Esas no: 2010/283 29. 03. 2012 esas hakkinda mütalaaYüklə 4,82 Mb.
səhifə44/83
tarix18.01.2018
ölçüsü4,82 Mb.
#39053
1   ...   40   41   42   43   44   45   46   47   ...   83

80-Sanık HASAN NURGÖREN

Sanığın suç tarihinde Kara Kuvvetleri Harp Akademisinde Öğrenci olduğu,

Sanık HASAN NURGÖREN'in suç tarihi itibariyle Kara Harp Akademisi Komutanlığında Kurmaylık öncesi eğitim kapsamında öğrenci subay konumunda 2. Sınıf öğrencisi olarak Muharebe Binbaşı olarak görev yaptığı, Balyoz Güvenlik Harekat Planının EK-A listesinin "HARP AK.K.LIĞI" alt başlıklı listesinde 14. Sırada "Mu. Bnb. Hasan NURGÖREN Kr. Harp. Ak. K. Öğr. Sb. 2. Snf Kadrosu" şeklinde isminin yer alarak Balyoz Güvenlik Harekat Planı kapsamında kendisine görev verildiği; dosyada mevcut 11 numaralı CD içeresinde bulunan "2002-2003/Seminer03" klasörü içerisinde yer alan "EK-B (Harp Ak.). Doc isimli word belgesi içinde "HASSAS TESİSLERDE GÖREVLENDİRİLECEK PERSONEL LİSTESİ" başlığı altında 97 kişilik listenin 37. sırasında "Mu. Bnb. Hasan NURGÖREN Kr. Harp. AK. K. Öğr. Sb. 2. Snf. Kadrosu İSTANBUL YENİ LEVENT" şeklinde isminin geçtiği anlaşılmıştır.

6 Aralık 2010 tarihinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı (C.M.K.'nın 250. maddesi ile yetkili kısmı)'ınca Gölcük Donanma Komutanlığında yapılan aramada ele geçen ve dosyada bulunan diğer delilleri destekleyip, tamamlayan belgeler:

EK_A (GÖREVLENDİRMEDE YETKİLİ PERSONEL) isimli belgenin TDK Marka CD içerisinde yer alan, KOR.LARDAN VE DİĞER KUVVETLERDEN GELENLER\2002-2003\1 NCİ ORDU\BALYOZ GÜVENLİK HAREKAT PLANI isimli klasör içerisinde de yer aldığı,

EK-B (Harp Ak.) isimli belgenin TDK Marka CD içerisinde yer alan, KOR.LARDAN VE DİĞER KUVVETLERDEN GELENLER\2002-2003\KOR.LAR_GELENLER\Seminer03 isimli klasör içerisinde de yer aldığı,

EK-M LAHİKA-1 BİRLEŞTİRİLMİŞ LİSTE isimli belgenin TDK Marka CD içerisinde yer alan, KOR.LARDAN VE DİĞER KUVVETLERDEN GELENLER\2002-2003\1 NCİ ORDU\BALYOZ GÜVENLİK HAREKAT PLANI isimli klasör içerisinde de yer aldığı,

LAHİKA-1 HASSAS TESİSLERDE GÖREVLENDİRECEK KİLİT PERSONEL isimli belgenin TDK Marka CD içerisinde yer alan, KOR.LARDAN VE DİĞER KUVVETLERDEN GELENLER\2002-2003\1 NCİ ORDU\İSTH. BŞK. LIĞI isimli klasör içerisinde de yer aldığı tespit edilmiştir.

Sanık Hasan NURGÖREN Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığında (CMK'nın 250. Maddesi İle Yetkili Bölümü) vermiş olduğu 01/06/2010 tarihli ifadesinden özetle"Ben 2002-2003 yılları itibariyle Kara Harp Akademisi Komutanlığında Kurmaylık öncesi görülen eğitimde 2. Sınıf öğrenci subayı konumunda olduğunu, ben Balyoz Güvenlik Harekat Planından haberdar olmadığını bu güvenlik harekat planı kapsamında kendisine herhangi bir görev tevdii edilmediğini, her hangi bir görev icra etmediğini, suç tarihi itibariyle öğrencisi olduğu Harp Akademileri Komutanlığın bünyesinde hazırlanan Özel Operasyon ve Sorgulama Timleri, Özel Görevli Toplama Timleri, Hassas Tesislerde Görevlendirilecek Personel listeleri ile İlişiği Kesilmesi Teklif edilen personel listelerinin hazırlanmasından haberinin olmadığını, bu listelerin kim veya kimin tarafından oluşturulduğunu bilmediğini, isminin bu listelerde ne için bulunduğunu bilmediğini...” belirtip suçlamaları reddetmiştir.

Sanık yargılama aşamasındaki Savunmasında özetle:

“Sözde balyoz harekat planının Ek-A’sında ismimin bulunması nedeni ile şahsıma isnat ettirilen suçlamaları kesinlikle kabul etmiyor, reddediyorum. Çünkü bana isnat edilen suçlamalar tamamen bu sahte CD’nin içerisindeki sözde bir planın Ek-A’sında ismimin bulunmasındandır.Şahsıma yöneltilen bu suçlamalar, hiçbir hukuksal ve inandırıcı delillere dayanmamaktadır.İsnat edilen suçlamalarla ilgili şahsıma, hiçbir kimse tarafından hiçbir görev verilmemiştir. Doğal olarak da bende böyle bir görev almadım. Hiçbir çalışmada yapmadım.Suçsuz olduğumdan dolayı aklanarak beratımı talep ediyorum. “şeklinde beyanda bulunmuştur.

Sanık HASAN NURGÖREN her ne kadar savunmasında atılı suçları işlemediğini beyan etmekte ise de;

Balyoz Güvenlik Harekat Planı kapsamında yapılan görevlendirmede harekatın kendi sorumluluk bölgesinde planlama, hazırlık, koordinasyon ve icrasıyla görevlendirildiği, ve bu görevlendirme kapsamında Balyoz Güvenlik Harekat Planının EK-B sinde belirtilen "Görevlendirilecek Kategoriler" başlıklı listedeki timlerden "Hassas Tesislerde Görevlendirilecek Personel", "Özel Operasyon ve Sorgulama Timlerinde Görevlendirilecek Personel", "Özel Operasyon ve Sorgulama Timleri" listelerinin teşkilinde görev aldığı anlaşılmış olup,

Dosyada bulunan tüm delillerin değerlendirilmesi ve yapılan yargılama sonucunda Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Cebren İskat veya Vazife Görmekten Cebren Men Etmeye Teşebbüs amacıyla Türk Silahlı Kuvvetleri hiyerarşik yapısı dışında sanık Çetin Doğan liderliğinde kurulmuş yapılanma içerisinde yer aldığı ve üzerine atılı suçu işlediği kanaatine varılmıştır.81-Sanık SIRRI YILMAZ

Sanığın suç tarihinde Kara Kuvvetleri Harp Akademisinde Öğrenci olduğu,

Balyoz Güvenlik Harekat Planı'na bağlı olarak hazırlanan EK-A listesinde "HARP AK. K.lığı" alt başlığı altında 15. Sırada sanık Sırrı YILMAZ'ın "Top. Bnb. Sırrı YILMAZ Kr. Harp. Ak. K. Öğr. Sb. 2. Snf Kadrosu" şeklinde isim-soyad, rütbe ve görev yerine yer verilmek suretiyle Balyoz Güvenlik Harekat Planı kapsamında yapılacak çalışma ve faaliyetlerle ilgili olarak görevlendirildiği tesbit edilmiştir.

“HASSAS TESİSLERDE GÖREVLENDİRECEK PERSONEL LİSTESİ” başlığı altındaki tabloda 38. Sırada sanık Sırrı YILMAZ'ın isim-soyad, rütbe ve görev yeri bilgilerine yer verildiği tesbit olunmuştur.

6 Aralık 2010 tarihinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı (C.M.K.'nın 250. maddesi ile yetkili kısmı)'ınca Gölcük Donanma Komutanlığında yapılan aramada ele geçen ve dosyada bulunan diğer delilleri destekleyip, tamamlayan belgeler:

EK_A (GÖREVLENDİRMEDE YETKİLİ PERSONEL) isimli belgenin TDK Marka CD içerisinde yer alan, KOR.LARDAN VE DİĞER KUVVETLERDEN GELENLER\2002-2003\1 NCİ ORDU\BALYOZ GÜVENLİK HAREKAT PLANI isimli klasör içerisinde de yer aldığı,

EK-M LAHİKA-1 BİRLEŞTİRİLMİŞ LİSTE isimli belgenin TDK Marka CD içerisinde yer alan, KOR.LARDAN VE DİĞER KUVVETLERDEN GELENLER\2002-2003\1 NCİ ORDU\BALYOZ GÜVENLİK HAREKAT PLANI isimli klasör içerisinde de yer aldığı tespit edilmiştir.

Sanık Sırrı YILMAZ Diyarbakır CMK. 250. Maddesi ile Yetkili C. Başsavcılığınca alınan 12/05/2010 tarihli savunmasında özetle; " 05-07 Mart 2003 tarihinde 1. Ordu Komutanlığında yapılan plan seminerine katılmadığını, Balyoz Güvenlik Harekat Planı kapsamında herhangi bir görev kabul etmediğini, kendisine tevdii edilmiş bir görev bulunmadığını, bu kapsamda herhangi bir çalışma yapmadığını, planda yer alan hususları basından duyduğunu, bugüne kadar Türk Silahlı Kuvvetleri personeli olarak doğrulukla ve yasalar çerçevesinde görev yaptığını, atılı suçlamayla bir ilgisinin bulunmadığını..." beyan etmiştir.

Sanık yargılama aşamasındaki Savunmasında özetle:

“Şahsımın sözde balyoz planı Ek-A’sındaki görevlendirmeye yetkili personel çizelgesinde adı geçmektedir. Söz konusu çizelgede ne bir ıslak imza, ne bir elektronik imza, ne de şahsıma bir görev tebliğ tebellüğ edildiğine ve bunu kabul ettiğime dair herhangi bir şey bulunmamaktadır. 1. Ordu plan seminerine de diğer harp akademileri mensupları gibi katılmadım. Bu nedenle hukuki dayanaktan yoksun, şahsım ile illiyet bağı olmayan, dijital verilerden oluşan ve sadece varsayıma dayalı olarak iddia edilen suçlamayı şiddetle reddediyorum.” şeklinde beyanda bulunmuştur.

Sanık Sırrı YILMAZ her ne kadar savunmasında atılı suçlamayı reddetmekte ise de;

Balyoz Güvenlik Harekat Planı çerçevesinde kendisine görev teklif edildiği ve bu görevi kabul ettiği, görevlendirmeyle yetkili personel olarak tayin ve tesbit edildiği, bu kapsamda kendi sorumluluk alanında özel operasyon ve sorgulama timlerinde görevlendirilecek personel ve hassas tesislerde görevlendirilecek personel listelerinin hazırlanmasında çalıştığı anlaşılmış olup,

Dosyada bulunan tüm delillerin değerlendirilmesi ve yapılan yargılama sonucunda Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Cebren İskat veya Vazife Görmekten Cebren Men Etmeye Teşebbüs amacıyla Türk Silahlı Kuvvetleri hiyerarşik yapısı dışında sanık Çetin Doğan liderliğinde kurulmuş yapılanma içerisinde yer aldığı ve üzerine atılı suçu işlediği kanaatine varılmıştır.

82-Sanık BARBAROS KASAR

Sanık BARBAROS KASAR'ın suç tarihi itibariyle Kara Harp Akademisi Komutanlığında Kurmaylık öncesi eğitim kapsamında öğrenci subay konumunda 2. Sınıf öğrencisi olarak Lv. Bnb. Olarak görev yaptığı, Balyoz Güvenlik Harekat Planının EK-A listesinin "HARP AK.K.LIĞI" alt başlıklı listesinde 16. Sırada “Lv.Bnb. Barbaros KASAR Kr. Harp Ak. K. Öğr. Sb. 2. Snf. Kadrosu” şeklinde isminin yer alarak Balyoz Güvenlik Harekat Planı kapsamında görevlendirildiği, 11 numaralı CD içeresinde bulunan "2002-2003/Seminer03" klasörü içerisinde yer alan "EK-B (Harp Ak.). Doc isimli word belgesi içinde "HASSAS TESİSLERDE GÖREVLENDİRİLECEK PERSONEL LİSTESİ" başlığı altında 97 kişilik listenin 39. Sırada; “Lv.Bnb Barbaros KASAR Kr. Harp Ak. K. Öğr. Sb. 2. Snf. Kadrosu İSTANBUL YENİ LEVENT” şeklinde yer aldığı tespit edilmiştir.

6 Aralık 2010 tarihinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı (C.M.K.'nın 250. maddesi ile yetkili kısmı)'ınca Gölcük Donanma Komutanlığında yapılan aramada ele geçen ve dosyada bulunan diğer delilleri destekleyip, tamamlayan belgeler:

EK_A (GÖREVLENDİRMEDE YETKİLİ PERSONEL) isimli belgenin TDK Marka CD içerisinde yer alan, KOR.LARDAN VE DİĞER KUVVETLERDEN GELENLER\2002-2003\1 NCİ ORDU\BALYOZ GÜVENLİK HAREKAT PLANI isimli klasör içerisinde de yer aldığı,

EK-B (Harp Ak.) isimli belgenin TDK Marka CD içerisinde yer alan, KOR.LARDAN VE DİĞER KUVVETLERDEN GELENLER\2002-2003\KOR.LAR_GELENLER\Seminer03 isimli klasör içerisinde de yer aldığı,

EK-M LAHİKA-1 BİRLEŞTİRİLMİŞ LİSTE isimli belgenin TDK Marka CD içerisinde yer alan, KOR.LARDAN VE DİĞER KUVVETLERDEN GELENLER\2002-2003\1 NCİ ORDU\BALYOZ GÜVENLİK HAREKAT PLANI isimli klasör içerisinde de yer aldığı,

EK-C (İLİŞİĞİ KESİLMESİ TEKLİF EDİLEN PERSONEL) ve LAHİKA-1 HASSAS TESİSLERDE GÖREVLENDİRECEK KİLİT PERSONEL isimli belgelerin TDK Marka CD içerisinde yer alan, KOR.LARDAN VE DİĞER KUVVETLERDEN GELENLER\2002-2003\1 NCİ ORDU\İSTH. BŞK. LIĞI isimli klasör içerisinde de yer aldığı tespit edilmiştir.

Sanık BARBAROS KASAR Ankara Cumhuriyet Başsavcılığında (CMK'nın 250. Maddesi İle Yetkili Bölümü) vermiş olduğu 31/05/2010 tarihli ifadesinden özetle“2002-2003 yılları itibariyle Kara Harp Akademisi Komutanlığında Kurmaylık öncesi görülen eğitimde öğrenci subayı konumunda olduğunu, Balyoz Güvenlik Harekat Planından haberdar olmadığını bu güvenlik harekat planı kapsamında kendisine herhangi bir görev tevdii edilmediğini, her hangi bir görev icra etmediğini, suç tarihi itibariyle öğrencisi olduğu Harp Akademileri Komutanlığın bünyesinde hazırlanan Özel Operasyon ve Sorgulama Timleri, Özel Görevli Toplama Timleri, Hassas Tesislerde Görevlendirilecek Personel listeleri ile İlişiği Kesilmesi Teklif edilen personel listelerinin hazırlanmasından haberinin olmadığını, bu listelerin kim veya kimin tarafından oluşturulduğunu bilmediğini, isminin bu listelerde ne için bulunduğunu bilmediğini...” belirtip suçlamaları reddetmiştir.

Sanık yargılama aşamasındaki Savunmasında özetle:

“Hakkımdaki suçlamaları kesinlikle kabul etmiyorum. Suçsuz yere hakkımdaki dava açılmış ve tutuklanmış bulunmaktayım. Tahliyemi, yargılanma sonucunda da beraatıma karar verilmesini talep ediyorum.” şeklinde beyanda bulunmuştur.

Sanık BARBAROS KASAR her ne kadar savunmasında atılı suçları işlemediğini beyan etmekte ise de;

Balyoz Güvenlik Harekat Planı kapsamında yapılan görevlendirmede harekatın kendi sorumluluk bölgesinde planlama, hazırlık, koordinasyon ve icrasıyla görevlendirildiği, ve bu görevlendirme kapsamında Balyoz Güvenlik Harekat Planının EK-B sinde belirtilen "Görevlendirilecek Kategoriler" başlıklı listedeki timlerden "Hassas Tesislerde Görevlendirilecek Personel", "Özel Operasyon ve Sorgulama Timlerinde Görevlendirilecek Personel", "Özel Operasyon ve Sorgulama Timleri", "İlişiği Kesilmesi Teklif Edilen Personel" listelerinin teşkilinde görev aldığı anlaşılmış olup,

Dosyada bulunan tüm delillerin değerlendirilmesi ve yapılan yargılama sonucunda Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Cebren İskat veya Vazife Görmekten Cebren Men Etmeye Teşebbüs amacıyla Türk Silahlı Kuvvetleri hiyerarşik yapısı dışında sanık Çetin Doğan liderliğinde kurulmuş yapılanma içerisinde yer aldığı ve üzerine atılı suçu işlediği kanaatine varılmıştır.

83-Sanık MURAT ATAÇ

Sanık MURAT ATAÇ'ın suç tarihi itibariyle İstanbul Harp Akademileri Komutanlığında Tank Yüzbaşı olarak Subay öğrenci olduğu, Balyoz Güvenlik Harekat Planının EK-A listesinin HARP AK.K.LIĞI alt başlıklı listesinde 19. sırada "Tnk. Yzb. MURAT ATAÇ" "Kr. Harp Ak. K. Öğr. Sb. 1. Snf. Kadrosu " şeklinde isminin yer alarak Balyoz Güvenlik Harekat Planı kapsamında görevlendirildiği anlaşılmıştır.

6 Aralık 2010 tarihinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı (C.M.K.'nın 250. maddesi ile yetkili kısmı)'ınca Gölcük Donanma Komutanlığında yapılan aramada ele geçen ve dosyada bulunan diğer delilleri destekleyip, tamamlayan belgeler:

EK_A (GÖREVLENDİRMEDE YETKİLİ PERSONEL) isimli belgenin TDK Marka CD içerisinde yer alan, KOR.LARDAN VE DİĞER KUVVETLERDEN GELENLER\2002-2003\1 NCİ ORDU\BALYOZ GÜVENLİK HAREKAT PLANI isimli klasör içerisinde de yer aldığı,

EK-M LAHİKA-1 BİRLEŞTİRİLMİŞ LİSTE isimli belgenin TDK Marka CD içerisinde yer alan, KOR.LARDAN VE DİĞER KUVVETLERDEN GELENLER\2002-2003\1 NCİ ORDU\BALYOZ GÜVENLİK HAREKAT PLANI isimli klasör içerisinde de yer aldığı,

EK-C (İLİŞİĞİ KESİLMESİ TEKLİF EDİLEN PERSONEL) ve LAHİKA-1 HASSAS TESİSLERDE GÖREVLENDİRECEK KİLİT PERSONEL isimli belgelerin TDK Marka CD içerisinde yer alan, KOR.LARDAN VE DİĞER KUVVETLERDEN GELENLER\2002-2003\1 NCİ ORDU\İSTH. BŞK. LIĞI isimli klasör içerisinde de yer aldığı tespit edilmiştir.

Sanık MURAT ATAÇ soruşturma aşamasında 11/05/2010 tarihinde Cumhuriyet Başsavcılığında alınan ifadesinde özetle“2003 yılında İstanbul Harp Akademileri Komutanlığında Subay öğrenci olduğunu, 2004 yılında Harp Akademisini bitirerek Kurmay Subay olduğunu, Balyoz Güvenlik Harekat Planını basından duyduğunu, bu harekat planı çerçevesinde herhangi bir görevlendirme almadığını ve Balyoz Güvenlik Harekat Planı eklerinde bulunan 1. Ordu Bölgesindeki Özel Operasyon ve Sorgulama Timlerinde, Özel Görevli Toplama Timlerinde, Hassas Tesislerde, İlişiği Kesilmesi Teklif Edilen Personel listelerini hazırlamadığını bu listelerin hazırlanmasında katkıda bulunmadığını” belirtip suçlamaları kabul etmemiştir.

Sanık yargılama aşamasındaki Savunmasında özetle:

“ iddianamede şahsıma yöneltilen suçlamaların hiçbirini kabul etmiyorum, reddediyorum. İddianamede ifade edildiğinin aksine herhangi bir oluşum içinde yer almadım. Ek-A olarak isimlendirilen dijital veriye ismimin kimler tarafından ne maksatla yazıldığını bilmiyorum.Tahliyemi ve beraatımı talep ediyorum. “ şeklinde beyanda bulunmuştur.

Sanık MURAT ATAÇ her ne kadar savunmasında atılı suçları işlemediğini beyan etmekte ise de;

Balyoz Güvenlik Harekat Planı kapsamında yapılan görevlendirmede harekatın kendi sorumluluk bölgesinde planlama, hazırlık, koordinasyon ve icrasıyla görevlendirildiği, ve bu görevlendirme kapsamında Özel Operasyon ve Sorgulama Timlerinde, Özel Görevli Toplama Timlerinde, Hassas Tesislerde, İlişiği Kesilmesi Teklif Edilen Personel listelerinin teşkilinde görev aldığı, bu suretle cebir ve şiddet kullanarak hükümeti devirmeye yönelik olarak oluşturulan örgütün içinde yer aldığı, yapılan planlama doğrultusunda amacın gerçekleştirilmesi için görev üstlendiği anlaşılmış olup,

Dosyada bulunan tüm delillerin değerlendirilmesi ve yapılan yargılama sonucunda Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Cebren İskat veya Vazife Görmekten Cebren Men Etmeye Teşebbüs amacıyla Türk Silahlı Kuvvetleri hiyerarşik yapısı dışında sanık Çetin Doğan liderliğinde kurulmuş yapılanma içerisinde yer aldığı ve üzerine atılı suçu işlediği kanaatine varılmıştır.84-Sanık BAHTİYAR ERSAY

Sanığın suç tarihinde Kara Harp Akademisinde Öğrenci ve Topçu Yüzbaşı olarak görev yaptığı,

Sanık BAHTİYAR ERSAY 'ın suç tarihi itibariyle Kara Harp Akademisi Komutanlığında Kurmaylık öncesi eğitim kapsamında öğrenci subay konumunda 2. Sınıf öğrencisi olarak Topçu Yüzbaşı olarak görev yaptığı, Balyoz Güvenlik Harekat Planının EK-A listesinin "HARP AK.K.LIĞI" alt başlıklı listesinde 22. Sırada "Top. Yzb. Bahtiyar ERSAY Kr. Harp. Ak. K. Öğr. Sb. 2. Snf Kadrosu" şeklinde isminin yer alarak Balyoz Güvenlik Harekat Planı kapsamında kendisine görev verildiği dosyada mevcut 11 numaralı CD içeresinde bulunan "2002-2003/Seminer03" klasörü içerisinde yer alan "EK-B (Harp Ak.). Doc isimli word belgesi içinde "HASSAS TESİSLERDE GÖREVLENDİRİLECEK PERSONEL LİSTESİ" başlığı altında 63. sırada "Top. Yzb. BAHTİYAR ERSAY Kr. Harp. AK. K. Öğr. Sb. 2. Snf. Kadrosu İSTANBUL YENİ LEVENT" şeklinde isminin yer aldığı anlaşılmıştır.

6 Aralık 2010 tarihinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı (C.M.K.'nın 250. maddesi ile yetkili kısmı)'ınca Gölcük Donanma Komutanlığında yapılan aramada ele geçen ve dosyada bulunan diğer delilleri destekleyip, tamamlayan belgeler:

EK_A (GÖREVLENDİRMEDE YETKİLİ PERSONEL) isimli belgenin TDK Marka CD içerisinde yer alan, KOR.LARDAN VE DİĞER KUVVETLERDEN GELENLER\2002-2003\1 NCİ ORDU\BALYOZ GÜVENLİK HAREKAT PLANI isimli klasör içerisinde de yer aldığı,

EK-B (Harp Ak.) isimli belgenin TDK Marka CD içerisinde yer alan, KOR.LARDAN VE DİĞER KUVVETLERDEN GELENLER\2002-2003\KOR.LAR_GELENLER\Seminer03 isimli klasör içerisinde de yer aldığı,

EK-M LAHİKA-1 BİRLEŞTİRİLMİŞ LİSTE isimli belgenin TDK Marka CD içerisinde yer alan, KOR.LARDAN VE DİĞER KUVVETLERDEN GELENLER\2002-2003\1 NCİ ORDU\BALYOZ GÜVENLİK HAREKAT PLANI isimli klasör içerisinde de yer aldığı,

EK-C (İLİŞİĞİ KESİLMESİ TEKLİF EDİLEN PERSONEL) ve LAHİKA-1 HASSAS TESİSLERDE GÖREVLENDİRECEK KİLİT PERSONEL isimli belgelerin TDK Marka CD içerisinde yer alan, KOR.LARDAN VE DİĞER KUVVETLERDEN GELENLER\2002-2003\1 NCİ ORDU\İSTH. BŞK. LIĞI isimli klasör içerisinde de yer aldığı tespit edilmiştir.

Sanık Bahtiyar ERSAY 28/05/2010 tarihinde Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığında (CMK'nın 250. Maddesi İle Yetkili Bölümü) vermiş olduğu ifadesinde özetle "2001-2003 yılları arasında Kara Harp Akademisi Komutanlığında Kurmaylık öncesi görülen eğitimde 2. Sınıf öğrenci subayı konumunda olduğunu, Balyoz Güvenlik Harekat Planını basından duyduğunu, bu harekat planı çerçevesinde herhangi bir görevlendirme almadığını ve Balyoz Güvenlik Harekat Planı eklerinde bulunan 1. Ordu Bölgesindeki Özel Operasyon ve Sorgulama Timlerinde, Özel Görevli Toplama Timlerinde, Hassas Tesislerde, İlişiği Kesilmesi Teklif Edilen Personel listelerini hazırlamadığını bu listelerin hazırlanmasında katkıda bulunmadığını, bahse konu şahıslarla iddia olunan organizasyon içinde olmadığını, planlarda ev eklerle ilgili şahıslarla hiç bir yakınlığının temasının ve görüşmesinin olmadığını belirtip suçlamaları kabul etmemiştir.

Sanık yargılama aşamasındaki Savunmasında özetle:

“5-7 Mart 2003 tarihinde 1. Ordu Komutanlığında icra edilen seminere de hiç katılmadım. Ne bu eğitim süresinde ne de bu eğitimin öncesinde ve sonrasında hiç kimse bana sözde planla ilgili bir emir vermedi. Emir almadım. Herhangi bir çalışma yapmadım, yaptırmadım. Bana yöneltilen suçlamaları kabul etmiyorum. Adım iradem dışında imzasız dijital bir çizelgede bulunmaktadır. Hazırladığı iddia edilenleri tanımam hiçbiri ile hiçbir yerde birlikte çalışmadım. Ben beraatımı ve tahliyemi talep ediyorum.” şeklinde beyanda bulunmuştur.

Sanık BAHTİYAR ERSAY her ne kadar savunmasında atılı suçları işlemediğini beyan etmekte ise de;

Balyoz Güvenlik Harekat Planı kapsamında yapılan görevlendirmede harekatın kendi sorumluluk bölgesinde planlama, hazırlık, koordinasyon ve icrasıyla görevlendirildiği, ve bu görevlendirme kapsamında Balyoz Güvenlik Harekat Planının EK-B sinde belirtilen "Görevlendirilecek Kategoriler" başlıklı listedeki timlerden "Hassas Tesislerde Görevlendirilecek Personel", "Özel Operasyon ve Sorgulama Timlerinde Görevlendirilecek Personel", "Özel Görevli Toplama Timleri", "İlişiği Kesilmesi Teklif Edilen Personel" listelerinin teşkilinde görev aldığı anlaşılmış olup,

Dosyada bulunan tüm delillerin değerlendirilmesi ve yapılan yargılama sonucunda Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Cebren İskat veya Vazife Görmekten Cebren Men Etmeye Teşebbüs amacıyla Türk Silahlı Kuvvetleri hiyerarşik yapısı dışında sanık Çetin Doğan liderliğinde kurulmuş yapılanma içerisinde yer aldığı ve üzerine atılı suçu işlediği kanaatine varılmıştır.85-Sanık MUSTAFA YUVANÇ

Sanığın suç tarihinde Harp Akademisinde Öğrenci olduğu,

Sanık MUSTAFA YUVANÇ 'ın suç tarihi itibariyle Kara Harp Akademisi Komutanlığında Kurmaylık öncesi eğitim kapsamında öğrenci subay konumunda 1. Sınıf öğrencisi olarak İs. Yzb. Olarak görev yaptığı, Balyoz Güvenlik Harekat Planının EK-A listesinin "HARP AK.K.LIĞI" alt başlıklı listesinde 23. Sırada “İs.Yzb. Mustafa YUVANÇ Kr. Harp Ak. K. Öğr. Sb. 1. Snf. Kadrosu” şeklinde isminin yer alarak Balyoz Güvenlik Harekat Planı kapsamında görevlendirildiği;

Dosyada mevcut 11 numaralı CD içeresinde bulunan "2002-2003/Seminer03" klasörü içerisinde yer alan "EK-B (Harp Ak.). Doc isimli word belgesi içinde "HASSAS TESİSLERDE GÖREVLENDİRİLECEK PERSONEL LİSTESİ" başlığı altında 97 kişilik listenin 61. sırasında "İs.Kd.Yzb. Mustafa YUVANÇ Kr. Harp Ak. K. Öğr. Sb. 1. Snf. Kadrosu İSTANBUL YENİ LEVENT" şeklinde isminin yer aldığı tespit edilmiştir.

6 Aralık 2010 tarihinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı (C.M.K.'nın 250. maddesi ile yetkili kısmı)'ınca Gölcük Donanma Komutanlığında yapılan aramada ele geçen ve dosyada bulunan diğer delilleri destekleyip, tamamlayan belgeler:

EK_A (GÖREVLENDİRMEDE YETKİLİ PERSONEL) isimli belgenin TDK Marka CD içerisinde yer alan, KOR.LARDAN VE DİĞER KUVVETLERDEN GELENLER\2002-2003\1 NCİ ORDU\BALYOZ GÜVENLİK HAREKAT PLANI isimli klasör içerisinde de yer aldığı,

EK-B (Harp Ak.) isimli belgenin TDK Marka CD içerisinde yer alan, KOR.LARDAN VE DİĞER KUVVETLERDEN GELENLER\2002-2003\KOR.LAR_GELENLER\Seminer03 isimli klasör içerisinde de yer aldığı,

EK-M LAHİKA-1 BİRLEŞTİRİLMİŞ LİSTE isimli belgenin TDK Marka CD içerisinde yer alan, KOR.LARDAN VE DİĞER KUVVETLERDEN GELENLER\2002-2003\1 NCİ ORDU\BALYOZ GÜVENLİK HAREKAT PLANI isimli klasör içerisinde de yer aldığı,

EK-C (İLİŞİĞİ KESİLMESİ TEKLİF EDİLEN PERSONEL) ve LAHİKA-1 HASSAS TESİSLERDE GÖREVLENDİRECEK KİLİT PERSONEL isimli belgelerin TDK Marka CD içerisinde yer alan, KOR.LARDAN VE DİĞER KUVVETLERDEN GELENLER\2002-2003\1 NCİ ORDU\İSTH. BŞK. LIĞI isimli klasör içerisinde de yer aldığı tespit edilmiştir.

Sanık MUSTAFA YUVANÇ Ankara Cumhuriyet Başsavcılığında (CMK'nın 250. Maddesi İle Yetkili Bölümü) vermiş olduğu 02/06/2010 tarihli ifadesinden özetle " 2002-2004 yılları itibariyle Kara Harp Akademisi Komutanlığında Kurmaylık öncesi görülen eğitimde öğrenci subayı konumunda olduğunu, Balyoz Güvenlik Harekat Planından haberdar olmadığını bu güvenlik harekat planı kapsamında kendisine herhangi bir görev tevdii edilmediğini, her hangi bir görev icra etmediğini, suç tarihi itibariyle öğrencisi olduğu Harp Akademileri Komutanlığın bünyesinde hazırlanan Özel Operasyon ve Sorgulama Timleri, Özel Görevli Toplama Timleri, Hassas Tesislerde Görevlendirilecek Personel listeleri ile İlişiği Kesilmesi Teklif edilen personel listelerinin hazırlanmasından haberinin olmadığını, bu listelerin kim veya kimin tarafından oluşturulduğunu bilmediğini, isminin bu listelerde ne için bulunduğunu bilmediğini belirtip suçlamaları reddetmiştir.

Sanık yargılama aşamasındaki Savunmasında özetle:

“ Ben de söz konusu dijital belgelerin varlığından basın aracılığı ile haberdar oldum. Adımın bu CD’lerde ve listede geçtiğini ise Savcı tarafından Ankara’da talimatla ifademin alınması sırasındaki Haziran 2010 tarihinde öğrendim. Ayrıca benden önce savunmalarını yapan sanık ve müdafilerin bu CD’nin sahteliği ile ilgili yaptığı tüm açıklamalara katılıyorum.” şeklinde beyanda bulunmuştur.

Sanık MUSTAFA YUVANÇ her ne kadar savunmasında atılı suçları işlemediğini beyan etmekte ise de;

Balyoz Güvenlik Harekat Planı kapsamında yapılan görevlendirmede harekatın kendi sorumluluk bölgesinde planlama, hazırlık, koordinasyon ve icrasıyla görevlendirildiği, ve bu görevlendirme kapsamında Balyoz Güvenlik Harekat Planının EK-B sinde belirtilen "Görevlendirilecek Kategoriler" başlıklı listedeki timlerden "Hassas Tesislerde Görevlendirilecek Personel", "Özel Operasyon ve Sorgulama Timlerinde Görevlendirilecek Personel", "Özel Operasyon ve Sorgulama Timleri", "İlişiği Kesilmesi Teklif Edilen Personel" listelerinin teşkilinde görev aldığı anlaşılmış olup,

Dosyada bulunan tüm delillerin değerlendirilmesi ve yapılan yargılama sonucunda Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Cebren İskat veya Vazife Görmekten Cebren Men Etmeye Teşebbüs amacıyla Türk Silahlı Kuvvetleri hiyerarşik yapısı dışında sanık Çetin Doğan liderliğinde kurulmuş yapılanma içerisinde yer aldığı ve üzerine atılı suçu işlediği kanaatine varılmıştır.


Yüklə 4,82 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   40   41   42   43   44   45   46   47   ...   83
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin