Fənn sillabusu Kafedra: Riyaziyyat-informatika Fənnin adı: BiofizikaYüklə 49,73 Kb.
tarix17.01.2017
ölçüsü49,73 Kb.
#457
Fənn sillabusu
Kafedra: Riyaziyyat-informatika

Fənnin adı: Biofizika


  1. Fənn haqqında məlumat:

Kodu:


Semestr: III

Fakultə: Təbiyyat

Tədris yükü (saat): 60 saat

AKTS üzrə kredit:

Auditoriya N: 410

Saat:


2 Müəllim haqqında məlumat:
Adı, soyadı, dərəcəsi:

Bəşirov Mirnamik, Fizika riyaziyyat elmləri namizədi, dosent

Kafedranın ünvanı:

Məsləhət saatı:

E-mail ünvanı: mbashirov@mail.ru


3Tövsiyyə olunan dərsliklər və dərs vəsaitləri:
1. İ.Əhmədov Tibbi və bioloji fizika 2006

2. Rubin Biofizika

3. Rebin, Maksimov, Kols, Rubin - Biofizika 2002

4. Ümumi fizika kursu A.Mehrabov 2002

5. Qocayev N.M. Ümumi fizika kursu Mexanika 1978

6. T.Əzizov Fizikadan mühazirə kursu (4 hissə) 2003-2006
  1. Fənnin təsviri və məqsədi: tələbələrə biofiziki üsullarını və qanunlarını canlı orqanizmə tətbiq etmk bacarıqlarını aşılamaq, məşqlərdə tətbiq etməyi bacaran məşqçilr hazırlamaq, idmançıları öz ixtisasları üzrə biofiziki elmi əsasları iləbiliklərlə təmin etmək, tələbələrə fiziki məşğələlərin idman texnikasının biofizikanın əsaslarını mənimsətmək, biosistemin hərəkətlərin qanunauyğunluqlarını aydınıaşdırmaq üçün biomexaniki xüsusiyyətləri toplamaq,biosistemlərin, membranın, hüceyrənin fiziki xassələri və qurluşunu nəzərə alaraq onların təsirini öyrənmək, fizikanın qanunlarını biosistelərə tətbiq edərək nəticələr çıxarmaq bacarığı aşılamaq.

.  1. Davamiyyətə verilən tələblər: kredit sistemi ilə 10 bal  1. Qiymətləndirmə:

1. gündəlik sorğu

2. kollokvium

3. imtahan.

  1. Davranış qaydalarının pozulması: Dərs məşğələlərinə 5 dəq –dən artıq gecikən tələbələr q/b alır. Tələbələr Universitetin təyin etdiyi daxili intizam qaydalarının gözlənilməli, dərsə məsuliyyətlə yanaşmalı, qrup yoldaşının fikirlərinə diqqətlil olmalı, dinləməli, öz münasibətini müasir tələb olunan formada bildirməlidir


8. Təqvim planı:NN

Keçirilən mühazirə, seminar, laboratoriya və sərbəst mövzuların məzmunu

seminar mövzuları

saat

tarix

1

Biofizika elementleri, mürəkkəb sistemlərin biofizikası2

Dinamika qanunları canlı orqanişmdə dinamika elementləri3

Canlı orqanizmlərin hərəkəti zamanl iş və gücün sərfi4

Biomexanika elementləri5

Elastiklik, orqnizmin hissələrində elastiklik6

Orqanizmdə təzyiq, maye axını7

İstiliyin ötürülməsi8

Canlı orqanizmlərdə diffuziya9

Termodinamikanın qanunları və canlı orqanizmlər10

Səs.Səsin əmələ gəlməsi, qəbulu, hiss edilməsi11

Molekulyar biologiyada elektrik qüvvələri Bioelektrik hadisələri12

Günəş radiasiyası, ekoloji faktorlarin canlı orqanizmə təsiri13

Görmə. Optik qüsurlar.14

Nüvə fizikası və radioaktivlik15

Radiasiya . Radiasiya dozası


NN

Keçirilən mühazirə, seminar, laboratoriya və sərbəst mövzuların məzmunu

seminar mövzuları

saat

tarix

1

Kinematika və onun tətbiqinə aid məsələ həlli2

Nyuton qanunlarının tətbiqinə aid məsələ həlli3

İş və enerjinin tətbiqinə aid məsələ həlli4

İmpuls və qüvvə momentinin tətbiqinə aid məsələ həlli5

Fırlanma hərəkətinin mexanikaslna aid6

Elastiklik və sadə harmonik rəqslərin tətbiqinə aid məsələ həlli7

Mayelər mövzusuna aid məsələ həlli8

İstilik hadisələrinə aid məsələ həlli9

İdeal qaz qanunlarıvə kinetik nəzəriyyənin tətbiqinə aid məsələ həlli10

Termodinamika mövzusunda məsələ həlli11

Dalğalar və səs mövzusunda məsələ həlli12

Elektrik qüvvələri və elektrik sahəsi mövzusunda məsələ həlli13

Elektrik potensialı və onun enerjisi mövzusunda məsələ həlli14

Elektromaqnit dalğaları mövzusunda məsələ həlli15

İşıq və onu təbiətinə aid məsələ həlli

9. Fənn üzrə tələblər, tapşırıqlar: Tələbələr fənnin tədrisinin sonunda fiziki qanunlar və nəzəriyyələrin biosistemlərə tətbiqini bilməli, hərəkətin dinamikasında tarazlıqşərtlərini tətbiq etməli, idman hazırlığında və ustalığın artırılmasında biomexaniki məlumatları toplamağı və sistemləşdirməyi bilməlidir. Fiziki qanun və qanuna uyğunluqlarin biosistemlərə tətbiqi sərhəddini bilməli, bioorqaizmlərdə baş verən prosesləri və dəyişiklikləri elmi əsaslarla, qanunlara istinad edərək izah edə bilməli, fiziki qanunları verilmiş şərait üçün tətbiq etməyi bacarmalıdır.
10. Tələbələrin fənn haqqında fikrinin öyrənilməsi: Tələbələr fənnin tədrisi ilə əlaqədar fikir və təkliflərini bilavasirə və ya e mail vasitəsi ilə fənnin tədrisini aparan şəxsə, eləcədə kafedraya və ya fakültə dekanına bildirə bilərlər
Yüklə 49,73 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin