Narkotik vasitələrin, psixotrop maddələ rin saxlanılmasıYüklə 170,56 Kb.
tarix22.10.2017
ölçüsü170,56 Kb.
#10501

Narkotik vasitələrin, psixotrop maddələrin saxlanılması,

alınması, satılması, əldə edilməsi, bölüşdürülməsi,

buraxılması, daşınması, göndərilməsi, onlardan istifadə

edilməsi, habelə narkotik vasitələrin, psixotrop maddələrin

dövriyyəsinə dair sənədlərin tərtib edilməsi, saxlanılması və

onların dövriyyəsi ilə əlaqədar qanunvericiliklə nəzərdə

tutulmuş digər əməliyyatların həyata keçirilməsi

Qaydasına

1 nömrəli əlavə


Azərbaycan Respublikasının Səhiyyə Nazirliyinə narkotik vasitələrin oğurlanması və itməsi haqqında təqdim olunan növbədənkənar məlumat
F O R M A S ISıra

-siNə haqqında

məlumat verilir

Məlumatın məzmunu

Məlumatı kim təqdim edir

Təqdim etmə qaydası

1.

Aptek və müa­li­cə-profilaktika müəssisələrindən narkotik vasitələrin oğur­lanması və itməsi haqqında

Müəssisənin adı və ünvanı, kateqoriyası. Narkotik vasitə­lərin mühafizəsini tə­min edən xüsusi vasitə­lər (mühafizə siqnaliza­siyası, (siqnalizasiya siste­mini göstərməli), müəssisədən-kənar mühafizə, gö­zət­çi mühafizəsi, mü­ha­fizə yoxdur) barədə. Binanın xa­rak­teristikası (nümunəvi layihə üzrə tikilmişdir, uyğunlaşdırılmış binadır, daşdan, kərpicdən, taxtadandır). Narkotik vasitələrin sax­lanma üsulları (xüsusi təchiz olunmuş yerdə, material və ya assistent otağında, seyfdə, metal şkafda). Otağın pəncərə­lərində metal şəbəkənin olması barədə (var, yoxdur). Oğur­luğun başvermə tarixi, oğruların otağa gir­mə üsulu. Oğurlanmış narkotik vasitələrin adı və miqdarı. Oğurluq haqqında daxili işlər orqanına məlumatın verilmə tarixi

Ərazi səhiyyə orqanın rəhbəri, ərazi aptek idarəsinin rəhbəri

Təxirəsalınmaz məlumat Səhiy­yə Nazirliyinin Baş İdarəsinə və yerli hüquq mühafizə orqan­­­larına göndərilir


Narkotik vasitələrin, psixotrop maddələrin saxlanılması,

alınması, satılması, əldə edilməsi, bölüşdürülməsi,

buraxılması, daşınması, göndərilməsi, onlardan istifadə

edilməsi, habelə narkotik vasitələrin, psixotrop maddələrin

dövriyyəsinə dair sənədlərin tərtib edilməsi, saxlanılması və

onların dövriyyəsi ilə əlaqədar qanunvericiliklə nəzərdə

tutulmuş digər əməliyyatların həyata keçirilməsi

Qaydasına

2 nömrəli əlavə

Apteklərdə narkotik vasitələrin mədaxili və məxaricinə dair hesabat
FORMASIay

hər ayın 1-ə qalıq

mədaxilməxaricin növü
məxaric


ayrı-ayrı şöbələr üzrə aylıq hesabat

ay ərzində bütün məxaric növlərinin cəmi

kitab qalığıhəqiqi qalıq


maddi məsul şəxsin imzasıharadan alınmışdır,

sənədin

№-si


miqdar

qalıqla birlikdə

mədaxilinin cəmi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

və s.Narkotik vasitələrin, psixotrop maddələrin saxlanılması,

alınması, satılması, əldə edilməsi, bölüşdürülməsi,

buraxılması, daşınması, göndərilməsi, onlardan istifadə

edilməsi, habelə narkotik vasitələrin, psixotrop maddələrin

dövriyyəsinə dair sənədlərin tərtib edilməsi, saxlanılması və

onların dövriyyəsi ilə əlaqədar qanunvericiliklə nəzərdə

tutulmuş digər əməliyyatların həyata keçirilməsi

Qaydasına
3 nömrəli əlavə

“TƏSDİQ EDİRƏM”


Baş həkim __________

“___” ________200__- ci ilMüalicə-profilaktika müəssisələrində işlənmiş narkotik vasitələrdən yığılmış toz, həb qalıqlarının, habelə boş ampulaların məhv edilməsi
A K T I
Aşağıdakı şəxslərin (üç nəfərdən az olmayaraq komissiya üzvlərinin

soyadı, adı, atasının adı, vəzifəsi) 1.____________________________ 2.__________________________________________________________3.__________________________________________________________4.__________________________________________________________5. iştirakı ilə _______________ “____”____________200__-ci il tarixdə______________ tarixdən _____________ tarixə kimi dövrdə______________(sayı) xəstəyə (soyadı, adı, atsının adı və xəstəlik tarixlərinin nömrəsi göstərilməklə) ___________ işlənmiş narkotik preparatların __________________ (sözlə yazılmalı) miqdarda qalığı, _______ (sözlə yazılmalı) ədəd boş ampulası məhv edildi.


Sədr: (imza) _________________

Komissiya üzvləri: (imza) _________________


Qeyd. Akt beş il müddətində saxlanılır.
Narkotik vasitələrin, psixotrop maddələrin saxlanılması,

alınması, satılması, əldə edilməsi, bölüşdürülməsi,

buraxılması, daşınması, göndərilməsi, onlardan istifadə

edilməsi, habelə narkotik vasitələrin, psixotrop maddələrin

dövriyyəsinə dair sənədlərin tərtib edilməsi, saxlanılması və

onların dövriyyəsi ilə əlaqədar qanunvericiliklə nəzərdə

tutulmuş digər əməliyyatların həyata keçirilməsi

Qaydasına

Qaydalarına
4 nömrəli əlavə

_______________________________________________

(idarənin adı)


Şöbə və kabinetlərdə narkotik vasitələrin qeydiyyatı
K İ T A B I
Preparatın adı_______________________________________

Forması __________________________________________

Mədaxil

Məxaric

alınma tarixi

-


haradan alın­mış­dır və sənədin №-si

miqdarı

alanın soyadı, adı, atasının adı, imzası

Verilmə tarixi

xəstəlik tarixinin №-si, xəs­tə­nin so­y­a­dı, adı, ata­sı­nın adı

miqdarı

qalıq

saxlanılma və verilmə üçün məsul şəxsin imzası

1

2

3

4

5

6

7

8

9


Narkotik vasitələrin, psixotrop maddələrin saxlanılması,

alınması, satılması, əldə edilməsi, bölüşdürülməsi,

buraxılması, daşınması, göndərilməsi, onlardan istifadə

edilməsi, habelə narkotik vasitələrin, psixotrop maddələrin

dövriyyəsinə dair sənədlərin tərtib edilməsi, saxlanılması və

onların dövriyyəsi ilə əlaqədar qanunvericiliklə nəzərdə

tutulmuş digər əməliyyatların həyata keçirilməsi

Qaydasına

Qaydalarına

5 nömrəli əlavə
Narkotik vasitələrin xüsusi resept nüsxəsinin
F O R M A S I
Tərkibində narkotik maddə olan

dərmanı almaq hüququ verən resept


Ad N 000000

(Müalicə-profilaktika müəssisəsinin ştampı)


_____________________200__- cü il
Xüsusi Resept aptekdə

qeydiyyat sənədi qalır


Rp:_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________


Qəbul qaydası____________________

________________________________


Vətəndaş_________________________

Xəstəlik tarixi №-si ________________

Həkim______________________________________

(adı, atasının adı, soyadı, aydın yazılmalıdır)


M.Y.

Mürəkkəblə doldurulur

Düzəlişə icazə verilmir

Qeyd. Blank xüsusi nişanları olan çəhrayı rəngli kağızdan hazırlanır.

Narkotik vasitələrin, psixotrop maddələrin saxlanılması,alınması, satılması, əldə edilməsi, bölüşdürülməsi,

buraxılması, daşınması, göndərilməsi, onlardan istifadə

edilməsi, habelə narkotik vasitələrin, psixotrop maddələrin

dövriyyəsinə dair sənədlərin tərtib edilməsi, saxlanılması və

onların dövriyyəsi ilə əlaqədar qanunvericiliklə nəzərdə

tutulmuş digər əməliyyatların həyata keçirilməsi

Qaydasına

Qaydalarına

6 nömrəli əlavə

_______________________________________________

(idarənin adı)

Narkotik vasitələr üçün xüsusi

resept nüsxələrinin qeydiyyatı
J U R N A L IMədaxil

Məxaric
sıra №-si

sənə-din daxil olma tarixi

-

Haradan alınmışdır və sənə­din № -si

nüsxənin ümumi

sayı

seriya

-sisayı

verilmə tarixi

seriya №-si

miq

darı

kimə verilmiş­dir, hə­ki­min soyadı

alanın imzası

nüsxəni verənin adı, soyadı, ata­sının adı

qeyd

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13Narkotik vasitələrin, psixotrop maddələrin saxlanılması,

alınması, satılması, əldə edilməsi, bölüşdürülməsi,

buraxılması, daşınması, göndərilməsi, onlardan istifadə

edilməsi, habelə narkotik vasitələrin, psixotrop maddələrin

dövriyyəsinə dair sənədlərin tərtib edilməsi, saxlanılması və

onların dövriyyəsi ilə əlaqədar qanunvericiliklə nəzərdə

tutulmuş digər əməliyyatların həyata keçirilməsi

QaydasınaQaydalarına

7 nömrəli əlavə

İstifadə olunmamış narkotik vasitələrin və onlara aid

reseptlərin hesabatı

J U R N A L I


Mədaxil

Məxaric

sıra №-si


qəbul olunma

tarixi


xəstənin soyadı, adı, ata­sının adı, ünvanı

resept-lərin ümu­mi sayı

o cümlə­dən nömrə­ləri

təhvil veri­lən narko­tik preparatın adı

ampul, toz və həbin miqdarı

təhvil verənin soyadı və imzası

qəbul edənin soyadı və imzası

məhv edil­mə miq­darı və üsu­­lu haq­qında qey­diy­yat

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10Narkotik vasitələrin, psixotrop maddələrin saxlanılması,alınması, satılması, əldə edilməsi, bölüşdürülməsi,

buraxılması, daşınması, göndərilməsi, onlardan istifadə

edilməsi, habelə narkotik vasitələrin, psixotrop maddələrin

dövriyyəsinə dair sənədlərin tərtib edilməsi, saxlanılması və

onların dövriyyəsi ilə əlaqədar qanunvericiliklə nəzərdə

tutulmuş digər əməliyyatların həyata keçirilməsi

Qaydasına

Qaydalarına
8 nömrəli əlavə

_______________________________________________

(idarənin adı)

Aptek anbarlarında narkotik vasitələrin mədaxil və məxaricinin hesabat
K İ T A B I
Preparatın adı_______________________________________

Forması _________________________________________

Mədaxil

Məxaric

Ay

Ayın əvvəlinə qalıq

kimdən alınmış-dır

sənədin №-si və tarixi

miq

darı


ay ərzində qalıqla məda-

xilin cəmikimə buraxıl-mışdır

sənədin №-si və tarixi

miq-

darı


ay ərzində cəmi məxaric

qalıq

maddi məsul şəxsin imzası

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12


Narkotik vasitələrin, psixotrop maddələrin saxlanılması,

alınması, satılması, əldə edilməsi, bölüşdürülməsi,

buraxılması, daşınması, göndərilməsi, onlardan istifadə

edilməsi, habelə narkotik vasitələrin, psixotrop maddələrin

dövriyyəsinə dair sənədlərin tərtib edilməsi, saxlanılması və

onların dövriyyəsi ilə əlaqədar qanunvericiliklə nəzərdə

tutulmuş digər əməliyyatların həyata keçirilməsi

Qaydasına

Qaydalarına

9 nömrəli əlavə

_______________________________________________

(idarənin adı)


Analiz üçün daxil olmuş narkotik vasitələrin mədaxilinin hesabat
K İ T A B I


Mədaxil


sıra №-si

daxil olan vaxt

əczaçılıq təşkilatı

nın adı və sənədin №-siseri-ya №-si və prob

miq-

darı


tarix

ilkin miq-darı

anali-

zin


keçi-

rildiyi


tarix

istifadə olunandan sonra qalığın miqdarı

analiz-

dən qalan qalıqanbara təhvil verilməsi və məhv edilməsi haqqında

qeyd


labo-

rato-


riya müdiri-

nin imzasıanaliz aparanın adı, soyadı, atasının adı

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13Narkotik vasitələrin, psixotrop maddələrin saxlanılması,

alınması, satılması, əldə edilməsi, bölüşdürülməsi,

buraxılması, daşınması, göndərilməsi, onlardan istifadə

edilməsi, habelə narkotik vasitələrin, psixotrop maddələrin

dövriyyəsinə dair sənədlərin tərtib edilməsi, saxlanılması və

onların dövriyyəsi ilə əlaqədar qanunvericiliklə nəzərdə

tutulmuş digər əməliyyatların həyata keçirilməsi

Qaydasına
10 nömrəli əlavə

_______________________________________________

(idarənin adı)


Səhiyyə sisteminin elmi-tədqiqat institutlarında və tədris müəssisələrində (laboratoriyalarında) narkotik vasitələrin mədaxil və məxaricinin hesabat
K İ T A B I
Narkotik vasitələrin adı_____________________________

Forması _______________________________________

Mədaxil

Məxaric

alınma tarixi

haradan alınmışdır və sənədin №-si

miqdarı

maddi-məsul şəxsin imzası

verilmə tarixi

kimə verilmiş­dir (nəyə sərf olunmuşdur)

miqdarı

imzalar

qalıq

verildi

alındı

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Yüklə 170,56 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin