetim Planlarını incelemek, problem sahaları ile giderici tedbirleri ortaya koymak, b.Olasılığı En Yüksek Tehlikeli Senaryo’ya göre planlarda yapılacak tadilat ve teklifleri ortaya koymak……”, “Plan Çalışmasının Esasları” alt başlığı altında; “a.1 nci Gün: EGEMEN Harekat Planı, EMASYA Planı, Sıkıyönetim Planı b.2 nci Gün: Olasılığı En Yüksek Tehlikeli Senaryoya göre 1 nci P.Tug. ve 2 nci Zh.Tug.K.lıkları ile 23 ncü Mot. P.A.K.lığınca hazırlanacak Kolordu Geri Bölge Emniyet Planları tartışılacaktır. c.Plan çalışması sonucunda “Olasılığı En Yüksek Tehlikeli Senaryo”ya göre hazırlanacak Kolordu Planı ve teklifler ile D/M Ordu Plan seminerinde tartışılmak üzere Ordu K.lığına gönderilecektir”, “Ordu Karargahından Katılacak Personel” alt başlığı altında ise; “b. Kur.Alb.Süha TANYERİ” şeklinde isminin yer aldığı ve aynı belgenin 15 nolu CD de 2003 YILI ORDU PLAN ÇALIŞMASI_03\PLAN ÇALIŞMASI İLE İLGİLİ YAZILAR isimli klasörde bulunduğu tespit edilmiştir.11 nolu CD’ de bulunan “2002-2003\ORDU PLAN SEMİNERİ 2003\PLAN ÇALIŞMASI EMRİ BAŞKANLIKLARA\PLAN ÇALIŞMASI İLE İLGİLİ YAZILAR\5 NCİ KOR.K.LIĞININ PLAN ÇALIŞMASI _BİLGİ ARZI.doc” isimli 7 sayfadan ibaret, sol üst ve alt köşelerinde GİZLİ ibaresi bulunan, “BİLGİ NOTU” başlıklı, “5 nci Kor. K.lığı Plan Çalışması” konulu belge de 2 günlük çalışma planının ayrıntılarının yer aldığı içeriğinde;“Plan Çalışmasının Maksadı” alt başlığı altında;“…1 nci Or.K.lığınca hazırlanan Olasılığı En Yüksek Tehlikeli Senaryo çerçevesinde alternatif Kolordu Harekât Plânlarını hazırlamak….”,“Plan Çalışmasının Esasları” alt başlığı altında;“a.Plân Çalışması’nın birinci gününde; 5 nci Kor. Egemen Harekât Plânı ve Ek’leri (Geri Bölge Emniyet Plânı, Sıkıyönetim Plânı dahil) ile 5 nci Kor. EMASYA Plânı incelenecek; b.Plân Çalışması’nın ikinci gününde ise; Olasılığı En Yüksek Tehlikeli Senaryo’ya uygun olarak hazırlanacak Kolordu Alternatif Plânları görüşülecektir.”şeklinde ibarelerin bulunduğu, ayrıca; “Plan Çalışmasına Katılacak Personel” başlığı altında bulunan listede “Kur.Alb.Süha TANYERİ” ibaresinin yer aldığı ve aynı belgenin 15 nolu CD ‘de 2003 YILI ORDU PLAN ÇALIŞMASI_03\PLAN ÇALIŞMASI İLE İLGİLİ YAZILAR bulunduğu tespit edilmiştir.

11 nolu CD’ de bulunan “2002-2003\ORDU PLAN SEMİNERİ 2003\SENARYO\GENEL POLİTİK DURUM_EN TEHLİKELİ SENARYO_BİLGİ NOTU.doc” isimli 5 sayfadan oluşan sol üst ve alt köşelerinde GİZLİ ibaresi bulunduğu, “PLAN SEMİNERİ – 2003” başlıklı, “Olasılığı En Yüksek Tehlikeli Senaryo” konulu belgenin içeriğinde özetle; Olağanüstü halin kaldırılmasının ardından TİKKO terör örgütünün ülke genelinde eylemlerini yaygınlaştırma kararı aldığı, KADEK terör örgütünün G.Doğu’da silahlı eylemlere başladığı ve 2 üsteğmen ile bir binbaşının şehit olduğu, ABD’nin Irak’a harekat kararı aldığı, Türkiye’nin hassasiyetleri konusunda ABD’nin güvence vermesi üzerine üslerin ABD güçlerine açıldığı ve ABD’nin 05 Şubat 2003 itibariyle güneyden ve kuzeyden Irak’a girerek merkezi hükümeti devirerek yeni bir hükümet kurduğu, ancak Irak’ta karışıklığın arttığı ve kuzey Irak’ta bulunan TSK güçlerine karşı KADEK’in eylem kararı aldığı, Kıbrıs’ta BM barış görüşmelerinin GKRY tarafından kabul edildiği ancak KKKTC tarafından kabul edilmediği ve bu konu ile ilgili gerginliğin arttığı, Türkiye’nin AB ile ilişkilerinin kopma noktasına geldiği, GKRY’nin AB’ye tam üyeliğinin kabul edilmesi üzerine KKTC ve Türkiye’nin ekonomi ve dış ilişkilerde entegrasyon kararı aldığı, Yunanistan’ın karasularını 12 mile çıkarması Türkiye’nin ise bun kabul etmemesinden doğan belirsizlik sebebiyle ege denizi ve hava sahasında çatışmaların yaşandığı, Yunan savaş uçaklarınca bir Türk F-16 uçağının düşürüldüğü ve hücum bota taciz ateşi açıldığı, Kardak kayalıklarına bir Yunan özel timinin çıktığı, karaağaç bölgesinde Türk devriye timinden iki erin Yunan taciz ateşi ile şehit olduğu, 22 Şubat 2002 tarihinde İzmit’te bir grup ilköğretim okulu müdürü ve öğretmenleri çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarında türban ve başörtüsü yasağına protesto etmeye yönelik kanunsuz bir yürüyüş yapmaya teşebbüs ettiği, Başlangıçta yürüyüşün önlenmesi için alınan tedbirleri müteakip meydana gelen olaylar giderek büyüdüğü, emniyet güçlerinin olaylara müdahale etmede geciktiği, bazı bölgelerde ise müdahale etmeyerek pasif destek vermesi nedeniyle pek çok işyeri tahrip edildiği ve iki gün içinde 25 kişi öldüğü, yaklaşık 500 kişinin de yaralandığı…. İstanbul Fatih'te 28 Şubat’ta aşırı dinciler tarafından Atatürkçü düşünceyi savunan dernek binalarına yapılan saldırı sonucunda çıkan çatışmalarda çok sayıda bina ve İş yerinin tahrip edildiği, olayların İstanbul genelinde yayılması sonucu 30'un üzerinde insanın öldüğü, kentteki pek çok mağaza ve evin yağmalandığı, can derdine düşen halkın orduya ait kışla ve jandarma karakollarına sığındığı, İstanbul'un bir çok semtinde sokak çatışmalarının her gün vuku bulduğu, İstanbul genelinde halkın sokağa çıkamaz hale geldiği, iş yerleri ve bir çok alışveriş merkezlerine yönelik yağmalama olaylarının artış göstermesi nedeniyle esnafın kepenk kapatmak zorunda kaldığı ve bir çok zaruri gıda maddesinin temininde zorluklar yaşanmaya başladığı, İzmit ve Adapazarı'nda da gerilimin oldukça yükseldiği, bu olaylar üzerine Bakanlar Kurulu’nun Milli Güvenlik Kurulu'nun tavsiyesi ile sıkıyönetim ilan ettiği ve kararın resmi gazetede yayınlanarak aynı gün TBMM’nin onayına sunulduğu, ancak TBMM'de üye yeterli sayısına ulaşılamadığı için sıkıyönetim kararının onaylanamadığı, Gelişen bu durumlar üzerine Kara Kuvvetleri K.lığınca, Kuvvet Karargahında Ordu Komutanlarının katılımıyla bir değerlendirme toplantısı yapılacağı, bu toplantıda Kuzey Irak, Ege ve İstanbul’da meydana gelen olaylar ile ilgili olarak Irak’a harekatın, Yunanistan’a yönelik tedbirler ve iç tehdide yönelik harekat tarzlarının neler olacağı konularının yer aldığı, Olasılığı En Yüksek Tehlikeli Senaryoya uygun olarak Ordu Harekat Planı hazırlanacağı, planlara esas teşkil edecek durum muhakemeleri hazırlanarak kuvvet yeterlilikleri ile birlikte görüşmeye hazır olunacağı, çalışmalarda esneklik sağlamak maksadıyla; Tugay K.lıklarınca Olasılığı En Yüksek Tehlikeli Senaryoya uygun olarak hazırlanacak Kor.Hrk.Planına esas teşkil etmek üzere Kor.K.lıklarınca sadece Kor. Ara hatları belirtileceği, bilgisinin bulunduğu, belgenin alt kısmında ise “Hrk.Bşk.Kur.Alb.S.TANYERİ” şeklinde isminin bulunduğu, benzer belgenin 15 nolu CD’de 2003 YILI ORDU PLAN ÇALIŞMASI_03\SENARYO isimli klasörde yer aldığı tespit edilmiştir.

11 nolu CD’ de bulunan “2002-2003\ORDU PLAN SEMİNERİ 2003\SENARYO\GENEL POLİTİK DURUM-kısa EN TEHLİKELİ SENARYO_EK-A.doc” isimli 7 sayfadan ibaret, sol üst ve alt köşelerinde GİZLİ ibaresi ile başlığın üzerinde “1 nci Or.K.lığının ARALIK 2002 gün ve HRK.: 1700- -02/Pl.Hrk.Ş.( ) ( ) sayılı yazısının EK – A’sıdır.” Üst bilgisi bulunan “PLAN SEMİNERİ – 2003” başlıklı belgenin “GENEL POLİTİK DURUM” ve “OLASILIĞI EN YÜKSEK TEHLİKELİ SENARYO” alt başlıklarının bulunduğu belgede Harekat Başkanı sıfatıyla Süha TANYERİ adının bulunduğu, belgenin alt kısmında “ONAY” olarak Çetin DOĞAN – Orgeneral - Ordu Komutanı imza açılmış olduğu aynı belgenin 15 nolu CD‘de 2003 YILI ORDU PLAN ÇALIŞMASI_03\SENARYO isimli klasörde yer aldığı tespit edilmiştir.

11 nolu CD’ de bulunan “2002-2003\ORDU PLAN SEMİNERİ 2003\SENARYO\SENARYO_ÜST YAZI.doc” isimli 3 sayfadan oluşan, “1nci Ordu Komutanlığı” başlıklı “Ordu / Kor./ Tug. Plan Çalışması Uygulama Esasları” konulu “GİZLİLİK DERECESİ : GİZLİ” ibareli, belgede “1 NCİ ORDU KOMUTANLIĞI MESAJ FORMU” başlıklı, “KOR./TUG. PLAN ÇALIŞMALARI” konulu, 04 – 06 Mart 2003 tarihlerinde icra edilecek ordu plan çalışması ile ilgili olarak ordu komutanının vermiş olduğu direktifler, icra esasları ve icra edilecek plan çalışma tarihleri vs gibi bilgilerin yer aldığı belgenin içeriğinde; “04 – 06 Mart 2003 tarihlerinde icra edilecek Ordu Plan Çalışması ile ilgili olarak Sn.Ordu Komutanının vermiş olduğu direktif aşağıda belirtilmiştir. “Ordu K.lığınca; plan çalışmasına esas olmak üzere Olasılığı En Yüksek Tehlikeli Senaryo hazırlanacaktır. Plan çalışması icra edecek Kolordu ve Tugay K.lıklarınca çalışmanın birinci günü mevcut harekat planları ve Geri Bölge Emniyeti (EMASYA / Sıkıyönetim) Planları incelenecektir. İkinci günü Olasılığı En Yüksek Tehlikeli Senaryoya göre hazırlanacak olan kolordu planları incelenecektir. Bu maksatla Kolordu Komutanlıklarınca, Olasılığı En Yüksek Tehlikeli Senaryoya göre Kolordu planları ile Ordu K.lığına yapılacak teklifler hazırlanacaktır. Tümen ve Tugay K.lıklarınca aynı senaryoya uygun olarak Kolordu planları hazırlanacaktır. Hazırlanacak Alternatif Ordu ve Kolordu planlarında manevra ve ateş desteği üzerinde ağırlıklı olarak durulacaktır.” Şeklinde ibarelerin yer aldığı belgenin alt kısmında “Hrk.Bşk.Kur.Alb.S.TANYERİ” şeklinde isminin bulunduğu, benzer belgenin 15 nolu CD ‘de 2003 YILI ORDU PLAN ÇALIŞMASI_03 isimli klasörde yer aldığı tespit edilmiştir.

Dijital belgelerin özellikleri ile ilgili yapılan çalışmalarda sanık Süha TANYERİ’nin isim veya unvanının incelemesi yapılan CD’lerde bulunan birçok belgede son kaydeden ya da yazan kısımlarında “Suha TANYERI” veya “HRKBSK” şeklinde kayıtlı olduğu tespit edilmiştir.

6 Aralık 2010 tarihinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı (C.M.K.'nın 250. maddesi ile yetkili kısmı)'ınca Gölcük Donanma Komutanlığında yapılan aramada ele geçen ve dosyada bulunan diğer delilleri destekleyip, tamamlayan belgeler:

BALYOZ HAREKAT PLANI, EK_A (GÖREVLENDİRMEDE YETKİLİ PERSONEL), Üst Yazı_Plan _Çalışması_2003, EK_B (GÖREVLENDİRME ÇİZELGESİ FORMATI), EK-B (1 NCİ OR.), EK-M LAHİKA-1_BİRLEŞTİRİLMİŞ LİSTE, GÜVENLİK HAREKAT PLANINA EK-M LAHİKA-2 LAHİKA-3, 1 NCİ ORDU KOMUTANLIĞI GÜVENLİK HAREKAT PLANINA EK-C, 4X4 ARAÇLAR ÇİZELGESİ, KİLİSELER VE SİNAGOGLAR, MİLLİ MUTABAKAT HÜKÜMETİ PROGRAMI, isimli belgelerin TDK Marka CD içerisinde yer alan KOR.LARDAN VE DİĞER KUVVETLERDEN GELENLER\2002-2003\1 NCİ ORDU\BALYOZ GÜVENLİK HAREKAT PLANI isimli klasör içerisinde de yer aldığı,

LAHİKA-1 HASSAS TESİSLERDE GÖREVLENDİRECEK KİLİT PERSONEL ve EK-C (İLİŞİĞİ KESİLMESİ TEKLİF EDİLEN PERSONEL) isimli belgenin TDK Marka CD içerisinde yer alan KOR.LARDAN VE DİĞER KUVVETLERDEN GELENLER\2002-2003\1 NCİ ORDU\İSTH. BŞK. LIĞI isimli klasör içerisinde de yer aldığı,

1 NCİ OR.PLAN SEMİNERİ - 2003 İCRA ESASLARI_MESAJ isimli belgenin TDK Marka CD içerisinde yer alan PLAN ÇALIŞMASI İLE İLGİLİ YAZILAR isimli klasör içerisinde de yer aldığı,

EK-A-1_Cereyan Tarzı Planı_OCAK_2003, EK-A-1_Cereyan Tarzı Planı_13_OCAK 2003, EK-B_PLAN ÇALIŞMASI SEKRETERLİĞİ, EK-C_PLAN ÇALIŞMASINA KATILACAK DİĞER BRL.LER, EK-D_(1 NCİ ORDU PL.ÇALIŞMASI YERLEŞME PLANI), EK-E_HARİTA PLANI, EK-G_ÖZEL DAĞITIM PLANI_AST BİRLİKLERE GİDECEK, EK-G_ÖZEL DAĞITIM PLANI, isimli belgelerin TDK Marka CD içerisinde yer alan PLAN SEMİNERİ EMİR VE CEREYAN TARZI PLANI isimli klasör içerisinde de yer aldığı,

EK-G_ÖZEL DAĞITIM PLANI_KKK.LIĞINA GİDECEK isimli belgenin TDK Marka CD içerisinde yer alan PLAN SEMİNERİ EMİR VE CEREYAN TARZI PLANI ve PLAN SEMİNERİ EMİR VE CEREYAN TARZI PLANI\KOR.K.LIKLARINA GÖNDERİLECEK OLAN isimli klasör içerisinde de yer aldığı,

EK-A-1_Cereyan Tarzı Planı_13_OCAK 203_yeni ve 1 NCİ OR.PL.ÇALIŞMASI_ÜST YAZISI-14_OCAK_2003_YENİ isimli belgelerin TDK Marka CD içerisinde yer alan PLAN SEMİNERİ EMİR VE CEREYAN TARZI PLANI\KKK.LIĞINA GÖNDERİLECEK OLAN isimli klasör içerisinde de yer aldığı,

BİLGİ NOTU_EK-A-1_Cereyan Tarzı Planı_15_OCAK 203_yeni, EK-A-1_1NCİ ORDU CERYAN TARZI PLANI_04.02.03, EK-A-1_Cereyan Tarzı Planı_15_OCAK 203_yeni ve 1 NCİ OR.PL.ÇALIŞMASI_ÜST YAZISI_15 OCAK_2003 isimli belgelerin TDK Marka CD içerisinde yer alan PLAN SEMİNERİ EMİR VE CEREYAN TARZI PLANI\KOR.K.LIKLARINA GÖNDERİLECEK OLAN isimli klasör içerisinde de yer aldığı,

KARA KUVVETLERİ DEĞERLENDİRME VE YÖNLENDİRME ÜST KURUL TOPL isimli belgenin TDK Marka CD içerisinde yer alan SÜHA ALB_2003 isimli klasör içerisinde de yer aldığı,

1 NCİ OR.PL.ÇALIŞMASI_ÜST YAZISI_31 OCAK_2003 isimli belgenin TDK Marka CD içerisinde yer alan BAYRAM YB.IN ÇALIŞMALARI isimli klasör içerisinde de yer aldığı,

PLAN ÇALIŞMASI_KİMK, 15 NCİ KOR.K.LIĞININ PLAN ÇALIŞMASI _BİLGİ ARZI, PLAN SEMİNERİ-2003 KIDEM SIRASI_KİMK, 5 NCİ KOR.K.LIĞININ PLAN ÇALIŞMASI _BİLGİ ARZI, SN.OR.K.NIN KOR.TUG.PL.ÇALIŞMALARINA KATILIMI_ ÜST YAZI, SN.OR.K.NIN KOR.TUG.PL.ÇALIŞMALARINA KATILIMI_EK-A isimli belgelerin TDK Marka CD içerisinde yer alan PLAN ÇALIŞMASI İLE İLGİLİ YAZILAR isimli klasör içerisinde de yer aldığı,

GENEL POLİTİK DURUM_EN TEHLİKELİ SENARYO_BİLGİ NOTU, GENEL POLİTİK DURUM-kısa_EN TEHLİKELİ SENARYO_EK-A, SENARYO_ÜST YAZI, SENARYO_ÜST YAZI BİLGİ NATO, isimli belgenin TDK Marka CD içerisinde yer alan SENARYO isimli klasör içerisinde de yer aldığı,

EK-E, EK-K ve EK-İ, isimli belgelerin TDK Marka CD içerisinde yer alan KOR.LARDAN VE DİĞER KUVVETLERDEN GELENLER\2002-2003\Diğer\Dz.KK\BILGI NOTU isimli klasör içerisinde de yer aldığı,

GÖZALTINA ALINACAK SİYASİ PARTİ ÜYELERİ isimli belgenin TDK Marka CD içerisinde yer alan KOR.LARDAN VE DİĞER KUVVETLERDEN GELENLER\2002-2003\Diğer\Jandarma\BURSA BÖLGE\GÖZALTINA ALINACAKLAR isimli klasör içerisinde de yer aldığı,

ARAMA YAPILACAK YERLER isimli belgenin TDK Marka CD içerisinde yer alan KOR.LARDAN VE DİĞER KUVVETLERDEN GELENLER\2002-2003\Diğer\Jandarma\İSTANBUL BÖLGE\ARAMA VE ELKOYMA isimli klasör içerisinde de yer aldığı,

KAPATILACAK VE EL KONULACAK DERNEKLER isimli belgenin TDK Marka CD içerisinde yer alan KOR.LARDAN VE DİĞER KUVVETLERDEN GELENLER\2002-2003\Diğer\Jandarma\İSTANBUL BÖLGE\DERNEKLER isimli klasör içerisinde de yer aldığı,

GÖREVLENDİRİLECEK PERSONEL LİSTESİ ve OPERASYON TİMLERİ isimli belgelerin TDK Marka CD içerisinde yer alan KOR.LARDAN VE DİĞER KUVVETLERDEN GELENLER\ 2002-2003\ Diğer\ Jandarma\ İSTANBUL BÖLGE\GÖREVLENDİRMELER isimli klasör içerisinde de yer aldığı,

GÖZALTINA ALINACAK SİYASİ PARTİ ÜYELERİ isimli belgenin TDK Marka CD içerisinde yer alan KOR.LARDAN VE DİĞER KUVVETLERDEN GELENLER\ 2002-2003\ Diğer\ Jandarma\ İSTANBUL BÖLGE\ GÖZALTINA ALINACAKLAR isimli klasör içerisinde de yer aldığı,

FAYDALANILACAK MEDYA MENSUPLARI ve GÖZALTINA ALINACAK MEDYA MENSUPLARI isimli belgelerin TDK Marka CD içerisinde yer alan KOR.LARDAN VE DİĞER KUVVETLERDEN GELENLER\ÇALIŞMALAR_A\MEDYA ÇALIŞMALARI isimli klasör içerisinde de yer aldığı,

SAVUNMA SANAYİ isimli belgenin TDK Marka CD içerisinde yer alan KOR.LARDAN VE DİĞER KUVVETLERDEN GELENLER\ÇALIŞMALAR_A\YENİ YAPILANMADA GÖREVLENDİRİLECEKLER isimli klasör içerisinde de yer aldığı,

EK-B KOLLUK KUVVETLERİ VE ÖZEL GÜVENLİK TEŞKİLATLARI PERSONE isimli belgenin TDK Marka CD içerisinde yer alan KOR.LARDAN VE DİĞER KUVVETLERDEN GELENLER\2002-2003\Diğer\Jandarma\BURSA BÖLGE\15 NCİ KOR. PLAN ÇALIŞMASI isimli klasör içerisinde de yer aldığı,

PLAN SEMİNERİNE KATILACAK PERS.KİMLİKLERİ ORDU İÇİN_MESAJ isimli belgenin TDK Marka CD içerisinde yer alan BAYRAM YB.IN ÇALIŞMALARI isimli klasör içerisinde de yer aldığı tespit edilmiştir.

Plan semineri ses kayıtları incelendiğinde sanığın plan seminerinin ilk gününde; “…Komutanım olasılığı en yüksek tehlikeli senaryoyu arz ediyorum. Şimdi Beş Mart 2003 tür olağanüstü halin kaldırılması ve bölgedeki Kara Kuvvetleri Komutanlığına ait birliklerin esas konuşta olduğu bölgelere dönmeleri üzerine kırsal bölge sorumluluğunu Jandarma Birlikleri şehir merkezindeki Emniyet Asayiş görevlerini ise Emniyet Güçleri devralmıştır. Bölgedeki güç dağılımını değişimi ve yönetim zafiyetinden istifade eden TİKKO Terör Örgütü eylemlerini yurt sathında yaygınlaştırma kararı almıştır…” şeklinde başlayan konuşma ile Olasılığı En Yüksek Tehlikeli Senaryoyu okuduğu tespit edilmiştir.

Dosyada (1128 -1129 -1130- 1131 -1132 -1133 -1134- 1135- 1136 -1137-1138) ile numaralandırılan (11) sayfalık dokümanın üst kısmında el yazması ile; “Albay TANYERİ - Harekat Başkanı – Komutanım” ibaresi bulunan “1-OLASILIĞI EN YÜKSEK TEHLİKELİ SENARYO” başlıklı GİZLİ ibareli dokümanda cümleler arasına çizgi çekildiği bahse konu dokümanın konuşmada kullanılmak üzere hazırlandığı, ayrıca Balyoz harekat planında da olasılığı en yüksek tehlikeli senaryo ile ilgili; “BALYOZ Güvenlik Harekat Planı’nın, “Olasılığı En Yüksek Tehlikeli Senaryo” isimli jenerik bir plan şeklinde oynanacağı plan seminerine kadar…” şeklinde devam eden ibarelerin yer aldığı tespit edilmiştir.

(1139-1140-1141-1142) ile numaralandırılan (4) sayfalık dokümanda el yazması ile “Albay TANYERİ Harekat Başkanı Komutanım”; ibaresi bulunduğu ve ÖZEL DURUM başlığı altında özetle; Şimdi 07 Mart 2003’tür ibaresi ile başlayan yazının içeriğinde; Genel Kurmay başkanlığınca öncelikli tehdidin iç tehdit olduğu Kuzey Irak taki gelişmelerden olumsuz yönde etkilenmemek için tedbirler alınması gerektiğinin Yunanistan ile ilgili tedbirlerin devam edilmesi gerektiğini… şeklinde ibarelerin yer aldığı belgenin olduğu tespit edilmiştir.

1489-1501 arası numaralandırılan dokümanların içeriğinde; sanığın plan seminerinde Çetin DOĞAN’ın konuşmaları esnasında aldığı el yazısı notların bulunduğu tespit edilmiştir.Sivil Memur Sevilay ERKANI BULUT 'un 26/02/2010 tarihinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığındaki sorgulamasında; “Kendisine sorulan 79561079 sayılı ibarelerin kendi emekli sicil numarası olduğunu, 1nci Ordu harekat başkanlığı plan harekat şubede bulunan odasındaki bilgisayarının numarası olduğunu, kendi bilgisayarında bir bilgi yazıldığında bu numaranın gözüktüğünü, O yıllarda Süha TANYERİ’nin Harekat Başkanı olduğunu, kendi odalarının plan odası olduğunu, bu odada 1998 ile Temmuz 2004 tarihleri arasında çalıştığını, bu odada kendisine verilen görevleri yerine getirdiğini ve yazılarını yazdığını, bu odanın kozmik bir oda olduğunu, herkesin giremediğini, herkesin kendine ait şifresinin olduğunu, harekat başkanının dahi kendi odalarına uğradığını, bu odada toplantı yaptığını, 4-5 kişinin bir konuda karar aldıktan sonra onu müsvetteye yazıp kendilerine verdiklerini, Bu odaya, plan harekat başkanı ve şube müdürü ile plan subaylarının, memur olarak da kendisinin ve Melek ÜÇTEPE isimli şahsın girme yetkilerinin olduğunu, Kendisine 11 sayfalık Balyoz Harekat Planının dökümü gösterildiğinde; Genel olarak başta Harekat Başkanı ve ona bağlı kişilerin bu şekilde yazılar verdiklerini, kendilerinin de yazdığını, ancak bu yazıyı yazıp yazmadığını ve yazdıysa ne zaman yazdığını hatırlamadığını, Harekat Başkanın da kendisine ait bilgisayarının olduğunu ve bilgisayarın adının (HRKBSK) olduğunu, sanığa TUBİTAK kurumundan alınan bilirkişi raporunda Balyoz Güvenlik Harekat Planı ve eklerine ait tüm incelemelerin gösterildiği ve sorulduğunda, Gördüğü kadarıyla 3 bilgisayar üzerinde yazıların yazıldığı ve işlemlerin yapıldığı, bu bilgisayarların; 79561079 numara ile kayıtlı kendine ait bilgisayar, HRKBSK ismi ile kayıtlı olan Süha TANYERİ’ye ait bilgisayar olduğu, Bu bilgisayarlarda yazılan EK-A belgesini incelediğini, bu yazının askeri yazım tekniğine uygun olduğunu, anlaşıldığı kadarıyla istihbarat başkanlığında hazırlandığını ve kendilerine geldiğini ve kendisinin bilgisayarına kaydedildiğinin görüldüğünü, bu tip bilgilerin plan seminerinden önce kendilerinin kullandığı bilgisayarlarda toplanıp sunum yapılması için CD’lere kopyalanarak toplantı salonuna götürüldüğünü, Kendisine gösterilen 15 ile numaralandırılan CD’nin kendilerinin o yıllarda kullandıkları CD’lerden olduğunu, üzerindeki Sevilay Pl.Semineri 2003 yazısının kendisine ait olduğunu, işi biten ve kozmiğe kaldırılması gereken arşiv CD’lerinden olduğunu, kendisinin o tarihte kaç CD kopyaladığını hatırlamasının mümkün olmadığını çünkü bu işlemi sürekli yaptıklarını, Taraf gazetesi tarafından teslim edilen 4 DVD’den 4 numaralı olanının içerisinde bulunan 19 adet CD asıllarına ait fotoğrafların gösterildiği ve sorulması üzerine; Bu CD’lerin kendileri tarafından hazırlanan CD’ler olduğunu, bu CD’lerin tamamının plan seminerinin bitmesine müteakip kozmiğe kaldırıldığını, bilgisayarlarında toplanan tüm word belgelerini, dosyaları power point sunum ve yansılarının bu CD’lere kendisi ve Melek ÜÇTEPE’nin aktardığını, kendisine gösterilen Balyoz Harekat Planı diğer planlar ve fişlemelerin olduğu CD’lerden üzerinde; “Or.K’na” yazılı CD’yi net olarak hatırladığını, bu CD’nin Ordu Komutanına verilmek üzere hazırlandığını, “K.Özel” yazılı CD’yi de hatırladığını, bu CD’yi de yine komutana özel olarak verilmek üzere hazırladıklarını, bu CD ler ve diğer kendisine gösterilen CD lerin içindeki bilgilerin komutana arz edildikten sonra kozmik büroya kaldırıldığını ve bildiği kadarıyla da sürekli orada tutulduğunu, bunların tek nüsha olduğunu, gösterilen CD’lerin de bu CD’ler olmasından dolayı demek ki kozmikte böyle CD’lerin kalmadığını, Süha TANYERİ’nin genelde şube müdürü Bülent TUNÇAY ile konuştuğunu, emirleri ona verdiğini, işlerini onula gördüğünü, kendileri ile(sivil memurlar) çok fazla gizli bilgi paylaşımı yapmadıklarını, kendi aralarında(subaylar) bu konuşmaları yaptıklarında onların odadan çıkarıldığını, ancak yazı yazılacağı zaman yanlarına aldıklarını, Kendisinin görevinin yazı yazmak olduğu, kendisine bu yazıları yazdıran kişinin ise Süha TANYERİ olduğunu, hem Süha TANYERİ’nin hem de diğer subayların tabiri caizse kendilerine mahkum olduklarını, ortada 4 bilgisayar olmadığını, 2 bilgisayar olduğunu,Hatırladığı kadarıyla kendi bulunduğu kozmik odada içeriğinde sürekli irtica, gericilik vb deyimlerin geçtiği yazıların hazırlandığı ancak kendisinin sadece veri hazırlama kontrol işletmeni olması sebebiyle bu işlerin içeriği ile ilgilenmediği…” belirtir beyanlarının olduğu anlaşılmaktadır.

Sivil memur Melek ÜÇTEPE isimli şahsın 01.03.2010 tarihinde savcılık sorgulamasında; 2000 yılında 1nci Ordu Komutanlığı, Harekat Başkanlığı plan hareket şubede veri hazırlama memuru olarak göreve başladığını, halen aynı yerde çalıştığını, geldiğinden beri Harekat başkanlığının plan odası diye bilinen ve sınırlı sayıda kişinin girme hakkına sahip olduğu odada çalıştığını, bu odaya plan subayları, şube müdürleri, harekat başkanı, kendisi ve Sevilay isimli arkadaşının girme hakkına sahip olduğunu, şifre ile giriş-çıkış yaptıklarını, o tarihte harekat başkanının Süha TANYERİ olduğunu, kendisinin orada üstlerinin talimatıyla her türlü yazışmayı yaptığını, içeriğine çok fazla bakmadığını, yazdığı belgeleri aradan çok zaman geçmesi nedeniyle hatırlamadığını, yazıyı kim getirirse veya kim dikte ederse kendisinin sadece yazım işlemini yaptığını, içeriğini bilmediğini, bu yazıların da anladığı kadarıyla kendisine dikte edilerek yazdırılmış yazılar olduğunu, sanığa emanette bulunan 19 adet CD getirilerek sorulduğunda; 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 18, 19 nolu CD leri net olarak hatırladığını, herhangi bir şekilde şüphesinin bulunmadığını, hem CD’leri hem de yazılarını hatırladığını beyan ettiği anlaşılmaktadır.

Sanık Süha TANYERİ İstanbul Emniyet Müdürlüğünce alınan ifadesinde özetle;

5–7 Mart 2003 tarihinde 1 nci Ordu Komutanlığında düzenlenen plan seminerine katıldığını, 1. Ordu Komutanlığı Harekât Başkanı ve aynı zamanda Seminer Sekreter Yardımcısı olarak görev aldığını, Plan seminerinde konuşulan konuların Seminer Cereyan Tarzı Planında yazıldığını, hatırladığı kadarıyla seminerde, bir önceki seminerde elde edilen sonuçlara yapılan işlemlerin anlatıldığını, seminerin oynanacağı ortamı ihtiva eden ve o zaman ki adıyla “ Olasılığı En Yüksek Tehlikeli Senaryo” adıyla hazırlanan jenerik bir senaryonun arz edildiğini, bu senaryoya uygun olarak seminer gruplarınca seminer maksadıyla hazırlanan taslak planların arz edildiğini, en sonunda da “Olasılığı En Yüksek Tehlikeli Senaryo” nun ortadan kalktığı bir ortamda incelenecek plana yönelik tekliflerin yine seminer gruplarınca arz edildiğini, üç gün boyunca konuşulan ana esasların bunlar olduğunu, plan seminerinde kendisinin seminer sekreter yardımcısı olarak “Olasılığı En Yüksek Tehlikeli Senaryo” yu ve üçüncü gün de bu senaryonun şartlarının ortadan kalktığını ifade eden özel durumu özet olarak arz ettiğini,

1 nci Ordu Komutanlığının 11 ARALIK 2002 tarih “KOR/TUG PLAN ÇALIŞMALARI” konulu mesaj emrinde Plan çalışmaları ile ilgili olarak 16 Aralık 2002 tarihinde Kolordu Harekat Eğitim Şube Müdürleri ve 52nci Zh.Tüm K.lığı Harekat Eğitim Şube Müdürünün katılımıyla 1nci Ordu Harekat Başkanlığında toplantı düzenleneceği belirtilen ve 17 ARALIK 2002 tarih “SENARYO UYGULAMA EMRİ” konulu mesaj emrinde; 1nci Ordu K.lığında 16 Aralık 2002 günü toplantı yapıldığı, Kor.Hrk.ve Eğt.Ş.Md.lerine “Olasılığı En Yüksek Tehlikeli Senaryo” nun elden teslim edildiği, senaryoya gizli kişiye özel evrak işlemi yapıldığı ile ilgili olarak, söz konusu yazıyı net olarak hatırlamadığını, bu tür toplantıların bütün seminer veya plan çalışmalarında personeli doğrudan bilgilendirmek maksadıyla genellikle yapılan toplantılar olduğunu, özel bir nedeni olmadığını, askeri literatürde buna “Paralel Planlama” denildiğini, bu toplantıda icra edilecek 1. Ordu Plan Semineri ve Ast Birlik Plan Seminerlerinin esaslarının görüşüldüğünü, 1. Ordu Komutanlığı ve Seminer Sekreterliği tarafından hazırlanan “Olasılığı En Yüksek Tehlikeli Senaryo” nun izahının yapıldığını, bu senaryonun kişilere elden teslim edilmesinin amacını tam olarak hatırlamadığını, yapılan tatbikat ya da seminerlerde senaryoların kişilere elden verilip verilmeyeceği ile ilgili genel bir esas olmadığını, ancak çalışma sırasındaki durumun özelliğine göre, birlik temsilcisinin o anda toplantıda hazır bulunması gibi, böyle bir uygulamaya gidilebilineceği,

Olasılığı En Yüksek Tehlikeli Senaryo’nun sonunda Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nda Ordu Komutanlarının da katılacağı bir toplantı yapılacağının yazılı olduğunu ( Senaryo Gereği olarak), yine senaryoda sadece planın oynanacağı bölgenin değil, bütün Türkiye’deki gelişmelerin ifade edildiğini, özellikle Kuzey Irak’taki gelişmelere paralel olarak 2. Ordu Bölgesi ve 1. Ordu Bölgesi’ne yapılacak olan birlik takviyelerinin de senaryoya dâhil edildiğini, ülke genelinde değerlendirme yapılmasındaki maksadın bu durumun da göz önünde bulundurulmasını sağlamak olduğunu,

3’ncü ve 15’nci Kolordu K.lıklarınca Ordu Geri Bölgesi (İstanbul-İzmit-Balıkesir-Bursa-Bilecik illeri) GBE komutanı ve Sıkıyönetim K.Yrdc. olarak hazırlayacakları planlar, 52nci Zh.Tüm.K.lığınca İstanbul bölgesine yönelik durum değerlendirmesi ve alınacak tedbirler ve planın arz edileceği, durum değerlendirmesinde bölgedeki irticai yapılanma ve yoğun olduğu bölgeler, irticai faaliyetlere destek veren kuruluşlar yayın organları, basın organları, tv/radyo, şirketler bölgedeki hassas ve kritik yerlerin dikkate alınacağının bildirildiği 1nci Ordu Komutanlığının 04 OCAK 2003 tarihli “1NCİ ORDU PLAN SEMİNERİ -2003” konulu mesaj emrini kimin verdiğini net olarak hatırlamadığını, ancak normal şartlarda 1. Ordu Komutanının verebileceği bir emir olduğunu, normal harekat planlarının mutlaka bir geri bölge emniyet planı, geri bölge emniyet plan eki ve ya bu ekin içerisinde ya da ayrı bir ek olarak Sıkıyönetim Plan Ekinin bulunduğunu, dolayısıyla bu emrin amacının 52. Tümen seminer icra edeceğinden, bu seminerde bu sıkıyönetim planının da hazırlanmasını sağlamak olduğunu ve planın da nazari değil gerçek verilere dayanması gerektiğinin belirtildiği, burada vurgulamak istediği hususun bahsi geçen sıkıyönetim planının, icraya yönelik gerçek bir plan olmayıp seminer çalışmasına yönelik bir plan olduğunu, ayrıca söz konusu emrin bir mesaj emri ise mesajda yer alan hususların mesajın altında imzası olan kişilerin emri olmayabileceği, zira mesajın altındaki imzaların mesajı hazırlayana, koordine edene ve mesajı çekme yetkisine haiz kimselere ait olduğunu,

1 nci Ordu Komutanlığının 06 ŞUBAT 2003 tarihli “1. ORDU PLAN SEMİNERİ- 2003” konulu mesaj emrinde ilgi mesaj emrinin (04 OCAK 2003 tarihli mesaj emri) dördüncü sayfasında, 3.A fıkrasında yer alan "Egemen harekât Planı esas alınarak" ifadesinin metinden çıkartılması bunun yerine "Önceden gönderilecek özel durum esas alınarak" ifadesinin ilave edilmesi şeklinde talimat değişikliği ile ilgili olarak seminerin 3. Günün de sadece Egemen Harekat Planı’nda belirtilen esasların inceleneceğini, ancak daha sonra daha değişik şartlar da oluşturularak( Planda yer alan bazı birliklerin gelmemesi veya teklif edildiği takdirde ilave kuvvetlerin verilebileceği gibi) planın incelenmesinin daha faydalı olacağı düşünülerek böyle bir tedbir alındığını, hazırlanan en son Seminer Cereyan Tarzı Planı ve bu planda yer alan 3. Gün çalışmalarının bu hususları ihtiva ettiğini, "Önceden gönderilecek özel durum esas alınarak" ifadesinden kastın açıkladığı gibi olduğunu,

1 nci Ordu Komutanlığının 07 ŞUBAT 2003 tarihli “1. ORDU PLAN SEMİNERİ- 2003” konulu mesaj emrinde; yine 1nci Ordu Komutanlığının 06 ŞUBAT 2003 tarihli “1. ORDU PLAN SEMİNERİ- 2003” konulu emrinde yer alan 2.b.(3) bendinde belirtilen konuların arzı esnasında genel ifadeler kullanılmayacağı, değerlendirmelerin mutlaka somut verilere dayandırılacağı emrinin yer aldığı bahse konu 06 ŞUBAT 2003 tarihli mesaj emrinde ilgili bölümde yer alan iç tehdit unsurları ve kolluk güçleri ifadesi ile ilgili olarak; katıldıkları bir ast birlik seminerinde yapılan arzlarda genel ifadelerin kullanıldığını, bunun üzerine de 1. Ordu Komutanı Çetin DOĞAN tarafından mevcut olan konularda somut verilerin kullanılmasının emredildiğini, “Kolluk kuvvetlerini emrime alırım.” tarzında bir ifadeden ziyade ”Bölgemdeki kolluk kuvvetlerinin mevcudu budur, bunları şurdu şurda şurda görevlendiririm.” mealinde bir emir verdiğini, yukarıdaki hususun da bu manayı ihtiva ettiğini,

Seminerde görüşülmek üzere hazırlanacak olan taslak Sıkıyönetim Karargahını nasıl oluşturabileceklerine dair yardımcı olabilir düşüncesiyle mahiyetimdeki personele, 12 Eylül 1980 tarihindeki Sıkıyönetim dokümanlarının incelenmesinin faydalı olabileceğine dair bir direktifinin olduğunu, onların tarafından bir takım dokümanlar bulunup incelendiğini, ancak bunun çalışmalarına çok fazla katkısı olmadığını, Harekat Başkanlığı olarak Sıkıyönetim Bildirileri hazırlandığını hatırlamadığını,

Plan Seminerinin konusu, gizli olmakla birlikte söylemekte bir beis görmüyorum. Egemen Harekat Planı üzerine kapsam itibariyle dış tehdite yönelik bir plandı. Her ne kadar seminer dış tehdite yönelik olsa da geri bölge emniyeti planı ve sıkıyönetim planı eki bakımından iç tehdite bakan yönleri, veçheleri olmaktadır. Buna ilişkin konuşmalar yapıldı, OEYTS oynandı, her ne kadar sizinde söylediğiniz gibi K.Kuvvetleri Kom.'da 1nci orduya 2003 yılı için plan seminerinde OEYTS oynanmamasına ilişkin bir talimat gelmişse de, sayın Komutan Çetin DOĞAN, bizlere "Ben meramımı anlatamamışım bu işin bir de Irak boyutu var, bunun yanında geri bölge boyutu dolayısıyla iç tehdit boyutu var, buralara kuvvet ayırmam gerekir, bu şekilde bu planı nasıl uygularım.." şeklinde sözler söyleyerek biz bunu bu şekilde oynayacağız dedi, normal şartlar altında üst komutanlığın talimatlarına aykırı davranması askeri hiyerarşiye uygun değildir, ancak komutanın kendi kişiliği ve takdiri bu konuda karar almasına neden olmuş olabilir, bunu ben bilemem. Plan Seminerinde ben kimin ne konuşacağını bilemem, ancak normal şartlarda özel kişi ve yer isimleri kullanılmaz. O Plan Seminerinde, o tip şeyler kullanılıp kullanılmadığını hatırlamıyorum.

Seminer öncesinde Kurmay Yarbaşkanı M. Korkut ÖZARSLAN, Kara Kuvvetlerinin OEYTS oynamayacaksınız mealindeki emriyle ilgili olarak; "Bunu bu şekilde yazarsak, Kuvvet Komutanı ile Ordu Komutanın arası açılabilir, o yüzden biz de, ast birliklere OEYTS'nin oynanacağına dair bir yazı yazalım, Kara Kuvvetlerine ise, bunu belirtmeyen bir Cereyan Tarzı Planı gönderelim" dedi, ben bu konuda itirazlarımı söyledim, ancak ordu komutanına yine iki ayrı yazıyı arz ettik, fakat ordu komutanı bunu kabul etmedi, ve tüm birliklere aynı Cereyan Tarzı Planı gönderildi.

Sanık yargılama aşamasındaki Savunmasında özetle:

“ Basında yer alana kadar sözde balyoz planı ve sözde ekleri ile ilgili hiçbir bilgim olmamıştır. Yani ne yazdım, ne yazdırdım, ne bana bu konuda bir kimse emir verdi ne de ben herhangi birisine emir verdim. Zaten içindeki bilgiler nedeni ile de benim tarafımdan veya mahiyetim tarafından o dönemde yazılmadığını ispatlayan bilgiler içermektedir.

Olasılığı en yüksek tehlikeli senaryoda Hükumete veya Hükumetin icraatlerine yönelik tek bir kelime dahi yoktur. Sözde balyoz planında ise Hükumetin icraatlarına yönelik tepki, Hükumetin düşürülmesi, halkı kışkırtmak için halka yönelik eylemler kendi uçağımıza askerimize yönelik eylemler yer almaktadır. Özetle olasılığı en yüksek tehlikeli senaryoda sanal da olsa geçmişten bahsedilmektedir. Sözde balyoz planında ise sözde gelecekte yapılması planlanan hususlardan bahsedilmektedir. Görüldüğü gibi olasılığı en yüksek tehlikeli senaryo ile balyoz planı arasında tek bir benzerlik dahi bulunmamaktadır.

Sözde balyoz planı ve eklerinin bana ait olduğu iddia edilen bilgisayarlarda yazıldığı veya kaydedildiği iddiasına gelince, öncelikle şunu ifade edeyim ki iddianamede iddia edildiği gibi gerçekte var olan HRK BSK kullanıcı isimli bilgisayar benim şahsıma veya kullanımıma tahsis edilmiş bir bilgisayar değildir. Bu iddia tamamen yanlıştır. Söz konusu bilgisayar Harekat Başkanlığı brifing salonunda bulunan bilgisayarın kullanıcı ismidir. Ancak HRKBSK kullanıcı isimli bilgisayarın gerçekte var olması sözde belgelerin yazıldığı iddia edilen HRKBSK isimli bilgisayarla aynı bilgisayar olduğu anlamına da gelmez. HRKBSK kullanıcı isimli bilgisayar ile ilgili kayıtlar incelendiğinde bilgisayarın şahsımın kullanılmasına tahsis edilmediği pek çok kişi tarafından kullanıldığı kolayca anlaşılmaktadır.

Bir diğer bana yönelik bir iddiaya geçeceğim. Ast Birlik plan çalışmaları ve 1. Ordu plan seminerinde tuttuğum notlarla ilgili. Bu çalışmalarda not almamın sebebi yapılacak müteakip çalışmalarda yardımcı olması nedeniyledir. El notlarımın tamamı 1530 numaralı bir sayfa hariç 1. Ordu plan semineri 2003’ün icrasına yönelik verilen emirlere, Ast Birlik plan çalışmalarında ve 1. Ordu plan semineri 2003’te yapılan arzlar ile bu çalışmalara yönelik verilen emirlere ve bu konuda yapılması planlanan hususlara ait hatırlatıcı kısa notlardır. Bu notların hiçbiri bana ait ifadeler değildir. Ayrıca notların hiçbirinde sözde balyoz güvenlik harekat planı ve eklerine ait tek bir kelime dahi yoktur. Tarafımdan alınan bu notlar daha sonra plan seminer hazırlıkları ve seminer sonuç raporunun hazırlanmasında istifade edilmek üzere ilgili Şube Müdürü veya plan subayına verilmiştir. Sonuç raporu incelenirse pek çok konunun örtüştüğü görülecektir. Bu aşamadan sonra kontrolüm dışında kalan söz konusu belgelerde değişik amaçlarla tahrifat ve ilaveler yapılmış olması olasılık dahilindedir.Ayrıca el yazısı notlarım incelenirse icra edilen plan çalışmalarının iddia edildiği gibi darbe provaları olmadığı dış tehdit ile iç tehdidin müştereken incelendiği, seminer çalışmaları olduğu anlaşılacaktır.

El yazısı notlarımda 12 Eylül dönemine ait elimizde mevcut dokümanların listesi yazılıdır. Bu sayfada herhangi bir çalışma notu değildir. İncelendiği iddia edilen dosyaların hepsi İstanbul’da sıkıyönetimin icrasına yönelik evraklardır. Yani 1. Ordu ve İstanbul Sıkıyönetim Komutanlığının evraklarıdır.12 Eylül darbe planı değildir. Bayrak hareket direktifi diyor, ama incelenirse 1. Ordu ve İstanbul Sıkıyönetim Komutanının imzası var evrakta. Sıkıyönetim planlarının görüşülmesi planlanan bir seminerden önce daha önceden hazırlanmış ve uygulaması yapılmış sıkıyönetim planlarının incelenmesi en doğal faaliyettir. Bunda art niyet aramamalıdır.

O dönemde planlı bir faaliyet olan 1. Ordu plan semineri kapsamında icra edilen planlı faaliyetlere iştirak ettim. Ancak yasal olmayan hiçbir oluşumda yer almadım. Böyle bir oluşum olduğuna dair hiçbir bilgim olmamıştır. İddia edilen darbe teşebbüsü ile ilgili hiçbir kimse ile ne yazışma yaptım ne koordinasyonda bulundum ne de bir başkasından bu konuda bir belge alıp sakladım. Ne bana ait ne de bir başkasına ait bir bilgisayarda darbe teşebbüsüne ait darbe teşebbüsüne veya planına ait ne bir hazırlık yaptım ne de bir evrak kaydettim. Sözde belgelerin kaydedildiği iddia edilen bilgisayarlarla da hiçbir ilişkim bulunmamaktadır. Özetle bana yöneltilen suçlardan bir tanesini bile işlemedim. Zaten kanıt olarak ileri sürülen belgelerin ihtiva ettiği bilgiler nedeni ile iddia edilen suçları işlemem zaman ve mekan açısından madden de mümkün değildir.

K.K.K.'nın OEYTS'nun oynanmaması emrine rağmen sanık Çetin Doğan'ın OEYTS'nun oynanmasına karar vermesi ile ilgili sorulan;”Bağlı olduğunuz Üst Komutan 1. Ordu Komutanıdır. Onun emrini yani yasalara uygun olmak kaydı ile sorgulayamazsınız yasaya aykırı emir olmadıktan sonra. Siz Kara Kuvvetleri Komutanının emrini biliyorsunuz sıralı amirlerde. Ondan bir altta bulunan Ordu Komutanının bu emre muhalif bir emir vermesi durumunda sizin konumunuz ne olmalıdır? Bunu uygulamanız mı gerekir? Siz buna direnebilir misiniz? Nedir konumunuz? Askerlik mevzuatında ya da askerlik ilişkilerinde bu durum nedir?” sorusuna,

”Bakın şimdi gelen mesajı lütfen iyi okuyalım. Gelen mesajda olasılığı en yüksek tehlikeli senaryoyu uygulamayın, oynamayın demiyor. Ne diyor? Daha sonraki bir tarihte oynayın diyor. Daha sonraki tarih aynı tarih olabilir. Ha komutanın bana verdiği emri ben o komutanımın verdiği bana verdiği emri sorgulamam.” şeklinde cevap vermiştir.”şeklinde beyanda bulunmuştur.

Sanık Süha TANYERİ her ne kadar savunmasında atılı suçlamayı reddetmekte ise de;Sanığın Balyoz Harekât Planı isimli belgenin kaydeden bilgilerinde isim ve unvanının bulunduğu, ve belgenin hazırlanmasında rol aldığı, Balyoz Harekat Planı doğrultusunda hazırlandığı anlaşılan EK_A (GÖREVLENDİRMEDE YETKİLİ PERSONEL).doc, Üst Yazı_Plan _Çalışması_2003.doc, EK-B (1 NCİ OR.).doc, EK-M LAHİKA-1_BİRLEŞTİRİLMİŞ LİSTE.doc, LAHİKA-1 HASSAS TESİSLERDE GÖREVLENDİRECEK KİLİT PERSONEL.doc, GÜVENLİK HAREKAT PLANINA EK-M LAHİKA-2 LAHİKA-3.doc, 1 NCİ ORDU KOMUTANLIĞI GÜVENLİK HAREKAT PLANINA EK-C.doc, 4X4 ARAÇLAR ÇİZELGESİ. doc, KİLİSELER VE SİNAGOGLAR.doc, MİLLİ MUTABAKAT HÜKÜMETİ PROGRAMI.doc, EK-C (İLİŞİĞİ KESİLMESİ TEKLİF EDİLEN PERSONEL).doc, GEN ETÜD.xls, GÖZALTINA ALINACAK SİYASİ PARTİ ÜYELERİ.doc, ARAMA YAPILACAK  YERLER.doc, KAPATILACAK VE EL KONULACAK DERNEKLER.doc, FAYDALANILACAK MEDYA MENSUPLARI.doc, GÖZALTINA ALINACAK MEDYA MENSUPLARI.doc gibi birçok suç unsuru belgede isim ya da görev unvanının bulunması hasebiyle bu belgelerin hazırlanmasında ya da bir araya getirilmesinde görev aldığı ve bahse konu belgelerin içeriklerine vakıf olduğu, yine Balyoz Güvenlik Harekat Planı çerçevesinde görevlendirmeyle yetkili personel olarak tayin ve tespit edildiği, özel operasyon ve sorgulama timlerinde görevlendirilecek personel, özel görevli toplama timlerinde görevlendirilecek personel, sıkıyönetim mahkemelerinde görevlendirilecek personel, darbe harekatı timlerinde görevlendirilecek personel, gözaltı timlerinde görevlendirilecek personel, hasar tespit timlerinde görevlendirilecek personel, kamu kurum ve kuruluşlarında görevlendirilecek personel, özel hastaneler ve ilaç depolarında görevlendirilecek personel, gümrükler, depolar, ambarlarda görevlendirilecek personel, alışveriş merkezleri ve gıda toptancılarında görevlendirilecek personel timleri ile hassas tesislerde görevlendirilmek üzere belirlenen personelin teşkilinde ve ast birlikler tarafından gönderilen listelerin bir araya getirilmesinde görev aldığı, plan semineri öncesinde 1 nci Ordu Komutanlığına bağlı ast birliklerde düzenlenen plan çalışmalarına iştirak ettiği, ve bu plan çalışmalarında alınan notlarda Balyoz Harekat planı ile örtüşen hususların yer aldığı, yine plan seminerinde almış olduğu notlardan anlaşıldığı üzere Balyoz Harekat planının jenerik olarak müzakere edildiği plan seminerinin tüm oturumlarına katıldığı, sadece altı kişiden müteşekkil plan semineri sekreterliğinde sekreter yardımcılığı vazifesi sebebiyle Balyoz Harekat Planının görüşüldüğü plan seminerine ilişkin birçok yazışmada görev aldığı ve plan seminerinin tüm detaylarına vakıf olduğu, görevli bulunduğu 1. Ordu karargahında ÇOK GİZLİ belge hazırlamaya yetkili sınırlı sayıda şahıs arasında yer alması münasebetiyle yukarıda belirtildiği gibi dijital yollarında isim ya da unvanının bulunduğu ÇOK GİZLİ gizlilik dereceli Balyoz Harekat Planı ve plan ile aynı klasör içinde yer alan Milli Mutabakat Hükümeti programı isimli belgelerin hazırlanış süreçlerine dahil olduğu, sanığın 1 nci Ordu Komutanlığında Harekat Başkanlığı görevini yürütmesi dolayısıyla plan seminerinin hazırlık aşamasından icra edilmesi ve tamamlanmasına kadar geçen süreçte birçok evrakın hazırlanması, yazılması, kaydedilmesi ve bir araya getirilmesi görevlerini üstlendiği, bu konularda göreve ilişkin konumu itibariyle yapılan faaliyet ve çalışmalarla ilgili koordinasyon ve planlamalarda etkin rol aldığı anlaşılmış olup,

Dosyada bulunan tüm delillerin değerlendirilmesi ve yapılan yargılama sonucunda Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Cebren İskat veya Vazife Görmekten Cebren Men Etmeye Teşebbüs amacıyla Türk Silahlı Kuvvetleri hiyerarşik yapısı dışında sanık Çetin Doğan liderliğinde kurulmuş yapılanma içerisinde yer aldığı ve üzerine atılı suçu işlediği kanaatine varılmıştır.
Yüklə 4,82 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   25   26   27   28   29   30   31   32   ...   83
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin