##Fakültənin adı: Riyaziyyat və informatika ## Ixtisas: Riyaziyyat informatika müəllimliyi


##num= 4// level= 1// sumtest=28 // name=Hərbi xarakterli FH və FH - da şəraitin qiymətləndirilməsi //Yüklə 0.74 Mb.
səhifə4/13
tarix08.02.2020
ölçüsü0.74 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

##num= 4// level= 1// sumtest=28 // name=Hərbi xarakterli FH və FH - da şəraitin qiymətləndirilməsi //


1. Karantin rejiminin əsas tədbiri hansıdır?

1 - Əraziyə - giriş və çıxışın qadağan olunması

2 - Antidotların qəbul edilməsi

3 - Qismən sanitar təmizlənmənin aparılması

4 - Xəsarət almışların köçürülməsi

5 - Radiasiya əleyhinə dərmanların paylanması

A) 1

B) 3

C) 5

D) 4

E) 2

2. Radiasiya şəraiti nədir?

A) Düşmənin nüvə silahı tətbiq etdikdə və AES - də qəza baş verdikdə yaranan şərait

B) Düşmənin ZM tətbiq etməsi nəticəsində yaranan şərait

C) Düşmənin bakterioloji silahı tətbiq etməsi nəticəsində yaranan şərait

D) Torpağın, texnikanın , geyimin səthindəki ZM aşkar edilməsi nəticəsində yaranan şərait

E) Havada zəhərləyici maddələrin aşkar edilməsi nəticəsində yaranan şərait

3. Dozimetrlər nəyi təyin edirlər ?

A) Elektomaqnit impulsun təsirini

B) Kimyəvi zəhərləyici maddələrinin növünü

C) Bakterioloji vasitələrinin növlərini

D) Zərbə dalğasının izafi təzyigini

E) Şüalanma dozasını

4. Radiasiya gücünün artdığını və ya azaldığını təyin edən cihaz hansıdır?

A) İndikatorlar

B) Maqnit rezonans cihazları

C) Ionometrlər

D) Rentgenmetrlər

E) Ultrasəs cihazları

5. Radiometr nə üçündür?

A) Müxtəlif səthlərin, texnikanın, paltarın, havanın radioaktıv zəhərlənməsini aşkar etmək

B) Ağacların, kolların radioaktiv zəhərlənməsini müəyyən etmək

C) Binaların, daxildəki otaqların radioaktiv zəhərlənməsini müəyyən etmək

D) Çöllərin, meşələrin zəhərlənməsini müəyyən etmək

E) Suyun, havanın zəhərlənməsini müəyyən etmək

6. Zəhərləyici maddələri hansı cihazlarla müəyyən edirlər?

A) İndikatorlarla

B) Dozimetrik cihazlarla

C) Kimya kəşfiyyat cihazlarla

D) Radiometrlərlə

E) Rentgenmetrlərlə

7. Radiometrlərlə nəyi təyin etmək olar?

1 - Şüalanmanı aşkar etmək, onun gücünün artdığını və azaldığını təyin etmək üçün

2 - Rentgen şüalarının dozalarının gücünü ölçmək üçün

3 - Zəhərləyici maddələrin növünü təyin etmək üçün

4 - Müxtəlif şərtlərin, avadanlığın radioaktiv zəhərlənməsini aşkar etmək üçün

5 - Texnikanın, havanın radioaktiv zəhərlənməsini aşkar etmək üçün

6 - Paltarların radioaktiv zəhərlənməsini təyin etmək üçün

A) 3, 4, 5

B) 2, 3, 4

C) 4, 5, 6

D) 4, 2, 6

E) 1, 4, 6

8. Kimyəvi şəraitin qiymətləndirilməsinin mahiyyəti:

1 - Karantin rejimini dəqiqləşdirmək

2 - Adamlara, heyvan və bitkilərə zəhərli maddələrin təsirinin nəticəsini təyin etmək

3 - Radioaktiv zəhərlənmənin dəstə və əhalinin fəaliyyətinə təsirini təyin etmək

4 - Su mənbələrinə, torpağa zəhərli maddələrin təsir nəticəsini təyin etmək üçün

5 - Əhalinin, heyvanların şüalanma dozasını və onların arasında baş verə biləcək itkiləri təyin etmək üçün

A) 2, 4

B) 1, 2

C) 2, 3

D) 3, 4

E) 4, 5

9. Radiasiya şəraiti hansı kəmiyyətlərdən asılıdır?

1 - nüvə partlayışının gücündən

2 - zəhərli maddələrin növündən

3 - küləyin orta sürətindən

4 - metereoloji şəraitdən

5 - Bakterial vasitələrin növündən

6 - ərazinin relyefindən

7 - torpağa, bitkilərə, su mənbələrinə zəhərli maddələrin təsir dərəcəsindən

A) 2, 3, 4, 5

B) 1, 2, 3, 4

C) 1, 3, 4, 6

D) 3, 4, 5, 6

E) 2, 4, 5, 6

10. ZM - lə zəhərlənmiş ərazidə adamlar hansı təhlükəsizlik qaydalarına riayət etməlidirlər?

1 - ərazidən tez keçərək qaçmamalı, toz qaldırmamalı

2 - Zəhərli ərazidə oturmaq, binalara söykənmək olar

3 - Yağışlı havada ərazidən keçərkən su gölməçələrini ötüb keçmək və suyu sıçratmamaq

4 - Zəhərli sahələrdə su içmək, qida qəbuluna icazə verilir

A) 1, 3,

B) 2, 4,

C) 2, 3,

D) 3, 4,

E) 1, 4,

11. Epidemiya əleyhinə olan karantin rejimi nə vaxt observasiya ilə əvəz oluna bilər?

1 - ətraf mühitin zərərsizləşdirilməsindən sonra

2 - antidotların vurulmasından sonra

3 - əhali tam sanitar təmizlənmədən keçdikdən sonra

4 - əleyhqazların geyindirilməsindən sonra

5 - təhlükəli yoluxucu xəstəlik törədiciləri aşkar olunmadıqda

A) 2, 3, 5

B) 2, 4, 5

C) 1, 2, 4

D) 1, 3, 5

E) 2, 3, 4

12. Bakterioloji şəraiti qiymətləndirərkən aşağıdakılar nəzərə alınmalıdır?

1 - Yoluxucu xəstəlik törədicilərinin növü

2 - ZM - in orqanizmə daxil olma yolları

3 - ilin fəsli və metereoloji vəziyyət

4 - əhalinin mühafizə vasitəsi ilə təmin olunmsı

5 - peyvənd olunmuş əhalinin sayı

6 - ZM - in xarici mühitdə asan yolla yayılması

A) 2, 3, 6

B) 2, 4, 6

C) 1, 3, 5

D) 2, 4, 5

E) 2, 4, 6

13. Bakterial vasitələr düşmən tərəfindən hansı üsullarla tətbiq olunur?

1 - aerozol (tozlandırılmış) üsulu ilə

2 - qəsdən yoluxdurulmuş həşərat, gənələr və gəmiricilər vasitəsilə

3 - maye - damcı üsulu ilə

4 - ZM - lə havanı, ərazini zəhərləməklə

5 - ZM - lə zəhərlənmiş su və ərzaqla

A) 4, 5

B) 3, 4

C) 1, 2

D) 3, 5

E) 2, 5

14. Yoluxucu xəstəlik törədən bakterial vasitələr hansıdır:

1 - Yoluxdurulmuş gəmiricilər

2 - Ev heyvanları

3 - Yoluxdurulmuş həşəratlar

4 - Ilanlar

5 - Balıqlar

A) 2, 5

B) 1, 3

C) 1, 4

D) 2, 3

E) 2, 4

15. Zəhərləyici maddələrin zəhərləyici təsiri orqanizmin hansı vacib proseslərini pozur?

1 - Tənəffüs prosesini

2 - hüceyrələrin molekullarını ionlaşdırır

3 - sinir sisteminin fəaliyyətini

4 - bədənin dəri örtüyünün tamamilə ölgünləşməsi

5 - toxuma və hüceyrələrin oksigen mübadiləsini

A) 1, 3, 5

B) 2, 4, 5

C) 4, 3, 1

D) 5, 2, 3

E) 1, 2, 3

16. Fövqəladə hadisələr zamanı aşağıdakı dozalardan artıq şüalanmaya yol verilmir:

1 - 1 - 4 gün ərzində birdəfəlik şüalanma – 50R

2 - birdəfəlik şüalanma 100R

3 - 1 ayda 100R

4 - 1 ildə 300R

5 - 1 ayda 200R

A) 2, 4, 5

B) 1, 3, 4

C) 5, 4, 3

D) 1, 2, 3

E) 3, 1, 5

17. Əhalini kütləvi qırğın silahlarından mühafizəsinin əsas üsullarını göstərin:

1 - Əhalinin fərdi mühafizə vasitələrindən istifadə etməsi

2 - Əhalini mühafizə qurğularında daldalandırmaq

3 - Əhalini şəhərdən kənar təhlükəsiz zonaya köçürmək

4 - Əhalini dozimetrik cihazlarla təmin etmək

5 - Əhalini tibbi alətlərlə təchiz etmək

A) 2, 4, 5

B) 1, 2, 3

C) 1, 4, 5

D) 2, 3, 5

E) 3, 4, 5

18. Mühafizə olunmayan adamlar izafi təzyiq nəticəsində hansı dərəcəli zədələnmələrə məruz qalırlar? Ardıcıllıqla yazın.

1 - 0, 4 - 0, 6 kq/sm2

2 - 0, 6 - 1 kq/sm2

3 - 0, 4 - 0, 6 kq/sm2

4 - 1 kq/sm2

A) 1, 3, 2, 4

B) 4, 2, 3, 1

C) 3, 2, 1, 4

D) 2, 3, 1, 4

E) 1, 4, 2, 3

19. Udulan dozanın miqdarından asılı olaraq şüa xəstəliyinin dərəcələrini artan (azdan çoxa) ardıcıllıqla yazın.

1 - çox ağır dərəcəli: D > 600 Rad

2 - Yüngül dərəcəli: D = 100 - 200 Rad

3 - Ağır dərəcəli: D= 400 - 600 Rad

4 - Orta dərəcəli: D = 200 – 400 rad

A) 1, 3, 4, 2

B) 2, 4, 3, 1

C) 3, 4, 2, 1

D) 4, 1, 2, 3

E) 1, 4, 2, 3

20. Işıq şüalanmasının törətdiri yanıq xəsarətlərinin dərəcələrini ardıcıllıqla yazın:

1 - 15 - 20 kal/ sm2

2 - 2 - 4 kal/ sm2

3 - 4 - 10 kal/ sm2

4 - 10 - 15 kal/ sm2

A) 2, 3, 4, 1

B) 1, 2, 3, 4

C) 3, 2, 4, 1

D) 4, 2, 3, 1

E) 1, 4, 2, 3

21. Radiasiya və kimyadan mühafizənin əsas vəzifəsini ardıcıllıqla yazın:

1 - Zəhərlənmənin nəticələrini aradan qaldırmaq, adamların iş və həyat fəaliyyətini bərpa etmək

2 - Radioaktiv, kimyəvi və bakterioloji zəhərlənməni vaxtında aşkar etmək, bu barədə əhalini xəbərdar etmək

3 - Adamları, heyvanları, suyu və b. maddi sərvətləri mühafizə etmək

A) 3, 2, 1

B) 1, 3, 2

C) 1, 2, 3

D) 2, 3, 1

E) 3, 1, 2

22. Dozimetriya vasitəsi ilə aşağıdakı işlər yerinə yetirilir. Ardıcıllıqla yazın.

1 - şüalanmanın aşkar edilməsi

2 - ərzaq məhsullsrının, suyun radioaktiv maddələrlə zəhərlənmə dərəcəsinin laboratoriyada ölçülməsi

3 - adamların şüalanma dozalarının ölçülməsi

4 - müxtəlif obyektlərin zədələnmə dərəcəsinin ölçülməsi

A) 3, 4, 2, 1

B) 4, 2, 3, 1

C) 2, 3, 4, 1

D) 1, 3, 2, 4

E) 3, 2, 1, 4

23. Bakterioloji şəraitin qiymətləndirilməsinə aiddir: Uyğunluğu tapın.

1 - Karantin rejimini dəqiqləşdirmək

2 - observasiya rejimini dəqiqləşdirmək

3 - müalicə - profilaktika tədbirlərini aparmaq

a - əhalinin və heyvanların dərmanlarla qoruyucu peyvəndlərlə təcili profilaktikası

b - yoluxucu xəstəliklərin yayılmasına yol verməmək məqsədilə bakterial ocağın tam surətdə təcrid edilməsi

c - təhlükəli yoluxucu xəstəlik törədiciləri aşkar edilmədikdə zəif müşahidə rejimidir

A) 1 - c; 2 - a; 3 - b

B) 1 - a; 2 - b; 3 - c

C) 1 - b; 2 - c; 3 - a

D) 1 - a; 2 - c; 3 - b

E) 1 - b; 2 - a; 3 - c

24. Fh - da yaranan şəraitə aiddir: Uyğunluğu tapın

1 - Radiasiya şəraiti

2 - Kimyəvi şərait

3 - Bakterioloji şərait

a - Zəhərləyici maddələr tətbiq etməsi nəticəsində yaranan vəziyyətdir

b - düşmənin nüvə silahını tətbiq etdikdə və AES - də qəza baş verdikdə yaranır

c - düşmənin bakterioloji silah tətbiq etməsi nəticəsində yaranan şəraitdir

A) 1 - b; 2 - a; 3 - c

B) 1 - a; 2 - b; 3 - c

C) 1 - c; 2 - a; 3 - b

D) 1 - b; 2 - c; 3 - a

E) 1 - c; 2 - b; 3 - a

25. Fh - da yaranan şəraitin qiymətləndirilməsinə aiddir. Uyğunluğu tapın

1 - Radiasiya şəraitinin qiymətləndirilməsi

2 - Kimyəvi şəraitinin qiymətləndirilməsi

3 - Bakterioloji şəraitinin qiymətləndirilməsi

a - adamlara, heyvanlara, torpağa, bitkilərə, su mənbələrinə ZM - lə zəhərlənmənin dərəcəsi təyin edilir

b - ərazinin radioaktiv zəhərlənməsinin müayinəsi və dərəcəsi, əhalinin fəaliyyətinə təsiri təyin edilir

c - bakterial vasitələrin adamların, heyvanların, bitkilərin və s. təsirini təyin edir

A) 1 - b; 2 - c; 3 - a

B) 1 - c; 2 - b; 3 - a

C) 1 - a; 2 - c; 3 - b

D) 1 - b; 2 - a; 3 - c

E) 1 - a; 2 - b; 3 - c

26. Dozimetrik cihazların qruplar üzrə uyğunluğunu tapın:

1 - indikatorlar

2 - rentgenmetrlər

3 - radiometrlər

4 - dozimetrlər

a - müxtəlif səthlərin, avadanlığın, texnikanın, paltarların, havanın radioaktiv zəhərlənməsini təyin edir

b - rentgen şüalarının dozalarının gücüünü ölçmək üçündür

c - şüalanmanı aşkar etmək və şüalanma dozalarının gücünü qiymətləndirmək üçündür

d - zəhərlənmiş rayonda fəaliyyət göstərən bütün müddət ərzində şəxsi heyətin aldığı cəmi şüalanma dozalarını müəyyən etmək üçündür

A) 1 - a; 2 - c; 3 - d; 4 - b

B) 1 - c; 2 - b; 3 - a; 4 - d

C) 1 - b; 2 - d; 3 - c; 4 - a

D) 1 - d; 2 - a; 3 - b; 4 - d

E) 1 - b; 2 - a; 3 - d; 4 - c

27. Kimyəvi zəhərləyici maddələrin tətbiqi zamanı hansı əlamətlər meydana çıxır? Uyğunluğu tapın:

1 - Zarin, zoman, V - qazları

2 - Fosgen, difosgen

3 - İprit, lyuzit

4 - Sianid turşusu, xlorsian

5 - Si - Es, adamsit

a - ağızda şirintəhər dadın olması, ağciyərlərin şişməsi, çox vaxt ölümlə nəticələnməsi

b - asqırma, öskürək, burundan seliyin axması, tənəffüsün çətinləşməsi

c - ağızdan tüpürcəyin axması, göz bəbəklərinin daralması, qıcolma, iflic

d - ağızda acı metal təmi, boğazın qıcıqlanması, göz bəbəyinin genişlənməsi

e - dərinin qıcıqlanması, suluqlar, deşilməsi, yaralara çevrilməsi

A) 1 - c, 2 - a, 3 - e, 4 - d, 5 - b

B) 1 - a, 2 - b, 3 - c, 4 - e, 5 - d

C) 1 - d, 2 - e, 3 - a, 4 - b, 5 - c

D) 1 - b, 2 - c, 3 - d, 4 - a, 5 - e

E) 1 - e, 2 - d, 3 - b, 4 - c, 5 - a

28. Işıq şüalanmasının törətdiri yanıqların ağırlığına görə uyğunluğunu tapın:

1 - 2 – 4 kal/sm2

2 - 4 - 10 kal/sm2

3 - 10 - 15 kal/sm2

4 - 15 - 20 kal/sm2

a - bədənin açıq sahələri kömürləşir

b - bədənin dərisi qızarır və bir qədər şişir

c - bədənin dəri örtüyü tamamilə ölgünləşir

d - dəridə suluqlar əmələ gəlir

A) 1 - c; 2 - a; 3 - b; 4 - d

B) 1 - a; 2 - b; 3 - d; 4 - c

C) 1 - b; 2 - d; 3 - c; 4 - a

D) 1 - d; 2 - c; 3 - a; 4 - b

E) 1 - a; 2 - c; 3 - b; 4 - dDostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə