Esas no: 2010/283 29. 03. 2012 esas hakkinda mütalaaYüklə 4.82 Mb.
səhifə46/83
tarix18.01.2018
ölçüsü4.82 Mb.
1   ...   42   43   44   45   46   47   48   49   ...   83

91-Sanık LÜTFÜ SANCAR

Sanığın suç tarihinde Güney Deniz Saha Komutanlığı'nda görev yaptığı,

11 nolu içerisinde yer alan 2002-2003//Dz. KK/BILGI NOTU/EK B.doc isimli word belgesinin tetkikinde çok gizli ibareli "ÇALIŞMA GRUPLARI GÖREV BÖLÜMÜ" başlıklı çizelgede Suga Harekat Planı'nın icrasında görev alan çalışma grupları ve bu grupların çalışma konuları ile görev bölümlerinin tesbit edildiği anlaşılmaktadır. Bu kapsamda sanık Lütfü SANCAR'ın Deniz Eğitim ve Öğretim Komutanlığı bağlılarında görevli müzahir personel listesinin oluşturulması ve Deniz Harp Okulu müzahir öğrenci listesinin oluşturulması görevleriyle görevlendirilen 2. Grubun başkanı olarak belirlendiği anlaşılmaktadır.

11 nolu CD içerisinde bulunan 2002-2003\Dz. KK\BILGI NOTU\ EK-C.doc isimli word belgesinde “HASSAS PERSONEL LİSTESİ” başlığı altında 54 kişilik Deniz Kuvvetleri Komutanlığı personeline ait “RÜTBESİ, ADI VE SOYADI, SİCİL NO, GÖREVİ, HASSASİYET DURUMU” şeklinde başlıkları olan tabloda “Kora. Lütfü SANCAR 1965-3478 Dz. Eğt. Ve Öğt. K.” şeklinde isminin geçtiği, tabloda hassasiyet durumu hanesinde "+" ibaresinin bulunduğu görülmüştür.

Dosyada mevcut 11 nolu CD içerisinde bulunan 2002-2003\Dz. KK\Amiral Listesi1.xls isimli Excel belgesinde 2000 ile 2014 yılları arasında Deniz Kuvvetlerindeki komuta kademesinin yer aldığı belgede “Koramiral Lütfü SANCAR” şeklinde isminin geçtiği tesbit edilmiştir.

6 Aralık 2010 tarihinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı (C.M.K.'nın 250. maddesi ile yetkili kısmı)'ınca Gölcük Donanma Komutanlığında yapılan aramada ele geçen ve dosyada bulunan diğer delilleri destekleyip, tamamlayan belgeler:

EK-B ve EK-C isimli belgelerin TDK Marka CD içerisinde yer alan, KOR.LARDAN VE DİĞER KUVVETLERDEN GELENLER\2002-2003\Diğer\Dz.KK\BILGI NOTU isimli klasör içerisinde de yer aldığı,

Amiral Listesi1 isimli belgenin TDK Marka CD içerisinde yer alan, KOR.LARDAN VE DİĞER KUVVETLERDEN GELENLER\2002-2003\Diğer\Dz.KK isimli klasör içerisinde de yer aldığı,

Sanık Lütfü SANCAR 23/02/2010 tarihinde İstanbul Emniyet Müdürlüğünde ve aynı tarihte Cumuriyet Başsavcılığında alınan ifadesinde özetle; "kendisine sorulan Balyoz, Oraj, Suga, Çarşaf ve Sakal eylem planlarının bir kısmını medyadan bir kısmını ise soruşturma nedeniyle kendisine sorulan sorulardan öğrendiğini, Suga Eylem Planı kapsamında kendisine herhangi bir görev verilmediğini ve bu plan kapsamında herhangi bir çalışma yapmadığını, Cem GÜRDENİZ, Turgay ERDAĞ, Ali TATAR isimli şahısları görev nedeniyle tanıdığını, Taylan ÇAKIR ve Ayhan GEDİK isimli şahısları tanımadığını, atılı suçlamayla ilgisinin bulunmadığını ... " beyan etmiştir.

Sanık yargılama aşamasındaki Savunmasında özetle:

“Şubat 2010’dan önce balyoz, suga, oraj planlarını veya konu itibari ile bu planlara benzeyen veya bunları çağrıştıracak herhangi bir planı hiç duymadım. Bunları ilk defa bu tarihlerde bir kısmını medyadan bir kısmını ise soruşturma nedeni ile bana sorulan sorulardan öğrendim. Bu konularla ilgili olarak Deniz Kuvvetleri Komutanlığı içinde veya dışında hiçbir toplantı, seminer v.b. çalışmaya katılmadım. Bu sözde planlar veya bunları çağrıştıracak konularda hiç kimseden yazılı veya sözlü hiçbir emir talimat almadım, hiç kimseye emir talimat vermedim. Zaten dosyada bu söylediklerimin aksine bir kanıt da mevcut değildir. Üzerime atılı suçları kabul etmiyorum. Reddediyorum. Sonuç olarak sözlerim üzerime atılı suç ile hiçbir ilgimin olmadığını bunun aksini kanıtlayacak herhangi yasal bir kanıtın mevcut olmadığı hususlarını dikkate alarak bihakkın tahliyeme ve beraatıma karar verilmesini ve mağduriyetime sebep olanların tespiti ve cezalandırılmaları konusunda gereğinin yapılmasını talep ederim. “ şeklinde beyanda bulunmuştur.

Sanık Lütfü SANCAR her ne kadar savunmasında atılı suçla ilgisinin olmadığını, Balyoz ve Suga isimli eylem planlarından haberdar olmadığını beyan etmekte ise de;

Suga Harekat Planı'na bağlı olarak bu planın icrası için Deniz Eğitim ve Öğretim Komutanlığı Bağlılarında Görevli Müzahir Personel listesinin oluşturulması ve Deniz Harp Okulu müzahir öğrenci listesinin oluşturulması görevleriyle görevlendirilen 2. Grubun başkanı olarak belirlendiği, belirtilen listelerin ilgili grup personelince hazırlanmasını temin ettiği anlaşılmış olup,

Dosyada bulunan tüm delillerin değerlendirilmesi ve yapılan yargılama sonucunda Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Cebren İskat veya Vazife Görmekten Cebren Men Etmeye Teşebbüs amacıyla Türk Silahlı Kuvvetleri hiyerarşik yapısı dışında sanık Çetin Doğan liderliğinde kurulmuş yapılanma içerisinde yer aldığı ve üzerine atılı suçu işlediği kanaatine varılmıştır.92-Sanık AHMET FEYYAZ ÖĞÜTÇÜ

Sanığın suç tarihinde Dezin K. K. Harekat Başkanı olarak görev yaptığı,

Suga harekat planında sıkıyönetim öncesi yapılan planlamalar ve hazırlık çalışmaları kapsamında, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde EK-B'de belirtilen çalışma grupları oluşturulduğundan bahsedilmiştir. EK-B adlı belge içeriği incelendiğinde altında Dz.Kur.Kd.Alb. Cem GÜRDENİZ adına imza açılmış olan "ÇALIŞMA GRUPLARI GÖREV BÖLÜMÜ" başlıklı belgede sırasıyla; Ora. Özden ÖRNEK, Kora. Lütfü SANCAR, Tüma. A.Feyyaz ÖĞÜTÇÜ, Tüma. Engin BAYKAL, Tüma. Özer KARABULUT, Tüma. Mehmet OTUZBİROĞLU, Tuğa. Hasan HOŞGİT, Tuğa. Kadir SAĞDIÇ, Tuğa. Hüseyin HOŞGİT ve Tuğa. A.Deniz KUTLUK adlı şahısların Başkan olarak belirtildiği (10) adet çalışma grubu oluşturulduğu, bu grupların içerisinde çeşitli konularda görevlendirilmiş Tümamiral, Albay, Yarbay, Binbaşı ve Yüzbaşı rütbelerinden Deniz Kuvvetleri Komutanlığı mensubu toplam (28) personelin adının geçtiği anlaşılmıştır

Suga Harekat Planının da içinde bulunduğu 11 nolu CD içerisinde yapılan incelemede; CD içerisinde bulunan\2002-2003\Dz. KK\BILGI NOTU\EK-B.doc isimli word belgesinde "ÇALIŞMA GRUPLARI GÖREV BÖLÜMÜ" başlığı altında, 'Grup Başkanı' alt başlığı altında bulunan isim listesinde "Tüma. A.FEYYAZ ÖGÜTCÜ" şeklinde isminin geçtiği, "Grup Personeli ve İCRA EDİLECEK GÖREVLER" kısmında "ülke Genelinde Milli Mutabakatın Oluşturulması Maksadıyla Gerekli Eylem Planları" ve "Müzahir Personelle Öncelikli ve Özellikli Personel ListesV'nin hazırlanmasında sorumlu grup başkanı olduğu, kendisine bağlı olarak grup personeli listesinde Cem Aziz ÇAKMAK Deniz Kurmay Bnb. A.Gökhan RAHTUVAN, Dz. Kurmay Albay M.Fatih İLGAR ve Dz. Kur. Alb. Ahmet TÜRKMEN isimli şahısların kendisine bağlı olarak görevlendirildiği belirlenmiştir. Tüm bu görevlendirmelerde adı geçen şahısların görevlerinin yerine getirerek hazırlamış oldukları çalışmaları ve faaliyetleri üst görevli olan Ramazan Cem GÜRDENİZ'e aktardıkları, bu kişinin de söz konusu bilgileri İnci Ordu Harekat Başkanı olan ve tüm çalışmaları Çetin DOĞAN adına organize eden Süha TANYERİ'ye aktardığı, bu çalışmalardan da, Balyoz Harekat Eylem Planı ile Suga Harekat Planının eşgüdüm içerisinde aynı amaç kapsamında ve aynı merkezde hazırlandığı, hem içerik hem de sonuçları bakımından aynılık derecesinde benzerliğinin olduğu görülmüştür.

11 nolu CD içerisinde yapılan incelemede CD içerisinde bulunan\2002-2003\Dz. KK\Amiral Listesil.xls isimli excel belgesinde 2000 ile 2014 yılları arasında Deniz Kuvvetlerindeki komuta kademesinin yer aldığı belgede "Feyyaz ÖĞÜTÇÜ "olarak 2011-2012-2013 yıllarında "Oramiral Feyyaz ÖĞÜTÇÜ" olarak isminin bulunduğu görülmüştür.

11 nolu CD içerisinde yapılan incelemede CD içerisinde bulunan \2002~2003\Dz. KK\BİLGİ NOTU/EKC doc isimli word belgesinde "Hassas Personel Listesi " başlığı altında rütbesi/adı ve soyadı/sicil no/görevi/hassasiyet durumu alt başlıkları altında "Tüma. A.Feyyaz Öğütçü/1969-3917/Dz. K.KHrkBşk. (+) "şeklinde isminin yer aldığı görülmüştür.

Yine 11 nolu CD içerisinde, SUGA HAREKÂT PLANINA EK-A (GÖREV BÖLÜMÜ) ZAMAN DİLİMİ: B alt başlığı altında SUGA Kuvvetleri emrinde GÖLCÜK Birlik Komutanlığı, ANKARA Birlik Komutanlığı, İZMİR Birlik Komutanlığı ve İSTANBUL Birlik Komutanlığının bulunduğu ve bu komutanlıklardan sorumlu personelin adı, soyadı, rütbesi ve sorumlu oldukları yerlerin isimlerinin yazılı olduğu, sanığın da isminin geçtiği "ANKARA Birlik Komutanı Tüma. Feyyaz ÖĞÜTÇÜ " olarak yer aldığı görülmüştür.

6 Aralık 2010 tarihinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı (C.M.K.'nın 250. maddesi ile yetkili kısmı)'ınca Gölcük Donanma Komutanlığında yapılan aramada ele geçen ve dosyada bulunan diğer delilleri destekleyip, tamamlayan belgeler:

SUGA HAREKAT PLANI isimli belgenin TDK Marka CD içerisinde yer alan, KOR.LARDAN VE DİĞER KUVVETLERDEN GELENLER\2002-2003\Diğer\Dz.KK\SUGA isimli klasör içerisinde de yer aldığı,

BİLGİ NOTU isimli belgenin TDK Marka CD içerisinde yer alan, KOR.LARDAN VE DİĞER KUVVETLERDEN GELENLER\2002-2003\Diğer\Dz.KK\BILGI NOTU isimli klasör içerisinde de yer aldığı,

EK-B isimli belgenin TDK Marka CD içerisinde yer alan, KOR.LARDAN VE DİĞER KUVVETLERDEN GELENLER\2002-2003\Diğer\Dz.KK\BILGI NOTU isimli klasör içerisinde de yer aldığı,

Amiral Listesi1 isimli belgenin TDK Marka CD içerisinde yer alan, KOR.LARDAN VE DİĞER KUVVETLERDEN GELENLER\2002-2003\Diğer\Dz.KK isimli klasör içerisinde de yer aldığı,

EK-C isimli belgenin TDK Marka CD içerisinde yer alan, KOR.LARDAN VE DİĞER KUVVETLERDEN GELENLER\2002-2003\Diğer\Dz.KK\BILGI NOTU isimli klasör içerisinde de yer aldığı,

EK-A isimli belgenin TDK Marka CD içerisinde yer alan, KOR.LARDAN VE DİĞER KUVVETLERDEN GELENLER\2002-2003\Diğer\Dz.KK\SUGA isimli klasör içerisinde de yer aldığı tespit edilmiştir.

Sanık AHMET FEYYAZ ÖĞÜTÇÜ'nün 23/02/2010 Emniyet ve aynı tarihli Cumhuriyet Başsavcılığımızda alınan beyanlarından özetle;

“2003 yılında Deniz Kuvvetleri Harekat Başkanlığı olarak görev yaptığını, Balyoz Güvenlik Harekat Planı ile Suga Harekat Planını basından duyduğunu, Suga Harekat Planını Yunanistana karşı Deniz Harekatını nasıl icra edileceğini gösteren bir harekat planı olarak bildiğini ve bu planın dış tehdite karşı yönelik olduğunu, iç tehdite yönelik bir hususu kapsamadığını bu nedenle soruşturmaya konu Suga Harekat Planını ilk defa basından ve Savcılıkta haberda olduğunu soruşturmaya konu Suga Harekat Planı çerçevesinden herhangi bir görevlendirme almadığı ve herhangi bir çalışma yapmadığını...” beyan ederek suçlamaları kabul etmemiştir.

Sanık yargılama aşamasındaki Savunmasında özetle:

“ 1.Ordu Komutanlığı plan seminerinin icra edildiği tarihlerde Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Karargahında harekat başkanı olarak görev yapmaktaydım. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı harekat başkanı olarak, gerek Türk Silahlı Kuvvetlerinde uygulanmakta olan usuller açısından ve gerekse 1 Mart tezkeresi öncesi ve sonrası yoğun toplantı ve faaliyetlerim olduğu nedenle seminere katılmadığım gibi seminerin icrasından bilgim dahi olmadı hiç ilgilenemedimSeminer kapsamında örtülü olarak görüşüldüğü iddia edilen sözde suga planı ile ilgili de herhangi bir ilgim ve bilgim bulunmamaktadır. Benden önce çok detaylı açıklandığı gibi sahte olduğu ortaya konulan 11 nolu CD’de bulunduğu iddia edilen suga planının düzmece ve hiçbir deniz harekat planında, emrinde bulamayacağınız ve bulunması mümkün olmayan görev bölümü ile hedef alınan amiral ve subayları emekliler dahil karalamak üzere hazırlanmış bir tasfiye planı olduğuna inanıyorum. İddia Makamınca bana isnat edilen suçun tek delili olarak sahte olduğu ortaya konulan düzmece 11 nolu CD’deki dijital veriler gösterilmektedir. Hangi bilgisayardan çıktığı belli olmayan 2003 ile 2009 tarihleri arasındaki birçok çelişki ve yanlışlıkları ortaya çıkarılan CD’lerin hukuki delil olarak kabul edilmesi mümkün değildir.Dava konusu olaylar ile herhangi bir ilgim, bilgim ve dahilim olmadığından, hakkımda bihakkın tahliye ve davadan beraat kararı verilmesini, Allahın her türlü melaneti üzerine olacak olan bu haksız süreci bize yaşatanların ortaya çıkartılmasını ve suç duyurusunda bulunarak cezalandırılmalarının sağlanmasını arz ve istirham ediyorum. “ şeklinde beyanda bulunmuştur.

Sanık AHMET FEYYAZ ÖĞÜTÇÜ her ne kadar savunmasında atılı suçla ilgisinin olmadığını, Balyoz ve Suga isimli eylem planlarından haberdar olmadığını, bu planları ilk kez soruşturmanın basına yansıması sonrasında duyduğunu Çalışma Gurupları Görev Bölümü adlı belgeyi ilk defa soruşturma sırasında gördüğünü, böyle bir görevlendirme almadığını ve herhangi bir çalışma yapmadığını söyleyerek suçlamaları kabul etmemiş ise de;

Suga Harekat Planı'na bağlı olarak Çalışma Gurupları Görev Bölümü isimli belgede sanık AHMET FEYYAZ ÖĞÜTÇÜ 'nün gurup başkanı olarak ülke genelinde milli mutabakatın oluşturulması kapsamında gerekli eylem planlarının hazırlanması görevini üstlendiği ve Ankara Birlik Komutanı alarak görevlendirildiği anlaşılmış olup,

Dosyada bulunan tüm delillerin değerlendirilmesi ve yapılan yargılama sonucunda Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Cebren İskat veya Vazife Görmekten Cebren Men Etmeye Teşebbüs amacıyla Türk Silahlı Kuvvetleri hiyerarşik yapısı dışında sanık Çetin Doğan liderliğinde kurulmuş yapılanma içerisinde yer aldığı ve üzerine atılı suçu işlediği kanaatine varılmıştır.

93-Sanık ENGİN BAYKAL

Sanığın suç tarihinde Deniz Kuvvetleri Plan ve Prensipler Daire Başkanı olarak görev yaptığı,

11 nolu içerisinde yer alan 2002-2003//Dz. KK/BILGI NOTU/EK B.doc isimli word belgesinin tetkikinde çok gizli ibareli "ÇALIŞMA GRUPLARI GÖREV BÖLÜMÜ" başlıklı çizelgede Suga Harekat Planı'nın icrasında görev alan çalışma grupları ve bu grupların çalışma konuları ile görev bölümlerinin tesbit edildiği anlaşılmaktadır. Bu kapsamda sanık Engin BAYKAL'ın Ankara ve yurt dışındaki müzahir subay ve astsubay listelerinin hazırlanması, TSK'dan ilişiği kesilecek ve görev yeri değiştirilecek Deniz Kuvvetleri Komutanlığı listesinin oluşturulması görevleriyle görevlendirilen 4. Grubun başkanı olarak belirlendiği anlaşılmaktadır.

Dosyada mevcut 11 nolu CD içerisinde bulunan 2002-2003\Dz. KK\Amiral Listesi1.xls isimli Excel belgesinde 2000 ile 2014 yılları arasında Deniz Kuvvetlerindeki komuta kademesinin yer aldığı belgede “Tuğamiral Engin BAYKAL” şeklinde isminin geçtiği tesbit edilmiştir.

Dosyada mevcut 11 nolu CD içerisinde bulunan 2002-2003\Dz. KK\BILGI NOTU\ EK-C.doc isimli word belgesinde “HASSAS PERSONEL LİSTESİ” başlığı altında 54 kişilik Deniz Kuvvetleri Komutanlığı personeline ait “RÜTBESİ, ADI VE SOYADI, SİCİL NO, GÖREVİ, HASSASİYET DURUMU” şeklinde başlıkları olan tabloda “Tüma. Engin BAYKAL 1972-4170 Dz. K.K. Pl. P. Bşk. ” şeklinde isminin geçtiği görülmüştür.

6 Aralık 2010 tarihinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı (C.M.K.'nın 250. maddesi ile yetkili kısmı)'ınca Gölcük Donanma Komutanlığında yapılan aramada ele geçen ve dosyada bulunan diğer delilleri destekleyip, tamamlayan belgeler:

EK-B isimli belgenin TDK Marka CD içerisinde yer alan, KOR.LARDAN VE DİĞER KUVVETLERDEN GELENLER\2002-2003\Diğer\Dz.KK\BILGI NOTU isimli klasör içerisinde de yer aldığı,

Amiral Listesi1 isimli belgenin TDK Marka CD içerisinde yer alan, KOR.LARDAN VE DİĞER KUVVETLERDEN GELENLER\2002-2003\Diğer\Dz.KK isimli klasör içerisinde de yer aldığı,

EK-C isimli belgenin TDK Marka CD içerisinde yer alan, KOR.LARDAN VE DİĞER KUVVETLERDEN GELENLER\2002-2003\Diğer\Dz.KK\BILGI NOTU isimli klasör içerisinde de yer aldığı tespit edilmiştir.

Sanık ENGİN BAYKAL 23/02/2010 tarihinde İstanbul Emniyet Müdürlüğünde ve aynı tarihte Cumhuriyet Başsavcılığında alınan ifadesinde özetle; "Balyoz Harekat Planı çerçevesinde kurulduğu iddia olunan Cunta örgütü içinde bulunmadığını, böyle bir oluşuma veya çalışmaya şahit olmadığını, bunların amaçlarını tasvip etmediğini, darbeleri desteklemediğini, Balyoz, Suga, ismiyle anılan eylem planlarını basından duyduğunu, kendisine okunan planda yapılması düşünülen faaliyetleri uygulanabilir bulmadığını, iç tehdite yönelik bir plan seminerine katılmadığını, atılı suçla bir ilgisinin bulunmadığını, ..." beyan etmiştir.

Sanık yargılama aşamasındaki Savunmasında özetle:

“İddia Makamı tarafından delil olarak ortaya konan, ele geçiriliş şekli, hukuka uygunluğu şaibeli, sahteliği gerek içeriklerindeki yüzlerce maddi hata, gerekse sonraki yıllarda yaşanmış, gerçekleşmiş olayların yer alması ile ispatlanmış, bütün suçlamalara kaynak teşkil eden 11 numaralı CD hakkında şuana kadar yapılan savunmalarda belirtilen açıklamalar ve hukuki tespitler ile Özden Örnek Amiral’in detaylı olarak ortaya koyduğu tüm hususlara aynen katılıyorum.Son dönemlerde sürekli olarak gündemde tutulan gerek icraatlarla gerekse söylemlerle gerçekleştirildiği iddia edilen bağımsız yargı, üstünlerin hukukundan, hukukun üstünlüğüne geçişi sözle değil, bu akıl almaz kin ve nefretle Türk Silahlı Kuvvetlerini ve huzurlarınızda bulunan çok değerli mensuplarının hedef alan, bu kirli oyunu planlayan, destek olan, işbirliği yapan ve hala devam ettirenleri bularak yargılamanızı ve bağımsız yargıya, Türk Adalet Sistemine olan ve maalesef kaybolan güvenimizi tekrar kazandırmanızı ve bihakkın tahliyeme karar verilerek, iddia edilen suçtan beraatıma karar verilmesini talep ediyorum.” şeklinde beyanda bulunmuştur.

Sanık Engin BAYKAL her ne kadar savunmasında atılı suçla ilgisinin olmadığını, Balyoz ve Suga isimli eylem planlarından haberdar olmadığını, bu planları ilk kez soruşturmanın basına yansıması sonrasında duyduğunu beyan etmekte ise de;

Suga Harekat Planı'na bağlı olarak bu planın icrası için Ankara ve yurt dışındaki müzahir subay ve astsubay listelerinin hazırlanması, TSK'den ilişiği kesilecek ve görev yeri değiştirilecek Deniz Kuvvetleri Komutanlığı listesinin oluşturulması görevleriyle görevlendirilen 4. Grubun başkanı olarak belirlendiği, yapılan görevlendirme doğrultusunda Ankara ve yurt dışındaki müzahir subay ve astsubay listelerinin hazırlandığı anlaşılmış olup,

Dosyada bulunan tüm delillerin değerlendirilmesi ve yapılan yargılama sonucunda Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Cebren İskat veya Vazife Görmekten Cebren Men Etmeye Teşebbüs amacıyla Türk Silahlı Kuvvetleri hiyerarşik yapısı dışında sanık Çetin Doğan liderliğinde kurulmuş yapılanma içerisinde yer aldığı ve üzerine atılı suçu işlediği kanaatine varılmıştır.

94-Sanık ÖZER KARABULUT

Sanığın suç tarihinde Deniz Harp Okulu Komutanı olarak görev yaptığı,

Dosyada mevcut "2002/2003/DZ.KK./BİLGİ NOTU/EK-B.doc" isimli belgede "Çalışma Grupları Görev Bölümü" başlığı altında Suga Harekat Planı kapsamında oluşturulacak çalışma kategorileri belirlenirken M. Ferhat ÇOLPAN'ın İstanbul'daki müzahir subay ve astsubay listelerinin hazırlanması, Ümit ÖZCAN ve Levent ERKEK'in Gölcük Bölgesi Müzahir Subay ve Astsubay Listelerinin hazırlanması, F. Uluç YEĞİN'in Deniz Hava Üs Komutanlığı müzahir subay ve astsubay listelerinin hazırlanması, Levent ÇEHRELİ'nin Deniz Kuvvetleri Komutanlığından emekli müzahir personel listesinin hazırlanması çalışmalarıyla görevlendirildikleri, bu çalışmalarla ilgili grupların grup başkanı olarak sanık Özer KARABULUT'un belirlendiği tesbit edilmiştir.

11 nolu CD içerisinde mevcut olup, Suga Harekat Planının eklerinden olan 2002-2003/Dz. KK./BİLGİ NOTU/EK-C. Doc isimli word belgesinde "HASSAS PERSONEL LİSTESİ" başlığı altında sanık Özer KARABULUT'un isim-soyad, rütbe, sicil numarası ve göreviyle ilgili bilgilere yer verildikten sonra belgenin "HASSASİYET DURUMU" şeklinde değerlendirme bölümünde sanıkla ilgili olarak "+" ibaresinin yazılı olduğu, belgenin imza kısmında sanık Cem GÜRDENİZ'in isminin yazılı olduğu tesbit edilmiştir.

Dosyada mevcut 11 nolu CD içerisinde bulunan 2002-2003/Dz. KK./Amiral Listesi.1.xls isimli excel belgesinde 2000-2014 yılları arasında Deniz Kuvvetlerindeki komuta kademesinde görev alacak amirallere ait listenin bulunduğu, iş bu listede 2001-2002, 2002-2003, 2003-2004 yıllarına ait hanede "Tuğamiral Özer KARABULUT", 2004-2005, 2005-2006 ve 2006-2007 yıllarına ait hanede "Tümamiral Özer KARABULUT" , 2007-2008, 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011 yıllarına ait hanede "Koramiral Özer K." 2011-20012, 2012-2013, 2013-2014 yıllarına ait listede ise "Oramiral Özer K." şeklinde notun bulunduğu tesbit edilmiştir.

6 Aralık 2010 tarihinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı (C.M.K.'nın 250. maddesi ile yetkili kısmı)'ınca Gölcük Donanma Komutanlığında yapılan aramada ele geçen ve dosyada bulunan diğer delilleri destekleyip, tamamlayan belgeler:

EK-B, EK-G, EK-F, EK-N ve EK-C isimli belgelerin TDK Marka CD içerisinde yer alan, KOR.LARDAN VE DİĞER KUVVETLERDEN GELENLER\2002-2003\Diğer\Dz.KK\BILGI NOTU isimli klasör içerisinde de yer aldığı,

Amiral Listesi1 isimli belgenin TDK Marka CD içerisinde yer alan, KOR.LARDAN VE DİĞER KUVVETLERDEN GELENLER\2002-2003\Diğer\Dz.KK isimli klasör içerisinde de yer aldığı tespit edilmiştir.

Sanık Özer KARABULUT soruşturma aşamasındaki ifadelerinde özetle; "2003 tarihi itibariyle İstanbul Tuzla Deniz Harp Okulu Komutanı olarak görev yaptığını, 20063 yılının Ağustos ayında Donanma Komutanlığı Kurmay Başkanlığından emekli olduğunu, Balyoz, Oraj, Suga, Çarşaf ve Sakal eylem planlarını ilk kez basından duyduğunu, Suga Eylem Planı ekindeki görevlendirme listesinde yer alış nedenini bilmediğini, bu plan kapsamında herhangi bir çalışma yapmadığını, atılı suçla bir ilgisinin bulunmadığını..."beyan etmiştir.

Sanık yargılama aşamasındaki Savunmasında özetle:

“Seminere katılmadım. Balyoz, suga, oraj, çarşaf vesaire sözde planları basından duydum. Hiçbir ilgim ve bilgim yoktur. Sahte 11 nolu CD’nin benim ile hiçbir illiyet bağı bulunmamaktadır. Yazıldığı bilgisayar bulunamamıştır. Çıktısı alınmamıştır. Hakkımızda hazırlanan, içinde bol kanı ancak hiç kanıtı olmayan iddianameyi bir kül olarak reddediyorum. Polis tutanaklarını kabul etmiyorum. Tutanak ve iddianamede adım ve rütbem dışında her şey yalan, yanlış ve iftiradır.Seminere katılmadım. Kimseden emir almadım. Kimseye emir vermedim. Hakkımdaki suçlamaları somutlaştıracak hiçbir maddi delil bulunmamaktadır. İddianamedeki iddialar pozitif deliller ile desteklenmemiştir. Hakkımda iddia edilen hiçbir suçlamayı kabul etmiyorum. En kısa zamanda tahliyemi ve beraatımı talep ediyorum.”şeklinde beyanda bulunmuştur.

Sanık Özer KARABULUT her ne kadar üzerine atılı suçlamayı reddetmekte ise de;

Suga Harekat Planı kapsamında planın icrası için oluşturulan planlama ve iş bölümünde Gölcük, Deniz Hava Üs Komutanlığı Müzahir Subay ve Astsubay Listelerinin Hazırlanması, Deniz Kuvvetleri Komutanlığından emekli personel listesinin hazırlanması göreviyle görevlendirildiği, aldığı emir gereği söz konusu listelerin hazırlanmasını sağladığı anlaşılmış olup,

Dosyada bulunan tüm delillerin değerlendirilmesi ve yapılan yargılama sonucunda Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Cebren İskat veya Vazife Görmekten Cebren Men Etmeye Teşebbüs amacıyla Türk Silahlı Kuvvetleri hiyerarşik yapısı dışında sanık Çetin Doğan liderliğinde kurulmuş yapılanma içerisinde yer aldığı ve üzerine atılı suçu işlediği kanaatine varılmıştır.95-Sanık MEHMET OTUZBİROĞLU

Sanığın suç tarihinde Çanakkale Boğaz Komutanı olarak görev yaptığı,

Dosyada mevcut "2002/2003/DZ.KK./BİLGİ NOTU/EK-B.doc" isimli belgede "Çalışma Grupları Görev Bölümü" başlığı altında Suga Harekat Planı kapsamında oluşturulacak çalışma kategorileri belirlenirken sanıklar Hakan ÇELİKCAN ve A. Necdet DOLUEL'in Çanakkale Bölgesi Müzahir Subay ve Astsubay listelerinin hazırlanması göreviyle görevlendirildikleri, yapılacak bu çalışmayla ilgili grup başkanının ise sanık Mehmet OTUZBİROĞLU olarak belirlendiği anlaşılmaktadır

11 nolu CD içerisinde mevcut olup, Suga Harekat Planının eklerinden olan 2002-2003/Dz. KK./BİLGİ NOTU/EK-C. Doc isimli word belgesinde "HASSAS PERSONEL LİSTESİ" başlığı altında 54 Deniz Kuvvetleri personelinin isim-soyad, rütbe ve sicil numarası bilgilerini içerdiği, belgenin "HASSASİYET DURUMU" şeklinde değerlendirme bölümünde belgede yer alan kişilerle ilgili "+" ve "-" şeklinde değerlendirme notlarının mevcut olduğu, belgenin imza kısmında sanık Cem GÜRDENİZ'in isminin yazılı olduğu tesbit edilmiştir. Belgeyle ilgili olarak yapılan dijital incelemede yazan ve son kaydeden kişi hanesinde Cem GÜRDENİZ isminin bulunduğu, belgenin oluşturulma tarihinin 15/01/2003 olduğu anlaşılmış olup, sanık Mehmet OTUZBİROĞLU'nun bahsi geçen belgeye konu listenin 20. sırasında yer aldığı, "hassasiyet durumu" hanesinde ise "+" şeklinde değerlendirme notunun bulunduğu tesbit edilmiştir.

6 Aralık 2010 tarihinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı (C.M.K.'nın 250. maddesi ile yetkili kısmı)'ınca Gölcük Donanma Komutanlığında yapılan aramada ele geçen ve dosyada bulunan diğer delilleri destekleyip, tamamlayan belgeler:

EK-B, EK-H ve EK-C isimli belgelerin TDK Marka CD içerisinde yer alan, KOR.LARDAN VE DİĞER KUVVETLERDEN GELENLER\2002-2003\Diğer\Dz.KK\BILGI NOTU isimli klasör içerisinde de yer aldığı tespit edilmiştir.

Sanık Mehmet OTUZBİROĞLU Cumhuriyet Başsavcılığında alınan ifadesinde “05-07 Mart 2003 tarihinde ben Tümamiral rütbesi ile Çanakkale Boğaz Komutanı olarak görev yapıyordum. Anılan tarihteki seminere ben katılmadım. Bu seminer öncesi veya sonrasında yine bana sormuş olduğunuz Balyoz Güvenlik Harekat Planı ile ilgili bana herhangi bir görev verilmedi ve tevdii edilmedi. Ben bu Balyoz Güvenlik Harekat Planını geçtiğimiz aylarda basında yer alması nedeniyle ilk defa o zaman ismini duydum. Yukarıda da söylediğim gibi 2003 yılında bu planla ilgili hiçbir görev almadığım gibi bu plandan da haberim yoktur.

Balyoz Harekat Planı kapsamında hazırlandığını söylediğiniz SUGA Harekat Planı isminde bir plan duymadım. Böyle bir plandan yukarıda da söylediğim gibi geçtiğimiz aylarda basında yer alması nedeniyle haberim oldu. Bu plandan haberim olmadığı gibi böyle bir planla da uzaktan yakından bir ilgim ve bilgim yoktur.

Bana sormuş olduğunuz EK-B belgesiyle benim uzaktan yakından bir ilgim yoktur. Bu belgeyi hazırladığı söylenen Cem GÜRDENİZ'i ben 2003 yılında ismen tanıyordum. Kendisiyle yüz yüze tanışmamız daha sonraki yıllarda oldu. Yukarıda da söylediğim gibi Balyoz Güvenlik Harekatı veya SUGA Harekat Planıyla benim hiçbir ilgim yoktur. Bu yönde bana hiçbir görev verilmedi ve almadım. Benim gıyabımda ve benden habersiz çalışma grupları görev bölümü isimli EK-B listesinin hazırlandığını ve bu belgenin 6.sırasında isminin yazılı olduğunu ilk defa sizden şuanda duyuyorum. Benim ismimin karşısında ismi geçen Hakan ÇELİKCAN benim emrimde çalışan Top Tabur Komutanıydı. Diğer Deniz Kurmay Kıdemli Yüzbaşı A.Nejdet DOLUER'i tanımıyorum. Yukarıda da söylediğim gibi bu listeyle bu görevle hiçbir ilgim yoktur.”şeklinde beyanda bulunmuştur.

Sanık yargılama aşamasındaki Savunmasında özetle:

“Şahsıma isnat edilen suçu kesinlikle kabul etmiyorum. İddianamede bu suçu işlediğime mesnet olacak hiçbir kanıt bulunmamaktadır.Bir adli hata olarak maruz kaldığım tutuklama kararının biran önce kaldırılmasını ve beraatımı talep ediyorum.”şeklinde beyanda bulunmuştur.

Sanık Mehmet OTUZBİROĞLU her ne kadar üzerine atılı suçlamayı reddetmekte ise de;

Suga Harekat Planı kapsamında planın icrası için oluşturulan planlama ve iş bölümünde Çanakkale Bölgesi Müzahir Subay ve Astsubay listelerinin hazırlanması göreviyle ilgili "grup başkanı" olarak görevlendirildiği, iş bu görevlendirme kapsamında yukarıda izah olunan Çanakkale Bölgesi Müzahir Subay ve Astsubay listesinin hazırlanmasını temin ettiği, yine Suga Harekat Planı kapsamında hazırlanan hassas personel listesinde yer aldığı anlaşılmış olup,

Dosyada bulunan tüm delillerin değerlendirilmesi ve yapılan yargılama sonucunda Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Cebren İskat veya Vazife Görmekten Cebren Men Etmeye Teşebbüs amacıyla Türk Silahlı Kuvvetleri hiyerarşik yapısı dışında sanık Çetin Doğan liderliğinde kurulmuş yapılanma içerisinde yer aldığı ve üzerine atılı suçu işlediği kanaatine varılmıştır.
Dostları ilə paylaş:
1   ...   42   43   44   45   46   47   48   49   ...   83


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə