Esas no: 2010/283 29. 03. 2012 esas hakkinda mütalaaYüklə 4,82 Mb.
səhifə35/83
tarix18.01.2018
ölçüsü4,82 Mb.
#39053
1   ...   31   32   33   34   35   36   37   38   ...   83

37-Sanık RECAİ ELMAZ

Sanığın suç tarihinde 5. Kolordu 33. Mekanize Piyade Tugayı Kurmay Başkanı olarak görev yaptığı,

Dosyada mevcut (11) numaralı CD içerisinde yer alan 2002-2003\l NCİ ORDU\BALYOZ GÜVENLİK HAREKAT PLANI \ isimli klasör içerisinde bulanan "EK_A (GÖREVLENDİRMEDE YETKİLİ PERSONEL)" isimli Word dosyasının içeriğinde "5 NCİ KOR. K.LIĞI" başlıklı ve imza kısmına "İzzet OCAK" isimli şahsın adının açıldığı 20 kişinin adının bulunduğu listede; sanığın isminin 10. sırada “Kur. Alb. Recai ELMAZ 33 ncü Mknz. P. Tug. K. Kur. Bşk.” şeklinde yer aldığı görülmüştür. Sanığın Balyoz Güvenlik Harekat Planı kapsamında görevlendirmeye yetkili personel olarak tesbit, tayin ve görevlendirilmesi nedeniyle listelerde belirtilen personelin tesbiti ve görevlendirilmesi çalışmalarına katıldığı anlaşılmıştır.

6 Aralık 2010 tarihinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı (C.M.K.'nın 250. maddesi ile yetkili kısmı)'ınca Gölcük Donanma Komutanlığında yapılan aramada ele geçen ve dosyada bulunan diğer delilleri destekleyip, tamamlayan belgeler:

EK_A (GÖREVLENDİRMEDE YETKİLİ PERSONEL) ve EK-M LAHİKA-1 BİRLEŞTİRİLMİŞ LİSTE isimli belgelerin TDK Marka CD içerisinde yer alan KOR.LARDAN VE DİĞER KUVVETLERDEN GELENLER\2002-2003\1 NCİ ORDU\BALYOZ GÜVENLİK HAREKAT PLANI isimli klasör içerisinde de yer aldığı,

EK-B (5 NCİ KOR) isimli belgenin TDK Marka CD içerisinde yer alan KOR.LARDAN VE DİĞER KUVVETLERDEN GELENLER\2002-2003\KOR.LAR_GELENLER\5KorKH isimli klasör içerisinde de yer aldığı,

LAHİKA-1 HASSAS TESİSLERDE GÖREVLENDİRECEK KİLİT PERSONEL, ve EK-C (İLİŞİĞİ KESİLMESİ TEKLİF EDİLEN PERSONEL) isimli belgelerin TDK Marka CD içerisinde yer alan KOR.LARDAN VE DİĞER KUVVETLERDEN GELENLER\2002-2003\1 NCİ ORDU\İSTH. BŞK. LIĞI isimli klasör içerisinde de yer aldığı tespit edilmiştir.

Sanık Recai ELMAZ 12/05/2010 tarihinde Cumhuriyet Başsavcılığında vermiş olduğu ifadesinde " Ben 05-07 Mart 2003 tarihinde İstanbul 1. Ordu Karargahında yapıldığı belirtilen plan seminerine katılmadım. Zaten böyle bir seminere katılmakla görevlendirilmedim. Genel olarak Kurmay Başkanları bu tür seminerlere katılmaz. Birlikte kalarak komutan adına birliği yönetir.

Ben Balyoz, Suga, Oraj, Sakal ve Çarşaf isimleriyle adlandırılan eylem planlarını basından duydum. İçeriklerini, gerçek olup olmadıklarını, gerçekse kimler tarafından düzenlendiklerini bilmiyorum. Bu kapsamda Balyoz Güvenlik Harekat Planı ile ilgili herhangi bir göreve muhatap olmadım. Bu plan çerçevesinde bir çalışmada yapmadım. Bana gösterilen dijital belge çıktıları, EK-A listesi, EK-B listeleri (oluşturulacak timler ve görev kategorileri) ve EK-M Lahika 1 başlıklı listeleri ilk kez burada gördüm. İçeriklerini, ne anlama geldiklerini ve kimler tarafından hazırlandıklarını bilmiyorum. Hükümeti devirmeye yönelik bir örgüt, oluşum ve faaliyet içerisinde bulunmadım. Suçsuzum. Savunmam bundan ibarettir" şeklinde beyanda bulunmuştur.

Sanık yargılama aşamasındaki Savunmasında özetle:

“Sözde balyoz güvenlik harekat planı kapsamında, 1. Ordu Komutanlığınca hazırlandığı iddia edilen 2002 Aralık ayına ait imzasız, sözde emrin görevlendirmede yetkili personel adlı, yine imzasız sözde EK- A’sında ismimin yer aldığı belirtilerek, hakkımda suçlamada bulunulmuştur. Kimin tarafından hazırlandığı belli olmayan sahte dijital veri ve bilgisayar çıktılarına dayanan, sözde böyle bir emir almadım. Bu kapsamda şahsıma kişiye özel olarak görev tevdi edildiğine ve benim bu görevi kabul ettiğime dair herhangi bir delil de bulunmamaktadır. Tebliğ etmediğim bir emri, görevi aldığımı, onayladığımı ve uygun bularak emirde belirtilen hususları yapmaya açık ve zımni olarak taahhüt ettiğimi kabul etmem mümkün değildir.Suçsuzum, üzerime atılan suçlamaları kabul etmiyorum.” şeklinde beyanda bulunmuştur.

Sanık RECAİ ELMAZ her ne kadar savunmasında atılı suçları işlemediğini beyan etmekte ise de;

Sanığın Balyoz Güvenlik Harekat Planı kapsamında yapılan görevlendirmede harekatın kendi sorumluluk bölgesinde planlama, hazırlık, koordinasyon ve icrasıyla görevlendirildiği, ve bu görevlendirme kapsamında özel operasyon ve sorgulama timlerinde görevlendirilecek personel, özel görevli toplama timlerinde görevlendirilecek personel, darbe harekatı timlerinde görevlendirilecek personel, gözaltı timlerinde görevlendirilecek personel, hasar tesbit timlerinde görevlendirilecek personel, özel hastaneler ve ilaç depolarında görevlendirilecek personel, gümrükler depolar, ambarlarda görevlendirilecek personel ve alışveriş merkezleri gıda toptancılarında görevlendirilecek personel listelerinin teşkilinde görev aldığı anlaşılmış olup,

Dosyada bulunan tüm delillerin değerlendirilmesi ve yapılan yargılama sonucunda Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Cebren İskat veya Vazife Görmekten Cebren Men Etmeye Teşebbüs amacıyla Türk Silahlı Kuvvetleri hiyerarşik yapısı dışında sanık Çetin Doğan liderliğinde kurulmuş yapılanma içerisinde yer aldığı ve üzerine atılı suçu işlediği kanaatine varılmıştır.38-Sanık ERDAL AKYAZAN

Sanığın suç tarihinde 5. Kolordu Komutanlığı 3. Zırhlı Tugay Komutan Yardımcısı olarak görev yaptığı,

Sanık ERDAL AKYAZAN'ın suç tarihi itibariyle 5. Kolordu 3. Zırhlı Tugay Komutan Yardımcısı ve Saray Garnizon olarak görev yaptığı, Balyoz Güvenlik Harekat Planının EK-A listesinin 5 nci Kor. K.lığı alt başlıklı listesinde 11. sırada "Kur. Alb. Erdal AKYAZAN 3 ncü Zh. Tug. K. Yrdc. ve Saray Grn. K." şeklinde isminin yer alarak Balyoz Güvenlik Harekat Planı kapsamında görevlendirildiği; Sanığın Balyoz Güvenlik Harekat Planı kapsamında görevlendirilmesi nedeniyle listelerde belirtilen personelin tesbiti ve görevlendirilmesi çalışmalarına katıldığı anlaşılmıştır.

6 Aralık 2010 tarihinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı (C.M.K.'nın 250. maddesi ile yetkili kısmı)'ınca Gölcük Donanma Komutanlığında yapılan aramada ele geçen ve dosyada bulunan diğer delilleri destekleyip, tamamlayan belgeler:

EK_A (GÖREVLENDİRMEDE YETKİLİ PERSONEL) ve EK-M LAHİKA-1 BİRLEŞTİRİLMİŞ LİSTE isimli belgelerin TDK Marka CD içerisinde yer alan KOR.LARDAN VE DİĞER KUVVETLERDEN GELENLER\2002-2003\1 NCİ ORDU\BALYOZ GÜVENLİK HAREKAT PLANI isimli klasör içerisinde de yer aldığı,

LAHİKA-1 HASSAS TESİSLERDE GÖREVLENDİRECEK KİLİT PERSONEL, isimli belgenin TDK Marka CD içerisinde yer alan KOR.LARDAN VE DİĞER KUVVETLERDEN GELENLER\2002-2003\1 NCİ ORDU\İSTH. BŞK. LIĞI isimli klasör içerisinde de yer aldığı tespit edilmiştir.

1.Ordu Plan Seminerindeki ses kayıtlarına ait çözüm tutanakları incelendiğinde, seminer devam ederken olasılığı en yüksek tehlikeli senaryo ile ilgili olarak, Çetin DOĞAN’ın söz almak isteyen var mı diye sorması üzerine Erdal AKYAZAN’ın söz alarak konuşmaya başladığı, yaptığı konuşmayı “Bu senaryonun iç müdahale etmek için iç tehdidi bertaraf etmeyi behemal bertaraf etmeyi takiben iç hat manevrasında olan bir ülkenin yapması gereken şeyi son derece tereddütsüz. Sert ve seri bir biçimde yapması lazım. DEMOKRATİK OLMAYAN UNSURLARIN DEMOKRASİYİ YIKMAK İÇİN DEMOKRATİK HAKLARDAN YARARLANMASINA MÜSAADE ETMEK AKILLI DEVLETLERİN ÇÖZÜM TARZI OLMAMALIDIR. Arz ederim.” şeklindeki sözleriyle bitirdiği,

07/04/2010 tarihinde Cumhuriyet Başsavcılığında alınan beyanında ;

“2003 yılında 1. Ordu 5. Kolordu 3. Zırhlı Tugay komutan yardımcısı ve Saray Garnizon komutanı olarak görev yapmaktaydım. Balyoz güvenlik harekat planını ilk defa olarak basından duydum. 2003 yılında 1. Ordu tarafından düzenlenen ve 5-7 Mart tarihinde icra edilen plan seminerine 3. Zırhlı Tugay komutanlığı emriyle katıldım. Bu seminerde Egemen harekat planı çerçevesinde "Nehir Geçişleri Tekniği" konusunda sunumda bulundum. Hatırladığım kadarıyla benim konuşmam bu çerçevedeydi. dosyada bulunan 2003 yılı plan seminerinde yapmış olduğu konuşma çözümü okundu ve soruldu: En tehlikeli senaryonun Türkiyenin aynı anda birden fazla tehdit karşısında kalabileceğine ilişkin bir durum olarak biliyorum. Burada ki konuşmamın son kısmındaki beyanlarım Türkiyenin PKK'dan kaynaklanan terörist bir iç ayaklanmanın oluşturduğu kaos ortamına yönelik açıklamalardır. Balyoz güvenlik harekat planın eklerinden olan ve EK-A olarak belirtilen görevlendirmede yetkili personel listesi olarak adlandırılan İzzet Ocak ismi bulunan toplam 97 kişilik liste gösterildi, soruldu: ben böyle bir listeyi ilk defa burada gördüm, ismimin ne amaçla ve kim tarafından ne şekilde yazıldığı konusunda herhangi bir bilgim yoktur.

( 2003 yılı öncesi gerek daha sonrası katılmış olduğu /plan semineri/plan harekatı/harp oyunu/ çalışmaları gözönüne alınarak 2003 yılında icra edilen plan seminerini kendisi açısından farklılık arz edip etmediğinin sorulması üzerine):

Bir kaç yönden farklılık arz ediyordu, öncelikle jenerik senaryo bildiğim kadarıyla mevcut gerçek bir planı gizlemek ve maskelemek amacıyla kullanılır. Genel anlamda bu böyledir, örnek vermek gerekirse A ordusu başka bir ülkeye ait B bölgesine yönelik gerçek bir planı jenerik haritalar üzerinde riski asgariyeye indirerek dener. Bu şekilde hem planın deşifre olması hemde muhtemel tepkiler önlenir. Oysa biz Egemen harekat planı birebir oynadık. Eğer Egemen planı gizlenecekse bu açıktan oynandı, bu nedenle neyin gizlendiğini ben anlayamadım ve jenerik senaryonun hangi amaca hizmet ettiğini anlayamadım. İkinci olarak olasılığı en yüksek tehlikeli senaryo bütün bir ülkeye yönelik olarak algılanıp plan seminerinde tartışılacaksa veya oynanacaksa bu 1. Ordunun kapasitesini, imkanını, kabiliyetini ayrıca sorumluluğunu da aşar, böyle bir senaryonun ancak Türk Silahlı Kuvvetlerini kapsayacak şekilde icra edilmesi gerekir. Üçüncü olarak senaryo gereği Kuzey Irakta'ki oluşum Türkiye içindeki unsurlar tarafından desteklenmeden düşünmek bana çok acemice gelmişdi. yukarıda belirttiğim gibi görev yaptığım süre zarfında benim suç teşkil edecek herhangi bir eylemim olmamıştır. Ayrıca 1. Ordu komutanlığı bünyesinde iddia edildiği gibi darbe yapmayı amaçlayan bir oluşum varsa benim böyle bir oluşumdan haberim yoktur. Hiç birşekilde böyle bir oluşumda bulunmadım.” şeklinde beyanda bulunmuştur.

Sanık yargılama aşamasındaki Savunmasında özetle:

“Sizden tek talebim, hukuku egemen kılmanız.Jenerik senaryo, bir veya birden fazla olayın hayali ya da gerçekleşmesi mümkün olmayan senaryo tipidir. Ya da jenerik senaryoda olay, olaylar zinciri tamamı ile hayalidir. Eğer jenerik bir senaryo kullanılıyorsa o halde bir şeylerin gerçekten farklı biçimde oynanmış olması lazım. Oysa plan seminerinde her şey gerçek oynandı.” şeklinde beyanda bulunmuştur. “ şeklinde beyanda bulunmuştur.

Sanık ERDAL AKYAZAN'ın her ne kadar savunmasında atılı suçları işlemediğini beyan etmekte ise de;

Sanığın Balyoz Güvenlik Harekat Planı kapsamında yapılan görevlendirmede harekatın kendi sorumluluk bölgesinde planlama, hazırlık, koordinasyon ve icrasıyla görevlendirildiği, "5 NCİ KOR. K.LIĞI GÜVENLİK HAREKAT PLANININ UYGULANMASI KAPSAMINDA GÖREVLENDİRİLECEK PERSONEL LİSTESİ” başlığı altındaki “Özel Operasyon Ve Sorgulama Timlerinde Görevlendirilecek Personel”, Özel Görevli Toplama Timlerinde Görevlendirilecek Personel, Darbe Harekatı Timlerinde Görevlendirilecek Personel, “Gözaltı Timlerinde Görevlendirilecek Personel”, Hasar Tespit Timlerinde Görevlendirilecek Personel, Gümrükler, Depolar, Ambarlarda Görevlendirilecek Personel, Alışveriş Merkezleri ve Gıda Toptancılarında Görevlendirilecek Personel ve Hassas Tesislerde görevlendirilecek kilit personel listelerini hazırladığı seminerde Balyoz Güvenlik Harekat Planı içeriğine uygun sunumda bulunduğu bu suretle cebir ve şiddet kullanarak hükümeti devirmeye yönelik olarak oluşturulan örgütün içinde yer aldığı, yapılan planlama doğrultusunda amacın gerçekleştirilmesi için görev üstlendiği anlaşılmış olup,

Dosyada bulunan tüm delillerin değerlendirilmesi ve yapılan yargılama sonucunda Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Cebren İskat veya Vazife Görmekten Cebren Men Etmeye Teşebbüs amacıyla Türk Silahlı Kuvvetleri hiyerarşik yapısı dışında sanık Çetin Doğan liderliğinde kurulmuş yapılanma içerisinde yer aldığı ve üzerine atılı suçu işlediği kanaatine varılmıştır.39-Sanık AHMET ŞENTÜRK

Sanığın suç tarihinde 5. Kolordu Komutanlığı 55. Mekanize Piyade Tugayı Kurmay Başkanı olarak görev yaptığı,

Sanık AHMET ŞENTÜRK'ün suç tarihi itibariyle 5. Kolordu K.lığına bağlı 55. Mekanize Piyade Tugayı Kurmay Başkanı olarak görev yaptığı, Balyoz Güvenlik Harekat Planının EK-A listesinin 5 nci Kor. K.lığı alt başlıklı listesinde 12. sırada "Kur..Alb. AHMET ŞENTÜRK "55 nci Mknz. P.Tug.K. Kur. Bşk. " şeklinde isminin yer alarak Balyoz Güvenlik Harekat Planı kapsamında kendisine görev verildiği ve bu görevi kabul ettiği, Sanığın Balyoz Güvenlik Harekat Planı kapsamında görevlendirilmesi nedeniyle listelerde belirtilen personelin tesbiti ve görevlendirilmesi çalışmalarına katıldığı anlaşılmıştır.

6 Aralık 2010 tarihinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı (C.M.K.'nın 250. maddesi ile yetkili kısmı)'ınca Gölcük Donanma Komutanlığında yapılan aramada ele geçen ve dosyada bulunan diğer delilleri destekleyip, tamamlayan belgeler:

EK_A (GÖREVLENDİRMEDE YETKİLİ PERSONEL) ve EK-M LAHİKA-1 BİRLEŞTİRİLMİŞ LİSTE isimli belgelerin TDK Marka CD içerisinde yer alan KOR.LARDAN VE DİĞER KUVVETLERDEN GELENLER\2002-2003\1 NCİ ORDU\BALYOZ GÜVENLİK HAREKAT PLANI isimli klasör içerisinde de yer aldığı,

EK-C (İLİŞİĞİ KESİLMESİ TEKLİF EDİLEN PERSONEL) isimli belgenin TDK Marka CD içerisinde yer alan KOR.LARDAN VE DİĞER KUVVETLERDEN GELENLER\2002-2003\1 NCİ ORDU\İSTH. BŞK. LIĞI isimli klasör içerisinde de yer aldığı tespit edilmiştir.

Sanık AHMET ŞENTÜRK soruşturma kapsamında 14/05/2010 tarihinde Cumhuriyet Başsavcılığında alınan ifadesinde özetle;

“2003 yılında İstanbul 1. Ordu, 5. Kolordu Komutanlığı 55 inci Mknz Piyade Tugayı Kurmay Başkanı olduğum, aynı yıl 28 Şubat günü ailevi nedenlerden dolayı emekliliğini talep ettiğini ve bu tarihte emeklilik öncesi izne ayrıldığını, izninin bittiği 15 Nisan 2003 tarihinde kendi isteği ile emekliliğe ayrıldığı, Balyoz Güvenlik Harekat Planını ilk defa basından duyduğun bu harekat planı kapsamında herhangi bir şekilde görevlendirme almadığını, ayrıca 17 Nolu CD içerisindeki Balyoz Güvenlik Harekat Planı isimli klasörde yer alan " EK-M LAİKA-1_ BİRLEŞTİRİLMİŞ LİSTE" ile 11 Nolu CD de yer alan "EK-C (İLİŞİĞİ KESİLMESİ TEKLİF EDİLEN PERSONEL)" isimli word belgesinde görev yaptığı 55. Mknz. Piyade Tugayında görevli askeri personelde görevli kişilerin isimlerinin bu listeye nasıl konulduğunun bilmediğini, kendisinin bu şekilde liste hazırlamadığını ve Balyoz Güvenlik Harekat planı kapsamında herhangi bir çalışma yapmadığını..” belirterek suçlamaları kabul etmemiştir.

Sanık yargılama aşamasındaki Savunmasında özetle:

“ İddiaların tek dayanağı olan ve sözde balyoz darbe planı ile eklerinin yer aldığı CD’lerin delil niteliği taşımadığını ve dava konusu olan iddiaların da temelden yoksun ve mesnetsiz olduğunu belirtmek istiyorum. Ben kimin tarafından hazırlandığı belli olmayan sahte, dijital veri ve bilgisayar çıktılarına dayanan sözde böyle bir emir almadım. İddianamede bu kapsamda şahsıma kişiye özel olarak görev tevdi edildiğine ve benim de bu görevi kabul ettiğime dair herhangi bir delil de bulunmamaktadır.” şeklinde beyanda bulunmuştur.

Sanık AHMET ŞENTÜRK her ne kadar savunmasında atılı suçları işlemediğini beyan etmekte ise de;

Sanığın Balyoz Güvenlik Harekat Planı kapsamında yapılan görevlendirmede harekatın kendi sorumluluk bölgesinde planlama, hazırlık, koordinasyon ve icrasıyla görevlendirildiği, ve bu görevlendirme kapsamında Özel Operasyon ve Sorgulama Timlerinde Görevlendirilecek Personel, Özel Görevli Toplama Timlerinde, Darbe Harekatı Timlerinde Görevlendirilecek Personel, Gözaltı Timlerinde Görevlendirilecek Personel, Hasar Tespit Timlerinde Görevlendirilecek Personel, Özel Hastaneler ve İlaç Depolarında Görevlendirilecek Personel, Alışveriş Merkezleri ve Gıda Toptancılarında Görevlendirilecek Personel" listelerinin teşkilinde görev aldığı, görev yaptığı birlikle ilgili olarak söz konusu listeleri bizzat hazırladığı, "İlişkisi Kesilmesi Teklif Edilen Personel, Hassas Tesislerde Görevlendirilecek Personel" listelerinin teşkilinde görev aldığı, bu suretle cebir ve şiddet kullanarak hükümeti devirmeye yönelik olarak oluşturulan örgütün içinde yer aldığı, yapılan planlama doğrultusunda amacın gerçekleştirilmesi için görev üstlendiği anlaşılmış olup,

Dosyada bulunan tüm delillerin değerlendirilmesi ve yapılan yargılama sonucunda Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Cebren İskat veya Vazife Görmekten Cebren Men Etmeye Teşebbüs amacıyla Türk Silahlı Kuvvetleri hiyerarşik yapısı dışında sanık Çetin Doğan liderliğinde kurulmuş yapılanma içerisinde yer aldığı ve üzerine atılı suçu işlediği kanaatine varılmıştır.

40-Sanık MÜMTAZ CAN

Sanığın suç tarihinde 54. Mekanize Tugay Komutan Yardımcısı olarak görev yaptığı,

Dosyada mevcut 11 nolu CD içerisinde bulunan "(1) 030305_2350\2002-2003\l NCİ ORDU BALYOZ GÜVENLİK HAREKAT PLANI" isimli klasör ile 17 nolu CD içerisinde bulunan “(1) 030304_2351\BALYOZ GÜVENLİK HAREKAT PLANI” isimli klasör içerisindeki "EK_A (GÖREVLENDİRMEDE YETKİLİ PERSONEL)" isimli belgede 5 NCİ KOR. K.LIĞI" alt başlığı altında “Kur.Alb. Mümtaz CAN, 54 ncü Mknz. P. Tug. K. Yrdc.” şeklinde sanığın isminin yer aldığı tespit edilmiştir.Sanığın Balyoz Güvenlik Harekat Planı kapsamında görevlendirmeye yetkili personel olarak tesbit, tayin ve görevlendirilmesi nedeniyle listelerde belirtilen personelin tesbiti ve görevlendirilmesi çalışmalarına katıldığı anlaşılmıştır.

6 Aralık 2010 tarihinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı (C.M.K.'nın 250. maddesi ile yetkili kısmı)'ınca Gölcük Donanma Komutanlığında yapılan aramada ele geçen ve dosyada bulunan diğer delilleri destekleyip, tamamlayan belgeler:

EK_A (GÖREVLENDİRMEDE YETKİLİ PERSONEL) ve Üst Yazı_Plan _Çalışması_2003 isimli belgelerin TDK Marka CD içerisinde yer alan KOR.LARDAN VE DİĞER KUVVETLERDEN GELENLER\2002-2003\1 NCİ ORDU\BALYOZ GÜVENLİK HAREKAT PLANI isimli klasör içerisinde de yer aldığı,

EK-B (5 NCİ KOR) isimli belgenin TDK Marka CD içerisinde yer alan KOR.LARDAN VE DİĞER KUVVETLERDEN GELENLER\2002-2003\KOR.LAR_GELENLER\5KorKH isimli klasör içerisinde de yer aldığı,

LAHİKA-1 HASSAS TESİSLERDE GÖREVLENDİRECEK KİLİT PERSONEL, ve EK-C (İLİŞİĞİ KESİLMESİ TEKLİF EDİLEN PERSONEL) isimli belgelerin TDK Marka CD içerisinde yer alan KOR.LARDAN VE DİĞER KUVVETLERDEN GELENLER\2002-2003\1 NCİ ORDU\İSTH. BŞK. LIĞI isimli klasör içerisinde de yer aldığı,

PL.SEMİNERİNE KATILACAK PERSONEL_03 MART 2003 isimli belgenin TDK Marka CD içerisinde yer alan BAYRAM YB.IN ÇALIŞMALARI isimli klasör içerisinde de yer aldığı,

Or. Plan Çalışmasına İştirak Edecek Personel isimli belgenin TDK Marka CD içerisinde yer alan BAYRAM YB.IN ÇALIŞMALARI\RESİMLER\SEMİNERE KATILACAK PERSONEL FOTOĞRAFLARI\5 NCİ KOR isimli klasör içerisinde de yer aldığı tespit edilmiştir.

Sanık Mümtaz CAN Cumhuriyet Başsavcılığında 06/04/2010 tarihinde alınan ifadesinde özetle;

"suç tarihi olarak belirtilen tarih itibariyle 5. Kolordu 3. Tümen 54. Tugaya bağlı olan Karaağaç Garnizon Komutanı olarak görev yaptığını, görevi gereği plan seminerine katıldığını, seminerde görev yaptığı birliğin askeri yasak bölge içerisinde olması nedeniyle askeri yasak bölge ve güvenlik bölgesi kavramlarının teorik açıklanması konusuyla ilgili sunum yaptığını, Balyoz Güvenlik Harekat Planını basından duyduğunu, bu plan kapsamında herhangi bir görev yapmadığını, suç teşkil edecek bir eylemde bulunmadığını..." belirtmiştir.

Sanık yargılama aşamasındaki Savunmasında özetle:

“Görevim gereği ve emirle plan seminerine katıldım.Ses kayıtları incelendiğinde seminerde konuşmadığım ve ses kaydımın olmadığı anlaşılacaktır.Bu davada yargılananların bir darbe planı yaptığına inanmıyorum. Ama eğer ortada benim bilmediğim bir darbe planı var ise, ne bunun içinde yer aldım ne de bunu onaylarım. Darbeci ve benzeri kavramlar benim asla içinde olamayacağım kavramlardır. Ailem içinde dahi demokrasiye önem veren ve inanan biri olarak Türkiye Cumhuriyet Yürütme Organını cebren iskat veya vazife görmekten cebren men etmeye teşebbüs suçunu kesinlikle kabul etmiyor, beraatimı ve tahliyemi talep ediyorum.” şeklinde beyanda bulunmuştur.

Sanık Mümtaz CAN her ne kadar savunmasında atılı suçlamayı reddetmekte ise de;

Sanığın Balyoz Güvenlik Harekat Planı çerçevesinde kendisine görev teklif edildiği ve bu görevi kabul ettiği, görevlendirmeyle yetkili personel olarak tayin ve tespit edildiği, bu kapsamda özel operasyon ve sorgulama timlerinde görevlendirilecek personel, özel görevli toplama timlerinde görevlendirilecek personel, sıkıyönetim mahkemelerinde görevlendirilecek personel, darbe harekatı timlerinde görevlendirilecek personel, gözaltı timlerinde görevlendirilecek personel, hasar tespit timlerinde görevlendirilecek personel, kamu kurum ve kuruluşlarında görevlendirilecek personel, özel hastaneler ve ilaç depolarında görevlendirilecek personel, gümrükler, depolar, ambarlarda görevlendirilecek personel, alışveriş merkezleri ve gıda toptancılarında görevlendirilecek personel timlerinin teşkilinde çalıştığı, komutan yardımcısı olarak çalıştığı birimden kategorili personel olarak tavsif edilen çok sayıda personelin Balyoz Güvenlik Harekat planı kapsamında ilişiğinin kesilmesinin öngörüldüğü, aynı bağlamda hassas tesisler ile ilgili görevlendirmelerin yapıldığı, Balyoz Güvenlik Harekat Planının müzakere edildiği plan seminerine katıldığı anlaşılmış olup,

Dosyada bulunan tüm delillerin değerlendirilmesi ve yapılan yargılama sonucunda Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Cebren İskat veya Vazife Görmekten Cebren Men Etmeye Teşebbüs amacıyla Türk Silahlı Kuvvetleri hiyerarşik yapısı dışında sanık Çetin Doğan liderliğinde kurulmuş yapılanma içerisinde yer aldığı ve üzerine atılı suçu işlediği kanaatine varılmıştır.41-Sanık AHMET TOPDAĞI

Sanığın suç tarihinde 33. Mekanize Tugay Komutan Yardımcısı olarak görev yaptığı,

Dosyada mevcut 11 nolu CD içerisinde bulunan "(1) 030305_2350\2002-2003\l NCİ ORDU BALYOZ GÜVENLİK HAREKAT PLANI" isimli klasör ile 17 nolu CD içerisinde bulunan “(1) 030304_2351\BALYOZ GÜVENLİK HAREKAT PLANI” isimli klasör içerisindeki "EK_A (GÖREVLENDİRMEDE YETKİLİ PERSONEL)" isimli belgede “GÖREVLENDİRMEDE YETKİLİ PERSONEL LİSTESİ” başlıklı listenin 5 NCİ KOR. K.LIĞI alt başlığında; “14 Kur.Alb.Ahmet TOPDAĞI 33 ncü Mknz. P. Tug. K. Yrdc.“ şeklinde sanığın isminin yer aldığı tespit edilmiştir. Sanığın Balyoz Güvenlik Harekat Planı kapsamında görevlendirmeye yetkili personel olarak tesbit, tayin ve görevlendirilmesi nedeniyle listelerde belirtilen personelin tesbiti ve görevlendirilmesi çalışmalarına katıldığı anlaşılmıştır.

6 Aralık 2010 tarihinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı (C.M.K.'nın 250. maddesi ile yetkili kısmı)'ınca Gölcük Donanma Komutanlığında yapılan aramada ele geçen ve dosyada bulunan diğer delilleri destekleyip, tamamlayan belgeler:

EK_A (GÖREVLENDİRMEDE YETKİLİ PERSONEL) isimli belgenin TDK Marka CD içerisinde yer alan KOR.LARDAN VE DİĞER KUVVETLERDEN GELENLER\2002-2003\1 NCİ ORDU\BALYOZ GÜVENLİK HAREKAT PLANI isimli klasör içerisinde de yer aldığı,

EK-B (5 NCİ KOR) isimli belgenin TDK Marka CD içerisinde yer alan KOR.LARDAN VE DİĞER KUVVETLERDEN GELENLER\2002-2003\KOR.LAR_GELENLER\5KorKH isimli klasör içerisinde de yer aldığı,

LAHİKA-1 HASSAS TESİSLERDE GÖREVLENDİRECEK KİLİT PERSONEL, ve EK-C (İLİŞİĞİ KESİLMESİ TEKLİF EDİLEN PERSONEL) isimli belgelerin TDK Marka CD içerisinde yer alan KOR.LARDAN VE DİĞER KUVVETLERDEN GELENLER\2002-2003\1 NCİ ORDU\İSTH. BŞK. LIĞI isimli klasör içerisinde de yer aldığı,

PL.SEMİNERİNE KATILACAK PERSONEL_03 MART 2003 ve 24 ŞUBAT PLAN SEMİNERİ YER TAHSİSİ isimli belgelerin TDK Marka CD içerisinde yer alan BAYRAM YB.IN ÇALIŞMALARI isimli klasör içerisinde de yer aldığı,

Or. Plan Çalışmasına İştirak Edecek Personel isimli belgenin TDK Marka CD içerisinde yer alan BAYRAM YB.IN ÇALIŞMALARI\RESİMLER\SEMİNERE KATILACAK PERSONEL FOTOĞRAFLARI\5 NCİ KOR isimli klasör içerisinde de yer aldığı,

5 NCİ KOR.K.LIĞININ PLAN ÇALIŞMASI _BİLGİ ARZI isimli belgenin TDK Marka CD içerisinde yer alan PLAN ÇALIŞMASI İLE İLGİLİ YAZILAR isimli klasör içerisinde de yer aldığı tespit edilmiştir.

Sanık Ahmet TOPDAĞI Ankara CMK. 250. Maddesi ile Yetkili Cumhuriyet Başsavcılığınca alınan 31/05/2010 tarihli ifadesinde özetle; "09 Eylül 2002 tarihinden 2004 yılı Temmuz ayına kadar 33. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığında Komutan Yardımcısı olarak görev yaptığını, Balyoz, Suga ve Oraj isimli Harekat Planları hakkında bilgi sahibi olmadığını, bu planları basından duyduğunu, 05-07 Mart 2003 tarihinde düzenlenen plan seminerine katılmadığını, Balyoz Güvenlik Harekat Planında yer alan hususlarla ilgili bilgi sahibi olmadığını, 5. Kolordu'da görevli personelle ilgili düzenlenen EK-B listesinin hazırlanması çalışmalarına katılmadığını, atılı suçla bir ilgisinin bulunmadığını..." beyan etmiştir.

Sanık yargılama aşamasındaki Savunmasında özetle:

“ İddianamenin şahsımı ilgilendiren kısmında ekleri de dahil olmak üzere hiçbirisinde altında imzam bulunan veya benim tarafımdan hazırlandığı somut veriler ile kanıtlanılabilen herhangi bir delil bulunmamaktadır. İşte bu nedenle tarafıma yönlendirilen iddiaların asılsız olduğu aşikardır. Suçsuzum, üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum.” şeklinde beyanda bulunmuştur.

Sanık Ahmet TOPDAĞI yargılandığı suçları işlemediğini iddiaetmiş ise de;

Sanığın Balyoz Güvenlik Harekat Planı çerçevesinde kendisine görev teklif edildiği ve bu görevi kabul ettiği, görevlendirmeyle yetkili personel olarak tayin ve tespit edildiği, darbe harekatı timlerinde görevlendirilecek personel, gözaltı timlerinde görevlendirilecek personel, hasar tespit timlerinde görevlendirilecek personel, özel hastaneler ve ilaç depolarında görevlendirilecek personel, gümrükler, depolar, ambarlarda görevlendirilecek personel, alışveriş merkezleri ve gıda toptancılarında görevlendirilecek personel timlerinin teşkilinde çalıştığı, komutan yardımcılığı yaptığı birimden kategorili personel olarak tavsif edilen çok sayıda personelin Balyoz Güvenlik Harekat planı kapsamında ilişiğinin kesilmesinin öngörüldüğü anlaşılmış olup,

Dosyada bulunan tüm delillerin değerlendirilmesi ve yapılan yargılama sonucunda Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Cebren İskat veya Vazife Görmekten Cebren Men Etmeye Teşebbüs amacıyla Türk Silahlı Kuvvetleri hiyerarşik yapısı dışında sanık Çetin Doğan liderliğinde kurulmuş yapılanma içerisinde yer aldığı ve üzerine atılı suçu işlediği kanaatine varılmıştır.Yüklə 4,82 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   31   32   33   34   35   36   37   38   ...   83
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin